Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріалиСкачати 101,31 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір101,31 Kb.

УДК 94(477)

ББК 63.3(4УКР) 3-91

Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали : У 3 т. / Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика; Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка; Канадський Інститут українських студій Університету Альберти; Інститут народознавства НАН України; Наукове товариство імені Шевченка в Канаді; Наукове товариство імені Шевченка у Львові / Редкол. Франк Сисин (голова) та ін. - Львів, 2013. - Т. 1: Наукові праці. - 610с.
Редакційна колегія:

Франк Сисин, Канадський Інститут українських студій Університету Альберти (голова) Григорій Дем'ян, Інститут народознавства ПАН України

Леонід Герець, Державний університет Бріджвотеру

Ярослав Грицак, Інститут історичних досліджень ЛНУ імені Івана Франка та

Український Католицький Університет

Олег Павлишин, кафедра новітньої історії України ЛНУ імені Івана Франка Тарас Романюк, Інститут історичних досліджень ЛНУ імні Івана Франка Василь Сокіл, Інститут народознавства НАН України


ІSВN 978-966-8853-29-6

©Літопис, 2013

© Ф. Сисин, вступна стаття, 2013

© Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика, 2013


ЗМІСТ

(Бібліографія виданих текстів)

Від редакції 11

Editorial Preface 13

Франк Сисин. Отець Михайло Зубрицький: Нестор українського села 15

Frank E. Sysyn. Mykhailo Zubryts’kyi: The Nestor of the Ukrainian Village 43

До біографій Снгурского 69Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин. Львів, 1886. Ч. 4. 15 (27) лют. С. 67. (Рокь VII).

Ôдь о. Михайла Зубрицкого зь Мшанця... [Замітка про дрогобицький збірник апокрифів] 70Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин. Львів, 1886. Ч. 11.

1 (13) червня. С. 196. (Рокь VII).

Письмо о. Ломницького зь Кромерижа 1848 р 71

Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин. Львів, 1888. Ч. 21. 1 (13) листопада. С. 358-359.

Михайло Максимовичь й Денисъ Зубрицкій 74Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин. Львів, 1888. Ч. 6. 15 (27) марта. С. 107-108 (всти литературни). (Рокъ IX).

Записки в Служебнику печатанім 1666 року 75Зоря. Письмо літературно-наукове для руських родин. Львів, 1889. Ч. 13-14. 1 (13) липня. С. 232-234.

Панщина в селі Мшанци в XVIII в 79Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1894. Кн. 1. Рік 1 - й. (т. 1). С. 70-74.

Споминки про конфедератів 83Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1894. Кн. 3. Рік 1-й. С. 434-436.

До історії галицько-руського селянства: Про панщину в селі коло Старого міста 86Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1894. Кн. 5. С. 271-273.

Міти і вірування: Будинки і майстри 89Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Кн. 1. Рік 2-й. С. 71-75.

Міти і вірування: Млини і мельники 94Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Кн. 1. Рік 2-й. С. 75-76.

Село Кіндратів (Турецького пов.). І. Засновок, минуле і теперішнє житє 95Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Кн. 4. Рік 2-й. С. 104-112;

II. Будинки; III. Стрій і огартка; IV. Харч; V. Хліборобська праця // Там само. Кн. 5. Рік 2-й. С. 216-230.

Міти і віруванн 117

Житє і слово. Вістник літератури, історії і фольклору. Видає Ольга Франко. Львів, 1895. Кн. VI. Рік 2-й. С. 360-361.

Віршована фацеция про дурного Кузьмину. [Короткий вступ І. Франка] 120Етнографічний збірник. Видає етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1898. Т. 5. С. 224-226.

Продажа «попівства» в с. Скопові 1592 р 123Записки Наукового Товариства імени Шевченка (далі - Записки НТШ). Львів, 1898. Т. XXV. Кн. V. С. 1-2.

"Тісні роки". Причинки до істориї Галичини 1846 - 1861 рр 125Записки НТШ. Львів, 1898. Т. XXVI. Кн. VI. С. 1-16.

Народній календар, народнї звичаї і повірки, привязані до днів в тиждни і до рокових сьвят. (Записані у Мшанцї, Староміського повіту і по сусїднїх селах) ....138 Материяли до українсько-руської етнольогії. Виданнє етнографічної комісиї за редакциєю Хв. Вовка. Львів, 1900. Т. III. С. 33-60.

Причинки до істориї рекруччини в Галичинї при кінци XVIII і до половини

XIX столїтя. Матеріали і замітки 163Записки НТШ. Львів, 1901. Т. ХLII. Кн. IV. С. 1-18.

Знадоби для характеристики житя сьвітського сільського гр. кат. духовенства

в Галицкій Руси в XVIII ст. 178

Матеріали до культурної історії Галицької Руси XVIII і XIX віку. Зібрані Мих. Зубрицьким, Юр. Кмітом, Ів. Кобилецьким, Ів. Е. Левицьким і Ів. Франком / Видані під редакцією Івана Франка. Львів, 1902. С. 17-46.

Парцеляция війтівства поміж підданих села Мшанця 1788 р 203Записки НТШ. Львів, 1902. Т. L. Кн. VI. С. 8-12.

Чотири куренди декана Ігната Давидовича з Радимна з д[ня] 9 і 10 мая 1816 р 207Матеріяли до культурної історії Галицької Руси XVIII і XIX віку. Зібрані Мих. Зубрицьким, Юр. Кмітом, Ів. Кобилецьким, Ів. Е. Левицьким і Ів. Франком / Видані під редакцією Івана Франка. Львів, 1902. С. 206-214.

Кілька документів до істориї сильського духовенства в Галичинї ХVII-ХVIII в.

[Короткий вступ М. Грушевського] 215

Записки НТШ. Львів, 1903. Т. LI. Кн. 1, С. 2-12.

Помічні днї. Причинки до істориї панщини в Галичинї в XIX в 225Записки НТШ. Львів, 1904. Т. LVIII. Кн. II. С. 1-4.

Годівля, купно і продаж овець у Мшанци старосамбірського повіту 228Материяли до укриїнсько-руської етнольогії. Видане етнографічної комісиї, за редакциею Хв. Вовка. Львів, 1905. Т. VI. С. 1-40.

Становище руської журналістики супротив наукової роботи в «Наук.

Товаристві ім. Шевченка» [Післямова їв. Франка] 260

Лїтературно-Науковий Вістиик. 1905. Т. 31. Ч. 2. С. 71-75.

Пачкарство бакуну (тютюну) в горах у Галичинї в XIX ст. 268Науковий збірник, присьвячений професорови Михайлови Грушевському учениками й прихильниками з нагоди Його десятилітньої наукової праці в Галичинї (1894 - 1904). Виданнє Комітету. Львів, 1906. С. 409-432.

Велика родина в Мшанци Старосамбірського пов 288Записки НТШ. Львів, 1906. Т. ЬХХІІІ. Кн. V. С. 119-124.

Село Мшанець Старосамбірського повіта. Матеріали до історії галицького села ...292 Записки НТШ. Львів, 1906. Т. LХХ. Кн. II. С. 114-167; Т. LХХІ. Кн. III. С. 96-133; Т. LХХІV. Кн. VI. С. 93-128; 1907. Т. LХХVІІ. Кн. III. С. 114-170.

Імена, назви і прозвища у селян с. Мшанця, Старосамбірського повіта 448

Записки НТШ. Львів, 1907. Т. LХХІХ. Кн. V. С. 142-154.

Верхня вовняна ноша українсько-руського народа в Галичин] 458Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Видає етнографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Львів, 1908. Т. X. С. 69-76.

Урядові заходи против холери в 1831 р 464Записки НТШ. Львів, 1908. Т. LХХХІ. Кн. І.С. 127-133.

Галицькі священики в Холмщинї 469Записки НТШ. Львів, 1908. Т. LХХХIV. Кн. IV. С. 173-183.

Селянські будинки в Мшанци, Старосамбірського повіта 477Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Видає етнографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Львів, 1909 Т. XI. С. 1-22.

Ходаки, обув селян Старосамбірського і Турчанського повіта 494Матеріали до українсько-руської етнольоґії. Видає етнографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. Львів, 1909. Т. XI. С. 23-29.

Деканальні й парохіяльні бібліотеки перемиської епархії 500Записки НТШ. Львів, 1909. Т. ХС. Кн. IV. С. 119-136.

Відклик австрийського уряду за добровільними жертвами на війну

(В 50 лїтну річницю битви під Маджентою) 514

Записки НТШ. Львів, 1909. Т. ХСІ. Кн. V. С. 164-166.

Причинки до історії руського духовенства в Галичинї від 1820-1853 р 516Записки НТШ. Львів, 1909. Т. ЬХХХУПІ. Кн. II. С. 118-150.

«Ліси і пасовиска» (Спомини) 542Літературно-Науковий Вістник. Львів-Київ, 1910. Кн. XII. С. 503-513.

Похоронні звичаї й обряди в Мшанци і сусїдних селах Старосамбірського

і Турчанського повіта 551

Етнографічний збірник. Видає етнографічна комісія Наукового Товариства

імени Шевченка. Львів, 1912. Т. ХХХІ-ХХХІІ. С. 211-226.

Канонічний огляд парохії Ріпник в короснянськім деканатї в Галичинї в 1780 р 565

Записки НТШ. Львів, 1912. Т. СУП. Кн. І. С. 119-128.

Маєтковий стан селян у Мшанци Старосамбірського повіту в 1910 р 573Студії з поля суспільних наук і статистики. Видає статистична комісія Наукового Товариства ім. Шевченка / Під редакцією Д-ра В. Охримовича. Львів, 1912. Т. III. С. 1-6 + Таблиця.

Іменний покажчик 578Географічний покажчик 603
Каталог: institutes
institutes -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
institutes -> Імпресіонізм як предмет І стиль літературно-критичного мовлення І. Франка василь Будний
institutes -> Самогубства у творчості Івана Франка. С. 71-74
institutes -> Публікації =161. 2 09“18/19”(092)І. Франко один з “моїх знайомих євреїв” Роман Горак
institutes -> Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни
institutes -> Перспективи франкознавства
institutes -> Українське літературознавство
institutes -> Іван Денисюк невичерпність атома
institutes -> Іван франко в оцінках дмитра донцова: долання епохи rаtio олег Баґан
institutes -> Медіакритика  Інтернет проти телебачення


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconМихайло Зубрицький літописець Бойківщини Пам’ятка користувачу
Пам’ яка присвячена визначному історику, етнографу, фольклористу, духовному пастирю, члену нтш о. Михайлу Зубрицькому / 1856 – 1919...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали icon"слов'янський Мікеланджело"
Зрідка воно з'являється у вузькоспеціалізованій мистецтвознавчій літературі, хоча музей, де зібрані твори скульптора та його учнів,...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconВоно дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру. Було знищене тоталітарним більшовицьким режимом
Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconКомунальна науково – методична установа «Володимирецький районний методичний кабінет» Комунальна науково – методична установа
Анотація: у посібнику зібрані матеріали з досвіду роботи вчительки Біленської І-ІІІ ст. Подерні Світлани Леонідівни, учасника дослідно...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconМихайло Шатров – журналіст, літератор, історіограф Дніпропетровська
Справжнє ім’я цієї людини – Михайло Олександрович Штейн. Однак в історіографію та культурну історію Дніпропетровська він увійшов...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconЗарубіжні письменники й Україна Адам Міцкевич
Починаючи з 20-х років хіхст., твори Міцкевича широко відомі І в Україні. Ними захоплювалися Тарас Шев­ченко й Леся Українка, Михайло...
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconТарас Григорович Шевченко (200 років від дня народження) Осяяний сонцем Михайло Михайлович Коцюбинський
Стаття. Писанець В. «Ювілеї – 2014». Інформаційно-бібліографічні матеріали. Додаток 1
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconВолодимир Мельниченко Українська душа Москви (Михайло Максимович. Михайло Щепкін. Осип Бодянський. Микола Гоголь) Москва

Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconМолоко —повноцінний І корисний продукт харчування, один з найдосконаліших створених природою. Воно містить всі необхідні для життя живильні речовини І побудови організму. У молоці зібрані буквально всі елементи таблиці Д.І. Менделєєва
Воно містить всі необхідні для життя живильні речовини І побудови організму. У молоці зібрані буквально всі елементи таблиці Д.І....
Михайло Зубрицький. Зібрані твори І матеріали iconСловник англіцизмів
В словнику зібрані слова, що прийшли в українську мову з британського, американського, канадського, південноафриканського


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка