Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчанняСторінка3/4
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

3.10. Походження християнства: джерела, еволюція.

       1. Соціально-економічні умови та ідейні джерела християнства.

       2. Особливості і еволюція раннього християнства.

       3. Соціальна сутність раннього християнства.

3.11. Руська православна церква : історія і сучасність.

    1. Соціально-економічні і політичні причини прийняття християнства на Київській Русі.

    2. Роль православ’я в історії Російської держави. Розкол у Руському православ’ї.

    3. Сучасний стан Руського православ’я.

3.12. Православ’я.

       1. Перший розкол в християнстві : історичні умови виникнення православ’я.

       2. Особливості віровчення, культу, організації православ’я.

       3. Роль православ’я. у сучасному світі.

3.13. Католицизм: історія і сучасність.

    1. Перший розкол в християнстві. Історичні умови виникнення католицизму.

    2. Особливості католицького віровчення, культу, устрою.

    3. Соціальна доктрина сучасного католицизму.

3.14. Протестантизм.

       1. Реформація і протестантизм.

       2. Особливості протестантського віровчення, культу.

       3. Основні напрямки у протестантизмі.

3.15. Пізній протестантизм.

    1. Реформація і протестантизм.

    2. Секти пізнього протестантизму: баптизм, адвентизм, п’ятидесятники, “Свідки Ієгови”, мормони, “євангелісти”.

    3. Протестантизм в Україні.

3.16. Християнство. Основні напрямки.

       1. Православ’я: історія і сучасність.

       2. Католицизм: особливості віровчення, культу, організації.

       3. Протестантизм: загальна характеристика.

3.17. Українська Церква.

    1. Поширення християнства на українських землях та хрещення Київської Русі.

    2. Історія розвитку Української Церкви.

    3. Сучасна Українська Церква. Конституція України про свободу совісті.

3.18. Походження ТА склад Біблії.

       1. Історія походження книг Старого і Нового Завіту.

       2. Уявлення про бога, людину у Старому і Новому Завіті.

       3. Особливості новозавітної моралі та соціальна програма Нового Завіту.

3.19. Релігія ТА культура.

    1. Наукове і релігійне розуміння культури. Релігія як елемент духовної культури.

    2. Вплив релігії на розвиток пізнання. Релігія і мистецтво.

    3. Наукове розуміння взаємовідносин культури та релігії.

3.20. Іслам: історія і сучасність.

       1. Соціально-економічні умови виникнення ісламу.

       2. Специфіка мусульманського віровчення і культу. Основні напрямки в ісламі.

       3. Іслам і соціально-політичні орієнтації мусульманських організацій.

3.21. Сучасні нетрадиційні релігії.

 1. Причини виникнення нових релігійно-містичних напрямків.

 2. Особливості віровчення і культу нетрадиційних форм вірувань: “Рух Ісуса”, “Церква Сатани”, спілка “Свідомість Крішни”, “Біле братство”, “Свідки Ієгови”.

 3. Діяльність міжнародних нетрадиційних релігійних організацій.

3.22. Вільнодумство та атеїзм в історії духовної культури.

 1. Вільнодумство і атеїзм рабовласницького та феодального суспільства.

 2. Ідеї вільнодумства та атеїзму епохи Відродження і Нового часу.

 3. Особливості руського революційно-демократичного атеїзму. Марксистська форма атеїзму.

3.23. Вільнодумство та атеїзм Нового часу.

 1. Б.Спіноза. Критика Біблії.

 2. Атеїзм французьких матеріалістів в 18 ст.

 3. Атеїзм Л.Фейєрбаха.

3.24. Форми первісних вірувань.

 1. Релігійність людини первісного суспільства. Загальна характеристика.

 2. Ранні форми релігійних вірувань: анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, землеробський культ, шаманство, культ предків.

 3. Первісні форми вірувань та сучасні релігії.

3.25. Еволюція і історичні типи релігії.

 1. Первісні форми вірувань: анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, шаманство та ін.

 2. Політеїзм Стародавнього світу: вірування Стародавньої Греції, Стародавнього Риму, Стародавнього Сходу.

 3. Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. Загальна характеристика.

3.26. Національні релігії. Даосизм.

 1. Історія виникнення релігійного даосизму.

 2. Даоська релігійна містика: теорія та практика безсмертя.

 3. Даосизм та сучасність.

3.27. Національні релігії. Конфуціанство.

 1. Історія виникнення конфуціанства.

 2. Етико-політичні та релігійні аспекти вчення конфуціанства про суспільство, людину, державу.

 3. Конфуціанство у сучасному світі.

3.28. Релігія і мораль.

 1. Місце і роль моральних вчень в релігійних системах.

 2. Уявлення про добро та зло у світових релігіях.

 3. Мораль релігійна і мораль соціальна: загальне та особливе.

3.29. Релігія і наука.

 1. Релігійний і науковий світогляд у розумінні світу.

 2. Релігія і наука про походження і сутність людини.

 3. Протиріччя релігійного світогляду та наукової картини світу.

3.30. Релігійна свідомість і її особливості.

 1. Віра у надприродне – головний признак релігійної свідомості.

 2. Людина і Бог – основні суб’єкти релігійної віри.

 3. Проблема взаємовідносин розуму та віри у людській свідомості.

3.31. Католицька філософія і теологія.

 1. Неотомізм.

 2. Августинізм.

 3. Тейярдизм.

3.32. Протестантська філософія і теологія.

 1. Ортодоксальна протестантська теологія та ліберальна теологія А.Гарна.

 2. Теологія кризи: нова ортодоксія К.Барта, теологія П.Тілліха.

 3. Радикальна або “нова теологія”: “безрелігійне християнство”, теологія “мертвого бога”.

3.33. Православна філософіЯ.

 1. “Академічна філософія” – М.Тареєв, Ф.Голубинський, П.Юркевич.

 2. Філософія “Нової релігійної свідомості” – Л. Шестов, М. Бердяєв, П.Лосський.

 3. “Метафізика всеєдності” – В.Соловйов, В. Флоренський, П.Карсавін.

3.34. Релігія у сучасному світі.

 1. Релігія як особлива форма духовно-практичного освоєння світу.

 2. Релігія та політика.

 3. Релігія та наука.

3.35. ЗАПРОвАдЖення християнства на Русі.

 1. Русь до прийняття християнства: язичництво слов’янських племен.

 2. Релігійні реформи князя Володимира.

 3. Оцінки та наслідки введення християнства.

3.36. Коріння релігії як суспільство-історичного явища людської культури.

 1. Соціальні корені релігії.

 2. Гносеологічні корені релігії.

 3. Психологічні корені релігії.

3.37. Функції релігії як суспільно-історичного явищА людської культури.

 1. Основні соціальні функції релігії: ілюзорно-компенсаторна, регулятивна, комунікативна, світоглядна.

 2. Нерелігійні функції релігії: політична, виховна, місіонерська та ін.

 3. Функції та роль релігії у сучасному світі.

3.38. Світові релігії. Християнство.

 1. Історія виникнення християнства.

 2. Віровчення і культ християнства.

 3. Атрибути християнського Бога.

3.39. Біологізаторська концепція походження релігії.

 1. Культурологічна концепція походження релігії.

 2. Фрейд як критик релігії.

 3. Психоаналітичне трактування релігії.

3.40. Світоглядне значення атеїзму.

 1. Розвиток атеїзму у історії духовної культури.

 2. Протилежність наукового та релігійного світогляду.

 3. Атеїзм у сучасному суспільстві.ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ до ПІДСУМКОВОГО ОПИТУВАННЯ (ЗАЛІКУ)
Комплекс варіантів № 1.

 1. Національні релігії (Індія): індуїзм.

 2. Національні релігії (Китай): конфуціанство.

 3. Національні релігії (Китай): даосизм.

 4. Національні релігії (Японія): синтоїзм.

 5. Національні релігії (Ізраїль): юдаїзм.

 6. Національні релігії (Давній Іран): зороастризм.

 7. Світові релігії: буддизм.

 8. Світові релігії: іслам.

 9. Світові релігії: християнство.

 10. Історія виникнення християнства.

 11. Основи християнського віровчення та культу.

 12. Атрибути (якості) християнського Бога. Образ Ісуса Христа.

 13. Біблія: загальна характеристика.

 14. Основні напрямки християнства: католицизм, православ'я, протестантизм.

 15. Уведення християнства на Русі.

 16. Уявлення про добро та зло в християнській моделі світу.

 17. Християнська мораль: основні змістовні акценти.

 18. Нетрадиційні релігії ХХ – початку ХХІ століть.

 19. Релігія як феномен культури людства.

 20. Релігія та міфологія: загальне та особливе. Співвідношення міфологічного сюжету та власне релігійного механізму у релігії.

 21. Що робить релігію релігією? Поняття релігійної віри.

 22. Співвідношення індивідуального та суспільного у змісті релігії.

 23. Функції релігії (основні та специфічні).

 24. Основні стадії та форми релігійних вірувань в історії релігії: ранні (первісні) форми – шаманство, фетишизм, тотемізм, анімізм, магія.

 25. Основні стадії та форми релігійних вірувань в історії релігії: політеїзм та монотеїзм, деїзм, меонтеїзм (обожнення Ніщо).

 26. «Портрет» богів в історії релігій.

 27. Релігія та наука: релігійний та науковий світогляд у розумінні та пізнанні світу.Комплекс варіантів № 2.

 1. Соціальні, гносеологічні, психологічні корені релігії.

 2. Соціальні функції релігії.

 3. Характеристика ранніх форм релігійного вірування.

 4. Національні релігії, їхня загальна характеристика.

 5. Головна ознака релігії та її особливості.

 6. Світові релігії: буддизм, виникнення віровчення і культу.

 7. Світові релігії: загальна характеристика.

 8. Соціально-економічні та ідейні умови виникнення християнства.

 9. Особливості раннього християнства.

 10. Причини розколу християнства на православ'я і католицизм.

 11. Що вивчає релігієзнавство?

 12. Поняття релігійної віри та її відмінність від наукової віри.

 13. Віровчення і культ католицизму.

 14. Віровчення і культ протестантизму.

 15. Виникнення християнства на Русі.

 16. Історія розвитку, організація й ідеологія російської православної церкви.

 17. Християнське сектантство.

 18. Теми релігійних організацій.

 19. Характеристика нетрадиційних форм релігії та назвати основні напрямки.

 20. Релігія, як соціальне явище.

 21. Основні елементи релігійного комплексу.

 22. Релігія та духовна культура.

 23. Особливості релігійної моралі.

 24. Наука та релігія.

 25. Біблія – загальна характеристика.

 26. Іслам – загальна характеристика.

 27. Юдаїзм – основні ознаки моралі.

 28. Українська церква: виникнення, організація, ідеологія.

 29. Специфіка релігійного відображення дійсності.

 30. Релігія й атеїзм на сучасному етапі.

 31. Релігія та політика.

 32. Сучасне православ'я – тенденції еволюції.


Комплекс варіантів № 3.

 1. Визначення релігії. Головні риси віри у надприродне.

 2. Корені релігії: соціальні, гносеологічні, психологічні, історичні.

 3. Соціальні функції релігії.

 4. Структура релігійного комплексу: релігійна свідомості, релігійний культ, релігійні організації.

 5. Основні форми релігійних організацій: церква, секта, релігійні братства.

 6. Характеристика ранніх форм релігійних вірувань: анімізм, тотемізм, фетишизм, магія, шаманство та ін.

 7. Національні релігії: загальна характеристика.

 8. Національні релігії: синтоїзм.

 9. Національні релігії: індуїзм.

 10. Національні релігії: юдаїзм.

 11. Світові релігії: загальна характеристика.

 12. Світові релігії: буддизм.

 13. Соціально-економічні умови та ідейні джерела християнства.

 14. Особливості та соціальна сутність раннього християнства.

 15. Католицизм: віровчення, культ, устрій.

 16. Православ’я: віровчення, культ, організація.

 17. Протестантизм: віровчення, культ, основні напрямки.

 18. Введення християнства на Київській Русі.

 19. Історія розвитку Руської православної церкви. Розкол у руському православ’ї у 17 ст.

 20. Християнське сектантство : баптизм, п’ятидесятники, адвентизм, “свідки Єгови”, євангельські християни, мормони.

 21. Характеристика нетрадиційних форм релігії та сучасна містика.

 22. Українська Церква : ідеологія, організація. Конституція України про положення релігії, церкви, віруючих.

 23. Біблія : загальна характеристика.

 24. Іслам : походження, віровчення та культ.

 25. Історичні форми виявлення вільнодумства: деїзм, скептицизм, пантеїзм, антиклерикалізм, єресі.

 26. Релігія як соціальне явище.

 27. Релігія та духовна культура.

 28. Релігія та наука: їхнє взаємовідношення.

 29. Особливості релігійної моралі.

 30. Основні та специфічні функції релігії.

Перелік рекомендованої літератури

Основна література:

 1. Академічне релігієзнавство: Підр. / За ред. Колодного А. – К., 2001. – 862 с.

 2. Бублик С. Релігієзнавство: Навч. пос. – К., 1996.

 3. Гараджа В. Социология религии. – М., 1995.

 4. Гараджа В. Религиоведение. – М., 1995.

 5. Ерышев А. Религиоведение: Уч. пос. – К., 1999.

 6. История и теория атеизма. Уч. пос. для философ. ф-ов. / Под ред. Новикова М.П. – М., 1998.

 7. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991.

 8. Історія релігії в Україні. / За ред. Колодного А., Яроцького П. – К., 1999.

 9. Калінін Ю., Харьковщенко С. Релігієзнавство: Підр. – К., 1998.

 10. Калінін Ю. Релігієзнавство. – К., 1999.

 11. Католицизм: словарь. – М., 1991.

 12. Кудрявцев В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Мн., 1993.

 13. Лестер Л. Религиозные традиции мира. – М., 1996.

 14. Лекции по истории религии: Уч. пос. – СПб., 1997.

 15. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. – М., 1995.

 16. Народы и религии мира. Энциклопедия. / Гл. ред. Тишков В. – М., 1998.

 17. Православие: словарь – М., 1988.

 18. Протестантизм: словарь – М., 1990.

 19. Павлов С. і ін. Географія релігій. Навч. пос. – К., 1990.

 20. Радугин А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии. – М., 1999.

 21. Религии мира. Справочное изд. – М., 1996.

 22. Религиоведение: Учебный словарь-минимум. – М., 1998.

 23. Религия и общество. Хрестоматия – М., 1996.

 24. Релігієзнавство: Навч. пос. / За ред. Бублика С. – К., 1998.

 25. Релігієзнавство: Підр. / За ред. Лубського В., Теренка В. – К., 2000.

 26. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія / За ред. Колодного А., Лобовика Б. – К., 1996.

 27. Степовик Ю. Релігії світу. – К., 1993.

 28. Тихонравов Ю. Религии мира. – М., 1996.

 29. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1988.

 30. Угринович Д. Психология религии. – М., 1986.

 31. Угринович Д. Введение в религиоведение. – М., 1995.

 32. Христианство. Словарь. / Под ред. Митрохина Л. – М., 1994.

 33. Христианство. Энциклопедический словарь: в 3-х тт. / Ред. Аверинцев С. и др. – М., 1995.

 34. Щёкин Г. Религии в истории народов мира. – М., 1988.

 35. Яблоков И. Религиоведение. – М., 1998.

Додаткова література:

 1. Абдулов Е. История древних религий. – М., 1979.

 2. Абулия Ал-Іаудуді. Спосіб життя в ісламі. – Львів, 1995.

 3. Азаркин Н.Н. Возрождение религии в Украине. – М., 1991.

 4. Антонова О. Католицизм и искусство в 20 в. – М., 1986.

 5. Аринин Е. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998.

 6. Арну А. История инквизиции. – СПб., 1995.

 7. Артеменко И.И., Моця А.П. Боги созданы людьми. – К., 1989.

 8. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994.

 9. Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. – М., 1996.

 10. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. – М., 1984.

 11. Баркер А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.

 12. Беленький М.С. О мифологии и философии Библии. – М., 1977.

 13. Белов А.В. Обвиняемые в ереси. – М., 1973.

 14. Белов А.В. Секты, сектанство, сектанты. – М., 1978.

 15. Бергсон П. Два источника морали и религии. – М., 1990.

 16. Берзин А. Тибетский буддизм: история и перспективы развития. – М., 1992.

 17. Берри Г. Во что они верят. – М., 1994.

 18. Бессолова С.С. Религиозные представления скифов. – К., 1983.

 19. Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М., 1990.

 20. Библейская энциклопедия. – М., 1990.

 21. Библия: Книги Священного писания Старого и Нового завета. – М., 1989.

 22. Боа К. Лабиринты веры. – М., 1992.

 23. Бовков К.В., Шевцов Е.В. Символ и духовный опыт православия. – М., 1996.

 24. Бодак В. Релігійна обрядовість в її соціальних виявах. – К., 2000.

 25. Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1976.

 26. Буддизм: словарь атеиста. / Под ред. Жуковского Н.Л. – М., 1992.

 27. Буддийский взгляд на мир. – СПб., 1994.

 28. Бутинова М.С. Как возникла религия. – М., 1977.

 29. Валько В. Первісне християнство. – Львів, 1997.

 30. Васильев Л.С. История религий Востока: Учебн. пос. – М., 1988.

 31. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970.

 32. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М., 1990.

 33. Великович Л. Католицизм в современном мире. – М., 1988.

 34. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1995.

 35. Гараджа В.И. Протестантизм. – М.., 1971.

 36. Гече Г. Библейские истории. – М., 1990.

 37. Глаголев В. Религиозно-идеалистическая культурология. – М., 1985.

 38. Глаголев В.С. Религиозный модернизм и культура. – М., 1988.

 39. Головащенко С. Історія християнства. – К., 1999.

 40. Григулевич И. Инквизиция. – М., 1985.

 41. Гринько В. Велике Біле Братство як нерелігійний феномен. – К., 1998.

 42. Грюнбаум Г. Классический ислам. – М., 1986.

 43. Гуревич В. Мистицизм против человека. – М., 1987.

 44. Гурман Б. Современная католическая философия. – М., 1988.

 45. Дамаскин И. Точное изложение православной веры. – М., 1992.

 46. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.

 47. Да скроется тьма. Французские материалисты. 18 в. об атеизме, религии, церкви. – М., 1976.

 48. Девятова С.В. Христианство и наука: от конфликтов к конструктивному диалогу. – М., 1999.

 49. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. – К., 1996.

 50. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб., 1992.

 51. Джусани Л. Христианство как вызов. – М., 1993.

 52. Доля В.Е. Иллюзия духовности (о превратном характере религиозного мировоззрения). – Львов, 1985.

 53. Донини А. У истоков христианства. – М., 1985.

 54. Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974.

 55. Дудуар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії: український контекст. – К., 2000.

 56. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М., 1990.

 57. Еланский В. Иудейский клерикализм и сионизм. – К., 1988.

 58. Єленський В. Державно-церковні взаємини на Україні (1917-1990). – К., 1991.

 59. Еремеев Д.С. Ислам: образ жизни и мышления. – М., 1990.

 60. Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге ХХI века. – М., 1989.

 61. Зеленский Ф.Ф. Древнегреческая религия. – К., 1993.

 62. Зоц В.А. Культура. Религия. Атеизм. – М., 1982.

 63. Журавский А.В. Христианство и ислам: культурные проблемы диалога. – М., 1990.

 64. Іван Павло II. Енцикліка. “Віра і розум”. – К., 2000.

 65. Игнатович Л. Буддизм в Японии. – М., 1988.

 66. Из истории суфизма. – Ташкент, 1991.

 67. Иллюстрированная история религии. В 2-х т. – М., 1992.

 68. Інжеєвський Ю.Ф. Релігійні свята православ’я. – К., 1981.

 69. Индуизм: традиции и современность. – М., 1988.

 70. Ионова А.И. и др. Современный ислам: человек и общество. – М., 1991.

 71. Історія Православної Церкви в Україні. – К., 1997.

 72. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. В 3-х т. – К., 1994.

 73. История суеверий и волшебства от древности до наших дней. – К., 1993.

 74. Калинин Ю. Модернизм русского православия. – К., 1988.

 75. Капустин Н.С. Особенности эволюции религии. – М., 1984.

 76. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. – М., 1992.

 77. Каутский К. Происхождение христианства. – М., 1990.

 78. Кимелев Ю.Н. Философия религии. – М., 1998.

 79. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М., 1998.

 80. Клибанов А. Религиозное сектанство в прошлом и настоящем. – М., 1980.
 81. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconПрограма навчальної дисципліни. Полтава, 2009. 94 с
Хvі перша половина ХІХ століття для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconКнига дорогоцінних скарбів
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання...
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
України на міжнародній арені, розширення процесів міжкультурної комунікації, встановлення ділових контактів з партнерами з інших...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка