Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»Скачати 129,43 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір129,43 Kb.

ВСВЕ

Міжнародна науково-практична конференція

«Теорія та практика управління економічним розвитком»

22-24 листопада 2012 року, м. Київ, Український дім
Організатори

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

&

Академія економічних наук України

Благодійний фонд «Нова генерація»

Центр досліджень постіндустріального суспільства (Росія)

Інститут економіки та прогнозування НАН України

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Інститут економіки промисловості НАН України

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

Донецький національний технічний університет

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І. В.)
Генеральний медіа-партнер: журнал «Ваш Бізнес»
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Олександр Амоша - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

Андре Вочино – професор Університету Дікін (Австралія);

Віктор Базилевич - д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Євген Бершеда - д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, завідувач відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України;

Борис Буркинський - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

Валерій Геєць - д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України;

Владіслав Іноземцев – д.е.н., професор, директор Центру досліджень постіндустріального суспільства (Росія);

Олександр Кендюхов – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;

Анатолій Мазаракі – д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету;

Ігор Мансуров – д.е.н., професор, член-кор. Національної академії наук України, директор Науково-дослідницького інституту економіки при Міністерстві економіки України;

Ерік Найман - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;

Юрій Пахомов – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України;

Юлія Ролофф - професор Школи Бізнесу Рене (Франція);

Гергій Сігуа – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;

Марія Урбанієць – д.е.н., перший проректор Полонійської академії у Ченхостові (Польща);

Олег Устенко – виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера;

Анатолій Чухно – д.е.н., професор, академік Національної академії наук України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ганна Шиптур - експерт із соціальних питань Канадського інституту урбаністики (Канада);

Ян Віктор – д.е.н., професор Краківського університету економіки (Польша).
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету Кендюхов Олександр Володимирович – голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ;

Амоша О. І. - д.е.н., профессор, академік НАН України, Президент Академії економічних наук України, директор Інституту економіки промисловості НАН України;

Азарян О. М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського;

Білопольський М. Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ПДТУ, віце-президент Академії економічних наук України;

Борисов Д. – директор Київського міського центру інвестицій та розвитку;

Бурдяк О. М. – голова Чернівецької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, декан факультету торговельного підприємництва та міжнародної економіки Чернівецького торговельно-економічного інституту;

Геєць В. М. - д.е.н., профессор, академік НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України;

Гончаров І. М. – голова Миколаївської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, проректор з науково-організаційної роботи Миколаївського державного політехнічного інституту;

Дейнега О. В. – голова Рівненської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та маркетингу Рівненького інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;

Дементьєв В. В. – д.е.н., професор, директор ННІ «Вища школа економіки і менеджменту» ДонНТУ, співголова Міжнародної асоціації інституційних досліджень;

Злобін І. В. – к.е.н., доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДонНТУ, засновник Інтернет-порталу «Інтелектуальна столиця»;

Івченко М. - керівник інформаційно-аналітичного центру «FOREX CLUB» в Україні;

Колеснікова Н. М. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Ковальчук С. В. – голова Хмельницької обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету;

Корнєв М. М. – голова Донецької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Донецького державного університету управління;

Левченко О. М. – голова Кіровоградської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан факультету економіки та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету;

Легенчук С. Ф. – голова Житомирської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., доц., зав. каф. фундаментальних економічних дисциплін Житомирського державного технологічного університету;

Леонова Л. О. – к.е.н., доцент, директор ТОВ «Економічний науково-освітній центр»;

Лепа Р.М. – д.е.н., проф., завідувач відділу Інституту економіки промисловості Національної академії наук України;

Ліпич Л. Г. – голова Волинської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, декан економічного факультету Волинського національного університету ім. Л. Українки;

Лилик І. В. – к.е.н., доцент, генеральний директор Української асоціації маркетингу;

Ляшенко О. М. – голова Тернопільської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., завідувач кафедри Тернопільського національного економічного університету;

Ляшенко В. І. - д.е.н., академік АЕН України, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України;

Макогон Ю. В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету, віце-президент АЕН України;

Максимова Т. С. – голова Луганської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля;

Міненко М. А. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського національного університету харчових технологій;

Мних О. Б. – голова Львівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Національного університету «Львівська політехніка»;

Момот Т. В. – голова Харківської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри «Облік та аудит» Харківської національної академії міського господарства;

Найман Е. Л. - д.е.н., керуючий партнер «Capital Times»;

Нейкова Л. І. – голова Одеської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеського державного аграрного університету;

Пахомов Ю. М. – д.е.н., професор, академік НАН України, директор Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

Перерва П. Г. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Притульська Н.В. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Київського національного торгівельно-економічного університету;

Ревтюк Є. А. – голова Івано-Франківської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доц., декан факультету управління галузевим і регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Румянцев А. О. - д.т.н., професор кафедри менеджменту Краматорського економіко-гуманітарного інституту;

Сабадаш В. В. – голова Сумської обласної організації ВСВЕ, к.е.н., доцент Сумського державного університету;

Савіна Г. Г. – голова Херсонської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету;

Сігуа Г. – д.е.н., професор, Голова Представництва торгово-промислової палати Грузії в Україні, радник Українського кредитно-банківського союзу;

Сірко А. В. – голова Вінницької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор Вінницького інституту економіки ТНЕУ;

Сокол М. П. – директор Департаменту стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу корпорації «Богдан»;

Старостіна А. О. – голова Київської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

Хамініч С. Ю. – голова Дніпропетровської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., проф., академік Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;

Череп А. В. – голова Запорізької обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, декан економічного факультету Запорізького національного університету;

Черничинець С. П. – член Вищої ради ВСВЕ, к.е.н., доцент Тернопільського національного економічного університету;

Чернявська О. В. – голова Полтавської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі;

Чернявський П. О. – к.е.н., голова Черкаської обласної організації ВСВЕ;

Швець І. Ю. – голова Кримської республіканської організації ВСВЕ, д.е.н., професор, завідувач кафедри державного та регіонального управління Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського;

Шкарлет С. М. – голова Чернігівської обласної організації ВСВЕ, д.е.н., професор, ректор Чернігівського державного технологічного університету;

Щедрін Ю. В. – директор соціальних програм благодійного фонду «Нова генерація».
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Стратегія та тактика управління національним економічним розвитком.

2. Природа світової економічної кризи та тенденції розвитку світової економіки.

3. Україна в контексті глобальних економічних процесів.

4. Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства.

5. Проблеми управління регіональним економічним розвитком.

6. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, підприємство.

7. Фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи як стратегічні інструменти національного економічного розвитку.

8. Маркетингові технології в системі забезпечення сталого економічного розвитку.

9. Облік та аудит в системі управління економічним розвитком підприємства.

10. Людські ресурси як ключовий чинник економічного розвитку.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
22 листопада 2012 року

Заїзд учасників конференції.

Ознайомча програма з містом Київ.
23 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Хрещатик, 2, Український дім

9.00 – 10.00 Реєстрація. Кава-брейк.

10.00 - 13.00 Робота Першого з’їзду Всеукраїнської спілки вчених-економістів

13.00 – 14.00 Перерва на обід

14.00 - 15.30 Відкриття науково-практичної конференції. Пленарне засідання (перша частина)

15.30 - 16.00 Кава-брейк

16.00 – 17.30 Пленарне засідання (друга частина)

18.00 – 20.30 Святкова вечеря23 листопада 2012 року в Українському домі з нагоди Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» буде функціонувати виставка-продаж українських національних сувенірів та витворів мистецтв

24 листопада 2012 року

м. Київ, вул. Кіото, 19,

Київський національний торговельно-економічний університет

9.00 – 9.50 Засідання робочої групи з підготовки Для підприємців

Міжнародного інноваційного форуму: 9.00-10.00 Майстер-клас 1

«Наука і бізнес: партнерство заради розвитку» 10.15-11.15 Майстер-клас 2

10.00 - 12.30 Робота за секціями. 11.30-12.30 Майстер-клас 3

12.30 – 13.00 Кава-брейк

13.00 – 15.00 Круглий стіл. Підведення підсумків конференції

15.00 – 17.00 Екскурсійна програма.

17.00 - Від’їзд учасників конференції

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок за участь у конференції для учасників з України становить 250 грн. До організаційного внеску входять: участь у роботі конференції, комплект для учасника конференції, програма конференції, сертифікат, збірка матеріалів конференції, обід, кава-брейк. За участь у святковій вечері треба додатково сплатити 200 грн. (у цьому разі загальний платіж за участь у конференції складає 450 грн.). Проживання учасники конференції сплачують самостійно. Дистанційна участь – 150 грн. (надсилається збірка тез і сертифікат).

Організаційний внесок за участь у конференції сплачувати за наступними реквізитами:

ТОВ «Економічний науково-освітній центр»

ЄДРПОУ: 38221057

Р/р: 26000392330700 в «УкрСиббанк»

МФО: 351005

Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника. Без ПДВ.

або

Виконавець: Ф/о ПП Злобін Ілля Володимирович

Р/р: 2600810268980

Банк: ПАТ «Український Бізнес Банк, м. Донецьк»

МФО: 334969

Код ЄДРПОУ: 2863000095

Виконавець не є платником ПДВ.

Призначення платежу (обов’язково): за участь у конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком», вказати прізвище та ініціали учасника.
Для участников конференции из стран СНГ принимаются оргвзносы в рублях России по платежной системе WebMoney.

Кошелек: Рубли Россия R404833156799. Очное участие в конференции – 1300 рублей, дистанционное участие (высылаются сборник и сертификат) – 650 рублей. В примечании к платежу указать: "Оплата за участие в конференции ТПУЭР 23.11.2012. Фамилия, инициалы".


ЗАЯВА

на участь у роботі конференції
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________

Країна ______________________________________________

Науковий ступінь _____________________________________

Вчене звання _________________________________________

Місце роботи (навчання), посада ________________________

Тематичний напрямок конференції _____________________

Тема доповіді________________________________________

Поштова адреса______________________________________

Телефон______________ Моб. тел. _____________________

Е-mаіl_______________________________________________

Прохання зазначити з наступного переліку

Планую:


  • виступити з доповіддю (до 10 хв.)

  • взяти участь як слухач

  • дистанційна участь

Дата приїзду______________________

Потреба у бронюванні готелю так ; ні


Для включення у програму конференції приймаються заяви на участь і тези, отримані оргкомітетом в електронному вигляді на електронну скриньку vsve.press@mail.ru до 1 жовтня 2012 року.

Увага! На електронну скриньку конференції треба також вислати фото чи скановану копію платіжного доручення.

Увага! Проконтролюйте телефонним дзвінком або електронним запитом, чи отримав оргкомітет Ваші матеріали.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Іванов Іван Васильович к.е.н., доцент

Харківський національний економічний університет, Україна
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТУВАННЯ
Процес інституціоналізації соціально-економічних відносин у загальному розумінні представляє .....

Література

Обсяг тез - 2 повні сторінки українською, російською або англійською мовою. Кількість авторів – не більше двох. Тези у форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.


ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
Учасники конференції запрошуються до авторської участі у колективних монографіях «Стратегічне управління національним економічним розвитком» (розділи: інвестиційно-інноваційна політика, фінансово-кредитний механізм, податкова та пенсійна системи, людський капітал, паливно-енергетичній потенціал та інші) та «Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства». Для участі у монографіях треба на електрону адресу організаційного комітету направити матеріал у відповідності до тематики монографії від 8 до 15 сторінок. Вартість публікації – 20 грн./стор. Для членів редакційних колегій участь безкоштовна.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЮ

Обсяг розділу у монографію – 8-15 сторінок українською мовою. Кількість авторів – один. Матеріали в форматі А4. Всі поля по 2 см. Міжстроковий інтервал - одинарний. Розмір абзацного відступу – 1,25 см. Шрифт - Times New Roman, 16. Посилання на джерела у відповідності до ДСТУ 7.1-84.Розділи монографій необхідно направити в оргкомітет конференції до 1 жовтня 2012 року.

Електронна адреса, на яку направляти заяву на участь у конференції, копію платіжного доручення, тези, розділи у монографію: vsve.press@mail.ru


Увага! Для членів ВСВЕ участь у конференції ВСВЕ є обов’язковою!
Інформаційний центр конференції: 099 033 00 39

E-mail: vsve.press@mail.ru
Секретар конференції:

062 301 03 62, 050 912 24 59 – Оксана Криницька


Директор департаменту комунікацій та міжнародних зв’язків:

+38 050 567 40 04 - Світлана Демьянова-Пономаренко


Більш детальна інформація на офіційному сайті ВСВЕ: vsve.ho.ua
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції теорія та практика управління економічним розвитком

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconМіжнародна науково-практична конференція

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconНаукове об’єднання «Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconІі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті
Внз, науковці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування,...
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» icon«Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» м. Дніпропетровськ
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconУіі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „ Національне та інтернаціональне у світовому культурному просторі”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconУііі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння ”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» iconЦентр наукових публікацій міжнародна конференція «інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми»
Частина І (економічні науки, юридичні науки, педагогічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 28 грудня 2013р. Центр наукових...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка