Музичне культура Русі IX-XVII століттяСкачати 136,11 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір136,11 Kb.

Практичне заняття №1
Тема «Музичне культура Русі IXXVII століття»
План

 1. Музична культура Київської Русі, Новгорода та становлення Московської держави.

 2. Знаменний розспів.

 3. Нові явища музичної культури в Росії у XVII столітті.


Література


 1. История русской музыки /Ред. Н.Туманина. – Тт. 1-3 (любое издание).

 2. Русская музыкальная литература /Сост. и ред. Э.Л.Фрид. – Вып 1. – Л. «Музыка», 1979

 3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977

 4. История рукой музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М., 1968-1970.

 5. История русской музыки. – Тт1-10. – М., 1983-1997

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з даної теми. Звернути увагу на питання «Мистецтво скоморохів», «Іконопис. Реформування іконопису у XVI - XVII столітті».

 2. Підготувати реферати на запропоновані теми: «Мистецтво колоколького дзвону», «Хор Патріарших півчих д’яків. Історія виникнення та становлення хорових колективів на Русі», «Світське музикування в Стародавньої Русі».

 3. Прослухати музичні приклади.


Практичне заняття №2
Тема «Музична культура Русі XVIII cстоліття».
План


 1. Реформи Петра I в галузі науки, освіти та культури.

 2. Іноземні опери в Росії.

 3. Російська композиторська школа останньої треті століття (Пашкевич, Фомін, Хандошкін, Дубянський, Козловський).

 4. Розквіт російського класичного духовного концерту (Березовський, Бортнянський).

Практичні завдання 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №2, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Підготувати реферати з запропонованих тем: «Значення італійської опера для подальшого розвитку оперного жанру в Росії «, «Французька опера. Традиції, « Народна пісня та її вивчення в останньої треті XVIII століття»Основна література


 1. История русской музыки /Ред. Н.Туманина. – Тт. 1-3 (любое издание).

 2. Русская музыкальная литература /Сост. и ред. Э.Л.Фрид. – Вып 1. – Л. «Музыка», 1979

 3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977

 4. История рукой музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М., 1968-1970.

 5. История русской музыки. – Тт1-10. – М., 1983-1997Практичне заняття №3
Тема «Основні етапи розвитку музичної культури XIX століття».

План 1. Поява романтизму. Музичний театр доглінкінської епохи.

 2. Життєвий шлях О.Аляб’єва. Характеристика романсової творчості композитора.

 3. Життєвий шлях О.Гурільова. Характеристика романсової творчості.

 4. Життєвий шлях О.Варламова. Характеристика романсової творчості.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №3, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Ознайомитися з творчістю О.М. Верстовського

 3. Підготувати реферати.

 4. До питання характеристики вокальної творчості композиторів (питання 2, 3, 4) підготувати характеристику та виконувати на фортепіано такі романси як: «Червоний сарафан» Варламова «Соловей», «Зимова дорога» Аляб’єва, «Матушка-голубушка» Гурільова.


Основна література


 1. История русской музыки /Ред. Н.Туманина. – Тт. 1-3 (любое издание).

 2. Русская музыкальная литература /Сост. и ред. Э.Л.Фрид. – Вып 1. – Л. «Музыка», 1979

 3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977

 4. История рукой музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М., 1968-1970.

 5. История русской музыки. – Тт1-10. – М., 1983-1997Практичне заняття №4
Тема « Естетичні основи мистецтва М.І.Глінки».
План

1.Життєвий та творчий шлях М.І.Глінки.

2. Оперна драматургія. Опера «Іван Сусанін» - перший зразок російської національної опери.

3. Опера «Руслан і Людмила». Особливості трактування пушкінського сюжету. Значення оркестру.

4. Принцип жанровості та програмності в симфонічній музиці композитора.

5. Вплив поезії О.С. Пушкіна на творчість М.І.Глінки.


Практичні завдання


 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №4, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Підготувати реферат.

 3. Прослухати оперу «Іван Сусанін» та «Руслан і Людмила», симфонічні варіації «Камаринська», Вальс-фантазія» в аудіо або відео запису.

 4. До питання №2 підготувати виконання музичних тем на фортепіано, а саме: тема виходу Сусаніна «Что гадать о свадьбе», тріо «Не томи родимый», танці (краков’як, вальс, мазурка і полонез) з другої дії, Пісня Вані, романс Антониди «Не о том скорблю подруженьки», сцена Сусанина з поляками в лісі, заключний хор «Слався».


Основна література


 1. История русской музыки /Ред. Н.Туманина. – Тт. 1-3 (любое издание).

 2. Русская музыкальная литература /Сост. и ред. Э.Л.Фрид. – Вып 1. – Л. «Музыка», 1979

 3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977

 4. История рукой музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М., 1968-1970.

 5. История русской музыки. – Тт1-10. – М., 1983-1997


Практичне заняття №5

Тема «Естетика, стиль та творчість О.С.Даргомижського».
План


 1. О.С.Даргомижський – послідовник традицій М.І.Глінки.

 2. Оперна творчість. «Русалка» - музична народна драма.

 3. Городська пісня та побутовий романс як основа вокального стилю О.С.Даргомижського.

 4. Значні зміни в тематиці романсів зрілого періоду. Декламаційність та театралізація.

 5. Значення камерно-вокальної творчості О.С.Даргомижського для подальшого розвитку цього жанру.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №5, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Прослухати оперу «Русалка» в аудіо або відео запису.

 3. До питання №2 підготувати виконання музичних тем на фортепіано, а саме: хор «Сватушка», сцена зустрічі Князя та Мельника.

 4. До теми №3 визначати та виконувати на фортепіано романси «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Я вас любил», «Червяк», «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник».Основна література


 1. История русской музыки /Ред. Н.Туманина. – Тт. 1-3 (любое издание).

 2. Русская музыкальная литература /Сост. и ред. Э.Л.Фрид. – Вып 1. – Л. «Музыка», 1979

 3. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки. – М., 1977

 4. История рукой музыки в нотных образцах/Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М., 1968-1970.

 5. История русской музыки. – Тт. 1-10. – М., 1983-1997


Практичне заняття №6
Тема «Музична культура 60-80-х роках XIX століття»
План


 1. Життєвий та творчий шлях М.П.Мусоргського.

 2. Новаторство композитора в вокальному та оперному жанрах. Трагедія О.Пушкіна „Борис Годунов.

 3. Опера «Хованщина» - новий етап в драматургії М.П.Мусоргського.

 4. Вокальні цикли М.Мусоргського. Пародійні прийоми.

 5. „Пісні і танці смерті” – ідейна композиція циклу.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №6, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Прослухати оперу «Борис Годунов» в аудіо або відео запису.

 3. До питання №2 підготувати виконання музичних тем на фортепіано та визначати теми з опери а саме: Перший, Другий та Третій монологи Бориса, сцена в корчмі, характеристика образу Пімена арія «Еще одно последнее посланье», характеристика образу Гришка Отреп’єва та Марини Мнішек, сцена під Кромами.

 4. До теми №4 визначати та виконувати на фортепіано романси «Калістрат», «Колискова Ерьомушки», «Сирітка», «Семінаріст», цикл «Пісні і пляски смерті»., фортепіанний цикл «Малюнки з вистаки».


Основна література
1.История русской музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М, 1968-1970

2. Кандинский А.И.История русской музыки от древнейших времен до середины XIX века. – М.: Сов. Композитор, 1991. – 445с

3. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М, 1977

4. Туманина Н.История русской музыки. – М., Тт 1-3

5.Фрид Э.Л.Русская музыкальная литература. – Л. «Музыка», 1979
Практичне заняття №7
Тема «Композитори «Могучої кучки».
План


 1. Життєвий та творчий шлях О.П.Бородіна.

 2. Оперна творчість композитора. Опера „Князь Ігор” – епічна опера на історичну тему.

 3. „Арія – портрет ” – центр характеристики персонажів.

 4. Характеристика романсової творчості О.П.Бородіна.

 5. Друга «Богатирська» симфонія – зразок класичного епічного симфонізму. Загальна характеристика.

 6. Життєвий та творчий шлях М.А.Римського-Корсакова.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №7, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Прослухати оперу «Князь Ігор» в аудіо або відео запису.

 3. До питання №2 підготувати виконання музичних тем на фортепіано та визначати теми з опери, а саме: хор «Солнцу красному слава», сцена затемнення сонця, з першої дії Пісня Галицького, «Княжа пісня», Аріозо Ярославни, сцена Ярославни с дівчатами та князем Галицьким, хор бояр, з другої дії пісня половецьких дівчат «На безводье», каватина Кончаковни, арія Ігоря, арія Кончака, хор половецьких дівчат «Улетай на крыльях ветра», з четвертої дії Плач Ярославни, фінальний хор.

 4. До теми №4 визначати та виконувати на фортепіано романси «Для берегов Отчизны дальней», «Морская царевна» «Песня темного леса».

 5. До теми №5 прослухати та визначати головну, побочну партії, розробку та ін. симфонії О.Бородіна «Богатирська»

Основна література
1.История русской музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М, 1968-1970

2. Кандинский А.И.История русской музыки от древнейших времен до середины XIX века. – М.: Сов. Композитор, 1991. – 445с

3. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М, 1977

4. Туманина Н.История русской музыки. – М., Тт 1-3

5.Фрид Э.Л.Русская музыкальная литература. – Л. «Музыка», 1979


Практичне заняття №8
Тема «Нові композиторські школи Росії (Петербурзька та Московська) в 70-90-х роках XIX століття»
План


 1. Опера – головна галузь творчості М.А.Римського-Корсакова. Особливості драматургії опери «Снігуронька».

 2. Загальна характеристика симфонічної творчості М.А.Римського-Корсакова. «Шехеразада» - драматургія твору.

 3. «Царська наречена» - головне досягнення в жанрі психологічної драми.

 4. Коло образів у вокальному жанрі композитора.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №8, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Прослухати оперу «Снігуронька» та «Царська наречена» в аудіо або відео запису.

 3. До питання №1 підготувати виконання музичних тем на фортепіано та визначати теми з опери, а саме: сцена зустрічі Весни і Діда Мороза, хор птиць, арія Снігуроньки «С подружками по ягоды ходить», друга пісня Леля, арія Купави та Мізгіря, характеристика царя берендея, проводи Масляниці, сцена розтаяння Снігуроньки, заключний хор.

 4. До теми №2 визначати та виконувати на фортепіано головні теми симфонічної картини це – тема Шехеразади та тема Шахріара з першої частини.

 5. До теми №5 визначати романси М.А.Римського - Корсакова: «На холмах Грузии», «Восточный романс», «Редеет облаков», «Октава», «О, если б ты могла».

Основна література
1.История русской музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М, 1968-1970

2. Кандинский А.И.История русской музыки от древнейших времен до середины XIX века. – М.: Сов. Композитор, 1991. – 445с

3. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М, 1977

4. Туманина Н.История русской музыки. – М., Тт 1-3

5.Фрид Э.Л.Русская музыкальная литература. – Л. «Музыка», 1979

Практичне заняття №9
Тема «Музична культура Росії кінця XIX століття»
План


 1. Музична культура Росії 80-90-х роках XIX століття

 2. Біографічні відомості та загальна характеристика творчості П.І.Чайковського.

 3. Драматургія опер „Євгеній Онєгін та „Пікова дама.

 4. Новаторство П.І.Чайковського в балетному жанрі. Характеристика головних героїв балету «Спляча красуня».

 5. Характеристика симфонічної творчості композитора (I, IV, VI симфонії).

 6. Вокальні та фортепіанні твори композитора.

 7. Життєвий та творчий шлях С.В.Рахманінова.

 8. Характеристика фортепіанної творчості композитора.

Практичні завдання
 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №9, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Прослухати оперу «Евгений Онєгін» та «Пікова дама» в аудіо або відео запису.

 3. До питання №3 підготувати виконання музичних тем на фортепіано та визначати теми з опери, а саме: дует Ольги і Тетяни, сцена приїзду Ленского та Онєгіна, речитатив та аріозо Ленського, аріозо Онегіна, сцена листа Тетяни, з третьої картини хор дівчат «Девушки красавицы», сцена зустрічі Тетяни та Онєгіна, з четвертої картини вальс, мазурка, сцена розмови Онєгіна та Ленського, дуель (п’ята картина) речитатив та арія Ленського «Куда, куда», дует Ленського та Онєгіна «Вороги», з шостої картини арія Грьоміна, сцена та аріозо Онєгіна «Ужель та самая Татьяна».

 4. До питання №4 визначати та знати загальні характеристики головних музичних образів з балету «Спляча красуня».

 5. До питання №5 головні теми Першої, Четвертої та Шостої симфоній П.І.Чайковського.

 6. До питання №6 визначати з фортепіанного циклу частини «Пори року», вокальні твори П.І.Чайковського: «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «Отчего», « Мой Лизочек так уж мил», «Колыбельная песнь в бурю».

 7. До питання №8 прослухати, визначати та виконувати на фортепіано головні теми з Другого концерту С.В.Рахманінова.

 8. Підготувати реферат.


Основна література
1.История русской музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М, 1968-1970

2. Кандинский А.И.История русской музыки от древнейших времен до середины XIX века. – М.: Сов. Композитор, 1991. – 445с

3. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М, 1977

4. Туманина Н.История русской музыки. – М., Тт 1-3

5.Фрид Э.Л.Русская музыкальная литература. – Л. «Музыка», 1979

Практичне заняття №10
Тема «Музична культура Росії на початку XX століття, до 1917 року»
План


 1. Продовження традицій ліричного романсу, ліричної маломасштабної опери, ліричної кантати С.В.Рахманіновим

 2. Кантати С.В.Рахманінова.

 3. Життєвий та творчий шлях О.Скрябіна

 4. Фортепіанна творчість композитора.

 5. Новаторство О.Скрябіна в жанрі симфонії

 6. Неофольклоризм І.Стравінського.

 7. Балет «Петрушка».

Практичні завдання 1. Законспектувати теоретичні питання з теми №10, використовуючи як основну так і додаткову літературу.

 2. Підготувати реферати з тем про життя і творчість О.К.Лядова, О.К.Глазунова, С.І.Танєєва, О.С.Аренського, В.С.Каліннікова, «Російська музична культура на початку XX століття».

 3. Прослухати оперу «Алеко» С.В.Рахманінова та балет І.Стравінського «Петрушка» в аудіо або відео запису.

 4. До питання №4, 5 визначати головні теми Третьої симфонії («Божественная поэма»), з фортепіанних творів визначати прелюдію № 5, 10, 14, 15, етюд ре-дієз мінор.

 5. До питання №6 визначати вокальні твори С.В.Рахманінова: «Не пой красавица при мне»», «В молчаньи тайной ночи», «Сирень», «Здесь хорошо», «Весенние воды», «Отрывок из Мюссе», «Ночь печальна».


Основна література
1.История русской музыки в нотных образцах /Сост. И ред. С.Л.Гинзбург. – Тт. 1-3. – М, 1968-1970

2. Кандинский А.И.История русской музыки от древнейших времен до середины XIX века. – М.: Сов. Композитор, 1991. – 445с

3. Орлова Е.Н. Лекции по истории русской музыки. – М, 1977

4. Туманина Н.История русской музыки. – М., Тт 1-35.Фрид Э.Л.Русская музыкальная литература. – Л. «Музыка», 1979
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> muz -> buzova
buzova -> Історія християнського хорового співу слав’ян
elearning -> Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
ippom -> Програма іспиту з дисципліни «Диференціальна психологія» Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
muz -> Практичні заняття, їх тематика І обсяг
muz -> Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
muz -> «Історія театрального мистецтва»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Музичне культура Русі IX-XVII століття icon1 Проблема праісторії та витоків української культури
Ця культура характеризується цілісністю й самобутністю. На її основі виникла культура Київської Русі
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconКонкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації:...
Музичне культура Русі IX-XVII століття icon"Вклади культури І мистецтва XX століття у світову цивілізацію"
Культура одна з найважливіших сфер суспільного життя. У понятті "культура" людина І його діяльність виступають, як синтезуюча основа,...
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо ступеня «Магістр» Галузь знань 02 «Культура І мистецтво»
На дану спеціальність приймаються особи, які мають вищу освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» 020204 «Музичне мистецтво», 020104...
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconПрограма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"

Музичне культура Русі IX-XVII століття iconОсновні питання з дисципліни
Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconІсторія та культура епохи Просвятительсва Зародження Просвітництва
У XVII ст на всій культурі Європи позначився просвітницький вплив, який виявився у прищепленні європейській культурі ідеології постійного...
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconДавидченко А. В. Аскольдові походи на візантію як першопричина хрещення русі
За Аскольда до складу Київської Русі входили землі полян, деревлян, дреговичів та південно-західної частини сіверян
Музичне культура Русі IX-XVII століття iconРеферат на тему: Модернізм: доба модерну І доба авангарду. Постмодернізм Витоки модерну. Мистецтво "кінця століття". Романтичні корені модерну в Україні. Культура І мистецтво першої третини ХХ ст в Україні
Романтичні корені модерну в Україні. Культура І мистецтво першої третини ХХ ст в Україні. Культурні реалії радянського періоду. Культура...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка