Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)


Тема 5. Духовна культура українського народуСторінка4/7
Дата конвертації11.04.2017
Розмір1,85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 5. Духовна культура українського народу

другої половини ХVII – кінця ХVIII ст.


 1. Історичні умови розвитку української культури в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.

 2. Феномен козацької культури. Культуротворча діяльність
  І. Мазепи.

 3. Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія — перший вищий навчальний заклад України європейського типу.

 4. Основні напрями розвитку і жанри української літератури. Театральне мистецтво.

 5. Українське барокове мистецтво: архітектура, скульптура, живопис, графіка, музика.


Ключові поняття і терміни:

Просвітництво, парафіяльна (дяківська) школа, уніатська (василіанська) школа, Головна Січова школа, нижчі училища, вищі училища, пансіонат, інститут шляхетних дівчат, "Статут народних училищ", університет, «Синопсис», «Густинський літопис», «Літопис Самовидця», бароко, козацьке бароко, Андріївська церква, собор св. Юра, шкільна драма, вертеп, інтермедія, інтерлюдія, портрет, етнографія, партесний спів.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 2010.

Історія української культури у 5 томах: Т. 3: Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – К., 2003.

Корчмарик Б. Духові впливи Києва на Московщину в добу Гетьманської України. – Львів, 1993.

Макаров А. Світло українського бароко. – К., 1994

Панашенко В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII – XVIII ст.).– К., 1995.

Руденко Ю.Д. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: Навч. посібник. – К., 2007.

Слабошпицький М.Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури. – К., 2001.

Софронова Л. Старовинний український театр. – Львів, 2004.

Ушкалов В. Світ українського бароко. – Х., 1994.

Финберг Л. Нариси з історії та культури євреїв України / Финберг Л., Любченко В. – К., 2009 р.

Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К., 2003.

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой. – К., 2012.Питання для самоконтролю:


 1. Коли Київська митрополія була підпорядкована Московській патріархії?

 2. Які зміни відбулися в освіті у середині ХVІІ‒ХVІІІ ст.?

 3. Де на українських землях було засновано перший університет?

 4. Яку роль відіграла Києво-Могилянська академія в культурному житті України?

 5. Назвіть основні літературні жанри зазначеної доби.

 6. Перелічіть барокові засоби вираження філософського змісту байок Г. Сковороди.

 7. Доведіть, що козацькі літописи сприяли формуванню національної свідомості українців.

 8. Чим характеризується розвиток архітектури в Україні у ХVІІІ ст.?

 9. Як проявив себе класицизм в українському мистецтві ХVІІІ ст.?

 10. Назвіть характерні риси українського живопису в цей період.

 11. Яку роль в українській культурі зіграли І. Величковський,
  Л. Баранович, С. Величко, М. Смотрицький, Ф. Прокопович,
  І. Вишенський, Й. Шедель, Б. Растреллі, Г. Грабянка, І. Котляревський,
  Г. Сковорода, М. Березовський, Д. Бортнянський, А. Ведель,
  К. Розумовський, І. Гізель, Д. Левицький, А. Козачківський, Б. Меретин, Г. Калиновський?


Зверніть увагу на наступні події:
1661 р. ЗаснованоЛьвівський університет.

1666 р. Московські урядовці намагаються закрити Києво-Могилянській колегіум.

1674 р. У Києві видано книгу проповідей Лазаря Барановича «Труби словес проповщаних».

1684 р. Московська Патріархія звернулася до Константинопольського патріарха з проханням підпорядкувати їй Київську Митрополію, але отримала відмову.

1685 р. В Москві луцький єпископ Гедеон Святополк-Четвертинський, призначений митрополитом Київським, прийняв присягу на вірність Московському патріархові.

1686 р. Константинопольський Патріарх Діонісій погодився на підпорядкування Московській Патріархії Української Церкви. Бере початок рух за автокефалію православної церкви на Україні.

1687–1709 рр. Гетьмування І. Мазепи.

1689 р. Встановлено заборону Києво-Печерській лаврі друкувати книжки без дозволу Московського патріарха.

1690 р. Московський собор піддав анафемі «киевские новые книги» Петра Могили, Кирила Ставровецького, Іоанікія Галятовського та інших, написані тодішньою українською літературною мовою.

1690 р. У Києві побудована дерев'яна Андріївська церква.

1693 р. Впроваджено заборону на ввезення до Москви українських книжок.

1694 р. Києво-Могилянській колегіум отримав звання Академії.

1690–1693 рр. Іван Мазепа звів великий кам'яний Богоявленський храм в козацькому бароковому стилі.

1690–1707 рр. Відбувається капітальний ремонт Софійського собору у Києві при матеріальній допомозі І.Мазепи.

1701 р. Петро I підтвердив статус Києво-Могилянської академії.

1702 р. Закінчено «Літопис Самовидця».

1703 р. На кошти І. Мазепи у Києві споруджений навчальний корпус Києво-Могилянської академії.

1704–1716 рр. Діяльність у Києво-Могилянській академії Феофана Про-коповича ректора, професора богослов’я та філософії.

1710 р. В Київській Митрополії Московського Патріархату вводиться церковна цензура.

1710 р. Закінчено літопис Гр. Грабянки.

1720 р. Українське друкарство переводиться на московський взірець, на "вєлікороссійске нарєчіє". Друкарні Києво-Печерської лаври заборонено друкувати українську граматику для шкіл. Вилучаються церковні книжки українського друку.

1721 р. Феофан Прокопович призначений Петром I віце-президентом найсвятішого синоду Російської імперії, головою якого був виходець з України Стефан Яворський.

1722–1794рр. Роки життя Г. Сковороди.

1737 р. Відкрито першу в Росії співацьку школу в Глухові.

1749–1754 рр. По розпорядженню імператриці Єлизавети в Києві будується кам'яна Андріївська церква (архітектор Б. Растреллі).

1751–1825 рр. Роки життя композитора Д. Бортнянського.

1752–1755 рр. Спорудження у Києві царського Маріїнського палацу
(арх. Б. Растреллі).

1754–1768 pp. Існування Головної Січової школи.

1764 р. Надіслано прохання лівобережної козацької старшини до царського уряду про дозвіл на відкриття університетів у Києві та Батурині.

1765 р. Святогірськ відвідав український поет і філософ Г. Сковорода.

1766 р. Спорудження у Києві Покровської церкви (арх. І. Григорович-Барський).

1767–1808 рр. Роки життя композитора А. Веделя.

1768 р. Відкриття першої музикальної школи у Києві.

1769–1794 рр. Укладення Г. Сковородою збірника «Байки харківські».

1770 р. Київський Митрополит та всі українські єпископи (тільки росіяни за національністю) призначаються з Москви.

1777 р. У Петербурзі видано «Опис весільних українських простонародних обрядів» Григорія Калиновського, який започатковує українську етнографію.

1779 р. Засновано приватні пансіонати для дівчат у Кременчуці.
Завдання на самостійну роботу:


 1. Формування української літературної мови.

 2. Українське бароко – нове сприйняття світу.

3. Образ козака в українській літературі ХVІІ–ХVІІІ ст.

4. Кобзарство – культурно-історичний феномен.

5. Характерні особливості національної художньої культури ХVІІІ ст. та її відмінності від культури ХVІІ ст.

6. Культура греків Приазов’я.

7. Становлення портретного і пейзажного жанрів в українському живописі, тенденції їх розвитку в ХVІІІ ст.
Відео-матеріали (Інтернет-ресурси. YouTube):


 1. Всі покою щиро прагнуть (Дума гетьмана Мазепи, ХVII cт.)

 2. Обличчя купюри. І. Мазепа.

 3. Русский художник Левицкий Дмитрий Григорьевич.

 4. Д. Бортнянский. Херувимская песня

 5. Великі українці. – Григорій Сковорода.

 6. Обличчя української історії. Григорій Сковорода

 7. ХVIII ст. Музика та слова Сковороди.

 8. Обличя української історії. Григорій Сковорода.

 9. І світ мене не впіймав…

 10. Погружение в живопись.

 11. Постаті. – Феофан Прокопович.

Тема 6. Українська культура к. ХVІІІ – поч. ХХ ст.


 1. Культурно-освітнє та громадсько-політичне життя на українських землях наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. Становлення національної культури.

 2. Особливості розвитку освіти в Україні.

 3. Розвиток літератури та поезії. Музичне мистецтво. Театр і опера.

 4. Архітектура та скульптура, живопис і графіка: стилістичні напрями.


Ключові поняття і терміни:

Національно-культурне відродження, асиміляційні заходи, етнокультура, національна культура, світова культура, романтизм, сентименталізм, «філософія серця», реалізм, позитивізм, соціалізм, народна творчість, нова українська література, нова літературна мова, народництво, валуєвський циркуляр, Емський указ, громади, «Просвіта», Головна Руська Рада, журнал «Основа», Тимчасова комісія для розгляду давніх актів, Київський центральний архів давніх актів, ампір, еклектизм, віденський неоренесанс.
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:
Білецький П.О. Українське мистецтво та архітектура кінця Х1Х – початку ХХ ст. –
К., 2000.

Брижицька С. "Я не одинокий…". Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ – середина 20-х років ХХ ст.). Монографія. – Черкаси, 2006.

Голубенко П. Русификация Украины и украинский культурный процесс в XIX века / Березіль – 1994. – № 12.

Грицак Я. Нариси історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. 2-ге видання. – К., 2008.

Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини ХIХ – початку ХХ ст. – К., Одеса, 1990.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1993.

Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К., 1995.

Історія української літератури ХIХ ст. У 3 кн. – К. – Кн.1. – 1995. – 364 с.; Кн. 2. – 1995. Кн. 3. – 1998.

Конисский Георгий. История Русов или Малой России. – К., 1991.

Ніколаєва Т. Історія українського костюму. – К., 1996.

Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – К., 2001.Шевченко Т. Кобзар. – К., 1998.
Питання для самоконтролю:


 1. В яких українських містах були засновані ліцеї? Яку освіту вони надавали?

 2. Хто був ініціатором створення університету в Харкові?

 3. Назвіть представників „великого реалізму” в українській літературі.

 4. Хто автор першої української опери? Як вона називається?

 5. Поясніть сутність еклектизму та назвіть приклади цього стилю в архітектурі.

 6. Яку роль в українській культурі зіграли Л. Долинський,
  П. Гулак-Артемовський, С. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка,
  А. Меленський, О. Беретті, М. Костомаров, П.  Куліш, В. Антонович,
  О. Потебня, С. Васильківський, М. Леонтович, Б. Ханенко?


Зверніть увагу на наступні події:
1780–1830 pp. Становлення національної культури.

1783 р. В Києво-Могилянській академії вводиться навчання тільки росій-ською мовою.

1786 р. Катериною II затверджено "Статут народних училищ".

1788 р. Львівське Успенське братство ліквідоване австрійським урядом.

1789 р. Побудовано театр у Харкові. Репертуар російський.

1796 р. Засновано парк «Софіївка» польським магнатом Станіславом По-тоцьким (Умань).

1797 р. Засновано парк «Олександрія» (Біла Церква).

1798 р. Надруковані «Записки про Малоросію, її жителів та виробництва» Якова Марковича.

1798р. І. Котляревський написав поему „Енеїда”.

1800 р. Царський указ, яким заборонено будувати церкви в українському стилю.

1805 р. Відкрито Харківський університет.

1805 р. У Києві відкрито перший стаціонарний театр.

1809 р. У Одесі споруджено оперний театр (арх. Ж. Тома де Томон).

1810 р. Києво-Могилянську академію закривають і на її місці створюють Духовну Академію.

1810 р. У Феодосії відкрито музей старожитностей.

1810 р. У Полтаві споруджено перший в місті театр. Директорами його стали І.П. Котляревський та А.О. Імберх.

1812 р. Відкриття перших гімназій у Харкові, Полтаві, Чернігові, Катери-нославі, Києві.

1814 р. У с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії народився Т.  Шевченко.

1814 р. У Харкові утворена перша професійна театральна трупа.

1818 р. Починає діяти Полтавський інститут шляхетних дівчат.

1819 р. Князь М. Цертелєв видав першу збірку українських народних пісень «Досвід збирання старовинних малоросійських пісень».

1819 р. У Полтавському любительському театрі здійснено першу українську постановку п’єси «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

1822 р. Д. Бантиш-Каменський починає видання чотиритомної “Історії Ма-лої Росії”.

1825 р. В Одесі відкрито музей старовини – теперішній археологічний музей.

1827 р. Виходить збірка «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича.

1828 р., серпень. Початок будівництва нової Десятинної церкви у Києві.

1830 р. В Одесі відкрито другу в Російській імперії та першу в Украйні публічну бібліотеку.

1831 р. Видана збірка «Українські мелодії» М. Маркевича.

1833–1837 рр. Діяльність «Руської трійці» - галицького літературного уг-рупування.

1834 р. Відкрито Київський університет.

1835 р. «Батько української прози» Г. Квітка-Основ'яненко написав комедії «Сватання на Гончарівці» та «Шельменко-денщик».

1837–1843рр. За проектом Беретті побудована будівля Київського університету.

1837 р. У Будапешті заходами літературного гуртка «Руська трійця» Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем видано перший західноукраїнський альманах «Руса́лка Дністро́вая», який мав великий вплив на українське національне відродження і на розвиток української літератури в Галичині.

1838 р. Т. Г. Шевченка зараховують стороннім учнем Академії мистецтв у Петербурзі.

1840 р. Виходить з друку «Кобзар» Т. Г. Шевченка.

1841 р. Виходить з друку історична драма «Гайдамаки» Т. Г. Шевченка.

1841–1910 рр. Роки життя Архипа Куїнджі, російського живописця-пейзажиста. Народився у м. Маріуполь. Автор картин «Чумацький тракт у Маріуполі», «Українська ніч», «Вечір на Україні», «Місячна ніч на Дніпрі», «Захід сонця в степу» та ін.

1843 р. Створена Тимчасова комісія для розгляду давніх актів у Києві.

1843–1844 рр. Перший приїзд Т. Шевченка в Україну. Створення ним серії офортів «Живописна Україна».

1846 р. Переселення євреїв у Приазов'я.

1847 р. Арешт Т. Г. Шевченка.

1852 р. Засновано Київський центральний архів давніх актів при уні-верситеті.

1857 р. П. Куліш написав історичний роман «Чорна рада», наукову працю «Записки о Южной Руси».

1857 р. В Петербурзі під назвою “Народні оповідання” вийшла збірка перших творів Марка Вовчка.

1859 р. Т. Г. Шевченко відвідав Україну.

1859 р. У Лейпцигу видано збірку “Новые стихотворения Пушкина и Шевченки”, де вперше надруковано, зокрема, “Кавказ” і “Заповіт”.

1862 р. С. Гулак-Артемовський написав оперу «Запорожець за Дунаєм».

1862 р. Народження гімну «Ще не вмерла Украйна» (П. Чубинський,
М. Вербицький).

1863 р. Видано Валуєвський циркуляр про заборону друкувати українською мовою навчальну, наукову і релігійну літературу.

1864–1882 рр. Побудовано архітектурний ансамбль «Резиденція митрополитів Буковини» (зараз Чернівецький університет ім. Федьковича). Включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

1864 р. У Галичині з ініціативи товариства «Руська Бесіда» засновано Український професійний театр.

1865 р. Рішелівський ліцей реорганізовано у Новоросійський (Одеський) університет.

1868 р. Засновано культурно-освітнє товариство "Просвіта" (Львів).

1871–1879 рр. У Низах на Сумщині П.І. Чайковський написав оперу «Коваль Вакула», працював над Другою та Третьою симфоніями.

1873 р. У Львові засновано «Літературне товариство імені Шевченка».

1875 р. Засновано Чернівецький університет.

1876 р. В місті Емсі Олександром II підписаний указ, яким заборонялося: друкувати і ввозити в межі імперії книги українською мовою, ставити спектаклі і писати тексти до музичних нот українською.

1876 р. У Маріуполі відкрито чоловічу гімназію.

1876 р. Вперше вийшла на сцену ніжинського театру Марія Заньковецька.

1877 р. Під керівництвом М. Драгоманова друкарня «Громада» у Женеві почала видання літератури українською мовою.

1877–1945 рр. Роки життя О. Ханжонкова. Народився у Верхнє-Ханжонковському Петровському селищі Таганрозького округу Області Війська Донського (м. Макіївка). Кінодіяч, організатор і керівник першого російського кінопрокату, який випускав з 1907 р. вітчизняні фільми. Зняв більше 300 кінострічок.

1878–1882 рр. І. Франко написав вірші «Каменярі», «Вічний революціонер», «Не пора…», повісті «Boa constrictor», «Борислав сміється», «Захар Беркут».

1879 р., 11 (23) лютого. В Києві народився Казимир Малевичхудожник-авангардист, засновник супрематизму напрямку в абстрактному мистецтві, якийсь час навчався у Київській художній школі. Автор картини «Чорний квадрат».

1881 р. Уряд передає місцевій адміністрації право дозволяти вистави «малоросійських» п’єс.

1881 р. У Бахмуті (Артемівськ) було відкрите початкове жіноче народне училище.

1882 р. В Єлизаветграді М. Кропивницький створив першу українську професійну трупу. До її складу ввійшли актори-професіонали і аматори М. Заньковецька, М. Садовський.

1882 р. Побудовано Володимирський собор у Києві.

1883–1887 рр. В Одесі побудовано будівлю театру опери і балету, що належить до кращих театральних споруд світу.

1883 p. До трупи М. Кропивницького приєднався аматорський гурток
М. Старицького. Заснувано український професійного театр нового покоління.

1883 р. М. Старицький українською мовою написав комедію «За двома зайцями».

1889 р. М. Лисенко написав оперу «Наталка Полтавка».

1891 р., 11 (23) квітня. У маєтку Сонцівка Бахмуцького повіту Катеринославської губернії (нині це село Красне Красноармійського району Донецької обл.) народився композитор С. Прокоф’єв.

1894–1956 рр. Роки життя О. Довженка.

1897 р. В. Хвойка відкрив археологічну культуру, датовану 43 тис. до н. е. і названу трипільською.

1898–1965 рр. Роки життя В. Сосюри. Народився у м. Дебальцеве. У 1911-1918 рр. працював у Лисичанську, Сіверську. Належав до ряду літературних організацій «Плуг», «Гарт», «ВАПЛІТЕ» та ін.

1898 p. Засновано Київський політехнічний інститут.

1900 р. Відкрився театр опери і балету у Львові (з 2000 р. імені Соломії Крушельницької).

1902–1903 рр. В. Городецьким в Києві побудовано Будинок з химерами у стилі модерн.

1904 р. М. Лисенко започаткував у Києві музично-драматичну школу.

1904–1908 рр. М. Леонтович працює у станційному містечку Гришино (Красноармійськ) вчителем співів у залізничній школі.

1906 р. Російський художник М. Реріх розробляє ескізи мозаїк і зовнішнього декору церкви в маєтку В.  Голуб’єва Пархомовка (Пархомівський собор) на Київщині.

1907–1914 рр. Композитор І. Стравінський в Устилузі на Волині пише твори «Жар-птиця», «Петрушка» і «Весна священна».

1907 р. М. Садовський у Києві створює перший український театр.

1908 р. Ілля Мечников отримав Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини «За вивчення імунної системи».

1908 р. Відхилення урядом законопроекту про дозвіл викладання україн-ською мовою в початковій школі на територіях з малоросійським населенням.

1909 р. Зйомки перших в Україні короткометражних ігрових фільмів.

1911 р. Гастролі у Києві С. Рахманінова.

1913 р. На базі заснованого у 1897 р. одеського музичного училища створена консерваторія.

1913 р. Вище музичне училище у Києві реорганізовано у консерваторію.

1913 р. М. Семенком створено перше літературне об'єднання футуристів у Києві.

1914 р., лютий. Масовий рух протесту проти заборони царським урядом святкування 100-річчя від народження Т. Шевченка.
Завдання на самостійну роботу:


 1. Мистецтво Михайла Врубеля київського періоду.

 2. Владислав Городецький – видатний український архітектор.

 3. Микола Лисенко та музична культура в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть.

 4. Українські мотиви в живописній творчості Іллі Рєпіна.

 5. Малярство Сергія Васильківського.

 6. Місце і роль Тараса Шевченка в національно-культурному відродженні українського народу.

 7. Іван Франко – визначний український письменник і поет.


Відео-матеріали (Інтернет-ресурси. YouTube):

 1. Становлення нації. Фільм 2.

 2. Обличчя купюри. Тарас Шевченко.

 3. Тарас Шевченко.

 4. Поезія Шевченка.

 5. Невідома Україна. Той, хто прорік націю. Фільм 66.

 6. Невідома Україна. Кирило-Мефодіївці. Фільм 67.

 7. Невідома Україна. Після Валуєвського указу. Фільм 79.

 8. «Дзеркало». Художники Тарас Шевченко та Микола Стоженко.

 9. Великі українці. – Леся Українка.

 10. Великі українці. – Іван Франко.

 11. Обличя української історії. Іван Франко.

 12. Обличя української історії. М. Гоголь.

 13. Иван Нечуй-Левицкий.

 14. Невідоме з історії. Григорій Квітка-Основ’яненко.

 15. Іван Котляревський.

 16. Котляревський Іван Петрович.

 17. Ольга Кобилянська.

 18. Вечірня вітальна. Борис Грінченко.

 19. Мария Башкирцева.

 20. Русский художник Васильковский Сергей Иванович.

 21. Русский художник Орловский Владимир Донатович ( 1842 – 1914).

 22. Художники. Работы В. А. Тропинина.

 23. Запорожец за Дунаем. Фильм-опера.

 24. Вежа з слонової кістки (В. Городецький)

 25. Олександра Екстер. Осяяна.

 26. Ранок з Україною. Бесценный Репин.

 27. Софіївка – перлина України.

 28. За двумя зайцами.

 29. 1908 г. Илья Мечников. – «Исторические хроники».

 30. Гра долі. Микола Лисенко. Приватне життя та творчість.

 31. Увертюра до опери «Тарас Бульба» (Микола Лисенко).
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков
123456789 -> Галузь знань: 0305 «Економіка І підприємництво», 0306 «Менеджмент І адміністрування» Напрям(и) підготовки: ет,емс,епр,епі,епек,мпр,фпр,БД,ефк,ОА, упеп, ам,МП,зед,мпт,мід донецьк, 20


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ
У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політології як науки, основні...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни “Історія української культури” для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету денної форми навчання з «Історії України та української культури»
Кафедра філософії, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземних мов, української та латинської мови
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477) iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка