Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»Сторінка1/4
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

3.06. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»

Автор Каменська Н.Л. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Акімова Л.Н.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ.

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.06. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 - 2012

Вікова психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентівза напрямом підготовки 6.030102 Психологія .
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: Каменська Н.Л. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психологіїРобоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -6,

укр. - 3

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

(шифр і назва) 6.030102 Психологія

Модулів - 4

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

2-3-й

2-3-й

Загальна кількість годин - 104

Семестр

4-5-й

3-4-5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4/2
самостійної роботи

студента - 18

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

70 год

24 год.

Самостійна робота

112 год.

184 год.

Вид контролю: екзамен

Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> imem -> imem psy workp rogramm
files -> І.І. Мечникова професор І. М. Коваль 2013 р. Програма
files -> Ігор Стамбол українська мемуарна та щоденникова література ХХ століття як засіб протидії апологетизації тоталітаризму
files -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
files -> Культура примирення: нова історична свідомість в україні одеса 2015
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
imem psy workp rogramm -> Методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconБбк 88. 37я73 В43 В43 Вікова та педагогічна психологія
В43 Вікова та педагогічна психологія: Навч посіб./ О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001....
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до курсу «Психологія творчості»
Гусакова М. П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т. М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп...
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні рекомендації до курсу «Клінічна психологія» для студентів 3 курсу
Клінічна психологіїя: загальна характеристика галузі. Основні напрямки клінічної психології
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Методичні вказівки до курсу «Вікова психологія» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психодіагностика»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка