Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положенняСкачати 125,13 Kb.
Дата конвертації21.02.2018
Розмір125,13 Kb.

Всеукраїнська експедиція учнівської молоді „Моя Батьківщина - Україна”

(вересень 2010 – вересень 2011 року)
Умови

проведення міського етапу

Всеукраїнської експедиції учнівської молоді

Моя Батьківщина - Україна”


І. Загальні положення

Всеукраїнська експедиція учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна” проводиться з метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях народу України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії рідного краю, ознайомлення з географічними, етнографічними, культурними та історичними заповідниками, пам’ятками та об’єктами заповідного фонду.

Основними завданнями експедиції є:

виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей усіх націй і народів, які живуть в Україні;

формування в учнівської та студентської молоді активної громадянської позиції;

залучення молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, а також до природоохоронної та дослідницької роботи;

створення умов для оволодіння учнівською та студентською молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;

задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

просвітницька діяльність.

II. Керівництво експедицією

Координацію проведення експедиції здійснює Міністерство освіти і науки. Загальне керівництво обласним етапом експедиції здійснює управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації.

Безпосередня відповідальність за проведення обласного етапу експедиції покладається на обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

Методичне забезпечення та суддівство обласного етапу експедиції здійснюють обласний центр туризму, краєзнавства, спорту і екскурсій учнівської молоді та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

У місті експедицію очолює центр методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради.

ІІІ. Учасники експедиції

До участі в експедиції запрошуються вихованці, учні позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів а також дитячі громадські об’єднання та організації, клуби за місцем проживання тощо (далі – учасники).ІV. Умови участі в експедиції

Для участі в експедиції учасниками проводиться пошукова, науково-дослідницька робота, збір емпіричних даних, фактичних матеріалів, статистичної інформації під час походів, експедицій, подорожей, виконання практичних робіт у лабораторіях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських і промислових підприємств, а також під час відпочинку в таборах.

Пошуково-дослідницька робота ведеться за такими напрямками:

Живи земле”

У рамках напряму проводиться пошукова та науково-дослідницька робота щодо виявлення, вивчення та збереження природного та духовного багатства рідної землі; практична природоохоронна діяльність (участь у створенні екомережі як ефективного механізму збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, очищення і впорядкування водних джерел, малих річок, ставків, озер, їх берегів; виявлення та усунення джерел забруднення водних об’єктів; проведення протиерозійних практичних робіт для захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії, виявлення та усунення наслідків іригаційної діяльності людини; лісозбереження та лісовідновлення, створення об’єктів зеленого будівництва); просвітницька робота з енергозбереження (енергоефективність традиційних, відновлювальних, альтернативних джерел); відновлення історичної та культурної спадщини (рукописів і книг, природних, історичних та архітектурних пам’яток (замків і фортець, курганів і могильників, стоянок первісних людей і кочових племен).

Духовна спадщина мого роду”

У рамках напряму проводяться дослідження духовних джерел українського народу (історія релігії, різноманіття вірувань в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах нашого народу); вивчення взаємовідносин людини та суспільства, людини і держави, людини та церкви; роль і місце відбудованих, відроджених соборів і монастирів, новозбудованих церков, каплиць у відродженні вікових моральних цінностей українців.

Культурна спадщина мого народу”

У рамках напряму проводиться вивчення історії розвитку культури й мистецтва регіону. Учасники експедиції досліджують особливості розвитку літератури, образотворчого мистецтва, музики, архітектури, кіномистецтва тощо.

Пошуково-дослідницька робота спрямовується на збір матеріалів про видатних діячів культури та мистецтва регіону (їх творчий шлях, головні здобутки, вплив на розвиток культури регіону та України); про культурні традиції (запровадження регіональних традиційних свят: пісні, танцю, поезії, музики, мови). Учасники експедиції узагальнюють матеріали щодо розвитку музеїв, залів, виставок у регіоні та навчальних закладах.

Проводяться зустрічі з діячами культури та мистецтва, конференції, фестивалі, виставки, конкурси, свята різного рівня, на яких учасники матимуть можливість представити власні твори, здобутки творчих та сімейних колективів.

Козацькому роду нема переводу”

У рамках напряму проводяться дослідження періоду козацької доби (перші козацькі поселення та укріплення, пам’ятні дати в історії козаччини, боротьба з іноземними поневолювачами, утворення Козацької Республіки, видатні особи цього періоду), побуту та традицій козацтва (козаки в повсякденному житті та у походах, їх зброя і військове спорядження, укріплення); відображення козацької доби в народній творчості (пісні, думи, легенди, приказки та прислів’я); вивчення історії бойового гопака. Учасники експедиції зустрічаються із представниками козацьких організацій і беруть участь у походах козацькими шляхами.

Із батьківської криниці”

У рамках напряму вивчаються традиційні свята, обряди, побутова культура, народні ремесла, народна творчість, медицина і педагогіка, народні ігри та забави, проводяться дослідження виникнення давніх музичних інструментів, історії зеленого будівництва, садово-паркового мистецтва та природокористування.

Робота може бути спрямована на вивчення діалектів рідного краю, створення етнографічних словників, запис легенд, дум тощо, вивчення місцевої літературної спадщини та сучасності, пропагування народної творчості (зокрема фольклорних свят і свят народних обрядів свого краю), створення дитячих, юнацьких і сімейних фольклорних колективів.

З попелу забуття”

У рамках напряму проводяться дослідження сторінок історії України періоду Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, інших знакових подій, пов’язаних з прагненням народу України до волі та незалежності, подій і розповідей очевидців про українців-учасників військових конфліктів ХХ – поч. ХХІ ст. (зокрема війни в Афганістані).

Учасники експедиції зустрічаються із свідками цих подій, записують їх спогади; відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, імена їх учасників, місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю, вивчають документальні свідчення, впорядковують садиби ветеранів війни та праці, учасників визвольного руху, репресованих, вдів, доглядають могили патріотів України. Можуть досліджувати історично-публіцистичну спадщину з цього напряму, беруть участь у створенні книг пам’яті свого села, міста, району.

Живи і возрадуйся, роде наш красний”

У рамках напряму проводяться дослідження родоводу видатних українців: вчених, письменників, діячів культури, державних і громадських діячів; створюються генеалогічні дерева, таблиці, родовідні розписи найвідоміших українців.

Учасники експедиції можуть досліджувати свій родовід або окремі відомі родини.

Славні імена земляків”

У рамках напряму проводяться дослідження видатних українців, які діяли за межами України, їх досягнення та відкриття.

Учасники експедиції збирають матеріали про славетних людей краю в архівах, державних музеях, громадських організаціях тощо; проводять зустрічі із старожилами, документують їх спогади, збирають ілюстрований та друкований матеріал про відомих співвітчизників; налагоджують тісні зв’язки з діаспорою з метою збору даних про видатних людей краю; інформують громадськість про проведення вищезгаданої дослідницько-пошукової роботи в ЗМІ.

Заповідними стежками рідного краю”

У рамках напряму проводиться пошукова і науково-дослідницька робота щодо вивчення унікальних ландшафтів та природних об’єктів на території рідного краю: віковічних дерев, унікальних лісових насаджень, урочищ, балок, джерел, гірських скель, болотяних масивів, цілинних степових ділянок тощо.

Учасники експедиції проводять просвітницьку роботу щодо економічної, рекреаційної цінності для здоров’я, екологічної, освітньої, наукової, індикаційної, естетичної, культурної цінності біорізноманіття, необхідності збереження та відтворення природи.

Яблука з дідусевого саду”

У рамках напряму проводиться пошукова робота з виявлення у своїй місцевості плодових дерев-пам’яток природи, «панських», монастирських, хутірських садів, здійснюється їх картування, визначається породний і сортовий склад, описуються їх господарські цінності. При потребі проводять обрізку, формування крони, омолодження, лікування розломів крони, цементування дупел, підживлення органічними та мінеральними добривами, вирізають конкурентів, перекопують ґрунт під кроною, обгороджують.

Учасники експедиції можуть заготовляти живці та проводити перещеплення з метою збереження аборигенних сортів, а також опрацьовувати літературні джерела та архівні матеріали про стан садівництва у своїй місцевості в давні часи, проводити науково-практичні конференції.

Дарунки осіннього поля”

У рамках напряму проводяться дослідження сортів і форм овочевих культур вітчизняної селекції, добре адаптованих до місцевих умов, стійких до шкодочинних хвороб та шкідників, генетично стабільних та високоврожайних для поповнення колекційного відділу навчально-дослідної земельної ділянки; збирають насіння та посадковий матеріал місцевих сортів, описують, фотографують і визначають рідкісні малопоширені рослини, вивчають різновиди рідкісних малопоширених рослин, нові екологічно-безпечні технології вирощування сільськогосподарської продукції та народні біологічні засоби захисту рослин.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи супроводжуються відповідними додатками у формі таблиць, схем, малюнків, фотографій, а також зразків продукції, посадковим матеріалом, насінням тощо.

Барвистий світ тварин та птиці”

У рамках напряму проводяться дослідження розвитку тваринницької галузі певного регіону: напрями галузі, типи господарств (присадибні, дрібні фермерські, великі комплекси) та історія їх створення, види та породи тварин.

У процесі пошукової та науково-дослідницької роботи вивчаються історія виникнення місцевих порід тварин, організація роботи сучасних тваринницьких господарств, їх досвід роботи, складається каталог аборигенних і сучасних порід сільськогосподарських тварин та птиці, проводиться моніторинг чисельності того чи іншого виду, визначається домінуючий напрямок тваринництва в регіоні.

Кухлик меду”

У рамках напряму проводяться дослідження історії розвитку бджільництва певного регіону України, вивчаються біографія вчених і практиків, їх внесок у розвиток галузі, традиції використання різних систем вуликів у даній місцевості, на які складаються характеристики (будова, розміри, принципи використання), кормова база бджільництва, різноманіття продуктів бджільництва, а також їх застосування.

Учасники експедиції записують байки, гуморески, вірші, загадки, прислів’я, казки, повір’я, прикмети (на основі яких складають народний календар пасічника), традиційні кулінарні рецепти приготування страв, напоїв, народних лікарських засобів з використанням продуктів бджільництва. Форма звітності: фотоальбом медоносних рослин даної місцевості, записи усної народної творчості, народний календар пасічника.„Геологічними стежками України”

У рамках напряму проводяться дослідження певної місцевості за темами: природні геологічні пам’ятки регіону; родовища корисних копалин, кар’єрів будівельних матеріалів; нафтові та газові родовища; гірські породи, що використовуються в будівництві та оздобленні пам’ятників; небезпечні геологічні процеси в умовах техногенезу; водні ресурси та їх використання в області, районі, населеному пункті; сучасні геоморфологічні процеси на території області, району, населеного пункту. Допускається й інша тематика для дослідження, обрана самостійно.

У пошуковій і науково-дослідницькій роботі відображається зв'язок геології з природничо-історичними науками (зокрема геології з географією ландшафтознавством, кліматологією, гідрологією, гляціологією, океанографією у пізнанні різних геологічних процесів, які відбуваються на поверхні Землі), використання новітніх досягнень і методів фундаментальних наук (математика, фізика, хімія, біологія).

Учасники експедиції збирають колекції мінералів, гірських порід, палеонтологічних решток.

Географія рідного краю”

У рамках напряму вивчається природа рідного краю, виявляються, обліковуються пам’ятки природи, досліджуються природні ресурси, унікальні ландшафти певного регіону України.

Учасники експедиції проводять дослідження природного середовища з урахуванням антропогенних змін, окреслюючи проблеми раціонального природокористування і охорони природи, описують територіальні особливості розміщення промислового виробництва, сільського господарства, населення, транспорту тощо.

Рідного слова краса і співучість”

У рамках напряму досліджуються питання діалектології і ономастики.

Учасники експедиції вивчають діалектичну мову, її просторову варіативність і територіальну диференціацію, історію формування мовно-територіальних утворень і окремих мовних явищ, співвідношення і взаємодію з іншими формами існування мови етносу – літературною, просторіччям, соціальними діалектами. Учасники досліджують будь-які власні імена (власні імена географічних об’єктів, імена людей, тварин тощо), історію і закономірності їх виникнення, розвитку, функціонування, поширення й структуру власних імен у мові і мовленні, в літературній та діалектній сферах.V. Вимоги до оформлення пошукових

і науково-дослідницьких робіт

Мова виконання пошукових і науково-дослідницьких робіт визначається Конституцією України і відповідним законом України.

Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (документ Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі RTF) обсягом до 15 друкованих сторінок. Ілюстрації подаються окремо в кількості до 10 сторінок і на електронних носіях. Також до роботи можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, вироби тощо розміром 13 х 18 см або формату А4 і відеоматеріали.

Робота повинна складатися з обов’язкових розділів:титульної сторінки, де обов’язково вказується навчальний заклад, район, тема роботи та рік виконання. На другій сторінці зазначаються назва колективу (пошукової групи), прізвище, ім’я та по-батькові керівника або керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів, списки учасників групи із зазначенням місця їх навчання.

змісту, де зазначаються заголовки розділів (складових частин роботи) і сторінки, на яких вони розміщені;

вступу, де розкривається актуальність і практичне значення обраної теми, мета й основні завдання, предмет і об’єкт дослідження, зазначаються джерела інформації;

основної частини, яка складається з двох, трьох основних розділів, що за змістом повинні відповідати темі, підпорядковуватися основній меті й завданням, бути органічно взаємопов’язаними;

висновків, де зазначається наскільки досягнута мета і завдання роботи, які труднощі виникали при дослідженні, перспективні шляхи дослідження тощо;

додатків, які складаються з допоміжних матеріалів - таблиць, ілюстрацій, схем, фотографій та ін., кожний додаток починається з нової сторінки;

списку використаної літератури, який розміщується у кінці роботи в алфавітному порядку.

Високо оцінюються роботи, в яких не лише викладені відомі або списані з різних джерел дані, а подаються порівняння, роздуми з теми, власна точка зору, думка автора.

У процесі дослідження необхідно використовувати різні форми діяльності: туристсько-краєзнавчі походи, експедиції, екскурсії, профільні табори, акції, інші практичні дії із збереження та відновлення загальнонаціональної спадщини, а також заходи з пропаганди роботи на захист природи, пам’ятників історії та культури рідного краю.

Результатом діяльності учасників експедиції повинні бути виставки, конференції, путівники по рідному краю, тематичні краєзнавчі маршрути, інші творчі роботи, публікації в пресі, виступи по радіо, створення нових музейних експозицій та розділів тощо.

У роботі повинні відображатися вищевказані форми роботи та результативність роботи.

Пошукові та науково-дослідницькі роботи не повертаються.VІ. Підбиття підсумків обласного етапу експедиції та нагородження

Обласний етап експедиції проводиться щорічно та поетапно конкурс пошукових і науково-дослідницьких робіт:

у містах – з вересня поточного року до серпня наступного року;

обласний етап – з вересня до жовтня наступного року;

Всеукраїнський етап – з листопада до грудня наступного року.

Підсумки конкурсу проводяться щорічно на кожному етапі.

На обласний етап експедиції роботи (з кожного напрямку по одній роботі) та супровідний лист надсилаються, починаючи з 2011 року, не пізніше 30 вересня 2011 року на адресу обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді: 25009 м. Кіровоград вул. Соколівська, 2 (телефон для довідок 33-95-00).

На підставі висновків журі кращі авторські колективи та автори нагороджуються грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації та обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. Найкращі роботи будуть надіслані до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді для участі у Всеукраїнському етапі експедиції.За наявності бюджетного фінансування учнівські колективи та окремі учасники, роботи яких визнані найкращими на Всеукраїнському етапі, можуть бути запрошені до участі в тематичних змінах Всеукраїнського табору оздоровлення та відпочинку „Юннат” Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ) і Центрального табору туристського активу учнів Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (Закарпатська область).
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення icon«Моя Батьківщина Україна» І. Загальні положення
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення icon«Моя Батьківщина Україна» Харків 2012
У збірнику представлені тези пошукових робіт учасників обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді...
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconІнформація з таких питань: положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
Випуск перших збірників «Краєзнавчі шляхи Слобожанщини» викликав значну зацікавленість у вчителів історії, географії, керівників...
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconУкраїна – моя Батьківщина Керівник проекту

Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо участі в районному конкурсі учнівської молоді «моя батьківщина україна»

Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconЗеленська Світлана Вікторівна Моя Батьківщина – Україна Мета: розкрити основний зміст поняття «Батьківщина»
Батьківський поріг, розквітла калина під вікном рідної хати, рідна мова, околиця села із задавнілою пам'яткою, протоптана стежина...
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconФастівщиною разом мій дім, моя хатина, моя хата
У кожної людини на землі є маленька батьківщина – місце, в якому вона народилась, виросла, земля, що дала «путівку в життя». І кожне...
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення icon«Моя Батьківщина Україна» Харків-2013
Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» харківської обласної ради
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconВсеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» Напрям „Духовна спадщина мого народу ” Пошуково-дослідницька робота
Брат за брата
Моя Батьківщина Україна” І. Загальні положення iconВсеукраїнська акція«Моя Батьківщина Україна»
Вивчення історії рідного краю, звичаїв І традицій українського народу, славних імен земляків залишається найголовнішим завданням...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка