Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні наукиСкачати 419,56 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір419,56 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

6 Контроль-залікові питання


 1. Особливості світового літературного процесу першої половини XX ст.

 2. Чим зумовлений активний розвиток модернізму та авангардизму на початку XX ст.?

 3. Розкрийте сутність понять "модернізм" і "авангардизм" і назвіть їх основні напрями та течії, що виникли у першій половині XX ст.

 4. Які філософські ідеї та теорії вплинули на літературний процес на початку XX ст.?

 5. Які зміни стались у реалізмі першої половини XX ст.?

 6. Назвіть засновників європейської модерністської прози початку XX ст. і визначте сутність їхнього новаторства.

 7. Розкрийте значення поняття "потік свідомості" та назвіть твори засновників нової літературної школи.

 8. Визначте специфіку жанру й засобів зображення внутрішнього світу людини у творі М. Пруста "У пошуках утраченого часу".

 9. З чим асоціюється Комбре у свідомості оповідача твору М. Пруста "На Сваннову сторону"? Поясніть, який емоційний стан викликають у нього смакові відчуття.

 10. Які факти біографії М. Пруста дали критикам підставу твер­дити, що у своєму творчому житті цей письменник здійснив мистець­кий подвиг?

 11. Чому твір М. Пруста "У пошуках утраченого часу" називають "суб'єктивною епопеєю"?

 12. Визначте провідні теми твору М. Пруста "У пошуках утраченого часу".

 13. Які новації запровадив Дж. Джойс у романі "Улісс"?

 14. "Якщо місто Дублін зникне з лиця землі, його можна буде відновити за моєю книгою", — говорив Дж. Джойс. Як ви гадаєте, чи насправді у романі "Улісс" так всебічно зображено Дублін і дублінців?

 15. Особливості художнього психологізму в творчості В.Вулф.

 16. Англійська поезія 1917-1945 років. Еліот. Імажісти.

 17. Розкрийте сутність поняття "експресіонізм" і поясніть, які експресіоністичні риси відчутні у творчості Ф. Кафки.

 18. Назвіть провідні теми й мотиви прози Ф. Кафки.

 19. Визначте особливості художнього світу Ф. Кафки.

 20. Які проблеми порушив Ф. Кафка в новелі "Перевтілення"?

 21. Що виявило у родинних стосунках перевтілення Грегора Замзи в комаху? Прокоментуйте реакцію сім'ї на смерть Грегора.

 22. Ф. Кафка планував вмістити "Перевтілення" разом з двома іншими новелами – "Вирок" і "У виправній колонії" – в одну збірку, що мала називатися "Кари". Визначте, про що свідчив цей намір письменника.

 23. Чому кафкіанський герой-комаха має розмір людського тіла? Як ви гадаєте, які зміни могли статися в сюжеті твору, якби Грегор перетворився на звичайну комаху?

 24. В. Набоков стверджував, що жук, в якого перетворився Грегор, міг би вилетіти у вікно. Чому в кафкіанському світі такий політ неможливий?

 25. Образ «магічного театру» в повісті «Степовий вовк» Г.Гессе.

 26. Пошук до самореалізації Гаррі Галлера (повість «Степовий вовк» Г.Гессе).

 27. Визначте жанрову та композиційну особливості твору Джека Лондона "Мартін Іден".

 28. Який шлях пройшов Мартін Іден, аби досягти поставленої мети? З чого він розпочав роботу над власним самовдосконаленням?

 29. Як сприймав Мартін Іден родину Морзів у різні періоди сво­го духовного розвитку?

 30. Сформулюйте основну проблему роману Джека Лондона "Мартін Іден" і поясніть, чому вона належить до "вічних проблем".

 31. Поясніть, що розумів Т.Драйзер, називаючи свій роман «Американська Трагедія»?

 32. Наведіть визначення поняття "фантастика" й поясніть, які основні проблеми цивілізації висвітлює Г. Веллс у своїх фантастичних творах.

 33. К. Чапек писав, що сучасна цивілізація досягла "досконалості матерії, з якої не випливає довершеність людини". Як ви розумієте цей вислів?

 34. Чому К. Чапек вдається до мозаїчної побудови роману "Війна з саламандрами"? Визначте, риси яких різновидів романного жанру використовує письменник у цьому творі.

 35. Поясніть сутність терміна "антиутопія" й назвіть найвідоміші твори цього жанру в літературі першої половини XX ст.

 36. Наведіть факти з біографії Т. Манна, які виявляють його позицію активного обстоювання гуманістичних принципів.

 37. Які вершинні романи Т. Манна ввійшли до скарбниці літературної класики XX ст.?

 38. Поясніть, які особисті враження Т. Манна відобразилися в новелі "Маріо і чарівник" і що хотів сказати письменник цим твором.

 39. Визначте основні проблеми, порушені Т. Манном у новелі "Маріо і чарівник", і поясніть, як цей твір пов'язаний з наскрізною у творчості письменника темою митця й мистецтва.

 40. Поясніть, де у новелі Т. Манн відступив від реальних подій і чим це було зумовлено.

 41. Що уособлює гіпнотизер Чіполла, з чим автор пов'язує його демонізм?

 42. Які чинники вплинули на розробку Б. Брехтом концепції "епічного театру"?

 43. Назвіть основні принципи "епічного театру" Б. Брехта.

 44. Чому Б. Брехт віддавав перевагу жанру драми-притчі?

 45. Які історико-літературні джерела використав Б. Брехт для написання драми "Матінка Кураж та її діти"?

 46. Як висвітлюється трагічна доля людських чеснот на прикладі дітей матінки Кураж?

 47. Що таке "ефект очуження" і як цей принцип втілюється у драмі Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти"?

 48. Чому п'єса Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти" набула характеру твору-перестороги?

 49. Які письменники у своїх творах висвітлювали тему "втраченого покоління"? Хто її започаткував?

 50. Який твір приніс Е. М. Ремарку світову славу? Назвіть інші романи Ремарка, присвячені цій темі.

 51. В чому символічність назви роману Р.Роллана «Зачарована душа»?

 52. Розкрийте сутність поняття "екзистенціалізм" та його основні ідеї.

 53. На які етапи поділив А. Камю свою творчість? Які твори ввійшли до "циклу бунту" і яку "позитивну програму" вони мали?

 54. Які філософські проблеми порушував А. Камю у своїх творах?

 55. Розкрийте зміст категорій "абсурду" й "бунту" у творчості А. Камю. Поясніть, чому гуманізм письменника характеризується епітетом "трагічний".

 56. Чому, на вашу думку, А. Камю зажив слави "совісті Заходу"?

 57. У чому полягають особливості композиції повісті А.Камю «Сторонній»?

 58. Як відображається «потік свідомості» у романі В.Фолкнера «Галас та шаленство»?

 59. Яку функцію виконує обірвана цитата у назві твору Г. Бєлля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."? Визначте, що означає друга обірвана цитата у самому тексті оповідання.

 60. Феномен божевілля та його модерністська інтерпретація. Роман «Галас і шаленство» У.Фолкнера.

 61. Провідні тенденції в розвитку повоєнної літератури США: динаміка суспільно-культурного поступу; від мовчазних 1950-х до буремних 1960-х; бітніки; школа "чорного гумору"; модифікації реалізму.

 62. Що означає поняття "принцип айсберга"? Як він реалізується у повісті Е. Хемінгуея "Старий і море"?

 63. Про що "розмовляє" Сантьяго з рибою під час двобою з нею? Як це характеризує старого рибалку?

 64. Реалізація авторського задуму повісті "Над прірвою у житі" засобами художньої мови.

 65. Синтез соціально-психологічного та міфологічного в романі Дж.Апдайка "Кентавр". Значення "олімпійської" площини твору.

 66. Які джерела сприяли формуванню світогляду й творчої манери Я. Кавабати?

 67. Чому, на вашу думку, Я. Кавабата за повість "Тисяча журавлів" був нагороджений премією Академії мистецтв Японії?

 68. Що таке "магічний реалізм"? Які його ознаки відчутні в новелі Ґ. Ґарсіа Маркеса "Стариган з крилами"?

 69. Які основні тенденції драматургії другої половини XX ст.? Який вид драми став формою відгуку на сучасні історичні події та актуальні проблеми духовного життя? Назвіть найвизначніших драматургів цього періоду.

 70. Як у п'єсі М. Фріша "Санта Крус" вирішуються проблеми морального вибору, свободи й відповідальності?

 71. Які проблеми стали філософсько-етичним підґрунтям драматургії Ф. Дюрренматта? Який алегоричний зміст має сюжет його п'єси "Гостина старої дами"?

 72. Чому жанр п'єси "Гостина старої дами" Ф. Дюрренматт визначає як трагічну комедію? Засоби художньої виразності твору.

 73. Розкрийте сутність поняття "театр абсурду", назвіть його характерні ознаки та найяскравіших представників.

 74. Розкрийте поліфонію у поезії П.Целана «Фуга смерті».

 75. Охарактеризуйте розвиток жанру інтелектуального/філософського роману в західній літературі другої половини XX ст. (А.Мердок, Дж.Фаулз, С.Беллоу).

 76. Особливості функціонування міфу та притчі в західній літературі другої половини XX ст.

 77. Шляхи розвитку літератури Великобританії у другій половині XX ст.: суспільно-культурні чинники; феномен "сердитих молодих людей"; інтелектуальний роман.

 78. "Шпиль" В.Голдінга як притча про конфлікт між творчим пориванням та його втіленням. Дуалізм образу Джосліна.

 79. Своєрідність англійського варіанту сучасної притчі.

 80. У чому полягає особливість композиційної побудови роману Дж.Фаулза «Колекціонер»?

 81. В.Голдінг назвав Саймона «Christ-like figure». Що означають ці слова для філософського сенсу роману?

 82. Як ви розумієте назву роману Дж.Фаулза «Черв»?


7 Контрольна робота з курсу для заочного виділення

(складається з трьох частин – питання, розгорнута відповідь і творча робота)

Дайте відповіді на наступні питання (три питання на вибір, але не до одного автора):

 1. Чим вражає література першої половини XX ст.?

 2. Як Джек Лондон вирішує проблему "митець і суспільство" у романі "Мартін Іден"?

 3. Чому М. Пруст свій основний твір назвав "У пошуках утраченого часу"? Поясніть, які художні засоби допомагають письменнику "відображати" час.

 1. Як сприймає життя Сван, герой повісті М. Пруста "Сваннове кохання", і що сприяє виникненню у нього почуття любові до Одетти?

 2. Завдяки чому роман М. Пруста "У пошуках утраченого часу" зажив слави "найвеличнішої французької книжки XX століття"?
 1. Який новий вимір реального відкрив Дж. Джойс у романі "Улісс"?

 2. Як складалося життя героя новели Ф. Кафки до перевтілення, чим стало перевтілення Грегора Замзи насправді?

 3. Чому дослідник творчості Ф. Кафки Д. Затонський зазначив: "... не було на світі письменника, у творчості якого власне життя і власна доля грали би таку вирішальну роль, як у Кафки"?

 4. Про що попереджав Т. Манн людей у новелі "Маріо і чарівник"?

 5. "Є свобода, і є воля, але свободи волі немає, бо воля, яка прагне свободи, зійде в порожнечу", — такими словами спокушає публіку Чіполла в новелі Т. Манна "Маріо і чарівник". Які ідеї проголошує гіпнотизер і до чого зводить свій виступ?

 6. Чому присвячені та який характер мають фантастичні твори Г. Веллса?

 7. Основна проблема, яка цікавила Дж. Орвелла: яким чином відбувається перетворення нормально мислячої людини, особистості з власною гідністю на істоту, яка здатна лише виконувати вимоги тоталітарного режиму. Чи вдалося письменнику розкрити цю проблему в романі "1984"?

 8. З якою метою К. Чапек використовує прийом умовності у романі "Війна з саламандрами"?

 9. Що є головним для "епічного театру" Б. Брехта?

 10. У чому полягає життєва поразка головної героїні драми Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти" і чи усвідомлює вона свій крах?

 11. "Завдання автора п'єси не в тому, щоб примусити прозріти у кінці матінку Кураж... Авторові потрібно, щоб глядач прозрів",— писав Б. Брехт. Якими засобами драматург намагається досягти цієї мети у драмі "Матінка Кураж та її діти"?

 12. Який твір Е. М. Ремарка й чому "став найбільшим європейським успіхом усіх часів"?

 13. Яка тема стала провідною у повоєнній творчості Е. М. Ремарка? Чому цього письменника назвали "лицарем честі і пера"?

 14. "Мені здавалося завжди, що коли і варто до чогось прагнути, то це до терпимості, незалежності, почуття гумору",— говорив Ремарк. Як ці засади втілено у романі "Три товариші"?

 15. Що надає роману Е.-М. Ремарка "Три товариші" ліричного звучання? Які засоби використовує автор для висвітлення тем дружби й кохання?
 1. Які явища Другої світової війни нагадують події в Орані у романі А. Камю "Чума"? Що є підтекстом цього твору?

 2. "Мені достеменно відомо, що кожен носить її, чуму, в собі, бо не існує такої людини в світі, якої б вона не торкнулась", — до такого висновку приходить Ж. Тарру, герой роману А. Камю "Чума". Як ви розумієте ці слова?

 3. Над якими важливими проблемами буття А. Камю пропонує задуматися кожній людині та як він сам відповідає на них у романі "Чума"?

Дайте розгорнуту відповідь (одне питання на вибір)

 1. У чому полягає своєрідність художнього осмислення подій Другої світової війни в літературі повоєнного часу?

 2. Яким пафосом пройнято твір Г. Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..."? Що означає заключна фраза оповідання?

 3. Визначте лейтмотиви повісті Е. Хемінгуея "Старий і море" та поясніть їх функцію у творі.

 4. Визначте підтекст повісті Е. Хемінгуея "Старий і море" й роз­крийте символічне значення образів твору.

 5. Розкрийте філософський зміст повісті-притчі Е. Хемінгуея "Старий і море".

 6. Поясніть назву повісті Дж. Селінджера "Над прірвою у житі". Що означає "прірва"?

 7. Визначте життєві орієнтири, систему цінностей Голдена Колфілда.

 8. Чи можна стверджувати, що повість Дж. Селінджера не лише історія Голдена Колфілда, а й відображення настроїв цілої генерації американської молоді?

 9. Що означає назва повісті Я. Кавабати "Тисяча журавлів"?

 1. Чому Я. Кавабата у повісті "Тисяча журавлів" звертається до давнього японського обряду — чайної церемонії?

 2. Які вияви краси втілено в різних образах повісті "Тисяча жу­равлів"? Яку красу підносить автор?

 3. У чому полягає сенс зустрічі янгола з людьми у творі "Стариган з крилами" Ґ. Ґарсіа Маркеса?

 4. Визначте філософський зміст фіналу та назви оповідання Г. Ґарсіа Маркеса "Стариган з крилами". У чому письменник бачить головну проблему сучасності та що пропонує для її вирішення?

 5. Що є найбільш характерним для драм М. Фріша? Які екзистенціальні ідеї набули втілення у п'єсі "Санта Крус"?

 6. Чи здатна людина змінити своє життя? Як це питання розгля­дається у п'єсі М. Фріша "Санта Крус"?

 7. "Клер Цаханасян не є втіленням ані справедливості, ані плану Маршалла, ані тим більше Апокаліпсису", — попереджав Ф. Дюрренматт. Визначте, яку все-таки ідею втілено у цій дійовій особі, та поясніть, чи вичерпується "гостина" дами її руйнівною місією.

 8. "Абсурд заповнив собою реальність, сам здається реальніс­тю", — так стверджує Е. Йонеско. Визначте абсурдні ситуації у п'єсі "Носороги" й ті проблеми, на які вони допомагають відповісти.

 9. Е. Йонеско свою п'єсу "Носороги" називає трагіфарсом. Ви­значте основний засіб створення трагікомічного ефекту й сенс центральної метафори твору.

 10. Відомий літературознавець Ю. Лотман писав у післямові до роману У. Еко "Ім'я троянди": "Автор ніби відчиняє перед читачем одразу двоє дверей, що ведуть у протилежні боки. На одних написа­но: детектив, на других — історичний роман". Визначте жанрову специфіку твору У. Еко.

 11. У чому полягає гра в реальність у романі Дж.Фаулза «Волхв» і яку функцію виконує у романі Кончіс?

 12. Джослін називає шпиль «апокаліпсисом у камені». Як ви розумієте ці слова у романі В.Голдінга?

 13. Поясніть смисл назви роману Г.Гріна «Сила та слава».


Напишіть творчу роботу на одну із тем (5 стор. зі списком літератури)

 1. Нарис про художній світ письменника (М. Пруста, Дж. Джойса, Е. М. Ремарка, А. Камю та ін. — за вибором).

 2. "Письменник, створений своєю біографією" (Портрет Ф. Кафки).

 3. Відгук про невеликий літературний твір-оповідання чи новелу (Т. Манна, Ф. Кафки).

 4. Відкриття людської душі за М. Прустом.

 5. Новаторство Дж. Джойса — модерніста.

 6. Наш світ очима самотнього генія (за творчістю Ф. Кафки).

 7. Сенс бунту Маріо (за новелою Т. Манна "Маріо і чарівник")

 8. Концепція сильної особистості в «Мартині Ідене» Джека Лондона.

 9. У чому трагедія Мартіна Ідена як людини й митця?

 10. Людина і епоха в п'єсах Б. Брехта.

 11. Через які випробування проходять герої антиутопій Дж. Орвелла?

 12. "Я писав своїх "Саламандр", тому що думав про людей". К. Чапек..

 13. Тема сім’ї у творчості В.Фолкнера.

 14. Втілення ідеалів краси в образах повісті Я. Кавабати "Тисяча журавлів".

 15. Які моделі людського існування втілюють Пелегрін і Барон? (за драмою М. Фріша "Санта Крус").

 16. "Гостина старої дами" — зла п'єса, саме тому її слід трактувати якнайгуманніше... І персонажі повинні викликати не гнів, а сум", — зазначав сам автор, Ф. Дюрренматт. Які ваші міркування з цього приводу?

 17. "Абсурдне все, що не має мети... Відірвана від свого кореня людина відчуває себе розгубленою, всі її вчинки стають безглуздими, нікчемними, обтяжливими". Як цю думку доводить Е. Йонеско у п єсі "Носороги"?

 18. Добро і зло у романі В.Голдінга «Володар мух».

 19. Біблійні мотиви у літературі ХХ століття.


Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
konf -> Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Історія мистецтв Стародавнє зарубіжне мистецтво»
Бондаренко С. Д. Методичні вказівки до практичної роботи з дисципліни «Історія мистецтв Стародавнє зарубіжне мистецтво» для студентів...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни \"Історія зарубіжної літератури. ХХ століття \" для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка