Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»Скачати 334,46 Kb.
Дата конвертації26.06.2017
Розмір334,46 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства

та природокористування
Кафедра обчислювальної математики

044-160


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних та самостійних робіт

з дисципліни «Практикум з інформатики»

(розділ "Створення презентацій")

студентами 1 курсу всіх напрямків підготовки

денної та заочної форм навчання НУВГП


Рекомендовано до друку науково-методичною радою університету


Протокол № від

Рівне – 2011

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в MS PowerPoint” з дисципліни «Практикум з інформатики» студентами 1 курсу всіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання НУВГП/ І.Є. Фільо, Рівне: НУВГП, 2011, - 28 с.
Упорядник: І.Є. Фільо, асистент кафедри обчислювальної математики
Відповідальний за випуск: І.М. Карпович, канд. фіз-мат. наук, завідувач кафедри обчислювальної математики


Зміст

1.

Лабораторна робота №1

Система підготовки презентацій MS PowerPoint. Створення презентації за допомогою майстра авто змісту


3


2.

Лабораторна робота №2

Створення презентації на базі шаблону оформлення.

Робота з ефектами анімації.


14


3.

Лабораторна робота №3

Створення інтерактивної презентації з гіперпосиланнями і кнопками керування.

Робота з презентацією в Інтернет.


21


4.

Література

28

©Фільо І.Є.

©НУВГП, 2010

Лабораторна робота №1
Тема: Система підготовки презентацій MS PowerPoint. Створення презентації за допомогою майстра автозмісту.

Мета роботи:


 • ознайомитись з елементами вікна програми MS PowerPoint та їх призначенням;

 • отримати вміння та навички створення презентації за допомогою майстра автозмісту;

 • навчитись задавати та змінювати параметри оформлення слайдів: розмітку слайда, шаблон оформлення, колірну схему слайда;

 • навчитись додавати до слайдів тексти та малюнки.


Основні відомості

Комп’ютерна презентація – це набір слайдів із розташованими на них текстами, графічними об’єктами, малюнками, кнопками та ін. Презентація може містити звук, відео та анімацію – три основних компоненти мультімедіа. Її демонструють на екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані у залі за допомогою проекційної панелі і проектора. Створюють презентації для того, щоб ілюструвати доповіді, матеріали рекламних акцій, демонструвати проекти тощо. Для створення і демонстрації презентацій призначена програма MS PowerPoint, яка дає змогу, зокрема, використати в презентації мультимедійні ефекти.

Процес розробки презентації включає наступні етапи: 1. формування мети презентації;

 2. створення порожньої презентації або на основі заготовлених у MS PowerPoint зразків (за допомогою майстра автозмісту) та шаблонів;

 3. розробка структури презентації;

 4. вибір загального оформлення презентації: застосування шаблону оформлення;

 5. доповнення слайдів текстами, малюнками, таблицями та діаграмами;

 6. застосування ефектів анімації;

 7. створення гіперпосилань і підсумкового слайда;

 8. створення довільної демонстрації;

 9. демонстрація презентації перед аудиторією або її публікація в Інтернеті.

Завантаження MS PowerPoint та створення презентації. Для завантаження MS PowerPoint необхідно вибрати в головному меню команду Пуск→ Программы→ MS PowerPoint. На рис.1. подано основні елементи вікна програми.Рис.1. Вікно MS PowerPoint

1рядок заголовку; 2 – рядок меню; 3 – область «Структура презентації»; 4 – область приміток; 5 – кнопки перемикання режимів; 6 – робоча область (зображення слайда); 7 – область задач.

Для організації зручної та швидкої роботи з презентаціями у вікні MS PowerPoint доцільно відобразити область задач. Область задач – це панель у вікні MS PowerPoint, що містить перелік команд, які часто використовуються. Для відображення області задач на екрані потрібно вибрати в меню Вид команду Область задач і відзначити її прапорцем. Область задач також дозволяє вибрати способи створення нової презентації. Для зміни змісту області задач необхідно клацнути значок із стрілкою вниз, розташований у правому верхньому куті поточної області задач і в списку, що розкрився, вибрати потрібний пункт.

Режими роботи зі слайдом. В MS PowerPoint є три основні режими роботи зі слайдом: звичайний, сортувальника слайдів і перегляду слайдів. Звичайний режим є основним режимом редагування презентації. У режимі сортувальника слайдів на екрані відображаються всі слайди презентації у вигляді ескізів. Режим перегляду призначено для показу презентації в тому вигляді, як вона буде демонструватися перед аудиторією. Для переходу між режимами можна користуватися командами меню Вид або кнопками (рис.1 пункт 5)

Створення презентації. Презентацію можна створити трьома способами:

 1. Новая презентация – створення презентації з «чистого аркуша», тобто розробка кожного слайду виконується самостійно (Файл→Создать→Новая презентация);

 2. Из шаблона оформления – надаються професійно вибрані параметри, які використовуються при оформлені слайдів (Файл→Создать→ Из шаблона оформления);

 3. Из мастера автосодержания – майстер надає допомогу на всіх етапах створення презентації. На завершені роботи буде створена стандартна група слайдів, об’єднаних загальною темою, яку вибирає користувач (Файл→Создать→ Из мастера автосодержания);

 4. Из имеющейся – створення нової презентації із внесенням змін до вже існуючої (Файл→Создать→ Из имеющейся презентации).

Розглянемо порядок створення презентації за допомогою майстра автозмісту.

Крок 1. Вибрати команду Файл→Создать. В області задач Создание презентации у розділі Создание вибрати пункт Из мастера автосодержания.

Крок 2. У вступному вікні майстра автозмісту натиснути на кнопку Далее.

Крок 3. У вікні Вид презентації вибрати потрібну категорію або натиснути на кнопку Все, щоб переглянути всі запропоновані шаблони (рис.2).

Крок 4. В списку шаблонів вибрати презентацію відповідного типу і натиснути кнопку Далее.

Крок 5. У наступному вікні майстра вибрати стиль презентації та натиснути кнопку Далее. Тут пропонується п'ять варіантів: презентація на екрані; презентація в Інтернеті; чорно-білі прозірки; кольорові прозірки; слайди 35 мм.

Крок 6.  У вікні параметрів презентації, в полі Заголовок презентации ввести заголовок презентації та натиснути кнопку Далее.

Крок 7.  В останньому вікні майстра автозмісту натиснути на кнопку Готово. В результаті з’явиться нова презентація. Зверніть увагу, що слайди створеної презентації забезпечені не тільки заголовками, але і текстовим змістом.


Рис.2. Вибір типу презентації за допомогою майстра автозмістуСтруктура слайда. Кожний слайд MS PowerPoint складається з трьох основних шарів:

1) Шар оформлення (рівень основи слайда). Визначає фонове графічне зображення, схему кольорів слайда, шрифти тексту і розташування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для всіх слайдів презентації.

2) Шар розмітки. Визначається типом слайда, що створюється (заголовок, маркірований список, діаграма, таблиця або порожній слайд). Розмітка визначає розташування різних елементів на слайді.

3) Шар слайда. Призначений для розміщення змісту слайда. Зміст кожного слайда унікальний, тому текст або графічне зображення, що включаються в слайд, з’являються тільки в цьому шарі.Область задач Разметка слайда (ФорматРазметка слайда) містить різноманітні макети слайдів. Макетом слайда у MS PowerPoint називають умовну схему слайда, яка визначає розташування на ньому об’єктів, тобто його розмітку. Макет містить умовні позначення текстових фрагментів, а також різноманітних графічних об’єктів — малюнків, таблиць, діаграм тощо. Існує чотири категорії макетів, і кожній із них відповідає окрема ділянка в області задач Розмітка слайда (рис.3):Рис.3. Область задач Разметка слайда

 • макети тексту для титульного слайда і слайдів, що містять лише текст;

 • макети вмісту — для слайдів із графічними та мультимедійними об’єктами;

 • макети тексту та вмісту — для слайдів із текстовими, графічними та мультимедійними об’єктами;

 • інші макети — для слайдів із різними наборами об’єктів.

Для того, щоб до поточного слайда застосувати певний макет, достатньо вибрати цей макет мишею. Слід зазначити, що розмітку слайда завжди можна змінити, вибравши новий макет в області задач Разметка слайда.

Вставка нового слайда. Для вставки нового слайда до презентації необхідно виконати команду Вставка→Новый слайд і застосувати до цього слайду потрібний макет.

Форматування слайда. Оформлення слайда виконується за командою Формат→Оформление слайда. Форматуючи слайд, можна змінити шаблон оформлення, колірну схему оформлення або вибрати оформлення фону. Щоб змінити шаблон оформлення слайда, необхідно в області Дизайн слайда – Шаблоны оформления вибрати потрібний шаблон і застосувати його для виділеного слайда. Щоб змінити колірну схему оформлення слайда, необхідно в області Дизайн слайда – Цветовые схемы вибрати стандартну чи спеціальну схему. Для оформлення фону слайда необхідно виконати такі дії: Формат→Фон. Після вибору оформлення фону або способу заливки, необхідно вказати: цей вибір стосується одного слайда чи всіх слайдів презентації. Для цього у діалоговому вікні Фон (рис.4) вибрати Применить або Применить ко всем.Рис.4. Вибір фону слайда

Вставка об’єктів до слайдів презентації. На слайди можна вставити текст WordArt. Для цього необхідно виконати такі дії: ВставкаРисунокОбъект WordArt (або на панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Добавить объект WordArt). У вікні Коллекция WordArt вибрати необхідний стиль тексту, після чого ввести необхідний текст. За бажанням можна змінити тип, розмір та накреслення шрифту. Вставити текст можна за командою ВставкаНадпись (або на панелі інструментів Рисование вибрати кнопку Надпись ). Після цього можна вибрати місце розміщення тексту на слайді та ввести текст.

Щоб вставити графічний об’єкт (рисунок із бібліотеки рисунків ClipArt Gallery чи файлу, автофігуру, організаційну діаграму, об’єкт WordArt, рисунок зі сканера чи цифрової камери), необхідно виконати такі дії: Вставка→Рисунок і вибрати необхідний тип графічного об’єкта. Наприклад, для вставки та форматування рисунка із бібліотеки ClipArt необхідно виконати такі дії: ВставкаРисунокКартинки. Після цього на панелі в правому нижньому куті програми треба вибрати Коллекция картинок. З’явиться діалогове вікно Коллекция картинок. Вставлений малюнок можна вилучати, переміщувати по слайду, змінювати його розмір. Для того, щоб вилучити об’єкт, необхідно: виділити його (вказати на нього курсором і натиснути ліву кнопку миші) та натиснути клавішу Delete. Щоб змінити розміри виділеного об’єкта, необхідно: курсор миші встановити на один із маркерів, натиснути ліву кнопку миші і методом перетягування зменшити (чи збільшити) об’єкт.

Щоб вставити організаційну діаграму (схему), необхідно виконати такі дії: ВставкаРисунокОрганизационная диаграмма. Щоб вставити таблицю, необхідно виконати команду: ВставкаТаблица. На екрані з’явиться діалогове вікно Вставка таблицы, в якому необхідно встановити кількість стовпчиків та кількість рядків у таблиці. Після цього повинна з’явитись таблиця та панель інструментів Таблицы и границы. За допомогою кнопок панелі інструментів можна виконати необхідне форматування: тип, товщину та колір ліній, тип та колір меж, заливку, об’єднати або поділити комірки, вставити або вилучити стовпчики і рядки тощо.

Збереження презентації. Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій: Файл→Сохранить (Сохранить как) – вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім’я файла, де зберігатиметься презентація. Стандартне розширення презентації – *.ppt.

Демонстрація презентації. Розпочати показ презентації можна одним із способів: 1) вибрати команду Показ слайдов→Начать показ; 2) вибрати команду Вид→Показ; 3) натиснути лівою клавішею мишки на кнопку Показ слайдов (рис.1 п. 5); 4) натиснути клавішу F5. Припинити демонстрацію презентації можна натисквнням клавішу Esc.

Приклад створення презентації за допомогою майстра автозмісту

Завдання. За допомогою майстра автозмісту створити презентацію для проведення рекламної акції фірми «Програміст», що презентує розробку нової програмної системи «ВНЗ» для залучення нових замовників серед ВНЗ країни.

Розглянемо етапи створення презентації системи «ВНЗ» (вміст презентації порівняти із зразком на рис.7): 1. Завантажити MS PowerPoint. Виконати команду Файл→Создать. В області задач Создание презентации у розділі Создание вибрати пункт Из мастера автосодержания.

 2. У діалоговому вікні майстра автозмісту: на кроці №1 вибрати групу презентацій «Деловые» і з цієї групи – конкретну заготовку презентації «Продаём продукцію и услуги»; на кроці №2 задати спосіб виведення презентації – презентация на экране; на кроці №3 ввести заголовок презентації «Презентація програмної системи “ВНЗ”» і задати такі параметри: нижній колонтитул (ввести назву фірми ВАТ «Програміст»), дата останньої зміни (прибрати прапорець), номер слайда (поставити прапорець); на завершальному кроці майстра автозмісту натиснути на кнопку Готово.

 3. В режимі сортувальника слайдів відкрити область задач Дизайн слайда – Цветовые схемы і вибрати в ній нову колірну схему, яку застосуємо до всіх слайдів.

 4. Змінити дизайн титульного (першого) слайда презентації. Для цього відкрити область задач Дизайн слайда – Шаблоны оформления, вибрати в ній шаблон «План», застосувати його до виділеного слайда.

 5. Виділити слайд №6 «Наши сильные стороны» в режимі сортувальника і виконати команду Правка→Удалить слайд для вилучення слайду. Після слайду №2 «Цель» вставимо новий слайд командою Вставка→Создать слайд. В області задач Разметка слайда вибрати авторозмітку Заголовок, текст и графика та застосувати її до нового слайда.

 6. Наповнити презентацію конкретним змістом за зразком (рис. 5). Для цього в області Структура змінити стандартний текст презентації, ввести текст, поданий на рис.4. Розмір шрифту заголовків задати 36 пт, розмір шрифту решти тексту – 28 пт.

 7. На слайд №3 «Призначення системи» розмістити рисунки. Для цього спочатку перейти на потрібний слайд (за допомогою області Слайды або за допомогою клавіш PgUp, PgDn). Клацнути двічі лівою клавішею мишки на тій області слайда, що призначена для введення картинки, і в діалоговому вікні, що розкрилося, вибрати рисунок.

 8. На слайд №2 «Мета презентації», слайди №7 «Основні переваги» і №8 «Подальші кроки» розмістити рисунки іншим способом – скористатись командою ВставкаРисунокКартинки, що дозволяє здійснювати пошук рисунків за заданою тематикою. Відкрити цю область задач і в полі «Искать текст» задати тему рисунка «Компьютер», натиснути кнопку Найти, вибрати серед знайдених рисунків такий, що відповідає темі слайда.

 9. На слайді №5 «Аналіз функцій» оформити пірамідальні діаграми командою ФорматАвтофигура.

 10. На слайд №6 («Аналіз витрат») вставити діаграму так: клацнути двічі лівою клавішею мишки на тій області слайда, що призначена для введення діаграм. Виконати наступні дії: у таблиці даних задати вихідні дані діаграми (рис.6); за допомогою команди Диаграмма→Тип диаграммы задати тип – гістограма з накопиченням; за допомогою команди Диаграмма→Параметры диаграммы задати заголовок осі Y – «грн.». Оцінити результат створення презентації у режимі демонстрації слайдів.

Рис. 5. Вміст презентації в режимі структури


Рис. 6. Вихідні дані діаграми

Зразок створеної презентації

Слайд 1


Слайд 2
Слайд 3Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Рис. 7. Вміст презентації програмної системи ВНЗ

Завдання для індивідуального виконання

Завдання 1.

 1. Створити презентацію уявної фірми (підприємства) на основі заготовки «Огляд фінансового стану», що пропонує майстер автозмісту.

 2. Додати слайди: «Сфера діяльності підприємства», «Історія», «Основні пріоритети», «Деякі недоліки», «Плани на майбутнє» і ще 2 довільні слайди. Задати розмітку слайдів, шаблон оформлення і колірну схему презентації. Доповнити слайди презентації текстом і рисунками.

 3. За результатами виконаної роботи скласти звіт. У звіті побудувати алгоритм створення презентації за допомогою майстра автозмісту; перелічити основні команди MS PowerPoint, які були задіяні при виконанні лабораторної роботи.


Контрольні питання

 1. Призначення програми MS PowerPoint?

 2. Що таке комп’ютерна презентація?

 3. Якими способами можна створити презентацію?

 4. Які є режими роботи зі слайдами?

 5. Як вставити новий слайд? Що може містити слайд?

 6. Як доповнити слайд новим об’єктом?

 7. Які є способи форматування слайда?

 8. Як змінити колірне оформлення презентації?

10.Як виконати показ презентації?

Лабораторна робота №2
Тема: Створення презентації на базі шаблону оформлення.

Робота з ефектами анімації.

Мета роботи:

 • отримати вміння та навички створення презентації за допомогою шаблону оформлення;

 • навчитися додавати до слайдів різні об’єкти: фотографії, діаграми, таблиці;

 • отримати вміння та навички створення анімаційних ефектів;

 • навчитися встановлювати час показу слайдів;

 • навчитися задавати переходи між слайдами.


Основні відомості
MS PowerPoint пропонує чимало засобів, які дозволяють спростити процес створення презентації, на основі оригінального авторського змісту. Якщо даному змісту не відповідає жодна із заготовок, запропонованих майстром автозмісту, то нову презентацію зручно створювати на основі наявних шаблонів MS PowerPoint.

Шаблон оформленняце файл, у якому записано загальні параметри презентації: типи і розміри шрифтів, розміри і розташування рамок, параметри оформлення фону, колірні схеми, зразки слайдів, додаткові зразки заголовків тощо.

Шаблон оформлення можна вибрати під час створення нової презентації або застосувати його до відкритої презентації (як до всієї презентації, так і до одного або кількох вибраних слайдів).Створення презентації на основі шаблону оформлення. Виконати команду ФайлСоздать та в області задач Создать презентацию вибрати Из шаблона оформления. Відобразиться область задач Конструктор слайдов з відкритою підобластю Шаблоны оформления, де можна побачити ескізи наявних у програмі шаблонів слайдів (рис.8.), а в області слайдів з’явиться порожній титульний слайд без оформлення (точніше, оформлений стандартно). Для завершення оформлення титульного слайда потрібно почергово клацнути рядки Заголовок слайда та Подзаголовок слайда, ввести текст заголовка і підзаголовка презентації. Далі необхідно самостійно створити нові слайди, використовуючи команду Вставка Создать слайд та розмістити на них текстові, графічні та інші об’єкти.

Рис.8. Шаблони оформлення презентаціїЗастосування шаблону до відкритої презентації. Для цього достатньо клацнути мишею його ескіз – вигляд усіх слайдів зміниться відповідно до обраного шаблону. Застосований шаблон відображується у ділянці Використовується в цій презентації. Аналогічні дії можна виконати у випадку зміни шаблону оформлення: відкрити область задач Конструктор слайдов (командою ФорматКонструктор слайдов або кнопкою панелі інструментів Форматування) і вибрати потрібний ескіз шаблону.

Застосування шаблону до поточного або кількох попередньо виділених слайдів. Вибрати значок розкриття списку, який відображується праворуч від ескіза шаблону після наведення на нього вказівника миші, та виконати команду Применить к выделенным слайдам.

Робота з ефектами анімації. Особливістю комп’ютерної презентації є можливість додавання анімаційних ефектів до об’єктів, що розміщуються на слайдах. Це забезпечує кращу наочність та динамічність показу і в результаті – більшу ефективність презентації. У презентаціях застосовуються анімаційні ефекти до об’єктів при їх появі або зникненні, при зміні слайдів тощо.

Анімаційні ефекти можуть супроводжувати: • зміну слайдів,

 • появу та відображення об’єктів слайда.

До розташованих на слайді об’єктів можна застосовувати чотири основні типи анімаційних ефектів:

 1. Вхід. Ефект визначає спосіб появи об’єкта на слайді.

 2. Виділення. Ефект, що дає можливість зосередити увагу на певному об’єкті, виділяючи його серед решти розташованих на слайді об’єктів.

 3. Вихід. Ефект визначає, яким чином об’єкт буде зникати із слайда.

 4. Шляхи переміщення. Ефект дає можливість створити шлях, уздовж якого буде рухатись об’єкт.

Рис. 9. Настройка анімаціїДля настройки анімації необхідно:

 1. Перейти в режим Слайди;

 2. Виділити графічний об’єкт або поле введення, в яке необхідно додати анімаційний ефект;

 3. Вибрати в меню Показ слайдов команду Настройка анимации. При цьому з’явиться список вбудованих ефектів;

 4. Натиснути лівою клавішею мишки на потрібному ефекті.

Для того, щоб передивитися як працює додана вами анімація, оберіть команду Просмотр. Для видалення ефекту оберіть потрібний ефект та натисніть кнопку Удалить.

Для застосування ефекту зміни слайдів (зникнення попереднього, поява наступного) необхідно виконати команди Показ слайдов→Смена слайдов. В області задач Смена слайдов можна вибрати ефект зміни, встановити параметри та переглянути результат (рис.8).Для встановлення часу показу слайдів, в області задач Смена слайдов необхідно встановити прапорець біля опції Автоматически после та зазначити інтервал показу слайда на екрані в секундах (00:20).

Вставка звуку та відеокліпів. Звукові ефекти, такі як запис музики і мовного супроводу, допоможуть презентації вийти на якісно високий рівень. Звукові файли можуть мати такі формати: wav або midi. Для цього можна:

 • виконати команду ВставкаФильмы и звукЗвук из коллекции, щоб додати наявні в колекції звуки;

 • якщо файл звуку є на диску, можна виконати команду ВставкаФильмы и звукЗвук из файла та вказати шлях до файла з діалогового вікна Вставка звука;

 • записати мовний супровід: Показ слайдовЗвукозапись.

До будь-якого слайда можна вставити один або декілька відеокліпів. Для цього потрібно перейти на потрібний слайд та виконати команди:

 • ВставкаФильмы и звукФильм из коллекции. Відкриється вікно Вставка картинок, в якому слід натиснути кнопку Коллекция картинок для пошуку відеокліпів. Після цього можна виділити фільм, який необхідно додати до слайда (значна частина їх є анімованими, мають формат gif);

 • якщо треба вставити фільм із наявного файла на диску, необхідно вибрати ВставкаФильмы и звукФильм из файла (більшість таких файлів мають розширення avi), відкрити потрібний диск, папку, знайти файл;

 • щоб настроїти показ відеокліпу, необхідно виділити об’єкт відео на слайді, вибрати Показ слайдовНастройка анимацииДобавить эффект для зміни способу відтворення.


Приклад створення презентації за допомогою шаблону оформлення

Завдання. За допомогою шаблону оформлення створити презентацію «Моє студентське життя» для представлення інформації про студента.

План презентації

Титульний слайд (слайд 1)

Автобіографічна довідка (слайд 2)

Навчання в університеті (слайд 3,4,5)

Успіхи у навчанні (слайд 6)

Розглянемо етапи створення презентації «Моє студентське життя»: 1. Завантажити MS PowerPoint. Виконати команду Файл→Создать. В області задач Создание презентации у розділі Создание вибрати пункт Из шаблона оформления.

 2. З переліку шаблонів в області задач зазначити шаблон (наприклад «Профиль»). У результаті відкриється презентація, яка складається з одного титульного слайда.

 3. Оформити титульний слайд текстом: текст заголовка – "Моє студентське життя", підзаголовок – "Презентацію розробив (прі­звище, ім'я та група)".

 4. З контекстного меню титульного слайда активізувати ко­манду Разметка слайда. В області задач вибрати макет слайда з ім'ям Заголовок, графика и текст (з групи Другие макеты), клацнути на кнопку поруч макета, у меню вибрати Добавить новый слайд.

 5. Ввести текст заголовка: "Автобіографічна довідка".

 6. Натиснути на кнопку Вставка картинки, в діалоговому вікні Выберите рисунок натиснути кнопку Импорт, відкрити файл, в якому зберігається ваше фото, після чого натиснути кноп­ку Добавить, знайти у колекції доданий рисунок і встави­ти у слайд. За відсутності файла з фото можна вставити будь-який рису­нок.

 7. У текстовий блок ввести короткі відомості про себе (коли
  і де народилися, про дитинство та шкільні роки — 5 речень).

 8. Відкрити контекстне меню слайда, вибрати команду Оформление слайда. В області задач вибрати шаблон і застосувати його до цього слайда.

 9. З контекстного меню другого слайда активізувати коман­ду Разметка слайда. В області задач вибрати макет слайда з ім'ям Только заголовок, клацнути на кнопці поруч із макетом та вибрати Добавить новий слайд.

 10. Ввести текст заголовка: "Я навчаюсь у (назва навчаль­ного закладу) на факультеті (назва факультету)".

 11. Відкрити контекстне меню слайда і вибрати команду Оформление слайда. В області задач вибрати шаблон і застосувати його до цього слайда.

 12. З контекстного меню третього слайда активізувати команду Разметка слайда. В області задач вибрати макет слайда з ім'ям Заголовок, схема или Организационная диаграмма, клацнути на кнопці поруч із макетом та вибрати Добавить новий слайд.

 13. Ввести текст заголовка: "На нашому курсі нашого фа­культету є такі групи".

 14. В області схематичної діаграми двічі клацнути на знач­ку, вибрати тип діаграми Организационная, розробити її та вико­нати форматування.

 15. З контекстного меню останнього слайда активізувати ко­манду Разметка слайда. В області задач оберіть макет слайда з ім'ям Заголовок и текст, клацнути на кнопці поруч із макетом та вибрати Добавить новий слайд.

 16. Ввести текст заголовка: "Я навчаюсь у групі (назва гру­пи)". Далі з нового абзаца "Ми вивчаємо такі дисципліни:...". У текстовий блок ввести список дисциплін, які вивчає­те. За необхідності змінити розмір шрифту, гарнітуру, колір тексту.

 17. Створити шостий слайд. Обрати для слайда макет розміт­ки Заголовок и объект. Об'єктом у цьому слайді буде таблиця.

 18. Створити текст заголовка „Мої успіхи у навчанні”. Клацнути на значку таблиці у блоці для об'єкта й у діалоговому вікні Вставка таблицы вказати кількість стовпчиків - 2, кількість рядків має дорівнювати кількості дисциплін, які ви вивчаєте. Для оцінки успіхів у навчанні використовуйте таку шкалу: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

 19. Клавішею PageUp перейти до першого слайду, подати команду Показ слайдовСмена слайдов. Вибрати ефект (наприклад, жалюзі вертикальні), швидкість (наприклад, повільно), пересування (наприклад, тільки за клацанням мишки або автоматично через 10 секунд).

 20. Виділити об’єкт Заголовок для першого слайда. Виконати команду Показ слайдов→Эффекты анимации, вибрати ефект (наприклад, виникнення). При потребі клацнути на кнопці Просмотр, переглянути застосований ефект.

 21. Аналогічним чином вибрати ефекти зміни слайдів і анімації тексту для всіх інших слайдів. Рекомендовані характеристики ефектів наведені в таблиці.

  слайду

  Ефект

  Швидкість

  Пересування

  Поява тексту

  2

  Жалюзі вертикальні

  Повільна

  За клацанням

  З’являється справа

  3

  Жалюзі горизонтальні

  Повільна

  За клацанням

  Вилітає знизу

  4

  Прямокутник в середину

  Середня

  За клацанням
  5

  Прямокутник назовні

  Середня

  За клацанням
  6

  Розчинити

  Повільна

  За клацанням

  Виникає

 22. Оцінити результат створення презентації у режимі демонстрації слайдів.


Завдання для індивідуального виконання

Завдання 2.1.

За допомогою шаблону оформлення створити презентацію «Моя майбутня професія» для представлення інформації про майбутню професію студента (презентація повинна містити не менше 6 слайдів), яка може містити наступні слайди: • Титульний слайд з темою «Моя майбутня професія»;

 • Слайд, що характеризує історію професії;

 • Слайд, що характеризує спосіб мислення, який повинен домінувати (структурна схема);

 • Слайд, що характеризує галузь базових теоретичних знань майбутньої професії та їхній рівень (маркований список);

 • Слайд з діаграмою, що характеризує галузь базових практичних вмінь та їхній рівень;

 • Текстовий слайд з інформацією про умови праці за обраною професією;

 • Текстовий слайд з основними висновками.

Задати ефекти анімації для окремих елементів кожного слайда, для переходу між слайдами.

Завдання 2.2.

За допомогою шаблону оформлення створити презентацію для ілюстрації наукової доповіді, яка буде містити наступні слайди: • Титульний слайд з темою доповіді;

 • Слайд, що характеризує місце задачі, яка розглядається, у загальній проблемі (структурна схема);

 • Слайд з таблицею вихідних даних для аналізу;

 • Слайд з діаграмою результатів аналізу;

 • Текстовий слайд з основними висновками.

Задати ефекти анімації для окремих елементів кожного слайда, для переходу між слайдами.

Контрольні питання


 1. Що таке шаблону оформлення?

 2. Описати дії, які потрібно виконати для створення презентації на основі шаблону оформлення.

 3. З якою метою використовуються ефекти анімації при створенні презентації?

 4. Описати дії, які потрібно виконати, щоб задати ефект анімації для окремого елемента слайда. За допомогою якої команди можна задати ефекти анімації зміни слайдів?


Лабораторна робота №3
Тема: Створення інтерактивної презентації з гіперпосиланнями і кнопками керування. Робота з презентацією в Internet.

Мета роботи:

 • отримати навички створення гіперпосилань і кнопок керування;

 • навчитися створювати підсумковий слайд презентації;

 • навчитися готувати довільний показ слайдів;

 • отримати вміння і навички з використання мережних технологій при підготовці та показі презентації.


Основні відомості

Підготовка інтерактивної презентації. Для організації зручного переміщення між слайдами програма MS PowerPoint пропонує користувачам інструментарій гіперпосилань і кнопок керування.

Гіперпосилання в MS PowerPoint використовуються для встановлення зв’язків одного слайда з іншим слайдом або файлом. Воно може бути реалізовано у вигляді тексту або об’єкта (рисунка, графіка, автофігури). Текст, що відображає гіперпосилання, виділяється підкресленням. Гіперпосилання стають активними при запуску презентації. Якщо помістити покажчик миші на гіперпосилання, він відобразиться у формі руки, показуючи, що даний об’єкт можна клацнути. Для створення гіперпосилань необхідно виконати такі дії: виділити на слайді потрібний об’єкт, наприклад, фрагмент тексту, зображення тощо, та виконати команду меню ВставкаГиперссылка або відповідну команду контекстного меню.Рис.10. Вставка гіперпосилання

У лівій частині діалогового вікна Добавление гиперссылки потрібно вибрати тип об’єкта (рис. 10), на який буде здійснюватися перехід за гіперпосиланням: місце в документі (тобто інший слайд поточної презентації), файл або веб-сторінка, новий документ або електронна пошта. У разі використання гіперпосилань на інші слайди презентації використовують ефект прихованих слайдів. Приховані слайди в режимі демонстрації відображаються лише тоді, коли перехід на них задано гіперпосиланням, в іншому випадку відтворюється слайд, наступний за прихованим. Щоб зробити слайд прихованим, треба виділити його та виконати команду Скрыть слайд в меню Показ слайдов або з контекстного меню.

Кнопка керування є готовою кнопкою з відповідним символом. Її функція аналогічна текстовому гіперпосиланню: кнопка розміщується на слайді і дозволяє користувачу переходити з цього слайда на будь-який інший слайд або файл, а також відтворювати звуки і відео фрагменти. MS PowerPoint пропонує цілий ряд заготовлених варіантів кнопок керування (рис. 11). Кнопки керування є однією з категорій автофігур, їх можна додати до слайда за допомогою команди Показ слайдовУправляющие кнопки або ВставкаРисунокАвтофигуры. Далі аналогічно до вставки автофігур потрібно виконати протягування мишкою, утримуючи ліву клавішу, для отримання кнопки потрібного розміру. При цьому відкривається діалогове вікно Настройка действия (рис. 12). Щоб змінити призначення кнопки, можна в її контекстному меню обрати команду Изменить гиперссылку, яка дає змогу повернутися до діалогового вікна Настройка действия. Якщо потрібно змінити колір кнопки чи інші властивості зовнішнього вигляду, треба в контекстному меню виконати команду Формат автофигуры, задати потрібні параметри форматування.

Ще один спосіб керування послідовного показу слайдів у презентації – це довільний показ слайдів. Завдяки довільному показу ту саму презентацію можна адаптувати для різних аудиторій, обравши слайди із загального числа. Наприклад, для першої аудиторії можна створити довільний показ «Аудиторія 1», що включає слайди 1,3 і 5, а для другої – довільний показ «Аудиторія 2», що включає слайди 1,2,4 і 5. Для створення довільного показу в меню Показ слайдов необхідно вибрати пункт Произвольный показ і натиснути кнопку Создать. В області Слайды презентации діалогового вікна, що з’явилося, слід вибрати слайди для створення довільної презентації та натиснути на кнопку Добавить (для виділення кількох слайдів скористатися клавішею Ctrl). Для зміни порядку слайдів у вікні Слайды произвольного показа треба скористатися стрілками. В полі Имя произвольного показа задати ім’я довільного показу і натиснути кнопку ОК. Для демонстрації довільного показу виконати команду Показ слайдовНастройка презентации. В області Слайды діалогового вікна, що з’явилося, необхідно встановити прапорець Произвольный показ, в списку, що розкрився, вибрати ім’я довільного показу, натиснути кнопку ОК та запустити показ слайдів.Рис.11. Вставка кнопок керування

Рис.12. Настройка кнопок керування

Робота з презентацією в Internet. Процес підготовки презентації до показу в Інтернеті складається з двох етапів:

 1. Розсилання презентації електронною пошті рецензентам для одержання відгуків (рецензій). Команди, що дозволяють відправити презентацію рецензентам і іншим користувачам, згруповані в пункті меню Файл Отправить. Рецензенти можуть вносити зауваження і поправки у свої копії презентації.

 2. Збереження презентації у форматі веб-сторінки. MS PowerPoint пропонує користувачам різні формати збереження презентацій: формат презентації (*.ppt) для створення та редагування слайдів, формат демонстрації (*.pps) для безпосереднього перегляду слайдів та формат веб-сторінки (*.html) для перегляду презентації в Інтернеті. Для зберігання презентації у форматі веб-сторінки потрібно виконати команду Файл→Сохранить как веб-страницу.


Приклад створення інтерактивної презентації, її розсилка та публікація в Internet

Завдання. Створити інтерактивну презентацію «Домашня сторінка студента» для представлення інформації про студента.

План презентації

Титульний слайд (слайд 1)

Біографія (слайд 2)

Успіхи у навчанні (слайд 3)

Інформатика (слайд 4)

Мої оцінки з інформатики (слайд 5)

Сфера інтересів (слайд 6)

Адреса (слайд 7)

Слайд-зміст (слайд 8)

Розглянемо етапи створення презентації «Домашня сторінка студента» (вміст презентації порівняти зі зразком на рис.13): 1. Завантажити MS PowerPoint. Виконати команду Файл→Создать. В області задач Создание презентации у розділі Создание вибрати пункт Из шаблона оформления. З переліку шаблонів в області задач, зазначити шаблон (наприклад «Пастель»). В результаті відкриється презентація, яка складається з одного титульного слайда. Оформити титульний слайд текстом: текст заголовка – "Домашня сторінка", підзаголовок – "студента (прі­звище, ім'я та група)".

 2. Додати новий слайд (слайд 2) і оформити його за допомогою заготовленого тексту біографії, використовуючи вміння, отримані при виконанні лабораторної роботи №2.

 3. Додати новий слайд (слайд 3), задати розмітку Заголовок и объект, оформити його за допомогою тексту і діаграми, використовуючи вміння, отримані при виконанні лабораторної роботи №2.

 4. Додати новий слайд (слайд 4), задати розмітку Заголовок и два объекта, оформити його за допомогою тексту, пірамідальної і організаційної діаграми, використовуючи вміння, отримані при виконанні лабораторної роботи №2.

 5. Додати новий слайд (слайд 5), задати розмітку Заголовок и объект, оформити його за допомогою тексту і таблиці. Заповнити таблицю даними та відповідно оформити.

 6. Додати новий слайд (слайд 6), задати розмітку Заголовок, текст и объект, оформити його за допомогою тексту та у правій частині діаграмою Венна.

 7. Додати новий слайд (слайд 7), що є підсумковим, задати розмітку Заголовок и текст, оформити його текстом власної адреси.

 8. Додати новий слайд (слайд 8), що є навігаційним та містить зміст презентації «Домашня сторінка студента», задати розмітку Заголовок и текст, записати назви всіх слайдів презентації у вигляді змісту.

 9. Для кожного пункту змісту презентації на слайді 8 створити гіперпосилання на відповідний слайд. Наприклад, для переходу по гіперпосиланню «Біографія» на слайд з назвою «Біографія» виконати такі дії: виділити слово «Біографія» на слайді 8 і виконати команду ВставкаГиперссылка; у діалоговому вікні в області Связать с вибрати значок «с местом в документе», зазначити Слайд «Біографія», з яким потрібно встановити зв'язок.

 10. Розмістити на слайдах кнопки керування для переходу на попередній слайд, на наступний слайд, на початок презентації, на кінець презентації. Для створення кнопок необхідно: в меню Показ слайдов вибрати команду Управляющие кнопки, далі конкретний тип кнопки; на слайді клацнути те місце, де буде розташована кнопка і розмістити її; у вікні Настройка действия установити прапорець Перейти по гиперссылке і в списку вибрати пункт Следующий слайд або інший тип, натиснути кнопку ОК. Щоб додати на кнопку надпис, її необхідно виділити та використати команду контекстного меню – Добавить текстовую строку, ввести надпис.

 11. Створити довільний показ презентації так, щоб змінився порядок показу слайдів (слайд 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

 12. Відправити електронною поштою розроблену презентацію на рецензію викладачу.

 13. Зберегти презентацію у вигляді веб-сторінки для публікації в мережі Internet.

Зразок створеної презентації

Слайд 1 Титульний слайд

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Підсумковий слайд

Слайд 8

Слайд-зміст

Рис. 13. Вміст презентації «Домашня сторінка студента»


Завдання для індивідуального виконання

Завдання 3

Створити презентацію у вигляді електронного підручника з дисципліни (розділу дисципліни), що вивчається.План презентації

Титульний слайд (слайд 1):

 1. надпис (WordArt) – назва дисципліни, що з’являється з ефектом;

 2. фон слайду відрізняється від фону інших слайдів;

 3. автоматичний перехід до наступного слайду.

Зміст (слайд 2):

 1. заголовок слайду;

 2. список тем дисципліни, кожна з яких є гіперпосиланням на відповідний слайд з темою дисципліни;

 3. кнопки керування на перший, попередній, наступний, останній слайд.

Тематичні слайди (слайд 3 …)

 1. назва теми дисципліни, що вилітає по буквам, з’являється першою;

 2. малюнок з’являється другим з ефектом;

 3. зміст теми (текст) з’являється третім з ефектом;

 4. кнопки керування на перший, попередній, наступний, останній слайд, на слайд-зміст.

Контрольні питання


 1. З якою метою в презентаціях використовують гіперпосилання? Як за зовнішнім виглядом можна знайти гіперпосилання на слайді?

 2. Описати дії, які потрібно виконати для створення гіперпосилання?

 3. Як створити кнопку керування?

 4. Як помістити надпис на кнопку керування?

 5. У яких випадках при показі демонструються не всі слайди?

 6. Що являє собою довільний показ?

 7. Як переслати електронною поштою файл презентації?

 8. Як створити презентацію у вигляді веб-сторінки?


Література

 1. Зубик Л.В., Зубик Я.Я., Карпович І.М. Інформатика та комп’ютерна техніка у водному господарстві. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2008. - 306 с.

 2. Рзаєв Д.О., Шарапов О.Д., Ігнатенко В. М., Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Київ:КНЕУ, 2006. - 486с.

 3. Ярмуш О. В., Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. – Київ: Вища освіта 2006. - 359 с.

 4. Глинський Я. М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів, 2005. - 296 с.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «інформатика та комп'ютерна техніка»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Мова html» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О. В. Ніколаєнко...
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні рекомендації для виконання самостійних робіт з дисципліни «Інтернет-технології»
Найпоширенішої є запис ip-адреси у вигляді чотирьох чисел, розділених крапками, кожне з яких представляє значення байта в десятковій...
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики» iconМетодичні вказівки до практичних І самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна журналістика»
Я на подачі міжнародної інформації. На сучасному етапі особливу увагу в галузі міжнародної журналістики науковці приділяють трансформації...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка