Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»Сторінка1/5
Дата конвертації27.04.2018
Розмір0,66 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти та науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра технології поліграфічного виробництва

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Процеси і технології цифрового друку»

для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Київ


НТУУ «КПІ» ВПІ

2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси і технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» / Уклад. О. В. Зоренко. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ, 2016. — 46 с.


Гриф надано Вченою радою ВПІ НТУУ «КПІ»

(Протокол № 8 від 28. 03. 2016 р.)

Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Процеси і технології цифрового друку»

для студентів напряму підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»
Укладач: Оксана Володимирівна Зоренко к.т.н., доцент
Відповідальний редактор: П. О. Киричок, д.т.н., професор
Рецензент: В. М. Скиба, к.т.н., доцент
Текст друкується у редакції укладача.

ЗМІСТ


1. Загальні відомості 4

2. Мета лабораторних робіт 6

3. Структура і методика виконання лабораторних робіт 6

4. Критерії оцінки виконання лабораторної роботи 7

5. Правила техніки безпеки при роботі на лабораторних

пристроях 8

Лабораторна робота № 1. Вивчення функціональних можливостей

та якості друкування на електрофотографічних пристроях 10

Лабораторна робота № 2. Вивчення функціональних можливостей

та якості друкування на струминних принтерах 20

Лабораторна робота № 3. Вивчення функціональних можливостей

та якості друкування текстово-ілюстраційної інформації

на ризографах 28

Лабораторна робота № 4. Вивчення якості відтворення текстово-

ілюстраційної інформації термотрансферним друком 40

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Навчальна дисципліна «Процеси і технології цифрового друку» належить до циклу професійно-практичної підготовки напряму 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа» спеціальностей: 6.05150101 „Технологія друкованих видань”, 6.05150105 „Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань” та дає теоретичну підготовку, здатність засвоєння таких фахових дисциплін «Управління тиражостійкістю», «Управління якістю», «Проектування видавничо-поліграфічного виробництва».

Предмет навчальної дисципліни: теоретичні основи та технологічні особливості підготовки до друку друкувальних пристроїв, цифрових друкарських машин (ЦДМ), витратних матеріалів і друкування багатофарбової поліграфічної продукції цифровими способами.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

— визначати оптимальні та раціональні технологічні режими друкарського процесу залежно від типу друкованої продукції — друкувальні пристрої, ЦДМ, основні витратні матеріали цифрових способів друку;

— управляти процесом підготовки до друку і друкування різноманітної поліграфічної продукції різними видами цифрових способів — друкувальні пристрої, ЦДМ цифрових способів друку;

— проводити візуальний та інструментальний контроль якості друкованої продукції — тиражні аркуші-відбитки, засоби контролю одиничних показників якості відбитків;

— аналізувати причини виникнення дефектів та браку друкованої продукції — тиражні аркуші-відбитки, засоби контролю одиничних показників якості відбитків.

Основними завданнями навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-професійної програми є закріплення знань, умінь та досвіду, щоб студенти після засвоєння навчальної дисципліни могли продемонструвати такі результати навчання:знання:

— теоретичні основи підготовчих і основних технологічних операцій друкарських процесів цифрових технологій друкування;

— технологічні характеристики друкарського обладнання та прогресивні методи його експлуатації;

— особливості підготовки основних та допоміжних матеріалів до процесу друку та особливості їх взаємодії в процесі друку;

— умови якісного проведення процесу друку у цифрових методах;

— методи теоретичного і експериментального досліджень в області цифрових технологій друку із застосуванням сучасних засобів обробки результатів.вміння:

— здійснити аналіз і оцінку основних матеріалів, що відповідають за якість технологічного процесу друку у цифрових методах;

— виконувати операції підготовки машин до друкування і процесу друкування, усувати неполадки, які виникають при друкуванні, контролюючи процес на всіх технологічних етапах;

— аналізувати основні напрями науково-технічного прогресу в області технології друкарських процесів цифрових технологій, впровадження нового устаткування та знаходити нові шляхи його удосконалення.досвід:

— налагодження та управління друкарським процесом цифрових способів друку із застосуванням відповідного апаратного і програмного забезпечення, витратних матеріалів, режимних чинників;

— вибору контрольно-вимірювальних методів та засобів контролю якості процесу друкування та тиражних відбитків;

— прогнозування тенденцій розвитку цифрових способів друку.

Знання, одержані студентами у процесі вивчення дисципліни «Процеси і технології цифрового друку», успішно можуть використовуватися в процесах дипломного проектування та в подальшій виробничій діяльності на поліграфічному виробництві.
2. МЕТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Мета лабораторних робіт поглибити теоретичні знання з дисципліни, ознайомитись з принципами роботи та функціональними можливостями друкарського устаткування цифрових технологій та здійснити експериментальне дослідження якості відтворення зображення у друкарському процесі.

Застосування набутих знань при виконанні лабораторних робіт розширить технічну ерудицію, виробить аналітичний підхід, сприятиме набуттю професійних навиків, вивченню наступних дисциплін, орієнтації у фаховій науково-технічній та довідниковій літературі.
3. СТРУКТУРА І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «інформатика та комп'ютерна техніка»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» iconКонспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка