На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на ДніпропетровщиніСкачати 107,63 Kb.
Дата конвертації14.04.2017
Розмір107,63 Kb.


На допомогу генеологам
(Література з фонду ДОУНБ)

Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині
Абросимова С.В. Дмитро Яворницький та його родовід / С.В. Абросимова, А.Ф. Парамонов; Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького, Державний архів Харьківської області, Харьківський приватний музей міської садиби.– Харків: Приватний музей міської садиби, 2009.– 112 с.
Абросимова С.В. Козацька генеалогія в творчій спадщині Д.І. Яворницького (джерелознавчий аспект): [Внесок Д.І. Яворницького з виявлення, дослідження та збереження пам'яток козацької генеалогії] / С.В. Абросимова // Січеславський альманах: Зб. наук. праць з історії українського козацтва / Національний гірничий університет.– Днепропетровск: НГУ, 2010.– Вип. 5.– С. 6–20.
Витоки: Альманах Дніпровського генеалогічного товариства. Вип. 1 / Упоряд.: І. Голуб, І. Кочергін, Т. Недосєкіна (гол. ред.).– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2012.– 146 с.: іл.
Кочергін І.О. Доля однієї прибалтійської родини в історії Катеринославського дворянства // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр.– Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту., 2006.– С. 84–94.
Кочергін І.О. Дворянський рід Лаппо-Данилевських в історії Катеринослава: [Історія роду, представлений поколінний розпис] / І.О. Кочергін // Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. праць.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2011.– Вип. 9.– С. 57–72.
Кочергін І.О. Козацький рід Авсентьєвих / І.О. Кочергін // Січеславський альманах: зб. наук. праць з історії українського козацтва / Нац. гірн. ун-т.– Днепропетровск: НГУ, 2011.– Вип. 6.– С. 110–118.
Кочергін І.О. Козацький рід Коростовцевих // Січеславський альманах.– Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010.– Вип. 5.– С. 75–92.
Кривопалов О.В. Записки великоросса: история нашего рода / О. Кривопалов.– Днепропетровск: ИМА-пресс, 2008.– 352 с.
Маленко Л.М. Документи з історії дворянського роду Гладких у музеях Дніпропетровська та Запоріжжя: [Розгляд ще не введених до наук. обігу документів із музейних зібрань Дніпропетровська та Запоріжжя] / Л.М. Маленко // Історія і культура Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки: Наук. щорічник.– Дніпропетровськ: НГУ, 2010.– Вип.7.– С. 4–14.
Мицик Ю.А. Чую ваш голос. Родоводи надпорізьких сіл Волоського і Майорки / Ю.А. Мицик, М.П. Чабан, Л.А. Добрянський.– К., 2008.– 192 с.
Мороз О.Н. История одного украинского рода / О.Н. Мороз, Н.Н. Буланова. Т. 1.– 2-е изд.– Днепропетровск: Металл, 2004.– 231 с.

Недосєкіна Т. Український родовід як джерело вивчення історії України: Посібник зі складання родоводу для вчителів, школярів та початківців: Метод.-бібліограф. видання / Упоряд. бібліографії І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 42 с.; табл., сх.– Бібліогр.– С. 34–40.


Орбелиани-Булатникова Г.Г. Не предадим забвению древний род / Г.Г. Орбелиани-Булатникова.– Дніпропетровськ: Пороги, 2006.– 105 с.
Семенча Г.М. Історія мого роду (Коваленко-Семенча). Через призму історичних віх сіл Таромського та Шульгівки / Г. Семенча.– Днепропетровск: Журфонд, 2009.– 296 с.
Це все – ми (рід Єфимових) / Упоряд. В. Єфимов.– Дніпропетровськ: Пороги, 2004.– 604 с.
Чабан М. З роду Петрових. Матеріали до історії роду письменника В. Домонтовича (Віктора Петрова).– К.: НаУКМА, 2012.– 81 с.
Ченцова Н.В. Матеріали ДІМ ім. Д.І. Яворницького до біографії козацької родини Бурдим / Н. В. Ченцова // Січеславський альманах: Зб. наукових праць з історії українського козацтва / Національний гірничий університет.– Днепропетровск: НГУ, 2010.– Вип. 5.– С. 59–64.
* * *

Абрамова Т. Повернення роду Петрових: [Презентація кн. М. Чабана «З роду Петрових»] / Абрамова Т. // Наше місто.– 2013.– 18 січ.– (№ 6).– С. 26: фот.


Абрамова Т. Я есть осколок старины, как звук оборванной струны...: [Г. Булатникова рассказала о своей родословной, грузин. роде Орбелиани] / Т. Абрамова // Наше місто.– 2005.– 8 квіт.– С. 3.
Андрющенко Е. Прапрамэр: [Генеолог. исследования к. филолог. н. Н. Долгова, чьи предки Минаковы руководили Екатеринославом в ХІХ веке] / Е. Андрющенко // Днепр вечерний.– 2013.– 9 авг.– (№ 101).– С. 6.
Арошенко М. Три отца Николая Гоголя: [Генеологические исследования происхождения писателя] / М. Арошенко // Наше місто.– 2013.– 29 берез.– (№ 34).– С. 25.
Букреева А. Чьих вы будете?: [Требования Днепропетр. обл. архива при работе с документами] / А. Букреева // Вісті Придніпров'я.– 2009.– 18 черв.– (№ 44).– С. 8.
Букреєва А. Дід воював у отамана Сторубля: [Доповідь про рід Минаків М. Долгова на засіданні ДГТ] / А. Букреєва // Вісті Придніпров'я.– 2013.– 16 квіт.– (№ 29).– С. 8.
Голубушкин В. История одной семьи: [Генеалог. исследование о дворянском роде Черносвитовых] / В. Голубушкин // Популярные ведомости.– 2012.– № 21.– С. 7: фот.
Гречишкина О. За предков не обидно: [Исслед. работа И. Сахновского] / О. Гречишкина // Вісті Придніпров'я.– 2013.– 12 берез.– (№ 19).– С. 13: фот.
Де можна дізнатись про свій родовід? // Сільські новини.– 2009.– 29 жовт.– (№ 44).– С. 4.
Долгов М. Купцівська гілка Минаківського роду / М. Долгов // Вісті Придніпров'я.– 2013.– 27 черв.– (№ 49).– С. 24: фот.
Ефимов В. Мифы и реальность современной генеалогии: [История развития генеалогии] / В. Ефимов // Экспедиция XXI.– 2008.– № 4.– С. 12.
Єлінов І. Подорож до Сонцівки: [Дослідження родоводу Д.І. Яворницького харків. краєзнавцем А.Ф. Парамоновим] / І. Єлінов // Бористен.– 2005.– № 11.– С. 1–2.
Єлінов І. Подорож до Сонцівки: [Репортаж з рідних місць історика Д. Яворницького] / І. Єлінов, І. Кочергін // Зоря.– 2005.– 1 листоп.– С. 4.
Єфимов В. Засновано Дніпропетровське генеалогічне товариство / В. Єфимов // Свобода.– 2008.– 21 берез.
Єфимов В. Катеринославський губернатор – нащадок принца Гамлета: [Почесного громадянин м. Катеринослава В.Д. Дунін-Барковський] / В. Єфимов // Экспедиция XXI.– 2009.– № 7.– С. 14.
Журба О. В поисках забытых предков. Имеет ли право на жизнь понятие «коренной днепропетровец»?: [С чего начать изучение родового древа] / О. Журба // Левый берег.– 2009.– 24–30 апр.– (№ 49).– С. 12.
Журба О. Как найти двоюродного дедушку?: [Жизнь каждого человека оставляет след в архиве. Как составит генеалогическое древо семьи] / О. Журба // Днепр вечерний.– 2009.– 3 апр.– (№ 49).– С. 20.
Забора В. Родовід Забори Василя Васильовича, сина Василя Калістратовича, онука Калістрата Гавриловича, правнука Гаврила Омельяновича, праправнука Омеляна Забори: [Історія роду з 1870 р.] / В. Забора // Нові рубежі.– 2011.– 16 квіт.– (№ 30).– С. 5.
Иванцов А. К предкам – в глубь веков / А. Иванцов // Время. События. Люди.– 2008.– № 8.– С. 42–43.
Ізюменко С. Мої спогади дитинства: [Член ДГТ підготував до друку спогади своєї бабусі] // Базар Медіа в Україні.– 2013.– 4 квіт.– С. 11, 12.
Ковтонюк Б. Краще один раз побачити: [Г. Закіпка досліджує свій родовід] / Б. Ковтонюк // Приднепров. магистраль.– 2005.– 14 янв.– С. 6.
Козленко О. Хранитель пам'яті роду: [Історія роду Анатолія Олексійовича Глазового з с. Карпівки Широків. району] / О.Козленко // Вісник.– 2012.– 28 лип.– (№ 30).– С. 7: фот.
Кокошко Ю. Бабушкин портрет: [Член ДГТ Г. Васильев исследует свою родословную] // Днепр вечерний.– 2013.– 1 марта.– С. 15.
Кочергін І.О. Дворянський рід Бантишів в історії Катеринославщини: [Історія молдавського боярського роду Банти від поч. XVIII ст. до поч. XX ст.] / І.О. Кочергін // Гуманітар. журнал.– 2012.– № 2/3.– С. 15–22.
Кочергін І.О. Путешествие в прошлое: [Исследование родословной] / І. Кочергін // Экспедиция XXI.– 2008.– № 6.– С. 9.

Кровное родство: [Систематизирование родственных отношений и определения родственников в помощь исследования родословия] // Проспект Трубников.– 2010.– № 77.– С. 4: фот.; № 78.– С. 4: фот.


Матросова О. Роде наш красний: [Про досвід пошуку свого роду розповідали в Верхньодніпров. Центр. район. бібліотеці] / О. Матросова // Придніпров. комунар.– 2010.– 23черв.– (№ 47).– С. 2: фот.
Мы все дети твои, Украина [Текст]: [Днепропетровчанка Г. Булатникова исследовала свою родословную за четыре века] // Зоря. Город.– 2008.– 8 мая.– (№ 18).
Онацкий В. Великое таинство – бесценный подарок: [О работе «Центра генеологических исследований» в Днепропетровске] / В. Онацкий, М. Тимченко, В. Кравчук // Миллениум.– 2013.– № 120.– С. 15.
Петровский А. Хранительница памяти: [Представительница грузин. княж. рода Орбелиани занимается изучением родословной] / А. Петровский // Днепров. правда.– 2005.– 7 янв.– С. 11; 14 янв.– С. 11; 21 янв.– С. 11; 28 янв.– С. 11.
Полынь И. Альбом хранил не фото – окна в прошлое: [Г. Булатникова рассказала о своих предках Орбелиани] / И. Полынь // Днепр вечерний.– 2005.– 2 апр.– С. 5.
Полынь И. Каждый человек – веточка / И. Полынь // Днепр вечерний.– 2008.– 12 марта.– С. 5.
Полынь И. Мы – и грузины, мы – и украинцы: [О кн. Г. Орбелиани-Булатниковой «Не предадим забвению древний род»] / И. Полынь // Днепр вечерний.– 2007.– 10 февр.– (№ 21).– С. 5.
Регульская А. Рисую родословную свою: [Т.В. Недосекина, автор методички для генеалогических исследований] // Фотокурьер.– 2007.–№ 6.– С. 4–5.
Романко Л. Школярі вивчають родовід: [Учні 2-В класу Покров. ЗОШ № 1 закінчили працювати над проектом «Моя родина – моя фортеця»] / Л. Романко // Покров. край.– 2010.– 9 листоп.– (№ 88).– С. 3.
Сахновский И.К. Кто твой пра-пра-пра-прадед?: [Генеалог. исследования члена ДГТ]: [Интервью] / И.К. Сахновский; подготовил Н.П. Чабан // Зоря.– 2013.– 1 берез.– (№ 17).– С. 1, 11.
Семенча Г. Войны роз, или Потомок кардинала: [Об А.Н. Поле] / Г. Семенча // Экспедиция XXI.– 2007.– № 2.– С. 9.
Сімонова А. Портрет діда був описаний у паспорті бузиновим чорнилом: [Історія сім'ї Лошаків] / А. Сімонова // Васильків. вісник.– 2008.– 29 квіт.– С. 3.
Славская Е. О чем поведал старый альбом: [Генеология дворян. рода Лилии Грантовны Сакевич (Юракова)] / Е. Славская // Пульс: новости, факты, комментарии.– 2012.– 13 июня.– (№ 24).– С. 12: фот.
Солдатенко Г. Генеалогічна мозаїка роду Полів / Г. Солдатенко // Бористен.– 2003.– № 7.– С. 26–27.

Солдатенко Г. О чем молчат старинные гербы: [Родословная А. Поля] / Г. Солдатенко // Днепр вечерний.– 2004.– 21 авг.– С. 5.


Старицька Т. Чумацьким шляхом: [Історія родоводу: Сіромахи-Ковельські-Старицькі] / Т. Старицька // Вісник.– 2010.– 17 лип.– (№ 28).– С. 3.
Титарєва Л. Якби дерева вміли говорити...: [Родовідна пам'ять М.С. Нездійминоги] / Л. Титарєва // Зоря.– 2010.– 4 листоп.– (№ 121).– С. 12: фот.
Чабан М. Генеалогія Яворницького та інших: [Презентовано книгу про родовід історика Д.І. Яворницького] / М. Чабан // Зоря.– 2009.– 4 квіт.– (№ 36).– С. 3.
Чабан М. А ви знаєте свій родовід?: [На засіданні краєзнавч. клубу «Ріднокрай» в обл. наук. бібліотеці виступив В. Єфімов з розповіддю про свій родовід] / М. Чабан // Зоря.– 2002.– 21 трав.
Чабан М. До витоків: [ДОУНБ випустила перший випуск генеалог. альманаху «Витоки»] / М. Чабан // Зоря.– 2013.– 17 квіт.– (№ 30).– С. 20.
Чабан М. З чого почати дослідження родоводу?: [Родовідні дослідження члена ДГТ студента-історика О. Сухомлина] / М. Чабан // Зоря.– 2013.– 17 квіт.– (№ 30).– С. 20.
Чабан М. Зоря – моя газета: [Про М.Ю. Тихомирову, яка є членом генеалог. товариства] / М. Чабан // Зоря.– 2010.– 4 листоп.– (№ 121).– С. 1: фот.
Чабан Н. А что останется навек: [О козацкой родословной В.И. Малиночки] / Н. Чабан // Зоря.– 2012.– 22 серп.– (№ 69).– С. 20.
Чабан М.П. З чого почати дослідження родоводу?: [Власний родовід досліджує О. Сухомлин, юний член ДГТ] / М. Чабан // Зоря.– 2013.– 17 квіт.– (№ 30).– С. 20: фот.
Чигорин А. К истокам своего рода: [О генеал. исследованиях бывшего директора Верхнеднепров. машиностроит. завода И. Сахновского] / А. Чигорин // Наше місто.– 2013.– 22 берез.– (№ 31).– С. 6.
«Чую ваш голос»: [Презентовано кн. про родоводи сіл Майорки та Волоського] // Экспедиция XXI.– 2008.– № 10.– С. 6.
Шульга Г. Выиграл Карабиновку в карты, а Пушкина в науке обошел: [Родословная помещиков Мизко] / Г. Шульга, Г. Стешенко // Популяр. ведомости.– 2011.– № 20.– С. 7: фот.
Янатьєва О. Г. Примножили й звеличили честь і благородство своїх батьків: [Дерево родоводу Киянів] / О.Г. Янатьєва // Васильків. вісник.– 2008.– № 4.– 15 січ.– С. 3.
* * *

В Днепропетровске издали инструкцию по поиску своих «корней» [Електронний ресурс]: [Сюжет телеканалу «Интер» від 27 травня 2011 р.] // http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/05/27/772000.html


Єфимов В. Катеринославський губернатор – нащадок принца Гамлета [Електронний ресурс] // http://www.exp21.com.ua/ukr/genealogy/

Єфимов В. Міфи та реальність сучасної генеалогії [Електронний ресурс] // http://www.exp21.com.ua/ukr/genealogy/


Кочергін І. Подорож у минуле [Електронний ресурс] // http://www.exp21.com.ua/ukr/genealogy/
Рацибарська Ю. У Дніпропетровську досліджують біографію «доктора-парадокса» Петрова [Електронний ресурс] // http://www.radiosvoboda.org/content/article/24802779.html
Рацибарська Ю. У Дніпропетровську досліджують біографію «доктора-парадокса» Петрова [Електронний ресурс] // http://dniprograd.org/ua/news/culture/14292
Скубак Г., иерей. Днепропетровск. При Свято-Владимирском храме можно узнать о своей родословной // http://2010.orthodoxy.org.ua/node/28961
Юзбашева Н.Л. Методика генеалогічного пошуку в Державному архіві Дніпропетровської області // http://dado.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=29
Генеалогічні дослідження в Україні
Ворончук Ірина Олексіївна. Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. Реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела / І. Ворончук.– К.: Вища шк., 2009.– 511 с.
Корені та парості: український генеалогікон / Упоряд. В. Шевчук.– К.: Либідь, 2008.– 472 с.
Нарбут А.Н. Генеалогия Украины. Вып. 1 / А.Н. Нарбут.– М., 1996.– 165 с.: табл.– Библиогр.: с. 163–164.
Рід Добрянських: Генеалогія і спогади / Упоряд. Л. Добрянський.– К.: Рада, 2000.– 418 с.
Романюк А.І. Іван Онуфрійович Романюк (1892–1929) та його рід: короткий біографічний нарис: внесок у відродження історичної памя'ті Хотинщини / А. Романюк.– Львів: Мс, 2009.– 216 с.
Тарнавський Л. Родовід Савчинських / Л. Тарнавський, В. Тарнавський.– Львів: Апріорі, 2011.– 268 с.: портр., фот.
Ханко В. Генеалогічні нариси. Зшиток 1: Будівничий Анатолій Луговий / В. Ханко.– К.: Вид. Остап Ханко, 2007.– 80 с.– (До своїх. Про своє. По-свойому).
Ханко В. Генеалогічні нариси. Зшиток 2: Казкарка Параска Бутенко / В. Ханко.– К.: Вид. Остап Ханко, 2007.– 56 с.– (До своїх. Про своє. По-свойому).
Ханко В. Генеалогічні нариси. Зшиток 3: Поет Володимир Бутенко / В. Ханко.– К.: Вид. Остап Ханко, 2007.– 52 с.– (До своїх. Про своє. По-свойому).
Черепанова Світлана. Філософія родознавства / С. Черепанова.– К.: Знання, 2007.– 460 с.

Четверта наукова геральдична конференція (Львів,10–12 листопада 1994 року): Зб. тез повідомлень та доповідей.– Львів: Укр. геральдичне тов-во, 1994.– 101 с.


Генеалогічні дослідження за кордоном
Аксенов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества ХVІІІ в / А.И. Аксенов; Российская академия наук, Институт российской истории.– М.: Наука, 1993.– 219 с.
Афонькин С.Ю. Секреты наследственности человека / С.Ю. Афонькин.– СПб.: КОРНА принт, 2011.– 352 с.
Генеалогические исследования: Сб. науч. трудов.– М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1994.– 330 с.
Дворянские роды Российской империи 1721–1917.– М.: Ликоминвест, 1996.– 278 с.

История родов русского дворянства / Составил П.Н.Петров.– М.: Белый город, 2007.– 557 с.


Казаченко Б.Н. Русское родство. Прошлое и настоящее / Б.Н. Казаченко.– М.: Флинта; М.: Наука, 2010.– 304 с.
Козлов Ю.Ф. От князя Рюрика до императора Николая ІІ.(Страницы правления государством Российским) / Ю.Ф. Козлов.– Изд.2-е, доп. и испр.– Саранск: Мордовское книжное издат., 1992.– 350 с.
Летопись историко-родословного общества в Москве. Вып. 3 (47).– М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.– 136 с.
Любимов С.В. Титулованные роды Российской империи: Опыт подробного перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / С. В. Любимов.– М.: Фаир-Пресс, 2004.– 366 с.
Огарков В.В. К Рюрику восходящий род / В. Огарков.– М.: Роман-газета, 2005.– 64 с.– (Роман-газета; № 17).
Таланин Е.В. Русские сословия: история и современность: Монография / Е.В. Таланин.– Запорожье: ЗНУ, 2006.– 534 с.
Уингейт Ф. Королевские династии: Учеб. пособие / Ф. Уингейт; Пер. с англ.– М.: Росмэн, 1999.– 54 с.– (иллюстративная мировая история).– (Пушкинская библиотека).
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconГенеалогічні дослідження членів Дніпровського генеалогічного товариства Видання
Витоки: Альманах Дніпровського генеалогічного товариства. Вип. 1 / Упоряд.: І. Голуб, І. Кочергін, Т. Недосєкіна (гол ред.).– Дніпропетровськ:...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconКраєзнавчий відділ Серія «Громадське та політичне життя краю»
Дніпропетровщині (1991–2008)» розпочинає нову серію видань доунб «Громадське та політичне життя краю». Його упорядкування викликане...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconМедична бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Антоненко О. Май сто друзів!: [про благодійну допомогу обласної організації Всеукраїнського об’єднання ”Дія” та обласного благодійного...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині icon1932–1933 років на Дніпропетровщині Бібліографічний покажчик Дніпропетровськ 2008 Від упорядника
Даний бібліографічний покажчик присвячено болючій І актуальній, І не лише сьогодні, темі Голодомору 1932–1933 років в Україні, зокрема...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconНа допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література
Бернадська Н.І. Українська література XX століття: навч посібник для старшокласників, вступників до вищих навч закладів та викладачів...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconМетодичні рекомендації на допомогу вчителям історії та суспільствознавчих дисциплін
До початку 2015/2016 навчального року: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам /Укладачі: Г. Свінних,...
На допомогу генеологам (Література з фонду доунб) Генеалогічні дослідження на Дніпропетровщині iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка