Микола РуденкоСторінка33/33
Дата конвертації11.04.2017
Розмір7,64 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Руденко Микола Данилович


Енерґія проґресу” (Нариси з фізичної економії. – Тернопіль, видавництво “Джура”, 2004р. –___ с.
До цього збірника економічних праць відомого українського письменника, вченого, правозахисника, багатолітнього радянського політичного в’язня, а нині лауреата Міжнародної премії ім. В. Винниченка, Дер­жавної премії ім. Т. Г. Шевченка, Героя України Миколи Руденка увійшли праці з фізичної економії. В книзі детально висвітлюється походження абсолютної додаткової вартості із самої природи (з фотосинтезу) – тоді як відносна додаткова вартість походить із людської праці. Автор широко аналізує катастрофічні помилки К. Маркса, які привели Радянський Союз до падіння.

До збірника входять наукові праці: «Енерґія проґресу», «Економічні монологи»; есе «Не заглядаючи в святці», «Шлях до хаосу»; також окремі стат­ті, об’єднані темою критичного осмислення марксистської те­орії диктатури пролетаріату: “Формула енерґії проґресу як світова константа”, “Рівновага багатства абсолютного і багатства відносного”, “Сила і слабкість Адама Сміта”, “Ґлобалізація і Україна”, “Не загубити ліхтарика”, “На шляху до Світової Монади”, “Архітектура Всесвіту”.

В прикінцевих статтях “На шляху до Світової Монади” і “Архітектура Всесвіту” автор висловлює ориґінальні думки з приводу архітектури Всесвіту.

Це друге видання економічних праць дійсного члена Україн­ської Вільної Академії Наук (США) М. Руденка, відредаґоване за участю автора.


© Упорядкування, оригінал- макет,

видавництво «Джура», 2004 р.© , художнє оформлення, 2004 р.


1 Наукова розвідка С. А. Подолинського "Праця людини та її відношення до розподілу енергії" була вперше опублікована російською мовою у 1880 році в петербурзькому журналі "Слово", а у подальші роки розвинута у двох французьких та німецьких і одному італійському виданні.

1Українська Радянська енциклопедія. - 1963. , .т. 14, с. 143.

2 Философский словарь. - М., 1963., с. 438.

3 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. - ОГИЗ., М., 1948, с. 243.

4 Философский словарь. - М., 1963, с.439.

5 Ферсман А.Е. Занимательная геохимия. - М., 1959, с. 314-315.

6 Гурев Г.А. Астрология и религия. - М., 1940, с. 25.

7 Философский словарь. - М., 1963, с. 326.

8 Українська Радянська Енциклопедія. - т. 10, с. 336.

9 Философкий словарь. - М., 1963, с. 267.

10 Философский словарь. - М., 1963, с. 325.

11 Українська Радянська Енциклопедія. - т. 9, с. 87.

12 Философский словарь. – М., 1963, с. 347.

* Йдеться про протистояння Китаю і СРСР у часи Мао Цзедуна.

13 Маркс К., Энгельс Ф. Избр.соч. – ММ., 1948, т. 1, с. 391.

14 Політична економія. – К., 1963, с. 389.

15 Вернадский В.И. Биосфера как область превращений космической энергии. Избр. Соч. – М., 1960, т. 5.

16 Гурев Г.А. Астрология и религия. – М., 1940, с. 104.

17 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Соч. – т. 26. с. 28.

18 Большая Советская Энциклопедия. – М., 1965.

19 Большая Советская Энциклопедия.

20 Політична економія. – К., 1963, с. 389.

21 Автори відкриття: Казначеєв В. П. , Шурін С. П., та Михайлова Л. П. – Новосибірський Медінститут, (примітка автора).

22 Энгельс Ф. Диалектика природы. – М., Госполитиздат. 1955, с. 53.

23 Обручев В. А. Занимательная геология. – М., АН СССР. 1961, с. 258.

24 Вернадский В. И. Биосфера как область превращения космической энергии. Избр. Соч., т. 5.

25 Чижевский А. Л., Шишина Ю. Г. В ритме Солнца. – М., Наука, 1969, с. 81.

26 Вернадский В. И. Биосфера в космосе. Избр. Соч. - М., 1960. АН СССР, т. 1.

27 Чижевский А. Л. , Шишина Ю. Г. В ритме Солнца. – М., Наука, 1969, с.7.

28 Чижевский А. Л. , Шишина Ю. Г. В ритме Солнца. – с. 38.

29 Юнг К. Г. Солнце. – С. – Петербург, 1898, с. 130.

30 Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Соч. – т.1, с. 504.

31 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произв. – М., 1948, с. 9.

32 Чижевский А. Л. , Шишина Ю. Г. В ритме Солнца. – с. 60.

33 Путешествия Пифагора, знаменитого самосского философа. – М. , 1807, ч. 5. с. 584-585.

34 Там само. – с. 588-589.

35 Там само. – с. 590-591.

36 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26. ч. 1, с. 21.

37 Там само. – с. 28.

38 Там само. – с. 32.

39 Там само.

40 Там само. – с. 35.

41 Там само. – ч.ІІ, с. 137.

42 Там само. – с. 136.

43 Там само. – с. 155.

44 Політична економія. – К., 1963, с. 160.

45 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, ч. ІІ, с. 156.

46 Там само. – ч. І, с. 139.

47 Там само. – с. 41.

48 Там само. – с. 135.

49 Там само. – с. 139.

50 Там само. – с. 32.

51 Там само. – с. 26.

52 Там само. – ч. ІІ, с. 174.

53 Там само. – с. 21.

54 Большая Советская Энциклопедия.

55 Українська Радянська Енциклопедія.

56 Большая Советская Энциклопедия.

57 Там само.

58 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. – т. 36, с. 553.

59 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, с. 9.

60 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – т. 33, с. 431.

* Ще раз повинен попередити, що це твердження сьогодні не відповідає моїм поглядам. Коли писалася книжка, межею економічної свободи здавався неп. Сьогодні ясно, що ми зобов’язані прийняти той варіант капіталізму, який переміг в усьому цивілізованому світі.


61 Ленин В. И. Полн. Собр. Соч. – т. 30, с. 304-305.

62 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, с. 383.

63 Та само. – с. 45.

*При Глибшому вивченні виявилося, що тут існує кілька проблем. Вони висвітлені мною в статті “Формула енерґії проґресу як світова константа”. Там же читач знайде і обидва варіанти “Економічної тьаблиці” (Автор).

64 Галилей Г. Избр. труды. – М., 1964, с. 106.

65 Большая Советская Энциклопедия.

66 Авдиев В. И. История древнего Востока. – М. , 1948, с. 111.

67 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая “Книга перемен”. - М., 1960, с. 139.

68 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 20, с. 553.

69 Энциклопедический словарь. - М., 1899, т. ХХVІ, с. 208.

70 Философский словарь. – М., 1963, с. 140.

71 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая “Книга премен”. - 1960, с. 139.

72 Большая Советская Энциклопедия.

73 Данте Аліг’єрі. Vita nova. – К., Дніпро, 1965, с. 78.

74 Большая Советская Энциклопедия.

75 Большая Советская Энциклопедия.

76 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произв. – т.ІІ, с. 40.

77 Большая Советская Энциклопедия.

78 Марат Ж. П. Избр. произв. – М., 1956.

79 Марат Ж. П. Избр. произв. – М., 1956.

80 Українська Радянська Енциклопедія.

81 Большая Советская Энциклопедия.

1 Ленин В. И. Полное собр. соч. – т. 20, с. 51.

2 Там само. – т. 33, с. 250.

3 Там само. – с. 248.

4 Там само. – т. 20, с. 52.

5 Там само. – с. 53.

6 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. – М., ОГИЗ, 1948, с. 243.

7 Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1963.

8 Философский словарь. – М., 1963, с. 438.

9 Там само.

10 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. – М., 1948, т. 1. с. 9.

11 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1963, т. 26, с. 32.

12 Там само. С. 135.

13 Там само. – с. 139.

14 Там само.

15 Там само. – т.2, с. 137.

16 Там само. – т.1, с. 26.

17 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – М., 1962, т. ІІ, с. 174.

18 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. – т. 1, с. 391.

19 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, ч. ІІ, с. 21.

20 Політична економія. – К., 1963, с. 389.

21 Энгельс Ф. Диалектика природы. – М., 1955, с. 53.

22 “Путешествие Пифагора, знаменитого самосского философа”. – М., 1807, ч. 5, с. 584-585.

23 Там само. – с. 588-589.

24 Там само. – с. 590-591.

25 Маркс К. Теория прибавочной стоимости. – М., 1955, ч. І, с. 10.

26 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, с. 35.

27 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. – т. 1, с. 23.

28 Там само. – с. 27.

29 Там само. – с. 591.

30 Там само. – т. ІІ, с. 446.

31 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, с. 137.

32 Політична економія. – К., 1963, с. 164.

33 Там само. – с. 160.

34 Див. ч. 1, розділ “Філософія, мораль і релігія”.

35 Маркс К., Энгельс Ф. Избр. произв. – т. 2, с. 446.

36 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – т. 26, с. 383.

* За браком першоджерел тут пізніший варіант “Таблиці” Ф.Кене приписано К. Марксові. Про цю помилку розповідається в статті “Формула енерґії прогресу як світова константа”(Автор).

* Підробка справді є. Маркс приписує дві продуктивні одиниці промисловому класові, але хибний варіант “Таблиці” належить самому Ф. Кене. Детальніше про це йдеться в статті “Енергія прогресу як світова константа”.

37 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 26, с. 384.

38 Там само. – с. 447.

39 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произв. - т. 1, с. 23.

40 Большая Советская Энциклопедия. – М., 1965.

41 Знание – Сила. – М., 1975, № 1, с. 13.

42 Авдиев В. И. История древнего Востока. – М., 1948, с. 111.

43 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая “Книга перемен”. – М., 1960, с. 139.

44 Большая Советская Энциклопедия. – М., 1965, т. 2, с. 555.

1 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая “Книга перемен”. ( Цитую із передмови по пам’яті. – М. Р. ).

1 Анікін А. Адам Сміт. – М., 1968.

1 Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. – Львів, Каменяр, 1990, с. 112-113.

2 Там само. – с. 133.

3 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М., 1960, с. 360.

4 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – с. 364.

5 Злупко С. М. Сергій Подолинський – вчений, мислитель, революціонер. – с. 145-146.

6 Кенэ Ф. Избранные економические произведения. – с. 279.

7 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – с. 361-362.

8 Коваленко И. И. Экономическая Таблица Ф. Кенэ и ее современные экономико-математические интерпретации. – М., Изд. Московского университета, с. 12.

9 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – с. 501.

1


3


5


6


8


9


11

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
Каталог: Rudenko Mykola


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Схожі:

Микола Руденко iconСпеціаліст вищої категорії, учитель української мови та літератури Микола Руденко

Микола Руденко icon2014 руденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист світової літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 34 роки
Микола Руденко icon2015 рік Руденко Валентина Іванівна
Руденко Валентина Іванівна, учитель світової літератури Водянської сзш широківського району
Микола Руденко iconРуденко валентина Іванівна
Руденко валентина Іванівна – вчитель методист зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, стаж 30 років
Микола Руденко iconМединська О. В. – головний бібліограф Галицької ЦБ. Відповідальна за випуск: Сорочинська-Городецька І. В
Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний нарис: до 95-річчя від дня народження Миколи Руденка...
Микола Руденко iconПрокопенко Андрій IV курс II група Микола Хвильовий
Тростяниці (тепер Сумщина) в сім’ї вчителів народився Микола Григорович Фітільов
Микола Руденко iconРуденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району. Зарубіжна література у 7 класі. Опитувальник книга
Руденко Валентина Іванівна, учитель зарубіжної літератури Водянської сзш широківського району
Микола Руденко iconМикола Вінграновський Микола Степанович Вінграновський народився
Микола Степанович Вінграновський народився в селі Первомайському Миколаївської області
Микола Руденко icon120 років від дня народження Миколи Григоровича Хвильового
Микола Хвильовий (справжнє прізвище Микола Григорович Фітільов) (13 грудня 1893 – 13 травня 1933) — український прозаїк, поет, публіцист,...
Микола Руденко iconМикола І павлович (25. 06. 1796 18. 02. 1855)
Олександр прийняв зречення брата, але не зрадив його розголосу. Після смерті імператора Олександра І великий князь Микола Павлович...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка