Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»Сторінка1/19
Дата конвертації06.06.2017
Розмір3.36 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Департамент освіти і науки

Одеської обласної державної адміністрації

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

Кафедра психолого-педагогічної

та суспільно-гуманітарної освіти

Формування ціннісного

ставлення особистості

до себе
Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання

учнів 1-11 класів загальноосвітніх

навчальних закладів України»

Одеса
Схвалено на засіданні кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.

Протокол від 10.06.2014р. № 4.
Укладачі: Шеремет С.І., завідувачка НМЛ проблем виховання, методисти з

виховної роботи Тарутинського, Ренійського, Комінтернівського,

Миколаївського методичних кабінетів відділів освіти районних

державних адміністрацій.


Рецензент: Козіна Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший

викладач кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної

освіти ООІУВ.
Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України є базовими у здійсненні процесу виховання в навчальних закладах освіти.

Методичні рекомендації щодо впровадження даного документу складені на основі рекомендацій Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, науково-методичної лабораторії проблем виховання кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти та мають на меті подати практичне спрямування реалізації змістової лінії - ціннісного ставлення до себе.

Матеріал цієї частини розкриває сучасний зміст ціннісного ставлення до себе: свого фізичного «Я», психічного «Я», соціального «Я» та передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати й розвивати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Таке спрямування є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Методичні матеріали мають практичне спрямування й носять рекомендаційний характер.


Зміст.

І. Ціннісне ставлення особистості до себе: свого фізичного «Я», психічного «Я»,

соціального «Я».

IІ. Вікові особливості учнів початкової школи

ІІІ. Змістовий блок виховної діяльності початкової школи

3.1. Тематичний зміст виховної діяльності

3.2. Виховні досягнення школярів початкової школи

3.3. Форми виховуючої діяльності початкової школи

3.3.1. Рекомендовані виховні заходи для 1 класу

3.3.2. Рекомендовані виховні заходи для 2 класу

3.3.3. Рекомендовані виховні заходи для 3 класу

3.3.4. Рекомендовані виховні заходи для 4 класу

ІV. Вікові особливості учнів основної школи

V. Змістовий блок виховної діяльності основної школи

5.1. Тематичний зміст виховної діяльності

5.2. Виховні досягнення школярів основної школи

5.3. Форми виховуючої діяльності основної школи

5.3.1. Рекомендовані виховні заходи для 5 класу

5.3.2. Рекомендовані виховні заходи для 6 класу

5.3.3. Рекомендовані виховні заходи для 7 класу

5.3.4. Рекомендовані виховні заходи для 8 класу

5.3.5. Рекомендовані виховні заходи для 9 класу

VІ. Вікові особливості учнів старшої школи

VІІ. Змістовий блок виховної діяльності старшої школи

7.1. Тематичний зміст виховної діяльності

7.2. Виховні досягнення школярів старшої школи  1. 7.3. Форми виховуючої діяльності старшої школи

7.3.1. Рекомендовані виховні заходи для 10 класу

7.3.2. Рекомендовані виховні заходи для 11 класуІ. Ціннісне ставлення особистості до себе
Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" — це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, роз­виток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу праце­здатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров'я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.

Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу — думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню у неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності.

Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей; позиції активного суб’єкта громадянського суспільства, який може і має впливати на долю країни.

Характер ціннісного ставлення особистості до себе істотно змінюється з віком. У молодшому шкільному віці розвивається рефлексія, формується вміння оцінювати себе як предмет змін. У підлітковому віці формується прагнення до самоствердження, з'являється хворобливе переживання неуспіху, зростає роль самооцінки в регуляції поведінки. У юнацькому віці актуалізується потреба у самовизначенні, оцінці своїх здібностей і можливостей; виникає процес визначення сенсу життя та свого місця в ньому.ІІ. Вікові особливості учнів початкової школи
Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме тоді закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи.

Віковими особливостями дітей 1-4 класів можна вважати: незначний соціальний та моральний досвід, підвищену емоційність, вразливість і водночас пластичність до морально-етичних впливів, імпульсивність та безпосередність поведінки дитини, бажання постійно розширювати коло спілкування. Тому узгодження поведінки та усвідомлення моральних явищ життя характеризуються емоційними узагальненнями, аналізом ситуацій та вчинків, які відповідають загальнолюдським етичним цінностям. Розрив між знаннями моральних принципів і відповідною поведінкою — найхарактерніша властивість дитини цього віку. Подальшого розвитку набуватимуть такі моральні почуття: провини, сорому, обов'язку, відповідальності, справедливості, власної гідності, сумління.

Основними потребами дитини в початкових класах є необхідність: у спілкуванні з людьми, в емоційному контакті, визнанні, оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших, світу, у дружбі, товариськості, повазі до особистості, самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

Перед вчителем постає важливе завдання: вирізняти мотив вчинку, роз'яснюючи дитині його сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного "переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань.

На цьому віковому етапі у дитини формується ядро особистості (моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду моральної поведінки. Вона вчиться не лише виконувати вимоги колективу, а й бере активну участь у постановці вимог, виборі доручень, справи, яка їй до душі. В учнів виникає ще одне новоутворення — відносно стійкі форми поведінки і діяльності, які в майбутньому становитимуть основу формування її характеру.

Після закінчення першого класу в частини дітей не до кінця сформовані особистісні новоутворення, що є характерними для дошкільнят, а саме: • недостатнє усвідомлення сприйняття шкільного життя, необхідності впорядкувати та організувати його за певними законами і правилами співжиття;

 • недостатнє усвідомлення внутрішньої етичної інстанції, такої як совість (орієнтування лише на зовнішній контроль з боку дорослих, невміння діяти самостійно), що викликає у школярів почуття невпевненості у собі, спричиняє конфлікти у спілкуванні;

- відсутність переваг та продуманих дій над імпульсивними (стримування бажань відбувається лише в разі очікування винагороди чи покарання);

- несформованість адекватної самооцінки.

Вчителеві в другому класі слід продовжувати виховну роботу, спрямовану на корекцію цих недоліків з метою будування специфічних для молодших школярів особистісних новоутворень: довільність психічних процесів, внутрішній план дій та рефлексію, інтелектуалізацію життя дитини.

У вчинках дітей наприкінці другого року навчання вже проглядається позиція у ставленні до того, що їх оточує. Розвиваються і змінюються внутрішні етичні інстанції, формуються моральні мотиви поведінки; розвивається здатність співпереживати, співчувати, а отже, і співдіяти з дорослими та однолітками.

Головним новоутворенням навчальної діяльності (за І.Д. Бехом) є формування теоретичного мислення дитини, що знаходить відповідне вираження і в рівні сформованості у дітей особистісних моральних якостей, першооснов багатьох моральних понять: доброти (гуманності), людяності, милосердя, чуйності, співчуття, чесності, справедливості, терпеливості тощо.

Формування особистості молодшого школяра значною мірою визначається реалізацією у виховному процесі діяльнісного підходу, згідно з яким моральні правила і норми дитина засвоює активно, в процесі діяльності та спілкування з дорослими, однолітками, старшими та молодшими дітьми. Основна функція її полягає в тому, що в ній набувається досвід ставлення дитини до світу, до людей, до самої себе.

Виховання молодших школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.

Важливим є особистісно орієнтований підхід у вихованні молодших школярів, оскільки для дітей цієї вікової групи характерна особлива сенситивність до морально-етичних впливів, а надто сприйняття норм культурної поведінки, спілкування, мовного етикету, культури взаємовідносин.

Дуже часто внутрішнє самопочуття, емоційний настрій дитини залежить від особистості вчителя початкових класів, оскільки для учнів 1-2-х класів учитель залишається центральною фігурою, арбітром, авторитетом. Лише в 3-4-х класах самооцінка, оцінка однолітків починає переважати оцінку вчителя.

Зовнішнім вираженням позиції дитини є участь її у різноманітних ситуаціях дитячого життя. Вона виявляється залежно від очікувань вчителя і дитини. Діти з невиправданими очікуваннями часто стають агресивними або, навпаки, пригніченими; боязкими або недовірливими, соціально інфантильними або неспокійними. Ці аспекти необхідно враховувати у роботі з дітьми та батьками.

Головне завдання вчителя - навчитись створювати і використовувати у шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини. Вчитель має допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішень. Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш характерними є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, колективне творче панно, бесіда, тематичний зошит, ранок, свято, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, вікторина, екскурсія, виставка малюнків, операція-рейд, виставка-ярмарок, перекличка повідомлень, добродійна акція, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування, спортивні змагання, козацькі забави, театральна вистава, ляльковий театр, ведення літопису класного колективу, веселі старти, естафети, догляд за рослинами і тваринами..


ІІІ. Змістовий блок виховної діяльності початкової школи

3.1. Тематичний зміст виховної діяльності
1 клас

"Що я ціную у житті", "Хто я?", "Я хочу стати кращим", "Азбука ввічливості", "Бути вихованим. Що це означає?", "Розкажи про себе", "На кого ти хочеш бути схожим?", "Мій настрій", "Мій день", "Зовнішній вигляд учня", "Я і мої друзі", "Я і мій клас", "Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці?", "Кожній речі — своє місце", "Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся", "Чистота — запорука здоров'я", "Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків", "Вогонь буває різним", "Абетка пішохода", "Хто я? ", "Я хочу стати кращим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 1 класу).2 клас
"Життя людини – найвища цінність", "Я людина", "Я хочу бути схожим", "Чарівні слова", "Мій день народження", "Що потрібно знати про свій характер?", "Як організувати свій день?", "Цінуй свій час і час інших", "Сам удома", "Дав обіцянку - виконуй", "Умій слухати", "Дбай про інших", "Однокласник, товариш, друг", "Дерево міцне корінням, а людина - друзями", "Як не захворіти", "Подорож до Країни здоров'я", "Профілактика інфекційних захворювань", "Старти надій", "Я – людина", "Я хочу бути схожим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 2 класу).

3 клас
"Найцінніше в моєму житті", "Дорога кожна хвилина", "Мої «хочу», «можу» і «треба», Мої мрії ", "Я і мої обов’язки", "Як навчитись стримуватись?", "Мої доручення", "Мій день: хороше і погане", "Дисципліна і куль­тура", "Дорога до школи та додому", "Ти — вихована дитина?", "Твій зовнішній вигляд", "Мій улюблений герой", "Як я дбаю про своє здоров'я", "Продукти харчування: наші друзі й вороги", "Здоровим будь!", "Свято Мий-додіра", "Спортивна надія", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 3 класу).

4 клас
"Для чого живе людина?", "Віра у себе", "Завтрашній характер - у сьогоднішньому вчинку", "На кого я хочу бути схожим у житті?", "Мій ідеал", "Твої норми поведінки", "Що означає бути вихованим", "Чуйність і байдужість", "Зубів немає, а людину гризе", "Як зробити правильний вибір", "Як стати людиною", "Не кидай слів на вітер", "Хто багато читає, той багато знає", "Козацькі забави", "Як я провів канікули", "Почни день з ранкової гімнастики", "Переможемо всі хвороби", "Культура харчування", "Шкідливі звички", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 4 класу).
3.2. Виховні досягнення школярів початкової школи
Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

3.3. Форми виховуючої діяльності початкової школи

3.3.1. Рекомендовані виховні заходи для 1 класу
Тема «Чистота — запорука здоров'я»
Свято ««Чистота — запорука здоров'я»
Мета:

 • усвідомити цінності власного життя;

 • розкрити кругозір учнів щодо необхідності дотримання здорового способу життя,

 • ознайомити з різними оздоровчими системами і методиками адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі;

 • розвивати вміння приймати усвідомлені рішення щодо поведінки, які сприяють зміцненню та збереженню здоров’я;

 • узагальнити знання основних правил особистої гігієни;

 • надати можливість відпрацювати навички комунікації та роботи у парах;

 • виховувати бажання оволодівати основами здорового способу життя, навичками безпечної для здоров’я поведінки.


Хід проведення свята.
Девіз: Здоров’я бережіть , доки малі.

Мудрими ідіть по цій землі.

Хай кожен з нас в житті запам’ятає

Що без здоров’я щастя не буває.Вчитель.'>Вчитель.

Добрий день, діти, шановні гості! Сьогодні ви завітали на незвичайне свято – свято «Чистота – запорука здоров’я». Ми живемо в дуже бурхливий час . Як ви гадаєте, що є для людини найголовніше?Діти.

Здоров’я.

Вчитель.

Так діти, здоров’я не купиш ні за які гроші, коли людина хворіє їй дуже важко здійснити свої мрії. Тому ми сьогодні, разом з вами спробуємо довести, що без чистоти і гігієни людина не може бути здоровою. Щоб краще працювати ми візьмемо з собою уважність, кмітливість та добрий настрій. А добрий настрій нам створить гра «Побажання» .

Діти передають по колу талісман (м’яку іграшку «Здоров`ятко») і висловлюють побажання. Я бажаю тобі (гарного дня, здоров’я, гарного настрою, миру, багато усмішки, щастя і т.д.)

Вчитель.

Діти, як ви гадаєте , з чого повинен починатися ранок людини, яка хоче бути здоровою?

Діти: Потрібно вставати з ліжка , умитися, зробити зарядку.

Учень.

Здоров’я - основа всього на світі,

Здоровим бажають бути всі діти.

Для цього потрібно щоденно вмиватись,

Робити зарядку і тепло вдягатись.

Учень.

Себе гартувати водою і сонцем

І солодко спати з відкритим віконцем.

І їсти усе, що на стіл подають.

Бо ж страви нам росту і сил додають.

Дивись додаток № 1.

Вчитель.

До чого закликає цей вірш? • Що слід робити, щоб бути здоровим?

Діти.

(щоденно вмиватись, робити зарядку, тепло вдягатись, гартуватись водою і сонцем, їсти корисну страву)

Ведучий.

Для того, щоб бути здоровими нам потрібно знати правила друзів чистоти.

(Правила прочитуємо на дошці)


 • Мий руки, обличчя і шию вранці та ввечері;

 • Не забудь вичистити бруд з-під нігтів;

 • Ноги мий перед сном щодня;

 • Зуби чистити вранці і ввечері.

Ми повторили правила друзів чистоти, отже ми готові зустріти нашого гостя, вам потрібно впізнати його, а впізнає той, хто багато читає.

(Чути стук у двері)

Хто це стукає до нас у двері?

Відчиніть швидше.

(Заходить Мийдодир).

Мийдодир.

Чуковського читали

І мене давно впізнали!

Я великий умивальник,

Знаменитий Мийдодір,

Умивальників начальник

І мочалок командир.

Не один до вас я прийшов – помічників привів із собою! Можливо, потрібно комусь помити шию чи вуха.Діти. Ні!

Мийдодир. Діти відгадуючи загадки, ви дізнаєтеся, кого я привів із собою.

Частокіл біленькій чищу, тру і мию

І здоровий блиск давати вмію

Зубна щітка

Зубна щітка.

Добрий день, діти ! Я зубна щітка, якою ви щоранку чистите зуби. Ви впізнали мене? А чи знаєте ви, коли я з’явилася на світ? Я вам розповім зараз про це. Зубну щітку знали ще до нашої ери. Тривалий час її мали лише багатії. Замість зубного порошку використовували попіл із горілих рогів оленів.

Прості люди протирали зуби крейдою.

Мийдодир: А хто ж наш наступний гість? Відгадайте!

Гарне я і запашне

Роботяще змалку

Люблять всі чомусь мене

Вдень і на світанку,

Кажуть , я даю красу, і здоров’я, й силу

Чистоту у дім несу,

Звуть мене, всі … (мило)Мило.

А ось і я! мило – це річ, без якої не миються, не перуть. Мило - найбільший ворог бруду. Добре миє мило з великою піною, що складається з маленьких мильних бульбашок. Ці бульбашки збирають бруд, руки стають чистими.Мийдодир.

Наступна загадка! Густий і зубастий

Учепився в чуб вухрастий. (Гребінець)

Гребінець.

Добрий день, друзі! Гребінець люди знали давно. Розчісуючи волосся, ми робимо масаж голови, і від цього наше волосся стає красивим.Мийдодир.

Ось ви і відгадали мої загадки я знаю, що всім вам подобаються білі, здорові і міцні зуби, гарна посмішка, густе і красиве волосся, чистенький одяг. А для цього необхідно щодня чистити зуби, умиватися, розчісуватися і привчати себе до цього змалку. А я не люблю неохайних малят і бруд нуль.- А у вас є такі діти?Діти.

Ні! Зараз, шановний Мийдодір ми тебе переконаємо, заспіваємо частівки. 1. Я коли кінчаю їсти

На столі у мене чисто

Скатертину не заллю

Бо порядок я люблю.


 1. Не відьмідь же я малята,

Що до рота пальці брати

Це мені не звично

Не гі-гі-є- зично.

Вчитель.

Діти, Мійдодір пропонує на кращого знавця прислів’їв про гігієну. • На неохайній людині вся одежа погана.

 • Охайність – запорука здоров’я.

 • Не думай бути нарядним, а думай бути охайним.

 • Хвороба з брудом у дружбі.

 • Брудні руки бруднять і обличчя.

 • Мийся частіше – будеш миліше.

Переможець отримує від Мійдодіра гребінець.

Вчитель.

Діти подивіться хто до нас прийшов. Впізнали?Діти.

Так. Пані Гігієна.

Зараз вона розповість вам про свої закони.


 1. Треба стежити за чистотою всюди: вдома, у школі, на подвір’ї, на вулиці.

 2. Дотримуватись таких правил: дружити з милом, водою, зубною пастою, шампунем, зубною щіткою та рушником. Якщо ви будете виконувати ці закони, ви будите здорові.

А зараз давайте ми з вами пограємо.

Гра змагання.

Хто швидше і ліпше впорається із завданням. 1. Дві пари дівчаток, що мають довге волосся, заплітають одна одній коси, зав’язують бант.

 2. Двоє хлопчиків застібають ґудзики на сорочках.

 3. Дві дівчинки та два хлопчики зав’язують шнурки на черевиках.

Гра «Так чи ні?»

Якщо ви згодні з тим, що почуєте, скажіть «так» і плесніть у долоні. 1. Щоранку я мию руки, обличчя, шию.

Так чи ні?

2.Я чищу зуби, коли згадаю про це.

Так чи ні?

3.Моє волосся чисте і причесане.

Так чи ні?


 1. Мій одяг завжди чистий і охайний.

Так чи ні?

Вчитель.

Діти, наші гості Мийдодір та пані Гігієна хочуть переконатися в тому, що ви дізналися багато нового, цікавого про них. Для цього ми виконаємо завдання. У кожного з вас на столі пелюсток від квіток, на ньому треба написати , що потрібно робити, щоб бути здоровими. Зберемо ці квіти з пелюсток.

Квітку треба оберігати, поливати, лікувати.

А нам потрібно що ?

Читаємо відповіді на пелюстках.

Таким чином ми з вами вивели формулу здорового способу життя «Зберігати, розвивати, відновлювати».

А зараз настав час попрацювати в парах, де кожен з вас буде мати можливість перевірити свої знання.

Тестові завдання (Додаток №2.)

Взаємоперевірка.

На дошці ключ до тестових завдань.

Наприкінці нашого свята я хочу почути ваші думки.

Продовжить ці вирази:

Я навчився ………….

Я впізнала………..

Я зможу ……………..

Я буду робити так ……………………….

У мене є найдорожче це …… , я його повинен …….

Ведуча.

Люди хочуть бути здоровими і гарними. Людина створює себе і свою зовнішність сама.

Я вам бажаю бути здоровими, красивими і добрими.

Діти виконують пісню.

Вчитель.

Діти, я дуже задоволена вашою роботою, тому я приготувала для вас презентацію «Чистота – запорука здоров’я».Делі-Славова О. Д., класний керівник,

вчитель початкових класів

Вільненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-д/з»

Тарутинського району


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» iconПро затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
З метою впровадження «Основних орієнтирів вихованки учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в освітянську...
Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» iconНаказ № Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "
Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "
Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» iconМетодичні рекомендації щодо особливостей організації навчально-виховного процесу в 1-му класі загальноосвітніх навчальних закладів 2014/2015 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Проблема. Організація та науково-методичний супровід упровадження нового змісту початкової загальної освіти. Інструктивно-методичні...
Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» iconПро затвердження "Основних орієнтиріввиховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України "
Про затвердження “Основних орієнтиріввиховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України “
Методичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» iconПро Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка