Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік»Сторінка1/12
Дата конвертації15.07.2017
Розмір1,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Каховський державний агротехнічний коледж

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Для студентів І-их курсів спеціальностей: 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», 5.11010101 «Ветеринарна медицина», 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства», 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» , 05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів», 05170111 «Зберігання, консервування та переробка молока»
Заліковий зошитдля модульного оцінювання навчальних досягненьУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Укладач – Задерей О.А., викладач філологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії.

Рецензенти: Нижеголенко О.В., викладач філологічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії; Петловнюк Л.Д., методист коледжу, викладач соціально-економічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Зошит містить завдання для модульного оцінювання навчальних досягнень студентів І-их курсів Каховського державного агротехнічного коледжу з української літератури, складені відповідно до «Навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти».

У зошиті до кожного модуля подано шість варіантів завдань різних рівнів складності: початкового та середнього, достатнього, високого.

Заліковий зошит з української літератури призначений для студентів І-их курсів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що здійснюють загальноосвітню підготовку.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії соціально-гуманітарних

дисциплін та фізичного виховання.

Протокол № 8 від 15.04.2014 року.

Голова – Задерей О.А.

Пояснювальна записка

Завдання, які пропонуються у «Зошиті для модульного оцінювання навчальних досягнень студентів» складені відповідно до «Навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» і використовуються для модульного контролю за темою.

З метою забезпечення об’єктивності перевірки навчальних досягнень студентів у зошиті пропонуються шість варіантів до кожного модуля. Усі варіанти містять завдання різних рівнів складності: початкового та середнього, достатнього, високого.

Для перевірки знань на початковому та середньому рівні застосовано завдання тестового характеру. До кожного завдання пропонується три варіанти відповіді, з яких правильною є одна. На цьому рівні студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, змісту вивчених творів, основних понять історії та теорії літератури. Відповіді до завдань подаються буквеним списком: а), б), в). правильні відповіді на тестові завдання студенти позначають у нижче наведеній таблиці.

Завдання достатнього рівня покликані перевірити рівень володіння навчальним матеріалом і навички аналізу літературного твору, які випливають із основних вимог до знань та умінь студентів, визначених чинною програмою.

Завдання високого рівня мають творчий характер і надають студентові можливість продемонструвати вільне володіння матеріалом, уміння систематизувати набуті знання, навички аналізу художнього твору, самостійної оцінки літературного явища. Саме з метою допомогти студентові виявити свої творчі здібності завдання високого рівня пропонуються у двох варіантах – на вибір студента.

Виконання завдань усіх рівнів забезпечує якісну перевірку знань та вмінь студентів.

Завдання укладено таким чином, щоб їх можна було виконати за 45 хвилин.


Основні вимоги до знань та умінь студентів

Студенти повинні знати: • основні етапи розвитку українського літературного процесу, особливості історико-культурних епох;

 • найважливіші відомості про творчі методи та літературні напрями;

 • авторів вивчених творів;

 • найістотніші відомості про творчий шлях письменників;

 • місце і значення вивчених творів у творчому доробку письменника та літературному процесі;

 • сюжет, особливості композиції, систему образів вивчених творів;

 • характерні стильові особливості вивчених творів;

 • характерні особливості індивідуального стилю письменника;

 • жанрові особливості прочитаних творів;

 • головні чинники, проблеми духовного життя героїв;

 • естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

 • основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Студенти повинні вміти:

 • виразно, вдумливо читати програмові твори;

 • відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником;

 • критично аналізувати твір з врахуванням його ідейно-художньої цілісності та авторської позиції, самостійно даючи оцінку фактам, явищам, ідеям;

 • оцінювати різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби;

 • визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції у їх єдності;

 • характеризувати героя твору, аргументовано оцінюючи його вчинки, мотиви та наслідки дій;

 • порівнювати героїв одного або кількох творів;

 • виявляти авторську позицію;

 • аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

 • обґрунтовувати власні оціночні судження щодо змісту прочитаного;

 • аналізувати і систематизувати отриману інформацію, використовувати докази у власній аргументації;

 • визначати своєрідність віршованої мови зазначених чинною програмою поезій (розмір вірша, рими, строфи; художні тропи);

 • виявляти у програмовому творі найхарактерніші ознаки літературних напрямів та течій;

 • розрізняти літературні напрями;

 • складати план (простий і складний), а також писати реферат, пошукову творчу роботу;

 • створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • складати тези й конспект літературно-критичних статей;

 • писати рецензії на прочитані художні твори, переглянуті кінофільми, вистави;

 • готувати інформаційні повідомлення, реферати, доповіді на літературну тему, презентації тощо;

 • виразно читати твори;

 • користуватися словниково-довідковою літературою;

 • визначати програму особистої літературної самоосвіти.


Програма модульних завдань

Модуль 1

 • Літературний процес 70-90-х років ХІХ ст..

 • І.Франко. Поезії. «Гімн», «Гріє сонечко», «Розвивайся ти, високий дубе», «Чого являєшся мені у сні?..», «Декадент». Поема «Мойсей». Повість «Перехресні стежки».

 • П.Мирний (П.Рудченко). «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

 • І.Карпенко-Карий (І.Тобілевич). «Хазяїн».

 • М.Старицький. «Не судилось».

 • І.Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я».

Модуль 2

 • Українська література 10-х років ХХ ст.

 • Вступ. Б.Грінченко. «Каторжна».

 • М.Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».

 • О.Кобилянська. «Земля».

 • В.Стефаник. «Камінний хрест», «Новина».

 • Леся Українка. Поезії. «Contra spem spero», «І все-таки до тебе думка лине…», «Все, все покинуть, до тебе полинуть…», «Стояла я і слухала весну». «Лісова пісня».

 • М.Вороний. «Іванові Франкові», «Блакитна панна», «Інфанта».

 • О.Олесь (О.Кандиба). Поезії. «З журбою радість обнялась…», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..».

 • В.Винниченко. «Малорос-європеєць», «Салдатики».

 • Література рідного краю. М. Чернявський. Поезія. Проза.

Модуль 3

 • Українська література 20-30 років ХХ століття.

 • П.Тичина. Поезії. «Арфами, арфами…», «Гей, вдарте в струни, кобзарі…», «Пам’яті тридцяти».

 • В.Сосюра. Поезії. «Любіть Україну», «Білі акації будуть цвісти…», «Васильки».

 • М.Рильський. Поезії. «Молюсь і вірю…», «Запахла осінь в’ялим тютюном», «Слово про рідну матір».

 • Євген Плужник. Поезії. «Для вас, історики майбутні…», «Вчись у природи творчого спокою…», «Річний пісок…».

 • Григорій Косинка (Стрілець). «На золотих богів», «Мати».

 • М.Хвильовий (М.Фітільов). «Мати».

 • Ю.Яновський. «Вершники» (новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»).

 • В.Підмогильний. «Місто».

 • Остап Вишня (П.Губенко). «Моя автобіографія», «Зенітка», твори із збірки «Мисливські усмішки»(«Як варити суп із дикої качки», «Відкриття охоти»).

 • Розвиток драматургії і театру в 20-30 роках ХХ ст..

 • М.Куліш. «Мина Мазайло».

Модуль 4

 • Література в Західній Україні (до 1939р.).

 • Еміграційна література. Організація МУР, „празька поетична школа” української поезії.

 • Євген Маланюк. “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”.

 • Олег Ольжич . “Господь багатий нас благословив...”, “Захочеш — і будеш”.

 • Олена Теліга . “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”.

 • Українська література 40-50 років ХХ ст..

 • О.Довженко. „Зачарована Десна”, „Україна в огні”.

 • Українська література за межами України.

 • Василь Барка (Очерет). „Жовтий князь”.

 • Іван Багряний. „Тигролови”.

 • Улас Самчук „Марія”.

 • Література рідного краю. Яр Славутич – письменник-емігрант Херсонського краю.

Модуль 5

 • Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст..

 • Поети-шістдесятники.

 • Іван Драч. „Крила”, „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”.

 • В.Симоненко. „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці”, „Є тисячі доріг...”, „Я...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично...”

 • Микола Вінграновський. „У синьому небі я висіяв ліс...”, „Сеньйорито акаціє, добрий вечір...” та інший вірш за вибором викладача.

 • Дмитро Павличко. Поезія. „Два кольори”», „Це Ти створив мене таким...”, „Був день, коли ніхто не плаче...”, „Сріблиться дощ...”.

 • Ліна Костенко. Поезія. „Страшні слова, коли вони мовчать», „Вже почалось, мабуть, майбутнє” (або „Життя іде і все без коректур”), „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”. „Маруся Чурай”.

 • Українська проза другої половини ХХ – початку ХХІ ст..

 • Олесь Гончар. „Собор”.

 • Григір Тютюнник. „Зав’язь”, „Три зозулі з поклоном”.

 • Постшістдесятництво.

 • В. Стус. Поезії. „Мені зоря сіяла нині вранці...”, „Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...”, „О земле втрачена, явися...”.

 • Українська „химерна проза” ХХ ст.

Модуль 6

 • Традиція бароко в ХХ ст..

 • Валерій Шевчук. „Дім на горі ”.

 • Українська історична проза.

 • П.Загребельний. „Диво”, „Тисячолітній Миколай”.

 • Сучасна «молода» українська література.

 • Сучасна поезія Ігоря Римарука (“Різдво”, “Зірка”, “Обнови), Юрія Андруховича (“Пісня мандрівного спудея”, “Казкар”, “Балада повернення”), Віктора Неборака (“Сад”, “Генезис літаючої голови”, “Гра”), Олександра Ірванця (“До французького шансоньє”, “Тінь великого класика”).

 • Сучасна проза. Галина Пагутяк (новели “Ранок без вечора”, “Потрапити в сад”, “Душа метелика”) Оксана Забужко ( “Казка про калинову сопілку”).

 • Література рідного краю. Поетичні обрії Херсонщини.


Критерії оцінювання модульних контрольних завдань

Тестові завдання початкового та середнього рівня оцінюються в 1 бал. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент з тестові завдання – 6 балів. Завдання достатнього рівня також оцінюються в 1 бал. Тому за виконання початкового та середнього і достатнього рівнів студент може отримати максимальну оцінку – 9 балів. Творче завдання високого рівня оцінюється за 3-бальним критерієм. Отже, за виконання завдань усіх рівнів студент може отримати максимальну оцінку – 12 балів.
Рівні навчальних

досягнень

студентів

Бали

Вимоги до умінь студента
1.Початковий

1

 • Студент відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
2

 • Студент розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.3

 • Студент сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою викладача).
2.Середній


4

 • Студент володіє літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.


5

 • Студент володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою викладача відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.6

 • Студент володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою викладача знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
3.Достатній

7

 • Студент володіє матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.8

 • Студент володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.9

 • Студент володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
4. Високий

10

 • Студент володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал.11

 • Студент на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.12

 • Студент вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.

Рекомендована література

Базова

 1. Хропко П.П. Українська література, 10 клас. Освіта, 1998, 2001.

 2. Хропко П.П., Семенюк Г.Ф. Українська література (хрестоматія), 10 клас. Освіта, 1995,2000.

 3. Мовчан Р.В. та ін. Українська література, 11 клас, Пгрун, 1998

 4. Мовчан Р.В. та ін. Українська література (хрестоматія), 11 клас, Перун, 1999.

 5. Борщевський В.М. та ін.. Українська література, 10 клас. – К.: Освіта, 1994

 6. Непорожній О.С., Семенчук І.Р. Українська література, 11 клас. – К., 1991

 7. Семенюк Г.Ф., Хропко П.П. Духовні криниці: Хрестоматія, 10 кл. Част.1. – К., 2004

 8. Семенюк Г.Ф., Хропко П.П. Духовні криниці: Хрестоматія, 10 кл. Част.1. – К., 2004

 9. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П. Срібний птах: Хрестоматія, 11 кл. Част.1. – К., 2006

 10. Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П. Срібний птах: Хрестоматія, 11 кл. Част.2. – К., 2006

 11. Харахоріна Т.О., Ткачук Т.В., Адаменко В.С. Українська література: Хрестоматія, 10 кл. – БАО, 2000

 12. Харахоріна Т.О., Ткачук Т.В., Адаменко В.С. Українська література: Хрестоматія, 11 кл. – БАО, 2000

 13. Борзенко О. І., Сподарець М.П. Українська література: Хрестоматія, 11 кл. – Харків, 2007

 14. Непорожній О.С. Золотий гомін. – 2-е вид. – 11кл. – К., 1997

Допоміжна

 1. Противенська О.Г., Мещерякова М.Г. Українська література у схемах і таблицях. – Харків, 2002

 2. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1965

 1. Інформаційні ресурси

 • http://nbilokura.blogspot.com/

 • http://lucl.lucl.kiev.ua

 • http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_ukr.html

 • http://www.ukrlib.com.ua

 • http://kazka.in.ua

 • http://www.rozum.org.ua

 • ukrlitera.ru

 • http://skripnikmarina.ucoz.ua/

 • https://sites.google.com/site/slovesniksevastopola/home

 • http://eureka.ucoz.ua/

 • http://tsybulyanskabigmirnet.blogspot.com/

 • http://school.xvatit.com

 • http://golovina-helen.ucoz.ru/

 • http://testzno.com.ua/

 • http://ukrtvory.ru/

 • http://ippo.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=59&Itemid=61

 • http://www.ukrtvory.com.ua/index.html

 • http://www.glazova.org.ua/

 • http://pysar.net/vidu.php

Каховський державний агротехнічний коледж

Модульне оцінювання №1

«Література 70 – 90-х рр. ХІХ ст. Творчість І. Нечуя-Левицького, П. Мирного,

І. Карпенка-Карого, М. Старицького, І. Франка»

з навчального предмета «Українська література»

студента (-ки) _______ групи спеціальності ___________________________________

_________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові у Р.в.)

І Варіант

І. Початковий та середній рівень.

Укажіть правильні відповіді на питання в таблиці так: ×


 1. Укажіть, який твір І.Франка написаний на основі біблійного матеріалу:

а)”Іван Вишенський”;

б)”Перехресні стежки”;

в)”Мойсей”.

2. Драматургія – це:

а) один із родів художньої літератури;

б) драматичний твір з гострим життєвим конфліктом;

в) сукупність драматичних творів певного письменника, народу, історичної епохи.

3. Визначте, який період з життя українського селянства зображено в повісті «Кайдашева сім’я»:

а) друга половина ХІХ століття;

б) перша половина ХІХ століття;

в) перша половина ХХ століття.

4. Укажіть, до чого найбільше прагне центральний персонаж п’єси І.Карпенка-Карого „Хазяїн”:

а) служити людям;

б)накопичувати багатство;

в) стати культурною й освіченою людиною.

5. Укажіть в якій поезії І.Франка зображено образ „вічного революціонера”:

а) „Гріє сонечко”;

б) „Гімн”;

в) „Декадент”

6. Укажіть назву села, у якому відбувається більша частина подій роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П.Мирного:

а) Семигори

б) Піски


в) Вербівка

1

2

3

4

5

6

а)б)в)

Каталог: static -> 000 -> 000 -> 102 -> 298 -> doc
static -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
static -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
doc -> Контрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
000 -> «Ліна Костенко: хист виправданий долею»
000 -> Рекомендаційний список літератури з циклу
000 -> З виру життя правда І любов
000 -> Далекий, мов зоря
000 -> Антон макаренко видатний педагог-новатор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Органічний навчальний тур, що охоплює виробництво, переробку та реалізацію органічної продукції
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
В пошуковій роботі ґрунтовно подається краєзнавчий матеріал про визначні пам’ятки
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури, І категорія, керівник краєзнавчого гуртка
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж вінницького національного аграрного університету номінації: досвід впровадження інноваційних технологій навчання
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconТ. О. Каменська
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : проблеми теорії, методології, організації
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconМіністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном
Затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 30. 12. 2013 інв.№255
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconКонспект лекцій для студентів технічних спеціальностей Харків
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Міністерство аграрної політики та продовольства України Для студентів і-их курсів спеціальностей: 03050901 «Бухгалтерський облік» iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка