Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист монСкачати 364,48 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2017
Розмір364,48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2


ІІ семестр
Дата

Тема і основний зміст уроку

Примітки


Г.Гайне – німецький поет-романтик. “Книга пісень” – видатне явище німецького ро­мантизму.

Любов – першооснова життя. Змалюван­ня природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з «Книги пісень».

Читання напам’ять віршів Гейне.

Дж.Байрон – англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.


Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета.

Читання напам’ять вірша Байрона з коментарем.

Поема “Мазепа”, історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.

Риси романтичного героя в образі Мазепи.

РМ Написати есе «Україна і поема Байрона».

Творчість Адама Міцкевича – апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл “Кримські сонети”).

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі


Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”.

Читання напам’ять вірша.«Дзяди» як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

Контрольна робота за творчістю Гейне, Байрона, Міцкевича.

Олександр Пушкін – видатний російський поет.

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах.


Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

Читання напам’ять віршів Пушкіна.

“Євгеній Онєгін” – соціально-психологічний роман у віршах. Онєгінська строфа.

Характеристика образу Євгенія Онєгіна.

Характеристика образу Ленського.

РМ Диспут. Чому Онєгін став «зайвою людиною»?

Характеристика образу Тетяни. Тетяна – улюблена героїня Пушкіна.

Контрольний твір за текстами О. Пушкіна.

М.Ю.Лермонтов – видатний російський письменник.

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах.


Моти­ви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова.

Читання напам’ять вірша.

“Герой нашого часу” – морально-психологічний роман про долю покоління. Сенс назви роману. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

Характеристика образу Печоріна, його зв'язок з байронічним героєм та образом Онєгіна.

Жіночі персонажі роману. Максим Максимович – образ “ма­ленької людини”.

Романтичні й реалістичні елементи в творі.

Контрольна робота (тести)

Микола Гоголь – російський і український пи­сьменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.


Повторити відомості про повість «Тарас Бульба», вивчену у 7 класі.


ПЧ «Вечори на хуторі біля Диканьки» і романтичний образ України.

Високий гуманізм письменника і зображення в повісті “Шинель” трагічної долі “маленької людини” Акакія Акакійовича.

Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича («Герой нашого часу» М.Лермонтова) та Акакія Акакійовича («Шинель» М.Гоголя).

Суміщення в повісті «Шинель» елементів романтизму і реалізму.


Контрольний домашній твір за творами М.Лермонтова і М.Гоголя.

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу.

Контрольна робота (тести).

Література на літо.

Підсумковий урок.

Резерв для вчителя (карантин, свята тощо).


Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5–11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Інформаційний збірник МОНУ. – № 16–17. – 2008. – С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться. У 9-11 (12) класах оцінка за контрольний домашній твір виставляється у колонці з датою наступного уроку (надпис «Твір» не робиться).

Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці – «Напам'ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам’ять до виставлення найближчої тематичної.

Надпис Зошит , як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка: «Зошит» (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т.д.

Відповідно до наказу МОН України від 05.05. 2008 р. № 371 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти” (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. – 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н\а ( не атестований(а)).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань (за календарно-тематичним плануванням кількість тематичних оцінювань не може бути менше 3 за семестр у кожному класі).

Отже, за 1 семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності 1 тематичної оцінки (учень був не атестований (н\а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І семестр має стояти запис – не атестований(а) – ( н\а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

- 9-х класів – не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

-10-11(12)-х класів – не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою „За особливі успіхи у навчанні” та срібною „За успіхи у навчанні” медалями.
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2009 № 1/9-73 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році» державна підсумкова атестація з зарубіжної літератури в 9 класі проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань. Завдання білетів відображають розмаїття представлених у чинних програмах напрямів, методів, стилів, родів, жанрів, тем тощо. Формулювання запитань відображають усталені у шкільній практиці інтерпретації творів зарубіжної літератури, пропорційно поєднуючи різні аспекти вивчення національного та світового художнього письменства: від морально-етичного до суто естетичного.

Державна підсумкова атестація з курсу зарубіжної літератури в 11 класі проводиться в усній формі за білетами, розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки України. Питання білетів охоплюють більшу частину матеріалу, який опановувався учнями протягом двох навчальних років (10-11 класи), і враховують наявність варіативних програм з предметів.

Окремо пропонуються білети для проведення державної підсумкової атестації із зарубіжної літератури у класах філологічного профілю. Білети укладено на основі чинних профільних програм для вивчення предметів. Структура цих білетів інша – вони містять по три завдання, які спираються на чинні програми для профільних філологічних класів із зарубіжної літератури. Вимоги, які ставляться до навчальних досягнень учнів є дещо вищими, тож і самі формулювання питань є складнішими і глибше охоплюють літературний матеріал.

Під час вивчення зарубіжної літератури в усіх класах слід активніше використовувати сучасні педагогічні технології (комп'ютеризоване навчання, інтерактивні види і форми роботи), які збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу розвитку їхньої читацької культури. Серед інтерактивних форм роботи на уроках зарубіжної літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку та аналізу інформації, виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань тощо. З метою надання школярам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінантною формою навчання на уроках зарубіжної літератури в усіх класах має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань учнів.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання зарубіжної літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнівської молоді до найкращих надбань світового красного письменства. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп'ютерної техніки, за допомогою якої передовсім якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Великим заохоченням до освоєння сучасними школярами літературних скарбів народів світу може стати використання в навчальному процесі можливостей Інтернету. Для цього доцільно активніше використовувати на уроках зарубіжної літератури та в позаурочній діяльності інформацію, розміщену на відповідних тематичних сайтах. Серед найцікавіших сайтів, матеріалом яких учитель зарубіжної літератури може скористатися найперше й рекомендувати їх школярам, слід назвати такі:  • Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http:// ae.lib.narod.ru

  • Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru

  • Антична література: http: pergam.chat.ru

  • Електронна бібліотека "Джерело": http:// ukrlib.com

  • Бібліотека Українського центру: http:// ukrcenter.com

  • Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http:// chl.kiev.ua

Кожен з-поміж цих сайтів має свою специфіку щодо наповнення та використання в навчальному процесі. Окремо слід відзначити наявність на згаданих сайтах найкращих зарубіжних творів як в україномовних перекладах, так і мовою оригіналу. Це дозволяє в процесі вивчення зарубіжної літератури активніше використовувати мову оригіналу літературного твору, який вивчається. Така робота сприятиме не лише літературній, а й мовній освіті школярів, зростанню їхньої комунікативної компетентності.

Великий навчальний потенціал мають та ефективно можуть використовуватися й Інтернет-сайти, де розміщено біографічні відомості про письменників, і тематичні сайти (наприклад, "Персько-таджицька поезія"), де згруповано відомості з певних літературних тем, епох або напрямів. Використання можливостей таких сайтів сприяє зміцненню літературної та загальногуманітарної підготовки школярів, дає їм змогу зекономити час на підготовку до занять, посилює їхнє зацікавлення вивченням предмета.Ще одним напрямом роботи, пов'язаної з оновленням методичної бази навчання зарубіжної літератури та покликаної піднести ефективність її вивчення школярами, є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів і т. ін., підпорядкованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.


Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Тема. Тарас Шевченко І Адам Міцкевич два генії українського І польського слова


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
И в сучасній школі є підвищення рівня загальної освіти, зокрема літературної, через низку конкретних завдань навчального предмета,...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах при вивченні
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації на допомогу вчителям історії та суспільствознавчих дисциплін
Лист мон україни від 26. 06. 2015 №1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному...
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон iconМетодичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах
Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка