Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчикСторінка1/8
Дата конвертації16.06.2017
Розмір0,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

МОЄ СЛАВЕТНЕ КРИВОРІЖЖЯ
Рекомендаційний бібліографічний покажчик

1956 – 2012 рр.

Кривий Ріг

2012

УДК 908(477.63)

ББК 26.891(2Ук.)

М 74

Моє славетне Криворіжжя : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» ; упоряд. О. О. Лебедюк ; бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; технічн. ред. О. Ю. Авраменко ; за заг. ред. Г. М. Віняр. – Кривий Ріг, 2012. - 107 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик присвячений рідному місту – славетному Кривому Рогу. У 12 тематичних розділах представлено матеріали з історії, географії, економіки, екології, соціально-політичного, спортивного життя та медичного обслуговування населення Кривого Рогу. Особливу увагу приділено питанням освіти


та культурно-мистецькому життю міста.

Покажчик адресовано всім, хто цікавиться краєзнавством.ЗМІСТ


Передмова..........................................................................................................

5

Розділ 1. Історія міста......................................................................................

8
1.1. Виникнення міста та походження назви Кривий Ріг.....................

8
1.2. Археологія..........................................................................................

8
1.3. Загальні історичні відомості............................................................

9
1.4. Історія міста з найдавніших часів до початку ХХ ст.....................

11
1.4.1. Олександр Поль..............................................................................

12
1.5. Довоєнне лихоліття (1917-1941 рр.)................................................

13
1.6. Криворіжжя під час Другої Світової війни.....................................

13
1.7. Символи міста....................................................................................

15
1.8. Топоніміка міста................................................................................

16
1.9. Їхніми іменами названі вулиці.........................................................

16

Розділ 2. Природні умови та ресурси. Флора і фауна................................

18
2.1. Геологічна будова та географічне положення................................

18
2.2. Флора і фауна....................................................................................

20
2.3. Ботанічний сад..................................................................................

21

Розділ 3. Економіка міста...............................................................................

23
3.1. Бюджет...............................................................................................

23
3.2. Промисловість...................................................................................

24
3.2.1. Арселор Міттал Кривий Ріг..........................................................

26
3.3. Житлово-комунальний комплекс....................................................

27
3.4. Транспорт та будівництво................................................................

27

Розділ 4. Соціально-політичне життя...........................................................

29
4.1. Загальні питання................................................................................

29
4.2. Райони міста.......................................................................................

30
4.3. Демографічна ситуація.....................................................................

31
4.4. Трудовий потенціал..........................................................................

32
4.5. Партії, спілки та об’єднання............................................................

33
4.6. Соціальний захист населення...........................................................

33
4.7. Молодь міста......................................................................................

34
4.8. Видатні люди Криворіжжя...............................................................

35

Розділ 5. Екологія. Техногенні ландшафти.................................................

38
5.1. Екологічні проблеми.........................................................................

38
5.2. Техногенні ландшафти Кривбасу....................................................

41

Розділ 6. Медицина..........................................................................................

44

Розділ 7. Освіта.................................................................................................

47
7.1. Історія освіти на Криворіжжі. Дошкільна та середня освіта........

47
7.1.1. Ліцеї.................................................................................................

48
7.1.2. Гімназії............................................................................................

49
7.2. Професійно-технічна освіта.............................................................

50
7.3. Вища освіта........................................................................................

51
7.3.1. Педагогічний інститут...................................................................

52
7.3.1.1. Постаті інституту........................................................................

54

Розділ 8. Культура та мистецтво...................................................................

57
8.1. Архітектура міста..............................................................................

57
8.2. Бібліотеки, музеї, культурно-просвітницькі заклади....................

58
8.3. Театральне життя..............................................................................

58
8.4. Художники.........................................................................................

59
8.5. Літературне Криворіжжя..................................................................

61
8.5.1. Письменники..................................................................................

62
8.6. Засоби масової інформації...............................................................

65

Розділ 9. Туризм та відпочинок.....................................................................

66

Розділ 10. Релігійне життя..............................................................................

69

Розділ 11. Спорт у місті...................................................................................

70

Розділ 12. Методичні краєзнавчі матеріали................................................

71

Іменний покажчик...........................................................................................

73


Кривий Ріг – моє місто,

Це тобі моя пісня,

Хай летить вона в небо високе твоє.

Ти – перлина держави.

Її гордість і слава,

Я вклоняюся долі, що ти в мене є!

(В.Удовенко)


Є на землі міста неповторимі –

Історії надійний оберіг,

Сталеве серце рідної країни:

Славетний краю! Місто Кривий Ріг!

(А.Грес)
ПЕРЕДМОВА

На мальовничих берегах степових річок Саксагані та Інгульця розташований один із промислових центрів півдня України – Кривий Ріг. Краєм руди і металу називають Криворіжжя. У цих визначеннях – і суть робітничого міста, що самим виникненням і розвитком зобов’язане «залізному каменю».

Місто Кривий Ріг засноване у 1775 році. Свою назву місто дістало від козака Рога, який оселився на цьому місці чи то від мису, утвореного при злитті річок Інгульця та Саксагані.

У середині 70-х років ХІХ століття комісія міністерства державного майна та гірничого відомства повідомила, що запаси залізної руди в краї орієнтовно становлять два мільярди тонн. Однак їх промислова розробка почалася тільки в 1881 році. Поміщик Верхньодніпровського повіту О. М. Поль, який захоплювався історією та археологією, доклав чимало зусиль для геологічних досліджень розрізу криворізької котловини.

У ХІХ столітті Кривий Ріг став значним постачальником залізорудної сировини та металу – акціонерне «Товариство криворізьких залізних руд» побудувало Гданцівський чавуноливарний завод.

Сьогодні Кривий Ріг – це не тільки промисловий центр Півдня країни. Наше місто – це науковий, культурний, студентський центр. Тисячі спеціалістів готують вищі та професійно-технічні навчальні заклади міста.

Гостей міста вражають розміри Кривого Рогу (понад сто кілометрів з півдня на північ), мальовничі парки, штучні водойми. Ще у двадцяті роки ХХ століття на місці злиття Інгульця й Саксагані закладено парк, який зараз займає площу понад 35 гектарів і є пам’ятником садово-паркового мистецтва. Свіжість і прохолоду місту дарує Карачунівський лісовий масив.

З кожним роком стає кращим місто гірників, металургів, працівників культури, освіти, медицини. Сповнені творчих сил, жителі Кривого Рогу примножують славу рідного міста.

Мета цього рекомендаційного покажчика – привернути увагу до проблем міста, спрямувати наукові краєзнавчі дослідження на розв’язання соціально-економічних, екологічних, культурно-мистецьких та освітніх питань Криворіжжя. Покажчик складено на основі перегляду фонду, каталогів і картотек бібліотеки педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Хронологічні рамки відбору документів: 1956 – 2012 рр. Рекомендаційний бібліографічний покажчик містить 770 записів, які згруповані у 12 розділів.У розділі 1 «Історія міста» представлено документи з археології та історії Кривого Рогу.

У розділ 2 «Природні умови та ресурси. Флора і фауна» включено документи з геологічної будови та географічного положення, флори і фауни міста, а також інформаційні джерела про міський ботанічний сад.

У розділі 3 «Економіка міста» зібрано інформацію про бюджет, промисловість, житлово-комунальний комплекс, транспорт та будівництво.

Розділ 4 «Соціально-політичне життя» розглядає економіку районів міста, демографічну ситуацію, трудовий потенціал, партії, спілки та об’єднання, соціальний захист населення, молодь та видатних людей Криворіжжя.

У розділі 5 «Екологія. Техногенні ландшафти» розглядаються екологічні проблеми та техногенні ландшафти Кривбасу.

Розділ 6 «Медицина» присвячений медичному обслуговуванню та розвитку медицини на Криворіжжі.

У розділі 7 «Освіта» висвітлено історію освіти, питання дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Особливу увагу присвячено Криворізькому педагогічному інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Розділ 8 «Культура та мистецтво» розглядає архітектуру, бібліотеки, музеї, культурно-просвітницькі заклади міста. А також театральне, художнє, літературне життя та засоби масової інформації Криворіжжя.

У розділі 9 представлено інформацію про туризм і відпочинок.

Розділ 10 присвячено релігійному життю.

У розділі 11 «Спорт у місті» розкрито історію, розвиток і стратегію спорту.

У розділ 12 «Методичні краєзнавчі матеріали» включено джерела з методики викладання різних шкільних предметів із застосуванням краєзнавчих матеріалів.

У межах кожного розділу рекомендаційного бібліографічного покажчика документи розміщено за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Покажчик має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Допоміжний апарат рекомендаційного бібліографічного покажчика включає: • передмову;

 • схему групування (зміст);

 • іменний покажчик авторів, редакторів та персоналій.

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»: http://kdpu-ucoz.ru.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Моє славетне Криворіжжя» вибірковий. Він стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам, учням середніх та професійно-технічних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться краєзнавством і небайдужий до проблем Кривбасу.Розділ 1. ІСТОРІЯ МІСТА

1.1. Виникнення міста та походження назви Кривий Ріг

 1. Варгатюк П. Від урочища до міста / П. Варгатюк // Червоний гірник. – 2000. – № 8–9, 36.

 2. Мельник О. Як у степу Кривий Ріг з’явився? / Олександр Мельник // Експедиція ХХІ. – 2010. – № 9. – С. 6–7.

 3. Радченко М. Чималенький ріг : [Походження назви міста] / М. Радченко // Червоний гірник. – 2001. – № 88. – С. 3.

 4. Чи реальна особа козак Ріг? // Червоний гірник. – 2010. –
  № 80 – 81. – С. 4.

 5. Чубенко А. Таємничий Кривий Ріг : Походження назви міста / А. Губенко // Червоний гірник. – 2011. – № 66. – С. 6.


1.2. Археологія

 1. Бухтіяров В. Чекає балка Кобильна : [Археологічні розкопки] / В. Бухтіяров // Червоний гірник. – 1999. – № 88–89.

 2. Знайдено унікальні артефакти (археологічні дослідження на території Криворіжжя) // Наша позиція. – 2011. – № 15. – С. 5

 3. Косміна В. Скарби Криворіжжя : [Археологія] / В. Косміна // Науковий світ. – 2006. – № 10. – С. 6–8.

 4. 94(477.63)(082)

И 90   Матрос А. Археологічні дослідження на Криворіжжі / А. Матрос // Історія Криворіжжя: сучасний погляд : зб. статей. – Кривий Ріг, 2001. –
С. 18–19.

 1. 94 (477.63)(082

И 90   Мельник О. Археологічна хронологія Криворіжжя / О. Мельник // Історія Криворіжжя : сучасний погляд : зб. статей. – Кривий Ріг, 2001. –
С. 11–17.

 1. 378(082)

З-41   Мельник О. Поховальний обряд і інвентар представників ямної культури на Криворіжжі в соціальному аспекті / О. Мельник // Зб. наук. праць студентів. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 8. – С. 132–134.

 1. 378(082)

З-41   Мельник О. Поховальні пам’ятки ямної культури на Криворіжжі в соціальному аспекті / О. Мельник // Зб. наук. праць студентів. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 7. – С. 63–65.

 1. Нікітенко І. С. Кам’яна сировина Криворіжжя доби бронзи / І. С. Нікітенко // Археологія. – 2009. – № 2. – С. 75–84.

 2. Соловйов С. Козакам куреня Роговського : [Археологічні розкопки] / С. Соловйов // Червоний гірник. – 1997. – № 149.1.3. Загальні історичні відомості


 1. 908(477.63)(026)

В 18   Варгатюк П. Л. Криворіжжя. Путівник / П. Л. Варгатюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 165 с.

 1. 94(477.63)

И 90   Варгатюк П. Л. Кривой Рог / П. Л. Варгатюк, Д. И. Кан, Г. С. Осадчук // История городов и сёл Днепропетровской области. – К. : Ин-т истории Академии наук УССР, 1977. – С. 285–323.

 1. 913

В 18   Варгатюк П. Рудна скарбниця Півдня / П. Варгатюк, А. Дольчук. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 163 с.

 1. 908 (477.63)

В 75   Воронова Т. П. Край неповторний – Криворіжжя… / Т. П. Воронова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 194 с.

 1. Горевич Н. Кривий Ріг – гордість держави : [Короткі відомості про місто] / Н. Горевич // Географія. – 2006. – № 8. – С. 42–43.

 2. 10 найчарівніших місць Ріднокраю, в які б ви повезли своїх найдорожчих гостей // Червоний гірник. – 2009. – № 54–55. – С. 19.

 3. 94(477.63)

Д 71   Дояр Л. В. Криворіжжя – рідний край : сторінки історії. 235-річчю Кривого Рогу присвячується : монографія / Лариса Василівна Дояр. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 147 с.

 1. Залізний Вавілон : [Історія міста] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 45. – С. 5–6.

 2. Затульний Т. Відродження мало жіноче обличчя (післявоєнний період відбудови у м. Кривий Ріг) / Т. Затульний // Червоний гірник. – 2012. –
  № 59. – С. 7.

 3. Каталог: jspui -> bitstream -> 0564
  0564 -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
  0564 -> Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
  0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
  0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі
  0564 -> Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник
  0564 -> Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Л65 покажч. /Харк нац пед ун-т ім. Г. С. Сковороди, бібліотека; уклад. Погорєлова Г. І.; відп ред Турко І. Ф. Харків : хнпу, 2015....
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДля тих, хто хоче знати більше
Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Стежками знань у країну Біологію” інформує про книги, навчальні посібники, брошури та статті,...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconЗнаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік Рекомендаційний бібліографічний довідник
Знаменні І пам’ятні дати Сарненщини на 2014 рік : рекомендаційний бібліографічний довідник / Сарненська центральна районна бібліотека;...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconЦентральна бібліотека Козелецької централізованої бібліотечної
Бібліографічний покажчик «Знаменні І пам’ятні дати по Козелецькому району на 2017 рік» має рекомендаційний характер І не претендує...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconМежова 2013 Душа поетова святая живе в святих його речах…
Рекомендаційний бібліографічний покажчик/ Упорядник.: О. Кобець, О. Острянин. Межова: Межівська районна бібліотека для дітей, 2013....
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconЦентральна бібліотека Козелецької централізованої бібліотечної системи
Бібліографічний покажчик «Знаменні І пам’ятні дати по Козелецькому району на 2014 рік» має рекомендаційний характер І не претендує...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconСумській області 75
Сумській області – 75 (1939–2014) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник....
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconДніпропетровська
Календар "Моє Придніпров’я" – методико-бібліографічний покажчик, який містить хронологічний перелік пам’ятних дат І подій минулого...
Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик iconІноземних мов бібліографічний покажчик
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка