Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завданняСторінка1/35
Дата конвертації10.09.2017
Розмір5,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія
Текстові тестові завдання

 1. Найважливішим фактором, що впливає на стан мікрофлори ротової порожнини є:

  1. багатство харчових ресурсів

  2. постійна вологість

  3. *слина

  4. оптимальні значення рН

  5. оптимальні значення температури

 2. Які топодеми ротової порожнини існують?

  1. слизова порожнини рота

  2. гінгівальну борозенку з ясневою рідиною

  3. ротова рідина

  4. ясна

  5. *всі вище наведені

 3. У який колір фарбуються грампозитивні мікроорганізми

  1. червоний

  2. синій

  3. *фіолетовий

  4. малиновий

  5. жовтий

 4. Грамнегативні бактерії зафарбовуються у

  1. фіолетовий колір

  2. синій колір

  3. чорний колір

  4. *червоний колір

  5. жовтий колір

 5. Яку модифікацію методу Грама найчастіше використовують

  1. за Пастером

  2. за Кохом

  3. *за Синьовим

  4. за Раскіною

  5. за Асколі

 6. До грампозитивних бактерій належать

  1. *стафілококи

  2. гонококи

  3. сальмонели

  4. шигели

  5. Всі перераховані

 7. До грамнегативних бактерій належать

  1. *спірохети

  2. клостридії

  3. бацили

  4. стафілококи

  5. Всі перераховані

 8. При фарбуванні за методом Грама після нанесення розчину Люголя препарат обробляють

  1. фуксином

  2. водою

  3. генціанвіолетом

  4. *спиртом

  5. сірчаною кислотою

 9. Вода вважається безпечною, якщо в 1 л число коліфагів дорівнює:

  1. *0.

  2. 10.

  3. 100.

  4. 500

  5. 1000.

 10. Вкажіть особливості будови бактеріального генетичного апарату:

  1. Суперспіралізована подвійна лінійна нитка ДНК, інтегрована з РНК, РНК-полімеразою і білком

  2. Суперспіралізована подвійна лінійна нитка ДНК, інтегрована з РНК і білком.

  3. Суперспіралізована подвійна лінійна нитка РНК, інтегрована з білком

  4. *Суперспіралізована подвійна кільцева нитка ДНК, інтегрована з РНК, РНК-полімеразою і білком.

  5. Суперспіралізована подвійна кільцева нитка РНК, інтегрована з РНК-полімеразою і білком.

 11. У чоловіків в зоні крайної плоті можуть виявляти в нормі:

  1. *Mycobacterium smegmatis

  2. Mycobacterium tuberculosis

  3. Mycobacterium leprae

  4. Mycobacterium fortnitum

  5. Mycobacterium africanum

 12. Клінічно здорова жінка 30 років проходить планове гінекологічне обстеження. У мазках з піхви виявлено велику кількість грампозитивних паличкоподібних мікроорганізмів; лейкоцити в полі зору відсутні, рН середовища 5,0. До якої групи мікроорганізмів найбільш імовірно відносяться виявлені бактерії?

  1. *Лактобацили

  2. Ентеробактерії

  3. Біфідобактерії

  4. Корінебактерії

  5. Бактероїди

 13. Виявити ядерну субстанцію бактерій можна за допомогою методів

  1. *Робіноу-Фельгена, Пікарського.

  2. Грама, Ціля-Нільсена

  3. Леффлера, Ожешки

  4. Гінс-Бурі, Грама

  5. Нейссера, Макіавелло

 14. Які включення називають метахроматичними?

  1. *Включення, які забарвлюються в колір, невластивий основному барвнику

  2. Включення, для виявлення яких використовується два барвника

  3. Включення, для виявлення яких використовується метод електронної мікроскопії

  4. Будь-які включення, які містяться в цитоплазмі бактерій

  5. Включення поліпептидів і полісахаридів

 15. Ніхто з перерахованих мікроорганізмв не містить волютинові зерна, крім

  1. Сальмонели черевного тифу

  2. *Коринебактерії дифтерії

  3. Холерні вібріони

  4. Бордетели коклюшу

  5. Ієрсинії чуми

 16. До складу цитоплазматичної мембрани входять

  1. Моношар фосфоліпідів, інтегральні і периферійні білки

  2. *Подвійний шар фосфоліпідів, інтегральні і периферійні білки

  3. Подвійний шар фосфоліпідів, периферійні білки

  4. Моношар фосфоліпідів і периферійні білки

  5. Подвійний шар полісахаридів, інтегральні і периферійні білки

 17. Яку функцію виконує мезосома?

  1. *Енергетичну

  2. Спороутворюючу

  3. Капсулоутворюючу

  4. Транспорту поживних речовин

  5. Рух джгутиків

 18. Що забезпечує міцніть клітинної стінки?

  1. Полісахариди

  2. Поліпептиди

  3. *Муреїн

  4. Ліпіди

  5. Ліпополісахариди

 19. З чого складається клітинна стінка грампозитивних бактерій?

  1. *Багатошаровий пептидоглікан, пронизаний тейхоєвими кислотами

  2. Моношаровий пептидоглікан, пронизаний тейхоєвими кислотами

  3. Багатошаровий ліпополісахарид, пронизаний тейхоєвими кислотами

  4. Моношаровий ліпополісахарид, пронизаний тейхоєвими кислотами

  5. Шар фосфоліпідів, пронизаний тейхоєвими кислотами

 20. З чого складається петидоглікан?

  1. Молекули N-ацетилглюкозаміна і N-ацетилмурамової кислоти, ковалентно пов’язані з тейхоєвими кислотами

  2. *Молекули N-ацетилглюкозаміна і N-ацетилмурамової кислоти, ковалентно пов’язані з тетрапептидом (L-аланін, D-глютамінова кислота, мезо- або LL-діамінопімелінова кислоти, D-аланін)

  3. Молекули N-ацетилглюкозаміна і N-ацетилмурамової кислоти, ковалентно пов’язані з тетрапептидом різних амінокислот

 21. З чого складається клітинна стінка грамнегативних бактерій?

  1. Одношаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар

  2. Одношаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, інтегрований з ним ліпополісахаридний шар

  3. Багатошаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, зовнішня мембрана, інтегро-ваний з нею ліпополісахаридний шар

  4. *Одношаровий пептидоглікан, шар ліпопротеїдів, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар

  5. Багатошаровий пептидоглікан, зовнішня мембрана, інтегрований з нею ліпополісахаридний шар

 22. До бактерій з дефектом клітинної стінки належать всі, крім:

  1. Протопласти.

  2. Сферопласти.

  3. L-форми

  4. *Безкапсульні

  5. Спорові форми

 23. Виключіть мікроорганізми, які не здатні утворювати капсулу:

  1. Збудники сибірки

  2. Пневмококи

  3. Збудники чуми

  4. *Збудники висипного тифу

  5. Клебсієли

 24. Який існує метод виявлення капсул?

  1. *Буррі-Гінса

  2. Ціля-Нільсена

  3. Леффлера

  4. Нейссера

  5. Грама

 25. Капсули бактеріям необхідні для:

  1. Виживання у зовнішньому середовищі

  2. Захисту від фізичних впливів

  3. *Захисту від фагоцитозу

  4. Утворення агресинів

  5. Захисту від кислот і лугів

 26. Протопласти утворюються при дії пеніциліну на:

  1. Кислотостійкі бактерії

  2. Грамнегативні бактерії

  3. Звивисті бактерії

  4. *Грампозитивні бактерії

  5. Рикетсії

 27. Яка з названих речовин може руйнувати клітинну стінку бактерій:

  1. Сульфаніламіди

  2. *Лізоцим

  3. Інтерферон

  4. Спирти

  5. Стрептоміцин

 28. До непрямих методів виявлення джгутиків належать всі, крім:

  1. *Електронна мікроскопія

  2. ”Висяча” крапля

  3. ”Роздавлена” крапля

  4. Фазово-контрастна мікроскопія

  5. Аноптральна мікроскопія

 29. На поверхні бактерії можуть бути всі способи розташування джгутиків, крім:

  1. Лофотрихи

  2. *Атрихи

  3. Монотрихи

  4. Перитрихи

  5. Амфітрихи

 30. Всі перераховані мікроорганізми містять спори, крім:

  1. Збудники ботулізму

  2. Збудники правця

  3. Збудники газової гангрени

  4. Збудники сибірки

  5. *Збудники туляремії

 31. Бацили від клостридій відрізняються:

  1. За розмірами джгутиків.

  2. За наявністю мезосом

  3. *За розмірами спор

  4. За відсутністю фімбрій

  5. За наявністю включень

 32. Спори необхідні бактеріям:

  1. Для виживання в організмі людини і тварини

  2. Для розмноження

  3. *Для виживання у зовнішньому середовищі

  4. Для захисту від фагоцитозу

  5. Для захисту від кислого вмісту шлунка

 33. Сферопласти утворюються при дії пеніциліну або лізоциму на:

  1. Кислотостійкі бактерії.

  2. *Грамнегативні бактерії

  3. Звивисті бактерії

  4. Грампозитивні бактерії

  5. Мікоплазми

 34. Спороутворення в бактерій починається, коли:

  1. Температура оточуючого середовища підвищується

  2. Коли в середовищі зменшується парциальний тиск кисню.

  3. *Коли в середовищі зникають джерела вуглецю і азоту

  4. Коли температура оточуючого середовища зменшується

  5. Коли бактеріальна клітина старіє

 35. Виберіть метод забарвлення спор:

  1. За Цілем-Нільсеном

  2. За Леффлером

  3. За Буррі-Гінсом

  4. *За Ожешком

  5. За Нейссером

 36. Що таке друзи актиноміцетів?

  1. Скупчення видозміненого міцелію на щільному живильному середовищі

  2. Скупчення спор актиноміцетів в уражених тканинах

  3. Скупчення видозміненого міцелію в рідкому живильному середовищі

  4. Стара культура актиноміцетів

  5. *Скупчення видозміненого міцелію в уражених тканинах

 37. Патогенним для людини спірохетами є всі, крім:

  1. Treponema pallidum

  2. Borrelia recurrentis

  3. Borrelia duttoni

  4. *Treponema buccalis

  5. Leptospira interrogans

 38. Рикетсії відрізняються від бактерій:

  1. Морфологією.

  2. Тинкторіальними властивостями

  3. Способом розмноження

  4. Утворенням токсинів

  5. *Не ростуть на поживних середовищах

 39. Існують такі морфологічні типи рикетсій, крім:

  1. Коковидні

  2. Паличковидні

  3. Бацилярні

  4. *Спіралевидні

  5. Нитковидні

 40. Рикетсії забарвлюються за методом:

  1. Грама.

  2. *Романовського-Гімзе

  3. Ожешки

  4. Буррі-Гінса

  5. Леффлера

 41. Вкажіть стадії існування хламідій:

  1. *Елементарні тільця, ініціальні тільця, проміжні тільця

  2. Елементарні тільця, проміжні тільця

  3. Елементарні тільця, ініціальні тільця

  4. Елементарні тільця, ініціальні тільця, проміжні тільця, зріла форма

  5. Елементарні тільця, зріла форма, ініціальні тільця, проміжні тільця.

 42. За якою ознакою мікоплазми відрізняються від бактерій?

  1. Будовою генетичного апарата

  2. *Відсутністю клітинної стінки

  3. Внутріклітинним паразитизмом

  4. Тинкторіальними властивостями

  5. Будовою цитоплазматичної мембрани

 43. Найпростішими викликаються всі захворювання, крім:

  1. Амебіаз

  2. *Рикетсіоз

  3. Трипаносомоз

  4. Трихомоноз

  5. Малярія

 44. Які властивості грибів зближують їх з тваринними клітинами?

  1. Особливості морфології клітин, обміну речовин

  2. Розмноження, спосіб живлення і дихання

  3. *Наявність полісахаридної субстанції хітину, участь в обміні азоту сечовини, а в обміні вуглеводів. глікогену

  4. Відсутність полісахаридної субстанції хітину, у часть в обміні азоту аміаку, а в обміні вуглеводів. крохмалю

  5. Наявність полісахаридної субстанції хітину, участь в обміні азоту аміаку, а в обміні вуглеводів. крохмалю

 45. За відкриття стрептоміцину було присуджено Нобелівську премію:

  1. Пастеру

  2. Коху, Мечнікову

  3. Ерліху

  4. Флемінгу, Флорі, Чейну

  5. *Ваксману

 46. За відкриття пеніциліну було присуджено Нобелівську премію:

  1. Пастеру

  2. Коху, Мечнікову

  3. Полотебневу

  4. *Флемінгу, Флорі, Чейну

  5. Ваксману

 47. Який вчений вперше встановив антимікробні властивості гриба Penicillium notatum?

  1. А.Флемінг;

  2. Х.Флорі;

  3. Х.Флорі;

  4. Л.Пастер;

  5. *З.Єрмольєва.

 48. В бактеріальних клітинах антибіотики можуть пригнічувати різні процеси, крім:

  1. Синтез компонентів клітинної стінки;

  2. Функції ЦПМ;

  3. Синтез білка;

  4. Транскрипцію та синтез нуклеїнових кислот;

  5. *Синтез флагеліну.

 49. Яка сполука є основою для отримання напівсинтетичних пеніцилінів?

  1. Бета- лактамне кільце;

  2. феноксиметилпеніцилін;

  3. *6 - амінопеніциланова кислота;

  4. Оксацилін;

  5. Етамбутол.

 50. Який з нижче перерахованих антибактеріальних препаратів найчастіше застосовують в лікуванні системних мікозів?

  1. *Флюконазол

  2. Поліміксин;

  3. Ванкоміцин;

  4. Триметопрім;

  5. Еметин.

 51. Аспергіловий грибок має

  1. Несептований міцелій, септований спорангієносець, спорангій

  2. Септований спорангієносець, спорангій

  3. Спорангій, несептований спорангієносець

  4. *Септований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій

  5. Несептований міцелій, несептований спорангієносець, спорангій

 52. Патогенні гриби викликаюить всі захворювання, крім:

  1. *Трипаносомоз, рикетсіоз

  2. Аспергільоз

  3. Пеніциліоз

  4. Трихофітію

  5. Криптококоз

 53. Грибки Candida викликають:

  1. *Молочницю у дітей

  2. Коліентерит

  3. Дифтерію

  4. Фурункульоз.

  5. Пневмоцистоз

 54. Живі бактерії можна спостерігати за допомогою:

  1. Електронного мікроскопа

  2. Імерсійної системи мікроскопа

  3. Люмінесцентної мікроскопії

  4. *Фазово-контрастної мікроскопії

  5. Водної імерсії

 55. Препарати «висячої» або «роздавленої» крапель готують з метою вивчення:

  1. Капсулоутворення

  2. Фагоцитозу

  3. Продукції токсинів

  4. Спороутворення

  5. *Рухливості бактерій

 56. Серед перерахованих бактерій грампозитивними є всі, крім:

  1. Стафілококи

  2. *Менінгококи

  3. Стрептококи

  4. Клостридії ботулізму

  5. Бацили сибірки

 57. Серед перерахованих бактерій грамнегативними є всі, крім:

  1. Гонококи

  2. Рикетсії

  3. Сальмонели

  4. *Бацили

  5. Менінгококи

 58. Кислотостійкість бактерій залежить від наявності у цитоплазмі:

  1. Ліпополісахаридів

  2. *Ненасичених жирних кислот.

  3. N-aцетилглюкозаміну

  4. Діамінопімелінової кислоти

  5. Поліфосфатів

 59. Кислотостійкі мікрорганізми найкраще фарбувати за методом:

  1. Бурі.

  2. Нейсера

  3. *Ціль-Нільсена

  4. Гінса

  5. Леффлера

 60. При фарбуванні за методом Ціль-Нільсена після нанесення сірчаної кислоти препарат обробляють:

  1. Фуксином Ціля

  2. Спиртом

  3. Метиленовим синім

  4. *Водою

  5. Розчином Люголя

 61. Кислотостійкими бактеріями є:

  1. Кишкова паличка і сальмонели

  2. Дифтерійна паличка і мікоплазми

  3. Клостридії і збудник сибірки.

  4. Стафілококи і пневмококи

  5. *Збудник туберкульозу і збудник лепри

 62. За методом Ціля-Нільсена кислотостійкі мікроорганізми забарвлюються в:

  1. Чорний колір

  2. Зелений колір

  3. Синій колір

  4. Фіолетовий колір

  5. *Червоний колір

 63. При фарбуванні спор за методом Ожешки після обробки препарата соляною кислотою його:

  1. Забарвлюють метиленовим синім

  2. Промивають водою і висушують

  3. *Забарвлюють фусином Ціля

  4. Обробляють сірчаною кислотою

  5. Забарвлюють генціанвіолетом

 64. При фарбуванні дифтерійних паличок за методом Леффлера волютинові зерна забарвлюються у:

  1. Жовтий колір

  2. Темно-коричневий

  3. *Темно-синій

  4. Яскраво-червоний

  5. Чорний

 65. При фарбуванні дифтерійних паличок за методом Нейссера волютинові зерна забарвлюються у:

  1. Жовтий колір

  2. Темно-коричневий

  3. Яскраво-червоний

  4. *Темно-синій

  5. Чорний

 66. L-форми бактерій - це:

  1. *Бактерії, позбавлені клітинної стінки

  2. Особлива форма колоній бактерій

  3. Мікробні клітини, які розгалужуються

  4. Клітини бактерій, що розташовуються в мазку під кутом

  5. Бактерії, що погано забпрвлюються за Грамом

 67. На практичному занятті з мік­робіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за мето­дикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні струк­тури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне забарвлення бактерій?

  1. ЦПМ

  2. *Клітинна стінка

  3. Капсула

  4. Джгутики

  5. Цитоплазма

 68. У мазку, забарвленому за методом Ожешки, який було зроблено із грунту скотомогильника, в який понад сто років тому назад закопували тварин, хворих на сибірку, знайдено синього кольороу мікроорганізми, які розташовувались ланцюжком і містили овальні червоні спори. До якого морфологічного типу бактерій їх можна віднести.

  1. Грам-позитивні коки

  2. Стрептобактерії

  3. Грам-позитивні веретеноподібні палички

  4. *Стептобацили

  5. Грам-негативні палички

 69. Виберіть серед перерахованих ті особливості морфологічної структури, за якими мікоплазми відрізняються від типових бактеріальних клітин.

  1. *Не мають клітинної стінки

  2. Клітинна стінка містить пептидоглікан

  3. Клітинна стінка не містить пептидоглікан

  4. Мають джгутики

  5. Не утворюють спори

 70. Із ротової частини глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт, виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розмістились у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути мікроби?

  1. Стафілококи

  2. *Стрептококи

  3. Ешерихії

  4. Клостридії

  5. Вібріони

 71. Яку функцiю виконує капсула бактерiальної клiтини?

  1. Захист вiд температурних факторiв

  2. Урiвноваження осмотичного тиску

  3. *Захист вiд iмунних факторiв

  4. Контроль обмiну речовин

  5. захист від факторів навколишнього середовища

 72. Яку функцiю виконує цитоплазматична мембрана бактерiальної клiтини?

  1. Захист вiд хiмiчних факторiв

  2. Захист вiд температурних факторiв

  3. *Контроль обмiну речовин

  4. Захист вiд iмунних факторiв

  5. Захист від дії антисептиків

 73. Яка з наведених структур представлена у L-форм бактерiй?

  1. Капсула

  2. *Цитоплазматична мембрана

  3. Клiтинна стiнка

  4. Плазміди

  5. R-фактор

 74. Які сполуки входять до складу нуклеїнових кислот?

  1. *Азотистi основи

  2. Амiнокислоти

  3. Полісахариди

  4. Ліпіди

  5. Глікоген

 75. Якi сполуки не входять до складу нуклеїнових кислот?

  1. Аденін

  2. *Амiнокислоти

  3. Гуанін

  4. Цитозин

  5. Тимін

 76. В якому структурному елементi бактерiальної клiтини мiститься соматичний антиген?

  1. Капсула

  2. Джгутики

 77. У який колір забарвлюються за Грамом гонококи?

  1. Грампозитивно, синій

  2. *Грамнегативно, червоний

  3. Грампозитивно, червной

  4. Грамнегативно, синій

  5. Грампозитивно, зелений

 78. Якi особливості притаманнi мiкоплазмам?

  1. Наявнiсть ригiдного шару

  2. *Вiдсутнiсть ригiдного шару

  3. Наявність спор

  4. Наявність джгутиків

  5. Наявність капсул

 79. У який колір за Грамом забарвлюються мiкроорганiзми вiддiлу Firmicutes?

  1. Червоний

  2. *Фіолетовий

  3. Жовтий

  4. Зелений

  5. Коричневий

 80. Вкажiть, який з наведених родів бактерiй не належить до вiддiлу Firmicutes?

  1. Streptococcus

  2. Micrococcus

  3. *Pseudomonadaceae

  4. Micobacterium

  5. Bacillus

 81. Вкажiть, який з наведених родів бактерiй не належить до вiддiлу Gracilicutes?

  1. Escherichia

  2. Tterponema

  3. *Micrococcus

  4. Pseudomonas

  5. Vibrio

 82. Який метод фiксацiї доцiльний при виготовленні бактерiоскопiчних препаратiв кровi, гною?

  1. Фiзичний

  2. *Хiмiчний

  3. Термічний

  4. Біологічний

  5. Фізико-хімічний

 83. Основою морфології спірохет є:

  1. осьова еластична нитка

  2. звивистий пучок фібрил

  3. *цитоплазматичний циліндр звивистої форми

  4. периплазматичні джгутики

   Каталог: data -> kafedra -> internal
   internal -> Плюралізм філософії полягає в тому, що
   internal -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
   internal -> Історія України. Модуль Україна від найдавніших часів до сучасності
   internal -> Безпека та ефективність більшості гомеопатичних методів лікування піддавалися недостатній перевірці
   internal -> Тестові завдання
   internal -> Історія української культури
   internal -> Сеча (urina) — біологічна рідина, у складі якої з організму виводяться кінцеві продукти обміну речовин. Сеча утворюється шляхом фільтрації плазми крові в ниркових клубочках та зворотного всмоктування в канальцях більшості розчинених у ній речовин і
   internal -> Інфекційні та паразитарні хвороби шкіри


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconТестові завдання
...
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconВ тестах первинного банку всі вірні відповіді «А»! Модуль загальні питання психіатрії та загальна психопатологія
Тема Предмет та завдання психіатрії та наркології, історія розвитку. Організація допомоги хворим із психічними порушеннями. Особливості...
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconМодульні тестові завдання з української мови

Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconКонтрольна робота №4 ( тестові завдання ). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Тема: Контрольна робота №4 (тестові завдання). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Модуль 1 Загальна мікробіологія, імунологія та вірусологія Текстові тестові завдання iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка