Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведеньСторінка1/6
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,83 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


ЗМІСТ
Коротка характеристика Університету

Відзнаки Університету

Підготовка лікарів і провізорів

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Наукова тематика кафедр і лабораторій

Спільні наукові дослідження із зарубіжними та вітчизняними партнерами

Стажування за кордоном та наукові гранти

Видавнича діяльність

Підручники

Навчальні посібники

Монографії

Статті у міжнародних реферованих виданнях

Журнали

Навчальні програми

Інформаційні листи

Методичні рекомендації

Винахідницька та інноваційна діяльність

Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень ….……………….

Конференції, організаторами та співорганізаторами яких були кафедри Університету

Товариство молодих вчених та спеціалістів

Студентське наукове товариство

Лікувальна робота

Виховна робота

Громадські організації та об’єднання

Художня самодіяльність

Музеї


Спортивні здобутки

Літній відпочинокКОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету, відкритого 16 листопада 1784 року відповідно до патенту Імператора Австрії Йозефа ІІ. Починаючи від 1986 року, 16 листопада відзначається як Актовий день Університету: цього дня проходить урочисте засідання Вченої ради, на якому один із провідних професорів виголошує Актову промову, відбувається присудження звань Почесного доктора та Заслуженого професора Університету. До цієї дати публікується річний огляд найвагоміших здобутків ЛНМУ.

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів, 75 кафедр (у тому числі 47 клінічних), 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, медичний коледж, Інститут клінічної патології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик».

На кафедрах Університету, в Інституті клінічної патології, Центральній науково-дослідній лабораторії та лабораторії промислової токсикології, Стоматологічному медичному центрі, медичному коледжі ЛНМУ загалом працюють близько 3000 осіб, у тому числі 1222 науково-педагогічних працівників: 145 докторів наук, понад 640 кандидатів наук, з них 117 професорів, 371 доцент.

Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 18 академіків та членів-кореспондентів громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 20 заслужених лікарів України.

В анатомічному музеї, музеї хвороб людини, який включено до реєстру загальнонаціональних надбань, та у судово-медичному музеї загалом зібрано понад 2,5 тисячі унікальних експонатів. Колекція лікарських та рідкісних рослин ботанічного саду, зразків лікарської рослинної сировини різних кліматичних зон, гербарій флори Поділля та Карпатського регіону налічують 3,5 тисячі зразків і слугують прекрасною базою для науково-дослідницької роботи викладачів та студентів.

Фонд університетської бібліотеки нараховує понад 575 тисяч томів навчальної та наукової медичної літератури. Бібліотека має сучасне комп’ютерне обладнання, доступ до мережі інтернет, підтримує зв’язок з іншими науковими бібліотеками Львова, України, світу. Це дозволяє забезпечити викладачів, науковців, здобувачів і студентів необхідною медичною інформацією, навчальною та науковою літературою.

Підготовка фахівців у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється на шести факультетах – медичних № 1 і № 2, стоматологічному, фармацевтичному, післядипломної освіти та факультеті іноземних студентів – за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», а також у медичному коледжі Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Річний контингент Університету складає близько 17 тисяч осіб, з них 5759 студентів, 45 слухачів підготовчого відділення, 1859 інтернів, 33 магістранти, 64 аспіранти, 64 клінічні ординатори, близько 10 тисяч курсантів ФПДО. Студенти всіх факультетів навчаються за кредитно-модульною системою. Окрім рейтингової оцінки знань студентів, запроваджено рейтингові показники розподілу випускників, які базуються на індивідуальних показниках успішності та рейтингових балах за наукову, громадську і культурно-масову роботу. В Університеті постійно здійснюється моніторинг якості навчального процесу, анонімне анкетування студентів, рейтингова оцінка діяльності кафедр. Працюють сектори моніторингу якості освіти при навчальному відділі та в деканатах.

Починаючи від 1961 року, поряд із підготовкою національних кадрів, Університет здійснює навчання іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За понад 50 років підготовлено близько 3 тисяч лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 року розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. Нині в стінах Університету опановують медицину, стоматологію та фармацію, проходять підготовку на підготовчому відділенні або післядипломну спеціалізацію понад 1000 іноземних громадян із 44 країн світу, з яких близько 70 % навчаються англійською мовою.

Освітянські здобутки Університету представлялись на міжнародних та державних освітянських виставках, де отримали низку нагород та відзнак. Так, на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013» ЛНМУ нагороджено золотою медаллю в номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців», удостоєно почесного звання «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів».

За показниками діяльності ЛНМУ посідає провідні позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України. Зокрема, за підсумками Національного рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, проведеного Міністерством освіти і науки України, Університет посів, як і в минулому році, друге місце серед вищих медичних навчальних закладів України. Згідно з показниками наукометричної бази даних SciVerse Scopus, за числом публікацій у міжнародних реферованих фахових виданнях ЛНМУ у 2013 р. піднявся на дві сходинки у порівнянні з минулим роком і посів 12 місце серед усіх вищих навчальних закладів України та друге місце серед вищих медичних навчальних закладів (індекс Гірша – 24, кількість публікацій у Scopus – 386, кількість цитувань у Scopus – 1574).

Цьогоріч до Топ-50 рейтингу науковців України в розділі «Медицина та науки про життя» за даними SciVerse Scopus уперше ввійшов професор ЛНМУ Р.Б. Лесик (індекс Гірша – 10), а до рейтингу кращих молодих учених України – доцент Р.О. Білий (індекс Гірша – 8), асистенти Д.Я. Гаврилюк та Д.В. Камінський (індекс Гірша – 5).

Упродовж минулого року на факультеті післядипломної освіти вдосконалили свій фаховий рівень понад 10 тисяч лікарів і провізорів, пройшли післядипломну підготовку близько 900 інтернів. У 2013 році завершили навчання 21 клінічний ординатор (з них 8 іноземців), 25 магістрів, 11 аспірантів.

2013 року зараховано на навчання в клінічній ординатурі 24 особи (з них 6 іноземців), у магістратурі – 17 осіб, в аспірантурі – 15 осіб (8 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва). Нині в Університеті навчаються: 3 докторанти, 64 аспіранти (з них двоє іноземців), 33 магістранти, 64 клінічних ординатори (з них 29 іноземців).

В Університеті функціонує аспірантура з 32 спеціальностей та докторантура з 6 спеціальностей. Працює 5 спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських та докторських дисертацій з 11 спеціальностей. Станом на 1 листопада 2013 року в Університеті заплановано і виконується 51 докторська і 205 кандидатських дисертацій.

Протягом минулого року виконано і захищено 10 докторських дисертацій, 69 кандидатських дисертацій та 25 магістерських робіт. Вчене звання професора отримали 4 особи, вчене звання доцента – 26 осіб. Свій професійний рівень підвищили близько 320 працівників Університету, з них 48 – за кордоном.

За цей же час працівниками Університету опубліковано 26 підручників, 33 монографії, 39 навчальних посібників, словник та 3 науково-популярні видання, 22 навчальні програми, понад 1200 журнальних статей (у тому числі понад 50 статей у міжнародних реферованих фахових виданнях) та близько 900 тез у матеріалах наукових конференцій (у тому числі понад 240 міжнародних); 7 методичних рекомендацій та 23 інформаційні листи, затверджених МОЗ України.

Отримано 77 патентів (з них 6 на винаходи та 71 на корисну модель), 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, 12 позитивних рішень на винаходи, подано 4 раціоналізаторські пропозиції. Для включення до Реєстру галузевих нововведень МОЗ 2013 року від ЛНМУ внесено 33 пропозиції.

За участю науковців Університету та при його фінансовій підтримці публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Практична медицина», «Львівський клінічний вісник», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» і «Народне здоров’я».

При Університеті функціонують прес-центр, видавництва «Кварт», «Леополіс», друкарня та відділ оперативної поліграфії, які здійснюють видання підготовленої працівниками Університету наукової та навчально-методичної літератури.

Вчені Університету тісно співпрацюють із зарубіжними колегами у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ). У 2013 році на базі ЛНМУ створений Західний науковий центр НАМН України і МОЗ України.

Упродовж 2012-2013 н.р. ЛНМУ реалізовував угоди про співпрацю в галузі науки, освіти та студентських обмінів з Ягеллонським університетом (Краків, Польща); Медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Вроцлав, Польща); Медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща); Медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща); Медичним університетом Варшави (Варшава, Польща); Шльонським медичним університетом (Катовіце, Польща); Гданським медичним університетом (Гданськ, Польща); Жешувським університетом (Жешув, Польща); Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія); Російським університетом дружби народів (Москва, Росія); Санкт-Петербурзьким медичним університетом імені І.П. Павлова (Санкт-Петербург, Росія), Гродненським медичним університетом (Гродно, Білорусь) та ін.

Близько 80 науковців ЛНМУ брали участь у міжнародних форумах: 5 з’їздах, 4 симпозіумах, 40 конгресах, 32 конференціях, понад 20 робочих нарадах і зустрічах, які проводилися в Австрії, Великій Британії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Словенії, США, Туреччині, Франції, Чехії, Швейцарії та ін. Понад 80 науковців ЛНМУ є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.

Кафедри й лабораторії ЛНМУ беруть участь у виконанні 55 науково-дослідних тем, 1 тема виконувалася за пріоритетним фінансуванням МОЗ України. Протягом минулого року працівники Університету були організаторами 13 конгресів, науково-практичних конференцій, симпозіумів.

В Університеті активно працює Рада молодих вчених та спеціалістів, що координує наукову роботу інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та інших наукових співробітників Університету віком до 35 років. У 2013 р. відбулася Друга загальноуніверситетська науково-практична конференція молодих вчених, у якій взяли участь близько 200 молодих вчених. Товариство активно співпрацює з багатьма вітчизняними та міжнародними товариствами і організаціями, зокрема, з Міжнародним кріохірургічним товариством (ISC) і Світовою федерацією українських лікарських товариств. Крім того, Товариство розпочало активну співпрацю з EACR (European Association of Cancer Research), а деякі члени Товариства взяли участь у Європейському Протираковому Конгресі, що відбувся з 27 вересня по 1 жовтня 2013 року в місті Амстердам (Нідерланди). Серед молодих науковців ЛНМУ є один стипендіат Президента України, один стипендіат Кабінету Міністрів України, п’ятеро молодих вчених отримали премії Західного наукового центру НАН та МОН України та Львівської облдержадміністрації.

Студентське наукове товариство налічує близько 700 студентів, які працюють у гуртках при кафедрах Університету. Упродовж 2012-2013 н.р. студенти-гуртківці брали участь у численних конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах не лише в Україні (Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Тернопіль, Ужгород, Луганськ, Суми, Чернівці), а й за її межами (Польща, Росія, Білорусь, Австрія, Німеччина, Вірменія). Студенти-науковці були учасниками політематичних Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Лауреатами премії Національної Академії медичних наук та Асоціації медичних вищих навчальних закладів України цьогоріч стала група студентів-гуртківців кафедри гістології та ембріології (М. Туркевич, М. Щур, Н. Гриб, М. Фецич). У квітні 2013 року відбулась 74-та загальноуніверситетська студентська наукова конференція «Досягнення сучасної медицини», учасниками якої стали близько 300 студентів – авторів наукових робіт. Результати проведених ними наукових досліджень були представлені у вигляді усних та стендових доповідей, а усі роботи учасників конференції опубліковано у збірнику тез.

Лікувальна діяльність Університету здійснюється на 47 клінічних кафедрах, які співпрацюють із 155 відділеннями 49 лікарень державної та муніципальної форм власності Львова, Трускавця, Рівного і Луцька та з 14 приватними закладами на умовах угод про співпрацю. Клінічні кафедри мають стаціонарну клінічну базу з ліжковим фондом 10296 ліжок, 9 поліклінічних відділень потужністю 3510 відвідувань за зміну.

До виховної роботи було залучено 448 кураторів академічних груп із 67 кафедр, 151 куратор з 12 кафедр для роботи зі студентами у гуртожитках, 156 кураторів з 22 кафедр ФПДО для роботи у групах, 20 кураторів для роботи у гуртожитках ФПДО та 27 кафедр для роботи зі студентами-іноземцями. Студенти Університету беруть активну участь у відродженні духовних традицій українського народу, заходах, присвячених визначним датам історії України. Активно проводиться опікунська робота над дітьми-сиротами.

В Університеті працюють 40 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, із яких три колективи мають високе звання Народних. Це – лауреат багатьох національних і міжнародних фестивалів та конкурсів Народний ансамбль танцю «Горицвіт», Народна хорова капела «Музи Гіппократа», Народний естрадний ансамбль «Медикус».

У 2012-2013 н.р. спортивну роботу в Університеті координували кафедра фізичного виховання та спортивної медицини і спортивний клуб ЛНМУ. Спортивні заняття проводились у 16 навчально-тренувальних секціях, працюють також 23 спортивно-громадські та оздоровчо-фізкультурні клуби, в яких займаються понад 2800 студентів, працівників, дітей та інвалідів. В Універсіаді Львівщини-2013 у 26 видах програми взяли участь понад 1700 студентів-медиків, які вибороли третє місце у комплексному заліку.

Цього року в спортивно-оздоровчому таборі «Медик» відпочили та відновили своє здоров’я близько 600 студентів, викладачів, співробітників Університету та членів їх родин.


ВІДЗНАКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 • За підсумками Національного рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, проведеного Міністерством освіти і науки України, ЛНМУ посів друге місце серед вищих медичних навчальних закладів України;

 • На міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2013» ЛНМУ нагороджений золотою медаллю в номінації «Діяльність вищого навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців», удостоєний почесного звання «Лідер національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних закладів»;

 • У наукометричній базі даних SciVerse Scopus за числом публікацій у міжнародних реферованих фахових виданнях ЛНМУ піднявся на дві позиції у порівнянні з минулим роком і посів 12 місце серед усіх вищих навчальних закладів України та друге місце серед вищих медичних навчальних закладів;

 • ЛНМУ один із двох установ України включено у всесвітню мережу противірусних центрів Global Virus Network (GVN) в якості центру з питань вірусного гепатиту.


ВІДЗНАКИ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

 • Абрагамович Орест Остапович, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 – нагороджений відзнакою МОН України «Флагмани освіти і науки України» та Грамотою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» (18 жовтня 2013 р.);

 • Бабенко Наталія Павлівна, директор комплексу студентського харчування – нагороджена Грамотою Верховної Ради України (розпорядження Голови Верховної Ради України № 1264 від 30.05.2013 р.);

 • Воробець Зіновій Дмитрович, професор, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики – обраний іноземним членом Польської академії наук (відділення в Любліні);

 • Гаврилюк Дмитро Ярославович, асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії – відзначений грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (травень 2013 р.);

 • Дибас Богдан Володимирович, декан медичного факультету № 1, доцент кафедри хірургії № 1 – нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (серпень 2013 р.);

 • Дмитрієнко Володимир Васильович, доцент кафедри урології – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (наказ МОЗ України від 23.08.2013 р. № 82-кн);

 • Ільницький Іван Григорович, професор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології – нагороджений відзнакою МОН України «Флагмани освіти і науки України» та Грамотою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» (18 жовтня 2013 р.);

 • Калинюк Тимофій Григорович, професор, завідувач кафедри технології ліків і біофармації – удостоєний почесного звання «Заслужений професор ЛНМУ» (24 жовтня 2013 р.);

 • Камінський Данило Володимирович, асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії – відзначений грамотою Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації (травень, 2013 р.);

 • Кулик Олена Миколаївна, професор кафедри дитячої хірургії – нагороджена Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (березень, 2013 р.);

 • Магльований Анатолій Васильович, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, проректор з науково-педагогічної роботи – нагороджений відзнакою МОН України «Флагмани освіти і науки України» та Грамотою «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України» (18 жовтня 2013 р.);

 • Маркін Леонід Борисович, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології – відзначений Подякою Міністра охорони здоров’я України (наказ МОЗ від 23.08.2013 р. № 83-кн);

 • Марченко Тетяна Зіновіївна, доцент кафедри педіатрії та неонатології ФПДО – нагороджена Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (червень 2013 р.);

 • Наконечний Андрій Йосипович, професор кафедри дитячої хірургії – нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (березень 2013 р.);

 • Невзгода Анатолій Ананійович, доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації – нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.06.2013 р. № 57-кн); Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (червень 2013 р.);

 • Перепелиця Михайло Васильович, доцент кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО – нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (серпень 2013 р.);

 • Переяслов Андрій Анатолійович, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії – нагороджений Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я України (березень 2013 р.);

 • Потьомкіна Галина Олександрівна, доцент кафедри клінічної імунології та алергології – нагороджена Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (червень 2013 р.);

 • Сизон Орися Орестівна, доцент кафедри поліклінічної справи, сімейної медицини та дерматовенерології – нагороджена Почесною грамотою управління охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Львівської міської профспілки працівників охорони здоров’я (серпень 2013 р.);

 • Солонинко Ірина Іллівна, доцент кафедри мікробіології, начальник навчального відділу – нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (наказ МОЗ України від 07.03.2013 р. №14-кн);

 • Чопяк Валентина Володимирівна, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології – удостоєна почесного звання «Заслужений професор ЛНМУ» (24 жовтня 2013 р.);

 • Шибінський Володимир Ярославович, доцент кафедри ортопедичної стоматології, директор Стоматологічного медичного центру ЛНМУ – відзначений Подякою Міністра охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 23.08.2013 р. № 83-кн).
Каталог: files -> press-centre
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconДослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність навчальних закладів м.Ірпеня
Огодення в освіті вимагає широкого застосування сучасних інноваційних технологій реалізації змісту навчання на засадах диференціації,...
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації Рівне 2010 Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки. Методичні рекомендації
Середа Р. В. методист нмц пто; Легенька Ю. В. практичний психолог Рівненського професійного ліцею
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації щодо відзначення 75-річчя
Враховуючи вагомий внесок Миколи Степановича Вінграновського в розвиток української літератури, пропонуємо інформаційно-методичні...
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-го курсу (1-й семестр) групи г-15, г-16
Методичні рекомендації знаходяться на кафедрі географії у лаборанта. Відповіді на питання співбесіди кожен студент має вивчити до...
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації для вчителів фізики середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентів фізико математичних факультетів педагогічних закладів, учнів шкіл
Фізичний експеримент як засіб свідомого засвоєння матеріалу. (методичні рекомендації) – Ніжин – 2012р
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
Підготовка майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі орієнтується на формування у студентів цієї якості, а не лише на репродуктивну...
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби
Методичні рекомендації командирам військових частин (підрозділів) щодо організації профілактики порушень статутних правил взаємовідносин...
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг та методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації Винахідницька та інноваційна діяльність Пропозиції до Реєстру галузевих нововведень iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка