Михайло Булгаков : містика життя


М. Булгаков та його сучасники : точки перетинуСторінка2/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,53 Mb.
1   2   3   4

М. Булгаков та його сучасники : точки перетину
М. Булгаков та його сучасники – Ахматова, Пастернак, Блок, Маяковський, Мейерхольд, Шкловський інші. Реалії 20-30 рр. та риси сучасників в творах М. Булгакова.


1. Абрагам П. Павел Флоренский и Михаил Булгаков [Текст] / П. Абрагам // Философские науки. – 1990. – № 7. – С. 95–100.

О влиянии идей философа на творчество писателя.

2. Алексеева Н. С. М.Булгаков и У.Голдинг: поэтика как эсхатология [Текст] / Н. С. Алексеева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – Ч. 1. – С. 98–108. – (Сер. Літературознавство ; Вип.2(46)).


3. Бабичева Ю. В. Театральная проза Михаила Булгакова [Текст] / Ю. В. Бабичева // Поэтика жанров русской и советской литературы : межвуз. сб. науч. тр. / Вологод. гос. пед. ин-т. – Вологда, 1988. – С. 103–120.


4. Бабичева Ю. В. Киносценарий как литературный жанр ("Ревизор" М. Булгакова) [Текст] / Ю. В. Бабичева // Жанры в литературном процессе : межвуз. сб. науч. тр. / Вологод. гос. пед. ин-т; редкол. Ю. В. Бабичев. – Вологда, 1986. – С. 72–82.


5. Буров С. Г. Булгаков как одна из тайн "Доктора Живаго" [Текст] / С. Г. Буров // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2010. – № 1. – С. 12–26.

Взамовлияние двух русских писателей М.А.Булгакова и Б.Л.Пастернака.

6. Кобзарь Е. И. Гоголевские традиции в драматургии М. Булгакова [Текст] / Е. И. Кобзарь // М. Гоголь і світова література : зб. наук. праць / голов. ред. О. М. Ніколенко; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 169–174. – (Гоголівські читання в Полтаві).


7. Кривоносов Ю. А+Б [Текст] / Юрий Кривоносов // Знание-сила. – 2010. – № 4. – С. 58–64.

Дружба Анны Ахматовой с Михаилом Булгаковым и его семьей.

8. Лакшин В. Я. О Доме и Бездомье: Александр Блок и Михаил Булгаков [Текст] / В. Я. Лакшин // Литература в школе. – 1993. – № 3. – С. 18–22.


9. Лурье Я. С. М. Булгаков и Марк Твен [Текст] / Я. С. Лурье // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1987. – Т. 46, № 6. – С. 564–571.


10. Марков П. Булгаков и театр [Текст] / П. Марков // Воспоминания о Михаиле Булгакове : сборник / сост.: Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес. – М., 1988. – С. 239–243.


11. Мацапура В. Гоголь і Булгаков: точки перетину та "діалог митців" [Текст] / В. Мацапура // Філологічні науки : зб. наук. праць / Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 136–138. – Рец. на кн.: Ніколенко О., Шабренко Т. Столичний текст М. Гоголя та М. Булгакова. – Полтава, 2009. – 200 с.


12. Нинов А. О драматургии и театре Михаила Булгакова: (Итоги и перспективы изучения) [Текст] / А. Нинов // Вопросы литературы. – 1986. – № 9. – С. 84–111.


13. Павловский А. И. Булгаков и Ахматова [Текст] / А. И. Павловский // Русская литература. – 1988. – № 4. – С. 3–16.

Из истории творческих взаимоотношений.

14. Петровский М. Два мастера: Владимир Маяковский и Михаил Булгаков [Текст] / М. Петровский // Литературное обозрение. – 1987. – № 6. – С. 30–37.


15. Петровский М. С. Михаил Булгаков: киевские театральные впечатления (в творчестве писателя) [Текст] / М. С. Петровский // Русская литература. – 1989. – № 1. – С. 3–25.


16. Рудницкий К. Театральная судьба Булгакова [Текст] / К. Рудницкий // Огонек. – 1987. – № 19. – С. 23–24.


17. Свербилова Т. Г. Драматургия М. А. Булгакова [Текст] / Т. Г. Свербилова // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1988. – № 7. – С. 58–64.


18. Снєгірьова В. Микола Хвильовий і Михайло Булгаков: пізнання революції [Текст] / В. Снєгірьова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 2. – С. 46–50.


19. Соколов Б. В. Андрей Белый и Михаил Булгаков [Текст] / Б. В. Соколов // Русская литература. – 1992. – № 2. – С. 42–55.


20. Степанов Н. С. Жанровые особенности драматургии М. Булгакова [Текст] / Н. С. Степанов // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2000. – № 2. – С. 29–32.


21. Тамарченко А. Драматургическое новаторство Михаила Булгакова [Текст] / А. Тамарченко // Русская литература. – 1990. – № 1. – С. 46–67.


22. Чудакова М. Годы кризиса (1929–1930). Новые пьесы и надежды. Возвращение к прозе (1932–1935). "Что ж, либретто, так либретто!" (1936) [Текст] / М. Чудакова // Жизнеописание Михаила Булгакова / М.О.Чудакова. – М., 1988. – С. 311–433.


23. Чудакова М. Пастернак и Булгаков: рубеж двух литературных циклов [Текст] / М. Чудакова // Русская литература. – 1991. – № 5. – С. 11–17.


24. Чудакова М. О. Булгаков и Гоголь: К 170-летию Н. В. Гоголя [Текст] / М. О. Чудакова // Русская речь. – 1979. – № 2. – С. 38–48 ; № 3. – С. 55–59.
Творчість М. Булгакова

Творчість М. А. Булгакова – найбільше явище російської художньої літератури XX століття. Основною його темою можна вважати тему "трагедії народу". Письменник був сучасником усіх тих трагічних подій, які відбувалися в Росії першої половини нашого століття. Але найголовніше, М. А. Булгаков був проникливим пророком. Він не лише описував те, що бачив навколо себе, але і розумів, як дорого заплатить за усе це його батьківщина.

Віхі творчості :1923 – 1924 роки - „Дияволіада”, у 1924 році - твір „Фатальні яйця”, у 1925 році - „Собаче серце”, у 1925 – 1928 роки - „Біла гвардія”, „Дні Турбіних”, п’єса „Біг”, у 1927 році - оповідання „Морфій”, у 1926 році - оповідання „Я убив”, присвячене медицині, у 1928-1940 рр. „Мастер і Маргарита”, у 1933 році - автобіографічний роман „Життя пана де Мольєра”, у 1936 – 1937 роки -„Театральний роман”, у 1936 році - п’єса „Кабала святош”, у 1937 році - „Останні дні про Пушкіна”

«БІЛА ГВАРДІЯ»

Роман «Біла гвардія» («Белая гвардия»), п'єси «Дні Турбіних» («Дни Турбиных») і «Бег» («Бег») (1925—1928 pp.) складають трилогію про долі російської інтелігенції, їх поєднує образ центрального героя, в якому втілено духовні пошуки автора. У «Білій гвардії» Олексій Турбін трагічно сприймає події революції та громадянської війни, відчуваючи загрозу знищення духовності. Але він не тікає від дійсності, а намагається визначити своє місце у подіях, ставлячи перед собою питання: «Як бути? Як жити?». Однак у романі відповіді на них ще немає. У п'єсі «Дні Турбіних» Олексій Турбін уже все вирішив: для нього, як і для інших інтелігентів, не існує виходу — стріляти в свій народ він не може, тому шукає смерті й гине, рятуючи молодих юнкерів. У п'єсі «Біг» Булкагов показав, що могло б бути з Олексієм Турбіним, якби той не загинув під час громадянської війни і виїхав у еміграцію. Генерал Хлудов, головний герой «Бігу», врятувався від більшовиків, однак душевний біль не вгамовується: жити в розриві з батьківщиною він не може, але прийняти її — криваву й жорстоку — також не в силі. Хлудов, як і Олексій Турбін, шукає смерті, йому залишається єдине — самогубство. Письменник показав духовну драму інтелігенції, зруйнування культурних засад суспільства, порушення моральних принципів. У трилогії невипадково звучать мотиви світової класики (Й. В. Гете, О. Пушкіна, Ф. Достоєвського, Д.Н.Ґ. Байрона та ін.) — як нагадування про втрачені гуманістичні цінності.
1. Адамович Г. "Дни Турбиных" М. Булгакова [Текст] / Г. Адамович // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 42–43.


2. Алексеева А. П. Катарсис в древнерусской литературе и в "Белой гвардии" М. А. Булгакова [Текст] / А. П. Алексеева // Мова і культура. – 2001. – Т.ІV, Вип. 3. – С. 5–8.


3. Бахматова Г. Н. О поэтике символизма и реадизма [Текст] / Г. Н. Бахматова // Вопросы русской литературы : сб. ст. / ред. М. А. Назарок. – Львів, 1988. – Вып. 2 (52). – С. 124–131.

На материале "Петербурга" Андрея Белого и "Белой гвардии" М. Булгакова.

4. Боборыкин В. Г. Восемь снов и Савва Лукич [Текст] / В. Г. Боборыкин // Михаил Булгаков : кн. для учащихся ст. кл. / А. Г. Боборыкин. – М., 1991. – С. 100–117. – (Биография писателя).

Пьеса "Бег" М. А. Булгакова.

5. Боборыкин В. Г. "Белая гвардия" [Текст] / В. Г. Боборыкин // Михаил Булгаков : кн. для учащихся ст. кл. / А. Г. Боборыкин. – М., 1991. – С. 67–84. – (Биография писателя).


6. Булгакова Е. С. О пьесе "Бег" и ее авторе [Текст] / Е. С. Булгакова // Воспоминания о Михаиле Булгакове : сборник / сост.: Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес. – М., 1988. – С. 381–390.


7. Геймбух Е. Ю. Поэзия прозы : О лиризме романа М. Булгакова "Белая гвардия" [Текст] / Е. Ю. Геймбух // Русский язык в школе. – 2000. – № 1. – С. 66–74.


8. Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова ["Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита"]: К 100-летию М. А. Булгакова [Текст] / И. Золотусский // Литературная учеба. – 1991. – № 2. – С. 147–165.


9. Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова [Текст] / И. Золотусский // Литературная учеба. – 1991. – № 2. – С. 147–165.

"Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита".

10. Кацис Л. "...О том, что никто не придет назад" : Предреволюционный Петербург в "Белой гвардии" М. А. Булгакова [Текст] / Л. Кацис // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 78–86.


11. Крюкова Г. В. Дыхание истории в романе М. А. Булгакова "Белая гвардия" [Текст] / Г. В. Крюкова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1996. – № 2. – С. 36–38.


12. Лурье Я. От "Белой гвардии" к "Дням Турбиных" [Текст] / Я. Лурье, И. Серман // Русская литература. – 1965. – № 2. – С. 194–203.


13. Назарець В. Н. Булгаков тайный [Текст] / В. Н. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 9–23.


14. Никонова Т. А. "Дом" и "город" в художественной концепции романа М. А. Булгакова "Белая гвардия" [Текст] / Т. А. Никонова // Поэтика русской советской прозы : межвуз. науч. сб. / ред. В. С. Синенко ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1987. – С. 53–62.


15. Ребель Г. М. "Меч исчезнет, а звезды останутся..." [Текст] / Г. М. Ребель // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 5. – С. 58–62.

Сюжет, герои и символы романа М. А. Булгакова "Белая гвардия".

16. Соколов Б. Три лица одного персонажа [Текст] / Б. Соколов // Литературная учеба. – 1985. – № 6. – С. 213–217.

Пьеса М. А. Булгакова "Бег".

17. Степанов Н. Сатира в романах Булгакова. "Белая гвардия" [Текст] / Н. Степанов // Сатира Михаила Булгакова в контексте русской сатиры XIX - I половинаы XX веков : [монография] / Н.С.Степанов. – Винница, 1999. – С. 145–156.


18. Телегина З. Образ Дома в пьесе М.Булгакова "Дни Турбиных" и повести А.Платонова "Котлован" [Текст] / З. Телегина // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2008. – № 38–39. – С.20–22.


19. Хинкулов Л. Михаил Булгаков и Алексей Турбин [Текст] / Л. Хинкулов // Радуга. – 1981. – № 5. – С. 171–188.

К творческой истории "Белой гвардии" и "Дней Турбиных".

20. Ходасевич В. Смысл и судьба "Белой гвардии" [Текст] / В. Ходасевич // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 43–45.

"Белая гвардия" М. Булгакова.

21. Чеботарева В. А. К истории создания "Белой гвардии" [М. А. Булгакова] [Текст] / В. А. Чеботарева // Русская литература. – 1974. – № 4. – С. 148–152.


22. Чередник Л. Мотиви російської класики в романі М.Булгакова "Біла гвардія" [Текст] / Л. Чередник // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 1(34). – С. 38–42. – (Філологічні науки).


23. Шошура С. Н. Украина в романе М.Булгакова "Белая гвардия" [Текст] / С. Н. Шошура // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2007. – № 4. – С.21–22.


 «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА»(1928–1940)

Відомо шість редакцій роману. Спершу М. Булгаков хотів написати "роман про диявола" - сатиричну фантасмагорію в вставною новелою про Христа і Пілата. Варіанти назв роману були такі: "Чорний маг", "Копито інженера", "Жонглер з копитом", "Син В(...)", "Гастроль (Воланда)", "Інженер з копитом" тощо. У 1931-1932 pp. у роман увійшли образи майстра і Маргарити, а в 1937-1938 pp. з'явилася остаточна назва - "Майстер і Маргарита".

У творі порушуються найважливіші моральні й філософські проблеми: свобода і насильство, художник і влада, сенс буття людини, духовна сутність світу, кохання, призначення особистості та вибір її позиції. Показано духовну градацію суспільства у культурно-історичному контексті, людини й всього світу. Цій головній темі підпорядковані інші: історія загибелі Ієшуа Га-Ноцрі, трагічна доля майстра і його роману, життя Івана Бездомного, пригоди Воланда з його почетом та ін. М. Булгаков болісно переживає, що світ утратив свою духовну сутність, люди забули про Бога, про вічні цінності, а це неминуче веде до трагедії. На його думку, протиставити будь-якому насильству можна лише одне - силу духу людини, її творчість, внутрішню свободу. Тому в романі утверджується ідея високих людських цінностей - добра, справедливості, кохання, волі. Ієшуа, майстер і Маргарита втілюють ідею непереможності особистості, яка усвідомила силу своєї творчості та внутрішньої свободи. Душі улюблених героїв М. Булгакова непідвладні ні дияволу, ні земній владі. І це має стати запорукою майбутнього духовного відродження світу.

"Майстер і Маргарита" - це "роман у романі". Глави про життя Москви 30-х років межують з розповідями на біблійні теми (роман, який пише майстер, інтерпретує відому історію зіткнення Ісуса і Понтія Пілата, а також історію жертовної загибелі Христа). Це дає змогу письменникові розглядати сучасність з позиції вічності та через призму християнських цінностей.

 "Рукописи не горять" - ця фраза стає лейтмотивом усього твору і символізує безсмертя людського духу, творчості, добра, любові, волі, християнських ідеалів. Спалений роман майстра про Єршалаїм знову відновлено. Отримують нове життя душі майстра і Маргарити.

1. Творчість М.Булгакова. Філософський, морально-етичний, художній, релігійний аспект роману "Майстер і Маргарита" [Текст] // Від Вітмена до Маркеса : матеріали до уроків зарубіжної літератури / К.Таранік-Ткачук. – Тернопіль, 2005. – С. 154–187.


2. Из первой редакции "Мастера и Маргариты": Фрагменты реконструкции [Текст] // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 18–23.


3. Абдуллина Г. А. О композиции романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Г. А. Абдуллина // Поэтика русской советской прозы : межвуз. науч. сб. / ред. В. С. Синенко, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1985. – С. 55–63.


4. Абрамова О. Б. "Бином Булгакова", или пятое измерение "Мастер и Маргарита" [Текст] / О. Б. Абрамова // Искусство и образование. – 2000. – № 3. – С. 4–18. – № 4. – С. 14–34 ; 2001. – № 1. – С. 60–82.


5. Абрамович С. Д. Жанровая специфика "Мастера и Маргариты" М.Булгакова [Текст] / С. Д. Абрамович // Мова і культура. – 2004. – Т.VІІ, В.7; Ч. 2. – С. 249–253.


6. Алексеев А. П. Эсхатологический код как сюжетообразующее начало в "Реквиеме" П. Корина и в "Мастере и Маргарите" М. Булгакова [Текст] / А. П. Алексеев, О. А. Зверев // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2008. – № 4. – С. 32–38.


7. Алексеева А. П. Общность мистического компонента в романе барона Олшеври "Вампиры" и в "Мастере и Маргарите" Булгакова [Текст] / А. П. Алексеева // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2006. – № 3. – С. 42–48.


8. Алексеева Н. С. Инфернальные мотивы в романах М.Булгакова "Мастер и Маргарита" и У.Голдинга "Повелитель мух" [Текст] / Н. С. Алексеева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2006. – Ч. 2. – С. 115–123. – (Сер. Літературознавство ; Вип.2(46)).


9. Андреев П. Беспросветье и просвет: Фантастические рассуждения о фантастическом романе [М. Булгакова "Мастер и Маргарита"] [Текст] / П. Андреев // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 108–112.


10. Андреевская М. И. О "Мастере и Маргарите" : [Из цикла "Прогулки с Булгаковым] [Текст] / М. И. Андреевская // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 59–63.


11. Анисимов А. В. "Мастер и Маргарита". Рекурсия М. А. Булгакова [Текст] / А. В. Анисимов // ПостМетодика. – 2002. – № 1. – С. 12–18.


12. Арсланов В. За что казнил Михаил Булгаков Михаила Александровича Берлиоза? [Текст] / В. Арсланов // Вопросы литературы. – 1989. – № 8. – С. 115–147.


13. Астахин Л. О загадочных персонажах и тайнах в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Лев Астахин // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 9. – С. 56–59.

Опыт их прочтения в соотнесенности с историческими событиями и прототипами.

14. Барков А. Кто они - Мастер и Маргарита? [Текст] / А. Барков // Наука и жизнь. – 1991. – № 9. – С. 88–96 ; № 10. – С. 52–58.

Прототипы героев романа М. Булгакова.

15. Барков А. О чем говорят парадоксы : [О романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"] [Текст] / А. Барков // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 66–70.


16. Беленький И. Л. О возможных программах комментария к "Мастеру и Маргарите" М. А. Булгакова [Текст] / И. Л. Беленький // Проблемы структурной лингвистики : сб. науч. трудов / АН СССР. Ин-т рус. яз. – М., 1989. – С. 220–229.


17. Богданов Н. "Пятое измерение" Михаила Булгакова [Текст] / Н. Богданов // Знание-сила. – 2008. – № 3. – С.88–95.

О романе "Мастер и Маргарита"и пьесах М.Булгакова :"Последние дни", "Черный снег", "Батум".

18. Булгаков М. Мастер и Маргарита : Черновые варианты романа [Текст] / М. Булгаков // Москва. – 1991. – № 5. – С. 187–201.


19. Булгаков М. А. "Мастер и Маргарита" : Ранние фрагменты [Текст] / М. А. Булгаков // Наше наследие. – 1991. – № 3. – С. 58–78.


20. Бэлза И. Ф. Генеалогия "Мастера и Маргариты" [Текст] / И. Ф. Бэлза // Контекст 1978. Литературно-теоретические исследования / АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького. – М., 1978. – С. 156–248.


21. Виноградов И. Завещание Мастера [Текст] / И. Виноградов // По живому следу: Духовные искания русской классики : лит.-крит. ст. / И. И. Виноградов. – М., 1987. – С. 335–381.


22. Віленський Ю. Недуга Понтія Пілата [Текст] / Ю. Віленський // Людина і світ. – 1990. – № 1. – С. 58–61.

Про роман М. Булгакова "Майстер і Маргарита".

23. Волощук Е. Анализ текста. Образы автора в контексте булгаковской концепции творчества (На материале романа "Мастер и Маргарита") [Текст] / Е. Волощук // Тема. – 1997. – № 1–2. – С. 146–163.


24. Волощук Є. Фаустинский прорыв сквозь человеческое в модернистском романе ХХ в. ("Доктор Фауст" Т. Манна и "Мастер и Маргарита" М. Булгакова) [Текст] / Є. Волощук // Зарубіжна література. – 1999. – № 40. – С. 6–8.


25. Гаврюшин Н. Литостротон, или Мастер без Маргариты [Текст] / Н. Гаврюшин // Вопросы литературы. – 1991. – № 8. – С. 75–88.

О нравственных идеалах романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

26. Галинская И. Л. Альбигойские ассоциации в "Мастере и Маргарите" М. А. Булгакова [Текст] / И. Л. Галинская // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1985. – Т. 44, № 4. – С. 366–378.


27. Галинская И. Л. "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова : К вопросу об историко-философских источниках романа [Текст] / И. Л. Галинская // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1983. – Т. 42, № 2. – С. 106–115.


28. Галинская И. Л. Криптография романа "Мастер и Маргарита" [Текст] / И. Л. Галинская // Загадки известных книг / И. Л. Галинская ; ред.: И. К. Пантин; АН СССР. – М., 1986. – С. 65–125. – (Из ист. мировой культуры).


29. Голтвеницька М. В. Диявол і його почт у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / М. В. Голтвеницька // Зарубіжна література в школі. – 2006. – № 19. – С. 25–36.


30. Горчица В. Категория смеха у Михаила Булгакова (на примере "Мастера и Маргариты") [Текст] / В. Горчица // Мова і культура : матер. 6-ї міжнар. наук. конф. : в 5 т. / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту, Ін-т укр. мови НАНУ. – К., 1998. – Т. 4 : Мова і художня творчість. – С. 64–68.


31. Громов Е. "Мастер и Маргарита" в иллюстрациях Сергея Алимова [Текст] / Е. Громов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 46–47.


32. Гукова О. О. Дива, що відбуваються на осі кохання. До проведення уроку за романом Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 39–40.


33. Журавлева Г. Н. Вечность – Библия – Человек : (Философское кредо "Мастера и Маргариты" М. А. Булгакова и учение Г. С. Сковороды: Урок-гипотеза [Текст] / Г. Н. Журавлева // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1990. – № 11. – С. 37–40.


34. Зеркалов А. Воланд, Мефистофель и другие : Заметки о "теологии" романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / А. Зеркалов // Наука и религия. – 1987. – № 8. – С. 49–51 ; № 9. – С. 27–29.


35. Зеркалова А. Иисус из Назарета и Иешуа Га-Ноцри [Текст] / А. Зеркалова // Наука и религия. – 1986. – № 9. – С. 47–52.

К анализу "библейской" линии романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

36. Золотоносов М. "Сатана в нестерпимом блеске..." : О некоторых новых контекстах изучения "Мастера и Маргариты" [Текст] / М. Золотоносов // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 100–107.


37. Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова ["Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита"]: К 100-летию М. А. Булгакова [Текст] / И. Золотусский // Литературная учеба. – 1991. – № 2. – С. 147–165.


38. Золотусский И. Заметки о двух романах Булгакова [Текст] / И. Золотусский // Литературная учеба. – 1991. – № 2. – С. 147–165.

"Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита".

39. Ионин Л. Г. Две реальности "Мастера и Маргариты" [Текст] / Л. Г. Ионин // Вопросы философии. – 1990. – № 2. – С. 44–55.


40. Киреев Р. Булгаков : "Ты совершишь со мной мой последний полет" [Текст] / Р. Киреев // Наука и религия. – 2000. – № 3. – С. 18–21.

Личная, семейная жизнь М. Булгакова и "Мастер и Маргарита".

41. Кирпичников А. Об одном неисследованом сюжете в романе М. Булгакова "мастер и Маргарита" [Текст] / А. Кирпичников // Москва. – 1990. – № 12. – С. 201.


42. Кисилева Л. Ф. Прочтение содержания сквозь призму формы [Текст] / Л. Ф. Кисилева // Методология анализа литературного произведения / ред. Ю.Б.Борев; АН СССР, Ин-т мировой л-ры имени А.М.Горького. – М., 1988. – С. 227–248.

Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

43. Коваленко в. Пробиваясь к глубинам текста. Урок-расшифровка романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / в. Коваленко, Н. Пилипенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 1. – С. 58–61.


44. Кораблев А. Тайнодействие в "Мастере и Маргарите" : К 100-летию М. А. Булгакова [Текст] / А. Кораблев // Вопросы литературы. – 1991. – № 5. – С. 35–54.


45. Кораблёв А. А. Художественное время в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / А. А. Кораблёв // Вопросы русской литературы : сборник ст. / ред. М. А. Назарок. – Львів, 1987. – Вып. 2 (50). – С. 8–14.


46. Крот Ю. Ф. ...Главная линия этого опуса [Текст] / Ю. Ф. Крот // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 68–71.

О главных героях романа "Мастер и Маргарита".

47. Лёвшин В. Садовая 302-бис [Текст] / В. Лёвшин // Воспоминания о Михаиле Булгакове : сборник / сост.: Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес. – М., 1988. – С. 164–191.


48. Лесскис Г. А. "Мастер и Маргарита" Булгакова : Манера повествования, жанр, макрокомпозиция [Текст] / Г. А. Лесскис // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1979. – Т. 38, № 1. – С. 52–59.


49. Литвиненко О. Майстер і ... [Текст] / О. Литвиненко // Зарубіжна література: Додаток до газ. "Шкільний світ". – 2005. – № 21–24. – С. 49–52.

Булгаков М. "Майстер і Маргарита".

50. Лотман Ю. М. Дом в "Мастере и Маргарите" [Текст] / Ю. М. Лотман // О русской литературе : статьи и исследования (1958–1993) / Ю. М. Лотман. – СПб., 1997. – С. 748–754.


51. Лысюк Н. А. Мистическая партиципация как принцип сюжетосложения романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Н. А. Лысюк // Мова і культура : наук. вид. / Ін-т філології київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2003. – Т. VI, Вип. 6, Ч. 1 : Художня література в контексті культури. – С. 160–169. – (Сер. "Філологія").


52. Лысюк Н. А. Московский социум в романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Н. А. Лысюк // Мова і культура. – 2002. – Т. ІV, В.4; Ч. 1. – С. 191–197.


53. Магомедова Д. М. "Никому не известный композитор-однофамилец..." (О семантических аллюзиях в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита") [Текст] / Д. М. Магомедова // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1985. – Т. 44, № 1. – С. 83–86.


54. Мазина Е. И. Реализация межпредметных связей на уроках литературы : культурологические и литературные аспекты [Текст] / Е. И. Мазина // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 7. – С. 16–19.

Культорологические аспекты романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

55. Маргулев А. "Товарищ Дант" и "бывший регент" : [О прототипах героев романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"] [Текст] / А. Маргулев // Литературное обозрение. – 1991. – № 5. – С. 70–74.


56. Меркулова Н. Ключі, які розширюють можливості [Текст] / Надія Меркулова // Зарубіжна література. – 2010. – № 1. – С. 19–20.

Про роман російського письменника М.Булгакова "Майстер і Маргарита".

57. Молотаева Н. В. Портрет на фоне... Подтекст в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Н. В. Молотаева, С. Ф. Речинский // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 11. – С. 71–74.


58. Мошинская Р. И было в полночь видение в аду [Текст] / Р. Мошинская // Детская литература. – 1991. – № 5. – С. 49–52.

Реалии 20-30 гг. в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

59. Мягков Б. Где была клиника профессора Стравинского? [Текст] / Б. Мягков // Дружба народов. – 1985. – № 11. – С. 268–269.

О прототипах и географии романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

60. Мягков Б. Булгаковское Варьете – фантазия и реальность [Текст] / Б. Мягков // Нева. – 1985. – № 6. – С. 195–200.

О параллелях в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

61. Нагорная А. Е. Искупление, дарованное за страдания [Текст] / А. Е. Нагорная // Русская словесность в школах Украины. – 2005. – № 5. – С. 47–50.

Отражение философских идей П.Флоренского и И.Канта в романе "Мастер и Маргарита" М.Булгакова.

62. Назарець В. М. Проблематика і систематика образів роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / В. М. Назарець, Г. В. Фінчук // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – № 11. – С. 4–6 ; № 12. – С.16–20.


63. Назарець В. М. Роман М.Булгаков "Майстер і Маргарита" [Текст] / В. М. Назарець, Г. В. Фінчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 1. – С. 24–31.


64. Назарець В. М. Проблематика і система образів роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / В. М. Назарець, Г. В. Фінчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 2–9.


65. Назарець В. Н. Булгаков тайный [Текст] / В. Н. Назарець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 9–23.


66. Никифорова С. Н. Роман М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" - мениппея [Текст] / С. Н. Никифорова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2009. – № 3. – С. 25–29.

Мениппея или "Мениппова сатира" - сатирический жанр.

67. Никифорова С. Н. Грмматические средства создания комического (сатирического) эффекта в романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / С. Н. Никифорова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2010. – № 1. – С. 33–39.


68. Палиевский П. Последняя книга М. Булгакова ["Мастер и Маргарита"]: К 100-летию со дня рождения писателя [Текст] / П. Палиевский // Библиотекарь. – 1991. – № 5. – С. 58–62.


69. Паршин Л. Великий бал у Сатаны [Текст] / Л. Паршин // Наука и жизнь. – 1990. – № 10. – С. 93–99.

О романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита".

70. Пованович М. Об источниках "Мастера и Маргариты" [Текст] / М. Пованович // Известия РАН. Сер. литература и язык. – 1992. – № 1. – С. 60–72.


71. Проффер Э. Художник и власть : По страницам романа "Мастер и Маргарита" [Текст] / Э. Проффер // Иностранная литература. – 1991. – № 5. – С. 212–221.


72. Пулина Г. А. "Каждому будет дано по его вере" к изучению романа Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Г. А. Пулина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 32–34.


73. Разуменко Т. Философия Г. С. Сковороды и ее отражение в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Т. Разуменко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 2. – С. 48–50.


74. Разуменко Т. Что видит душа Творца. Тема искусства в романе М.Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 24–28.


75. Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова [Текст] / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 28–31.


76. Романова Т. В. Концептуальный феномен текстовой модальности (на материале романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита") [Текст] / Т. В. Романова // Мова і культура. – 2001. – Т.ІV, В.3. – С. 214–221.


77. Росовецкий С. К. О динамике читательского восприятия романа М.Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / С. К. Росовецкий // Русский язык, литература и культура в школе и вузе. – 2009. – № 4. – С. 37–40.


78. Соколов Б. Заветный роман [Текст] / Б. Соколов // Михаил Булгаков : 100 лет со дня рождения / Б. В. Соколов. – М., 1991. – С. 41–62. – (Новое в жизни, науке, технике. "Литература" ; № 7).

"Мастер и Маргарита".

79. Соколов Б. В. К вопросу об исторических романах Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Б. В. Соколов // Философия науки. – 1987. – № 12. – С. 54–64.


80. Соломин А. Кто Вы, профессор Воланд? [Текст] / А. Соломин // Свободная мысль. – 2006. – № 5. – С. 90–110.

Автор утверждает,что роман "Мастер и Маргарита" является самым загадочным произведением ХХ века.Это хорошо видно по нескольким безуспешным попыткам его экранизации.

81. Солоухина О. Образ художника и время: традиции русской литературы в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / О. Солоухина // Москва. – 1987. – № 3. – С. 173–181.


82. Степанов Н. "Мастер и Маргарита" [Текст] / Н. Степанов // Сатира Михаила Булгакова в контексте русской сатиры XIX - I половинаы XX веков : [монография] / Н.С.Степанов. – Винница, 1999. – С. 165–196.


83. Таратута С. Л. Есть ли у человека надежда? (Авторская концепция в романе М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита") [Текст] / С. Л. Таратута // Зарубіжна література в школах України (Київ). – 2006. – № 10. – С. 13–14.


84. Турчина С. В. М.Булгаков. Роман "Мастер и Маргарита" [Текст] / С. В. Турчина // Все для вчителя. – 2007. – № 11. – С. 121–123.


85. Утехин Н. "Мастер и Маргарита". Источники истинные и мнимые [Текст] / Н. Утехин // Современность классики / Н.П.Утехин. – М., 1986. – С. 282–331.


86. Фиалкова Л. Л. К генеалогии романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Л. Л. Фиалкова // Известия АН СССР. Сер. литература и язык. – 1981. – Т. 40, № 6. – С. 532–536.


87. Филина И. Философские заметки о "Мастере и Маргарите" [Текст] / И. Филина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 39–40.


88. Халимончик Т. М. Булгаков "Мастер и Маргарита". Оригинальность решения Булгаковым проблемы Добра и Зла [Текст] / Т. Халимончик // Зарубіжна література. – 2003. – № 38. – С. 12–13.


89. Чередник Л. Пушкінські традиції у романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / Л. Чередник // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – С. 159–165. – (Філологічні науки ; Вип. 1–2 (48–49)).


90. Чередник Л. А. Традиції М. Гоголя в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / Л. А. Чередник // VII Міжнародні Гоголівські читання. – Полтава, 2004. – С. 105–107.


91. Чередник Л. А. Традиції М.Гоголя в романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита" [Текст] / Л. А. Чередник // М. Гоголь і світова література : зб. наукових праць / голов. ред. О. М. Ніколенко; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 137–141. – (Гоголівські читання в Полтаві).


92. Чередник Л. Філософські концепції Г. Сковороди в романі М. Булгакова "Мастер і Маргарита" [Текст] / Людмила Чередник // Рідний край : альманах Полт. держ. пед. ун-ту / гол. ред. М. І. Степаненко. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 54–58.


93. Чудакова М. Исус и Иешуа [Текст] / М. Чудакова // Дружба народов. – 1991. – № 7. – С. 136–141.

О внутренней связи романов М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Я. Э. Голосовкера "Соженный роман".
94. Чудакова М. Творческая история романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / М. Чудакова // Вопросы литературы. – 1976. – № 1. – С. 218–253.


95. Щетинина Л. Н. Воланд, Пилат и... проблема психоанализа: О влиянии взглядов З. Фрейда на философскую концепцию романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Л. Н. Щетинина // Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР. – 1991. – № 5. – С. 76–78.


96. Щетинина Л. Н. Генетическое родство прозы Ф. М. Достоевского и романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Л. Н. Щетинина, О. А. Корниенко // Мова і культура : матер. 6-ї міжнар. наук. конф. : в 5 т. / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту, Ін-т укр. мови НАНУ. – К., 1998. – Т. 4 : Мова і художня творчість. – С. 251–257.


97. Щетиніна Л. М. Часові координати і система дзеркал [Текст] / Л. М. Щетиніна // Слово і час. – 1992. – № 10. – С. 74–76, 94.

"Майстер і Маргарита" М. Булгакова.

98. Яблоков Е. А. "Я - часть той силы..." : Этическая проблематика романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" [Текст] / Е. А. Яблоков // Русская литература. – 1988. – № 2. – С. 3–31.


99. Яновская Л. Треугольник Воланда : Главы из книги : К 100-летию со дня рождения М. А. Булгакова [Текст] / Л. Яновская // Октябрь. – 1991. – № 5. – С. 182–202.Каталог: files -> bibl
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
bibl -> Вступ Причина І метапричина
bibl -> Слухайте, слухайте слово, слово живе Кобзаря! Лине воно над світом за океани й моря
bibl -> Бориспільська міська центральна бібліотека Енергія слова Олеся Бердника
bibl -> Ти – як пісня, рідний край! (що читати про місто та район) бібліографічний покажчик
bibl -> Великий маг України Микола Гоголь
bibl -> Василь Стефаник – митець з Божої ласки
bibl -> Управління культури Виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради
bibl -> Бібліографія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького за 167 років 1849-2016 рр


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Михайло Булгаков : містика життя iconКнига, без якої я не уявляю свого життя. Михайло Опанасович Булгаков " Майстер І Маргарита " Виконала учениця 11-а класу Василів Вікторія Зміст
Проект Книга, без якої я не уявляю свого життя. Михайло Опанасович Булгаков Майстер І маргарита
Михайло Булгаков : містика життя iconМихайло Булгаков (1891-1940) Життєвий І творчий шлях. Булгаков І Україна (1891 – 1940)

Михайло Булгаков : містика життя iconУрок світової літератури в 11 класі Тема. Михайло Булгаков. Життєвий І творчий шлях письменника. Роман «Майстер І Маргарита» вершина творчості письменника
Тема. Михайло Булгаков. Життєвий І творчий шлях письменника. Роман «Майстер І маргарита» – вершина творчості письменника
Михайло Булгаков : містика життя iconМихайло Булгаков Життєвий І творчий шлях
Батько магістр Київської Духовної Академії, доцент кафедри давньої громадянської історії
Михайло Булгаков : містика життя iconМихайло Булгаков Творчість письменника
Народився 15. 05 1891р. У м. Києвіу родині професора духовної семінарії Навчався в гімназії,а потім -на медичному факультеті
Михайло Булгаков : містика життя iconМихайло булгаков ■ майстер І марґарита
Б90 Майстер І маргарита: Роман / Пер з рос. М. А. Білоруса; Передмова І примітки Н. П. Євстаф’євої; Худож.ілюстратор Д. Б. Бублик;...
Михайло Булгаков : містика життя iconРозповіді про українських письменників сьогодення Київ 2013
Михайло Булгаков, Павло Тичина, Олесь Гончар, Максим Рильський, Андрій Малишко; художники Алімпій, Володимир Боровиковський, Микола...
Михайло Булгаков : містика життя iconУрок для учнів 10 класу «Михайло Старицький. Життя І творчість. Багатогранність діяльності. Історико-романтична повість «Оборона Буші»
Тема уроку: Михайло Старицький. Життя І творчість. Багатогранність діяльності. Історико-романтична повість «Оборона Буші»
Михайло Булгаков : містика життя iconМихайло Шатров – журналіст, літератор, історіограф Дніпропетровська
Справжнє ім’я цієї людини – Михайло Олександрович Штейн. Однак в історіографію та культурну історію Дніпропетровська він увійшов...
Михайло Булгаков : містика життя iconВолодимир Мельниченко Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь) МоскваБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка