Михайлівська середня загальноосвітня школаСкачати 302,1 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір302,1 Kb.

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Синельниківської райдержадміністрації

Михайлівська

середня загальноосвітня школа

Розвиток

читацьких компетентностей учнів

на уроках світової літератури засобами інтерактивних технологій навчання

Автор: Головіна Н.Г.,

вчитель світової літературиГоловіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району.

Розвиток читацьких компетентностей учнів на уроках світової літератури засобами інтерактивних технологій навчання (15 стр)

В досвіді висвітлено деякі теоретичні та практичні аспекти розвитку читацьких компетентностей школярів шляхом оптимального поєднання інтерактивних та традиційних педагогічних технологій.

Робота містить розробки уроків-змагань, уроку-презентації.

Рекомендовано вчителям світової літератури.

Україні для того, щоб функціонувати і бути конкурентоспроможною в епоху знань і глобалізації, необхідно відроджувати інтелектуально наповнену освіту, тому завданням школи ХХI ст. є розвиток особистості учня, його становлення через набуття фахових та соціальних компетентностей.

На думку українських вчених Ю. Соловйова, І. Єрмакова, Д. Пузікова, завдання школи – формування компетентностей, які являють собою знання, уміння, духовний досвід особистості, необхідні для розв’язання життєвих проблем і здійснення життя як індивідуального проекту.

З метою розвитку читацьких компетентностей школярів доцільно використовувати оптимальне поєднання інтерактивних та традиційних педагогічних технологій, що забезпечує відповідний рівень навичок самовдосконалення, саморозвитку дітей.

Серед багатьох форм і методів інтерактивного навчання – індивідуальна, парна, групова робота, дослідницькі проекти, рольові ігри, оптимальною вважаю - групову форму. Роботу в групах організовую таким чином, щоб знання і вміння, які дитина набуває в штучно створеному середовищі, вона могла принести в зовнішній світ і успішно їх використати.

На мою думку, групова робота з учнями дозволяє досягти високих результатів у засвоєнні знань, бо саме там, у групі, відбувається процес відтворення учнями почутого, сприйнятого, осмисленого і оціненого ними у формі практичної дії.

У 8 класі, вивчаючи творчість Ф. Петрарки, кожна група отримує сонети, готує усне чи письмове повідомлення про той чи інший сонет, або за схемою аналізує його.

Як показала практика, робота в парах більш ефективна, ніж робота в інших групах, бо, працюючи в парі, учні безпосередньо спілкуються один з одним, задають питання, виправляють помилки у письмових відповідях один одного під контролем вчителя-інструктора.

Найбільше вдалою, на мій погляд, формою під час роботи в парах є складання тестів до монографічних тем, до творчості того чи іншого письменника. В ході виконання даної роботи учні удосконалюють уміння працювати з підручниками, художніми текстами:

І етап- складання тестів;

ІІ етап - обмін тестами, самостійне виконання їх. Дозволяється лише обговорювати спірні питання ;

ІІІ етап - перевірка, оцінка тестів. Це найважливіший етап, бо саме на ньому розвиваються в учнів навички контролю і взаємоконтролю.

З метою розвитку комунікативних компетентностей учнів найчастіше використовую інтерактивні методи: «мозковий штурм», «обери позицію», «мікрофон», асоціації, диспути.

Приклади творчих завдань, які я разом з учнями виконую в результаті проведення «мозкового штурму»:

11 клас


 1. Запропонуйте оригінальну ідею пам’ятника А. Ахматовій (обговорення ідей дозволяє ще раз згадати і проаналізувати життєвий і творчий шлях поетеси)

 2. Запропонуйте можливі варіанти фіналу роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»

9 клас

 1. Як, на вашу думку, склався б життєвий і творчий шлях

М.Ю. Лермонтова (О.С. Пушкіна), якби він не загинув на дуелі?

Для залучення учнів до активної співпраці широко застосовую діалог, даю завдання, які вимагають мобілізації інтелектуальних зусиль, пам’яті, уваги, спостережливості, а також уміння логічно мислити.

Ефективною формою розвитку комунікативних компетентностей учнів є інсценізація літературних текстів. Цей вид роботи сприяє розкриттю індивідуальності учня, збагачує його внутрішній емоційний досвід.

Інсценізація – важливий елемент уроків за темами: • «Літературна казка» ( 5клас)

 • «Байка у світовій літературі» (6 клас)

 • «Марк Твен « Пригоди Тома Сойєра»» ( 5 клас)

При підготовці до уроків та їх проведенню залучаю учнів для того, щоб вони відчували себе співтворцями, а навчальний матеріал не залишав їх байдужими.

Починаючи з 8 класу, об’єдную учнів в дослідні групи, кожна з яких отримує певне випереджальне завдання, науковий проект.

Проектна діяльність дозволяє школярам перевірити себе. Здійснюючи проект, учень бачить готовий продукт, закінчений результат своєї діяльності. Це стимулює його до розвитку уміння будувати власне життя: визначати мету з урахуванням своїх здібностей та можливостей. А крім цього, така форма роботи сприяє розвитку полікультурних та інформаційних компетентностей школярів.

На уроках світової літератури приділяю велику увагу роботі з обдарованими учнями, розвиваю їх творчі здібності методом включення в творчий пошук на різних етапах уроку та в позакласній роботі.

В діяльності зі здібними учнями використовую наступні форми роботи:


 • індивідуально-групові заняття;

 • творчі завдання;

 • інтелектуальні щоурочні розминки.

10 клас

 1. Чому повість «Гобсек» літературознавці іноді називають новелою?

 2. Скільки «гобсеків» в повісті О.де Бальзака «Гобсек»?

 3. Об’єднайте відомих вам героїв літератури під гаслом «Жахливий світ жахливі серця»

 4. Доберіть анти епіграфи до повісті «Гобсек» Поясніть свій вибір.

Стимулює розвиток літературознавчих компетентностей компаративний аналіз. Працюючи над «Енеїдою» Вергілія, не можливо не згадати про «Енеїду» І. Котляревського; вивчаючи англійські народні балади про Робін Гуда, проводимо паралель з українським героєм, ватажком опришківського руху Олексою Довбушем.

Такий компаративний аналіз творів вітчизняного та світового літературного процесу допоможе учням усвідомити цілісність його і своєрідність нашої культури у ньому, краще засвоїти здобутки українських та зарубіжних письменників.

Розвиток самостійного, аналітично-критичного мислення – одне з основних завдань учителя літератури. Адже він, як ніхто інший, має можливість навчати своїх учнів інтерпретувати літературні твори, створювати їх версії, використовувати асоціації.

Методика критичного мислення послуговується чималим арсеналом прийомів. Та я обираю ті, які найбільше ефективні та адаптовані до учнів даного класу.

Прийоми «гронування» , «асоціативний кущ» дають можливість у будь – якому явищі, предметі, літературному персонажі побачити найголовніше, критично осмислити його, виокремити, зробити перші узагальнення.

Приклади:
«Гронування»

Поезія

Рицарський роман
Героїчний епос

В центрі Всесвіту БогСередньовіччяЗубожіння народу

Людина - гріховна істотаВійни, хвороби, хрестові походи

Формування націй, народностей, мов

«Асоціативний кущ»Вільно

Польща

Литва
УкраїнаФіларети

Адам Міцкевич
Пушкін

філомати«Кримські сонети»

Завдяки цьому прийому ми аналізуємо асоціації, які виникають у школярів після ознайомлення з життєвим і творчим шляхом польського поета Адама Міцкевича.

Прийом «Психологічний портрет» розкриває стійкі психологічні якості героя. Наприклад, ним можна скористатися, характеризуючи образ Ахілла за поемою «Іліада» Гомера.


Ахілл:


Запальний

Безстрашний

Вродливий

Справедливий

Сміливий


Складання сенканів – особисте розуміння учнями досліджуваної проблеми і їхнього ставлення до неї у вигляді цих оригінальних творів-мініатюр:

Сенкан «Середньовіччя»: 1. Середньовіччя

 2. Жорстоке, темне

 3. Воює, нищить, єднає

 4. Пауза у розвитку культури

 5. Занепад
 1. Данте

 2. Сміливий, розумний

 3. Творить, захищає, мислить

 4. Перший поет доби Відродження

 5. Учитель

Прийом «інформаційний пакет» дає можливість виокремити з переліку нерідко суперечливих висловлювань правильне, найголовніше і проаналізувати його:

«Середньовіччя – історична і культурна доба»

 1. «Середньовіччя – пауза у розвитку культури»

 2. «Середньовіччя – історичний період, в якому уживалися разом людське благородство, високі культурні надбання і невігластво, огрубіння людини і релігійний фанатизм»

 3. «Середньовіччя подарувало людству великих святих, єретиків, учених, мислителів,поетів і художників, уславленних мандрівників і героїв»

 4. «Середньовіччя – час, коли були винайдені ножиці, годинник, віконне скло, вогнепальна зброя, порцеляна, люстерка, виделки»

Для підвищення ефективності навчального процесу використовую і інші засоби, а саме: опорні схеми, інформаційні блоки і карти.

Опорні схеми і таблиці – це короткий, стислий виклад навчального матеріалу. Опорні схеми і таблиці часто заповнюються самими учнями під час уроку, що допомагає учням запам’ятати чи повторити вивчений матеріал. Для членів груп з високим і достатнім рівнем практикую домашнє завдання у вигляді складання опорних схем чи порівняльних таблиць.

Інформаційні карти – запис літературних, історичних, філософських термінів. Для перевірки знань учнями цих термінів часто включаю їх в інтелектуальні щоурочні розминки, або ж використовуючи їх, члени груп складають кросворди, ребуси, вікторини, якими обмінюються на уроці.
Урок зарубіжної літератури

9 клас

Тема: «Жанрово-тематичне розмаїття лірики О.С. Пушкіна.

Аналіз віршів «Я вас любив…», «Я мить чудову пам’ятаю…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»

Мета: систематизувати знання учнів про життєвий шлях О.С.Пушкіна, збагатити знання школярів про лірику поета; розкрити її жанрово-тематичне розмаїття; розвивати виразне читання, логічне мислення, зв'язне мовлення, навчати аналізу ліричного твору; сприяти морально-етичному вихованню учнів.

Обладнання: портрети О.С.Пушкіна, Н.Гончарової, А.Керн, тексти поезій, схеми.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: урок – презентація

Хід уроку:

І. Актуалізація опорних знань.

1.Слово вчителя

- Ми продовжуємо з вами знайомитися з творчим шляхом О.С.Пушкіна, видатного російського поета.

На попередньому уроці, досліджуючи біографічні дані О.С.Пушкіна, розпочали заочну екскурсію залами міні-музею.

Сьогодні я запрошую вас відкрити нові сторінки із життя і творчості світоча російської поезії і продовжити мандрівку залами музею Пушкіна.2.Усний диктант

(Завдання: назвати події із життя поета, які відбулися в роки, записані на дошці). 1. 1799 р. (народився О.С. Пушкін).

 2. 1811 р. (12-річного Олександра віддали до Царсько сєльского ліцею).

 3. 1814 р. (перший його вірш був опублікований, коли він навчався в Ліцеї).

 4. 1817 р. (О.С. Пушкін закінчив Ліцей).

 5. 1817 - 1820рр. (служба в Колегії іноземних справ)

 6. 1820 - 1824 рр. (перебуває в Одесі і Бесарабії).

 7. 1824 р. (переїзд в маєток батьків с. Михайлівське).

 8. 1825 р. (Декабристське повстання в Петербурзі на Сенатській площі).

 9. 1828 р. (знайомство з Н. Гончаровою).

 10. 1830 р. (О.С.Пушкін отримує згоду на шлюб з Н.Гончаровою).

 11. 1837 р. (великий поет Росії загинув на дуелі).


3.«Асоціативний кущ» (індивідуальне завдання)

«Життя Пушкіна»


1817р. - вступний іспит

1811-1817рр. -Царськосєльський ліцей1799 – 1811 рр. - Москва, дитинство

1819 р. - гурток «Зелена лампа»
А.С. Пушкін1837 р. - дуель, смерть1820-1824 рр. - «південне заслання»1830 р. - шлюб поета
1824 р. - маєток Михайлівське

1825 – 1837 рр. - період розвитку реалізму


4.Тестова перевірка знань (самостійна письмова робота в зошитах з наступною перевіркою)

1.Пушкін народився в:

а)Петербурзі;

б)Москві;

в)Михайлівському.

2.Прадід Пушкіна був:

а)вихованцем царя Петра 1;

б)посланцем при дворі царя Петра 1;

в) міністром Петра 1

3.Няню О.С.Пушкіна звали:

а)Орина Родіонівна;

б)Надія Осипівна;

в)Марія Олександрівна;

4.На ліцейському іспиті був присутній :

а)К.Батюшков;

б)Г.Державін;

в)І.Дмитрієв.

5.Де проходило «південне заслання» поета:

а)в Одесі і Бесарабії;

б)в Одесі і Криму;

в)в Одесі і Константинополі.

6.Над романом «Євгеній Онєгін» О.С.Пушкін працював:

а) 5 років;

б) 6 років;

в) 7 років.

7. Які поет мав прізвиська в Ліцеї:

а)Мавпа і Француз;

б)Мавпа і Англієць;в) Мавпа і Американець.

8. Ім'я вбивці О.С. Пушкіна:

а) Дантес;

б) Данзан;

в) Дангар.

9.Дуель поета відбулася:

а) біля Гнилої річки;

б) біля Чорної річки;

в) на Волзі.

10. О.С. Пушкін похований :

а) в Святогор'ї;

б) в Болдіно;

в) в Михайлівському.

Фронтальна перевірка правильності виконання:

Один учень читає відповідь:

 • Згодні з ним - піднімають вверх ручку;

 • Хто має іншу думку – руку.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. Слово вчителя:

Поезія Пушкіна супроводжує нас протягом всього життя. В 5 класі ми з вами читали поему «Руслан і Людмила»; а вступ вчили напам'ять, рядки якого ви не забули й досі:

У лукомор'я дуб зелений...

Хто продовжить?

(2-3 учні читають напам'ять вступ до поеми «Руслан і Людмила»)

Творчість Пушкіна велика і багатогранна і звичайно ж, не обмежується лише цією поемою.

Він писав і казки, і прозові твори-романи, повісті.

На сьогоднішньому уроці ми познайомимося більш детально з поетичним надбанням Пушкіна.

III. Оголошення теми, мети уроку

/запис на дошці/

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1.Слово вчителя:

Я запитую уривки із найбільш відомих поезій О.С.Пушкіна, ваше завдання вказати до якого виду лірики належить той чи інший поетичний твір:

а) «Я вас люблю ....»

б) «Мороз и солнце день чудесный...»

в) «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...»

г) «К Чаадаеву».2 .Колективне складання опорної схеми:

«Основні теми і мотиви лірики О.С. Пушкіна»3. Слово вчителя:

Я вас запрошую завітати до поетичного салону і послухати рядки чарівної поезії О.С. Пушкіна. У вас було випереджальне завдання: вивчити напам'ять поетичні перлини О.С. Пушкіна і підготувати літературознавчий коментар до них.4. Виразне читання напам'ять «Я помню чудное мгновенье...»

5. Літературознавчий коментар :

- присвячується А.Керн, яка народилася в місті Орел, в якому дід по матері І.П. Вульф був губернатором. Дитинство пройшло в м. Лубнах, на Полтавщині, батько П. Полторацький - український поміщик- самодур. В 17 років видали заміж за 52-річного помічника генерала Є.Р. Керна. Розлучилася і в 1820 році переїхала до Петербурга, де в Смольному інституті виховувалися її доньки Катерина і Анна. На одному з петербурзьких вечорів познайомилася з Пушкіним, хоча увагу привернув І. Крилов, байкар.

В 1825 році в помісті Вульфів зустрічається з Пушкіним, зустріч в Тригорському стала початком дружби поета і А.Керн. У день від'їзду із Тригорського Пушкін подарував 1 главу із «Євгенія Онєгіна», у нерозрізаних листках між сторінками знайшла аркуш паперу з рядками із вірша «Я помню чудное мгновенье».

6. Бесіда за прочитаним.

- Зверніть увагу на дошку, на якій записана пам'ятка - інструкція аналізу вірша.

Завдання: подумайте і дайте відповідь на питання:


 • Який настрій вірша? (романтично-піднесений)

 • Яка композиція поезії? 1-спогади про зустріч; 2-роки розлуки; 3-нова зустріч.

 • Як зображена кохана жінка?

 • Назвати художні засоби.

 1. Виразне читання «Я вас люблю...»

 2. Літературознавчий коментар

У 1825 році А. Керн в Тригорському, але вже з чоловіком і знову зустріч з поетом. О.С. Пушкін не знайшов спільної мови з генералом Керном, а з нею був як «завжди ніжний...».

Життя у кожного склалося по-різному. Пушкін одружився у 1830 р., А.Керн вдруге вийшла заміж, та вони завжди підтримували дружні стосунки.

1 лютого 1837 р. А.Керн плакала в темному кутку Конюшенної церкви, оплакуючи смерть О.С. Пушкіна. Спогади про великого поета і його дружбу зігрівали душу А.Керн до кінця її життя.

9.Бесіда за прочитаним.

- Будьте уважні, пропоную попрацювати в парах. На дошці питання, які допоможуть нам при аналізі даного вірша.


Завдання: 3-4 хвилини радимося один з одним і даємо відповідь на питання:

 • Яку роль відіграє у поезії повтор «Я вас люблю...» (передає силу кохання, яке витримало роки розлуки).

Яка форма вірша? (вірш-роздум, вірш-спомин, вірш-побажання).

10. Виразне читання «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...»

11.Літературознавчий коментар.

Вірш був написаний в 1836 р., але за життя поета не друкувався. Після дуелі, кабінет за наказом царя був опечатаний. І лише 7 лютого 1837р., після того, як розпечатали його, В. Жуковський, друг поета, перевіз всі папери Пушкіна до себе на квартиру, де протягом двох тижнів жандарми в присутності В. Жуковського розбирали папери поета, це був, фактично, посмертний обшук митця.

Завдяки зусиллям В.Жуковського твір був вперше опублікований у 1840 році з деякими цензурними обмеженнями. І тільки в 1937 році через сто років після смерті поета, був надрукований в авторському варіанті.

12.Бесіда за прочитаним.

- Продовжуємо працювати в парах. До вашої уваги питання для аналізу даної поезії:

Як ви розумієте слова «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (Пам'ятник- синонім мистецтва, яке вище за будь-які земні споруди і яке житиме вічно).

- У чому поет вбачає свої заслуги перед народом?

(в тому, що прославив свободу і благав перед царем за пом'якшення долі декабристів).

- Як ви розумієте останні рядки поезії?

(справжня поезія - від Бога, і не слід звертати на зауваження дурнів, які не розуміють справжнього мистецтва).

V. Закріплення вивченого матеріалу

«Мікрофон»


 • Що нового для себе відкрили на уроці?

 • Назвіть основні теми лірики Пушкіна?

 • Що нового Пушкін вніс в тему «поет і поезія»?

VI .Оцінювання

VIІ .Домашнє завдання.

Читати поезії Пушкіна і зробити класифікацію відповідно до опорної схеми «Основні теми і мотиви лірики О.С. Пушкіна».


Урок зарубіжної літератури

8 клас


Тема. Данте «Божественна комедія». Композиція твору

Мета: систематизувати знання учнів життя і творчість Данте, ознайомити їх з морально-філософським змістом «Божественної комедії», тематикою поеми,ідейним змістом, особливостями світобачення автора, розвивати вміння аналізувати текст, узагальнювати матеріал, виховувати шанобливе ставлення до кращих зразків світової культури, кращі моральні якості людини

Обладнання : схеми, підручники, зошити

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок-змагання з використанням елементів

інтерактивних технологій навчання

Хід уроку:

І.Актуалізаиія опорних знань.

І конкурс Літературна вікторина « Життя і творчість Данте»

І.Коли і де народився Данте? (1265 р. м. Флоренція, Італія)

2.1з якого роду походить Данте? (Аристократичного, нащадок хрестоносця Каччагвіди)

З.Які дві партії змагалися у Флоренції за часів Данте? (Гібеліни і гвельфи)

4.Чиї інтереси захищали гвельфи? (Ремісників)

5.На які два крила розділилася партія гвельфів? (Білих - противників папи, чорних - прибічників папи)

6.В якому році до влади прийшли чорні гвельфи? (У 1302р.)

7.Що зробили зі своїми противниками чорні гвельфи? (Віддали під суд)

8.В чому звинуватили Данте, одного із керівників білих гвельфів? (В підкупі і хабарництві)

9.Який був вирок суду щодо Данте? (Вигнання із Флоренції)

10.Скільки років поневірявся Данте містами Італії? (20 років)

11.В якому році Данте запропонували амністію? (В 1316 р.)

12.Чому поет відмовився від помилування? (Він вважав принизливим пройти в сорочці приреченого до страти із свічкою в руках головними вулицями Флоренції)

II конкурс Гра «Закінчи речення»

1 .Його психологічна збірка «Нове життя» складається із .. .(віршів, переважно сонетів, і прози)

2.Дана поетична збірка розповідає про історію кохання ліричного героя до...(Беатріче)

З.Всього Данте зустрічався із Беатріче...(3 рази: в 9 років, через 9 років і під час поховання)

4. «Беатріче» означає.. .(«благословенна»)

5.Сонет це... (чотирнадцятирядковий вірш п'ятистопного чи шестистопного ямбу)

6.Канцона – це… (жанр поезії трубадурів, оспівування чистого кохання)

III конкурс «Вчитель-учень»

Завдання: представники команд обмінюються питаннями, які стосуються життя і творчості Данте

Проблемне питання:


 • Чому Данте називають останнім поетом Середньовіччя і першим поетом Відродження?

(учні доводять свою думку шляхом складання «асоціативного куща»)

Відродження

Середньовіччя
ДантеГуманізм , кохання

Доля в руках БогаПробуджує дух людини

Оспівує земну жінку

Людина має гріховну оболонку

Кохана схожа на Мадонну

IV конкурс «Створи сенкан»

Завдання: скласти сенкани на тему

І команда:

Данте

Розумний, мудрий

Творив,боровся, страждав

Поет-провісник світлого майбуття

Патріот

II команда:

Середньовіччя

Похмуре, жорстоке

Воює, нищить, створює

Пауза у розвитку культури

Бог

( підведення підсумків змагання)

II. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення

теми, мети уроку

Проблемне питання:

- Як ви розумієте слова : «Хто йде сюди , покинь усі надії»III. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1.Слово вчителя з елементами бесіди

 • історія виникнення назви поеми «Божественна комедія»

 • жанр твору

 • тема, основна думка

 • сюжет твору

- композиція поеми «Божественна комедія»

2. Випереджальне завдання творчого характеру (робота в групах – презентація опорних схем)

I група - схема «Пекло»

II група - схема «Чистилище»

III група - схема «Рай»З.Аналіз опорних схем (фронтальне опитування)

- що об'єднує Пекло, Чистилище і Рай? (9 кіл)

- який гріх , на думку поета , найстрашніший ? (Зрада)

- яких ви знаєте всесвітньовідомих зрадників ? (Каїн , Іуда , Брут)4.Схема «Концепція світу в поемі»
Космос

Земля Пекло Чистилище Рай

Людина
5.Робота з текстом поеми, читання, аналіз І пісні

6. «Мозковий штурм»

- як ви розумієте образи лісу, звірів? (Це алегоричні образи політичних супротивників поета , людські вади , гріхи )

- скільки років було поету , коли він опинився в лісі? (35р.)

- до чого прагне душа поета? (знайти сенс буття)

- як поет ставиться до Вергілія? (вважає своїм учителем)

- чому саме Вергілій супроводжує поета в загробному світі? (в епоху Середньовіччя Вергілія вважали провидцем майбутнього)V.Закріплення вивченого

1. «Мікрофон»

- як треба прожити своє життя , щоб не потрапити після смерті в Пекло ?

VI. Домашнє завдання

 1. рівень. Вивчити уривок напам'ять із поеми «Божественна комедія».

 2. рівень. Написати твір-роздум на тему: «Над чим я задумався, читаючи «Божественну комедію»?»


Урок із зарубіжної літератури

11 клас

Тема: Життєвий і творчий шлях М. А. Булгакова - однієї з

найяскравіших зірок на літературному небосхилі XX ст.

Мета: систематизувати, узагальнити знання учнів про життєвий і творчий

шлях М. Булгакова, розвивати уміння і навички аналізу літературного тексту,виховувати любов і повагу до кращих зразків красного письменства

Обладнання: портрет М. А. Булгакова, виставка творів М. А. Булгакова, кросворди, ілюстрації до творів М. Булгакова «Собаче серце», «Майстер і Маргарита»

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань

Форма проведення: урок-конкурс

Хід уроку:

І. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Вступне слово вчителя

Михайло Булгаков... З ім'ям цього видатного письменника пов'язані трагічні сторінки російської літератури.

Його життя- дзеркало,яке відобразило всю деформацію суспільства в період сталінських репресій , саме Булгакову в повній мірі довелося відчути на собі тиск могутньої адміністративно-бюрократичної системи.

Майже кожний великий твір письменника супроводжувався несправедливою критикою. Причин для цього було більш ,ніж достатньо.

Булгаков протягом всього життя відстоював принципи російської класичної літератури. Він вважав, що радянська література не може успішно розвиватися без засвоєння кращих надбань російської культури. Булгаков писав лише про те, що сам добре знав і що його хвилювало. На те , що відбувалося в країні він мав свою точку зору, яка часто не співпадала з офіційною. Письменник був переконаний , що ведучу роль в розвитку країни повинна грати інтелігенція.

Одним словом , Булгаков - класичний представник тієї частини інтелігенції, яка не залишила країну в важкі роки і намагалася зберегти себе і свій світ навіть в умовах сталінізму.

2.Розминка для ерудитів

Завдання:

Дати відповідь на запитання , які стосуються життєвого і творчого шляху М. А. Булгакова, відомого російського письменника.

Запитання для команди №1

1 .В якому році, коли і де народився М.А. Булгаков?

2.Хто батьки М.Булгакова?

З .Який факультет іякого університету свого часу закінчив письменник?

4.Що пов'язує Булгакова з селом Нікольським Смоленської губернії?

5.Свідком стількох політичних переворотів був Булгаков в 1918р. в м. Києві?

б.Ким, за політичними переконаннями, був М.Булгаков?

7.Що стало причиною його розчарувань в ідеалах монархії?

8.Над яким романом письменник працював протягом всього життя?

Запитання для команди №2

1 .Ким в юності мріяв стати письменник?

2.Назвіть твори М.Булгакова, які були екранізовані? З.Яку роль в його житті відіграла Н. К. Крупська?

4.Коли розпочинається замовчування творчості М. Булгакова?

5.В якому році письменник звернувся з листом до Сталіна?

6.Про що йшлася мова в цьому листі?

7.В якому році і від чого помер М. Булгаков?

8.Чи побачив він хоч одне прижиттєве видання своїх творів в СРСР?

3.Робота в командах

 • Конкурс кросвордів

Завдання:

Дати відповідь на запитання і скласти з цих відповідей кросворд

«Київ в житті і творчості М. А. Булгакова»

1. Одна з найстаріших вулиць м. Києва, на якій в будинку № 13 довгий час проживала сім я Булгакових? (Андріївський спуск)

2. Назва роману Булгакова, присвяченого громадянській війні в Україні? («Біла гвардія»)

3. Назва п'єси, якудуже любив «батько народів»,він переглянув спектакль не менше, ніж 15 разів. Саме вона й стала для Булгакова «охоронною грамотою» («Дні Турбіних»)

4. М.Булгаков був названий в честь покровителя м. Києва. Яке місце займав святий Михайло в «небесній ієрархії»? (Архангел)

5. На якій вулиці батьки М.Булгакова наймали свою першу квартиру? Саме в ній пройшов перший рік життя М.Булгакова, якого охрестили в церкві, яка мала таку ж назву, що й вулиця (Воздвиженська)

6. В якому київському навчальному закладі молодий доцент А.Булгаков викладав історію західних віро сповідувань? (Духовна академія)

7. Назва нарису ,присвяченого рідному Києву? («Київ-місто»)

III. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

1. Конкурс ілюстраторів творів М. Булгакова

Завдання:

Намалювати ілюстрації до творів Булгакова і захистити їх:

1 команда – повість «Собаче серце»

2команда – роман «Майстер і Маргарита»

Найвища оцінка-12 балів

2.Конкурс літературознавців

Завдання:

Визначити кому із героїв повісті «Собаче серце» належать ці слова: • «Документ - найважливіша річ на світі»;

 • «Курити після обіду - це дурість»; -«Я йому влаштую бенефіс»;

 • «Доживіть до старості з чистими руками»;

 • «Нашийник - все рівно, що портфель»;

 • «Двом богам служити не можна»;

 • «Пани всі в Парижі»;

 • Найвища оцінка - 5 балів;


З.Конкурс архіваріусів

Завдання:

Команди отримують карточки, на яких окремо – рік, події із життя і творчості письменника.


х мета: об єднати, доповнивши одне з них короткою розповіддю:

1. 1919р.- перебування Булгакова у Владикавказі;

2. 1916-1917рр.-практика в земській лікарні в с. Нікольському Смоленської губернії;

3. 1928-1930 рр. - лист Булгакова до Сталіна;

4. 1918р.- перебування Булгакова у Києві;

4.Конкурс «Театральна вітальня»

Завдання:

Інсценізація уривків із роману «Майстер і Маргарита» Найвища оцінка - 12 балів;

5.Дуель капітанів «Цейтнот»

Завдання:

Закінчити речення:1.Роман «Майстер і Маргарита» - це...(своєрідне Євангеліє від Булгакова)

2.3а своєю композицією - це (роман у романі)

3.Під назвою до роману «Майстер і Маргарита» можуть служити слова.. .(вільна творчість і вільне кохання)

4.Воланд - це не тільки сатана, високоосвічена людина - це.. .(ідеал державного можновладця)

5.Одна з головних ідей роману «Майстер і Маргарита» - найстрашніша вада - це… (боягузтво)

IV. Підсумок уроку.

1. Гра «Мікрофон»:

 • основна тема, ідея твору М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита»

 • твоє ставлення до героїв роману.

2.Підведення підсумків змагання, виставлення, коментування оцінок.

V. Домашнє завдання:

1 рівень: Підібрати цитати до характеристики образів Воланда, Єшуа, Понтія Пілата.2 рівень: Написати твір - роздум «Зрада – найстрашніший гріх?»


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Михайлівська середня загальноосвітня школа iconВідділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами
Жовтоводська середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами, спеціаліст вищої категорії
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconКомунальний заклад освіти «Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа №4» дніпропетровської міської ради

Михайлівська середня загальноосвітня школа iconСередня загальноосвітня школа №4
Приватні цілі створення портфоліо прослідити еволюцію професійної педагогічної діяльності, сприяти розширенню методичного діапазону...
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconВідділ освіти Широківської районної адміністрації
Комунальний заклад «Широківська середня загальноосвітня школа №1 – загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів»
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconУрок трудового навчання у 8 класі Вчитель: Гаврилюк І.І., спеціаліст вищої категорії 2013 р. План уроку
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №18 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconРкзо демуринська середня загальноосвітня школа І іі ступенів
Літератуні диктанти подібні до тестових завдань, бо також є вправами зворотної дії: можна одразу ж проконтролювати правильність виконаної...
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconЗвіт №3 Про роботу за Проектом «Енергоефективні школи» № з/п Назва заходу Дата проведення Учасники (якісний та кількісний склад) Примітка
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю»
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconЗвіт №1 про роботу за Проектом «Енергоефективні школи» № з/п Назва заходу Дата проведення Учасники (якісний та кількісний склад) Примітка
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю»
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconВикористання сучасних методів контролю успішності та оцінки знань учнів при вивченні іноземної мови
Малоскнитський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Михайлівська середня загальноосвітня школа iconЇ вна, вчитель історії кз «Нікопольська середня загальноосвітня школа І ііі ступенів №23»
Метою методичної розробки є огляд динаміки розвитку Веб 0 та аналіз впливу цих соціальних сервісів на формування освітнього простору...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка