Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчанняСкачати 390,45 Kb.
Дата конвертації02.07.2017
Розмір390,45 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України
Чинники успішного

працевлаштування
Методичні вказівки для практичних занять

для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”

денної та заочної форм навчання

Луцьк

2015
УДК 339.732 (07)

ББ 65.268я7

Ч22
До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » 2015 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № від « » 2015 року.

________________ Голова навчально-методичної ради факультет обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів Луцького НТУ, протокол № від « » квітня 2015 року.


Укладач: _______________ В.Г. Поліщук, кандидат економічних наук, старший викладач Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ

(підпис)

Відповідальний

за випуск: _______________ І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ

(підпис)
Чинники успішного працевлаштування [Текст] : методичні вказівки для

Ч22 практичних занять для студентів спеціальності “Фінанси і кредит”денної та

заочної форм навчання / уклад. В.Г. Поліщук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015.

– 36 с.
Видання містить рекомендації для практичних занять з дисципліни “Чинники успішного працевлаштування” відповідно до сучасної нормативно-правової бази з працевлаштування, і містить перелік тем, план, тести та список літератури.

Призначене для студентів спеціальності “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання.

©

В.Г. Поліщук, 2015ЗМІСТ

Тема 1. Сучасний стан зайнятості молоді і працевлаштування випускників університету ………………………………..… 4
Тема 2. Алгоритм пошуку роботи та специфіка роботи з агентствами з працевлаштування …………..….……………….… 6
Тема 3. Резюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками роботи ……………………………………………... 9
Тема 4. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії …………………………………………..……..…. 14
Тема 5. Характеристика способів ділового спілкування ….. 19

Тема 6. Основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці ……………………………………………...…. 21
Тема 7. Законодавчо-нормативна база в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів …………… 24
Тема 8. Правове регулювання трудових відносин ……..…… 27
Тема 9. Загальний порядок прийняття на роботу ………..… 30


5
17
26
39
52
68
82
89

ТЕМА 1

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
ПЛАН

1. Правове регулювання в сфері працевлаштування випускників університету.

2. Проблематика зайнятості молоді і працевлаштування випускників університету за фахом.

3. Державні заходи сприяння зайнятості та підвищення рівня працевлаштування випускників університету.

4. Самостійна зайнятість як один із способів працевлаштування молоді.
Основні терміни:

Безробіття, державні дотації роботодавцям, зайнятість, молодь, молодий працівник, нове робоче місце, працевлаштування, роботодавець, самостійна зайнятість, фріланс.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест на стресостійкість

Канадський лікар Ганс Сельє писав: “Ми не можемо уникнути стресу, але можемо його використовувати, якщо краще дізнаємося його механізми і виробимо адекватну філософію життя”.

Цей тест допоможе оцінити ступінь вашої дратівливості, нервозності, запальності та здатності контролювати ці якості.

На запропонований список запитань відповідайте одним із трьох варіантів: “так, безумовно”, “так, але не дуже” чи “ні, за жодних обставин”.

Опитувальник

Чи дратує Вас:

1. Зім’ята сторінка газети, яку ви хочете прочитати?

2. Жінка поважного віку, одягнена, як дівчина?

3. Надмірна близькість співрозмовника під час розмови?

4. Жінка, що курить на вулиці або у громадському місці?

5. Людина, що кашляє у ваш бік?

6. Коли хтось гризе нігті?

7. Коли хтось недоречно сміється?

8. Коли хтось намагається учити вас, що і як робити?

9. Коли улюблена дівчина (хлопець) постійно спізнюється на зустріч?

10. Коли в кінотеатрі той, хто сидить перед вами, весь час вовтузиться і обговорює фільм?

11. Коли вам переказують сюжет цікавого роману, який ви маєте намір прочитати?

12. Коли вам дарують непотрібні речі?

13. Гучна розмова у громадському транспорті?

14. Дуже сильний запах парфумів?

15. Людина, що жестикулює під час розмови?

16. Колега, який часто вживає іноземні слова?

“Ключ” до тесту

За кожну відповідь нараховуємо: • “так, безумовно” — 3 бали;

 • “так, але не дуже” — 1 бал;

 • “ні, за жодних обставин” — 0 балів.

Максимально можлива кількість балів — 48.

Результати:

Понад 36. Ви не є терплячою і спокійною людиною. Вас дратує майже все, навіть найнезначніше. Ви запальні і легко втрачаєте рівновагу. Це розхитує вашу нервову систему, посилюючи конфлікти з оточуючими.

Від 13 до 36. Ви належите до найпоширенішої групи людей. Вас дратують тільки дуже неприємні речі. Не драматизуючи повсякденні негаразди, ви здатні легко забувати про них.

Менше 13. Ви досить спокійна людина, яка реально сприймає життя. Вас не просто вивести з рівноваги. А це гарантія проти стресів.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Які концептуальні засади підвищення рівня працевлаштування випускників ВНЗ містить Закон України “Про зайнятість населення”?

 2. Які законодавчо-нормативні акти України з питань працевлаштування молодих спеціалістів ви знаєте? Охарактеризуйте їх основні положення.

 3. За виконання яких умов і в якому розмірі передбачені пільги роботодавцем за працевлаштування випускників ВНЗ згідно Закону України “Про зайнятість населення”?

 4. Які пільги і в якому розмірі передбачені випускникам ВНЗ за працевлаштування у сільську місцевість згідно Закону України “Про зайнятість населення”?

 5. Які головні проблеми молодіжного ринку праці існують на сьогоднішній день?

 6. Розкажіть про проблеми особистісного, психологічного та комунікативного характеру випускників ВНЗ. Які заходи їх подолання ви знаєте?

 7. Які заходи останнім часом провадить держави для підвищення рівня працевлаштування випускників ВНЗ?

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-17 від 05.07.2012.

2. Закон України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” № 5026 – VІ від 26.02.2012.

3. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.

ТЕМА 2

АЛГОРИТМ ПОШУКУ РОБОТИ ТА СПЕЦИФІКА РОБОТИ З АГЕНТСТВАМИ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ПЛАН

1. Поняття та основні відмінності агентств з працевлаштування, рекрутингових агентств, кадрових агентств.

2. Державні служби зайнятості як центр реалізації державної політики зайнятості населення.

3. Поняття алгоритму пошуку роботи.


Основні терміни:

Вакансія, ярмарка вакансій, аутсорсинг персоналу, Державна служба зайнятості, агентства з працевлаштування, рекрутингові агентства, кадрові агентства, коучинг, хедхантинг.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест на визначення типу характеру

На думку Карла Густава Юнга, є два варіанти пристосуватися до навколишнього світу. Один з них – експансія: постійно спілкуватися, розширювати контакти, ділові зв’язки, брати все, що дає життя. Такий екстраверт. Інтроверти, навпаки, обмежують свої контакти, замикаються в собі, як би ховаючись у шкаралупу. Спробуйте дізнатися, до якого типу ви ставитеся, відповівши “так” чи “ні” на пункти запропонованої вам анкети.

Ви екстраверт, якщо:

1. В один і той же день можете подивитися два фільми, виставу, читати в транспорті, призначити кілька зустрічей, встигнувши тільки на один-два з них.

2. Ви в поганому настрої, якщо телевізор або радіо не працюють; відчуваєте себе пригніченим і самотнім, якщо телефон відключений.

3. Кількість ваших близьких знайомих зростає з кожним днем.

4. Ви легко запам’ятовуєте особи, випадки, біографії, важче – формули і чужі думки.

5. Ви любите веселитися в компанії. Уникаєте самотності. Ви оптиміст, уникаєте похмурих, замкнутих людей.

6. Ви любите жартувати, розповідати анекдоти. У вас поступливий характер.

7. Ви любите виступати з промовами, вимовляти тости; за столом, в компанії зазвичай всідаєтеся на таке місце, з якого можна було б легко за всіма спостерігати.

8. Ви знаєте, де і що відбувається.

9. Ви швидко знаходите контакт з незнайомими людьми, добре орієнтуєтеся в незнайомій компанії і обстановці. Легко знаходите вихід зі складної ситуації.

10. Ви швидко приймаєте рішення, іноді навіть припускаючи, що вони не зовсім вдалі. Поїздки в інші міста приносять вам задоволення, ви погоджуєтеся на них з радістю.

11. У складній ситуації ви здатні все як слід обміркувати.

12. У вас багато планів, проблем та ідей, але ви в змозі здійснити тільки частина з них.

13. Вам не дуже подобаються ті люди, які постійно турбуються про ваше здоров’я, навіть якщо ви їх про це не просіть.

14. Вам важливо те враження, яке ви справляєте на оточуючих.

Ви інтроверт, якщо:

1. Навіть незначна подія може вплинути на важливе для вас рішення.

2. Ви нерідко “йдете в себе”, вдаєтеся до спогадів. Ви можете дуже довго перебувати під враженням від хорошого спектаклю, фільму.

3. У вас трохи друзів, ви насилу прийдіть з людьми, незнайомими компаніями.

4. Ви краще запам’ятовуєте якусь ситуацію в цілому, ніж подробиці.

5. Вам не подобається шум магнітофонів, транзисторів, гучний сміх, розмови в компаніях.

6. Ви вважаєте за краще мати небагато речей, але тільки ті з них, які, як ви вважаєте, вам підходять.

7. Ви любите фотографуватися, вам подобаються сувеніри, золоті або якісь інші прикраси.

8. Ви любите готувати.

9. Ви відчуваєте себе затишно у великій компанії, де можна залишитися непоміченим (усамітнитися), на відміну від компанії маленькою, де все на виду.

10. Ви важко пристосовуєтеся до нової обстановки, ситуації, колективу.

11. Ви наполегливо відстоюєте свої принципи.

12. Ви занадто недовірливі щодо свого здоров’я; ви весь час думаєте, що воно у вас не «на висоті», і це вас гнітить.

13. Ви здатні довго займатися хвилюючою вас проблемою, перш ніж прийняти якесь рішення.

14. Іноді вам кажуть, що ви бачите світ не таким, яким він є. Але ви не вірите, що це так.

Інтерпретація/

Ви ставитеся до тієї групи, в якій у вас більше число відповідей “так”. Якщо виявилося, що ознаки “екстраверта” і “інтроверта” однакові по числу, то ви “амбоверт” (припустимо, 5 і 5, 6 і 6 і т д.), - подвійна натура, для якої характерні і ті й інші ознаки. До цієї групи, до речі, відноситься більшість людей.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. У чому полягає зміст самоаналізу як першого етапу позиціонування випускника на ринку праці?

 2. Які правила побудови цілей пошуку роботи?

 3. Як виглядає загальний алгоритм визначення вартості пошукана роботи на ринку праці?

 4. Які популярні джерела пошуку роботи ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

 5. Які переваги та недоліки основних джерел пошуку роботи випускником університету?

 6. Які основні правила роботи з оголошеннями у ЗМІ?

 7. У чому полягає відмінність між джерелами пошуку роботи, які використовують приватні і державні підприємства?

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-17 від 05.07.2012.

 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 3

РЕЗЮМЕ ЯК ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ЗАЙНЯТА ПОШУКАМИ РОБОТИ
ПЛАН

1. Загальні вимоги до написання резюме.

2. Основні види резюме.

3. Правила складання супровідного листа до резюме.


Основні терміни:

Відео-резюме, комбіноване резюме, презентаційне резюме, професійне портфоліо, резюме, рекомендаційний лист, супровідний лист, тематичне портфоліо, функціональне рнзюме, хронологічне резюме.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест “Чи підходить Вам місце роботи?” (для жінок)

1. Скільки років ви працюєте на останньому місці?

а) більше року;

б) більше 3 років;

в) 10 років і більше;

г) кілька місяців.

2. Чи вважаєте ви, що вам необхідно вчитися, щоб успішніше продовжити свою професійну діяльність:

а) задоволені існуючим становищем;

б) не можете жити без кар’єри;

в) звичайно, тому що це престижно;

г) людина завжди може навчитися чомусь новому;

д) тільки якщо це буде вигідно.

3. Чи вважаєте ви, що вам платять досить добре в порівнянні з тими можливостями, які дає ваша професія:

а) так, але тепер, скільки б не платили, завжди буде мало;

б) ні, але тут важко порівнювати;

в) звичайно, недостатньо для тих величезних зусиль, які я докладаю;

г) зарплата невелика, але достатня, щоб зберегти професію, яку ви любите;

д) працюєте рівно настільки, наскільки вам платять.

4. З яким настроєм ви зазвичай їдете на роботу:

а) з прискореним пульсом, з високим кров’яним тиском, з тремтінням;

б) все йде нормально;

в) подумки вважаєте, скільки залишилося до пенсії;

г) з нетерпінням – “зараз я їм покажу, на що здатна”;

д) при всьому при тому вам краще на роботі, ніж вдома.

5. Чи часто ви обговорюєте службові проблеми з близькими людьми?

а) розповідаєте анекдоти про свого шефа;

б) говорите тільки те, що може принести користь;

в) уникаєте цієї теми;

д) іноді робите спроби, але подібні розмови не представляють для вас інтересу.

6. Лежачи на березі моря під час відпустки, ви ловите себе на тому, що думаєте про роботу:

а) цього не може бути – коли відпочиваєте, думаєте тільки про задоволення;

б) добродушно зловтішаєтеся, уявляючи, як «смажаться» ваші колеги в цей момент;

в) хочете, щоб відпочинок швидше скінчився;

г) згадуєте про роботу з гарним почуттям і навіть посилаєте колегам листівку;

д) радієте, що відпустка достатньо довгий.

7. Чи уявляли ви собі, що будете займатися чимось подібним:

а) навіть не мріяли, що буде так добре;

б) вам завжди було ясно, як йдуть справи в цій сфері, ви прагнули на це місце і зараз всім задоволені;

в) відчуваєте легке розчарування;

г) все-таки треба ж десь працювати ...

8. Чи погодилися б ви, щоб ваші діти обрали вашу професію:

а) якщо їм це цікаво і якщо вони самі її вибрали;

б) так, але тільки одержавши більш високу кваліфікацію, ніж ваша;

в) зробите все, щоб переконати їх. Вистачить однієї жертви в сім’ї;

г) вам це байдуже, але ви переконані, що вони поки не знають, за що вхопитися;

д) таємно сподіваєтеся, що це відбудеться, тоді ви змогли б використовувати ваш досвід і зв’язки.

9. Коли ви були дитиною, мріяли стати:

а) космонавтом, щоб висадитися першою на новій планеті;

б) відомою артисткою – через овації публіки;

в) вчителькою, щоб ставити всім дітям відмінні оцінки;

г) манекенницею – просто тому, що це красиво;

д) лікарем через стетоскопа і білого халата.

10. Уявіть собі наступну ситуацію: вас чекає вирішальна зустріч з чоловіком вашої мрії. Раптом з’ясовується, що вам необхідно затриматися на роботі ще на кілька годин. Ваша реакція:

а) повідомляєте йому, що, на жаль, сьогодні зайняті;

б) лаєтеся з усіма, хто трапляється на очі, і йдете заспокоєної на зустріч;

в) після довгих коливань відкладаєте зустріч і відчуваєте себе такою пригніченою, що не в змозі нічого робити;

г) відкладаєте зустріч – робота більш важлива, ніж все інше, і той, хто хоче бути разом з вами, повинен звикнути до цієї думки;

д) спробуєте піти зі служби, вдавшись до самого безглуздого брехні (наприклад, що захворіла двоюрідна тітка). Якщо не встигаєте на зустріч, дієте за схемою “і вовки ситі, і вівці цілі”: працюєте в прискореному темпі, щоб закінчити швидше справи, а коли приходите на зустріч, з розчаруванням дізнаєтеся, що там вже ніхто вас не чекає.

Ключ.


Нарахуйте вказані нижче бали за обрані відповіді, підсумувавши їх:

1. а, г – 1; б, в – 2.

2. а – 0; б, д – 2; в -1; г – 4.

3. а – 2; г – 3; б, в, д – 1.

4. а – 0; б – 4; в – 1; г – 2; д – 1.

5. а, г – 2; б, в, д – 1.

6. а, г – 3; в, д – 1; б – 2.

7. а – 5; б – 3; в – 2; г – 1.

8. а – 5; б – 4; в, д – 1; г – 2.

9. а, б, в, д – 2; г – 3.

10. а – 7; б – 5; в, д – 1; г – 2.

Інтерпретація:

Від 38 до 27 очок. Ви прекрасно справляєтеся в будь-якій ситуації: як з життєвої, так і з професійної. Володієте рідкісною якістю не помічати власні достоїнства і, як наслідок цього, не перестаєте шукати можливість вдосконалення. Відчуваєте себе досить добре на будь-якій роботі, тому – увага! – Не погоджуйтеся на першу-ліпшу . І пам’ятайте: що б ви не робили, вам все буде приносити задоволення.

Від 26 до 22 очок. Ви добре справляєтеся зі справою, і все-таки щось у вас не так, як треба. Можливо, ваші професійні можливості більше того, чим ви займаєтеся, і вам потрібний нехай маленький, але помітний успіх , щоб поліпшити самопочуття. Можливо , ваша незадоволеність – наслідок особистих проблем або це просто невміння контактувати з колегами. Подумайте, може бути , варто скорегувати дрібні на перший погляд, проте важливі для вас принципи, щоб відчувати від роботи задоволення.

Менше 22 очок. Ви на роботі мучениця без інтересу і можливості реалізувати себе. Причини можуть бути різними, але якщо ви ще не втратили віру в себе, краще підіть. Після тижневого відпочинку та роздумів, може бути, ви зрозумієте, що нова справа у всіх випадках переважніше тієї сірості життя, в якій ви потонули.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Розкажіть про основні правила складання резюме.

 2. Яку інформацію не варто зазначити в резюме, а на якій, навпаки, необхідно зробити акцент?

 3. У чому полягає відмінність між хронологічним, функціональним і комбінованим резюме?

 4. У яких випадках випускник ВНЗ може (не може) використовувати хронологічне резюме?

 5. У яких випадках випускник ВНЗ може (не може) використовувати функціональне резюме?

 6. Розкрийте особливості складання резюме міжнародного формату. У чому полягають принципові відмінності CV і традиційного резюме?

 7. Поясність правила складання супровідних листів та опишіть їх умовну структуру.

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-17 від 05.07.2012.

 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 4

СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ ТА ЇХНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ПЛАН

1. Ділове спілкування, його особливості.

2. Прийоми і засоби ділового спілкування.

3. Етикет як сукупність правил поведінки людини.

4. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті розвитку ділової кар’єри.
Основні терміни:

Ділове спілкування, етикет, взаємодія, взаєморозуміння, ділова кар’єра, самоповага, службовий етикет.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест “Що говорять Вам міміка и жести?”

Виберіть у кожному пункті один варіант відповіді.

1. Ви вважаєте, що міміка і жести – це:

а) спонтанне вираження душевного стану людини в даний конкретний момент;

б) доповнення до промови;

в) зрадницьке прояв нашої підсвідомості.

2. Чи вважаєте ви, що у жінок мову міміки і жестів більш виразний, ніж у чоловіків:

а) так;

б) ні;


в) не знаю.

3. Як ви вітається з дуже хорошими друзями:

а) радісно кричите: “Привіт!”;

б) серцевим рукостисканням;

в) злегка обіймаєте один одного;

г) вітаєте їх стриманим рухом руки;

д) цілуєте один одного в щоку.

4. Яка міміка і жести, по-вашому, означають в усьому світі одне і те ж (дайте три відповіді):

а) коли качають головою;

б) коли кивають головою;

в) коли морщать ніс;

г) коли морщать чоло;

д) коли підморгують;

е) коли посміхаються.

5. Яка частина тіла «виразніше» всього:

а) ступні;

б) ноги;

в) руки;


г) кисті рук;

д) плечі.

6. Яка частина вашого обличчя найбільш виразна, на вашу думку (дайте дві відповіді):

а) лоб;


б) брови;

в) очі;


г) ніс;

д) губи;


е) кути рота.

7. Коли ви проходите повз вітрини магазину, в якій видно ваше відображення, то звертаєте увагу в першу чергу:

а) на те, як на вас сидить одяг;

б) на зачіску;

в) на ходу;

г) на поставу;

д) ні на що.

8. Якщо хтось, розмовляючи або сміючись, часто прикриває рот рукою, у вашому уявленні це означає, що:

а) йому є що приховувати;

б) у нього некрасиві зуби;

в) він чогось соромиться.

9. На що ви насамперед звертаєте увагу у вашого співрозмовника:

а) на очі;

б) на рот;

в) на руки;

г) на позу.

10. Якщо ваш співрозмовник, розмовляючи з вами, відводить очі, це для вас ознака:

а) нечесності;

б) невпевненості в собі;

в) зібраності.

11. Чи можна за зовнішнім виглядом дізнатися типового злочинця:

а) так;


б) ні;

в) не знаю.

12. Чоловік заговорює з жінкою. Він це робить тому, що:

а) перший крок завжди роблять саме чоловіки;

б) жінка неусвідомлено дає зрозуміти, що хотіла б, щоб з нею заговорили;

в) він досить відважний для того, щоб ризикнути отримати від воріт поворот.

13. У вас склалося враження, що слова людини не відповідають тим «сигналам», які можна вловити з його міміки і жестів. Чого ви більше повірите:

а) словами;

б) “сигналам”;

в) він взагалі викличе у вас підозру.

14. Поп-зірки на кшталт Мадонни чи Бейонсе направляють публіці “сигнали”, що мають однозначно еротичний характер. Що, по-вашому, за цим криється:

а) просто фіглярство;

б) вони “заводять” публіку;

в) це вираження їх власного настрою.

15. Ви дивіться на самоті страшну детективну кінострічку. Що з вами відбувається:

а) я дивлюся абсолютно спокійно;

б) я реагую на події кожною клітинкою своєї істоти;

в) закриваю очі при особливо страшних сценах.

16. Чи можна контролювати свою міміку:

а) так;


б) ні;

в) тільки окремі її елементи.

17. При інтенсивному флірті ви «висловлювалися» переважно:

а) очима;

б) руками;

в) словами.

18. Чи вважаєте ви, що більшість ваших жестів:

а) “підглянуть” у когось і завчені;

б) передаються з покоління в покоління;

в) закладені в нас від природи.

19. Якщо у людини борода, для вас це ознака:

а) мужності;

б) того, що людина хоче приховати риси свого обличчя;

в) того, що цей тип занадто ледачий, щоб голитися.

20. Чи згодні ви з твердженням багатьох людей, що права і ліва сторони обличчя у них відрізняються один від одного:

а) так;


б) ні;

в) тільки у літніх людей.

Інтерпретація:

Підрахуйте кількість очок, нараховуючи відповідну кількість балів за обраний варіант. Наприклад, якщо Ви вибрали варіант б, відповідаючи на 1-е питання, нарахуєте собі 4 бали. І так далі.

1. а 2, б 4, в 3.

2. а 1, б 3, в 0.

3. а 4, б 4, в 3, г 2, д 4.

4. а 0, б 0, в1, г 1, д 0, е1.

5. а 1, б 2, в 3, г 4, д 2.

6. а 2, б 1, в 3, г 2, д 3, е2.

7. а 1, б 3, в 3, г 2, д 0.

8. а 3, б 1, в 1.

9. а 3, б 2, в 2, г 1.

10. а 3, б 2, в 1.

11. а 0, б 3, в 1.

12. а 1, б 4, в 2.

13. а 0, б 4, в 3.

14. а 4, б 2, в 0.

15. а 4, б 0, в 1.

16. а 0, б 2, в 1.

17. а 3, б 4, в 1.

18. а 2, б 4, в 0.

19. а 3, б 2, в 1.

20. а 4, б 0, в 2.

77-56 очок. Браво! У вас відмінна інтуїція, ви володієте здатністю розуміти інших людей, у вас є спостережливість і чуття. Але ви надто сильно покладаєтеся у своїх судженнях на ці якості, слова мають для вас другорядне значення. Якщо вам посміхнулися, ви вже готові повірити, що вам признаються в любові. Ваші “висновки” занадто поспішні, і в цьому криється небезпека: можна потрапити пальцем в небо! Робіть на це поправку, і у вас є всі шанси навчитися добре розбиратися в людях. А це ж важливо й на роботі, і в особистому житті , чи не так?

55-34 очки. Вам приносить певне задоволення спостерігати за іншими людьми, і ви непогано інтерпретіруете їх міміку і жести. Але ви ще зовсім не вмієте використовувати цю інформацію в реальному житті, наприклад для того , щоб правильно будувати свої взаємини з оточуючими. Ви схильні скоріше буквально сприймати сказані вам слова і керуватися ними. Наприклад, хтось скаже вам: “Мені з вами зовсім не нудно”, зробивши при цьому кислу міну. Але ви повірите словами, а не виразу обличчя, хоча воно дуже промовисто. Розвивайте інтуїцію, більше покладайтеся на відчуття!

33-11 очок. На жаль , мова міміки і жестів для вас – китайська грамота. Вам незвичайно важко правильно оцінювати людей. І справа не в тому , що ви на це нездатні – просто не надаєте цьому значення, і дуже даремно! Постарайтеся навмисно фіксувати увагу на дрібних жестах оточуючих людей, тренуйте спостережливість. Пам’ятаєте прислів’я: тіло – рукавичка для душі. Трохи розуміти душу іншого – вірний засіб самому не потрапити в капкан самотності.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Що таке спілкування і в чому полягає його гуманістична природа?

 2. Чому іноді людина, навіть та, яка вміє спілкуватися, раптово перетворюється на несвідому, навіть дику істоту?

 3. Які психологічні прийоми можливо використовувати для ефективної подачі інформації на діловій зустрічі?

 4. Як зберегти зацікавленість до вашого повідомлення? Утримати увагу слухачів?

 5. Як Ви розумієте вислів: “Культура – це олюднення людиниˮ?

 6. Як Ви розумієте вислів: “Поведінка – це дзеркало, в якому відбивається образ “Яˮ?

 7. Які якості, вміння допомагають підвищенню особистісного впливу?

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-17 від 05.07.2012.

 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 5

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
ПЛАН

1. Добір способів ділового спілкування.

2. Вербальні засоби спілкування та мовний етикет.

3. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки.

4. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями.
Основні терміни:

Ділове спілкування, вербальні засоби спілкування, невербальні засоби спілкування, мовний етикет, культура поведінки, етика, етикет.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест на швидкість мислення

Призначення тесту.

Методика дозволяє визначити швидкість мислення і рухливість нервових процесів.

Інструкція до тесту.

Перед вами слова, в яких пропущені букви. Ваше завдання вставити відсутні літери. Кожен прочерк означає одну пропущену літеру. Слова повинні бути іменниками, загальними, в однині. Намагайтеся працювати якомога швидше.

Для виконання завдання дається 2 хв.

Тестовий матеріал: 1. П-ро

 2. Г-ра

 3. П-ле

 4. К-са

 5. Т-ло

 6. В-ра

 7. Д-ша

 8. Р-ка

 9. К-р-он

 10. К-и-а

 11. Т-а-а

 12. С-а-ка

 13. Т-у-а

 14. С-а-а

 15. С-я-і-ть

 16. В-и-ель

 17. А-е-ь-ин

 18. Ст-н-ія

 19. Ч-рн-ла

 20. Ка-у-та

Ключ до тесту:

Перо, гора, поле, коса, тіло, віра, душа, ріка, картон, книга, трава, сварка, труба, слава, святість, вчитель, апельсин, станція, чорнила, капуста.

Показники швидкості мислення і одночасно показником рухливості нервових процесів виступає кількість складених слів:

Менше 10 слів – низька швидкість мислення і рухливість нервових процесів;

11-15 слів – середня швидкість мислення і рухливість нервових процесів;

15 слів і більше – висока швидкість мислення і рухливість нервових процесів.


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. За яких умов повідомлення сприяє ефективному спілкуванню?

 2. Чому важко переконати в чомусь одне одного?

 3. Які характеристики діалогу і монологу та перспективи їх використання?

 4. Як співвідноситься переконуючий вплив з вимогами гуманістичної психології?

 5. Які характеристики невербальних засобів спілкування Ви знаєте?

 6. Про що свідчать мова тіла людини, вираз її обличчя, посмішка та жести?

 7. У чому полягають особливості усного ділового спілкування з іноземцями відповідно до вимог етики та етикету?

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” № 5067-17 від 05.07.2012.

 2. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 6

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА УМОВ ПРАЦІ

ПЛАН


1. Становлення та розвиток ринку праці в Україні.

2. Соціальна політика у сфері зайнятості населення.

3. Сучасний рівень економічної активності населення України.

4. Прогнози розвитку ринку праці в Україні.Основні терміни:

Безробіття, економічна активність наслення, рнок праці, демографічна ситуація, гендерна політика, працевлаштування, працездатні особи, продуктивна зайнятість.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест “Наскільки Ви лояльні до компанії?”

Виберіть один варіант відповіді до кожного питання.

Оцініть за таблицею, наведеною нижче, свою лояльність до своєї компанії.

1. З яким почуттям ви відповідаєте на питання одного “де ти працюєш”?

а) з гордістю;

б) з соромом;

в) з вибаченнями;

г) кажу, що тимчасово без роботи.

2. Коли ви знімаєте бейдж, який повинні носити відповідно до корпоративних стандартів?

а) коли йду з роботи;

б) коли керівник йде з роботи;

в) коли керівник, моргаючи, закриває очі;

г) не одягаю.

3. Конкуренти можуть мене переманити:

а) грошима;

б) кар’єрними перспективами;

в) лестощами;

г) не можуть.

4. Коли керівник говорить про найближчі плани я зазвичай:

а) в такт киваю головою;

б) за звичкою киваю головою;

в) негативно мотаю головою;

г) записую в спеціальний блокнот.

5. Коли я бачу, як покупець сумнівається, чи брати з полиці наш товар, я зазвичай кажу:

а) щиро раджу, сам користуюся;

б) поставте на місце!

в) відмінний вибір;

г) вийду з магазину.

6. Коли мене запитують, що можна поліпшити в роботі компанії, зазвичай я:

а) говорю, що ми досягли досконалості;

б) пропоную план реорганізації свого робочого місця;

в) пропоную звільнити безпосереднього начальника;

г) пропоную змінити вище керівництво.

Підрахуйте набрані бали:


Відповідь

Номер питання

1

2

3

4

5

6

а

3

3

1

1

2

0

б

1

2

1

1

1

3

в

1

1

0

0

3

1

г

0

0

3

3

0

1

Інтерпретація:

Якщо ви набрали більше 18 балів, значить, ви хочете здаватися краще, ніж є.

Якщо ви набрали від 16 до 18 балів включно – ви лояльний співробітник.

Якщо ви набрали від 12 до 15 балів включно – ваша лояльність або зароджується або вмирає.

Якщо ви набрали менше 12 балів, скажіть усім, що це неправильний тест.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Які основні методи регулювання вітчизняного ринку праці?

 2. Оцініть стан ґендерної рівності на ринку праці України.

 3. Які можуть бути заходи активного та пасивного регулювання ринку праці?

 4. Проведіть аналіз регіонального ринку праці України.

 5. Які проблеми та перспективи розвитку ринку праці України?

 6. Проаналізуйте стан економічної активності населення за три останніх роки. Зробіть прогноз на найближчий рік.

 7. Проведіть моніторинг стану трудової міграції в України.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Єрмоленко О.А. Методи регулювання вітчизняного ринку праці / Єрмоленко О.А. // Бізнес-інформ. – 2013. – № 7. – С. 23-28.

 2. Комплексний ґендерний підхід на ринку праці України та роль державної служби зайнятості / Ольга Купець; Міжнародне бюро праці, Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. Київ: МБП, 2010.

 3. Стадницький Ю.І. Заходи активного та пасивного регулювання ринку праці / Ю. І. Стадницький, Т. О. Коропецька, Л. П. Щуцька // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 1(11). – С. 13-16.ТЕМА 7

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА В ГАЛУЗІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПЛАН

1. Конституція України та її принципове положення щодо права кожного громадянина на працю.

2. Характеристика Кодексу законів про працю в Україні.

3. Характеристика Закону України “Про зайнятість населення” та його роль у регулюванні відносин працевлаштування.


Основні терміни:

Безробіття, безробітний, вільно обрана зайнятість, державне регулювання зайнятості, зайнятість, зареєстрований безробітний, конкурентоспроможність працівника, молодий працівник, неповна зайнятість, нове робоче місце, особи працездатного віку, зайнятість, працевлаштування, працездатні особи, продуктивна зайнятість, професійне навчання, ринок праці, трудова міграція, часткове безробіття.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест “Чи вмієте Ви радіти?”

Якщо у вас виникають проблеми на роботі і в сім’ї, це значить тільки одне: що ви занадто багато часу приділяєте розвагам. І навпаки ... Якщо проблем немає – ви нудно живете. Отже, дайте відповідь на питання “так” або “ні”. За відповідь “так” запишіть одне очко.

1. Чи любите ви гуляти?

2. Чи подобається вам зустрічати гостей?

3. З легкістю ви розраховуєтесь за друзів “за дрібниці” ?

4. Чи завжди у вас в будинку знайдеться щось, щоб пригостити незваних гостей?

5. У компанії з хорошими друзями, у невимушеній обстановці ви можете випити більше, ніж слід було?

6. Чи любите ви хорошу кухню?

7. Чи часто ви влаштовуєте вечірки?

8. Чи є у вас компанія, з якою ви регулярно зустрічаєтеся?

9. Чи любите ви співати в компанії друзів?

10. Чи стає вам весело, приємно у хорошій компанії?

11. Чи швидко у вас проходить поганий настрій?

12. Чи легко ви миритеся, посварившись з ким-небудь?

13. Коли ви говорите про минуле, то згадуєте в основному приємне?

14. Чи хороший зазвичай колір вашого обличчя?

15. Коли ви погано себе відчуваєте, чи можете ви в компанії зробити вигляд, що у вас все в порядку?

16. Чи достатньо ви стежите за своїм здоров’ям?

17. Чи часто ви прокидаєтеся з головним болем, які не виспавшись?

18. Чи трапляється так, що ви не в змозі піти вранці на роботу через те, що занадто пізно лягли, радіючи з гостями?

19. Якщо через стан вашого здоров’я лікар заборонить вам пити і курити, ви зможете відмовитися від цих шкідливих звичок?

20. Зарікалися чи ви хоч раз, що ніколи не будете переходити на дієту, що б не трапилося?

21. Чи є у вас зайва вага?

22. Чи часто ви відправляєтеся розважитися без чоловіка (дружини) або близького для вас людини?

23. Харчуєте Чи ви слабкість до комедій?

24. Чи є у вас звичка лягати пізно?

25. ... І на ранок з дуже великими труднощами вставати?

26. Чи любите ви клоунаду?

27. Чи часто ви спізнюєтеся на зустрічі?

28. Чи часто ви жартуєте на роботі?

29. Чи завжди ви готові відкласти роботу на завтра, щоб відправитися розважитися?

А тепер порахуйте очки:

Від 18 до 29 очок. Ви, безумовно, дуже великий любитель розваг. І до такої міри, що зрештою ризикуєте постраждати на службі і поставити під удар здоров’я. Вам не здається, що ви ведете занадто бурхливе життя ?

Від 13 до 17 очок. Ви досить розумні, знаєте міру в веселощі і розвагах, хоча іноді, бути може, і втрачаєте голову. У цьому немає нічого страшного, все залежить від стану вашого здоров’я і від успіхів на роботі.

Від 8 до 12 очок. Ви можете насолоджуватися радощами життя, але лише в міру. Робота, сім’я для вас все-таки важливіше, ніж розваги. Ви можете нормально відпочити, якщо тільки це не зашкодить справі або вашим сімейним обов’язкам.

Від 3 до 7 очок. Ви рідко розважаєтесь, і , може бути, тому вам важко оцінити задоволення, які є в житті. Ви дуже розумні і віддаєте перевагу вести спокійне, розмірене і добре організоване життя. Ви лякайтесь надлишку радощів і виходу за рамки звичного для вас укладу.

Від 2 до 0 очок. Ви створені для життя, яка була б жахливо важка, просто нестерпна для любителя задоволень. Ви – повна його протилежність, і ваш характер і відсутність “аппетиту” до розваг можуть відштовхнути від вас тих, хто не схожий на вас.


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Охарактеризуйте основні новації Закону України “Про зайнятість населення”.

 2. З’ясуйте основні положення, що стосуються праці та працевлаштування у Конституції УКраїни.

 3. Охарактеризуйте Проект Трудового кодексу України.

 4. Які зміни до законодавства про працевлаштування ви б запропонували?

 5. Які концептуальні засади підвищення рівня працевлаштування випускників університетів містить Закон України “Про зайнятість населення”?

 6. Які законодавчо-нормативні акти України з питань працевлаштування молодих спеціалістів ви знаєте?

 7. За виконання яких умов і в якому розмірі передбачені пільги роботодавцем за працевлаштування випускників університетів згідно Закону України “Про зайнятість населення”?

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

 2. Кодекс законів про працю Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 3. Конституція України Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 4. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 8

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ПЛАН

1. Правове регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником.

2. Поняття, форма і строки трудового договору.

3. Контракт, як особлива форма трудового договору.

4. Загальний порядок укладення трудового договору.

5. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника або власника.


Основні терміни:

Безробіття, вільно обрана зайнятість, державне регулювання зайнятості, зайнятість, конкурентоспроможність працівника, молодий працівник, неповна зайнятість, зайнятість, працевлаштування, працездатні особи, продуктивна зайнятість, професійне навчання, ринок праці, трудова міграція, часткове безробіття.


ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Тест на визначення рівня комунікабельності

Будь ласка, на питання , наведені нижче , дайте однозначну відповідь: “так” (2 очки),“"ні” (0 очок), “іноді” (1 очко) і підсумуйте очки.


 • Вам належить ділова зустріч. Вибиває вас її очікування з колії?

 • Відкладаєте ви візит до лікаря до тих пір, поки стане вже несила?

 • Чи викликає у вас незадоволення і навіть сум’яття доручення виступити з доповіддю, повідомленням, інформацією на будь-якому нараді?

 • Вам пропонують виїхати у відрядження в місто, де ви ніколи не бували. Прикладіть ви максимум зусиль, щоб уникнути цього відрядження?

 • Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з ким би то не було?

 • Дратуєтеся, якщо незнайома людина на вулиці звернеться до вас з проханням?

 • Чи вірите, що існує проблема “батьків” і “дітей і що людям різних поколінь важко розуміти один одного?

 • Посоромився чи нагадати знайомому, що він забув повернути вам 100 гривнів, які позичив кілька місяців тому?

 • У ресторані або в їдальні, якщо вам подали явно недоброякісна блюдо, ви промовчите, лише розлючено відсунете тарілку?

 • Опинившись наодинці з незнайомою людиною, ви не вступите з ним у бесіду і будете перейматися, якщо першим заговорить він. Чи так це?

 • Вас приводить в жах будь-яка довга черга – в магазині, бібліотеці, касі кінотеатру ... Віддасте перевагу ви швидше відмовитися від свого наміру, ніж стати в хвіст і нудитися в очікуванні?

 • Чи боїтеся ви брати участь у комісії з яких-небудь конфліктних ситуацій?

 • У вас є власні, суто індивідуальні критерії оцінки творів літератури, мистецтва, культури, і ніяких чужих думок на цей рахунок ви не приймаєте. Це так ?

 • Почувши де-небудь в “кулуарах” явно помилкове висловлювання за добре відомим вам питання, віддасте перевагу ви промовчати і не вступати в суперечку?

 • Чи викликає у вас досаду прохання допомогти комусь розібратися в службовому питанні, навчальній темі ?

 • Чи охоче Ви викладаєте свою точку зору (думку, оцінку) в письмовій формі, ніж в усній ?

А тепер підрахуємо очки:

30-32 – ви явно некомунікабельні, і це біда, від якої страждаєте найбільше ви самі.

25-29 – ви замкнуті, неговіркі, віддаєте перевагу самотність, тому у вас мало друзів.

19-24 – ви досить товариські, в незнайомій обстановці відчуваєте себе цілком упевнено. У ваших висловлюваннях може бути часом занадто багато сарказму, причому без вагомих підстав. Але ці недоліки виправити.

14-18 – у вас нормальна комунікабельність. Без неприємних переживань починаєте нову справу, йдете на зустріч з новими людьми. Хоча, ймовірно, не любите гучних компаній, багатослівність вас дратує.

6-13 – ви, мабуть, “свій хлопець”: всюди відчуваєте себе у своїй тарілці, охоче висловлюєтеся з будь-якого питання, навіть якщо маєте про нього поверхове уявлення, беретеся за будь-яку справу, хоча не завжди можете успішно довести його до кінця. Задумайтеся над цим.

5 і менше очок – ваша товариськість явно надмірна, ви балакучі, багатослівні, втручаєтеся у справи, які не мають до вас ніякого відношення. Запальні, уразливі, нерідко необ’єктивні. Людям важко з вами ...
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:


 1. Як, згідно чинного законодавства, регулюється порядок і умови надання щорічних відпусток.

 2. Яким чином вітчизняне законодавство регулює питання проходження випробувального терміну найманим працівником? Назвіть порядок і строки випробувань на робочому місці.

 3. До яких груп осіб не використовується випробувальний термін?

 4. Чим принципово трудовий договір відрізняється від контракту?

 5. Назвіть підстави до припинення трудового договору.

 6. У яких випадках відбувається розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця?

 7. Які методи забезпечення трудової дисципліни використовуються роботодавцем? Визначте дієвість кожного з них.

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

 2. Кодекс законів про працю Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 3. Конституція України Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 4. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.ТЕМА 9

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
ПЛАН

1. Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність.

2. Оформлення трудової книжки.

3. Прийняття на роботу.


Основні терміни:

Зайнятість, зареєстрований безробітний, конкурентоспроможність працівника, молодий працівник, неповна зайнятість, нове робоче місце, особи працездатного віку, зайнятість, працевлаштування, працездатні особи, продуктивна зайнятість, професійне навчання, ринок праці, трудова міграція, часткове безробіття.


ПАМ’ЯТКА ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Увага – брехня!

Відповідаючи нещиро, люди показують зміну специфічних фізичних показників: у них змінюється ритм серцебиття, дихання, сохне в роті, на лобі і верхній губі з’являється піт, звужуються зіниці, з’являється моргання, червоніє, або блідне, або покривається плямами шкіра обличчя і шиї, змінюється тембр голосу, з’являються мимовільні рухи (посмикування, тик, тремор і т. п.). Ці фізичні зміни важко приховати.

Тому запам’ятайте, що здобувач, який каже брехню:  • Не може спокійно всидіти на одному місці;

  • Смикає краї одягу, струшує з неї пил, знімає смітинки (реальні чи уявні);

  • Перебирає пальцями, потирає руки;

  • Чіпає голову, поправляє волосся; стосується різних частин обличчя – рота, очей, вух, носа; чухає різні частини обличчя, шиї, голови;

  • Грає з якими-небудь предметами (поправляє манжету сорочки або ремінець годин, перебирає листки, зав’язує або перев’язує шнурки і т.д.), Не може стримати появляющуюся тремтіння в колінах;

  • Прагне як би сховати своє тіло, вивести його з вашого поля зору (опирається ліктями на шафу, при цьому фактично ховаючись за ним, розвалюється на стільці або кріслі, з’їжджаючи з нього під стіл, і т.п.);

  • Покусує губи або нігті; інтенсивно курить;

  • Уникає погляду співрозмовника (дивиться вам в очі менше третини часу розмови; часто використовуваний спосіб уникнути погляду партнера – з нудьгуючим виглядом розглядати приміщення, в якому проходить бесіда);

  • Постійно дивиться вам прямо в очі (мабуть, йому добре відомо, що, якщо людина уникає погляду, це вважається ознакою того, що він говорить неправду); в таких випадках можна помітити, якщо людина переграє: у звичайних випадках погляд, не фіксується нерухомо протягом усієї розмови: слухач, як правило, дивиться на мовця (поки той каже), щоб показати, що він слухає; мовець ж часто відводить погляд, крім тих моментів, коли необхідно щось підкреслити або показати, що він закінчив свою промову;

  • Відтягує комір сорочки й інтенсивно тре шию під ним;

  • Відводячи погляд вниз, сильно тре одне око;

  • Похитує ногою; ноги направляє носками до виходу.

У нещирого здобувача, коли він намагається вам не сказати правду:

  • На короткий час змінюється вираз обличчя і знову звертається в звичну маску, може відбуватися неузгодженість між словами і жестами (кивання головою при негативних відповідях, похитування головою при негативних відповідях);

  • Він намагається сісти в сторону від інтерв’юера, голова опущена, втягнутий підборіддя; при цьому брови супляться або піднімаються, а ноги здійснюють різні рухи – човгання, постукування по підлозі, згинання або розгинання колін, закидання ноги на ногу, нетерпляче перемінанія з ноги на ногу;

  • Руки або тримаються в області паху (несвідома спроба захиститися), або ховаються, неспокійно рухаються або вказують у бік, мимоволі відволікаючи увагу; долоні рук неусвідомлено ховаються - прикривають рот, знаходяться поблизу від горла або рота, схрещуються на грудях (а ноги – під стільцем);

  • Здобувач тримається за який-небудь предмет (портфель, стілець, двері автомобіля і т.д.) Або опирається ліктями на нього; він може погладжувати якусь частину тіла або обсмикувати одяг, потирати руки, чухати ніс, посміхатися – не вчасно, невлад і часто і надовго.

Не завжди, звичайно, ці рухи пов’язані з брехнею, нерідко здобувач знервований і полохливий. Але, якщо такі зміни в поведінці відбуваються не постійно, а лише при відповіді на деякі питання, можете відзначити собі, що здобувач проявляє нещирість.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Які документи необхідні найманому працівнику для укладання трудового договору із роботодавцем?

 2. Що ви знаєте про порядок відкриття і ведення трудової книжки?

 3. Яким чином вітчизняне законодавство регулює питання проходження випробувального терміну найманим працівником? Назвіть порядок і строки випробувань на робочому місці.

 4. До яких груп осіб не використовується випробувальний термін?

 5. Чим принципово трудовий договір відрізняється від контракту?

 6. Назвіть підстави до припинення трудового договору.

 7. У яких випадках відбувається розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця?

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України “Про зайнятість населення” Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17

 2. Кодекс законів про працю Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 3. Конституція України Режим доступу: [Електронний ресурс] / http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 4. Чинники успішного працевлаштування за фахом : навчальний посібник / колектив авторів [заг. редакція О.І. Драган]. – К. : Кафедра, 2014. – 308 с.


ДЛЯ НОТАТОК
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯЧинники успішного працевлаштування [Текст] : методичні

Ч22 вказівки для практичних занять для студентів спеціальності “Фінанси і

кредит”денної та заочної форм навчання / уклад. В.Г. Поліщук. – Луцьк:

Луцький НТУ, 2015. – 36 с.

Комп’ютерний набір В.Г. Поліщук

Редактор М.І. Богуш

Підп. до друку 2015 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 16,25. Обл.-вид. арк. 16,0.

Тираж ___ прим. Зам. .

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ Луцького НТУ
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності \"Фінанси І кредит\" денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка