Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класахСкачати 165,24 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір165,24 Kb.

ТЕМА:МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОНОГРАФІЧНОЇ ТЕМИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТАРШИХ КЛАСАХ

Практичне заняття 1 (4 год.)

Мета заняття: формувати у студентів навички підготовки та проведення уроків з вивчення монографічної теми

Питання для підготовки до заняття:

 1. З яких структурних елементів складається монографічна тема.

 2. Визначте місце та специфіку вивчення біографії письменника в рамках монографічної теми.

 3. Значення та завдання аналізу ХТ на уроках зарубіжної літератури

 4. Визначте компоненти художньої реальності, які розглядаються в процесі аналізу ХТ на уроках зарубіжної літератури в старших класах.

 5. Які методи, прийоми та форми роботи можна використати в процесі аналізу кожного із компонентів художньої реальності .


Практичні завдання.

 1. Виберіть одну із запропонованих монографічних тем.

 2. Складіть тематичний план вивчення одної із монографічних тем (на вибір):

 • Стедаль «Червоне і чорне» (10кл. – 7-8 год.);

 • Л.М. Толстой. «Анна Кареніна» (10 кл. – 7-8 год.);

 • Е. Золя. «Кар’єра Ругонів» (10 кл. – 5 – 7 год)

 • А.П. Чехов. «Чайка» (11 кл. – 3 ч.);

 • Ш. Бодлер (10 кл. – 4 -5 год.);

 • А. Рембо (10 кл. – 5 );

 • В.Вітмен. Листя трави (10 кл – 3 год.);

 • Т. Манн. Маріо і чарівник (11 кл. – 3 год.);

 • М. Булгаков. Майстер і Маргарита (11 кл. – 5-8 год.);

 • Г.Гарсіа Маркес «Сто років самотності» (11 кл. – 4 год

 1. Складіть план-конспект одного уроку з аналізу ХТ, вказаного в обраній монографічній темі. Перед роботою визначте:

  • компонент художньої реальності, який буде в центрі аналізу;

  • принципи аналізу цього компонента;

  • методи, прийоми форми роботи.
 1. Запропонуйте свою інтерпретацію обраного разом з монографічною темою ХТ. Визначте місце інтерпретації на уроці.


Література:

 1. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя в школе: пособие для учителя / В.Н. Дробот. – К. : Рад. школа, 1988. - 192 с.

 2. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 3. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010.- 432с.

 4. Штейнбук, Ф. М.  Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вузів / Ф. М. Штейнбук ; [ред. С. П. Білокурський]. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.

ТЕМА: МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОГЛЯДОЇ ТЕМИ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СТАРШИХ КЛАСАХПрактичне заняття 2 (4 год.)
Мета заняття: формувати у студентів навички підготовки та проведення уроків з вивчення оглядової теми
Питання для підготовки до заняття:


 1. Місце, значення та завдання оглядової теми в курсі зарубіжної літератури в старших класах.

 2. З яких структурних елементів складається оглядова тема.

 3. Визначте місце та специфіку вивчення кожного структурного елемента оглядової теми.

 4. Вивчення творчості окремих письменників в рамках оглядової теми.

 5. Які методи, прийоми та форми роботи можна використати в процесі вивчення оглядової теми.Практичні завдання


 1. Виберіть одну із запропонованих оглядових тем.

 2. Запрпонуйте структуру вивчення оглядової теми (на вибір):

  • Література реалізму (10 кл.)

  • Література першої половини ХХ ст (11 кл.);

  • «Срібне століття» російської поезії (11 кл.);

  • Література кінця ХХ- початку ХХІ ст.. (11 кл.)

 3. Складіть план-конспект одного уроку з обраної теми. Перед роботою визначте, що буде в центрі уваги на уроці: загальний огляд або загальне вивчення творчості письменника.


Література:

 1. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 2. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010.- 432с.

 3. Штейнбук, Ф. М.  Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вузів / Ф. М. Штейнбук ; [ред. С. П. Білокурський]. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.


Тема. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Практичне заняття 3 (2 год.)
Мета: виробити навички компаративного аналізу творів художньої літератури в старших класах ВНЗ, сприяти засвоєнню основних положень цього аналізу, його ролі у формуванні гуманістичного світогляду учнів, вихованні загальнолюдських цінностей та почуття національної гідності.
Питання для підготовки до заняття:


 1. Сутність компаративістики як науки.

 2. Методичні засади уроку компаративного аналізу.

 3. Етапи компаративного аналізу: підготовчий, реалізації, узагальнення.

 4. Елементи компаративного аналізу на уроках зарубіжної літератури:

а) аналіз перекладу літературного твору;

б) порівняння образів героїв та їх першоджерела;

в) типологічні сходження на рівні національних літератур;

г) порівняння на рівні літературних напрямів, течій, шкіл;

д) порівняння жанрово-стильових особливостей творів;

е) вивчення творів на так звану «вічну тему»;

ж) аналіз «вічних образів» у творах письменників різних літератур.

Практичні завдання

Підготувати приклади фрагментів уроків з різними видами компаративного аналізу.


Література

 1. Компаративне навчання на уроках зарубіжної літератури (теорія і практика) //Тема. – 2005.- № 1-2.

 2. Кшевецький В.С. .Порівняльне літературознавство / Кшевецький Володимир Сергійович // Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 140 с.

 3. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 4. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010.- 432с.

 5. Штейнбук, Ф. М.  Методика викладання зарубіжної літератури в школі [Текст] : навч. Посіб. Для студ. Вузів / Ф. М. Штейнбук ; [ред. С. П. Білокурський]. – К. : Кондор, 2010. – 314 с.


Тема. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ В ЗНЗ

Практичне заняття 4 (2 год.)
Мета: ознайомити з особливостями аналізу творів письменників-постмодерністів, сприяти засвоєнню особливостей постмодерністського світобачення й художнього стилю.

Питання для підготовки до заняття:


 1. Література постмодернізму: її основні ознаки і місце в шкільній програмі.

 2. Теоретичні аспекти літератури постмодернізму та їх вивчення в старших класах:

а) постмодернізм - «міф власного самопояснення» сучасності;

б) основні аспекти постмодерністського світу (художник і його творіння, постмодерністське потрактування історії). 1. Вивчення творчості письменників-постмодерністів на уроках зарубіжної літератури в старших класах:

а) У.Еко «Ім’я троянди»;

б) П.Зюскінд «Запахи» («Парфумер»);

в) М.Павич «Дамаскин»..

Практичні завдання

Підготувати приклади фрагментів уроків з вивчення творів письменників-постмодерністів у старших класах ЗНЗ.


Література

 1. Література постмодернізму//Тема. - №1. – 2002.

 2. Б.Бігун. Нариси про літературу постмодернізму//Зарубіжна література.-29-62 (190-193). - 2000.

 3. К.Баліна. Заплутані лабіринти «Хазарського словника»//Тема. - №1. – 2002. – С. 46-54.

 4. М.Євтич. Розмови з Павичем//Тема. - №4. – 2002. – С. 62-79.

 5. Ю.Ковбасенко. Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскін»//Тема. - №4. – 2002. – С.80-125.

 6. А.Дзик. Ім.’я – маятник (до вивчення творчості У.Еко в 11 класі)//Тема. - №1. – 2002. – С. 22-33.

 7. О.Соколова. Роман Умберто Еко «Ім.’я троянди» у шкільному вивченні//Тема. - №1. – 2002. – С. 34-45.

 8. Апологія та крах мапріалізму, або дивовижні перетворення парфумерного мистецтва (П.Зюскінд «Запахи»)//Зарубіжна література. – 2000. – Число 29-32 (190-193). – С. 13-24.


Тема. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

Практичне заняття 5 (2 год.)

Мета заняття: з точки зору сучасної педагогіки та методики проаналізувати методи та прийоми викладання зарубіжної літератури

ПЛАН

 1. Зміст та визначення метода викладання.

 2. Класифікація методів навчання.

 3. Сучасні методи викладання.

 4. Шляхи активізації викладання зарубіжної літератури у вищій школі.

 5. Сучасні навчальні технології.

 6. Використання комп'ютерних технологій та Інтернету як один із інноваційних засобів вивчення літератури.

 7. Шляхи активізації знань студентів.


Завдання:

   1. Визначте, яка класифікація методів краще підходить до викладання зарубіжної літератури у ВНЗ. Запропонуйте свою систему методів, використовуючи уже існуючі

   2. Продемонструйте можливість практичного використання різних методів (за вибором).

 1. Оберіть один із вказаних Сайтів, які входять до так званого (умовно) Літературного Інтернету і запропонуйте форму роботи з його матеріалами. Зазначте доцільність такої роботи і визначте, як вона сприятиме активізації діяльності учнів на уроках світової літератури і вихованню інтересу до предмету;

Літературний Інтернет

 • Бібліотека МАШКОВА – http://www.lib.ru (російською мовою);

 • Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури ( російською мовою);

 • Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою);

 • "Литературная газета" – http://www.lgz.ru/ ( російською мовою);

 • Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою);

 • Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/ (російською мовою);

 • "Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/ (російською мовою);

 • Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;

 • Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;

 • Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріали;

 • Античная литература, поэзия и философия. – Режим доступа: http://www.lib.ru/POEEAST/

 • Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади. – Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/

 • Проект "Эпос". – Режим доступу: http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/index.htm

 • Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/

 • Библиотека учебной и научной литературы. – Режим доступу: http://sbiblio.com/biblio/archiveЛітература

 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістр. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 2. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

 3. Інтерактивні форми навчання – у практику кожного вчителя. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 1 – 2.

 4. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К.: Либідь, 2006. – 112 с.

 5. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 6. Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.

 7. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. - Київ: КНТ, 2014. - 262 с.

 8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010.- 432с.

 9. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей /Под общей редакцией В.С. Кукушина. - Серия Педагогическое образование. - Ростов на Дону: МАРТ, 2002. – 215 c

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с. 


Тема. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Практичне заняття 6 (2 год.)
Мета заняття: проаналізувати особливості планування роботи викладача зарубіжної літератури, формувати навички розробки навчальних та робочих програм, складання планів практичних, індивідуальних занять.

ПЛАН
 1. Зміст та структура курсу зарубіжної літератури у ВНЗ.

 2. Проблема програм. Навчальні та робочі програми. Їх структура та зміст.

 3. Специфіка тематичного планування.

 4. Планування лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять.Завдання: 1. Визначте відповідно до плану обсяг теоретичного матеріалу з теми «Антична література».

2. Сформулюйте теми практичних занять до теми «Література Відродження».

3. Визначте обсяг та тематику самостійної роботи до теми «Література доби елінізму»».

4. Складіть відповідно до вимог план практичного заняття з зарубіжної літератури (тема – за вибором).Література

 • Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістр. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 • Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 • Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.

 • Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. - Київ: КНТ, 2014. - 262 с.

 • Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010.- 432с.

 • Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей /Под общей редакцией В.С. Кукушина. - Серия Педагогическое образование. - Ростов на Дону: МАРТ, 2002. – 215 c


Тема : ВИДИ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.


Практичне заняття 7 (4 год.)

Мета заняття: визначити специфіку та структуру різних видів занять із зарубіжної літератури у вищій школі, формувати навички підготовки та проведення лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять.

ПЛАН

 1. Лекційні заняття із зарубіжної літератури.

 2. Вивчення монографічних та оглядових тем.

 3. Структура монографічної теми. Варіанти структуруваня монографічної теми. Різноманітний характер оглядових тем. Особливості оглядових лекцій: призначення, структура.

 4. Практичні заняття. Логічний зв’язок лекцій та практичних занять.

 5. Семінарські заняття. Специфіка семінарських занять.

 6. Лабораторні заняття. Мета лабораторних занять, їх структура.

 7. Консультації. Призначення консультацій.


Завдання: 1. Складіть план до монографічної та оглядової лекцій з зарубіжної літератури (тема – за вибором).

2. Розробіть систему творчих та пропедевтичних завдань до практичних занять до теми «Література Відродження»

3. Визначте тематику семінарських занять до теми «Література Північного Відродження».

4. Розробіть відповідно до вимог лекційне заняття з зарубіжної літератури (тема – за вибором).Література


 1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістр. / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 2. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 3. Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.

 4. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. - Київ: КНТ, 2014. - 262 с.

 5. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах : підручник для вищих навч. закл. / Л.Ф. Мірошніченко.- Київ : Слово , 2010 .- 432с.

 6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с. 

 7. Хуторской А.В. Современная дидактика: Учебник для вузов / А.В. Хуторской. – СПб: Питер, 2001. - 544 с.

 8. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кaм’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуски 1-4.- Кaм’янець-Подільський : Аксіома, 2013-2016. – Режим доступу : http://fiffl.kpnu.edu.ua/Тема : ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Практичне заняття 8 (2 год.)

Мета: розкрити специфіку організації самостійної роботи студентів із зарубіжної літератури

ПЛАН

    1. Сутність і структура самостійної роботи студентів. 

    2. Основні форми самостійної роботи студентів

    3. Методика самостійної підготовки студента до модульного контролю, заліків та іспитів.

    4. Методика самостійної підготовки студента до семінарських, практичних і лабораторних занять.

    5. Методика самостійного здобуття знань з навчальної і наукової літератури та інтернету.

    6. Організація самостійної роботи студентів ВНЗ за допомогою засобів інформаційних технологій

Завдання:

     1. Розробіть запитання для перевірки самостійної роботи студентів з літератури Нового та новітнього часу.

     2. Розробіть методичні рекомендації для студентів до опрацювання однієї з тем, що виносяться на самостійне вивчення

Література

 1. Внукова Н.М. Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу / Н.М.Внукова, В.М.Пивоваров, В.І.Успаленко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня 2004 р. – Харків, 2004. – С. 8-10.

 2. Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у ВНЗ / Журавська Л. М. // Освіта та управління. – Т. 3. – 1999. – №2.

 3. Козаков В.А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема / В.А. Козаков. - К. : НМК ВО, 1990. - 62 с.

 4. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение : учебн. пособ. / Козаков В. А. –К. : Вища школа, 1990.

 5. Ландэ Д. В. Поиск знаний в интернет. Профессиональная работа / Ландэ Д. В. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 72 с.

 6. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

 7. Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.

 8. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. - Київ: КНТ, 2014. - 262 с.

 9. Шулик П.Л. Організація самостійної роботи студентів при вивченні зарубіжної літератури / П.Л. Шулик, І.Ю. Голубішко// Світова література на перехрестях культур і цивілізацій: збірник наукових праць: вип. 4. – Сімферополь : Кримський Архів, 2012. – С. 324–332.Тема : ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Практичне заняття 9 (2 год.)

Мета: ознайомити студентів з основними формами і методами контролю успішності із зарубіжної літератури у ВНЗ, формувати навички розробки контрольних та перевірочних завдань

ПЛАН

  1. Види і рівні  контролю навчальних досягнень студентів.

  2. Методи і форми контролю успішності студентів.

  3. Поточні та підсумкові форми контролю

  4. Тестові завдання як ефективна форма перевірки знань з зарубіжної літератури

  5. Творчі роботи з зарубіжної літератури

  6. Семестровий екзамен та державна атестація.

  7. Кваліфікаційні роботи

  8. Крітерії оціновання знань та вмінь студентів.


Завдання:

   1. Розробіть тестові завдання до однієї з тем практичних занять з античної літератури.

   2. Розробіть завдання (форма за вибором) для МКР з літератури середніх віків та Відродження.

Література


 1. Методи і форми контролю успішності студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv

 2. Методика викладання світової літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.

 3. Технологии и методики обучения литературе: учеб. пособие / Под ред. В.А. Кохановой. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 248 с.

 4. Шулик П.Л. Тестові завдання як ефективна форма контролю і засіб підвищення якості знань із зарубіжної літератури і методики її навчання / П.Л. Шулик // Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома , 2015. – С. 72-75.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Плани практичних занять
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах icon11 класі смт. Рокитне 2010 Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі
Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі: На допомогу вчителю зарубіжної літератури/ укладач Е. А....
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах icon«Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
...
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconІнтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури
...
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
Середня освіта (Мова І література (російська) за освітньою програмою Мова І література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня...
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconТема майстер-класу: реалізація міжпредметних зв’язків на уроках історії україни та української літератури в старших класах цілі майстер-класу
Тема майстер-класу: реалізація міжпредметних зв’язків на уроках історії україни та української літератури в старших класах
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconПрезентації знайомлять з сучасним підходом до організації навчальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літератури в 5-11 класах

Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconУроках зарубіжної літератури "Освітня галузь "мови і літератури"
Застосування кросвордів для перевірки знань учнів на уроках зарубіжної літератури
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconН. М калашник Вивчення монографічної теми
З досвіду роботи вчителя-методиста Кривобалківської зош І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconАнотація. Стаття розкриває художні особливості поетики літературного процесу ХХ століття, колорит епохи Срібного століття, можливості вивчення поезії акмеїзму, футуризму, символізму на уроках зарубіжної літератури. Ключові слова
Севастянова О. А. Інтеграція культурологічного, філологічного аспектів у вивченні поетичного тексту на уроках літератури / О. А....
Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах iconПояснювальна записка до дипломної роботи Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах
Людину в людині; формувати у неї механізми самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідні для...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка