Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)


Тема 4. Українська культура польсько – литовської добиСторінка3/7
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 4. Українська культура польсько – литовської доби

(ХIV – перша половина ХVII ст.)


 1. Суспільно-політичні та історичні обставини розвитку української культури. Олельковицький ренесанс.

 2. Братства як громадські організації ренесансного зразка.

 3. Культурно-освітні центри в Україні. Книгодрукування.

 4. Полемічна література. Театр. Музика

 5. Архітектура й образотворче мистецтво.


Ключові поняття і терміни:

Кревська унія, Городельська унія, Люблінська унія, Брестська унія, ренесанс, Олельковицький ренесанс, реформація, гуманізм, єзуїти, братство, Львівське Успенське братство, Київське братство, колегія, єзуїтська колегія, Часослов, полемічна література, Острозька академія, Острозька Біблія, Києво-Могилянській колегіум, Пересопницьке Євангеліє, містерія, «Чорна кам´яниця», вежа Корнякта, каплиця Трьох Святителів.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVI–XVIII ст. – К., 1983. Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. Мат-ли міжнар. наук. конференції. –Київ - Запоріжжя, 1999.

Єльніков М. Золотоординські часи на українських землях. – К., 2008.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–ХVIII ст. –
К., 1966.

Історія української культури у 5 томах: Т. 2: Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – К., 2002.

Огієнко І. Історія українського друкарства. –К., 1994.

Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія у 2 частинах. Ч.1. – К., 1995.Шерех Ю. Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. – Три томи. –
Х., 1998.
Питання для самоконтролю:


 1. Якими були зміст і наслідки релігійної боротьби в Україні у ХVІ–ХVІІ ст.?

 2. Які особливості Ренесансу в українській культурі?

 3. У чому полягає роль братств у розвитку освіти в Україні?

 4. Назвіть основні типи навчальних закладів ХVІ – першої половини ХVІІ ст.

 5. Де і коли на території України виникає перша книгодрукарня? Яку книгу вважають шедевром друкарської майстерності?

 6. Де і у якому році був надрукований перший буквар для українських школярів?

 7. Яке культурне значення мала "Граматика" Мелетія Смотрицького?

 8. Які нові явища та характерні ознаки виникли у розвитку літератури, музики у ХVІ–ХVІІ ст.?

 9. Перечисліть нові явища та характерні ознаки у розвитку живопису в ХVІ–ХVІІ ст.

 10. Назвіть характерні ознаки розвитку архітектури у ХVІ–ХVІІ ст.

 11. Розкрийте значення становлення й існування козацької культури в Україні.

 12. Яку роль відіграло українське козацтво у міжконфесійних конфліктах кінця ХVІ– поч. ХVІІ ст.?

 13. Охарактеризуйте культурницьку діяльність гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

 14. Яку роль в українській культурі зіграли Швайпольта Фіоль, Іван Федоров, Павло Пропелер (Русин), Юрій Котермак (Дрогобич), Станіслав Оріховський, Костянтин Острозький, Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, Іван Вишенський, Петро Могила, Петро Барбон, Павло Римлянин?


Зверніть увагу на наступні події:
1303 р. Галицько-Волинський князь Юрій Львович запроваджує окрему церковну Митрополію для Галичини.

1360-ті рр. Початок будівництва у Львові кафедрального костелу – пам’ятки архітектурного стилю пізньої готики.

1360–90-ті рр. Будівництво Кам'янець-Подільської фортеці.

1397 р. Переписування дяком Спиридонієм Псалтиря (Київський псалтир) – однієї з найвизначніших високохудожніх пам’яток української рукописної книги.

1409 p. У Краківському університеті відповідно до наказу королеви Бони споруджено для вихідців з українських земель спеціальну бурсу (гуртожиток).

ХV ст., початок. Укладання літописного зведення (Іпатіївського), що складався з «Повісті временних літ», Київського та Галицько-Волинського літописів.

1416 р. Київ розграбував і спалив хан Едіґей.

1439 р. Заснування Львівського братства.

1440 р. Відновлення Київського князівства на чолі з Олельком Володимировичем. Олельковицький ренесанс.

1455 р. Написана перша українська рукописні книги "Листвиця".

ХV ст., середина. Відбудова на кошти київського князя Семена Олельковича Успенського собору Києво-Печерського монастиря.

1478 р. Ю. Дрогобич отримує ступінь доктора філософії.

1481–1482 pp. Ю. Дрогобич перебуває на посаді ректора Болонського університету.

1482 р. Київ розграбував і спалив кримський хан Менґлі-Ґірей.

1483 р. Ю. Дрогобич опублікував латинською мовою у Римі монографію «Прогностична оцінка поточного 1483 року». Перша книга, видана українцем.

1491 р. У Кракові в друкарні німця Швайпольта Фіоля створено перші друковані українські книги "Осьмигласник", "Часослов", "Тріодь пісна", "Тріодь цвітна".

1497–1577 рр. Софійський собор залишався без догляду.

1499 р. Документальна згадка про козаків у грамоті великого князя Литовського Олександра Казимировича.

ХVIст. Вперше згадується топонім «Святі Гори».

1546 р. У Львові відкрилася руська (українська) школа.

1550 р. Написання Михалоном Литвином трактату про звичаї та побут українців. Виданий латинською мовою у Базелі у 1615 р.

1556–1561 рр. У Пересопницькому монастирі на Рівненщині здійснюється переклад на староукраїнську мову та переписується Євангеліє ‒ «Пересопницьке Євангеліє» визначна рукописна пам'ятка культури та мистецтва XVI століття.

1572 р. Іван Федоров заснував друкарню у Львові.

1572–1578 рр. Спорудження у Львові вежи Корнякти (арх. Петро Барбон)

1574 р. Видано „Апостол” першу друковану книгу в Україні.

1574 р. Іван Федоров у Львові надрукував вперше у Східній Європі український підручник буквар для потреб українських школярів.

1576 р. Князем Костянтином-Василем Острозьким у родовому місті Острозі засновано школу.

1581 р. Іван Федоров надрукував у Острозі першу повну церковно-слов’янську Біблію – «Острозьку Біблію».

1585 р. Львівське Успенське братство організувало школу.

1591 р. Початок будівництва четвертої Успенської церкви у Львові
(арх. Павло Римлянин)

1596 р. Київський митрополит Михайло Рогоза в Бересті разом з деякими єпископами проголошує унію Київської Митрополії з Римо-Католицькою Церквою.

1615 р., 15 жовтня. Розпочала свою діяльність школа, яка ввійшла в історію як Київська братська школа, родоначальниця Києво-Могилянської академії.

1619 р. Видана "Граматика" Мелетія Смотрицького, що систематизувала церковнослов'янську мову. Орфографічні норми М. Смотрицького здобули загальноукраїнське визнання.

1620 р. З допомогою братств і запорізького козацтва відновлена православна ієрархія на Україні.

1632–1646 рр. Православну ієрархію очолює митрополит Петро Могила.

1632 р. Засновано Києво-Могилянській колегіум.

1633–1647 рр. Петро Могила провів капітальний ремонт Софійського собору. Почалися розкопки руїн Десятинної церкви.

1636 р. Із заснуванням 1624 р. в Острозі єзуїтської колегії Острозька академія припинила своє існування.

1640–1643 рр. На замовлення Петра Могили реставровано Церкву Спаса на Берестові у стилі українського бароко.
Завдання на самостійну роботу:


 1. Фортеці і замки польско-литовської доби.

 2. Особливості культурного процесу в Україні у ХIV – першій половині ХVII ст.

 3. Розвиток освіти і наукових знань у ХIV – першій половині ХVII ст.

 4. Полемічна література у контексті суспільно-культурного розвитку України.

 5. Іконопис у контексті оновлення естетичної системи.

 6. Живопис в українських землях Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

 7. П. Могила – видатний діяч української культури.


Відео-матеріали (Інтернет-ресурси. YouTube):

 1. Невідома Україна. За литовської доби. Фільм 3.

 2. Невідома Україна. Русь з Литвою. Фільм 25.

 3. Невідома Україна. В унії та без неї. Фільм 30.

 4. Невідома Україна. Доля. Фільм 31.

 5. Невідома Україна. Життя за Литовським статутом. Фільм 34.

 6. Исторические фильмы- Брестская уния.

 7. Історія Станиславівської фортеці.

 8. Зачем казаки чуб носили.

 9. Зброя українських козаків.

 10. Музей історичних коштовностей України.

 11. Луцький Верхній замок.

 12. Сакральна спадщина в ЮНЕСКО, с. Потелич.

 13. Українська поезія в ХVI–ХVII ст.

 14. Святитель Петр Могила.

 15. Історія України. Серия 77. Петро Могила. Заснування Києво-Могилянської академії.

 16. Загублені світи Острозьких.

 17. Родове гніздо князів Острозьких.

 18. Невідома Україна. Острозька естафета. Фільм 37.

 19. Світ Юрія Дрогобича.

 20. Історія українських земель. Лівів.

 21. Історія українських земель. Козаки. Ч.1. Ч. 2.

 22. Історія українських земель. Волинь.

 23. Дума про Байду.

 24. Розпрягайте хлопці коні.

 25. Дума про Марусю Богуславку.

 26. Б'ють пороги. Українська дума - пісня.

 27. Дума про Олексія Поповича (Старовинна козацька дума).

V. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО I МОДУЛЮ 1. Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену. Матеріальна і духовна культура.

 2. Українська національна культура як цілісний феномен: витоки, зміст, джерела формування,специфіка і форми виявлення.

 3. Найдавніші пам’ятки культури на території України.

 4. Особливості Трипільської культури.

 5. Антична культура міст-держав Північного Причорномор’я.

 6. Особливості культурного процесу скіфського періоду.

 7. Культура сарматів.

 8. Культурний розвиток антів.

 9. Міфологічні й релігійні уявлення слов’ян в стародавні часи.

 10. Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов’ян.

 11. Слов’янські обряди та ритуали.

 12. Мистецькі набутки слов’ян.

 13. Слов‘янська міфологія.

 14. До питання про праслов’янську писемність.

 15. Специфіка та характерні риси дохристиянської культури Київської Русі.

 16. Християнізація Київської Русі, особливості християнського світогляду.

 17. Розвиток освіти та науки у контексті державної політики княжої доби.

 18. Давньоруська література: провідні види та жанри.

 19. Мистецтво оздоблення книги та художнє ремесло.

 20. Визначні культурно-освітні діячі Київської Русі.

 21. Архітектура доби Київської Русі.

 22. Давньоруський монументальний живопис.

 23. Культура Галицько-Волинської Русі.

 24. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства.

 25. Олельковицький ренесанс.

 26. Реформаторський рух в Україні та його вплив на становлення нової системи шкільної освіти.

 27. Брестська унія та її вплив на розвиток культурного процесу на українських землях.

 28. Розповсюдження в Україні єзуїтських освітніх закладів.

 29. Наукові знання у XIV – XVІ ст.

 30. Художня культура Україна часів Литовського князівства і Речі Посполитої.

 31. Зачинателі гуманістичної культури в Україні: Юрій Дрогобич, Станіслав Оріховський.

 32. Розвиток друкарства в Україні. Іван Федоров – першодрукар України.

 33. Полемічна література XVІ століття.

 34. Характерні особливості архітектури XIV–XVІ ст.

 35. Братства і розвиток культури.

 36. Роль братських шкіл у становленні освіти.

 37. Культурно-освітня діяльність Петра Могили. Києво-Могилянській колегіум.

 38. Мистецтво XIV–XVІ ст. на українських землях.

 39. Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної культури (XIV–XVІ ст.).

 40. Острозька словяно-греко-латинська академія та її роль у поширенні просвітницьких ідей в Україні.

VI. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО І МОДУЛЮ

 1. Хто першим вжив слово “культура” у гуманітарному значенні?

a. Катон Старший.

b. Цицерон.

c. Дж. Віко.

d. С. Пуфендорф.
2.Витоки культури Украйни сягають:

a. палеоліту.

b. мезоліту.

c. неоліту.

d. енеоліту.

3. Які складові є провідними у системі духовної культури:

a. мова, житло, етика, освіта, релігія, наука, техніка, обряди;

b. знаряддя праці, їжа, техніка, житло, комунікації, транспорт;

c. право, мораль, політика, мова, освіта, транспорт, наука, техніка;

d. мова, наука, освіта, право, етика, релігія, мистецтво, звичаї, обряди.
4. Яка функція культури реалізується через систему цінностей і норм, що служать регуляторами суспільних відносин?

a. інтегративна;

b. комунікативна;

c. пізнавальна;

d. світоглядна.
5. Які види мистецтва належать до образотворчого?

a. музика, поезія, хореографія;

b. живопис, скульптура, графіка;

c. кіно, театр, телебачення;

d. архітектура, живопис, скульптура.
6. Які три мистецькі стилі припадають на середньовічну добу?

a. відродження, бароко, рококо;

b. класицизм, ампір, еклектизм;

c. еклектизм,модерн, модернізм;

d. візантійський, романський, готичний.
7. Назва якого мистецького стилю перекладається, як “дивний”, “чудернацький”, “вибагливий”?

a. ренесанс;

b. рококо;

c. ампір;

d. еклектизм.
8. Яка з давніх форм релігії являє собою поклоніння предметам неживої природи?

a. анімізм;

b. тотемізм;

c. фетишизм;

d. магія.

9. Де розташована найдавніша стоянка людини сучасного типу?

a. Лука-Врублевецька;

b. Кіїк-Коба;

c. Королеве;

d. Степове.
10. На яку епоху припадає завершення формування Homo Sapiens?

a. ранній палеоліт;

b. мезоліт;

с. пізній палеоліт;

d. неоліт.
11. Часові рамки існування Трипільської культури?

a. XI – IX тис. р. до н.е.

b. IV –III тис. р. до н.е.

с. II ст. до н.е. – II ст. до н.е.

d. III ст. до н.е. – II ст. до н.е.
12. Часові рамки затвердження залізного віку на теренах ї України:

a. XI –IX ст. до н.е.

b. IV –III тис. р. до н.е.

с. II ст. до н.е. – II ст. н.е.

d. III ст. до н.е. – II ст. до н.е.
13. Вперше поняття «кіммерійці» використовують

a. Геродот «Історія».

b. Йордан «Гетика».

с. Гомер «Одіссея».

d. Паїк «Велика Скітія».
14. Найважливішою пам′яткою осілості степової Скіфії э:

a. Королеве.

b. Кам′янське городище.

с. Лука-Врублевецька.

d. Побужжя.


15. Найцікавішою пам’яткою культури східних слов’ян є.

a. кам’яні баби.

b. кам’яний хрест.

с. кам’яний стовп.

d. Збруцький ідол.
16. З якою археологічною культурою ототожнюють антський племінний союз?

a. зарубинецькою.

b. черняхівською.

с. пеньківською

d. трипільською.
17. В праці якого історика фіксується поділ слов′ян на венедів, склавинів та антів?

a. Йордан.

b. Тацит.

с. Прокопій Кесарійський.

d. Гомер.
18. Найпершою з відомих християнських храмів у Києві була збудована церква:

a. святої Софії.

b. Десятинна.

c. Церква Спаса на Берестові.

d. Богородиці.
19. Коли офіційно було запроваджено християнство у Київській Русі?

a. 988 р.

b. 1037 р.

c. 860 р.

d. 1240 р.
20. Реформа щодо запровадження християнства як державної релігії була проведена:

a. Ярославом Мудрим.

b. Володимиром Мономахом.

c. Данилом Галицьким.

d. Володимиром Великим.

21. Хто був автором знаменитого твору ораторської літератури часів Київської Русі "Слово про закон і благодать"?

a. Митрополит Іларіон.

b. Ярослав Мудрий.

c. Володимир Мономах.

d. Літописець Нестор.
22. Літературу доби Київської Русі прийнято поділяти на:

a. перекладна, оригінальна;

b. церковна, християнська;

c. біблійна, житійна;

d. апокрифи, гімнографія.
23. У літописі вжито назву Україна :

a. у 1185 р.

b. у 1187 р.

c. у 1197 р.

d. у 1221 р.
24. Одним із найталановитіших майстрів іконопису часів Київської Русі був:

a. Іларіон.

b. Агапій.

d. Алімпій.

d. Боян.
25. Софійський собор побудований:

a. у 1240 р.

b. у 988 р.

c. у 1037 р.

d. у 1017 р.
26. Михайлівський Золотоверховий собор побудований:

a. 1037 р.

b. 1113 р.

c. 1256 р.

d. 1360 р.
27. У якому році у Києві булі відкрита перша монастирська жіноча школа:

a.1085 р.

b. 1086 р.

c. 1113 р.

d. 1240 р.
28. Назвіть види архітектури часів Київської Русі,, що переважали серед інших за функціональним призначенням:

a. палацова та цивільна.

b. фортифікаційна та культова.

c. фортифікаційна та палацова.

d. культова та цивільна.
29. З якою датою пов’язаний початок Олельковицького ренесансу?

a. 1250 р.

b. 1256 р.

c. 1360 р.

d. 1440 р.
30. До якого року відноситься перша згадка про існування Львова?

a. 1113.

b. 1240.

c. 1256.

d. 1360.
31. Техніками якого виду художнього ремесла є зернь, скань, чернь?

a. ювелірного.

b. гончарного.

c. ковальського.

d. склоробного.
32. Які архітектурні пам’ятники, побудовані до ХVIII ст. включено до світової спадщини ЮНЕСКО?

a. Пантікапей.

b. Херсонес Таврійський.

c. Софійський собор.

d. Успенська Києво-Печерська лавра.

е. церква Спаса на Берестові. f. центр Львова.

33. У якому році відбулося пограбування Києва?

a. 1113 р.

b. 1169 р.

c. 1240 р.

d. 1416 р.
34. Який історико-культурний документ використовується в Україні під час інаугурації Президентів?

a.«Острозька Біблія» 1581 р.

b. „Апостол”1574 р.

c. «Пересопницьке Євангеліє» 1561 р.

d. "Ізборник" Святослава Ярославича 1073 р.
35. Які школи склали конкуренцію єзуїтським колегіям в Україні наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.?

a. кальвіністські школи.

b. лютеранські школи.

c. церковнопарафіяльні школи.

d. братські школи.
36. Якого року Київська митрополія була підпорядкована Московській патріархії?

a. 1654 р.

b. 1569 р.

c. 1686 р.

d. 988 р.
37. Де на українських землях виник перший університет?

a. у Львові.

b. у Києві.

c. в Острозі.

d. у Чернігові.
38. Костянтин Острозький заснував у своєму маєтку друкарню, якою керував Іван Федоров у:

a. 1578 р.

b. 1581 р.

c. 1575 р.

d. 1587 р.

39. Коли були надруковані у друкарні Швайпольта Фіоля у Кракові кириличним шрифтом церковні книги “Часослов” і “Октоїх”?

a. 1483 –1491рр.

b. 1476 –1483 рр.

c. 1496 –1498 рр.

d. 1483 –1498 рр.
40. За ініціативи якого діяча культури у 1633–1647 рр. відбулося відновлення Софійського собору у Києві?

a. Острозького.

b. Петра Могили.

c. І. Борецького.

d. М. Смотрицького.
41. Найвидатніші пам’ятники архітектури Львова – Успенська церква, вежа Корнякта, каплиця Трьох святителів були засновані:

a. у ХІІІ ст.

b. у ХVст.

c. у XVI ст.

d. у XVIIст.
42. Києво-Могилянській колегіум був заснований :

a. у 1596 р.

b. у 1632 р.

c. у 1636 р.

d. у 1572 р.
43. Автором посланій до українського народу був:

a. І. Вишенський

b. П. Могила.

c. М. Смотрицький.

d. І. Гізель.

VII. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІІ МОДУЛЮ

ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НИХ
Модуль ІІ. Розвиток української культури

з другої половини XVII ст. по початок ХХІ ст.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ
У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політології як науки, основні...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни “Історія української культури” для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка