Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література


Методически препоръки за учите лите по български език и література (Н.С. Бузиян)Сторінка5/21
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Методически препоръки за учите лите по български език и література (Н.С. Бузиян)


Резултати и перспективи на изучаването на българския език и литература
Както и поредните години, отчитайки резултатите от съвместната ни работа за популяризиране на българския език и българската култура, историята на нашата прародина, така и планирайки по-нататъшната ни дейност, трябва да отбележа следното: 2015 година се знаменувана с няколко годишнини, такива като 1200 години от рождението на Св. Методий, 1175 години от рождението на Св.Климент Охридски, 690 години от рождението на Патриарх Евтимий Търновски, 165 години от рождението на Иван Вазов и 130 години от обявяването на Съединението на Източна Румелия и Княжество България. Не по-малка значима в това отношение ще е 2016 година, в която се навършват 1190 години от рождението на Св. Константин-Кирил-Философ, 1140 години от рождението на Св.Иван Рилски – най-голям български светец, патрон на българския народ, 140 години от Освобождението на България от османско робство и 140 години от гибелта на Христо Ботев. Всичко това ни прави съпричастни и трябва да ни вдъхновява на плодотворна и успешна работа, в която нашите творчески учители и талантливи деца винаги са били достойни за пример и гордост. Тази година за първи път българчетата от Одеска област взеха участие във Всеукраинската олимпиада по български език и литература като станаха победители.

Резултати от областната и Всеукраинската олимпиада

по български език и литература:
Собствено и

фамилно име

Клас

Ниво на олимпиадата

Място

Училище

Учител

1

Анастасия Неруца

9

всеукраинско

І

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

2

Тетяна Изотова

10

всеукраинско

І

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.А. Арнаутова,

Н.В.Кара


3

Мария Гайдаржи

10

всеукраинско

ІІ

Городненско СОУ,

Болградски р-нГ.Д. Буюкли

4

Росина Кичук

11

всеукраинско

І

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

5

Виолетта Димитрова

11

всеукраинско

ІІ

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

6

Владислав Недов

9

областно

І

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Болградски р-н

О.В.Гайнц

7

Анастасия Неруца

9

областно

ІІ

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

8

Катерина Ганчева

9

областно

ІІ

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Ц.П.Кучева

9

Сергей Тукусер

9

областно

ІІІ

Главанско СОУ,

Арцизски р-нВ.А.Кисса

10

Александра Тукусер

9

областно

ІІІ

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Одеса

М.И. Чепразова

11

Каролина Ушанлъ

10

областно

І

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Болградски р-н

О.В.Гайнц

12

Мария Гайдаржи

10

областно

ІІ

Городненско СОУ,

Болградски р-нГ.Д. Буюкли

13

Геннадий Челак

10

областно

ІІІ

Виноградовско СОУ,

Арцизски р-нС.И. Иванов

14

Анна Водник
областно

ІІІ

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Одеса

М.И. Чепразова

15

Светлана Гроздева
областно

І

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Болградски р-н

О.В.Гайнц

16

Росина Кичук

11

областно

ІІ

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

17

Виолетта Димитрова

11

областно

ІІІ

ОЗ «Болградска гимназия «Г.С.Раковски»

Н.В.Кара

18

Надежда Кравченко

11

областно

ІІІ

Новотрояновски УВК,

Болградски р-нЛ.П.Кара

19

Карина Михайлова

11

областно

ІІІ

Български културно-просветителски център «Аз Буки Веди». Одеса

Е.А. Гержик

Изпълнявайки Конституцията на Украйна (член 10), Закона на Украйна “Про мови в Українській РСР”, Закона на Украйна “Про освіту”, Закона на Украйна “Про загальну середню освіту”, Департаментът на образованието и науката при Одеската областна държавна администрация и Одеският областен институт за усъвършенстване на учителите извършват систематична работа за осигуряването на конституционните права на гражданите по изучаването на майчиния език и литература, използването на родния език като средство за общуване, съхраняване и развитие на родната култура.

Проблемите и перспективите в развитието и изучаването на българския език в училищата с български състав ученици са главни теми в дейността на Лабораторията на езиците на националните малцинства при Одеския институт за усъвършенстване на учителите, насочена за развитието на родния език, в случая – на българския.

Учебната дейност през 2015\2016 учебна година в началния курс по български език в училищата с български състав ученици ще се осъществява по Програма по български език за 1-4 клас (авт. В. М. Терзи, Т.Г.Бучацка ) утвърдена от МОН на Украйна, 2012. В помощ за учениците в началното училище може да послужи учебно-методическото пособие «Четем с наслада»: Съставители: Н.С.Бузиян, Н.В.Кара, С.И. Драгнева. – Киев: «Навчальна книга», 2007 г. В 5-7 клас ще се работи по Програма по български език (5-9 клас), утвърдена от МОН на Украйна, 2012 г. (авт. Бузиян Н.С., Кара Н.В., Пеева В.Д., Арнаутова Н.А.), в 8-11 клас ще се работи по Програма по български език (5-12 клас), утвърдена от МОН на Украйна, 2005 г.( авт. Л. Я Романова, М.А.Матев). Обучението по българска литература в 10-11 клас ще се осъществява по Програма по българска литература за 10-11 клас (авт. Бузиян Н.С., Кара Н.В., Пеева В.Д.), утвърдена от МОН на Украйна, 2015 г.

Преди да започнем новата учебна година, трябва да си спомним за основните методически и организационни проблеми. Учителите по български език знаят, че целта на обучението по български език се определя от основната функция на езика като средство за общуване. Необходимото условие, за да се постигнат резултати в развитието на книжовно-комуникативните навици на учениците, е работата по преодоляването на диалектните отклонения в речевата им практика. За съжаление, повечето учебници и методически пособия, които се използват днес в училищата, не са адаптирани за преподаване в украинските училища, затова към учебниците, издадени в България, учителите самостоятелно трябва да подбират материали и упражнения, което усложнява работата им. Но пък това ги кара да бъдат активни и творчески да похождат към преподаването като цяло.

Предлагам в статията примерно тематично разпределение по български език за 7 клас (Програма по български език в 5-9 клас, утвърдена от МОН на Украйна, 2012 г. ( авт. Бузиян Н.С., Кара Н.В., Пеева В.Д., Арнаутова Н.А. ) и тематично разпределение по български език за 4 клас (Програма по български език за 1-4 клас ( авт. В. М. Терзи, Т.Г.Бучацка ) 2012г., съставени от учителите от Болградската гимназия Наталия Георгиевна Богдева и Наталия Анатолиевна Арнаутова.

7 клас

2 часа седмично, 70 часа годишно. От тях за обобщение и преговор-6 , за нови знания-15 , за контрол-4, за развитие на свързаната реч-30, за упражнения- 15

Глобална тема, подтеми

Брой часове

Вид на урока

I. Текст. Стил.

12
1,2

Текст. Подбор на думите в текста. Контекстови синонимии.

2

Н/З,упр

3,4

Публицистичен стил.

Особености на публицистичния текст. Слушане и разбиране на текстове от публицистичен стил.2

н/з, упр

5,6

Определяне на сюжетната линия на прослушания текст. Публицистични жанрове.

2

н/з,упр

7

Темата и съдържанието на диалога. Съставяне на диалог с помощта на опорни думи и самостоятелно.

1

РСР

8

Подробен план за собствено изказване. Масовата комуникация като общуване (радио, телевизия, интернет, печат).

1

РСР

9

Особености и строеж на текст-повествование. Видове и начини на междуфразова връзка. Четене наум.

1

РСР

10

Рецитиране на стихотворение.

1

РСР

11

Определяне на структурно-смисловите компоненти на текста. Съставяне на кратък и разширен план на прочетеното.

1

РСР

12

Тематична атестация по 1 тема.

1

обобщ

II. Лексика. Фразеология.

10
13,14

Заемки и чуждици.

2

Н/З,упр

15,16

Паронимите в българския език. Междуезикови пароними

2

Н/З,упр

17

Съставяне на диалог с помощта на готови клишета въз основа на текста Училище и училищни занимания

1

РСР

18

Устно съчинение с повествователен характер в рамките на упоменатите сфери на общуване. Природа и сезони.

1

РСР

19

Развиване на слуховото възприемане и разбиране речта на събеседника в рамките на възрастовата тематика, на текстове от различен стил, тип и жанр

1

РСР

20

Делова документиция. Покана.

1

РСР

21

Зрително-слухова диктовка.

1

конт

22

Тематична атестация по 2 тема.

1

обобщ

III. Морфология. 1 част

10
23

Глагол. Основна фома на глагола.

1

Н/З

24,25

Първични и производни глаголи. Представки за образуване на глаголи

2

Н/З, упр

26

Лице и число на глагола.

1

Н/З.

27

Спомагателният глагол съм

1

РСР

28

Завършване на изказването с дадено начало. Кратко предаване на съдържанието на гледан филм.

1

РСР

29

Работа с книга като източник на научна информация: предисловие, таблици, схеми. Аудиране

1

РСР

30

Разгръщане на диалогичните реплики в монологично изказване. Съобщение въз основа на прочетеното, видяното, чутото. Речева тема „Български традиционни празници»

1

РСР

31

Формиране на умения да се намира в текста конкретна информация и използването й за собствени изказвания . Архитектурните забележителности на България.

1

РСР

32

Тематична атестация по 3 тема.

1

обобщ

IV. Морфология. 2 част.

12
33

Спрежение на глагола. Преходни и непреходни глаголи.

1

Н/З

34,35

Вид на глагола

2

Н/З, упр

36

Залог

1

Н/З

37

Самостоятелно разширяване на репликите на диалога спрямо контекста и комуникационната задача. Възпроизвеждане на прослушан или проочетен диалог – въз основа на използване на художествен (публицистичен) текст.

1

РСР

38

Устно съчинение Любовта между хората е най-голямата ценност. „Направи добро и го хвърли в морето.”

1

РСР

39,40

Писмен преразказ по даден план.

2

контр

41

Перефразиране, еквивалентна замяна.

Определяне на начините на свързване в текста.1

РСР

42

Речева тема: «На покупки». Съставяне на диалози по една тема в различни ситуации на общуване. Диалог.

1

РСР

43

Слухова диктовка

1

контр

44

Тематична атестация по 4 тема.

1

обобщ

V. Морфология. 3 част.

12
45,46

Време на глагола. Сегашно и бъдеще време на глагола.

2

Н/З, упр

47, 48

Наречие. Видове, произнасяне, правопис и употреба.

2

Н/З, упр

49

Четене наум. Български музеи и етнографски комплекси. Етнографски комплекс «Етъра»

1

РСР

50

Кратко и подробно възпроизвеждане на прослушания текст. Национални символи на България.

1

РСР

51,52

Писмено съчинение-повествование по даден сюжет. При баба и дядо на село.

2

РСР

53

Изразително четене на глас на художествени, научни, публицистични текстове – след извършване на изпълнителски анализ.

1

РСР

54

Устен подробен преразказ на текст-повествование

1

РСР

55

Превод от украински (руски) език на текстове, съдържащи описание на външността на човека, условията на труд, разсъждения. Откриване на лексикално-граматически различия между изходния текст и вариантите на превода.

1

РСР

56

Тематична атестация по 5 тема

1

обобщ

VI. Морфология. 4 част.

9
57,58

Неизменяеми части на речта: предлози, съюзи, частици.

2

Н/З, упр

59

Междуметия и звукоподражателни думи

1

Н/З

60

Избирателно аудиране на отделни фрагменти от текста със задачи за състявяне на тези.

1

РСР

61

Устен сбит преразказ на художествен текст

1

РСР

62

Установяване на граматическите особености между записаните и прослушаните изречения. Аудиране.

1

РСР

63

Сравнение на два фрагмента от прослушания текст с цел да се определи наличието на нова информация. Прогнозиране на съдържанието на текста. (по отделни тези на текста). Прогнозиране съдържанието въз основа на заглавието, прочетения фрагмент от текста.

1

РСР

64

Формиране на читателски интерес. Четене на различни по обем текстове от научен стил. Обогатяване на речниковия запас.

1

РСР

65

Тематична атестация по 6 тема

1

обобщ

66-70

Повторение

5

упр


Тематично разпределение по български език в 4 клас

Сведения за часовете: 2 часа седмично, 70 часа годишно. От тях: за обобщение и преговор – 6, за нови знания – 22, за развитие на свързаната реч – 34, за упражнения – 9.

Глобална тема, подтеми

Брой часове

Вид на урока

I. Текст

10
1

Повторение на изученото в трети клас.

1

упр

2

България е историчната ни родина. Украинският и българският език като държавни европейски езици.

1

РСР

3-4

Редактиране на текст. Видове редактиране.

2

н\з

упр


5

Тема и главна мисъл на текста. Развитие на умението за озаглавяване.

1

н\з

6

Диференциране на художествен, разговорен и научен текст (на практическа основа).

1

РСР

7-8

Видове съчинения (описание, повествование, разсъждение). Дневен режим. Лична хигиена.

2

РСР

9

Преписване на текст.

1

РСР

10

Тематична атестация по 1 тема

1

обобщ

II. Синтаксис

11
11

Изречение. Видове изречения по цел на изказване (съобщителни, въпросителни, подбудителни, възклицателни).

1

н\з

12

Главни части на изречението. Обща представа за второстепенните части.

1

н\з

13-14

Развитие на навиците за диалогичната реч. Формиране на уменията за задаване и отговаряне на въпроси. Какво ядем. Обръщение.

2

РСР, упр

15

Развитие на свързана монологична реч. Нашата празнична маса.

1

РСР

16

Разбиране на съдържанието на устен текст с помощта на езиковата догадка въз основа на изучения езиков материал. Аудиране на художествен текст.

1

РСР

17-18

Просто и сложно изречение.

2

н\з

19

Преодоляване на диалектните отклонения в писмената речева практика на учениците.

1

РСР

20

Писмен преразказ на текст.

1

РСР

21

Тематична атестация по 2 тема.

1

обобщ

III. Фонетика. Словообразуване.

11
22

Звуков състав на думата.

1

н\з

23

Твърди и меки съгласни.

1

н\з

24

Потъмняване на гласните, удвояване на съгласните.

1

РСР

25

Производни и непроизводни думи. Сродни думи.

1

н\з

26-27

Сложни думи. Състав на думата.

2

н\з, упр

28

Формиране на умението да се правят изводи по съдържание на прочетеното, за разкриване на темата, изобразяване на героите и събитията. С. Минков. Как гарджето стана певец.

1

РСР

29-30

Свързано изказване (пълно, разгърнато, завършено) с обем до 7–8 изречения. Почивният ми ден.

Четене на глас (с бързина 80-105 думи на минута)1
1

РСР
РСР

31

Слухова диктовка. (70–90 думи)

1

РСР

32

Тематична атестация по 3 тема.

1

обобщ

IV. Морфология. 1 част

11
33-34

Съществително име. Род и число на съществителните имена.

2

н\з, упр

35

Преодоляване на диалектните отклонения в устната речева практика на учениците. Облекло и обувки. Диалог.

1

РСР

36

Усъвършенстване на навиците за самопроверка.

1

РСР

37-39

Членуване на съществителните имена. Членуване на съществителните от м.р.

3

2 н\з, упр

40

Развитие на навиците за съзнателно четене на текста с цел да се намерят отговори на въпроси.

1

РСР

41

Съставяне на устно съчинение по картина или поредица рисунки.

1

РСР

42

Четене наум. Котаракът в чизми. Формиране на интерес към четенето.

1

РСР

43

Тематична атестация по 4 тема.

Проверка на правописните умения и навици.1

обобщ

V. Морфология. 2 част

12
45-46

Прилагателно име. Род, число, степенуване на прилагателните имена.

2

н\з

47

Животни. Описание на любимото животно.

1

РСР

48

Членуване на прилагателните.

1

н\з

49

Възпитаване на емоционално отношение към литературните произведения. Новите дрехи на царя.

1

РСР

50-51

Числително име. Бройни и редни числителни до 1000.

2

н\з

52

Поправяне на грешки в писмена езикова практика. При лекаря.

1

РСР

53

Писмо. Честитка. Оформяне на честитки.

1

РСР

54

Редактиране на текст с помощта на правописен речник и самостоятелно.

1

РСР

55

Четене на глас с граматична задача.

1

РСР

56

Тематическа атестация по 5 тема.

1

обобщ.

VI. Морфология. 3 част.

Лексикология.

12
57

Глагол. Лице и число на глагола.

1

н\з

58

Сегашно и бъдеще време на глагола.

1

н\з

59-60

Минало свършено и минало несвършено време на глагола.

2

н\з, упр

61

Разбиране на съдържанието на текст с помощта на контекста и езиковата догадка (въз основа на изучения езиков материал и на собствения речев опит на учениците). Аудиране.

1

РСР

62

Съставяне на диалози от различен тип: диалог–обмяна на мисли. Природни обекти (гори, планини, езера, морета, реки и т.н.).

1

РСР

63

Местоимения. Употреба на пълни, кратки и падежни форми на местоименията.

1

н\з

64

Редактиране на диалектните отклонения при употреба на местоименията.

1

РСР

65

Празници и народни обичаи. Обща представа за синонимии, антонимии, омоними.

1

РСР

66

Славянската писменост. Обща представа за фразеологизми.

1

РСР

67

Съчинение-описание по серия картини.

1

РСР

68

Тематична атестация по 6 тема.

1

обобщ

69-70

Повторение на изученото в 4 клас

Редактиране на текстове.2

2 упр РСР

Критерии за оценяване:

При оценяването на устни и писмени работи учителите трябва да използват критерии, определени със заповедта на МОН на Украйна от 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» і додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»Курсове за повишаване на квалификацията на учителите:

Систематично се извършва работа по повишиване квалификацията на учителите български език и литература. На базата на нашия институт и в преквалификационните институти на България всяка година преминават квалификация повече от 50 учители по български език.

През 2016 г. ще се провеждат двуседмични курсове. Заявките се подават през септември. Задължително е заявката да се дублира в Лабораторията от самите учители (писмено или устно на телефон 729-41-12).

Полезни интернет-мрежи:


  1. МОН на Украйна – www.mon.ua

  2. Департаментът на образованието и науката – www.osvita.odessa.gov.ua

  3. Одески областен институт за усъвършенстване на учителите – www.osvitaodessa.org

  4. Катедра на научно- методическа лаборатория на националните малцинства – www.nmlnacion.wix.com

  5. МОМН на България – www.mon.bg

  6. Държавна агенция за българите в чужбина – www.aba.government.bg

Пожелавам на всички учители по български език и литература успех в благородната им дейност! Бъдете все така всеотдайни и горди с това, което всекидневно правите за българчетата от Одеска област.
Бузиян, Н.С., методист в НМЛ на езиците и литературите на националните малцинстваКаталог: uploads -> editor -> 9673 -> 561315 -> sitepage 58 -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів класи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання українознавства у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Щодо науково-методичного супроводу навчання зарубіжної літератури та російської мови у 2015-2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Освіта, 2013
Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2016/2017 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах м. Чернівці у 2017/2018 навчальному році Шкільний курс «Зарубіжна література»
«свого», «рідного» і відкритість до здобутків інших країн, народів, національностей; прилучення учнів до шедеврів вітчизняного та...
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с
Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка