Микола РуденкоСторінка15/33
Дата конвертації11.04.2017
Розмір7,64 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

Слово! Воно дуже винне в тому, що в світі відбувається. Пріоритет має Брехливе Слово. Брешуть так багато і настільки витончено, з витратами таких величезних коштів, що правді, буває, просто не пробитися. Марксизм тепер виступає під багатьма вивісками: соціалізм, комунізм, радянство, інтер­націоналізм, марксизм-ленінізм, маоїзм тощо. Про марксизм невпинно провіщають усіма мовами світу радіостанції Ра­дянського Союзу й інших «соціалістичних» країн. Його пропа­ґують марксистські партії всіх країн світу і їх дочірні організа­ції. При цьому ніколи навіть не згадується про істинні резуль­тати радянського експерименту. Навпаки, завжди наголо­шується про безупинний переможний хід марксизму по Землі.

А що протиставлено цій тотальній масованій пропаґан­дистській атаці? «Свобода» і «Вільна Європа»? Здається, і все. Але їх глушать. Наглухо глушать. І правителі Заходу не можуть навіть з цим електронним піратством упоратися. Про передачі російською мовою «Голосу Америки», «Бі-Бі-Сі», «Німецької хвилі» й інших можна говорити як про контрпро­паґанду лише умовно, їхні «голоси» пом’якшені нерідко до напівправди. Преси і організацій, які б критично обговорю­вали соціалістичну теорію і практику всередині країн соціа­лізму, взагалі немає. За такі обговорення притягають за ст. 70 Кримінального Кодексу (антирадянська пропаґанда: 7—8 ро­ків ув’язнення і 5 років заслання), а то й ст. 64 (зрада Бать­ківщини) — аж до розстрілу.

Ведучи найбезсоромнішим чином брехливу пропаґанду, марксизм душить будь-яке викривальне слово правди і з без­соромним нахабством називає правду наклепом. Цьому нахаб­ству практично нічого не протиставлене. Мало того. Немає навіть відсічі прямому насильству — діям терористів, які за­хоплюють літаки і заручників, втручанню в справи інших країн для збройного нав’язування народові влади промарксистських угруповань (В’єтнам, Ангола, Лаос). Як же після цього можна дивуватися територіальному приростові марксизму! Щоб покласти край цьому, треба передусім виключити насильство з життя суспільства, в тому числі й те насильство, яке живе під машкарою визвольного. І, по-друге, забезпечити справжню свободу інформації, свободу обговорення будь-яких питань, тобто позбавити тоталітарні режими права вводити обмеження на інформацію і називати все це своєю внутрішньою справою.

І ще одне важливе питання: як критикувати, з яких пози­цій? Нині критика марксизму (соціалізму) іде, головним чином, на поверхні. У ній багато емоцій, але зовсім недостатньо нинішнього наукового аналізу, нинішньої наукової критики, ясних наукових висновків. Навіть теоретичні твори найчастіше виглядають як окремі авторські думки. Марксиз­мові, який претендує називатися наукою, треба не окремі думки протиставляти, а поставити його на очну ставку з новітніми науковими досягненнями і показати його антинаукове і заста­ріле реакційне нутро. Народові потрібні не окремі думки, а справжня наука, ясний виклад незаперечних економічних за­конів природи.

«Наші думки можуть мінятися, — каже М. Руденко, — зако­ни природи — ніколи».

В умовах витонченої, замаскованої під правду тотальної брехні правда потребує солідних, безперечно наукових обґрунтувань і дохідливого, образного викладу. Пропонована праця, на мою думку, відповідає обом цим вимогам. Це тим більше дивно, що написані «Монологи» в Радянській країні, на матеріалі, доступному будь-якій радянській людині. А ма­теріали ці — ой! — небагаті. «Ми позбавлені найнеобхіднішої інформації», — каже автор. Скільки ж сил мислення довелося витратити йому, щоб досягнути настільки значного наукового і літературного результату, щоб дати справді наукове і до­ступне розумінню будь-якої освіченої людини спростування «шверпункту» економічного вчення Маркса, його теорії до­даткової вартості, і обґрунтувати на противагу їй вчення про енерґію проґресу.

Питання, яке хвилює кожного письменника — чи знайде його книжка читача, чи відгукнуться на неї, — для М. Руденка вже вирішилося. Зараз, коли я пишу ці рядки, книжка вже крокує по «Самвидаву» і на неї великий попит. Напевне, читач давно чекає книжку, що не тільки критикує, але й показує вихід з тупика. Влада і офіційна преса книжку поки що не помітили або ведуть свою відому тактику замовчуван­ня. Десь у спостережних інстанціях книжку, можливо, спро­бують зарахувати до антирадянщини, але антирадянською вона не є. Більше того, автор, зробивши книжку доступною кожній освіченій людині, адресує її в першу чергу комуністам і людям, що вивчали або вивчають політекономію.

Автор відкрито і недвозначно заявляє себе прибічником комуністичного світогляду і саме його відстоює в своїй праці. Він піддав нищівній критиці Марксове економічне вчення, але це виступ не проти комунізму, а на його захист. Еконо­мічне вчення Маркса взагалі не наука, а трагічна омана на шляху до кращого майбутнього. Викриття антинаукової тео­рії — заслуга перед комунізмом. Не скинути комунізм розвінчанням антинаукових теорій, а витягти його з моря політич­них спекуляцій, брехні, бруду, ворожнечі, ненависті, взаємо-винищування. Витягти, поставити на наукові підвалини і зв’язати з вірою у Вищий Розум, з високою моральністю — ось те, до чого прагне автор. І він заявляє про це прямо і відкрито. Так, висловлюючись про книжку К. Буржуадемова «Нариси зростаючої ідеології», М. Руденко пише: «К. Буржуадемов, заперечуючи марксизм, не заперечує ні ідею комуніз­му, ні ленінський неп. Але, звичайно, комунізм Буржуадемова (як і мій) не має нічого спільного з комунізмом Маркса і Сталіна»...

Виступаючи непримиренним супротивником марксизму, як вчення антинаукового і антигуманного, М. Руденко твердо відстоює позитивне в теорії соціалізму. Він пише: «Марк­сизму, як такого, немає — в теоретичному сенсі він є фікція. Про Ленінізм цього сказати не можна. Ленінізм є! Звичайно, він є тільки там, де Ленін виявляє повну самостійність — тобто в непі». І далі: «Ми говоримо про неп, як про еконо­мічне вчення, яке нам здається вдалим. Ми вчинили б неро­зумно, якщо б відкинули свій власний досвід, на якому можна поставити знак «плюс»».

Думаю, теоретична позиція автора ясна, і вона зовсім не антикомуністична. Мені вона зрозуміла і прийнятна. Бувши нетерпимим до всього антинаукового в комунізмі, автор дуже м’яко, але з докором відповідає тим, хто з вірою в марксизм втратив довіру і до комунізму, хто, беручи участь у демо­кратичному русі, готовий дратуватися термінами — комунізм, комуніст, комуністичний. М. Руденко пише: «”Капіталізм, який буває при комунізм” — ось основний зміст непу! Чи розумі­ють цю формулу ті, хто настільки нетерпимо ставиться до людей, що продовжують називати себе комуністами навіть тоді, коли крах марксизму фактично відбувся?» Яке глибоке зауваження! Якщо читач згадає, що перехід до інших порядків здійснюється не від нуля чи теоретично обчисленого пункту, а в поточному житті, при тих порядках, що продовжують і будуть продовжувати існувати поряд з новим, то він зрозуміє і геніальність формули «капіталізм, який буває при комуніз­мі». А з іншого боку, і докір автора за те, що судять про людей не за суттю їхніх поглядів, а за назвою, теж дуже доречний. Скільки витерпів наш народ за те, що не судження, не думки інших осягали, а судили про них за назвами, які кимось дані або вони їх взяли собі самі.

Висновки із свого дослідження автор звертає до ке­рівництва КПРС. Немає сумніву, знайдуться ті, хто осудить автора за таке адресування. Але підстава у цих «суддів» тільки одна: «Що їм писати? Вони все одно не відповідають». Одначе ця позиція, може, і виправдана з морального погляду, проте короткозора. Це радше позиція людини, ображеної за те, що не відповідають і чинять беззаконня. У М. Руденка позиція інша. Щоб двері відчинили, треба постукати. Врешті знайдеться хто-небудь, хто не витримає стуку і підійде до дверей. Кулак у М. Руденка (його робота) настільки потуж­ний, що розмахувати ним просто в повітрі нерозумно. Краще грюкнути в двері. У відповідності зі своїми поглядами автор звертається до тих, кого вважає реальною владою і в кому має надію знайти сили, здатні до оновлення нашого суспільного організму. Він пише: «Партія винна в тому, що ленінський неп був розтоптаний... Вона ж, партія, і зобов’язана вивести наш народ із смертельної пастки. Це на її совісті. З особистого досвіду знаю, що в її лавах є чимало чесних, самовідданих людей. Тут вся річ у тому, чи прийдуть до керівництва антисталінські сили, які сьогодні придушені, або ж їм назавжди перегороджено шлях до вищих партійних посад. Але в довговічність сталінських методів керівництва я не вірю. Те, що визріло в душах людських, силою придушити не можна. Країна потребує глибоких демократичних перетворень».

Таке звернення, і обґрунтоване і доречне, свідоцтво глибо­кого оптимізму автора, його впевненості в правильності своїх висновків і віри в творчі сили народу. Немає сумніву, що звернення до інших комуністичних і робітничих партій теж було б цілком доречним. Комуністи зобов’язані піддати науковій перевірці догми і відмовитися від захисту антина­укових теорій. Вони повинні припинити культивування во­рожнечі і ненависті, розпалювання чвар усередині суспільст­ва. Їм треба думати не про завоювання влади, а про майбутнє людства.

Партії, для яких найвище за все благо народу, а не влада, повинні задуматися над тим, як припинити розтринькування природних запасів землі без користі для людства і на ство­рення надмірного комфорту, їм слід було б виступити з про­грамою боротьби за приріст енерґетичних ресурсів земної кулі, за бережливе ставлення до природних багатств і ощад­ливе споживання, за повну ліквідацію завданої природі шкоди і відновлення первозданної чистоти всіх водних артерій і акваторій, за безперервне нарощування рослинних багатств, особливо врожаїв продовольчих культур, за відновлення і раціональне використання рибних багатств. За дедалі більше споживання некопалин (сила вітру, морські течії, припливи відпливи, різниця температур прошарків води) і позаземних енерґетичних ресурсів.

У комуністів великий борг перед людством. Занадто довго, затято і наполегливо вони нав’язували народам антинаукове, жорстоке вчення — марксизм. Зараз перед ними відкривають­ся небачені перспективи творчої діяльності. Але щоб вико­ристати ці перспективи, треба зрозуміти зміст загально­людських завдань. Якщо комуністи виявляться нездатними на це, знайдуться інші сили. Не можуть не знайтися, оскільки від прилучення людства до невичерпних джерел космічної енерґії залежить життя на Землі. В цьому випадку комуністи, як сила, що виконала свою неґативну роль (на них було доведено антинауковість марксизму), виявляться відкинути­ми туди, де опинилось і їхнє вчення — марксизм — у за­пасники архівів історії.


Петро Григоренко. Червень—липень 1976 р.

ВІД АВТОРА

18 квітня 1975 року проти Радянської групи Міжнародної амністії почалися репресії. У мене на квартирі влаштували обшук. Разом з іншими рукописами вилучили «Економічні монологи» — український і російський варіанти. Український не був передрукований, його взяли в чернетці. Російський варіант зберігався не тільки у мене, але також і в московських друзів. Тому я сподівався, що рукопис не загинув. Невдовзі з’ясувалося, що я помилився. У друзів також були обшуки, одного з них (А. Твердохлєбова) заарештували. Мене посади­ли до камери попереднього ув’язнення, але через два дні випустили. Таким чином усі примірники «Економічних моно­логів» опинилися в руках КДБ.

Я завжди вірив, що закони природи — незалежно від того, подобаються вони нам чи не подобаються, — не підпадають під дію Карного Кодексу. Чи може КДБ або прокуратура скасувати закон збереження і перетворення енерґії? В «Еко­номічних монологах» мова йде про те, що теорія додаткової вартості К. Маркса вступає в непоборну суперечність із цими всеохоплюючими законами природи. Тому я не тільки не крився із цією працею, а протягом двадцяти років методично писав про неї до ЦК. Закінчилося це тим, що мене виключили з партії, заборонили друкувати мої твори. Постала загроза психіатричної лікарні...

Зрештою про все це розповідається у книжці. Мені хо­четься поговорити про інше.

Важко, болісно відбувався в моїй душі відрив від марксизму. Неначе мені було мало гіркого досвіду — я нама­гався розібратися в глибинних закономірностях цього вчення. І ось виявилося: теорія К. Маркса не витримує критики з боку сучасної фізики! Не зашкодило б перевірити її також за до­помогою кібернетики. Я лірик, а не фізик. Років п’ять пішло на те, щоб якось засвоїти премудрості точних наук. І все ж я не міг покладатися на свої дилетантські знання — потрібні були досвідчені консультанти.

Що й казати, мені вельми пощастило: років зо два тому я знайшов наукових консультантів — академіка А. Д. Сахарова і доктора фізико-математичних наук В. Ф. Турчина. Навряд чи треба пояснювати, хто ці люди, — їх знає весь світ. Либонь, належить лише уточнити, що В. Турчин не лише фізик, а й кібернетик. Так почалася праця над «Економічними моноло­гами».

Того дня, коли до моєї квартири увірвалися офіцери КДБ, на письмовому столі лежав підготовлений для висилки В. Ф. Турчину новий розділ, написаний за його порадою, — детальний опис закономірностей «Економічної таблиці» Ф. Кене. Поруч лежав лист, в якому я дякував ученому за неоціненну допомогу. Турчин так і не одержав ані цього роз­ділу, ані листа...

Але світ не без чудес: майже роком пізніше, коли я вже почав звикати до думки, що «Монологи» загинули безпово­ротно, вони раптом повернулися до мене таємничими шля­хами самвидаву. Виявляється, їх читають, обговорюють, пере­дають з рук у руки. Мені так і не пощастило встановити, хто зберіг рукопис. Звичайно, я був невимовно радий! Але разом з тим і засмучений: рукопис потрапив до самвидаву, належ­ним чином не опрацьований.

А як же бути з багаторазовими попередженнями Київської прокуратури? Проти мене було висунуто таке ж саме обвину­вачення, що й проти А. Твердохлєбова: поширення неправдивих вигадок, які ганьблять радянський суспільний і державний лад. Мене звільнили лише тому, що наближалося 30-ліття Перемоги над Німеччиною, незручно було тримати інваліда війни в тюрмі. Потім знову викликали, змушуючи підписати попередження про поновлення справи проти мене — цим разом з урахуваннями рецидивів. Наприкінці обов’язкове зауваження: «Зміст попередження мені зрозу­мілий». На останньому з цих грізних документів я написав таке:

«Зміст попередження мені не зрозумілий. Я не поширюю наклепів на Радянську владу, а намагаюсь донести до свідо­мості людей найважливіші закони природи. Не розумію, як можна за це переслідувати?»

Гадаю, що цим усе сказано.10 квітня 1976 р.

ПРОЩАВАЙ, МАРКСЕ!

Біля пам’ятника святому Володимиру

Небо, земля і люди. Пласти глини, напоєної людською кров’ю. Були пожежі, були війни — усяке було на цій землі. Недавно вчені знайшли людські кістки, яким чотири мільйо­ни років. Людські — не мавпячі! І завжди людей цікавило те ж саме питання: чому ми вбиваємо один одного? Невже не можна жити по-іншому?..

Археолог пересипає з руки в руку жменю золотих монет. Дивиться не на них — погляд його спрямований у простір, у світове безмежжя. Людина чомусь завжди прагла надати мо­нетам форми світила, навколо якого обертається земна куля. Чому? Чи немає в цьому неусвідомленому порухові людської душі відповіді на болюче питання, яке ми вперше ставимо собі ще в дитинстві, але так і відходимо в могилу, нічого не пізнавши і не пояснивши?

Люди вбивають одне одного за гроші. Сумління наше обурюється: доки? І все ж вони, гроші, не відмирають, а навпаки — набирають дедалі більшої влади над нами.

Протягом багатьох тисячоліть філософи і пророки нама­галися зрозуміти і пояснити Бога. Двісті років тому людський розум спрямувався на інший шлях: що таке гроші? І хоч спочатку ніхто не стверджував, що це одне й те саме питання, одначе багатьом людям політекономія замінила релігію. Зрештою скоро буде сказано: або те, або те. Як говорили й говорять: або Магомет, або Христос.

Горький назвав долар Жовтим Дияволом. Але долар від цього не похитнувся — лишився тим, чим був. Що ж він таке — Бог чи Диявол? І чи можна поважно обговорювати такі питання? Бог — над нами і в нас самих. Він є сутність світу, сутність людини, сутність життя. Диявол тишком-нишком позбавляє нас цієї вищої сутності: насолоджуйтеся життям, не ставлячи дурних запитань. Ви самі для себе, ін­шого змісту немає. Пийте, співайте, радійте. Потім з’явиться горбок над головою — от і все...

А що робити, коли ці кляті питання переслідують тебе з року в рік, не залишаючи хвилини для відпочинку?..

Тоді ти неповноцінна людина. Або хворий. Треба ліку­ватися. На все вже є відповідь. Нема чого тобі сушити мозок. К. Маркс усе пояснив. Читай «Капітал».

Питаю: а ви його читали? Ви його вивчили? Ви його засвої­ли?.. Дивляться з подивом: звідкіля такий узявся? Існує Інсти­тут марксизму-ленінізму, там вивчають, їм за це гроші платять.

Знову гроші! Та що ж це таке? Чому їх платять? Чому їм служать? Та сама відповідь: читай «Капітал», там усе сказано.

Коло замикається. Навіть не коло пізнання — всього лише коло нез’ясованих питань, які могли б якось розворушити людську думку. Але вона заснула, вмерла.

«Капітал» витіснив Біблію, яка відповідала на питання: що є Бог? Маркс усе своє життя присвятив одному питанню: що таке гроші? Звідси мало випливати: відповідаючи на одне з цих питань, тим самим ти відповідаєш на друге. Так уперше вголос було сказано те, що раніше тільки припускалося: сві­том правлять гроші.

Ну, а як же з Богом?..

Хтось заперечить: сама постановка питання виглядає без­глуздо — Бог і гроші! Але я цього не певен. Таємниця гро­шей — дуже велика таємниця. І цілком можливо, що ці великі таємниці десь зливаються в одне. Мова йде не про підміну одного другим, а про одну й ту саму сутність. Ми тримаємо в руках якусь нитку, не розуміючи, куди вона може нас ви­вести. Ми не надто допитливі, бо знаємо: за надмірну допит­ливість треба платити життям.

Мушу застерегти: для мене Бог є Природа, матерія. Це не пустощі зі словами, а філософічна позиція, ім’я якій гілозоїзм. Або пантеїзм, що зрештою те саме.

Читач далі знайде, у чому саме я не згоден з Марксом. Але спершу прошу звернути увагу ось на що: суперечка про природу грошей — це завжди суперечка майже теологічна. Можливо, навіть не «майже», а насправді. Так вона виглядала не тільки в минулому — так вона виглядає й сьогодні. При­наймні за своїми наслідками: мене відлучили, як відлучали завжди тих, хто по-іншому розумів сутність Бога. Так, мене виключили з партії через питання, на які важко відповісти. Не пхайся зі своїми дурними «чому» — надокучив!..

Ось вам ще один доказ, що Біблія і «Капітал» розв’язують ті ж самі питання. Саме тому існує суперництво між ними. Півсвіту живе за Біблією, півсвіту — за «Капіталом». Чий шлях ближчий до істини?..

Ейнштейнові Біблія не заважала творити теорію відноснос­ті. Марксові вона заважала. Чому?..

Політекономія хотіла бути наукою. Але одна справа хотіти, а інша — могти. Те, що побудоване на вірі, не є справжньою наукою. Мене не виключили б з партії, якби я сказав: «Не розумію Ейнштейна!» Але я так сказав про Маркса — і мене виключили. Якщо не розумієш — вір! Інші розуміють. Але чи розуміють інші?..

...А золота монета все ж чимось нагадує Сонце. Формою, кольором. Чи знав той, перший, хто надав їй такої форми, вищу таємницю грошей?

...Ще одна безсонна ніч. А скільки їх уже було! І, мабуть, не менше попереду.

Живу за містом. Важко мені добиратися до Києва — авто­буси такі переповнені, що всю дорогу доводиться висіти між людськими тілами, які притискають тебе головою до стелі. Після такої подорожі я весь скутий болем.

Давно це було — першого року війни. Розривною кулею розтрощено таз, ушкоджено хребет. Зрештою людина до всього звикає. Звик і я. Треба годинку-другу посидіти на лавці — і біль відступить. Тоді я бадьорим кроком зійду кам’яними східцями туди, де нині все має скінчитися. Не хочу виглядати хворим — не такий сьогодні день...

Цілий рік тривало вигнання мене з партії. Повільно крутилося важке жорно, в якому перемелювалося моє життя. Сьогодні об одинадцятій годині ранку бюро Київського міськ­кому КПУ має розглянути мою апеляцію. І хоч це досить дивно, одначе в мене ще тліє несмілива надія: а раптом усе зміниться? Тридцять п’ять років віддано Комуністичній пар­тії. Ціле життя! Комуністом я й помру. Одначе моє уявлення про комунізм стало інакшим.

[Коли писалася ця книжка, я ще, по суті, не був переконаним дисидентом. Сьогодні я ним став. І от сиджу, думаю: викреслити ці рядки чи залишити? Я ж знаю: серед радянських дисидентів є чимало таких, які після цих рядків відкинуть мою книжку як щось глибоко чуже. Я їх не засуджую за це — саме слово «кому­нізм» викликає в їхній свідомості гіркі думки про концтабори і тюрми, про мільйони замучених співвітчизників. Одначе мені б хотілося закликати моїх колег до терпимості. Так, ми різні, але сходимося в одному: не можна кидати людей у тюрму за їхні переконання. І коли ми сходимося на цьому, то зобов’язані також перемогти термінологічний фетишизм. Справа не в назвах, а в глибинній сутності понять. Не буду тут пояснювати, що я розу­мію під словом «комуніст», — це само собою виявиться тоді, коли книжка буде дочитана до кінця. До того ж я й сам міняюся: у другій книжці «Економічних монологів» я вже не той, яким був у першій. Але нащо мені все це? — вигукне нетерплячий читач. — Ніякі варіації на дану тему мене не приваблюють. У такому разі я, звичайно, здаюся: подібний арґумент завжди діє безвідмовно. Але такому читачеві хочеться сказати ось що: цю книжку написано зовсім не про те, як я розумію комунізм. Про комунізм можна сперечатися і не сперечатися — не це головне! У цій книжці мова йде про закони Природи, з якими ти, шановний читачу, знайомий недостатньо. Ні, це не твоя провина. Цим великим знанням не пощастило з самого початку: теорія трудової вартості А. Сміта виявилася доступнішою для розуміння, ніж тео­рія Ф. Кене. І тому ось уже понад два століття справжня наука перебуває в тіні, а на авансцені самовпевнено розгулює псевдона­ука, з якої й виростає марксизм. (Майже всі примітки написані тоді, коли й передмова «Від автора». У двох випадках написані 1992 року. Це буде вказано окремо). Звичайно, я не претендую на повне висвітлення цього питання. Одначе мірою сил і здібностей я спробую викласти те, що зрозу­мів за півтора десятиліття болючих пошуків. Глибоко переко­наний: жодна освічена людина не має права не думати про ці найбільші закони Природи. У них — життя або загибель нашої цивілізації! І ніяк не менше. ]

І лише тоді, коли ти, дорогий читачу, переконаєшся в тому, що ці великі закони природи ти засвоїв, можна буде поспере­чатися, чого ми хочемо — комунізму, соціалізму чи капіталіз­му. Інакше наша суперечка зведеться лише до спроб утвер­дити чи відкинути той чи інший політичний термін, те чи інше історичне ім’я. У такій суперечці брати участь мені не хотілося б.

Писав про це в ЦК — писав багато і пристрасно. Вірив, що цього від мене вимагає статут партії. Ми люди тільки тому, що нам дано мову. Але хіба її дано для того, щоб приховувати думки?

Так, ці листи — вони звалилися на мене, наче сніг на голову. А я ж їх нікуди не посилав — тільки в ЦК! Усі вони підшиті до моєї персональної справи — це є головне обвину­вачення проти мене.

Двері видавництв для мене зачинилися задовго перед тим, як почалася моя персональна справа. Зачинилися всюди — у Києві, в Москві і навіть у Болгарії, де готувався до друку мій роман.

Спочатку я не розумів, що, власне, сталося. Адже я нічого недозволеного не чинив. Хіба листи до ЦК можна висувати як обвинувачення?

Три роки без заробітку — чи легко це? Немає його і попе­реду. Немає тому, що я не зможу зректися своїх переконань.

Міськком партії міститься у сірій будівлі, яку зводили в тридцяті роки для українського уряду. Хто це задумав — Постишев чи Косіор? Зрештою, не має значення. Ця будова повинна була втілювати силу і непорушність Радянської вла­ди. Однак поруч з легким, майже невагомим Андріївським собором (архітектор Растреллі) виріс величезний дот із залі­зобетонними прапорами. Масивна споруда ця не втілювала в собі нічого, крім бюрократичного несмаку. Вона підібгала під себе Володимирську гірку, де тисячу років тому стояли княжі палаци. Є щось зловісне в цій неймовірній важкості — здаєть­ся, сама земля намагається її відкинути, але в неї не вистачає сили.

Добре, що я приїхав сюди на дві години раніше. Так я завжди робив, щоб відпочити від давки в автобусі й погаму­вати біль, який став щоденним супутником мого життя.

Усе це фіксується в моєму мозку — і величезний дот, і воістину величний пам’ятник, в якому так багато доброти, святої людяності. Мідь, залізо, бетон втілюють у собі духовне обличчя часу — це неминуче. Мимоволі замислюєшся: де більше правди — у християнському тисячолітті чи в нашому піввіці?..

Так, з подібними думками нема чого робити на бюро міськ­кому. А мені ж не завжди була неприємна будівля, в якій за дві години остаточно і безповоротно вирішиться моя доля. Чверть віку тому я входив до неї як господар. Я був тоді членом Київського міськкому партії, секретарем парторганізації Спілки письменників України, головним редактором літе­ратурно-художнього журналу «Дніпро»...

Біль у хребті ще не пройшов. Щоб його погамувати, треба зосередити думки на чомусь іншому. Мимоволі задивився на чоловіка похилого віку, який сидів на сусідній лавці. Він був старший від мене років на десять. Пенсіонер, звичайно. Здається, я міг би докладно описати все його життя. Руйнував церкви, будував заводи, воював, потім відновлював Хрещатик. Але ось чого я не знаю: про що він тепер думає? Погляд у нього якийсь дивний — ніби старий, дивлячись на святого Володимира, намагається щось пригадати. Щось таке, про що йому говорили в дитинстві, але воно давно забулося. Тепер давно забуте знову зажевріло в його душі, ніби жар під хо­лодним попелом, коли на нього подме вітер.

— Скажіть, як ви розумієте хрест? — спіймавши на собі мій погляд, запитав незнайомий. —. Адже мусить бути в цьому знаку якийсь сенс. Я, знаєте, не можу уявити, щоб люди несли з віку у вік щось зовсім безглузде.

Волосся в нього сиве, з жовтуватим відтінком, ніби вуса у запеклого курія. Одягнений мішкувато, але сорочка біла, чиста.

— Є сенс, — відповів я, підвівши очі на постать князя Володимира.

— Який?..

Як пояснити цьому чоловікові, що ось уже понад десять років я пишу до ЦК саме про те, про що він питає? Відповідаю моєму співрозмовникові: це найбільша з усіх формул — формула Сонця. І навіть більше — формула Субстанції. У всіх релігіях світу субстанцію називають Богом. Для мене слово «Бог» не є обов’язкове, одначе воно мене і не лякає. Субстан­ція — це об’єктивна реальність, що перебуває за межами нашого відчування. Саме тому й існує незалежно від нього. Матерія, звичайно. Невидима Природа. Променева тканина Світової безмежності. Життєдайний суб’єкт, з якого все вини­кає і туди ж повертається після розпаду. Усе без винятку — зірка, планета, людське тіло...

Мій співрозмовник виявився більш підготовленим для філософічної розмови, ніж я міг сподіватися.

— Але ж це метафізичний матеріалізм, — зауважив він.

— Ми заплуталися в метафізичному павутинні, — сказав я з сумом. — І в цьому наша трагедія.

Почав йому пояснювати: метафізика в історичному розу­мінні те саме, що онтологія. Слова-синоніми. Ленін ніколи не виступав проти онтології як науки про буття. Енґельс, звичайно, виступав проти метафізики. Одначе мені думається, що він виступав проти тих її форм, які сприймали світ за­спалим, незмінним. Ось чому потрібний був діалектичний матеріалізм. Але аж ніяк не заради знищення онтології. Знищити її так само не можна, як і субстанцію.

[Тут я ще не позбувся компромісу. Насправді між матеріалізмом Енґельса і матеріалізмом Леніна — ціла безодня. Енґельса можна назвати матеріалістом-предметником. Такий матеріалізм не тіль­ки не потребує онтології — навпаки, вона йому глибоко ворожа. Саме тому Енґельс намагався знищити метафізику. За часів Ле­ніна речовинний матеріалізм був уже неможливий. Тому Ленін, не бажаючи піддавати критиці вульґарний (предметний) матеріа­лізм Енґельса, м’яко, ніби крадькома, намагається відновити в правах метафізику під ім’ям онтології. Так це й мандрує з одного видання в друге: метафізику плямують як методу буржуазної філософії, онтологію визнають правомірною і потрібною. Досить порівняти відповідні статті в УРЕ, щоб переконатися в цьому. Звідси напрошується висновок: у людей, що називають себе марксистами, ніякої філософії немає і ніколи не було. Боротьба точиться лише через назву: один із синонімів належить знищити, другий можна допустити до вжитку. Ось чому мені не хотілося б, аби щось подібне відбувалося з поняттям «соціаліст» і «кому­ніст».]

— Чудно, — зітхнув мій співрозмовник, — розумом однако­во цього осягнути не можна. Можна тільки вірити.

— Ви член партії? — запитав я. Старий зніяковів.

— Так. Ну то й що?..

— Для комуніста мало самої віри — потрібне знання.

— А ви хіба знаєте?

Я змовчав. Справді: чи знаю я? Щоб відповісти на це запитання, треба якось себе перевірити. Знання перевіряють­ся в суперечках, дискусіях. Але зі мною ніхто не сперечався. І навіть ніхто не хотів поговорити. Просто оголосили: тобі не місце в партії. І хоч як я потім доводив, що в моїх поглядах немає нічого ворожого, мене ніхто не слухав. Так, саме в цьому мене й звинувачували: ти метафізик, а не марксист. Звинувачували на підставі листів, які я надсилав до ЦК. І кожен з обвинувачів потайки думав: «Який же ти дурень! Знай собі те, що знаєш. Але навіщо про це кудись там писати? Та ще до ЦК. От і догрався».

Власне, не тільки думали, але й казали. Застерігали, що добром це не скінчиться. Одначе я не міг не писати — це вище за мене. І вище за всіх нас. Одне слово — Бог! Він же Природа. Те, про що говорили Піфагор, Бруно, Спіноза, Ско­ворода: Бог є Природа, Природа є Бог...

— Коли вже Природа, то не Бог, — зауважив співроз­мовник, якому я повідомив споконвічну формулу пантеїстів.

— Але вона Суб’єкт. Розумієте?..

— Суб’єкт? — здивувався він.

— Саме так. Світова філософія має двоє крил. У ній існує суб’єкт гносеологічний — тобто суб’єкт пізнання. Це я, ви, інші люди. Словом, людина. Але існує також Суб’єкт Творен­ня. Коли ми відкидаємо онтологію, то разом з нею відкидаємо і субстанцію. А тим часом не ми ж створили Всесвіт — він створив нас.

Це, звичайно, не нове. Так завжди й доходили до Бога. Справді, якщо Всесвіт не є Суб’єктом Творення, тоді слід шукати такого Суб’єкта, який створив і Всесвіт, і самих нас. Існування подібного Суб’єкта й заперечував марксизм. Але хіба це дає нам право заперечувати той очевидний факт, що сама Природа є Суб’єктом? Хіба вона не Мати наша? Хіба ми вийшли не з її лона? Тоді хто ми і звідки? Ось чому гносео­логія без онтології — наука тих, які не замислюються стосов­но свого походження.

Мій співрозмовник не сказав того, що часто мені доводи­лося чути: «Для чого вам це потрібно?» І я був вдячний йому. Ми обидва, не змовляючись, подивилися на обличчя святого Володимира — подивилися знизу, як малі діти дивляться на батька. Здавалося, він говорив нам: «Думайте, думайте! Не поспішайте з висновками. Ви так багато наробили помилок, що більше не маєте на них права».

Кожен з нас думав про своє. Перед моїм духовним погля­дом проходило все моє життя. Щось подібне я відчував лише тоді, коли лежав на бруствері, обливаючись кров’ю. Це було на підступах до Ленінграда, який ось-ось мав опинитися в залізних лещатах блокади.

...Тепла кам’яниста земля під ногами. Терпкий дух поли­ну — так пахне моє дитинство. Вода, молоко — у всьому присмак полину. Я біжу за село зустрічати батька. Мені шість років. Батько працює на шахті. З роботи він обов’язково заходить до крамниці, щоб купити ковбаси і медяників для мене.

Ось він з’являється на горбі, я біжу йому назустріч. Він підхоплює мене і підносить над головою. Моїм очам від­кривається неозора степова далечінь із задимленими терико­нами, павутиною канатних доріг, «кукушками», — так нази­валися невеликі паротяги, які вивозили вугілля від шахтних копрів.

Почуття чоловічої сили, почуття неба над головою, почуття світового простору, до якого залучають мене могутні батькові руки, — ось що лишилося мені як спадщина. Та ще бать­ківський обушок, який висів під стелею, і мідна шахтарська лампа. Та шахта, яка любила батька і пишалася його подвигом.

Могутні руки обпалені до кісток. Обпалене все тіло — немає живого місця на ньому. Замість шкіри мокре прости­радло. На шахті сталася пожежа, батько кинувся рятувати товаришів, їх урятував, а сам згорів. Двадцять днів прожив він у страшних муках. Мати не підпускала мене до нього — він не дозволяв...

...Жорстоко жив старий Донбас. Шахта на шахту ходили з сокирами. Ми, діти, засвоювали цю безглузду жорстокість від дорослих. Лежу побитий мало не до смерті. Били камінням. І завалили камінням — думали, мертвий. Найстаршому з моїх катів не більше семи років. І мені стільки ж.

Але я все-таки опритомнів і виліз з-під каміння. Чи то ніч навкруги, чи я осліп. Почав кричати. Хтось почув і потягнув мене, закривавленого, до матері. Ліве око назавжди лишилося незрячим. Воно не ушкоджене, але перебитий зоровий нерв...

...Мене приймають у кандидати партії. Приймають люди, яких урятував мій батько. Я закінчив десятирічку — перший письменний у нашій родині! Батько, мати, старші брати — ніхто з них не вмів навіть підписатися. Шахта видає мені путівку в життя: поїдеш до університету комуністом.

І ось я студент Київського університету. Але це був 1939 рік, усі мої однолітки йшли до армії. У моїй групі лишилися самі дівчата. Соромно — ти ж комуніст!..

Виїжджаю на Донбас, хитрую, обдурюючи лікарську комі­сію — я ж напівсліпий, — і потрапляю в дивізію НКВС імені Дзержинського. Дивізія особливого призначення для охорони уряду, Кремля, Мавзолею, дачі Сталіна і шосе, яким він їздить на дачу. Кінні патрулі по лісах. Військові паради, після яких ми, блакитні вершники Берії, поескадронно ховаємося у найближчих дворах. Патронташі набиті бойовими патронами. Навіщо, чому? Мирні люди несуть десятки тисяч портретів людини з вусами, а вусатий ориґінал махає рукою своїм незчисленним копіям. Навіщо бойові патрони?..

...Вибухнула війна. Нас, звичайно, туди не пошлють, у нас особливе призначення. (Згодом я дізнався, що цей мій полк виселяв кримських татар та інші народи, які чимось «завини­ли» перед Сталіном). Рапорт за рапортом подаю комісарові — хочу на фронт. Потрапляю на гауптвахту за свої твори. Вийшовши звідти, знову пишу. Нарешті моє прохання вдо­вольняють: відряджають на курси політпрацівників до міста Ново-Петерґофа. На той час я вже був членом партії.

...Лікарі прочищають рану. Наркоз перестав діяти, але я мовчу, терплю. Чую їхню розмову. Вони пророкують мені похмуре майбутнє: ліжко, вічне ліжко!..

Жахи ленінградської блокади. Рік у ліжку. Одначе... Лікарі помилилися. Я не лише почав ходити, але й повер­нувся на фронт. Не в окопи, звичайно. Працював інструкто­ром пропаґанди шпиталю, замполітом військового складу. А в 1946 році демобілізувався як інвалід.

Життя моє склалося так, що темні сторони нашої дійсності лише злегка торкнулися мене. Арешти на донецьких шахтах у моїй свідомості не поєднувались у загальний ланцюг — я не знав, що це був «набір» досвідчених вибійників і про­хідників для Воркути. Від «гнилої інтеліґенції» толку мало — у ГУЛАҐу також належить зміцнювати диктатуру проле­таріату.

Голод 1933 року гнав людей на Донбас — шахтарі отриму­вали «підземну» пайку. Я чув про голод, але не уявляв усіх його жахів. У нас також голодували, але люди не вмирали.

Тому важким ударом звалився на мене 1956 рік, коли з доповіді Хрущова я дізнався про злочини Сталіна. Я відчув і себе винним за ці злочини. На мені також колись красувався блакитний кашкет. Я пишався тим, що охороняв вождя... Перевернулася моя душа, колишнім я вже бути не міг.

Почалися болючі шукання: де коріння помилок, що породили сталінщину? Щось не те в самій теорії. І коли цієї помилки не знайти, вона лишиться в фундаменті нашого суспільства як міна уповільненої дії. А в нас же є діти. І в дітей також мусять бути діти. Хіба не за них ми спливали кров’ю в око­пах?..

Старий перервав мої думки несподіваним запитанням:

— Скажіть, чи ви в усьому довіряєте Марксові?

— Як людині, що любить людей, — безумовно, — відповів я стримано. — Його життя я вважаю подвигом.

— А як ученому?

Питання дуже серйозне. На нього відповісти надзвичайно важко. Чи існує взагалі така наука — марксизм? А якщо існує, то якою мірою марксизм слід вважати наукою у повному розумінні цього слова? Звичайно, фундаментом марксизму є політична економія. Але чому ж сталося так, що югослави ідуть своїм шляхом, ми своїм? Китайці визнають лише свій і албанський марксизм, усіх інших називають ревізіоністами. А що це таке — ревізіонізм? Маркс говорив: «Усе піддавай сумнівові!» Отже, якщо піддавати сумнівові самого Маркса, то це також можна вважати марксизмом — у даному разі ми виконуємо його заповіт. І тоді всякий ревізіонізм зникає — ми лишаємося марксистами. Одне слово, «марксизмів» може бути стільки, скільки знайдеться тлумачів. А тим часом із справжньою наукою нічого схожого статися не може. На всіх мовах, у всіх країнах Ньютона, Ейнштейна, Менделєєва розу­міють однаково, їх висновки легко перевірити на досліді. І тоді це є наука.

— Ви вивчали Маркса? — запитав я.

— Хіба його можна вивчити? Це ж цілий океан. Але в комунізм я вірю.

— І я вірю. Років через п’ятдесят люди будуватимуть міста в космосі. Чи можна уявити приватну власність там, у небі?. .

— Так, це безглуздя.

Раптом я відчув, що ця людина значно ближча мені духов­но, ніж можна б чекати від випадкового співрозмовника. Я розповів йому, за що зазнаю переслідувань.

— Я вірю, що наука, яка пояснює закони суспільного роз­витку, у принципі можлива, тому з пошаною ставлюся до Маркса. Він перший намагався застосувати наукові методи до тієї сфери, яка взагалі не підлягала науковому поясненню, — до руху народів, до війн і революцій. Одначе він припустився великої помилки, і тепер ми за неї розплачуємося.


  • І що?.. Ви її знайшли?

  • У тоні старого відчувалася недовіра і співчуття одночасно. Видно, він сам довго сушив голову над цими проблемами, через те йому добре відомо, скільки болючих місяців і навіть років мені довелося пережити.

— Думаю, що знайшов, — сказав я. — 3 цього в мене все й почалося.

Коротко розповів, як мало не опинився в лікарні для бо­жевільних. Урятувала професія — поетам і фантастам не за­боронено фантазувати. Але коли я про це почав писати на­полегливіше, справа набрала серйозного характеру. Зрештою, не варто нарікати. За попередніх часів зі мною повелися б так само, як Сталін повівся з М. О. Вознесенським. Сталін тут-таки сів писати «Економічні проблеми соціалізму». Чи можна це вважати простим збігом обставин? Звичайно, тут мусив існувати якийсь зв’язок. Відомо, що Вознесенський працював над тими самими проблемами.

— Я чув, — сказав старий, — що Вознесенський зробив якесь відкриття в галузі політичної економії. А Сталін його привласнив.

— Навряд, — з гіркою усмішкою заперечив я. — Думаю, що це було не так. Чому, на ваш погляд, Енґельс не опублікував четвертого тому «Капіталу»? У нього було досить часу для його опрацювання — повних дванадцять років.

— Чому?..

— Мені здається, вся справа в останній сторінці. Ви звер­тали на неї увагу?

— Ні, не звертав.

— На жаль, ніхто не звертає. А Вознесенський, видно, звернув. І показав Сталінові. Так я думаю. Четвертий том тоді щойно готували до друку. Те, що було видано Каутським... Там багато власних вигадок. Наукове видання четвертого тому почалося після смерті Сталіна. За архівами Маркса, одержаними з Німеччини. Природно припустити, що Возне­сенський ознайомився з ними ще до виходу з друку. Питан­нями політичної економії у Політбюро цікавилося двоє лю­дей — він і Сталін. І найголовніше: сталінські «Проблеми» — пряма протилежність тому, про що йдеться на останній сто­рінці «Капіталу». Сталін ніби злякався, що після його смерті переможе саме цей несподіваний Маркс. Тому він і почав закріплювати те, що взяв від попереднього Маркса.

— Ви так говорите, ніби у вас є докази.

— Доказів немає, крім останньої сторінки «Капіталу». Ви зверніть увагу, як усі ці історичні події збігаються в часі: підготовка до друку четвертого тому, розстріл найвидатнішого економіста і, нарешті, сталінський варіант політекономії соціалізму. Якщо це самі лише збіги, то чи не забагато їх накопичилось за якихось два-три роки? Зрозумійте: Сталін не міг не усвідомлювати, що в «Економічних проблемах соціа­лізму» він залишав заповіт. Не міг він також не боротися за те, що виліпив власними руками. А остання сторінка «Капі­талу» все це руйнує.

— Так, але Енґельс...

— Енґельс і раніше не погоджувався з Марксом у ставленні до фізіократів. А Маркс дедалі більше й більше схилявся до них. І от виявилося: Маркс утвердив свою головну думку посмертно. Зробив її заключною, такою, що підсумовує все його життя. Треба думати, що це стало великою несподіван­кою для Енґельса.

— Пробачте, але я поки що не зовсім розумію, про що йде мова, — повільно дістаючи цигарку, промовив старий. — Ста­лін тоді знищив не лише Вознесенського, а всіх, хто близько його знав. Що ж то за сторінка?

— Вона все змінює, все... — Я подивився на годинник. До засідання лишалося півгодини. — Але про це не можна гово­рити побіжно. Це надзвичайно серйозно.

— Ще б пак! — погодився старий. — Коли за неї така боротьба... Прийду додому і відразу її розшукаю. Кажете, остання?

— Так. Після неї йдуть лише додатки.

Старий затоптав покинуту цигарку. Його обличчя стало суворим, ніби він стояв перед рішенням, від якого залежало все його подальше життя.

— Як замислитися, то що ж тут дивного? Маркс не Бог, а лише людина. А людина з людиною завжди має право не погоджуватися. Особливо з самим собою. І якщо Маркс зрозу­мів, що помилявся... Він зобов’язаний був якось сказати про це.

Я взяв синю теку, що лежала на лавці. Це ще один варіант моїх пояснень до того, що неминуче випливає з останньої сторінки «Капіталу». Десять років я про це пишу в ЦК — десять років!..

Але навіщо я тягну цю теку до міськкому?.. У різних партійних інстанціях — від письменницького парткому до ЦК КПРС — за десять довгих літ нагромадилося чимало наді­сланих мною тек. Не під кожною з них я сьогодні міг би поставити свій підпис. Справа ця надзвичайно складна, опа­новувалася повільно. З часом проблема ставала дедалі ясні­шою — і я знову туди писав. Варіанти, варіанти. І з боку онтології, і з боку гносеології, а результат один: бюрократичний дот вищирився тисячами чорнильних автоматів, немає на мені живого місця — весь я заплямований. Чорна людина. Чорна-чорна...

— Слухайте, дорогий, — звертаюся я до співрозмовника, — візьміть цю теку. Там сказано і про хрест, і про субстанцію. Хочете?

Старий сумно посміхнувся.  • Самвидав?.. Гаразд, давайте. По своїй землі ходимо, не по чужій. Вона всюди крівцею нашою полита. Кого ж нам боятися? — На мить замислився. — Хіба хрест має відношен­ня до останньої сторінки «Капіталу»?

— Найбезпосередніше.

— Де ж вас шукати?

— Наприкінці рукопису є адреса. Повернете поштою. Або приїздіть. У нас грибів багато.

Старий тут-таки розв’язав течку, надів окуляри і прочитав назву моєї праці: «Енерґія проґресу». Щось хотів запитати, але передумав.

Потиснувши йому руку, я попрямував на бюро Київського міськкому партії. Почував себе досить бадьоро. Біль минув, з’явилася твердість у ногах. Не полишало відчуття, що святий Володимир із батьківським сумом дивиться услід, благослов­ляючи мене піднесеним хрестом.

Енерґія прогресу


Ні, це не буде точно те, що лишилося у старого. Тут я викладу тільки головні думки. Мене не полишає надія, що колись настане можливість все це викласти значно ширше й повніше. А поки що з необхідності писатиму конспективно. Навряд чи в подібній розмові можна обійтися без цитат, одначе я намагатимуся, щоб їх було якнайменше.

Чи думав ти, читачу, про те, що таке гроші? Від нашої відповіді на це питання залежить так багато, що сміливо можна сказати: від неї, від відповіді нашої, беруть свій поча­ток усі життєві шляхи — і особисті, й загальнолюдські. Чи треба робити революції, як і коли їх робити, чи взагалі вони протипоказані земним людям — усе залежить від того, як ми відповімо на головне питання: що таке гроші?..

Це питання завжди розглядала політична економія. Незва­жаючи на деяку невизначеність цієї науки, без неї на земній кулі жити не можна. До речі, невизначеності існують навіть у фізиці, одначе квантова механіка непогано впорується із своїми завданнями.

На жаль, у політичній економії невизначеностей значно більше. І найсерйозніша з них — відповідь на питання, яке ми щойно поставили.
Каталог: Rudenko Mykola


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   33

Схожі:

Микола Руденко iconСпеціаліст вищої категорії, учитель української мови та літератури Микола Руденко

Микола Руденко icon2014 руденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки
Микола Руденко icon2015 рік Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської сзш широківського району
Микола Руденко iconРуденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років
Микола Руденко iconМединська О. В. – головний бібліограф Галицької ЦБ. Відповідальна за випуск: Сорочинська-Городецька І. В
Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний нарис: до 95-річчя від дня народження Миколи Руденка...
Микола Руденко iconПрокопенко Андрій IV курс II група Микола Хвильовий
Тростяниці (тепер Сумщина) в сім’ї вчителів народився Микола Григорович Фітільов
Микола Руденко iconРуденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району
Микола Руденко iconМикола Вінграновський Микола Степанович Вінграновський народився
Микола Степанович Вінграновський народився в селі Первомайському Миколаївської області
Микола Руденко icon120 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового
Микола Хвильовий (справжнє прізвище Микола Григорович Фітільов) (13 грудня 1893 – 13 травня 1933) — український прозаїк, поет, публіцист,...
Микола Руденко iconМикола І павлович (25. 06. 1796 18. 02. 1855)
Олександр прийняв зречення брата, але не зрадив його розголосу. Після смерті імператора Олександра І великий князь Микола Павлович...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка