Міжнародний фонд “відродження”


II. Фіксація та протидія порушенням виборчого законодавстваСторінка10/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

II. Фіксація та протидія порушенням виборчого законодавства

 1. Допомога виборцям у оскарженні дій та рішень,
  що порушують їх права.


Правозахисними організаціями у 10 регіонах України надавалася до­помога виборцям у судовому захисті їхніх прав. Безкоштовно склада­ли­­ся скарги та позови до суду. Найбільш типовими з них було вклю­чення до списку виборців. У інших випадках, коли відбувалися правопору­шення, за здійснення яких передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, складалися заяви до правоохоронних органів.

Однією із найбільших проблем, що виникала у день голосування, був допуск спостерігачів до спостереження за ходом голосування та підра­хунку голосів на виборчих дільницях. У випадках обмеження участі спостерігачів, такі рішення оскаржувалися у судовому порядку. Част­ково вдавалося відновити порушені права. Показовою є справа, коли голову Вінницької правозахисної групи в якості кореспондента газети “Новий вибір” не допустили до спостереження у закритій виборчої діль­ниці, що розташована у виправній колонії №81. За поданою скаргою суд зобов’язав адміністрацію виправної колонії допустити кореспон­дента як спостерігача, дозволити відеозйомку. Апеляційний Суд від­хилив скаргу, подану адміністрацією колонії за участю Департаменту виконання покарань, і залишив в силі рішення суду першої інстанції. 1. Відеодокументування порушень прав виборців.

Мережею правозахисних організацій за підтримки МФВ сформовано 50 груп спостерігачів у 10 регіонах України, забезпечених відео каме­рами для фіксації порушень прав виборців у день голосування. Відео спостереження за виборами дозволило поставити в рамки закону діяль­ність багатьох членів виборчих комісій, тому що відеоматеріали, як правило, беруться до уваги судом і вважаються допустимими доказа­ми, в тому числі у кримінальному процесі. Крім того, вдалося зафік­сувати серйозні та системні порушення виборчого законодавства, зокрема, навмисне псування виборчих бюлетенів, голосування за межами виборчих дільниць, багаторазове голосування тими ж особами, масове використання фальшивих відкріпних посвідчень та багато інших. Від­­зняті відеоматеріали були опрацьовані фундацією “Чинність закону”. Слід відзначити, що досить часто особам, що проводили відеозйомку, доводилося працювати у складних умовах, коли на них здійснювався тиск із погрозами. У м.Сєвєродонецьку активіст місцевої правозахис­ної організації був побитий невідомими на виході із дільниці, у нього незаконно були вилучені відеокамера та касета із відзнятим на вибор­чій дільниці матеріалом.

 1. Передача інформації про зафіксовані факти порушень виборчого законодавства до штабів кандидатів на посаду президента, між­на­­родних спостерігачів.

Зафіксовані правозахисними організаціями факти порушень прав вибор­ців своєчасно передавалися виборчим штабам кандидатів у президен­ти, адже саме вони мали право на оскарження результатів голосування, міжнародним спостерігачам, що вплинуло на їхні висновки про масові та системні порушення виборчого законодавства, а також до ЗМІ.

 1. Вироблення спільної позиції та поширення узагальнених висновків щодо порушень, які відбувалися під час виборів.

Інформація про порушення прав людини, що мали місце під час вибо­рів президента України, збиралася і аналізувалася на всіх етапах вибор­чої кампанії. Висновки українських правозахисних організацій про хід виборчої кампанії надавалися ЗМІ, міжнародним правозахисним орга­нізаціям. На підставі цих даних двічі свою позицію з приводу пору­шень прав людини під час виборів президента України оприлюднила Міжнародна Амністія, тричі Міжнародна Гельсінська Федерація з прав людини.

III. Судове оскарження незаконних дій та рішень,
ухвалених у період виборів


 1. Розгляд скарги на незаконні дії Центральної Виборчої Комісії у Верховному Суді Україні.

Під час розгляду скарги, поданої довіреною особою Віктора Ющенка, у Верховному Суді України, представниками сторони заявника було використано значну кількість матеріалів, які були результатами діяль­­ності правозахисних організацій. Зокрема, до матеріалів справи долу­­чено підсумкові висновки про хід повторного голосування, підготов­лені Харківською правозахисною групою, Українською Гельсінською Спілкою з прав людини, відеоматеріали, що зібрані в рамках проекту Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, матеріали судового оскарження про недопуск спостерігачів для контролю за хо­­дом голосування, що здійснювалося представниками Вінницької пра­возахисної групи, Луганського комітету захисту конституційних прав і свобод громадян.

 1. Оскарження рішень Луганської обласної ради.

Луганське обласне відділення Комітету виборців України, що діє за підтримки програми МФВ “Верховенство права”, подало скаргу до су­­ду щодо визнання недійсним рішення Луганської обласної Ради, яким припинено на території області мовлення опозиційних телевізійних каналів “5 канал” та “Ера”. Згодом Луганська обласна рада перегляну­­ла своє рішення про припинення трансляції телевізійних програм 5 ка­налу та телерадіокампанії “ЕРА”. 

IV. Поширення інформації про порушення виборчого
законодавства / інформування громадськості


 1. Круглий стіл “Права людини та обов’язки держави”.

Програмою МФВ “Верховенство права” було ініційовано та проведено круглий стіл, присвячений порушенням прав людини під час виборчої кампанії 2004 року за участю представників виборчих штабів кандида­тів, народних депутатів України, представників дипломатичних уста­нов, правоохоронних органів та журналістів. Круглій стіл відбувся між 1 та 2 турами голосування і мав на меті оприлюднення фактів пору­шень прав виборців, а також вжиття заходів для їх подальшого усу­нення. Ключовим питанням дискусій була участь правоохоронних ор­ганів у виборчій кампанії, про що були представлені численні факти. Зокрема, фундація “Чинність закону”, представила відеоматеріали про побиття біля будинку ЦВК мирної демонстрації прихильників Віктора Ющенка за тиждень до голосування у першому турі. Відеокадри пере­конливо свідчили про те, що нападники не зустріли жодної протидії з боку правоохоронців, які відверталися і усунулися від виконання своїх обов’язків із забезпечення правопорядку. У затриманих нападників бу­ло вилучено посвідчення офіцерів органів внутрішніх справ.

 1. Опрацювання відеоматеріалів, передача їх телевізійним каналам.

Відзнятий в ході спостереження за повторним голосуванням масив віде­о­матеріалів був переданий телевізійним каналам: 5 канал, НТН, Тоніс, на їхні запити. Інформація про доступні відеоматеріали про по­рушення прав виборців і виборчого законодавства була поширена се­ред ЗМІ, а також розміщена на сайті “Телекритика”. На основі відзня­тих відеома­теріалів Фундацією “Чинність закону” був створений телеві­­зійний до­кументальний фільм про фальсифікації повторного голосу­вання на ви­борах Президента України 21 листопада 2004 року. Він демонструвався в ефірі регіональних телекомпаній Півдня та Сходу України.

 1. Прес-конференція в агенстві УНІАН, поширення заяв про пору­шення під час повторного голосування на виборах Президента України, підготовлених Вінницькою правозахисною групою, Хар­­ківською правозахисною групою, Українською Гельсінською Спіл­­кою з прав людини, Севастопольською правозахисною групою та іншими організаціями.

Після завершення повторного голосування 21 листопада 2004 року, Асоціація громадських організацій “Українська Гельсінська Спілка з прав людини”, за участю своїх регіональних учасників, провела прес-конференцію в агентстві УНІАН. Журналістам були представлені факти масових порушень виборчих прав, зафіксованих правозахисними орга­нізаціями, в тому числі відеоматеріали. Оприлюднений підсумковий висновок про те, що на всіх дільницях та виборчих округах, де відбу­валися суттєві порушення виборчого законодавства, вибори мають бу­ти визнані недійсними, а ЦВК має виконати функції не лише арифме­тичного додавання поданих за кандидатів голосів на підставі виборчих протоколів, але також ретельно розглянути всі подані скарги та звер­нення і лише після того встановлювати остаточні результати виборів.

 1. Створення розділу “Правозахисники про вибори в Україні” на по­пу­лярному російському правозахисному сайті “Права людини у Росії”.

За підтримки програми МФВ “Верховенство права” керівники Україн­ської Гельсінської Спілки з прав людини Євген Захаров та Володимир Яворський взяли участь у конференції, що відбувалася у Москві, де домовилися із російськими правозахисними організаціями про спів­працю під час виборів Президента України. Надзвичайно важливим є інформування російського суспільства про реальні події, що відбува­ються в Україні, оскільки російські ЗМІ подавали спотворену інфор­мацію. Тому, на сайті “Права людини у Росії” було створено розділ “Правозахисники про вибори в Україні”, де розміщено російською мо­вою тексти матеріалів українських правозахисних організацій.

V. Аналітична підтримка правового вирішення
політичної кризи в Україні

Після встановлення ЦВК підсумків виборів та оголошення перемож­цем Віктора Януковича, мільйони людей взяли участь у акціях протесту. Органи державної влади на місцях та місцевого самоврядування поча­ли ухвалювати рішення про визнання або невизнання результатів ви­борів, встановлених ЦВК. У країні виникла політична криза, яка мала різні варіанти свого вирішення. Програмою МФВ “Верховенство пра­ва” були залучені до співпраці кращі правники – науковці Харкова та Києва для ініціювання правового вирішення політичної кризи. За цей час було підготовлено низку аналітичних документів, направлених до Голови Верховної Ради, народних депутатів України, у ЗМІ. Більшість із за­пропонованих парламенту пропозицій або вже враховані, або є предметом обговорення. Серед підготовлених документів варто виділити наступні: 1. Конституційно-правовий аналіз політичної ситуації в Україні – автори-науковці Харківської Національної Юридичної Академії ім. Яро­слава Мудрого: Баулін Юрій, доктор юридичних наук; Колісник Віктор, доктор юридичних наук; Богуцький Володимир, кандидат юридичних наук; Веніславський Федір, кандидат юридичних наук; Кичун Віктор, кандидат юридичних наук; Кушніренко Олександр, кандидат юридичних наук; Ольховський Борис, кандидат юридич­них наук; Погребняк Станіслав, кандидат юридичних наук; Речиць­кий Всеволод, кандидат юридичних наук; Сібільов Михайло, кан­дидат юридичних наук; Слінько Тетяна, кандидат юридичних наук; Ткаченко Юрій, кандидат юридичних наук; Хорольський Роберт, кан­дидат юридичних наук; Шостко Олена, кандидат юридичних наук.

 2. Правовий механізм та етапи виходу з політичної кризи – автори експерти Української Гельсінської Спілки з прав людини: Віктор Колісник, доктор юридичних наук; Михайло Буроменський, док­­тор юридичних наук; Федір Веніславський, кандидат юридичних наук; Віктор Кичун, кандидат юридичних наук; Павло Любченко, кандидат юридичних наук.

 3. Заява Харківської правозахисної групи з приводу результатів пов­торного голосування на виборах Президента України.

 4. Заяви Київського юридичного товариства з питань: про недопус­­тимість кримінального переслідування осіб, що брали участь у за­­хопленні державних приміщень та блокуванні державних установ під час масових акцій протесту у Києві; про правовий статус Комі­­тету Національного Порятунку; про необхідність припинення ан­­тиконституційних дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, з боку посадових осіб органів державної влади.

VI. Діяльність під час переголосування другого туру
виборів Президента України 26 грудня 2004 року

Мережею правозахисних організацій України у співпраці із попу­ляр­ним громадським інтернет-ресурсом “Майдан” [ www.maidan.org.ua ] та за підтримки МФВ  було організовано діяльність 75 мобільних груп пра­вової підтримки виборців. Групи, до складу яких входили відеоопера­тор, журналіст, юрист, надавали допомогу членам виборчих комісій, виборцям з метою забезпечення ефективної реалізації виборчих прав. Групи зафіксували понад 100 різних порушень виборчого зако­нодавства. Ними було надано допомогу в оскарженні незаконних дій, рішень та бездіяльності виборчих комісій.Перелік точок публічного доступу до Інтернет:
місця проведення Інтернет-конференцій
www.conference.civicua.org

Київ
Міжнародний фонд “Відродження”,
вул. Артема, 46

Вінниця
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва
вул. Соборна, 73

Дніпропетровськ
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека
вул. Ю.Савченка, 10

Донецьк
Донецька обласна універсальна наукова бібліотека
вул. Артема, 84,

Житомир
Обласний центр дитячої творчості
майдан Рад, 10

Запоріжжя
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М.Горького
пр. Леніна, 142

Івано-Франківськ
Центр дитячої творчості
вул. Січових Стрільців, 37

Кіровоград
Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського
вул. Карла Маркса, 24

Луганськ
Обласна бібліотека для юнацтва
вул. Шевченка, 4

Луцьк
Луцька обласна бібліотека для юнацтва
проспект Волі, 2

Львів
Інтернет-центр інституту політичних технологій
площа Ринок 8

Миколаїв
Обласна науково-педагогічна бібліотека
вул. Адміральська, 31

Одеса
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Грушевського
вул.Троїцька, 49/51

Полтава
Обласна наукова медична бібліотека
вул. Пушкіна, 133

Рівне
Обласна бібліотека для юнацтва
вул. Київська, 18

Севастополь
Севастопольська центральна дитяча бібліотека ім. А.Гайдара
вул. Леніна, 76


Сімферополь
Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка
вул. Горького, 10

Суми
Обласна універсальна наукова бібліотека
вул. Героїв Сталінграду, 10

Тернопіль
Тернопільська дитяча бібліотека
вул. Коперніка, 17

Ужгород
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
просп. Свободи, 16

Харків
Харківський Політехнічний Університет
вул. Фрунзе 21; Комп’ютерний центр ХПУ

Херсон
Херсонська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гончара
вул. Дніпропетровська, 2

Хмельницький
Обласна бібліотека для юнацтва
вул. Соборна, 33

Черкаси
Обласна бібліотека для дітей
вул. Кірова, 24

Чернівці
Палац культури “Юність Буковини”
вул. Червоноармійська, 5,

Чернігів
Міська централізована бібліотечна система
вул. Кирпоноса, 22

Видання, які розповсюджують
сторінку-вставку “Твій вибір”


Львівська область

 1. Експрес

 2. Поступ

 3. Суботня пошта

 4. Воля народу (Буськ)

 5. RIA Lviv

 6. Нові горизонти (Дрогобич)

Чернівецька область

 1. Молодий Буковинець

 2. Час

Закарпатська область

 1. РИО

Тернопільська область

 1. Тернопільська газета

 2. РІА плюс

 3. RIA rayony

Волинська область

 1. 10 квартал (Луцьк)

 2. Хмельницька область

 3. Є!

 4. Всім

 5. Фортеця (Камянець-Подільський)

 6. Рівненська область

 7. Рівненська газета (ОГО)

 8. Рівне вечірнє

Вінницька область

 1. РІА

 2. РІА (Козятин)

 3. Независимый курьер

Житомирська область

 1. РІА-тиждень

 2. Меркурій

Черкаська область

 1. Вечірні Черкаси

 2. Нова доба

 3. Антенна

Полтавська область

 1. Полтавська думка

 2. Телеграф (Кременчук)

 3. КОЛО

 4. Моя газета (Миргород)

Сумська обл.

 1. Весть

 2. Данкор

 3. Панорама

 4. Регион (Шевченкове)

Донецька обл.

 1. Привет (Краматорськ)

 2. ОКНО (Дружківка)

 3. ТВ+ (Словянськ)

 4. Восточный проект (Краматорськ)

Луганська обл.

 1. XXI век

Кіровоградська обл.

 1. Украина-Центр

Дніпропетровська обл.

 1. Популярные ведомости (Павлоград)

 2. Событие

Запорізька обл.

 1. МИГ

 2. Верже

 3. Наше время плюс

 4. Бердянск деловой (Бердянськ)

 5. Мелитопольские ведомости

 6. Запорізька Січ

Миколаївська обл.

 1. Николаеские новости

Херсонська обл.

 1. Гривна

Одеська обл.

 1. Слово

АР Крим

 1. Полуостров (Симферополь)

 2. Ялтинские вести (Ялта)

 3. Севастопольская газета

 4. Кафа (Феодосия)

Каталог: files -> ukr
ukr -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
ukr -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
ukr -> Зі змінами, внесеними у 015 році для класів пояснювальна записка
ukr -> Прес-реліз Літературна презентація: Інго Шульце
ukr -> “Я вибирала Долю собі сама ” : життєвий і творчий шлях Ліни Василівни Костенко
ukr -> Ми висловлюємо щиру подяку всім партнерам І меценатам, які співпрацюють з Міжнародним фондом “Відродження” в Україні та за її межами
ukr -> Григір Тютюнник."Три зозулі з поклоном ". Коротко про письменника."Вічна" тема "любовного трикутника" в новелі
ukr -> Навчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
ukr -> Календарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міжнародний фонд “відродження” iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Міжнародний фонд “відродження” iconВолонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм
Процесом здатним поєднати інтереси обох сторін, започаткувати між ними партнерські стосунки є фандрайзинг. Термін фандрайзинг походить...
Міжнародний фонд “відродження” iconВ. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
Топонімічний словник України : Словник-довідник / Микола Янко; Міжнар фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманіт освіти...
Міжнародний фонд “відродження” iconОсновні риси епохи Відродження
Термін "Відродження " вперше вжив відомий живописець І архітектор Джорджо Вазарі, він мав на увазі відродження Античності
Міжнародний фонд “відродження” iconМистецтво Високого Відродження. Італійське Відродження
Мета: ознайомити учнів з основними принципами Відродження, дати уявлення про творчість італійських художників цієї епохи
Міжнародний фонд “відродження” icon1. Історичні передумови Відродження Історичний період, до розгляду філософії якого ми приступаємо, у сучасників одержав назву «Відродження»
«Відродження» (від фр. «Renaissance» Ренесанс) оскільки в їх час було відроджено ту культуру, яку знищило було християнство за 1000...
Міжнародний фонд “відродження” iconМіжнародний день театру
Березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів...
Міжнародний фонд “відродження” iconКонкурс "колосок-2011" Нехай не згасне світ науки! (Пантелеймон Куліш) спеціальна тема конкурсу: "історія природничих наук" Неймовірні факти про життя видатних учених та їхні відкриття чекають на тебе
Міжнародний клуб лідерів популяризації прирознавства міжнародний природничий інтерактивний конкурс "колосок-2011"
Міжнародний фонд “відродження” iconТарас Григорович Шевченко. (О. Каліщук) 16 листопада 2013 року на базі Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс
Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка
Міжнародний фонд “відродження” iconІнформації про ту чи іншу особу або подію Генеральною Асамблеєю ООН оголошено: 2016 р. Міжнародний рік зернобобових (A/res/68/231) 2016 р. Міжнародний рік верблюдових (A/C. 2/69/L. 41) 2015-2024 рр
Календар "Знаменні та пам’ятні дати на рік" – покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат з життя видатних осіб та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка