Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»Сторінка1/7
Дата конвертації09.10.2017
Розмір1,07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Методичні вказівки до виконання практичних робіт
та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»
для студентів спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет


Методичні вказівки до виконання практичних робіт та
самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»
для студентів спеціальності «Менеджмент»

Вінниця
ВНТУ


2017


Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 10 від 16.06.2016 р.)

Рецензенти:Н. П. Карачина, доктор економічних наук, професор Л. М. Ткачук, кандидат економічних наук, доцент
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» для студентів спеціальності «Менеджмент» / Уклад. Н. М. Малініна — Вінниця : ВНТУ, 2017. — 51 с.
У методичних вказівках наводиться зміст лекційних занять з дисципліни, рекомендації стосовно самостійної підготовки до практичних робіт, теми реферативних виступів, тести для самоперевірки знань, перелік питань до складання заліку та список рекомендованої літератури.

Методичні вказівки призначені для полегшення підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Електронна комерція» та контролю знань студентів; сприяють закріпленню теоретичних знань у сфері електронної комерції та оволодінню практичними навичками використання сучасних технологій ведення електронного бізнесу в практичній діяльності підприємств і організацій. Призначені для студентів вищих навчальних закладів економічного фахового спрямування.ЗМІСТ
Вступ

4

1

Зміст та структура лекційних занять

6

2

Рекомендації до виконання практичних робіт

9

3

Тематика та порядок підготовки реферативного виступу

24

4

Тести для самоконтролю знань

27

5

Питання до складання заліку

47

6

Рекомендована література

493


ВСТУП

Сучасний бізнес характеризується постійним зростанням можливостей компаній, що, в свою чергу, приводить до зростання глобальної конкуренції та поліпшення якості товарів і послуг. Відбуваються зміни способів організації та керування бізнесом і впровадження систем автоматизованого управління процесами постачання та збуту продукції.


Розвиток інтелектуальної сфери в даний час відносять до найважливіших векторів будь-якої держави, що визначає її науково-технічний і культурний потенціал, тому нині формується цілісна система, яка регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, охороною і використанням об’єктів інтелектуальної власності.
Електронна комерція являє собою середовище, в якому юридична або фізична особа, що знаходиться в будь-якій точці економічної системи, може легко контактувати ( з мінімальними витратами ) з будь-якою іншою юридичною або фізичною особою з метою спільної діяльності: торгівлі, обміну ідеями, «ноу -хау» тощо. І хоча електронна комерція за принципами реалізації майже не відрізняється від традиційного бізнесу, вона вимагає від своїх учасників спеціальних знань та навичок, оскільки вони слугують базою для прийняття того чи іншого рішення, пов’язаного з бізнесом. Це пояснюється специфікою підприємницької діяльності в Інтернеті, а саме: з прийняттям, переробкою і поданням інформації. Тому для участі в електронному бізнесі необхідно мати не тільки серйозну економічну і правову підготовку, а й знання про сучасні Інтернет-технології, а саме: технічні терміни, поштові сервіси, World Wide Web, принципи роботи з телеконференціями, основи функціонування платіжних систем тощо.
Метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими знаннями і навичками в сфері електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних електронних платіжних систем.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Електронна комерція» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:


 • визначення економічної природи електронної комерції, принципів та сфер її застосування;

 • категорій Internet та технологій електронної комерції;

 • засобів безпеки та методів захисту інформації в електронній комерції;

 • сучасних видів електронного бізнесу та сфер їх застосування;

 • функціональних можливостей електронної комерції, її видів та моделей;
 • механізмів функціонування електронних платіжних систем у корпоративному та споживчому секторах економіки;

 • планування маркетингової стратегії підприємства з використанням Інтернет-реклами та сайтопромоутингу;
4


- оцінювання ефективності прийомів електронної комерції у бізнес середовищі.
У результаті вивчення дисципліни «Електронна комерція» студенти повинні знати предметну галузь електронної комерції, основи теорії розвитку та базові поняття електронної комерції, сфери застосування та ринки електронної комерції, основні моделі бізнес -процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології для їх реалізації в Інтернет, нові принципи та засоби проведення розрахунків пластиковими картками та цифровими грошима, типи електронних платежів і платіжних систем, існуючі проблеми безпеки та засоби захисту інформації в електронній комерції, основи ведення бізнесу та маркетингової діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Студенти повинні вміти вільно користуватися понятійним апаратом, аналізувати фінансову, нормативну і економіко-технологічну інформацію у сфері електронної комерції, здійснювати покупки в Інтернет-магазинах з використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами.
Індивідуальна робота дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати особливості функціонування електронної комерції як в Україні, так і в зарубіжних країнах, а також набути навичок обробки і логіки викладення матеріалу, проведення критичного аналізу за темою роботи тощо.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, законодавчих і нормативно-правових документів, а також у виконанні навчальних завдань. У ході самостійної роботи студентові необхідно, за допомогою рекомендованої літератури, вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми, виконати завдання.

Для організації самостійної роботи студентів використовуються такі форми:


 • опрацювання лекційного матеріалу;

 • опрацювання навчальної та навчально-методичної літератури;
 • вивчення законодавчих актів, що регулюють електронну комерційну діяльність;

 • підготовка до практичних занять;

 • підготовка до колоквіумів;

 • виконання навчальних завдань і тестового контролю;

 • підготовка до підсумкового контролю.
5


1 ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬКаталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка