Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»


Тема 1 Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосуванняСторінка2/7
Дата конвертації09.10.2017
Розмір1,07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1 Електронна комерція: суть, принципи, сфери застосування
Основні поняття Е-комерції. Визначення електронної комерції, харак-теристика та аналіз. Електронний ринок. Переваги електронних ринків. Історія розвитку електронного бізнесу. Принципи функціонування елект-ронного бізнесу (М. Кастельс, К. Келлі). Види електронної економічної діяльності. Аналіз, роль та місце електронної комерції у сучасному бізнесі.
Література [2, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 22, 26]


Тема 2 Порівняльний аналіз традиційної та електронної комерційної діяльності
Сутність традиційної комерційної діяльності. Інструменти і методи комерційної діяльності у традиційній та інформаційній економіці. Порівняльний аналіз електронної комерції з традиційною. Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної комерції. Фактори зниження витрат при використанні електронної комерції. Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції, бар’єри її впровадження.
Література [2, 4, 6, 12, 19, 22, 23, 25]


Тема 3 Основні категорії Internet та технології електронної комерції

Основні категорії та служби мережі Internet: сервери, Web-браузери, HTTP протокол, FTP-протокол. Класифікація серверів. Служби Інтернет мережі. Інструменти пошуку інформації. Система доменних імен. Web-сайт. Класифікація Web-сайтів. Базові технології електронної комерції. CMS системи. Класифікація CMS систем. Режими роботи CMS систем.


Література [2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 28]


Тема 4 Безпека та захист інформації в електронній комерції
Огляд систем захисту інформації в Інтернеті. Методи захисту інформації (законодавчі, адміністративні, процедурні, програмно-технічні). Категорії захисту: конфіденційність, цілісність, доступність. Характеристика засобів захисту інформації. Технологія захисту інформації при роботі у мережі. Види загроз безпеки інформаційної системи (переривання, перехоплення, модифікація, підробка). Вимоги до забезпечення режиму інформаційної безпеки та політика інформаційної безпеки. Використання цифрового підпису в електронній комерції.
Література [2, 4, 9, 12, 18, 24]


6


Тема 5 Види електронного бізнесу
Електронна комерція. Електронна банківська діяльність. Електронні брокерські послуги. Електронні аукціони. Електронна пошта. Електронні бюро. Електронні страхові послуги. Переваги електронного страхування. Дистанційне навчання.
Література [2, 4, 8, 9, 22]

Тема 6 Електронна комерція як складова електронного бізнесу
Функціональні можливості електронної комерції та її види. Аналіз та характеристика бізнес-операцій та операцій, в яких використовується електронна комерція. Моделі електронної комерції В2В, В2С, В2G, C2C, G2C, C2B, G2G, C2G, G2B. Відносини між учасниками у кожному виді моделей електронної комерції.
Література [1, 4, 5, 12, 13, 15, 18, 20]

Тема 7 Електронна комерція в корпоративному секторі
Системи електронної комерції в секторі В2В. Система управління за-купівлями (e-procurement). Система повного циклу супроводження поста-чальників (SCM-система). Система повного циклу супроводу споживачів (СRM-система). Корпоративні представництва в Інтернеті. Віртуальні під-приємства та їх характеристика. Інтернет-інкубатори. Мобільна комерція. Порівняльна характеристика систем мобільних взаєморозрахунків.
Література [1, 2, 4, 6, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25]

Тема 8 Системи електронної комерції у споживчому секторі
Електронні торгові ряди. Варіанти участі продавця в електронному торговому ряді. Інтернет-вітрини . Інтернет-магазини. Основні компоненти Інтернет-магазину. Класифікація Інтернет-магазинів. Переваги і недоліки основних способів оплати товарів в Інтернет-магазинах. Структура веб-сайту Інтернет-магазину. Переваги і недоліки різних систем ведення роздрібної електронної комерції.
Література [2, 3, 4, 8, 15, 17, 23]

Тема 9 Електронні платіжні системи
Види електронних систем взаєморозрахунків. Платіжні інструменти: готівка, банківські перекази, електронні гроші, перекази за допомогою пластикових карток, смарт-карток, систем «Internet-банк», «Клієнт-банк». Пластикові картки. Класифікація пластикових карток. Основні поняття систем взаєморозрахунків пластиковими картками. Механізм взаєморозрахунків пластиковими картками в Інтернеті. Переваги та недоліки використання пластикових карток в Інтернет-комерції.
Література [2, 3, 9, 13, 22 ,24, 26, 33, 34, 35]


7


Тема 10 Інтернет-маркетинг
Поняття і структура Інтернет-маркетингу. Вплив Інтернет на маркетингову систему підприємства. Маркетингові дослідження на Інтернет-ринку. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку, бенчмаркінг, сайтопромоутинг. Інтернет -реклама. Види Інтернет-реклами (банери, текстові блоки , розсилання, спонсорські пакети та інше). Методи реклами (реєстрація в пошукових системах, каталогах, розсилання e-mail, партнерські програми , банерна реклама, зовнішня реклама, телебачення, радіо, журнали та ін.). Інтернет-реклама як форма Інтернет-бізнесу. Типові послуги електронних рекламних агентств (креатив, медіабаїнг, PR-супровід та ін.). Ефективність Інтернет-реклами. Вірусний маркетинг та спам.
Література [4, 5, 7, 14, 15, 16, 21, 27]


Тема 11 Перспективи розвитку електронної комерції
Основні напрями розвитку систем електронної комерції. Технології: Інтернет і приватні мережі, безпека, інфраструктура, електронні каталоги, EDI, електронна пошта, мікротрансакції, програми-агенти , смарт-карти. Правове регулювання електронної комерції в Україні. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні.
Література [1, 10, 11, 13, 22, 29, 30, 31, 32, 35]

8


2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ
РОБІТ
Практична робота 1
Робота з електронною поштою
Мета: отримати практичні навички ефективного використання електронної пошти.
Порядок виконання роботи:


 1. увійти в операційну систему Windows, а потім в Internet;

 2. знайти поштові сервіси, які можуть бути використані для відправлення електронних повідомлень;

 3. проаналізувати можливості двох поштових сервісів (наприклад, mail.ua, gmail.com, ukr.net, yandex.ua тощо);
 1. порівняти між собою два обрані поштові сервіси. Результати порівняння занести у таблицю 2.1.1;

Таблиця 2.1.1 – Порівняльний аналіз поштових сервісів
Назва

Структурний

Опис структурного елемента сервісу

поштового

елемент
сервісу

сервісу


Поштова


скринька
Створення, обсяг, оформлення, журнал відвідувань, додавання та редагування контакту, пошук контакту, адресна книга, білий та чорний списки


Доступ до

Вхід-вихід

пошти


Створення та надсилання листів


Написання листів, перевірка орфографії, оформлення листів, прикріплення файлу до листа, оформлення та відправлення листівки, відеолисти, налаштування автовідповідача, створення електронного підпису, отримання повідомлення про доставку на поштову скриньку та на мобільний телефон за допомогою SMS, переклад листа під час написання, налаштування нагадування, якщо не буде відповіді на лист

Одержання


листів
Збирання листів з інших поштових скриньок, пересилання пошти на іншу скриньку, завантаження та перегляд вкладень, перегляд відеолиста, автовідповідач, переклад листів

Робота з листами


Безпека
Список листів, читання листа, автоматичне сортування листів, папки, мітки, пошук за листами, видалення листів
Боротьба зі спамом та шахраями, масові розсилання, підміна сайту, безпечний вхід, цифровий підпис


9


 1. створити поштову скриньку на одному із аналізованих поштових сервісів;

 2. занести адресу, вказану викладачем, в Адресну книгу;

 3. створити електронний лист і відправити за вказаною викладачем адресою, використовуючи Адресну книгу;

 4. створити електронний лист на бланку із файлом-вкладенням у форматі текстового редактора MS Word і відправити його за вказаною викладачем адресою;
 1. сформувати підпис, наприклад, «З найкращими побажаннями, Ваше прізвище та ім’я». Створити електронне повідомлення з підписом і відіслати його на адресу, вказану викладачем, з найвищим ступенем важливості;

 2. створити вбудовану папку для папки Вхідні з назвою Важливі листи. Перемістити туди декілька з найважливіших листів з папки Вхідні. Внести до Адресної книги електронні адреси й імена авторів цих листів;

 3. переслати отриманого електронного листа на тестову адресу, вказану викладачем, у тій самій системі кодування кирилиці, в якій ви його отримали. З’ясувати, яка саме це система. Змінити систему кодування на іншу і також переслати повідомлення на тестову адресу;
 1. знищити усі надіслані особисто вам листи з папки Вхідні, з’ясувати, де вони опиняються в результаті цієї операції. Знищити їх.

У результаті виконання роботи підготувати звіт, в якому дати відповіді на нижченаведені питання.
 1. Як запустити поштову програму?

 2. Які стандартні папки існують у поштовій програмі?

 3. На які основні частини поділяється вікно поштової програми?

 4. Як прочитати повідомлення?

 5. Як надрукувати повідомлення?

 6. Як видалити повідомлення?

 7. Як створити нове повідомлення?

 8. Яку інформацію потрібно вказати при створенні повідомлення?

 9. Як відповісти на повідомлення?

 10. Як вставити підпис у повідомлення?

 11. Яку інформацію потрібно задати при створенні адреси нового користувача?
 1. Як створити нову групу користувачів у адресній книзі?

 2. Як використати адресну книгу для відправлення повідомлення?

 3. Як налагодити сортування повідомлень?

 4. Як додавати до електронного листа файл-вкладення?

 1. Як налаштувати автовідповідач?

 2. Як прикріпити відеофайл і як його відправити?

 3. Як налаштувати сервіс отримання повідомлення про доставку

листа?


10


Практична робота 2
Технологія роботи Інтернет-магазину
Мета: ознайомитись з принципами організації Інтернет-магазину.
Порядок виконання роботи:


 1. увійти в операційну систему Windows, а потім в Internet;

 2. увійти у пошукову систему Яндекс, Мета або Гугл;

 3. у вікно, відведене для адреси, ввести «Інтернет-магазини»;

 4. ознайомитись з особливостями структури Інтернет-магазинів, технологією їх роботи та асортиментом пропонованих товарів згідно з заданим варіантом (табл. 2.2.1);

Таблиця 2.2.1 – Товарна спеціалізація Інтернет-магазину


Варіант
Товарна спеціалізація
Варіант
Товарна спеціалізація1
Комп’ютерна техніка
11
Іграшки2
Одяг та взуття
12
Годинники3
Аудіо- та відеопродукція
13
Будівництво і ремонт4
Продукти харчування
14
Мобільні телефони5
Автомобільні товари
15
Фототехніка


6
Товари спортивного
16
Квіти


призначення

7
Подарунки
17
Зоологічні товари


8
Книги і друкована продукція
18
Постільна білизна та
рушники9
Меблі
19
Побутова хімія10
Косметика та парфуми
20
Посуд


5) за результатами роботи заповнити таблиці 2.2.2 та 2.2.3;


Таблиця 2.2.2 – Типові структурні елементи Інтернет-магазину

Технологічна операція


Знайомство з магазином
Пошук товару
Консультації відвідувачів
Відбір товару
Оплата за відібраний товар
Структурний елемент Iнтернет-магазину


11

Таблиця 2.2.3 – Аналіз основних структурних елементів Інтернет-магазину
Структурний

Аналіз
Характеристики структурного елементаструктурного
елемент або

або функції
елемента або
функція


функціїWeb-вітрина

Наявність, особливості оформлення, інформація


про навігацію в магазині

Інформаційний

Наявність, структура, особливості пошуку


каталог

інформації

Товарний

Структура, основні групи (підгрупи) товарів,


каталог

особливості пошуку необхідних товарівЗнайомство з

Особливості

подання інформації про

обраний


товар (зображення,

опис,

коротка

технічна


товаром


характеристика, ціна, інша інформація тощо)
Вибір товару

Встановлення

кількості

вибраного

товару,


технологія відбору товару в кошик покупцяКошик

Процедура перегляду, структура кошика,


покупця

процедура зміни вмісту кошикаРеєстрація

Структура и зміст картки реєстрації покупця при


першому відвідуванні,

процедура

реєстрації

при


покупця


повторних відвідуванняхОформлення

Процедура

завершального

підтвердження


замовлення

замовлення

Розрахунок за

Можливі форми й способи оплати, додаткова


вибраний товар

інформація


Доставка
товарів


Можливі способи доставки товарів, регіони й терміни доставки, вартість доставки, додаткова інформація

Знижки
Додаткові функції та інформація


Їх наявність, система знижок
Функції та інформація, що безпосередньо не стосується продажу основних товарів, проте дозволяє збільшити кількість відвідувачів магазину (наприклад, новини, рейтинги, знайомства, чат тощо)

6) за допомогою даних мережі Internet скласти рейтингову таблицю п’яти найкращих електронних магазинів відповідно до товарної спеціалізації за заданим варіантом та вказати їх електронну адресу. Результати роботи подати у вигляді таблиці 2.2.4.12


Таблиця 2.2.4 – Рейтингування Інтернет-магазинів

Рейтинг

Товарна

Електронна адреса
Назва
Товарні підгрупи,

магазину

спеціалізація

магазину
магазину
кількість товарів


1

5

Практична робота 3
Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка