Міжнародний фонд “відродження”


Вимога відкритих теледебатів



Сторінка2/11
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Вимога відкритих теледебатів

2004 року провідним напрямом діяльності Міжнародного фонду “Від­родження” є підтримка громадських ініціатив, спрямованих на забез­печення чесного, прозорого і вільного виборчого процесу в Україні. Це, зокрема, моніторинг висвітлення виборів у ЗМІ, проведення екзит-полу (соціологічне опитування на виході з дільниць), захист прав ви­борців.

Громадський моніторинг перебігу виборчої кампанії зафіксував чис­ленні порушення Конституції України, виборчого законодавства, права громадян на вільний вибір та, підкреслимо це особливо, на отримання достовірної інформації.

Ці брутальні порушення призвели до критичного протистояння не ли­ше політичних таборів двох головних кандидатів на посаду Президента України. Вони загрожують тим, що новообраний Президент буде нелегітимний внаслідок невизнання виборів чесними та вільними знач­ною частиною населення.

В цих умовах ми всі, поки є час, мусимо задуматися над тим, яким чи­ном уникнути загроз, перед якими опинилося суспільство.

Сьогодні стає очевидним, що один із таких шляхів – проведення від­критих публічних дебатів у прямому ефірі двох основних кандидатів на загальнонаціональних каналах телебачення. Такі дебати набува­ють критичного значення у разі проведення другого туру виборів.

Міжнародний фонд “Відродження” вже оголосив про свій намір під­тримати організацію і проведення теледебатів. Водночас й інші міжна­родні донори готові сприяти проведенню дебатів. Громадські організа­ції також долучилися до обговорення формату виборчих теледебатів.

Ми знаємо, що є всеукраїнські телеканали, які готові організувати й провести теледебати двох основних претендентів на посаду Президен­та України.

Втім, одного бажання замало. Потрібна згода обох кандидатів дебату­вати в прямому ефірі, якої поки отримано не було. Кандидатам та їх штабам в умовах надзвичайного загострення виборчої боротьби може бути не під силу самотужки подолати наявну критичну відстань проти­стояння. І це наше право як громадян виступити посередниками між ними з вимогою взяти участь у серії відкритих телевізійних дебатів, які би транслювалися на всю країну.



Від імені Міжнародного фонду “Відродження” ми закликаємо всіх долучитися до цієї вимоги.

Григорій Немиря,
Голова Правління
Міжнародного фонду “Відродження”


Євген Бистрицький,
Виконавчий Директор
Міжнародного фонду “Відродження”

■ 1 листопада 2004 року

Міжнародний фонд “Відродження” також активно лобіював серед громадськості ідею проведення передвиборчих дебатах у різноманіт­них форматах. Так, Громадська коаліція “Новий вибір – 2004”, інфор­­маційна агенція УНІАН, портал “Громадський простір” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” запропонували провести дебати представників команд кандидатів на посаду Президента України В.Ющенка і В.Януковича із висвітленням в мережі Інтернет. Ініціатори запропонували провести у формі дебатів чотири зустрічі керівників штабів обох кандидатів (О.Зінченко, С.Тігіпко), довірених осіб обох кандидатів (Л.Кравчук, М.Томенко), уповноважених представників кан­дидатів у ЦВК (С.Гавриш, Ю.Ключковський), керівників парламент­­ських фракцій більшості та опозиції (Р.Богатирьова, Ю.Тимошенко).

МФВ також організував конкурс для регіональних ТРК і продакшн-студій “Хроніка виборів – 2004: створення документальних відеофіль­­мів, нарисів, етюдів, програм”. Конкурс був покликаний сприяти об’єктивному висвітленню перебігу виборчого процесу та забезпечити громадськість інформацією про особливості виборів в регіонах Украї­­ни засобами телевізійної документалістики. У межах конкурсу було надано фінансову підтримку 8 проектам телевізійних компаній з Львів­­­ської, Тернопільської, Чернівецької, Сумської, Чернігівської, Полтав­­ської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Підтри­мані проекти передбачали створення документально-хронікальних відеофільмів, нарисів, етюдів, програм, які висвітлюватимуть перебіг передвиборчої кампанії в регіонах України, у тому числі: особливості передвиборчої агітації на місцях; перебіг виборчої кампанії у контексті регіонального життя; картину днів голосування; сприйняття підсумків голосування населенням регіонів тощо.

МФВ вважав за доцільне відреагувати на зміну інформаційної політи­­ки в медіа-просторі України, які сталися після другого туру виборів, і тому ініціював проект “Круглий стіл: Медіа – 2004: вибори та етичні стандарти журналістики”. У рамках проекту передбачено проведення круглого столу за участі журналістів, менеджерів та власників ЗМІ, пе­редусім центральних телеканалів, на якому заплановано обговорення післявиборної ситуації в країні, зміни в редакційній політиці ЗМІ тощо.

МФВ підтримав інтеркативні виборчі марафони Радіо “Ера FM”. Пер­ший, “Марафон Свободи”, висвітлював перебіг повторного голосуван­ня виборів Президента 21 листопада 2004 року та його результати. Ма­рафон тривав три тижні у листопаді-грудні. Також за підтримки МФВ було організовано пряму трансляцію марафону на Майдан Незалежнос­ті та вулицю Хрещатик.

Другий марафон – “Ніч виборів” – було присвячено перебігу переголо­­сування другого туру президентських виборів 26 грудня. У роботі ра­діомарафону взяли участь політики, представники неурядових органі­зацій, міжнародних місій спостережння за виборами. У ході радіо­мара­фо­­­ну кожен слухач мав можливість зателефонувати до студії та задати запитання гостям.

МФВ також підтримав ініціативу громадської організації “Телекритика” з видання книги “Журналістська революція – 2004”. У рамках проекту планується створити книгу про журналістський опір владним утискам, починаючи від 2002 року, який найбільш активізувався під час прези­дентської кампанії у вересні – грудні 2004 року. Книга міститиме хро­ніку найважливіших подій, що відбувалися у вітчизняній медіа-сфері протягом вересня–грудня 2004 року; найбільш резонансні публікації у ЗМІ, які стосувалися проблем і досягнень самоорганізації професійного журналістського середовища у його боротьби із цензурою та тиском влади; інтерв’ю з ключовими учасниками журналістського опору, керівниками та активістами НУО, професійних журналістських об’єднань; експертне опитування стосовно подальших необхідних кроків журна­лістської спільноти заради закріплення досягнутих позитивних успіхів та розширення дії журналістських професійних стандартів. Наклад книжки – 4000 примірників.

ПІДТРИМКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗИТ–ПОЛУ

Для виявлення того, чи підрахунок голосів під час підбиття результатів президентських виборів був точним, чи, навпаки, мали місце фальси­фі­­ка­ції, МФВ разом з іншими донорськими організаціями підтримав все­­український проект екзит-полу. Позаяк техніка “опитувань на ви­хо­ді” ґрунтується на добре розробленій соціологічній методології, во­на мо­­же слугувати надійним інструментом вимірювання чесності виборів.

Для організації цього проекту було створено консорціум з най­ав­то­ри­тетніших соціологічних агенцій, в який увійшли Фонд “Демо­кра­тичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут со­ціо­ло­гії, Центр політичних і економічних досліджень ім. О.Ра­зумкова, центр “Соціс” і “Соціальний моніторинг”. Після першого туру голосування останні дві агенції вийшли з консорціуму.

У фінансуванні опитування, окрім МФВ, також брали участь фонд “Євразія” й посольства Канади, США, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Данії, Великобританії та Королівства Нідерландів.

Перебіг проекту висвітлювався сайтами:
www.dif.org.ua ], [ www.exitpoll.org.ua ].

Результати опитування, проведеного 31 жовтня 2004 року під час пер­шого туру президентських виборів, у різних членів консорціуму відріз­нялись.

Результати опитування екзит-полу, здійснені за звичайною методологією особистого інтерв’ювання (центри “Соціс”, “Соціальний моніторинг”; опитано 24967 респондентів; похибка опитування – близько 2%):

Н.Вітренко – 1,35%

А.Кінах – 0,77 %

О.Мороз – 5,88 %

П.Симоненко – 6,11 %

В.Ющенко – 38,28 %

В.Янукович – 42,67 %

Проти всіх – 1,47 %

Результати опитування екзит-полу, здійсненого шляхом анонімного анкетування (Київський міжнародний інститут соціології та Центр Ра­­зумкова; опитано 24750 респондентів; похибка опитування – близько 2%):

Н.Вітренко – 1,4%

А.Кінах – 0,8 %

О.Мороз – 5,4 %

П.Симоненко – 4,9 %

В.Ющенко – 44,4 %

В.Янукович – 38,0 %

Проти всіх – 2,3 %

За результатами Національного екзит-полу у голосуванні 21 листопада 2004 року переміг Віктор Ющенко.

За Ющенка проголосували 54%, за Януковича – 43%, проти обох – 3%.

Екзит-пол був проведений Київським міжнародним інститутом соціоло­гії та Центром Разумкова. На 460 дільницях було опитано 30 тисяч ви­борців. Опитування проводилось методом таємного анкетування, коли виборець власноруч заповнював невелику анкету й вкидав її у скриньку.

Зведення даних опитування проводив керівник КМІС Володимир Пані­отто. Він оцінив похибку максимум у 2%. Відмова відповідати на питання склала 27%, тоді як у першому турі цей показник дорівнював 22%.

Результати екзит-полу за регіонами:


 • Західний регіон (Львівська, Рівненська, Волинська, Закар­патська, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська об­ласті): за Ющенка 90%, за Януковича – 9%;

 • Західно-Центральний регіон (Житомирська, Вінницька, Хмель­­ницька, Черкаська, Кіровоградська, Київська області та місто Київ): за Ющенка 79%, за Януковича – 18%;

 • Східно-Центральний регіон (Чернігівська, Сумська, Полтав­ська, Дніпропетровська області): за Ющенка 56%, за Януко­вича – 39%;

 • Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запо­­різька області та Крим): за Ющенка 29%, за Януковича – 67%;

 • Східний регіон (Харківська, Луганська та Донецька області): за Ющенка 13%, за Януковича – 84%.

26 грудня, під час переголосування другого туру виборів Президента України, Кон­сор­ціум з проведення Національного екзит-полу’2004 опи­тав на 460 виборчих дільницях 29 259 осіб. За даними опитування, за Вік­тора Ющенка про­голосувало 56.3% від тих, хто взяв участь у го­лосуван­ні, за Віктора Януковича – 41.3%, про­ти обох – 2.4%. Досяж­ність – 81%. Похибка складає близько 1.8%.

Екзит-пол провів консорціум у складі Фонду “Демократичні ініціативи”, Київського міжнародного інституту соціології й Українського центру еко­но­мічних та політичних досліджень імені О.Разумкова. КМІС та Центр ім. Разумкова провели два паралельні опитування за загальнона­ціональною ви­бір­кою. Результати двох опитувань було зведено разом.

Опитування проводилося методом таємного анкетування. Консорціум вважає, що саме такий метод є максимально набли­женим до процедури таємного голосування. Це дало змогу зробити дослідження об’єк­тив­ні­­шим через зменшення побоювань виборців брати участь в опитуванні і відповідати, за кого ж вони справді проголосували.

Розподіл результатів за регіонами:



 • Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Фран­ківсь­­­ка, Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька області): В.Ющенко – 92.8%, В.Янукович – 6.22%

 • Західно-Центральний (м. Київ, Хмельницька, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька області): В.Ющенко – 84.8%, В.Янукович – 12.9%.

 • Південний (Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області, АР Крим): В.Ющенко – 31.2%, В.Янукович – 65.9%.

 • Східно-Центральний (Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дні­про­­петровська області): В.Ющенко – 58.7%, В.Янукович – 37.3%.

 • Східний (Харківська, Донецька, Луганська області): В.Ющен­ко – 12.8%, В.Янукович – 85.1%.

У рамках підтримки проведення екзит-полу МФВ реалізував власний операційний проект “Візит групи соціологів в якості спостерігачів / ауди­торів з Росії та Польщі до Києва”. Проект передбачав професійний аудит опитувань громадської думки в день виборів із залученням віт­чизняних та міжнародних фахівців. Міжнародні фахівці представляли провідні соціологічні організації Росії (Центр Ю.Левади) та Польщі (PBS), а вітчизняні фахівці – Інститут соціології НАН України та Соціо­логічну асоціацію України. Проект покликаний був провести профе­сійний аудит, який мав забезпечити максимальну прозорість роботи соціологічних служб під час проведення екзит-полу.

Фахівці з Росії й Польщі надіслали висновки щодо проведення екзит-полу в Україні. У цілому вони схвально відгукнулись про проект, наго­­лошуючи на професійності виконавців. Водночас вони запропонували також внести деякі зміни в професійні процедури підготовки до вико­­нання проекту під час другого туру виборів. Експертні пропозиції й по­ради було передано членам консорціуму для того, щоб вони змогли удос­коналити механізми проекту. Подібний аудит проводився й після опитування під час другого та “третього” турів виборів.

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗАХИСТ ПРАВ ВИБОРЦІВ

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав низку ініціатив, спрямо­­ваних на захист прав виборців на всіх етапах виборчого процесу: під час агітації, укладання списків виборців, надання відкріпних посвід­чень, голосування й підрахунку голосів тощо.

За ініціативи МФВ 31 березня – 1 квітня 2004 року в Києві відбувся форум “Права людини на виборах”. Форум мав на меті оцінити си­ту­а­­цію із дотриманням прав людини в Україні та виробити спільне бачен­­ня діяльності громадських правозахисних організацій під час виборчої кампанії 2004 року.

У роботі Форуму взяли участь понад 180 учасників із понад 80 пра­возахисних організацій всіх регіонів України, представ­ни­ки впливових між­народних правозахисних органі­за­цій. Зокрема, в обговореннях взяли участь Ніна Карпачова (уповно­важена ВРУ з прав людини), Людмила Алєксєєва (президент міжнарод­ної Гельсінської феде­рації з прав людини, голова Московської Гель­­сінської групи), Сергій Ковальов (перший уповноважений Дер­­жав­ної думи Росії з прав людини, голова правління міжна­род­но­го товариства “Меморіал”, Москва). У межах Форуму від­булися пленарні засідання і круглі столи на такі теми: “Активні дії із захисту виборчих прав”, “Моніторинг дотримання прав людини під час виборчої кампанії”, “Просвітницька й інформа­ційна ді­­яльність під час ви­борчої кампанії”. За резуль­татами обго­во­рень 53 організації-учасниці Форуму ухвалили Резолю­цію та Заяву, адресовані народним депутатам, представникам вико­навчої влади та всім суб’єктам виборчого процесу. Також прийнято рі­­шення про тіснішу співпрацю правозахисних орга­нізацій Укра­їни під час виборчої кампанії 2004 року.

Інформацію про роботу форуму розміщено на правозахисних сайтах: [ www.rupor.org ], [ www.humanrights.civicua.org ], [ www.khpg.org ].

Правозахисний проект “Розвиток мережі правозахисних організацій для збільшення їхнього впливу на органи влади, суспільство та з ме­тою ак­тивного захисту прав людини”, що його реалізувала Українська Гельсін­ська спілка з прав людини, мав на меті вдосконалити методи спільної діяльності громадських правозахисних організацій та посилити їхній вплив у період виборів 2004 року через консолідацію їхніх зусиль.

У рамках проекту створено та підтримано спільний інтернет-ресурс правозахисних організацій [ www.rupor.org ], сформовано Фонд правового захисту жертв порушень прав людини та ос­нов­­них свобод, що надає правову підтримку в разі пору­шень прав виборців. До співпраці залучено 18 провідних гро­мад­ських пра­возахисних організацій з 15 регіонів України.

Мережа правозахисних організацій України активно та ефективно на­давала правову допомогу виборцям, що зазнавали переслідувань з боку правоохоронних органів за свої політичні переконання або за участь у передвиборчій агітації на користь або “проти” кандидатів на посаду президента Україні. За участю правозахисних організацій вдалося до­могтися звільнення з-під варти та виправдання у суді активістів гро­мадської кампанії “ПОРА”, що притягувалися до відповідальності за вигаданими обвинуваченнями у Чернігові, Києві, Кіровограді, Вінниці, Луцьку, Полтаві та інших містах. За допомогою Фонду правового за­хисту жертв порушень прав лю­дини та основних свобод до захисту в суді залучалися кваліфіковані адвокати.

У межах проекту було розміщено оголошення про діяльність та мож­­ли­вості звернення до Фонду правового захисту жертв порушень прав лю­дини та основних свобод у центральних ЗМІ (газети “Дзеркало тижня” та “Факти і коментарі”). Для успішної міжнародної коор­ди­на­ції діяльності було підготовлено англійську версію сайту.

Українська Гельсінська Спілка з прав людини, що виконувала даний проект, здійснювала моніторинг дотримання прав людини під час ви­борів. Було підготовлено та поширено звіти та заяви про політичні пе­реслідування громадських активістів, про перешкоджання у реалі­за­­ції права на свободу пересування. До захисту безпідставно затриманих за­лучалися відомі міжнародні правозахисні організації, зокрема, Міжна­родна Гельсинська Федерація з прав людини (Відень), Міжнародна Амністія (Лондон) та інші.

Проект “Моніторинг та захист права на мирні зібрання в Україні”, що його виконує Інститут “Республіка”, мав суттєвий виборчий ком­по­­нент, позаяк вперше системно аналізував реалізацію в Україні одного із фундаментальних прав людини – свободи мирних зібрань. Метою про­ек­ту є збір інформації про наявні обмеження конституційного пра­­ва на проведення мирних зібрань, аналіз законопроектів і вироб­лен­ня про­по­зицій щодо законодавчого врегулювання порядку проведення мирних зібрань, надання правової допомоги у випадках безпідставного обме­ження реалізації цього права.

На даний період в межах проекту проаналізовано й проведено громадське обговорення законопроектів, що мають регулю­ва­­ти свободу мирних зібрань, надіслано спільне звернення пра­во­­за­хис­них організацій до Верховної Ради України, надано правову допомогу в 5 резонансних справах щодо обмеження свободи мирних зібрань, підготовлено та поширено звіти про ситуацію в Україні із реалізацією свободи мирних зібрань (див. [ www.zmi.kiev.ua/content/view/1393/2/ ]. Діяль­ність за проек­­том ви­світ­лю­ється на сайтах [ www.rupor.org ] та [ www.zmi.kiev.ua ]. Звіт про стан реалізації свободи мирних зібрань в Україні було представлено на щорічній конференції ОБСЄ з людського виміру у Варшаві.

У рамках проекту було оскаржено рішення Роменського районного су­ду Сумської області про заборону у серпні 2004 року пішого ходу про­тестуючих студентів до Києва. За рішенням Апеляційного суду Сум­ської області Постанову суду першої інстанції скасовано і спрямовано на новий розгляд.

У рамках проекту надавалися правова допомога в разі потреби оскар­ження рішень судів першої інстанції у випадку не­обґрунтованих об­межень реалізації громадянами свободи мирних зібрань.

На захист прав представників національних меншин було спрямовано про­ект “Вибори Президента України 2004 року в контексті міжнаціо­нальних відносин”, який реалізував Конгрес національних громад України (КНГУ) у партнерстві з Центром соціально-економічних до­сліджень “Діаматік”.

Проект мав на меті запобігти використанню брудних PR-технологій з розігрування етнічної та конфесійної карти під час виборчих кампаній. Проект мав переважно інформаційно-аналітичний характер і передба­чав проведення моніторингу й аналізу передвиборчих програм канди­датів у президенти, політичних партій і блоків, партійної преси, висту­пів лідерів і функціонерів партій з тематики національних і релігійних меншин, проявів національної і релігійної нетерпимості в період вибо­рів Президента 2004 року.

Цільовою аудиторією проекту були політологи, аналітики, політичні партії і блоки, журналісти, активісти організацій національних меншин, релі­гійні активісти, групи підтримки кандидатів на посаду президента, представники влади (Верховна Рада, Комітет України у справах національностей та міграції тощо).

У рамках проекту 8–10 жовтня в Києві пройшов установчий семінар “Моніторинг передвиборчої ситуації в контексті міжнаціональних відносин”. У результаті роботи семінару було створено й проінструктовано команду експертів, які проводи­ли моніторинг передвиборчої ситуації в різних регіонах Укра­ї­­­ни в контексті міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

Перебіг та результати проекту висвітлювала щомісячна газета “Форум націй” і веб-сайт Конгресу національних громад України: [ www.kngu.org ].

Окрім подальшого моніторингу міжетнічних та міжконфесійних взає­мин та відстеження випадків “розігрування” етнічної та конфесійної

карти під час виборів президента України, в рамках проекту було про­ведено низку зустрічей з кандидатами в президенти та їхніми представ­никами з метою визначення позицій кандидатів щодо тематики міжна­ціональних та міжконфесійних відносин.

У правозахисній діяльності Міжнародний фонд “Відродження” також активно співпрацював з іншими донорськими організаціями, особливо на регіональному рівні. У рамках проектів МФВ “На шляху до грома­дянського суспільства в Криму: моніторинг стану дотримання чинного законодавства України щодо прав корінних народів та національних меншин та їх залучення до процесу прийняття рішень” та Європей­ської Комісії “Посилення ролі громадських організацій в сфері захисту прав людини в Криму” 9 листопада в інформаційному прес-центрі м. Сімферополя відбувся круглий стіл “Знай свої права”, ініційований Регіональним ресурсним агентством “Крим-Перспектива” та Лігою кримськотатарських юристів “Ініціум”. В його роботі взяли участь близько 50 представників громадських організацій АРК, представників місцевих громад, влади та ЗМІ.

На круглому столі було представлено результати роботи моніторинго­вої групи із захисту прав людини в АРК, передусім, результати моні­торингу дотримання і порушення прав виборців під час президент­ських виборів. Також до громадськості було доведено результати моніторингу порушень прав виборців, проведеного Кримським відді­ленням Комітету виборців України, моніторингу прав молодих вибор­ців Моніторингового комітету “Студент обирає вільно”, моніторингу кримських ЗМІ під час президентської кампанії.

Особливу увагу під час обговорення було приділено проблемі волеви­явлення студентів кримських вузів, голосування яких проходило під тиском адміністрацій вузів, та великій кількості незареєстрованих спо­стерігачів на виборчих дільницях з журналістськими бейджами або псевдопосвідченнями, які заважали роботі виборчих комісій.

Учасники круглого столу прийняли резолюцію, в якій закликали всі громадські організації Криму та активних лідерів громад приєднатись до поширення Пам’ятки активного виборця (тираж 100 тисяч примір­­ників) в найбільш віддалених регіонах АРК і в тих регіонах, де зареєс­тровано найбільшу кількість порушень, пов’язаних з помилками в спис­ках або невключенням виборців у списки.

Учасники круглого столу також приєднались до ініціативи МФВ “Ви­мога відкритих теледебатів”.

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав проект Чернігівського громадського комітету захисту прав людини “Відеодокументування порушень прав людини під час виборів Президента України”. Проект мав на меті створити умови для відеодокументування громадськими правозахисними організаціями порушень прав людини, пов’язаних з виборчим процесом, під час другого туру президентських виборів в Україні 2004 року. Одним з головних заходів було розповсюдження серед громадських правозахисних організацій України відеокамер та необхідного додаткового устаткування. Партнерами проекту й отриму­­вачами відеотехніки стали авторитетні правозахисні організації: Він­ницька Правозахисна Група, Житомирська міська громадська органі­­зація “Інститут впровадження новацій”, Луганський обласний осередок Комітету Виборців України, Севастопольська правозахисна група, Сумський комітет захисту прав людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська Правозахисна Група, Херсонський облас­ний фонд “Милосердя і здоров’я”, Сімферопольська громадська орга­нізація “Інститут соціальних досліджень”, Луганський громадський комітет захисту конституційних прав і свобод громадян. Організатори проекту також систематизували отримані відеоматеріали та оприлюд­нили їх через незалежні ЗМІ. Відтак, проект мобілізував громадські організації до активної участі у контролі за виборчим процесом на незалежній позаполітичній основі.

МФВ ініціював проведення круглого столу “Вибори 2004: громадян­­ські права та обов’язки держави”, який відбувся 11 листопада 2004 ро­ку в Києві. У круглому столі взяли участь провідні фахівців у галузі права, представники виборчих штабів кандидатів у президенти Украї­ни, представники органів державної влади, міжнародних місій, дипло­ма­­­тичних представництв.

Мета круглого столу полягала в обговоренні ситуації щодо дотримання в Україні прав людини та виконання органами державної влади своїх зобов’язань, визначених законом, під час проведення президентських виборів. Під час роботи круглого столу було обговорено такі питання:


 • Реалізація права громадян на участь у формуванні органів держав­ної влади шляхом обрання Президента України.

 • Конституційна, цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальності за порушення виборчого законодавства і можли­­вості їх застосування.

 • Дії правоохоронних органів по забезпеченню правопорядку в період виборчої кампанії.

 • Свобода мирних зібрань та її обмеження.

На засіданні круглого столу виступили Євген Бистрицький (виконав­чий директор Міжнародного фонду “Відродження”), Микола Мельник (голова Програмної ради програми МФВ “Верховенство права”, заступ­ник голови ЦВК нового складу), народні депутати України Володимир Стретович та Сергій Головатий, представники Української Гельсін­ської спілки з прав людини, Інституту “Республіка”, Чернігівського громадського комітету захисту прав людини, юридичної громадськості та дипломатичних представництв.

Учасники круглого столу висловили глибоку стурбованість порушен­нями міжнародних стандартів вільних і справедливих виборів в Україні, використанням дій міліції проти осіб та організацій, що підтримують опозицію, забороною проведення зустрічей виборців з кандидатами в президенти, чисельними фактами тиску адміністративного ресурсу на виборців, необ”єктивним та упередженим висвітленням програм кан­дидатів від опозиції.

Було відзначено, що незважаючи на численні заяви від іноземних уря­дів, міжнародних організацій, українських і міжнародних правозахис­них організацій, українська влада обрала шлях нереагування на пору­шення прав людини та недотримання міжнародних зобов’язань. Саме тому вибори мають ризик досягти такого результату, що не матиме обов’язкової легітимності і який в подальшому призведе до значної затримки розвитку України до справжньої демократії і суспільства, що ґрунтується на верховенстві права.

МФВ підтримав також проект “Телевізійний документальний фільм “Права людини на виборах”, поданого Фундацією соціального право­­вого захисту населення “Чинність закону”. У рамках цього проекту бу­ло виготовлено документальний телефільм з фрагментів відеоматеріалів про порушення виборчого законодавства під час повторного голосу­вання на виборах Президента України, відзнятих активістами правоза­хисних організацій в регіонах України. Завдяки проекту народні депу­тати України змогли отримати ці матеріали перед голосуванням Постанови Верховної Ради України про висловлення недовіри ЦВК. Виготовлений фільм планується демонструвати на місцевих телекана­лах у східних і південних регіонах України.

МФВ підтримав проект Харківської правозахисної групи “Правовий громадський моніторинг виборчої кампанії на Сході й Півдні України та захист прав виборців в період переголосування”. Проект передбачав підготовку та здійснення відеоспостереження за ходом переголосуван­ня 26 грудня 2004 року, моніторинг порушень чинного законодавства та надання правової допомоги у подані скарг до суду з подальшим пред­ставництвом інтересів зацікавлених осіб в суді. У рамках проекту було створено 75 мобільних груп (водій з машиною, журналіст з відео­­камерою, юрист), кожна з яких проводила моніторинг в певному вибор­­чому окрузі. Мобільні групи покрили Автономну Республіку Крим (4 групи), м.Севастополь (1 група), Харківську та Луганську області (по 15 груп), Херсонську та Миколаївську області (по 10 груп), Він­ниць­­ку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області (по 5 груп). До участі в проекті було залучено також висококваліфікованих адвокатів, які здійснювали представництво в суді з метою задоволення поданих скарг. В рамках діяльності за проектом було створено організаційну групу, яка провела аналіз нормативних актів, визначила проблемні пи­тання, що можуть мати призвести до системних порушень прав вибор­ців та виборчого законодавства. Зокрема, співробітники Харківської правозахисної групи проінформували представників зацікавлених сто­рін щодо можливих негативних наслідків для виборчого процесу впро­вадження наказу міністра внутрішніх справ № 571 від 26 травня 2004 року, яким було передбачено занесення даних про тимчасову реєстра­цію місця перебування особи у вкладиш до паспорту. Сам наказ не був опублікований і не пройшов процедуру реєстрації у Міністерстві юс­тиції. 22 грудня 2004 року Генеральна прокуратура України внесла протест до МВС, яким вимагала скасування відповідного пункту Наказу.

22 грудня в межах проекту відбувся семінар-тренінг для юристів мобіль­них груп. Були обговорені основні типи можливих порушень прав ви­борців та заходи для їх протидії. 28 грудня в агенстві УНІАН відбулась прес-конференція за підсумками реалізації проекту.

За підтримки МФВ 15 грудня 2004 року в приміщенні Асоціації міст та громад України відбувся круглий стіл “Організаційно-правові форми взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними орга­нами в умовах суспільно-політичної кризи”, який було проведено за ініціативи Товариства науковців зі сприяння муніципальній реформі.

Круглий стіл мав на меті розпочати процес обговорення комплексу проблем, пов’язаних з незадовільним рівнем взаємодії органів місцево­­го самоврядування та представників “силових структур” під час прези­дентської виборчої кампанії 2004 року та проаналізувати нові органі­заційні форми налагодження такого співробітництва напередодні голо­сування 26 грудня.

У роботі круглого столу роботі взяло участь понад 40 учасників. Серед них – керівництво Асоціації міст та громад України, міські голови Тер­нополя, Черкас, Василькова, Броварів, Бердянська та ін. міст, народні депутати, представник Уповноваженого ВРУ з питань прав людини, заступник міністра МВС, заступник Генерального прокурора України, заступник Голови СБУ, представники ВУЗів, МВС та СБУ.

Учасники круглого столу ухвалили резолюцію, що окреслює конкретні механізми співпраці органів місцевого самоврядування з правоохорон­ними органами задля забезпечення проведення чесних та прозорих го­лосування в Україні 26 грудня 2004 року.

Детальну інформацію про проведення круглого столу можна отри­мати на веб-сайті Асоціації міст та громад України за адресою: [ www.auc.org.ua/activities/news/amu/?id=18073&ln=ua ]

МФВ підтримав проект “Підготовка та поширення звіту українських правозахисних організацій про стан основних прав людини в Україні за 2004 рік”, поданий Асоціацією громадських організацій “Українська Гельсінська Спілка з прав людини”. У рамках проекту буде підготов­лено та поширено перший річний звіт про дотримання прав людини в Україні у 2004 році, а також проведено конференцію для обговорення звіту за участі представників органів державної влади, правозахисних організацій, журналістів, представників іноземних держав. Підготовка звіту має на меті провести системне узагальнення моніторингових проектів, спрямованих на визначення ситуації з правами людини в Україні. Значну увагу в звіті буде приділено ситуації із дотримання прав людини під час виборчої кампанії 2004 року, зокрема, дотриман­ня виборчих прав, права на свободу мирних зібрань, права на свободу слова тощо. Звіт міститиме аналіз українського законодавства в сфері того чи того права, а також факти порушень прав з відповідними уза­гальненнями та висновками. Даний звіт поширюватиметься україн­ською та англійською мовами. Повна версія звіту буде доступна на сайті [ www.rupor.org ].

Огляд діяльності Програми МФВ “Верховенство права” у період вибо­рів Президента України див. у Додатку № 2.

МОБІЛІЗАЦІЯ ВИБОРЦІВ

Міжнародний фонд “Відродження” підтримав ініціативи, які мали на меті закликати громадян до того, аби в день виборів вони прийшли на виборчі дільниці та проголосували.

Одна з таких ініціатив – дослідницький проект Незалежного центру по­­літичних досліджень “Як голосують селяни? Забезпечення усвідом­ле­­ного вибору”. Добре відомо, що в селах України проживає до третини виборців, які, зазвичай, дуже активно беруть участь у процесах народ­но­­го волевиявлення. Відтак, метою проекту був аналіз мотивації сільських виборців, дослідження можливих каналів та інструментів “адмініс­тра­­тивного тиску” на них, особливості організації й проведення виборів на

селі (формування дільничних комісій, діяльність спостерігачів, про­ве­­дення агітаційної роботи тощо). Крім того, проект передбачав прове­ден­ня аналізу та роз’яснення положень програм кандидатів стосовно роз­витку аграрного сектору.

Результатом дослідження стала розробка рекомендацій для по­­даль­шого удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази, яка регламентує процес виборів та проведення референдумів.

Інформацію про перебіг проекту можна отримати на сайті: [ www.ucipr.kiev.ua/print.php?sid=3967 ].

Для просвіти виборців громадська організація “Громада м. Южно­ко­му­­нарівська” за підтрим­ки МФВ заснувала в місті “Клуб виборців”.

У клубі юрист надавав консультації з різних аспектів виборчого за­конодавства, проводились семінари, видавався інформаційно-просвітницька продукція. Так, Клуб надав консультації багатьом мешканцям міста, видав та поширив “Посібник суб’єкта вибор­­чого процесу”, пам’ятки стосовно складання списків виборців і збору підписів на підтримку кандидатів накладом 1000 примір­­ни­ків, а також провів два семінари на тему “Аспекти й техно­­логії проведення виборів Президента України”.

Про певні успіхи проекту говорить вже той факт, що організатори Клу­бу отримали несподівано велику кількість запитів і заявок на участь у семінарах.

На активізацію молодих виборців було спрямовано проекти “Я йду го­­ло­­­­су­вати” (Асоціація захисту прав молоді Волині) і “Ти голосуєш вперше” (Комітет молодих виборців України). Ініціатори першого проекту мали на меті заохотити до виборів 8 тисяч студентів, які голосували вперше, і понад 150 тисяч молоді Волинської області.

Для досягнення цієї мети виконавці проекту підготували і видали тематичний розділ “Вибори – 2004” для двох номерів моло­діжної газети “Ініціатива” (загальний наклад 4000 примір­ників). На базі Асоціації захисту прав молоді Волині було відкрито Інформа­цій­­ний центр “Чому я йду голосувати”, в якому надаються кон­­сультації з питань виборчого законодавства, прав молоді, перебігу виборчого процесу. Асоціація в рамках проекту організу­ва­ла і про­вела серед студентської молоді Волині конкурс з написан­ня есе “Чому я йду голосувати”, а також видруковала та розповсю­ди­ла плакати й бук­лети “Ми йдемо голосувати”. У рамках проекту було проведено ін­формаційні зустрічі зі студентами 26 навчаль­них закладів Волині з метою закликати їх проголосувати на виборах. Перебіг проекту активно висвітлювався місцевими ЗМІ і, зокрема, сай­том [ www.iniciativa.com.ua ]. У рамках другого проекту – “Ти голосуєш вперше!” – виготовлено 2 плакати (20 тис. прим.) та брошуру (10 тис. прим.), що мали на меті заохо­тити молодь до участі у виборчому процесі.

Перебіг проекту висвітлюється сайтами:
www.polit.com.ua ], [ www.politics.kherson.ua ].

Проект Полтавської спілки жінок “Чураївна” під назвою “Сприяння ак­ти­візації участі сільських жінок Полтавщини в громадянських про­­цесах” пропонував для заохочення жінок-виборців на селі механізм ство­рення жіночих рад в селах області.

Організатори проекту розробили “Положення про жіночі ради”, що мало стати нормативною основою для легалізації жіночих об’єд­нань. У рамках проекту проведено 23 зустрічі з жінками Пол­тав­сь­кого і Диканського районів, на яких роз’яснено мету, зав­дання й механізм функціонування жіночих рад.

В рамках проекту відбулось обговорення серед селян передвиборчих про­грам кандидатів.

Міжнародний фонд “Відродження” також підтримав проект “Громад­ська нічна варта” – заклик до чергування виборців на дільницях під час рахування голосів”, що його ініціював фонд “Європа ХХІ” у співпраці з коаліцією “Новий вибір – 2004”. Проект мав на меті провести кампа­нію у ЗМІ та організувати безпосереднє поширення інформаційних ма­теріалів з метою забезпечення організованого чергування громадян-виборців на виборчих дільницях під час підрахунку голосів з метою уникнення фальсифікацій під час другого туру виборів.

У рамках проекту 19 листопада в агенції УНІАН було проведено прес-конференцію. Було надруковано й розповсюджено 100 тисяч листівок із закликом до виборців та основними завданнями акції, а також 30 тисяч нарукавних пов’язок з символікою акції. У рам­­ках проекту виготовлено та розміщено радіо-ролик, присвячений інформуванню громадян щодо громадської ініціативи “Нічна вар­та” на радіостанціях: “Ера-FM”, Першому каналі Національного радіо (УР-1) та в ефірі ТРК “Ера” на Другому каналі Національ­ного радіо. Усі інформаційні матеріали поширено у АР Крим, Закарпатській, Луганській, Тернопільській, Рівненській, Харків­ській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтав­ській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Херсонській та Жито­­мирській областях.

Перебіг проекту висвітлює сайт коаліції “Новий вибір – 2004” [ www.monitor.org.ua ].

КОНСОЛІДАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Після акцій протесту проти фальсифікації президентських виборів, які розпочались 22 листопада 2004 року, провладні губернатори та пред­ставники органів місцевого самоврядування південних та східних регіо­­­нів України оголосили про сепаратистські наміри та висунули ідею створення Південно-Східної Української Автономної Республіки. Від­так, виникла потреба в попередженні розколу країни та реалізації про­ектів, спрямованих на консолідацію українського суспільства. У цьому напрямку Міжнародний фонд “Відродження” ініціював та підтримав низку громадських проектів.

З ініціативи громадських моніторингових організацій, які входять до коаліції “Новий вибір – 2004” та за фінансової й експертної підтримки МФВ 6 грудня в Харкові відбувся форум громадських організацій “Україна: єдність громадянського суспільства”. Форум мав на меті оцінити діяльність громадських організацій під час президентської кам­панії та сконсолідувати зусилля третього сектору України. Час та місце проведення форуму зумовили сепаратистські тенденції в південно-східному регіоні України після початку руху громадянської непокори, який було спричинено масовим фальшуванням другого туру виборів. У форумі взяли участь близько 250 представників українського третього сектору. Під час форуму було проаналізовано та оприлюднено резуль­тати діяльності НУО під час двох турів президентської кампанії у та­ких сферах: моніторинг та аналіз політичної ситуації, просвіта та мобі­­лізація виборців, правова допомога та захист прав людини, молодіжні ініціативи, захист вразливих груп населення, медіа та PR-технології. Під час форуму було розроблено стратегію консолідації зусиль НУО для збереження миру та єдності в державі, а також стратегію моніторін­гової діяльності НУО для забезпечення підзвітності й прозорості дій влади. Захід широко висвітлювався місцевими та центральними ЗМІ, зокрема, делегати форуму взяли участь у прямому радіоефірі.

17 грудня 2004 року у Сімферополі відбувся другий круглий стіл “Україна: єдність громадянського суспільства”. В роботі круглого сто­лу взяли участь представники провідних аналітичних, моніторингових, правозахисних, просвітницьких громадських неурядових організацій з Автономної Республіки Крим, Одеської, Херсонської, Запорізької об­ластей та з Києва. Загальне координування Форуму здійснювали Фонд “Європа XXI”, Суспільно-гуманітарний консорціум “Генеза”, Україн­ський незалежний центр політичних досліджень та Фонд місцевої де­мократії (Харків).

Форум мав на меті проведення суспільного діалогу задля розробки ор­ганізаціями громадянського суспільства стратегії, спрямованої на кон­солідацію діяльності НУО у регіонах України і подолання кризи, збе­реження єдності, цілісності та безпеки держави.

У Резолюції Форуму, зокрема, зазначено – “представники громадських організацій вважають за доцільне укладення Суспільного Договору про порозуміння та співпрацю між громадськими організаціями та ор­ганами влади для демократизації всіх сфер українського суспільства. Можливою формою практичної реалізації такого договору стане ство­рення Громадських рад, які сприятимуть суспільному діалогу і залу­чен­ню до нього всіх рівнів влади – від Кабінету Міністрів до сільських рад.”

За сприяння МФВ 28 грудня 2004 року та 7 січня 2005 року в ефірі те­леканалу “Ера”, а також 7 та 9 січня 2005 року в ефірі “5-го” каналу було показано телевізійний фільм “Це наша країна”, знятий режисера­ми з кіностудії ім. О.Довженка. Фільм присвячено порівнянню подій “помаранчевої революції” та масових акцій протесту шахтарів. Фільм має на меті показати спільність вихідних позицій протестувальників на Сході та Заході країни, а також уникнути розколу українського суспіль­ства. Телефільм також планується продемонструвати в ефірі місцевих телекомпаній Східного та Південного регіонів.

Фонд підтримав ініціативу Інституту економічних досліджень та полі­тичних консультацій з проведення круглого столу експертів та еконо­містів на тему “Україна: зберегти єдиний простір економічного зрос­тання”. Підставою для проведення такого круглого столу стало су­спіль­не обговорення загрози економічної кризи та автономізації де­яких регіо­­нів на основі їхньої позірної економічної самодостатності. У роботі круглого столу взяли участь незалежні експерти та аналітики-еконо­міс­­­ти, а також представники аналітичних управлінь окремих мі­­ні­стерств і відомств, представники дипломатичних представництв. Під час круг­лого столу було обговорено такі питання:


 • Макроекономічна ситуація: основні загрози для стабільності. По­літична криза та банківська система. Публічні фінанси України в пе­ріод політичної невизначеності.

 • Економічний простір України: цілісність, автономізація, федералізм.

 • Економічні відносини в часи політичної кризи. Бізнес та політична невизначеність.

Фонд підтримав культурно-соціальну ініціативу “Різдво разом” – єд­нання України як єдиної родини через спільне святкування у Львові Різдва Христового”. У межах проекту харківський Центр прав людини “Древо життя” організував поїздку харківської молоді до Львова для святкування Різдва Христового за народними українськими звичаями. Проект мав на меті у такий спосіб запобігти негативним наслідкам штучного розколу українського суспільства на Схід і Захід та об’єд­на­­ти молоде українське покоління.

ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД

Одним з провідних напрямків роботи МФВ є створення та підтримка діяльності Громадських рад при комітетах Верховної Ради України. Громадські ради за підтримки МФВ також виконують проекти, що ма­ють виборчий компонент.

МФВ був одним з ініціаторів створення Громадсько-політичної кон­­сультативної ради при Голові Верховної Ради України. Першим кро­ком у реалізації ініціативи стало Розпорядження Голови Верховної Ради України № 594 від 26 травня 2004 року “Про Громадсько-політичну консультативну Раду”, яким затверджено персональний склад Ради у кількості 17 членів. До складу Ради увійшли пред­ставники авто­ри­тет­них громадських організацій України. Мета ство­рення Громадської ради – сприяти участі громадськості в процесах законотворення шля­хом за­лу­чення провідних експертно-аналітичних структур і незалежних фахівців до обговорення та виопрацювання пар­ламентських ініціатив щодо вирішення найбільш актуальних про­блем зовнішньої і внутрішньої по­літик України. Серед пріори­тетних на­прямів діяльності Ради варто ви­­окре­мити такі:



 1. Підтримка практики широкого громадського обговорення го­лов­­них завдань і нагальних кроків у питаннях зовнішньої та внутрішньої політики України.

 2. Забезпечення реалізації принципів верховенства права, свободи слова та інформації в суспільно-політичному житті Україні.

 3. Розробка рекомендацій щодо законодавчого запровадження єв­­ро­пейських стандартів у процеси виопрацювання й реалізації зовнішньої та внутрішньої політики нашої держави.

 4. Сприяння розбудові інституцій громадянського суспільства, до­­три­мання його традицій, норм і цінностей.

На засіданнях 26 липня і 3 черв­ня члени Ради обговорили ре­зультати моніторингу висвітлення виборчої кампанії у ЗМІ, шляхи запобігання пору­шенням закону “Про вибори Президента України”, організацію проведення за­гальноукраїнського екзит-полу, взаємодію громад­сь­ких орга­ні­за­цій з ЦВК. Наслідком цих обговорень була ініці­а­тива зі створення Верховною Радою Украї­ни 7 вересня Тим­часо­вої спеціальної ко­мі­сії, яка займалась пере­віркою зловживань під час вибо­рів президента. Верховна Рада також ухвалила звернення до цен­траль­них і місцевих органів влади з вимогою дотриму­ватися закону під час виборів і не втручатися у виборчий процес; звернення до редакторів мас-медіа об’єктивно висвітлювати вибори.

Діяльність Ради висвітлювалась на шпальтах газети “Голос Украї­ни” і на сайті ВРУ [ www.rada.gov.ua ].

Експерти Громадської ради з питань свободи слова та інформації під­­го­тували законодавчі пропозиції, спрямовані на формування не­об­хід­­но­го правового поля для проведення передвиборчих телевізій­них деба­­тів між кандидатами на пост Президента України, зокрема, роз­ро­били відповідний законопроект та запропонували до уваги ЦВК проект по­­ложення про порядок проведення передвиборчих телевізій­них дебатів. Обидві ініціативи пройшли широке громадське та експертне об­го­во­­рення. Секретаріат та члени Громадської ради здійснювали постійний моніторинг стану свободи слова та дотримання медійного законо­дав­­­­ства, зокрема, і з урахуванням особливостей та потреб виборчого періоду.

За результатами проведеного моніторингу було підготов­лено відповідний звіт, результати якого оприлюднив у серпні цього року Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації. Ініціатива Громадської ради щодо запровад­ження мораторію на здійснення перевірок ЗМІ у передвибор­чий період підтримали Верховна Рада України та Президент, що мало наслідком прийняття відповідної Постанови парламенту та видання відповідного Дору­чення Президента Ук­раїни. Законотворчі напрацювання експертів Громадської ради у сфері регу­лювання порядку прове­дення передвиборних теле­ві­зійних деба­тів частково знайшли своє відображення у новому За­коні України “Про вибори Пре­зидента України”.



Експерти створеної за підтримки МФВ Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і між­­національних відносин, які є членами провідних правозахисних НДО, здійснювали моніторинг дотримання виборчого законодавства у регіо­нах України, аналізували факти тиску органів влади на виборців, роз­гля­дали звернення громадян щодо захисту своїх порушених політичних прав. Рада проводила освітні заходи для представників ви­борчого про­­цесу, де вивчалися теоретичні аспекти виборчого законодавства та кон­­кретні випадки, неправильне тлумачення яких може призвести до по­ру­­шення законодавчих норм. Найбільш активно ця діяльність здійс­ню­валася у Чернігівській області. Матеріали моні­то­рин­гу та порушень прав ви­­борців постійно висвітлюються на сайті Ради українських право­за­хис­­них організацій “Рупор” [ www.rupor.org ].

Каталог: files -> ukr
ukr -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
ukr -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
ukr -> Зі змінами, внесеними у 015 році для класів пояснювальна записка
ukr -> Прес-реліз Літературна презентація: Інго Шульце
ukr -> “Я вибирала Долю собі сама ” : життєвий і творчий шлях Ліни Василівни Костенко
ukr -> Ми висловлюємо щиру подяку всім партнерам І меценатам, які співпрацюють з Міжнародним фондом “Відродження” в Україні та за її межами
ukr -> Григір Тютюнник."Три зозулі з поклоном ". Коротко про письменника."Вічна" тема "любовного трикутника" в новелі
ukr -> Навчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
ukr -> Календарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міжнародний фонд “відродження” iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Міжнародний фонд “відродження” iconВолонтерська організація «Міжнародний благодійний фонд»хелп-юкрейн» Альтернативні джерела фінансування місцевих цільових програм
Процесом здатним поєднати інтереси обох сторін, започаткувати між ними партнерські стосунки є фандрайзинг. Термін фандрайзинг походить...
Міжнародний фонд “відродження” iconВ. В. Лучик // Мовознавство. 2009. №3 С. 16-24. Библиогр.: с. 24 (47 назв)
Топонімічний словник України : Словник-довідник / Микола Янко; Міжнар фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманіт освіти...
Міжнародний фонд “відродження” iconОсновні риси епохи Відродження
Термін "Відродження " вперше вжив відомий живописець І архітектор Джорджо Вазарі, він мав на увазі відродження Античності
Міжнародний фонд “відродження” iconМистецтво Високого Відродження. Італійське Відродження
Мета: ознайомити учнів з основними принципами Відродження, дати уявлення про творчість італійських художників цієї епохи
Міжнародний фонд “відродження” icon1. Історичні передумови Відродження Історичний період, до розгляду філософії якого ми приступаємо, у сучасників одержав назву «Відродження»
«Відродження» (від фр. «Renaissance» Ренесанс) оскільки в їх час було відроджено ту культуру, яку знищило було християнство за 1000...
Міжнародний фонд “відродження” iconМіжнародний день театру
Березня весь світ відзначає Міжнародний день театру. Цей день став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для мільйонів...
Міжнародний фонд “відродження” iconКонкурс "колосок-2011" Нехай не згасне світ науки! (Пантелеймон Куліш) спеціальна тема конкурсу: "історія природничих наук" Неймовірні факти про життя видатних учених та їхні відкриття чекають на тебе
Міжнародний клуб лідерів популяризації прирознавства міжнародний природничий інтерактивний конкурс "колосок-2011"
Міжнародний фонд “відродження” iconТарас Григорович Шевченко. (О. Каліщук) 16 листопада 2013 року на базі Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс
Донецького обліппо відбувся ІV міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка
Міжнародний фонд “відродження” iconІнформації про ту чи іншу особу або подію Генеральною Асамблеєю ООН оголошено: 2016 р. Міжнародний рік зернобобових (A/res/68/231) 2016 р. Міжнародний рік верблюдових (A/C. 2/69/L. 41) 2015-2024 рр
Календар "Знаменні та пам’ятні дати на рік" – покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат з життя видатних осіб та...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка