Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання


П Е Р Е Л І К Т Е М К О Н Т Р О Л Ь Н И Х Р О Б І ТСторінка2/4
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

П Е Р Е Л І К Т Е М К О Н Т Р О Л Ь Н И Х Р О Б І Т

з дисципліни: «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

для студентів заочної форми навчання


Комплекс варіантів № 1.
1.1. РЕЛІГІЯ ЯК ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Релігія як психічний феномен.

 2. Релігія як психологічний феномен.

 3. Релігія як історичний феномен.

 4. Релігія як теологічний феномен.

1.2. РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА.

 1. Релігія як елемент духовної культури людства.

 2. Вплив релігії на розвиток пізнання, прогресу у цілому.

 3. Релігія та розвиток людської особистості (індивідуальності).

1.3. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ.

 1. Релігія у соціальній структурі суспільства.

 2. Соціальні корені релігії.

 3. Функції та роль релігії у сучасному суспільному житті.

1.4. КОРЕНІ РЕЛІГІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГОЯВИЩА ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Соціальні корені релігії.

 2. Гносеологічні корені релігії.

 3. Психологічні корені релігії.

1.5. ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ЯВИЩА ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Основні функції релігії: ілюзорно-компенсаторна, інтегративна, комунікативна, регулятивна, світоглядна і ін.

 2. Специфічні функції релігії: ідеологічна, політична, місіонерська і ін.

 3. Функції та роль релігії у сучасному світі.

1.6. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ.

 1. Поняття релігії. Співвідношення індивідуального та суспільного (соціального) змістів релігії.

 2. Церков (храм, мечеть) як соціальний інститут.

 3. Релігія у сучасному соціальному просторі.

1.7. РЕЛІГІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Ранні форми релігійних вірувань (шаманство, фетишизм, тотемізм і ін.) як основа функціонування суспільств Давнього світу.

 2. Світові релігії (буддизм, християнство, іслам) як основа функціонування суспільств Нового світу.

 3. Релігія у сучасному соціальному просторі Новітнього світу (кінця ХХ – початку ХХІ століть).

1.8. РЕЛІГІЯ ЯК ТЕОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Сутність власне «релігійного моменту» у тій чи іншій релігії.

 2. Побудова релігійної картини світу: специфіка релігійного відображення дійсності.

1.9. РЕЛІГІЯ ЯК ФІЛОСОФСЬКИЙ ФЕНОМЕН СВІТОВОЇ ЛЮДСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

 1. Теологічна, антропологічна, біологізаторська, суб'єктивно-ідеалістична, матеріалістична і ін. концепції виникнення релігії.

 2. Релігія як філософський феномен: етапи становлення та розвитку релігійних концепцій та систем в історії світової культури.

1.10. РЕЛІГІЯ І МІФОЛОГІЯ: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ.

 1. Міфологія як система знання про світ та відображення світу.

 2. Релігійна картина світу: сутність релігійних механізмів відображення реальності.

 3. Особливості, що відрізняють міфологічні та релігійні принципи розуміння людиною оточуючої її дійсності.

1.11. ЕволюцІя релІгІЇ У ходІ ІсторІЇ. ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙ.

 1. Примітивні релігії: фетишизм, тотемізм, магія, анімізм і ін.

 2. Політеїзм та монотеїзм давнього світу: вірування Давньої Греції, Давнього Риму, Давнього Сходу.

 3. Історичні релігії: буддизм, іслам, християнство.

 4. Нетрадиційні релігії сучасного світу.

1.12. ФОРМИ ТА ВИДИ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ ДАВНЬОГО СВІТУ.

 1. Релігійність людини примітивних суспільств: загальна характеристика.

 2. Ранні форми релігійних вірувань: фетишизм, тотемізм, магія, анімізм, шаманство.

 3. Примітивні форми вірувань та сучасні релігійні системи.

1.13. РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ ІНДІЇ.

 1. Релігійні системи Індії: загальна характеристика.

 2. Індуїзм.

 3. Джайнізм.

 4. Буддизм.

1.14. РЕЛІГІЙНІ СИСТЕМИ КИТАЮ.

 1. Релігійні системи Китаю: загальна характеристика.

 2. Конфуціанство.

 3. Даосизм.

1.15. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ: ІНДУЇЗМ.

 1. Історія виникнення релігії індуїзму.

 2. Основні релігійні персонажі (боги) та основні змістовні характеристики релігії індуїзму.

 3. Індуїзм у сучасному світі.

1.16. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ: КОНФУЦІАНСТВО.

 1. Історія виникнення релігії конфуціанства.

 2. Етико-політичні та релігійні аспекти вчення конфуціанства про людину, суспільство, державу.

 3. Конфуціанство у сучасному світі.

1.17. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ: ДАОСИЗМ.

 1. Історія виникнення релігії даосизму.

 2. Основні структурні складові та змістовні аспекти даосського релігійного комплексу.

 3. Даосська релігійна містика: теорія та практика безсмертя.

 4. Даосизм сьогодні.

1.18. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ: ЮДАЇЗМ.

 1. Історія виникнення релігії юдаїзму.

 2. Релігійні принципи юдаїзму.

 3. Юдаїзм у наші дні.

1.19. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ: СИНТОЇЗМ.

 1. Історія виникнення релігії синтоїзму.

 2. Синтоїзм – національна релігія Японії: основні змісти, принципи, божества.

 3. Синтоїзм та сучасність.

1.20. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЛІГІЙ ЗАХОДУ ТА СХОДУ.

 1. Історія релігій Сходу.

 2. Християнство як релігія західноєвропейської культури.

 3. Ознаки, що відрізняють релігії (і, відповідно, релігійні картини світу Заходу та Сходу).

1.21. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ.

 1. Історія виникнення релігії буддизму.

 2. Буддійська модель Всесвіту та місце людини у ній.

 3. Буддизм у сучасному світі.

1.22. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОГО СПАСІННЯ У БУДДИЗМІ.

 1. Шлях до спасіння у буддизмі: страждання (сансара) – блаженство (нірвана).

 2. Медитація як засіб та «механізм» особистого досягнення окремою людиною нірвани.

1.23. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ.

 1. Історія виникнення релігії іслам.

 2. Основні догмати ісламу. Модель світу та суспільного порядку згідно з ісламом.

 3. Коран – «божественні одкровення» мусульман.

 4. Мусульманський світ сьогодні.

1.24. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ХРИСТИЯНСТВО.

 1. Історія виникнення релігії християнства.

 2. Віровчення християнства. Християнська модель світу.

 3. Атрибути (якості) християнського Бога.

 4. Християнство та традиції європейської культури.

1.25. ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХРИСТИЯНСТВА.

 1. Соціально-економічні та ідейні передумови виникнення християнства. Розповсюдження християнства у Римській імперії.

 2. Християнство періоду Середньовічної (УП–ХУ ст.) історії Західної Європи.

 3. Розвиток християнства у сучасному світі.

1.26. ОСНОВИ ВІРОВЧЕННЯ ТА КУЛЬТУ ХРИСТИЯНСТВА.

 1. Виникнення та розвиток християнства.

 2. Основні напрямки християнства: католицизм, православ'я, протестантизм.

 3. Християнство (і його основні напрямки) у сучасному світі.

1.27. БІБЛІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

 1. Виникнення та структура Біблії.

 2. Образ Ісуса Христа, що створений Біблією.

 3. Уявлення у Біблії про світ та про людину.

 4. Біблія у сучасній боротьбі ідей.

1.28. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ХРИСТИЯНСТВА: КАТОЛИЦИЗМ.

 1. Історія виникнення католицизму як одного з напрямків християнства.

 2. Віровчення та культ католицизму.

 3. Католицизм сьогодні.

1.29. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ХРИСТИЯНСТВА: ПРАВОСЛАВ'Я.

 1. Історія виникнення православ'я як одного з напрямків християнства.

 2. Віровчення та культ православ'я.

 3. Історія православ'я в Росії та в Україні.

1.30. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ХРИСТИЯНСТВА: ПРОТЕСТАНТИЗМ.

 1. Історія виникнення протестантизму як одного з напрямків християнства.

 2. Віровчення та культ протестантизму.

 3. Протестантизм у сучасному світі. Основні течії протестантизму (баптизм, адвентизм, єговізм і ін.).

1.31. ДИЯВОЛЬСЬКИЙ СВІТ У РЕЛІГІЙНІЙ СИСТЕМІ ХРИСТИЯНСТВА.

 1. Диявольський світ християнства як «фон» та антипод божественному світові. Диявол як персоніфікація зла.

 2. Інквізиція в історії Середньовічної християнської церкви.

 3. Дияволіада ХХ століття.

1.32. УВЕДЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ.

 1. Релігійні реформи князя Володимира.

 2. Русь до прийняття християнства. Християнство у взаємодії та боротьбі із язичництвом.

 3. Оцінки та наслідки уведення християнства на Русі.

1.33. РЕЛІГІЯ ТА МОРАЛЬ.

 1. Місце та роль моральних вчень у релігійних системах.

 2. Основні, такі що повторюються риси моральних концепцій у тих чи інших релігіях світу. Уявлення про добро і зло в релігіях світу.

 3. Мораль релігійна та мораль суспільна: загальне та особливе.

1.34. РЕЛІГІЯ ТА НАУКА.

 1. Релігійний та науковий світогляд у розумінні та пізнанні світу.

 2. Релігія та наука про походження та сутність людини.

 3. Протиріччя релігійного світогляду (і релігійної картини світу).

1.35. РЕЛІГІЯ ПРО СМЕРТЬ ТА БЕЗСМЕРТЯ ЛЮДИНИ.

 1. Смерть, її значення в житті людства.

 2. Бог та безсмертя: взаємозв'язок двох понять (релігійний зміст питання про смерть).

1.36. ПЕКЛО ТА РАЙ У РЕЛІГІЯХ СВІТУ.

 1. Уявлення про щастя та страждання в релігіях світу.

 2. Про що мріє людина, коли думає про рай?

 3. Аргументи людства на користь пекла.

1.37. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ВІЛЬНОДУМСТВА І АТЕЇЗМУ.

 1. Ідеї вільнодумства та атеїзму як паралельна змістовна лінія історії релігій.

 2. Вільнодумство та атеїзм у давнину, у Середні віки, в епоху Нового часу.

 3. Атеїзм сучасного світу ХХ – початку ХХІ століття.

1.38. РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ.

 1. Віра у надприродне – основна ознака релігійної свідомості.

 2. Основні змістовні характеристики та форми проявлення релігійної віри.

 3. Проблема співвідношення віри та розуму у релігійній свідомості як цілісному феномені.

1.39. РЕЛІГІЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

 1. Поняття релігії. Релігія як особлива форма духовно-практичного освоювання світу.

 2. Релігія у соціальній структурі суспільства.

 3. Релігія та політика.

 4. Релігія та наука.

1.40. РЕЛІГІЙНА ВІРА.

 1. Поняття релігії. Людина і Бог – основні суб'єкти релігійної віри як такої.

 2. Релігійні світи та їх мешканці: сакральний (надприродний, божественний) світ у релігіях світу.

 3. Проблема співвідношення віри та розуму у людській свідомості.


Комплекс варіантів № 2.
2.1. 2000-РІЧЧЯ ХРИСТИЯНСТВА ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЙОГО НА РУСІ.

 1. Виникнення християнства.

 2. Джерела християнства.

 3. Роль та значення християнства на Русі.

2.2. РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО.

 1. Зародження християнства.

 2. Причини виникнення християнства.

 3. Роль християнства у сучасному суспільстві.

2.3. ІСТОРІЯ ЗАХІДНОГО ХРИСТИЯНСТВА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ.

 1. Християнство як одна з основних релігій Європи.

 2. Розповсюдження християнства в Римській імперії.

 3. Особливості європейського християнства.

2.4. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ.

 1. Релігійні реформи князя Володимира.

 2. Опір введенню християнства.

 3. Вплив церкви на різні сторони життя суспільства древньої Русі.

2.5. ХРИСТИЯНСТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

 1. Соціальні передумови хрещення Русі.

 2. Ідеї християнства і його реакція на різні устої Київської Русі.

 3. Западні традиції в російському християнстві.

2.6. ЄГИПЕТСЬКА РЕЛІГІЯ, ЄГИПЕТСЬКА МАГІЯ.

 1. Найдавніші культи та сліди тотемізму.

 2. Об’єднання країни і суспільні боги.

 3. Зміни в єгипетській релігії.

2.7. ПРАВОСЛАВ’Я В НАШІ ДНІ.

 1. Православ’я як форма християнства.

 2. Історія виникнення та розвиток.

 3. Роль православ’я в сучасному світі.

2.8. СУЧАСНЕ ПРАВОСЛАВ’Я, ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ.

 1. Виникнення православ’я – розділення християнської церкви.

 2. Основні канони православ’я і його атрибути.

 3. Напрямки розвитку православ’я, його сучасний стан.

2.9. ДУХОВНА КУЛЬТУРА І АТЕЇСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ.

 1. Сутність духовної культури єдність матеріальної та духовної сторони культури.

 2. Релігія – як сфера духовної культури.

 3. Атеїстичне виховання – основа науково-матеріалістичного світогляду.

2.10. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ СХОДУ.

 1. Виникнення релігій Сходу.

 2. Відмінні риси східних релігій.

 3. Розвиток релігій Сходу.

2.11. РЕЛІГІЯ І ФОРМИ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 1. Класифікація релігійних організацій.

 2. Функції та роль релігійних організацій.

 3. Соціальні функції релігії.

2.12. КОРІННЯ РЕЛІГІЇ.

 1. Соціальні корені релігії.

 2. Гносеологічні та психологічні корені релігії.

 3. Роль релігії в суспільстві.

2.13. ІСТОРІЯ христиЯНСЬКОЇ церкви В УкраЇНІ.

 1. Україна в період християнства.

 2. Хрещення Русі Володимиром.

 3. Вплив християнства на політичні погляди України.

2.14. РАННІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ.

 1. Тотемізм – найперша форма релігії.

 2. Система специфічних заперечень табу.

 3. Подальший розвиток форм релігії: магія, фетишизм, анімізм.

2.15. БІБЛІЯ У СУЧАСНІЙ БОРОТЬБІ ІДЕЙ.

 1. Порівняльна характеристика до «Священної книги» в різні періоди часу.

 2. Різні тлумачення Біблія.

 3. Біблія в сучасній Україні.

2.16. ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ.

 1. Вехи історії релігійного життя в Україні.

 2. Греко-католицька церква в Україні.

 3. Культурно-просвітницька діяльність церкви в Україні.

2.17. ДАВНЬОГРЕЦЬКА РЕЛІГІЯ.

 1. Джерела зародження давньогрецької релігії.

 2. Проблема сутності та розвитку релігії.

 3. Значення релігії в Греції.

2.18. ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ.

 1. Що таке політика і політична система.

 2. Релігія і економіка.

 3. Ставлення держави до релігії

2.19. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ.

 1. Види нетрадиційних релігій на Западе і їх характеристика.

 2. Види східних релігійних культів та їх характеристика.

 3. Значення цих релігій для розвитку європейської культури.

2.20. РЕЛІГІЯ ЯПОНІЇ – СИНТОЇЗМ.

 1. Історичне походження синтоїзму.

 2. Синтоїзм – як основний напрямок релігії Японії.

 3. Значення синтоїзму в житті Японії.

2.21. Іслам.

 1. Виникнення ісламу.

 2. Загальна характеристика мусульманського права.

 3. Джерела шаріату.

2.22. БУДДИЗМ.

 1. Виникнення буддизму.

 2. Віровчення та культ буддизму.

 3. Буддизм – світова релігія.

2.23. РЕЛІГІЯ В КИТАЇ.

 1. Соціально-політичні та релігійні погляди Конфуція.

 2. Даосизм – як релігійний напрямок.

 3. Взаємостосунки конфуціанства та даосизму.

2.24. ПРОТЕСТАНТИЗМ.

 1. Виникнення протестантизму.

 2. Реформація і гуманізм.

 3. Кроки Реформації.

2.25. ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА І МОРАЛЬ – ОСНОВА СУСПІЛЬСТВА.

 1. Особливості характеристик етики та моралі.

 2. Християнські заповіді.

 3. Християнство і гуманізм.

2.26. Наука І релІгІя.

 1. Релігія, як соціальний інститут.

 2. Наука і соціокультурні фактори її розвитку.

 3. Криза світових релігій у сучасному суспільстві.

2.27. РЕЛІГІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ.

 1. Поняття релігії, основні елементи релігії.

 2. Структура релігійної свідомості; віра в надприродне – головна ознака релігії.

 3. Соціальні функції релігії.

2.28. РЕЛІГІЯ ІНДІЇ.

 1. Загальна характеристика ведійської літератури

 2. Брахманізм – релігійні течії стародавньої Індії.

 3. Індуїзм. Демократизація культу та віроучення.

2.29. КАТОЛИЦИЗМ.

 1. Особливості віровчення та культу.

 2. Організація управлення Римської католицької церкви.

 3. Основні напрямки діяльності сучасної Римської католицької церкви.

2.30. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЛІГІЇ.

 1. Вільнодумство Давнього світу.

 2. Середньовічне вільнодумство.

 3. Радикальні форми вільнодумства, французький атеїзм ХУШ ст. і марксистський атеїзм.

2.31. ВИНИКНЕННЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ.

 1. Історичні умови розповсюдження християнства на українських землях і хрещення Київської Русі.

 2. Основні етапи розвитку української церкви.

 3. Сучасна українська церква.

2.32. БІБЛІЯ.

 1. Що таке Біблія та якою є її структура.

 2. Біблія і марновірство.

 3. Нові тлумачення Біблії.

2.33. РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА.

 1. Руська православна церква – історія становлення і взаємовідношення з державою.

 2. Організація управління руської православної церкви.

 3. Церковні розколи в руській православній церкві.

2.34. ЛАМАЇЗМ.

 1. Джерела виникнення ламаїзму. Тантризм.

 2. Етапи генезису ламаїзму.

 3. Етика ламаїзму.

2.35. БІБЛІЯ.

 1. Уява про Бога, світ та людину в Старому Завіті (Біблія).

 2. Основні риси стародавньої моралі.

 3. Особливості новозавітної моралі. Специфіка релігійної моралі..

2.36. РЕЛІГІЯ – ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДУХОВНО-ПРАКТИЧНОГО ЗАСВОЄННЯ МИРА.

 1. Специфіка релігійного відображення дійсності.

 2. Головна ознака релігії та її особливості.

 3. Співвідношення науки та релігії.

2.37. КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА.

 1. Основні типи релігійних тлумачень культури.

 2. Наукове поняття співвідношення культури і релігії.

 3. Секуляризація – як основна тенденція розвитку духовної культури.

2.38. ШАРІАТ І ЙОГО СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ.

 1. Шаріат – основний закон Ісламу.

 2. Мусульманські свята та обряди.

 3. Сім’я і брак у шаріаті.

2.39. У ДЖЕРЕЛ ХРИСТИЯНСТВА.

 1. Соціально-економічні та ідейні умови виникнення християнства.

 2. Історія становлення церкви в християнстві.

 3. Відношення християнської церкви до держави.

2.40. ЮДАЇЗМ.

 1. Виникнення юдаїзму.

 2. Структура і зміст «П’ятикнижжя»

 3. Основні принципи моралі в Старому Завіті.


Комплекс варіантів № 3.
3.1. Релігія, як соціальне явище.

    1. Визначення релігії. Ознаки релігійної віри.

    2. Структура релігійного комплексу: релігійна свідомість, релігійний культ, релігійні організації.

    3. Роль релігії і церкви у сучасному світі.

3.2. Походження і історичні корЕні релігії.

       1. Корені релігії: соціальні, гносеологічні, психологічні, історичні.

       2. Історичні типи релігії: родоплемінні, національні, світові.

3.3. Матеріалістична концепція походження і сутності релігії.

    1. Визначення релігії. Віра у надприродне – головна ознака релігійної свідомості.

    2. Корені релігії: соціальні, гносеологічні, психологічні.

    3. Соціальні функції релігії.

3.4. Богословсько-ідеалістичне та матеріалістичне розуміння походження і сутності релігії.

       1. Богословські і ідеалістичні визначення релігії.

       2. Матеріалістична концепція походження і сутності релігії: а) корені релігії; б) соціальні функції релігії.

3.5. Буддизм: історія Та сучасність.

    1. Історичні умови виникнення буддизму. Легенда про Будду.

    2. Особливості буддійського віровчення і культу.

    3. Буддійська філософія. Буддизм у сучасному світі.

3.6. Релігійно–філософські напрямки стародавньої Індії.

       1. Джайнізм.

       2. Індуїзм: основні напрямки в індуїзмі.

       3. Буддизм: особливості вчення про “страждання”.

3.7. Релігійні системи СтародавньОго Китаю.

    1. Релігійний даосизм.

    2. Конфуціанство: історія і сучасність.

    3. Буддизм: вчення про “страждання”.

3.8. Національні релігії: Юдаїзм.

       1. Історія виникнення та еволюція юдаїзму.

       2. Особливості віровчення і культу. Основні напрямки в юдаїзмі.

       3. Юдаїзм і сіонізм. Юдаїзм в Україні.

3.9. Національні релігії. СинтоЇзм.

    1. Історичні умови походження синтоїзму. Культ імператора.

    2. Еволюція синтоїзму: вплив конфуціанства, даосизму, буддизму.

    3. Синтоїзм у сучасній Японії.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconПрограма навчальної дисципліни. Полтава, 2009. 94 с
Хvі перша половина ХІХ століття для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconКнига дорогоцінних скарбів
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
України на міжнародній арені, розширення процесів міжкультурної комунікації, встановлення ділових контактів з партнерами з інших...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка