Модульні тестові завдання з української мовиСторінка1/6
Дата конвертації07.05.2017
Розмір0,9 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”МОДУЛЬНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей

з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”


Затверджено

на засіданні кафедри української мови.

Протокол № 11 від 24.06.2010 р.

Львів – 2010
Модульні тестові завдання з української мови (за професійним спрямуванням): Збірник тестів для студентів усіх базових напрямів і спеціальностей з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: авторський колектив (керівник авт. колективу доц. Вознюк Г.Л.) – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 65 с.

Укладачі Вознюк Г.Л., канд. філол. наук, доц. (кер. авторського колективу),

Булик-Верхола С.З., канд. філол. наук, доц.,

Василишин І.П., канд. філол. наук, доц.,

Гнатюк М.В., викл.,

Голубінка Н.І., ст. викл.,

Дрівко Н.З., викл.,

Карий І.П., канд. філол. наук, доц.,

Куньч З.Й., канд. філол. наук, доц.,

Литвин О.Г., канд. філол. наук, доц.,

Ментинська І.Б., викл.,

Микитюк О.Р., канд. філол. наук, доц.,

Наконечна Г.В., канд. філол. наук, доц.,

Нецинська І.В., викл.,

Пура Я.С., викл.,

Середницька А.Я., канд. філол. наук, доц.,

Теглівець Ю.В., канд. філол. наук, ст. викл.,

Фаріон І.Д., канд. філол. наук, доц.,

Шмілик І.Д., викл.Відповідальний за випуск Вознюк Г.Л., канд. філол. наук, доц.

Рецензент Полюга Л.М., д-р філол. наук, проф.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Розділ 1. Вимоги до написання ділових паперів
1. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. м. Львів вул. С. Бандери, 16/23.

Б. м. Львів, вул. С. Бандери буд. 16 кв. 23.

В. Вул. С. Бандери, буд.16 кв., 23, м. Львів.

Г. м. Львів, вул. С. Бандери, буд.16, кв. 23.
2. Виберіть правильний варіант оформлення адреси в ділових паперах.

А. с. Стільське, Миколаївського району Львівської області.

Б. с. Стільське Миколаївського району, Львівської області.

В. с. Стільське, Миколаївського району, Львівської області.

Г. с. Стільське Миколаївського району Львівської області.
3. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.

А. Директор видавництва; прізвище та ініціали; підпис.

Б. Директор видавництва; підпис; прізвище та ініціали.

В. Директор видавництва; ініціали та прізвище; підпис.

Г. Директор видавництва; підпис; ініціали та прізвище.
4. Виберіть правильний початок автобіографії.

А. Я, Боженко Ірина Василівна, народилась 12 вересня в 1993 році міста Києва.

Б. Я, Боженко Ірина Василівна, народилася 12 вересня 1993 року в м. Києві.

В. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня в 1993 році в м. Києві.

Г. Я, Ірина Василівна Боженко, народилася 12 вересня 1993 року в м. Київ.
5. Виберіть правильний варіант оформлення відомостей про навчання в школі.

А. Був неодноразовим призером олімпіад з фізики, математики та хімії.

Б. За час навчання мав одні позитивні відгуки від вчителів, тому отримав грамоту...

В. На протязі 2002-2004 рр. вчився в СЗШ м. Червоноград №2.

Г. Під час навчання приймав активну участь у громадянському житті школи.
6. Виберіть правильний варіант оформлення особистих даних.

А. Розведений. Маю доньку і батьків.

Б. Одружений. Жінка – Вепряк Ольга Іванівна, 1980 р.н., вчитель.

В. Не одружений. Батько – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мати – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.

Г. Не одружений. Тато – Перців Іван Петрович, 1965 р.н., сантехнік. Мама – Перців Галина Петрівна, 1963 р.н., продавець.
7. Виберіть правильний варіант оформлення заяви.

А. Директорові ІНЕМ В. Директору ІНЕМ

НУ “Львівська Політехніка” НУ “Львівська політехніка”

проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.

студента ІНЕМ від студента ІНЕМ

Каленюка В.П. Каленюка Володимира

Б. Директорові ІНЕМ Г. Директорові ІНЕМ

НУ “Львівська політехніка” НУ “Львівська політехніка”

проф. Кузьміну О.Є. проф. Кузьміну О.Є.

студента групи МК-11 студента групи МК-11Каленюка Володимира Петровича Каленюк Володимира Петровича
8. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.

А. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту геодезії.

Б. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту геодезії.

В. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут геодезії.

Г. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар геодезичного інституту.
9. Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви.

А. До заяви прикладаються такі документи.

Б. До заяви додаються слідуючі документи.

В. До заяви додаються наступні документи.

Г. До заяви додаю такі документи.
10. Виберіть правильно оформлений варіант довідково-інформаційного документа.

А. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Б. Виписка з протоколу № 4 засідання профспілкового комітету, що відбулося 17 жовтня 2009 р.

В. Витяг із протоколу № 4 засідання профспілкового комітету від 17 жовтня 2009 р.

Г. Витяг із протокола № 4 засідання профспілкового комітета від 17 жовтня 2009 р.
11. Документ, у якому особа, що його складає, подає опис свого життя та діяльності, – це:

А. Автобіографія.

Б. Резюме.

В. Характеристика.

Г. Пояснювальна записка.

12. Коротка довідка про освітні та професійні дані автора – це:

А. Автобіографія.

Б. Резюме.

В. Характеристика.

Г. Заява.
13. Документ, що письмово підтверджує передавання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей, – це:

А. Доручення.

Б. Наказ.

В. Розписка.

Г. Пояснювальна записка.
14. Виберіть правильне формулювання наказу.

А. Прийняти Пилипчук Віктора Петровича старшим лаборантом.

Б. Зачислити на посаду Пилипчука Віктора Петровича старшим лаборантом.

В. Зарахувати Пилипчука Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.

Г. Взяти Пилипчук Віктора Петровича на посаду старшого лаборанта.
15. Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є:

А. Дата, печатка.

Б. Підпис, печатка.

В. Дата і підпис.

Г. Дата, підпис, печатка.
16. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: адресат, адресант, назва документа, текст, додаток (якщо потрібно), підпис, дата?

А. Резюме.

Б. Заява.

В. Автобіографія.

Г. Доручення.
17. Який із ділових паперів містить інформацію в такій послідовності: назва документа, домашня адреса, прізвище, мета, досвід, освіта, особисті дані, підпис, дата?

А. Резюме.

Б. Заява.

В. Автобіографія.

Г. Доручення.
18. Котре з поданих речень не потребує редагування?

А. Через два дня ми получили підтвердження, що поступили в університет.

Б. Через два дні ми отримали підтвердження, що вступили до університету.

В. Через два дня ми отримали підтвердження, що поступили в університет.

Г. Через два дні ми получили підтвердження, що вступили до університету.
19. Котрий з поданих текстів оголошення написано правильно?

А. Запрошуємо на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше ніж три роки.

Б. Запрошуються на роботу бухгалтера зі стажем роботи не менше трьох років.

В. Запрошуються на роботу бухгалтери зі стажом роботи не менше трьох років.

Г. Запрошують на роботу бугалтера зі стажом роботи не менше трьох років.
20. Котре речення відповідає нормам літературної мови і вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Магазин працює круглодобово вже на протязі двох місяців і має у наявності широкий асортимент товару.

Б. Любий бажаючий може прийняти участь в багаточисленних акціях.

В. Продається мобільний телефон, б/у, не дорого.

Г. Видавати заробітну плату почнемо о дванадцятій годині.
21. У котрому рядку є слово, якого не використовують у документах?

А. Провести нараду, підписати акт.

Б. Засвідчити підписом, нові філії.

В. На прохання колективу, вимогливий шеф.

Г. Взяти участь, відхилити пропозицію.
22. У котрому рядку порушено правила вживання слів та словосполучень у документах?

А. Брати участь, академічна відпустка.

Б. Відповідно до правил, виконувати план.

В. Пояснююча записка, приймати міри.

Г. Підписати договір, відділ постачання.
Розділ 2. Стилістичні норми
1. Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Розмовний стиль.
2. Назвіть стиль, у якому вживають слова акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.
3. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: прес-реліз, термін постачання, трудовий стаж, відомості про кадри, вести облік, у відповідь на ваш запит.

А. Розмовного.

Б. Публіцистичного.

В. Наукового.

Г. Офіційно-ділового.
4. Назвіть стиль, у якому вживають словосполучення згідно з наказом, надходять пропозиції, працювати за сумісництвом, укласти договір.

А. Художній стиль.

Б. Публіцистичний стиль.

В. Офіційно-діловий стиль.

Г. Науковий стиль.
5. У котрому рядку є слова, не характерні для офіційно-ділового стилю?

А. Порядок денний, відповідно до інструкції.

Б. Замилювати очі, директриса підприємства.

В. Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.

Г. За власним бажанням, заступник начальника відділу.
6. Усна форма, невимушеність спілкування, використання позамовних чинників, емоційність характерні для …

А. Офіційно-ділового стилю.

Б. Розмовного стилю.

В. Наукового стилю.

Г. Художнього стилю.
7. Котре речення належить до наукового стилю?

А. Підручник з геодезії, який ми уклали, дуже коротенький, схематичний.

Б. Комп’ютер – електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних, керований спеціальними програмами; складається з процесорів, внутрішньої та зовнішньої пам’яті.

В. Дослідники називають наших предків екоцентричними, тобто такими, що жили у злагоді з природою, берегли землю, водойми та джерела, змалечку наставляючи дітей: не плюй у криницю, бо доведеться води напиться.

Г. Орендар має право вимагати перерахунок плати за оренду за умови невиконання орендодавцем обов’язків, передбачених у п. 2 (з договору).
8. Котре речення із заяви відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Прошу Вас дозволити мені пропустити третю пару з української мови в зв’язку з хворобою.

Б. Прошу надати мені академку на рік із-за погіршення стану здоров’я.

В. Прошу дозволити мені скласти сесію достроково у зв’язку з виїздом за кордон.

Г. Прошу зачислити мене на перший курс навчання НУЛП.
9. Котре речення з пояснювальної записки відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Я не відвідав останню пару в п’ятницю в зв’язку з тим, що мені терміново треба було бути вдома, і тому я пішов на поїзд раніше, не відвідавши лекції по історії.

Б. Я не був на парах по тій причині, що був хворий і лежав на стаціонарі.

В. Я не був на заняттях з 10 до 15 жовтня 2009 року через хворобу.

Г. Я не прийшов на пару у зв’язку з тим, що я був хворий і сидів вдома.
10. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; заказати квиток на поїзд?

А. Морфологічні.

Б. Лексичні.

В. Орфоепічні.

Г. Синтаксичні.
11. Які мовні норми порушено в поданих словосполученнях: важливе міроприємство; получити нагороду?

А. Морфологічні.

Б. Синтаксичні.

В. Орфоепічні.

Г. Лексичні.
12. У котрому рядку є слово, якого не використовують в офіційно-діловому стилі?

А. Діяти за наказом, директор скликав нараду.

Б. Акт підписали члени комісії, відповідно до закону.

В. Згідно з інструкцією, члени колективу почимчикували на нараду.

Г. Завідувач лабораторії, на прохання дирекції.
13. У котрому рядку подано речення з офіційно-ділового стилю?

А. До заяви додаю такі документи.

Б. Через народження дитини мушу взяти академку.

В. У старших класах я чудово вчився.

Г. Книжку на кафедрі можна взяти під заліковку.
14. У котрому реченні є лексико-стилістичні помилки?

А. До уваги приймається будь-яка інформація на рахунок путівок.

Б. Молодий викладач вимогливо ставиться до студентів.

В. На мою адресу надійшов грошовий переказ і чотири листи.

Г. Т. Шевченко посідає чільне місце в українській літературі.
15. У котрому реченні немає лексико-стилістичних помилок?

А. Політики досі не сформували єдиного виборчого блоку.

Б. Студент зробив вірний переклад з іспанської мови.

В. Я заказала перстень у ювелірній майстерні.

Г. Визначну роль в науці посідає І. Пулюй.
16. У котрому рядку всі словосполучення правильні?

А. Взяти участь, згідно до постанови.

Б. Приймати участь, відповідно до постанови.

В. Приймати участь, за постановою.

Г. Брати участь, згідно з постановою.
17. У котрому рядку всі словосполучення неправильні?

А. Вищий учбовий заклад, більша половина працівників.

Б. Значною мірою, за сімейними обставинами.

В. Відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати.

Г. Об’єм виконаних робіт, науковий ступінь.
18. У котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок?

А. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.

Б. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.

В. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.

Г. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.
19. Котре речення відповідає вимогам офіційно-ділового стилю?

А. Відповідно до плану роботу буде завершено наступного тижня.

Б. На рахунок цього я маю свою власну думку.

В. По наказу ректора його відчислили з університету.

Г. Моя мама на даний час тимчасово не працююча.
20. У котрому реченні немає стилістичних помилок?

А. Незважаючи на складні завдання, студенти успішно написали контрольну роботу.

Б. Будинок фарбується фарбою від німецької фірми “Капарол”.

В. Приїхавши додому, у мене появились цікаві ідеї.

Г. Я не придала даному питанню ніякого значення.
21. Котре з поданих речень потребує редагування?

А. Досвідчений спортсмен посів перше місце у змаганнях із плавання.

Б. Освідчена людина є цікавим співрозмовником.

В. Потрібно негайно дати свідчення.

Г. Петро Іванович вчора отримав пенсійне посвідчення.
22. У котрому рядку порушено лексико-стилістичні норми?

А. У січні місяці, вільна вакансія.

Б. Офіційний документ, зважаючи на викладене вище.

В. Вжити заходів, у разі потреби.

Г. Комісія з питань, схвалити проект.
Розділ 3. Лексичні норми 1
1. У котрому рядку вжито слово в прямому значенні?

А. Довести до абсурду.

Б. Довести додому.

В. Довести до рівня.

Г. Довести до відома.
2. У котрому рядку всі слова вжито в правильному значенні?

А. Перекладати статтю, відкрити вікно, домашній адрес.

Б. Інформація на рахунок поїздки, рахунок у банку, вмішатися у справи.

В. Заказати документ, підписка на газети, відшукати інформацію.

Г. Військовий інститут, винаймати квартиру, у галузі лінгвістики.
3. У котрому рядку всі подані слова є синонімами?

А. Унікальний, оригінальний, винятковий, ексклюзивний, особливий.

Б. Стереотипний, однотипний, типовий, шаблонний, комплексний.

В. Помилка, похибка, погрішність, огріх, випадковість.

Г. Шукати, знаходити, нишпорити, розшукувати, відшукувати.
4. У котрому рядку правильно підібрано синонім до слова менеджмент?

А. Реклама.

Б. Продаж.

В. Управління.

Г. Використання.
5. У котрому рядку правильно дібрано синонім до слова субординація?

А. Розташування.

Б. Підпорядкування.

В. Завідування.

Г. Використання.
6. Котре з поданих слів є синонімом до слова асиміляція?

А. Уподібнення.

Б. Розбіжність.

В. Cуперечність.

Г. Схильність.
7. Котре з поданих слів є синонімом до слова стимул?

А. Мета.

Б. Заохочення.

В. Побажання.

Г. Прагнення.
8. У котрому рядку подано всі антонімічні пари?

А. Реальний – ірреальний, логічний – алогічний.

Б. Абстрактний – конкретний, абсолютний – безвідносний.

В. Новація – інновація, значний – незначний.

Г. Багатозначний – однозначний, руйнувати – ліквідувати.
9. У котрому рядку слова є антонімами?

А. Регресивний – прогресивний.

Б. Перевага – зневага.

В. Фіктивний – несправжній.

Г. Експорт – вивіз.
10. У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Музикальний хлопець, музична родина.

Б. Громадянський транспорт, громадський порядок.

В. Ефектний бальзам, ефективний вигляд.

Г. Освітлена вулиця, освічена людина.
11. У котрому рядку правильно вжито пароніми?

А. Домашня адреса, вітальний адрес.

Б. Військовий парад, воєнний інститут.

В. Присадибна ділянка, земельна дільниця.

Г. Спостережливий пункт, спостережна дитина.
12. У котрому реченні неправильно вжито слово обєм?

А. Об’єм повітря збільшується під час нагрівання.

Б. Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів.

В. Підрахувати об’єм випуску промислової продукції.

Г. Для оптимізації транспортування продукції треба визначити об’єм вагона.
13. У котрому рядку обидві пари слів є паронімами?

А. Прогрес – поступ, виборчий – виборний.

Б. Демонстративний – демонстраційний, громадський – громадянський.

В. Ділянка – дільниця, воєнний – військовозобов’язаний.

Г. Дослідний – дослідницький, освічений – навчений.
14. Яке мовне явище відображають виділені слова в словосполученнях?

Стояти коло аудиторії – мале коло;

дзвінка пісня – не чути дзвінка;

багато міст – міст через рік;

сів на віз – навіз багато товару.

А. Паронімія.

Б. Синонімія.

В. Антонімія.

Г. Омонімія.
15. Що означає слово світлина?

А. Галявина.

Б. Скульптура.

В. Фотографія.

Г. Великий зал.
16. У котрому рядку є лексичні помилки?

А. Уживаний, врешті-решт, шкідлива звичка, страйк.

Б. На протязі дня, оголошення, ліки, каплі.

В. Надіслати поштою, пояснювальна записка.

Г. Дотримуватися дистанції, розпочати роботу.
17. У котрому рядку немає лексичних помилок?

А. Зустрічна полоса, зробити щеплення.

Б. Мраморний пам’ятник, лезо для гоління.

В. Дитяча площадка, довіреність на машину.

Г. Згідно з наказом, усі охочі.
18. У котрому рядку правильно подано значення іншомовних слів?

А. Інтелектуальний – розумовий, інституція – заклад.

Б. Конфуз – ніяковість, маневрувати – блукати.

В. Інстинктивний – підсвідомий, превалювати – запобігати.

Г. Реакція – відступ, мініатюрний – крихітний.
Каталог: wiki -> images
images -> Культура І духовне життя в Україні ( середина 60-х початок 80-х років )
images -> Коли Тарас був козачком пана Енгельгардта – родича Браницьких, по дорозі до Вільно у 1831 році вони заїхали до Білої Церкви. Браницька показала вельможному гостю свій маєток І парк “Олександрію”
images -> Мета: визначити поняття успіх, геній; дати можливість дітям упевнитися, що успіх залежить від власних зусиль І від співпраці з іншими; сприяти розвитку чітких життєвих орієнтирів; виховувати прагнення до позитивних учинків
images -> Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення
images -> Методичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
images -> Про затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
images -> Львівська політехніка
images -> Методичний вісник: форми науково-методичної роботи
images -> Пол Самуельсон


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Модульні тестові завдання з української мови iconКонтрольна робота. Тестові завдання. (7 клас)
З досвіду роботи над проблемою Проектна технологія навчання на уроках української мови та літератури
Модульні тестові завдання з української мови iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Модульні тестові завдання з української мови iconКилимиста Юлія Володимирівна Українська мова Тестові завдання у форматі зно
Килимиста Юлія Володимирівна, вчитель української мови та літератури, спеціаліст першої категорії
Модульні тестові завдання з української мови iconТестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас)
З української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання
Модульні тестові завдання з української мови iconКонтрольна робота №4 ( тестові завдання ). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Тема: Контрольна робота №4 (тестові завдання). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Модульні тестові завдання з української мови iconТестові завдання з української літератури для 11 класу
Хто прилучив М. Хвильового до пахучого українського слова, казок, легенд, переказів?
Модульні тестові завдання з української мови iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Модульні тестові завдання з української мови iconТестові завдання з літератури. Тема: «Життя І творчість М. Коцюбинського»
Визначте новий художній прийом, запроваджений у систему української прози М. Коцюбинським
Модульні тестові завдання з української мови iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Модульні тестові завдання з української мови iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка