Міжнародна науково-практична конференціяСкачати 111,45 Kb.
Дата конвертації19.08.2017
Розмір111,45 Kb.

VI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»

м. Кошице, Словаччина


Організатори:

Донецький національний університет (м. Вінниця),

Економічний факультет Технічного університету (м. Кошице, Словаччина),

Scientific Consulting Community ”Open Europe” (Banská Bystrica, Slovenská republikaОрганізаційний комітет:

Гринюк Роман Федорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права, ректор Донецького національного університету (м. Вінниця);

Шолтес Міхал, PhD, доцент, декан економічного факультету Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);

Бобкова Антоніна Григорівна, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Орєхова Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків Донецького національного університету (м. Вінниця);

Хаджинов Ілля Васильович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету (м. Вінниця);

Шаульська Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Сінічáковá Маріанна, PhD, доцент, заступник декана із зовнішніх зв'язків і розвитку економічного факультету Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);

Дороніна Ольга Анатоліївна, доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, заступник декана економічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Ґавуровá Беáта, PhD. MBA, кафедра банкової та інвестиційної справи економічного факультету Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);

Мірдала Раймунд, PhD, доцент, завідувач кафедри економічної теорії економічного факультету Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);

Палащакова Даніела, PhD, доцент, заступник декана з науки економічного факультету Технічного університету (м. Кошице, Словаччина);

Краковська Анжеліка Євгеніївна, кандидат юридичних наук, доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права юридичного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Міхайліна Тетяна Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, заступник декану юридичного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Павлюченко Юлія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права, заступник декану юридичного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця);

Злобін Ілля Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету (м. Вінниця).

Запрошують викладачів, аспірантів, студентів взяти участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства», яка відбудеться20 березня -23 березня 2016 р. у м. Кошице, Словаччина
Робота конференції буде організована за наступними напрямами (секціями):
1. ЕКОНОМІКА

1.1. Світова економіка та міжнародні економічні відносини.

1.2. Економіка в кризових та посткризових умовах.

1.3. Соціальні проблеми сучасної ринкової економіки.

1.4. Маркетинг в сучасній ринковій економіці.

1.5. Економіка праці та управління персоналом.

1.6. Економічна безпека.

1.7. Економіка та управління якістю.

1.8. Політико-правові аспекти сучасної економіки.

1.9. Історичний досвід як основа вирішення економічних проблем сучасності.


2. ПРАВО

2.1. Теорія та історія держави і права, філософія права, соціологія права.


2.2. Конституційне право, конституційний процес.
2.3. Кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика.
2.4. Адміністративне право та процес, інформаційне право, фінансове право.
2.5. Цивільне право та процес, сімейне право.
2.6. Господарське право та процес.
2.7. Трудове право, право соціального забезпечення.
2.8. Земельне, аграрне, екологічне право.
2.9. Міжнародне публічне, міжнародне приватне право.
Програма конференції
20 березня

Колективний виїзд з м. Ужгород.

Прибуття у другій половині дня в м. Кошице.

Екскурсія по старому місту.

19.00-20.00 Святкова вечеря.

Вільний час.21 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.00 Реєстрація учасників конференції.

9.30-12.00 Ознайомча екскурсія Технічним університетом м. Кошице.

12.00-13.00 Обід.

13.00-20.00 Науково-пізнавальні заходи.

20.00 Вечеря та вільний час.

22 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.30 Відкриття конференції.

9.00-12.00 Практична сесія.

12.00-13.00 Обід.

13.00-14.30 Презентація, присвячена програмам академічної мобільності студентів у країнах ЄС та організації бізнес-діяльності на території Словаччини.

14.30-15.00 Кава-брейк.

14.00-19.00 Заключна сесія. Підведення підсумків конференції.

19.00 Вечеря та вільний час.
23 березня

8.00-8.30 Сніданок.

8.30-9.00 Виїзд з гуртожитку.

9.00-11.00 Вільний час, сувеніри.11.00 Виїзд до м. Ужгород.
УВАГА: Усі очні учасники конференції, крім сертифікату учасника, отримують сертифікат про проходження наукового зарубіжного стажування (72 години) за відповідним напрямом: „Право” або „Економіка”, що є підтвердженням наявності в особи зарубіжного досвіду.
Також, як очні, так і заочні учасники конференції мають можливість опублікувати наукову статтю у журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY».
Крім того, всім науковцям (не студентам), статті яких будуть прийняті до опублікування, пропонується БЕЗОПЛАТНА реєстрація у системі ORCID-коду, який є унікальним ідентифікатором авторського права науковця та впливає на формування міжнародного наукового рейтингу. Якщо автор вже має ORCID-код, його необхідно вказати у біографічних даних про автора.
Інформація ДЛЯ АВТОРІВ СТАТЕЙ:
За результатами конференції видається номер наукового журналу «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина). Усі учасники конференції до 5 березня 2016 р. можуть подати статті до опублікування у журналі, крім того, можлива заочна участь у заході шляхом публікації статті.
Статті приймаються англійською, українською або словацькою мовами. За оригінальність, зміст, науковий рівень статті відповідає її автор. Остаточне рішення про публікацію статті приймає редакційна рада конференції. Кількість оригінального, незапозиченого тексту має складати:

- для студентів не менш ніж 30% усього обсягу тексту;

- для науковців не менше 40%.

У разі недотримання норм оформлення або у разі виявлення в статті плагіату стаття повертається на доопрацювання автору, а її публікація переноситься на наступний номер журналу.
Статті приймаються тільки в електронній версії (через електронну форму реєстрації за адресою: https://goo.gl/WzFj6k) разом з квитанцією про сплату організаційного внеску. Для осіб, що не мають наукового ступеня, обов’язковою є рекомендація статті до опублікування від наукового керівника або іншої особи, яка має науковий ступінь.
Вимоги до оформлення статті:

  • формат тексту: Word for Windows (тільки формат .doc, не .doc.х), розмір шрифту 14 (тип Times New Roman), інтервал мiж рядками 1,5;

  • поля: зверху, знизу і праворуч 20 мм, ліворуч 25 мм.

  • Обсяг статті для студентів: від 10-ти сторінок (враховуючи анотацію, перелік використаних джерел, в тому числі у транслітерації, та малюнки).

  • Обсяг статті для викладачів, аспірантів або для викладачів у співавторстві зі студентами: від 10-ти сторінок (враховуючи анотацію, перелік використаних джерел, в тому числі у транслітерації, та малюнки).


Структура статті:

УДК вирівнювання по правому краю;

Назва статті великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Прізвище та ім'я автора (авторів), шрифт жирний, вирівнювання по центру;

Анотація та ключові слова англійською та українською мовами є невід’ємною частиною статті (шрифт курсив), вирівнювання по ширині;

Текст статті рекомендується ділити на розділи. Назви розділів нумеруються, пишуться жирним шрифтом та вирівнюються по ширині.
Необхідно дотримуватися наступних правил:

- вирівнювати блок,

- робити початок нового абзацу 125 мм,

- не нумерувати сторінки,

- не переносити слова вручну,

- в тексті не допускається використання виносок (як внизу сторінки, так і в кінці статті),

- внутрішньотекстовi посилання наводяться у квадратних дужках, де вказується прізвище автора, рік видання статті або книги і, якщо наводиться цитата, то сторінка або діапазон сторінок, наприклад [Tymchenko, 2006, p.176].

Рисунки і таблиці нумеруються, на них має бути посилання у тексті статті. Назви рисунків (Рис.1:) або таблиць (Таб.1:) друкуються жирним курсивом, розмір шрифту 12, вирівнюються по лівому краю. Нумерація й назва рисунків вказуються під рисунками, назви й номери таблиць над таблицями. Внизу під графами й таблицями (з вирівнюванням по правому краю) необхідно вказати їх джерело. Таблиці, рисунки, формули, графи не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки та графи повинні бути зрозумілі в чорно-білому зображенні.

Формули нумеруються. Номер формули в круглих дужках вирівнюється по правому краю. Номер зазначається в тому ж рядку, що й формула.
Українською мовою рекомендується приблизно така схема подання наукової статті в журналі:

Блок 1 українською (або словацькою) мовою:

- Назва статті,

- Автор (и),

- Анотація і ключові слова.Блок 2 інформація Блоку 1 в латиниці (переклад відповідних даних) в тій же послідовності, як в блоці 1: автори (транслітерація); назва статті, анотація, ключові слова англійською мовою.

Анотації англійською мовою

Необхідно мати на увазі, що анотації англійською мовою в українськомовному виданні є для іноземних вчених і фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень. Зарубіжні фахівці за анотацією оцінюють публікацію, визначають свій інтерес до роботи автора, можуть використовувати її у своїй публікації і зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити повний текст і т.і.

Анотація англійською мовою (200-250 слів) на україномовну статтю за обсягом може бути більше анотації українською мовою, оскільки за україномовною анотацією йде повний текст цією ж мовою. Анотації використовуються в інформаційних, у тому числі автоматизованих, системах для пошуку документів та інформації.

Якщо стаття англійською мовою, тоді в схемі подання статті Блок 1 буде англійською мовою, а Блок 2 українською (або словацькою) мовою. Блока 4 - не буде.Блок 3 повний текст статті українською (або словацькою) мовою.

Блок 4 список літератури українською (або словацькою) мовою. Стандарт подання посилань в цьому блоці для міжнародних БД не має значення (як правило, це відповідний державний стандарт).

Блок 5 той же список літератури в латиниці (ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ ЗА ПРАВИЛАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Номер джерела наводиться, і в статті, і в списку літератури, в квадратних дужках. Назва списку літератури має бути англійською мовою: REFERENCES, але ні в якому разі не транслітерованим: SPISOK LITERATURY.

Для книжкових видань (монографії, підручники) українською (або словацькою) мовою обов'язкова транслітерація оригінальної назви курсивом і переклад назви на англійську мову у круглих дужках):

[1] Tymchenko S. M., Kaliuzhnyi R. A., Lehusha S. M. Teoriia derzhavy i prava (Theory of State and Law), Kyiv: Vyd. PALYVODA A. V., 2006, 176 p.
Блок 6 - Біографія автора (авторів) англійською мовою. У біографії навести:

- прізвище та ім'я (в одній з раніше прийнятих міжнародних систем транслітерації),

- академічні та наукові звання, посаду в даний час,

- повний переклад офіційної назви організації (не наводити підрозділ в організації, як, напр., кафедри, лабораторії і т.п.), юридичну адресу організації (як мінімум місто і країну),

- особистий е-мейл.

В окремому файлі повинна бути фотографія автора (авторів) у форматі jpg, 300dpi, розмір не менше 70х60 мм.- name;

- academic titles; actual professional or academic position (function and workplace);

- full Transferable officially recognized by the organization; the legal address of the organization (at least city and country);

- a personal e-mail.
Вартість участі в очній частині конференції складає 150 євро (і для студентів, і для викладачів). Ця сума враховує переїзд Ужгород-Кошице-Ужгород (колективний трансфер), проживання у готелі (три доби), триразове харчування, екскурсії, організаційні витрати на проведення конференції.

Сума не враховує: вартість публікації статті, візові витрати, що складають близько 10 євро (але оргкомітет здійснює допомогу в отриманні наукової Шенгенської візи).Для того, щоб прийняти участь у конференції очно, потрібно зареєструватися до 1 березня 2016 року.
Вартість публікації статті, як для заочних, так і для очних учасників конференції, складає:

- для студентів - 1 євро за сторінку;

- для викладачів, аспірантів та студентів, що працюють у співавторстві з викладачами, – 2 євро за сторінку.
Оплата за дистанційну участь здійснюється за наступними реквізитами (курс 30,5 грн.):

ФОП Злобін Ілля Володимирович

Р/р №2600910340 у відділенні ПАT "ПУМБ", МФО 334851, ІПН 2863000095.

або

Поповнення карти Приватбанку 5168 7556 0282 4571 (Дубель Михайло Володимирович).

Призначення платежу: «За участь у 6 міжнародній науково-практичній конференції»

Усі файли, надіслані на електронну адресу, повинні мати назву. Наприклад – «Коваль_стаття», «Коваль_оплата»

Адреса оргкомітету та контактні телефони:

Адреса оргкомітету: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.Сайт: https://goo.gl/WzFj6k. Електронна пошта: intelectualnaya_stolica@mail.ru

Контактні телефони: 050-368-35-18 (Ілля Володимирович); 099-35-95-943 (Михайло).


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Міжнародна науково-практична конференція iconНаукове об’єднання «Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція iconІі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті
Внз, науковці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування,...
Міжнародна науково-практична конференція iconУіі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „ Національне та інтернаціональне у світовому культурному просторі”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція icon«Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» м. Дніпропетровськ
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція iconУііі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння ”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Міжнародна науково-практична конференція iconЦентр наукових публікацій міжнародна конференція «інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми»
Частина І (економічні науки, юридичні науки, педагогічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 28 грудня 2013р. Центр наукових...
Міжнародна науково-практична конференція iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка