Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон


Академічний (профільний) рівень (10 клас)Сторінка4/4
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4


Академічний (профільний) рівень (10 клас)Зміст уроку
1. Вступ. Із літератури реалізму

1
2


Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст. Реалізм як напрям у світовій літературі

Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному та суспільному житті ХІХ століття. Основні літературознавчі підходи до аналітично-інтерпретаційного дослідження текстів


3
4
5


6

7
8


Стендаль (1783-1842). «Червоне і чорне»

Світоглядно-естетичні позиції митця та їх втілення у творчості. Синтез романтизму та реалізму у творах Стендаля

Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі Стендаля «Червоне і чорне»

Конфлікт головного героя Жульена Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману

Шлях Жульена Сореля – це шлях злету чи шлях падіння? (Сутність внутрішньої драми головного героя у зв’язку з авторським задумом роману Стендаля «Червоне і чорне» )

Роль жіночих образів у долі Жульена Сореля та втіленні авторського задуму.

Новаторство Стендаля у реалістичному відтворенні художньої моделі суспільства і людини (на основі роману «Червоне і чорне»)

Контрольний домашній твір-роздум на тему: «Внутрішня драма головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне»: шлях від наполеонізму до злочину»

9

1011

12


Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек»

Бальзак − основоположник соціального реалістичного роману. «Людська комедія» − грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ ст. Аналіз «Передмови»

Особливості композиції і стилю повісті Бальзака «Гобсек»

Урок розвитку мовлення. Характеристика образу Гобсека, неоднозначність «філософа і скнари» Новаторство Бальзака у створенні образу Гобсека

Філософія влади золота в повісті Бальзака «Гобсек»13-14Гі де Мопассан (1850-1893). «Місячне світло», «Пампушка»

Уроки позакласного читання

Художня модель французького суспільства періоду Франко-пруської війни у новелі Гі де Мопассана «Пампушка»


Відродження душі головного героя новели Гі де Мопассана «Місячне світло»

15

Контрольна робота з теми «Французька література ХІХ століття» (тести, розгорнуті відповіді, творчі завдання тощо)

16
17


18
19
20
21
22

23
24

25-

27

28


29

30Чарльз Діккенс (1812-1870). «Пригоди Олівера Твіста»

Творчість Діккенса як одна із вершин англійської літератури. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса

Художнє втілення ідеї гуманізму у романі Ч.Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Соціальна дієвість творчості Діккенса

Художня модель англійського суспільства та засоби її створення у романі «Пригоди Олівера Твіста»

Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства. «Деромантизація» злочинного світу

Провідні засоби індивідуалізації персонажів роману Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Характеристика образу Олівера Твіста

Специфіка зображення різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. Іронія і сарказм Чарльза Діккенса

Контрольна робота за творами Ч. Діккенса (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання)

Федір Достоєвський (1821–1881). «Злочин і кара»

Світоглядно-естетичні позиції Достоєвського, їх втілення у творчості. Новаторство Достоєвського. Історія задуму роману «Злочин і кара»

Істинні й хибні мотиви злочину Раскольнікова, їх співвідношення у зв’язку з авторським задумом
Суперечливість теорії «крові по совісті» та образу Родіона Раскольнікова

Роль художнього часу і простору в романі Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Специфіка образу Петербурга у творі


Жанрова своєрідність роману Ф. Достоєвського. «Злочин і кара» як поліфонічний роман ідей. Співвідношення «злочину» і «кари» в романі в зв’язку з авторським задумом.
Урок розвитку мовлення. Система образів роману, значення і символіка його назви (складання цитатних характеристик, елементи ідейно-художнього аналізу тексту, використання мультимедійних технологій тощо).

Контрольний твір-роздум за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара»

31

Контрольна робота за романом Ф.Достоєвського «Злочин і кара» (тести, розгорнуті відповіді на запитання). Узагальнення та систематизація вивченого впродовж І семестру

32

33


34
35

36

3738

39-40Лев Толстой (1828-1910). «Анна Кареніна»

Життєвий і творчий шлях письменника. «Толстовство» як практичне філософсько-релігійне вчення. Творчість Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної літератури

Роман Л.Толстого «Анна Кареніна» як художнє втілення «думки сімейної». Композиція твору та система образів

Художній паралелізм як основний художній принцип втілення проблематики роману «Анна Кареніна»

Психологічна глибина та суперечливість образу Анни Кареніної

«Діалектика душі» Толстовських героїв у романі «Анна Кареніна»

Автобіографічний характер образу Левіна. Образ автора у романі

Загальнолюдське значення роману Л.Толстого «Анна Кареніна».(«Усі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна сім’я нещасна по-своєму»)Антон Чехов (1860-1905). «Людина у футлярі», «Скрипка Ротшильда»
Уроки позакласного читання. Дослідження «дрібниць людського життя» через підтекст та художню деталь в оповіданні А. Чехова «Скрипка Ротшильда»

Сенс художнього змалювання «футлярного життя» в оповіданні А.Чехова «Людина у футлярі»41

Контрольна робота за творами Л.Толстого та А.Чехова (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання)

2. Традиції і новаторські зрушення в поезії

42

Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Провідні шляхи розвитку поезії середини ХІХ ст. Поняття про декаданс

43
44Микола Некрасов (1821-1877). «О шостій вечора завернув…», «Роздуми біля парадного під’їзду », «Трійка», «На смерть Шевченка»

Некрасов як «співець страждань народних». Аналітико-інтерпретаційне дослідження поезій «Роздуми біля парадного під’їзду» та «Трійка»

Новаторство поетичної спадщини Некрасова. Тема поета і поезії у ліриці митця

45

46Волт Вітмен (1819-1892). (Вірші за вибором вчителя)

Життя і творчість. Провідні теми й мотиви поетичної збірки В.Вітмена «Листя трави». Аналіз вибраних розділів з «Пісні про себе»

(розділи І - VІ)

Традиції і новаторство поезії Вітмена (на матеріалі «Пісні про себе»)47
48


49
50

51


52

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Вечорова гармонія», «Відповідності»

Бодлер – пізній романтик і предтеча символізму. Система «відповідностей» у поезії. Аналіз віршів «Відповідності» та «Вечорова гармонія»

Краса як центр філософсько-естетичної концепції Шарля Бодлера. Аналіз вірша «Гімн Красі»

Традиції і новаторство вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»Урок розвитку мовлення. Підготовка до написання есе на основі віршів Шарля Бодлера. Контрольний домашній твір
Із поезії французького символізму

Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ- початку ХХ століття.Поль Верлен (1844-1896). Артюр Рембо (1854-1891). Вірші

«Поетичне мистецтво» Поля Верлена як поетичний маніфест символізму

Художньо-смислове новаторство «поезії душі» Поля Верлена. Сугестивний характер віршів «Забуті арієти» та «Так тихо серце плаче…»


53

54

5556

Художній світ поезії Артюра Рембо

Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у віршах «Відчуття» та «Голосівки»

Розкодування смислів вірша Артюра Рембо «П’яний корабель»

Урок розвитку мовлення

Аналітичне дослідження віршів Поля Верлена та Артюра Рембо (на вибір учителя)Контрольна робота з теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії» (тести, аналіз вірша або фрагмента поетичного твору)

57


58
59
60
61

3. Роман ранньомодерністської доби

Еміль Золя (1849-1902). «Кар’єра Ругонів»

Золя – французький письменник, теоретик натуралізму. Цикл «Ругон-Маккари» як «природнича і соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії»

Роман «Кар’єра Ругонів» як вступ до циклу. Провідні теми й мотиви твору

Своєрідність відображення художньої моделі часу й місця в ній родини Ругонів

Співвідношення духовного і матеріального в романі «Кар’єра Ругонів». Родина Ругонів

Новаторство Золя у художньому втіленні проблеми влади грошей


62
63


64
65

66
67Оскар Уайльд (1854-1900). «Портрет Доріана Грея»

Життя і творчість митця. Уайльд як представник раннього модернізму. Аналіз «Передмови» до роману «Портрет Доріана Грея»

Жанрова і стильова своєрідність роману Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору

Втілення різних форм естетизму в образах Безіла Голуорда, Генрі Уоттона та Доріана Грея. Роман Уайльда як інтелектуальний роман

«Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може Краса бути моральною?

Специфіка вирішення теми кохання у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів творуУрок розвитку мовлення

Дискусія за романом Оскара Уайльда: «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?»68

Контрольна робота з теми «Роман ранньомодерністської доби» (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання)

69

704. Підсумок

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу

Підсумок вивчення курсу «Зарубіжна література» у 10 класі. Рекомендації щодо розвитку читацьких вмінь та інтересів у літній період

Подаємо зразок заповнення сторінки журналу зі світової літератури. Звертаємо особливу увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.


ДОДАТОК: зразок заповнення сторінки журналу

З метою надання вчителям постійної практичної допомоги створено Консультативно-тренінговий центр «Педагог» (e-mail: kon.tr.center@gmail.com; тел.: (04733) 2 07 01), організатори якого здійснюють науково-методичний супровід педагогічної діяльності вчителів. Центр надає консультації з питань формування професійного портфоліо вчителя, застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, використання та апробації мультимедійних засобів навчання тощо.

На основі сучасних наукових досліджень з педагогіки та методики розробляються індивідуальні програми реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює вчитель, з урахуванням його досвіду та професійної майстерності, профілізації школи та потреб учнів. Можливе здійснення супроводу науково-дослідницької роботи педагога, редагування матеріалів для друку, допомога в узагальненні та описі досвіду роботи.

З метою підвищення фахової майстерності вчителів Консультативно-тренінговий центр «Педагог» проводить авторські тренінгові заняття та семінари з питань практичного застосування новітніх технологій у роботі вчителя: «Використання методу проектів на уроках філологічного циклу», «Літературна гра як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів», «Активні методи та прийоми розвитку критичного мислення школярів», «Можливості використання інформаційних технологій на уроках літератури», «Аналіз та інтерпретація художнього тексту на сучасному уроці літератури», «Особливості проведення біографічних уроків», «Організація позакласної роботи зі світової літератури» та ін.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання світової літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнівської молоді до найкращих надбань світового красного письменства. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп'ютерної техніки, за допомогою якої передовсім якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Інноваційним рішенням сьогодні з урахуванням поліінформаційності освітнього поля є дистанційні форми педагогічних комунікацій, що дозволяють знівелювати відстань між вчителями-практиками, методистами та науковцями, залучаючи їх до творчого діалогу. З цією метою на базі платформи дистанційної освіти «Moodle» (http://moodle.ippo.dn.ua) створено Всеукраїнське віртуальне методичне об’єднання вчителів світової літератури. Організатори пропонують його відвідувачам форуми: «Лірики і фізики» ХХІ сторіччя: комп’ютер на уроці світової літератури», «Художній текст: новий ракурс інтерпретації», «Як активізувати читацьку діяльність учнів на уроках літератури: пошуки варіантів».

На Всеукраїнському віртуальному методичному об’єднанні вчителів світової літератури будуть втілюватися у практику такі освітні проети: Інтернет-конференції, віртуальні лабораторії, Інтернет-лекції, віртуальні майстер-класи, дистанційні тренінги, Інтернет-консультації, онлайн-заняття, віртуальні екскурсії, самостійні (лабораторні) та контрольні роботи тощо, до участі в яких запрошуються всі бажаючі вчителі світової літератури.

Віртуальна лабораторія – комп’ютерна модель учбової лабораторії, в якій справжнє учбово-дослідницьке обладнання представлене засобами моделювання. Така лабораторія є підрозділом учбової організації, оснащеним справжнім учбово-дослідницьким обладнанням з дистанційним доступом до нього за допомогою телекомунікаційних каналів зв’язку.

Віртуальна екскурсія – організаційна форма дистанційного навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об’єктів (музеї, парки, вулиці міст та ін.) з метою створення умов для самостійного спостереження, збору необхідних фактів.

Інтернет-лекція зберігає науковість, доступність, єдність форми й змісту, органічний зв’язок з іншими видами навчальних занять. Цілком задовольняється й вимога емоційності викладу, вона досягається в аудіо й відеоваріантах навіть в «електронних лекціях», представлених у вигляді текстових файлів, за допомогою спеціальних знаків (наприклад, посмішка відображається комбінацією знаків :- тощо).

Лекції в дистанційному режимі можуть проводиться в реальному й умовному часі, фронтально й індивідуально. Для фронтального проведення лекції застосовується телебачення. Комп’ютерні відеоконференції можуть використовуватися для індивідуального варіанту проведення занять, а при наявності проекційної техніки для проектування зображення з монітора комп’ютера на екран.

Спрощений варіант «електронної лекції» – це набір текстових навчальних матеріалів в електронному вигляді, що містить у собі крім тексту лекції ще додаткові матеріали – фрагменти з наукових статей, навчальних посібників і т.д., оформлені у вигляді текстових файлів).

Під час планування Інтернет-заняття (онлайн-заняття, онлайн-уроку) необхідно враховувати участь у ньому партнерів, тому й завдання, запитання тощо повинні розроблятися для двох чи трьох, залучених до зв’язку, аудиторій – власне ініціаторів онлайн-уроку та партнерів.

За допомогою Інтернет-консультації здійснюється методичний супровід навчальної самостійної діяльності учасника безперервного освітнього процесу. Для дистанційної освіти характерне проведення групових чи індивідуальних консультацій з використанням телефонного зв’язку, електронної пошти, відео та телеконференцій.

Інтернет-семінари є продуктивною формою дистанційного освітнього простору, що передбачає активний діалог, творчу взаємодію всіх учасників віддаленого доступу до координуючого центру. Найчастіше проводяться за допомогою комп’ютерних відео та телеконференцій. Семінари у вигляді телеконференцій (тобто за допомогою письмового, невербального спілкування) можна називати віртуальними, адже його учасники не мають візуального контакту, а лише обмінюються текстовими повідомленнями.

Дистанційний педагогічний тренінг – інтерактивна модель навчання, яка дозволяє залучити учасників до активних форм пошуку продуктивних моделей освітнього середовища з використанням мережевих ресурсів.

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках світової літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах. Серед найцікавіших сайтів, матеріалом яких учитель світової літератури може скористатися найперше й рекомендувати їх школярам, слід назвати такі:  • Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru

  • Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru

  • Антична література: http: pergam.chat.ru

  • Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com

  • Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com

  • Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http:// chl.kiev.ua

Кожен з-поміж цих сайтів має свою специфіку щодо наповнення та використання в навчальному процесі. Окремо слід відзначити наявність на згаданих сайтах найкращих творів як в україномовних перекладах, так і мовою оригіналу. Це дозволяє в процесі вивчення світової літератури активніше використовувати мову оригіналу літературного твору, який вивчається. Така робота сприятиме не лише літературній, а й мовній освіті школярів, зростанню їхньої комунікативної компетентності.

Ще одним напрямом роботи, пов'язаної з оновленням методичної бази навчання світової літератури та покликаної піднести ефективність її вивчення школярами, є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів і т. ін., підпорядкованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.
Список використаної літератури

(до розділу «Особливості проведення уроків виразного читання»)
  1. Баран Г. Літературна студія в школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 352 с.

  2. Ісаєва О.О.Виразне читання. Методичні поради щодо його проведення та оцінювання за 12-бальною системою // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 17-18.

  3. Лисиця Н. Виразне читання на уроказ літератури як засіб глибинного осягнення змісту твору (На матеріалі байки І. Крилова «Ворона і Лисиця») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010 – № 3.– С. 30-32.

  4. Холодна Ю.М. Зарубіжна література. 6 клас: Книжка для вчителя. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 400 с.

Таранік-Ткачук К.В.,

головний спеціаліст департаменту

загальної середньої та дошкільної

освіти Міністерства освіти і науки

України, канд. пед. наук
Фоміна С.П.,

методист вищої категорії відділу науково-

методичного забезпечення змісту освіти

основної і старшої школи Інституту

інноваційних технологій і змісту освіти

(матеріал щодо особливостей проведення уроків

виразного читання)
Ціко І.Г.

методист відділу гуманітарної освіти

Донецького обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

(інформація щодо Всеукраїнське віртуальне методичне об’єднання вчителів світової літератури та розробки технологічного забезпечення дистанційних форм педагогічних комунікацій)

Джерело:


сайт МОН України

http://www.mon.gov.ua/

Каталог: files -> новини -> ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> 0829
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> До найвищих вершин
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Грінченківські читання іппо ку імені Бориса Грінченка 7 грудня 2010 року Оксана Євгеніївна Матвійчук
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Фрагменти уроку позакласного читання та розвитку мовлення 4 клас І. О. Большакова
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> План-конспект уроку Предметна сторінка класного журналу Календарно-тематичний план (заголовок)
0829 -> Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Навчання історії у профільних класах: теорія І практика
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> Каденюк Леонід Костянтинович Герой України. Перший космонавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> З журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»
ОСТАННІ НОВИНИ 2010 -> З журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
И в сучасній школі є підвищення рівня загальної освіти, зокрема літературної, через низку конкретних завдань навчального предмета,...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації на допомогу вчителям історії та суспільствознавчих дисциплін
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка