Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»Сторінка1/8
Дата конвертації17.07.2017
Розмір1,34 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет

Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мовиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів І курсу медичного факультету

денної форми навчання

з «Історії України та української культури»

Лиман – 2016

УДК 94 (477)(072): 930.85(100+477)(075.8)

Поцулко О.А.

Історія України та української культури: Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури». – Лиман: ДонНМУ, 2016. – 86 с.

Методичні вказівки містять матеріали, які необхідні студентам І курсу медичного факультету денної форми навчання під час підготовки до практичних занять, самостійної роботи та заліку з «Історії України та української культури». Вони включають актуальність тем, мету занять, теоретичні питання до них, перелік основної та додаткової літератури, запитання для самоконтролю, набір тестових навчальних завдань, теми рефератів, критерії оцінювання, перелік питань до заліку, графи логічної структури тем.

Укладач: Поцулко О.А., к.і.н., доцент ДонНМУ

Рецензенти: Булдакова О. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри мовної підготовки (Донбаська державна машинобудівна академія)

Кваша О. П., кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та соціально-політичних наук (Донбаська державна машинобудівна академія)Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови

Протокол № від 2016 р.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ДонНМУ ім. М. Горького

Протокол № від 2016 р.

ЗМІСТ

Вступ.


Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.

Тема 2. Історичні шляхи формування української культури. Культура

найдавнішого населення на території України.

Тема 3. Княжа доба. Феодальна роздробленість.

Тема 4. Культура Київської Русі.

Тема 5. Українські землі в складі Польського королівства і Великого князівства Литовського. Перший період Української національної революції (1648 – 1657 рр.).

Тема 6. Українська культура другої половини XIII – першої половини XVII

століття.

Тема 7. Українські землі в період козацько-гетьманської держави.

Тема 8. Українська культура другої половини XVII – XVIIІ століття.

Тема 9. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Процеси відтворення Української державності (1917 – 1920 рр.).

Тема 10. Українське національно-культурне Відродження (XIX – початок XX

століття).

Тема 11. Україна в умовах комуністичного тоталітаризму. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.).

Тема 12. Культура України першої половини XX століття.

Тема 13. Україна у післявоєнний період (друга половина 40-х – 1989 р.).

Тема 14. Культура України другої половини XX століття.

Тема 15. Національне державне відродження України (1990 – 2016 рр.).

Вимоги щодо здачі ПМК (заліку).

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну навчальну діяльність у багатобальну шкалу для дисципліни, що завершується заліком.

Таблиця 2. Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля у оцінки за традиційною шкалою.

Перелік питань до ПМК (заліку).

Додаток 1.

Додаток 2.

Додаток 3.

Додаток 4.

Додаток 5.

Додаток 6.

Додаток 7.

Додаток 8.

Додаток 9.

Додаток 10.

Додатки 11.

Додатки 12.

Додатки 13.

Додатки 14.

Додатки 15.

Додатки 16.

Додатки 17.

ВСТУП

Актуальність. Закономірності розвитку української державності – одне з ключових завдань розбудови України сьогодні, оскільки проблеми держави і суспільства, особи і народу, свободи історичного вибору, права і відповідальності народу виступають на чільне місце. Вони залишаються в центрі уваги науковців, політичних та громадських діячів, студентів. Тема актуалізується в зв’язку з гострими дискусіями про пройдений історичний шлях і перспективи розвитку української держави. Формування державності України в значній мірі сприяє переосмисленню багатьох історичних подій, ролі видатних осіб в історії нашої держави. «Історія України та української культури» – це синтетичний навчальний курс, побудований на основі наукових знань з етнографії, археології, історії, краєзнавства, етики, естетики, узагальненого історичного досвіду громадсько-побутового та виробничо-господарського життя українського народу.

Мета курсу «Історія України та української культури» – сформувати національну самосвідомість студентства, інтерес до історії та культури свого народу, подолати деякий національний нігілізм у частини студентів. Без знання історії та культури свого народу неможливо свідомо будувати незалежну Українську державу.

У результаті засвоєння курсу «Історія України та української культури» студенти повинні знати: • основні епохи в історії України та української культури, їхню хронологію, духовні цінності та пріоритети;

 • основні підходи до розуміння історії України та української культури;

 • витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах;

 • суспільно-економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку українського народу;

 • зародження та розвиток українського етносу, державності, національно-державного відродження, процеси побудови суверенної демократичної держави;

 • роль та значення діяльності історичних осіб і політичних партій в процесі становлення та розвитку незалежної України та української культури;

 • специфіку української культури як складової частини світового культурного процесу;

 • ознаки культурної ідентифікації українського народу.

У результаті засвоєння курсу «Історія України» студенти повинні вміти:

 • аналізувати історичні події, процеси, факти історії України, тенденції розвитку української культури в різні історичні епохи;

 • брати участь у дискусіях на суспільно-історичні та культурологічні теми;

 • формувати сучасну історико-політичну культуру, свою громадянську

позицію;

 • кваліфіковано використовувати цінності української культури у професійній діяльності;

 • користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії;

 • пояснювати значення історії України та української культури в процесі гармонійного розвитку особистості та суспільства України.

Граф логічної структури дисципліни

«Історія України та української культури»


ІСТОРІЯ

УКРАЇНИ

ТА

УКРАЇНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ

Тема 8. Українська культура другої половини XVII – XVIII століття.

Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.Тема 2. Історичні шляхи формування української культури. Культура найдавнішого населення на території України.Тема 9. Україна під владою Російської та Австро-Угорської імперій. Процеси відтворення української державності

(1917 – 1920 рр.).

Тема 3. Княжа доба. Феодальна роздробленість.
Каталог: images -> doc
doc -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія
doc -> Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів факультету економіки та менеджменту
doc -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
doc -> Програмами rita, Фондом «Освіта для демократії»
doc -> М. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015
doc -> Програма стажування складається з таких елементів: 360 mirror; план розвитку лідерства; коучинг; щорічний саміт
doc -> “Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни “Історія української культури” для...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки для студентів ІІ курсу медичного факультету для підготовки до семінарських занять з предмету
...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка