На навчальний рік 5 год. На тиждень годСкачати 90,59 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір90,59 Kb.

10 КЛАС


На навчальний рік – 35 год.

На тиждень – 1 год.

На розвиток зв’язного мовлення - 3 год.К-сть

Год


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТ..

2

Вступ. Загальна характеристика розвитку французької літератури та культури ХІХ століття, їх стильове розмаїття. Внесок Франції у розвиток світової культури. Провідні жанри і проблеми французької прози ХІХ століття. Формування реалізму, чільні постаті в історії реалізму.

ТЛ Неоромантизм

Учень:

уміє систематизувати історико-літературний матеріал;

знає провідні жанри французької прози;

показує своєрідність процесу формування буржуазного суспільства у Франції, його вплив на розвиток культури

1

Теофіль Готьє (1811-1872) – французький поет, критик романтичної школи. Збірка «Емалі і камеї» - один із самих поетичних творів Готьє. Вишуканість, відкритість, ліризм віршів. «Капітан Фракас» - пригодницький роман про життя комедіантів у Франції ХVІІ ст..

Учень:

виділяє характерні риси творчості Т.Готьє;

вказує на вишуканість, відкритість віршів;

розкриває зміст роману «Капітан Фракас».

2

Реалістичний напрям у французькій літературі, його світоглядне і естетичне підґрунтя, художня система, взаємозв’язки з романтизмом у першій половині ХІХ ст., натуралізмом – у другій.

Французький реалістичний роман ХІХ століття, його характерні ознаки. Розвиток історичного, психологічного, соціально-побутового, соціально-психологічного романів.ТЛ. Поняття про реалізм, соціально-психологічний роман.

Представники реалізму в живописі:

Е.Мане “Полковий флейтист»,

Фантен-Латур “Куточок столу”,

Мілле “Пастушка, що стереже стадо”,

Василь Перов “На залізниці”, “Потопельниця”,

Оноре Дом'є “Вагон третього класу”
Учень:

характеризує розвиток реалізму як літературного напрямку;

вказує на взаємозв’язок реалізму з романтизмом та натуралізмом;

аналізує розвиток літературних родів і жанрів.

2

Стендаль (1783-1842) – великий французький романіст, мислитель-гуманіст, новатор у мистецтві. Новела «Ваніна Ваніні ». Історична основа твору. Живі, суперечливі, складні характери героїв. Проблема честі і зради, глибокий психологізм новели

ТЛ. Поняття про новелу.

Учень :

розповідає про життя та творчість письменника;

знайомиться із змістом новели;

розбирається в складності характерів героїв; дає оцінку їх вчинкам;

2

Оноре де Бальзак (1799-1850) - видатний французький письменник, зачинатель соціального-психологічної прози. Головне досягнення романіста – епопея «Людська комедія». Історія створення, структура та художня специфіка «Людської комедії», її архітектоніка.

Багатоплановий роман «Батько Горіо» - мистецьке дослідження глибин людської душі. Використання композиційного принципу «Людської комедії» - «техніки перехідних персонажів». Головні сюжетні лінії твору та теми роману.

Бальзак і Україна


Учень:

розкриває роль Бальзака в утвердженні принципів реалістичного роману, розповідає про універсальність задуму письменника та його реалізацію.

Учень:


з’ясовує головні теми роману «Батько Горіо»: владу грошей; егоїзм людини і гонитву за насолодами; порівнює роман з вивченими творами, в яких йдеться про «владу золота » над людиною

1

РМ. Дати відповідь у формі есе: 1. «Що цікавого відкрив мені Стендаль?», 2. «Чи приносить золото щастя?»

Учень:

вміє висловлювати думку з приводу прочитаного

2

Проспер Меріме (1803-1870) – відомий представник критичного реалізму в літературі Франції першої половини ХІХ століття, майстер психологічної новели. Життєвий і творчий шлях. Інтерес Меріме до України. Новели «Матео Фальконе», «Кармен» (на вибір). Зображення внутрішнього світу людини.

Учень:

знайомиться з творчістю письменника, особливостями його творчої манери, його творчістю, епохою в яку він творив, літературним напрямом, до якого належав;

вміє аналізувати прочитане, зіставляти і виділяти основне, показати письменника як майстра психологічної новели.

1

Мистецькі ідеали угрупування французьких поетів «Парнас». Творчість поетів - «парнасців» (Шарль Леконт де Ліль, Жозеф Марі де Ередіа, Теодор де Банвіль)

Шарль Леконт де Ліль (1818-1894) – голова парнаської школи. Античні, варварські та трагічні вірші із збірки «Античні поеми».

Жозеф Марі де Ередіа (1842-1905 ) – автор збірки сонетів «Трофеї», найдосконаліший сонетист.

Культ чистого мистецтва, песимізм, занепад, ірреальність і водночас майстерний поетичний живопис, чіткість і пластичність образів, бездоганна правильність мови – основні риси поезії парнасцівучень:

називає імена відомих поетів;

вказує на особливі риси їх поезії , новаторські пошуки;

показує вплив їхньої творчості надсвітовий літературний процес.

2

Шарль Бодлер (1821-1867) – «духовний батько» європейського декадансу, зачинатель французького символізму. Основні риси творчості поета: пластично-живописний образ і музичність, сугестивність, переростання предметного образу в символічний, пошук ідеалу. Дійсність та ідеал у поетичній збірці «Квіти зла», її основні мотиви. Розуміння поетом «сучасної краси» як «видобування краси зі зла»

Учень:

характеризує погляди на життя

Ш. Бодлера;спостерігає за жанровими особливостями твору; вміє аналізувати твір з урахуванням його ідейно-художньої своєрідності; визначає роль засобів мовлення;

1

РМ. Твір «Поетична майстерність Ш.Бодлера»

Учень:

висловлює власні судження до проблем, які розкриваються в творчості поета.

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

1

Символізм – літературно-художня течія останньої третини ХІХ- початку ХХ століття. Французький символізм, його естетичні засади Пошуки нових символів, прагнення до витонченості поетичних образів і форм. «Маніфест символізму» Ж. Мореаса

Учень:

характеризує символізм як течію модернізму.

2

Поль Верлен (1844-1896) –послідовник парнаської школи, один із вождів символізму. Перша збірка «Сатурничі поезії». Найяскравіший зразок «парнасівського циклу» - вірш «Савітрі». «Осіння пісня» - зразок поєднання звукового ряду і емоцій. «Музика вірша» і «пейзаж душі» в ліриці поета. Співзвучність пейзажної лірики з творчістю французьких художників-імпресіоністів (К.Моне, К.Піссаро, А. Сіслея). Збірка «Романси без слів» - найвище поетичне досягнення П. Верлена

Учень:

знає біографію письменника;

визначає основні ознаки віршів поета;

на прикладі «Осінньої пісні» з’ясовує особливості лірики Поля Верлена;розкриває уявлення про імпресіоналізм на прикладі зіставлення вірша «Осіння пісня» з творами живопису

2

Артюр Рембо (1854-1891) Творчі досягнення поета. Оновлення поезії – творення нової поетичної універсальної мови, як синтез мистецтв Своєрідність поезії А. Рембо: драматична загостреність, гротескні малюнки, контрастні зіставлення. Висловлення поетичної ідеї зоровими асоціаціями. Вірші «Сплячий в улоговині», «Руки Жанни-Марі», «Вороння» ( на вибір)

Учень:

знає творчі досягнення Артюра Рембо;

пояснює поняття «сугестія».2

Стефан Малларме (1842-1898) – теоретик символізму, «співець захоплюючих і таємничих пісень».

Робота над словотворенням, поетичне конструювання, лінгвістична музика, предметно-чуттєві образи, пластична виразність – основні риси творчості поета. Поезії «Квіти», «Дар поезії», «Блакить», «Лебідь», поема «Іродіада» (на вибір) Вплив французького митця на творчість українських та російських поетів-модерністів.Учень:

дає аналіз його поетичних творів;

наводить приклади використання символів у поезії С. Малларме

2

Гюстав Флобер (1821-1880) – представник реалізму другої половини ХІХ століття. Світогляд та художня манера Флобера. Об’єктивізм як принцип зображення персонажів. Глибокий психологізм повісті «Просте серце». «Пані Боварі» - соціально-побутовий роман нового типу. Композиція твору. Система образів в романі. Емма Боварі – центральна героїня роману. Наслідки життя у світі ілюзій головної героїні .

«Боварізм» як конфлікт між ілюзією та реальністюУчень:

розповідає про життєвий і творчий шлях Г. Флобера;

визначає місце Флобера у світовій літературі;

характеризує образи в романі;

дає визначення терміну «боварізм».

2

Гі де Мопассан (1850-1893) – видатний письменник-романіст, поет і новеліст, батько соціально-психологічної європейської новели Життя і творчість письменника. Широка картина звичаїв Франції періоду Третьої республіки в творах письменника.

Новели письменника. Різноманітність сюжетів, епізодів і характерів в новелах письменника. Тема людини у франко-прусській війні – «Пампушка», «Мадемуазель Фіфі», «Тітка Соваж», «Дядечко Мілон». Новели про відносини, мораль, побут – «Батько Сімона», «Плетільниця солом’яних стільців», «Туан», «Історія однієї наймички», «Намисто» (за вибором )

Мопассан-новеліст – неперевершений майстер стилю і композиції


Учень:

розповідає про картину життя Франції та творчість письменника в нерозривному зв’язку ;

характеризує етапи розвитку творчості Мопассана;

розуміє ідейну суть його творів;

вказує на тематичне розмаїття новел;

аналізує зміст новел «Пампушка», «Мадемуазель Фіфі», «Тітка Соваж», «Дядечко Мілон»;

порівнює жанри «Батько Сімона», «Туан», «Намисто» новели та роману «Життя»3

Е. Золя (1840-1902) – видатний теоретик і провідний майстер натуралізму. Теорія натуралізму і її відображення в наукових працях «Романісти-натуралісти», «Експериментальний роман», «Літературні документи».

Творчість письменника, найвизначніший романний цикл «Ругон- Маккари». Найбільш відомі романи: «Дамське щастя», «Жерміналь», «Пастка», «Гроші», «Розгром» (за вибором )ТЛ. Натуралізм як літературний напрям

Учень:

характеризує натуралізм як літературний напрям;

знає зміст найбільш відомих романів;

ознайомлений з творчістю письменника та може розповідати про головних героїв романного циклу «Ругон- Маккари».

2

Жуль Верн (1828-1905) – письменник –фантаст. Світ романтики і фантастики у творчості письменника. Науково-фантастичні романи. Популярність його трилогії, до якої входять «Діти капітана Гранта», «Двадцять тисяч льє під водою», «Таємничий острів». Відданість ідеям свободи, безкорисливість, вірність дружбі, кмітливість, мужність героїв його романів

ТЛ. Фантастика. Науково-фантастичний роман.

Учень:

знайомиться з життям і творчістю Жуля Верна;

уміє працювати з об’ємним прозовим текстом, аналізувати його;

дає характеристику літературному герою.


1

Альфонс Доде (1840-1897). Життя і творчість письменника. Сатирична трилогія « Тартарен Тарасконський», «Тартарен в Альпах», «Порт Тараскон». Комічні гостросюжетні історії про Тартарена із Тараскова – пародійна утопія на буржуазного обивателя, його ілюзорні мрії.

Учень:

характеризує особистість письменника;

знає зміст роману про Тартарена із Тараскону;


1

РМ. Твір : «Що ви знаєте про взаємні зв’язки і взаємні впливи французьких (Флобер, Мопассан, Меріме)і українських (Франко, Українка, Коцюбинський) письменників ?»

Учень:

удосконалює зв’язне мовлення;

уміє знаходити матеріал про взаємні зв’язки французьких і українських письменників.

1

Повторення і узагальнення

Учень:

дає аргументовану (літературно-художню) характеристику французькій літературі ХІХстоліття

Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Щоб урок був цікавішим. Нестерчук Л. М., вчитель світової літератури
dcr -> Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р. Згадайте, чому Міцкевич опинився в Криму в 1825 р
dcr -> Славнозвісне місто Канів
dcr -> 1. Історичні умови розвитку літератури в Західній Україні до 1939 р
dcr -> Анатолiй Георгiйович Костецький Про нього (1948 2005)
dcr -> Поезія “срібного століття” Символізм
dcr -> Власне обличчя здавалось художнику зручним об’єктом для спостережень І експериментів
dcr -> Пригадується (І сміх І гріх ), якось у квітні 1981 року на засланні дивився з «соузниками» кінохроніку. “Дивлюсь – очам не вірю, мов справді бачу
dcr -> Вільям Шекспір — великий поет І драматург доби Відродження. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра. Хід уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconКлас Усього — 0 год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год Позакласне читання — год Розвиток мовлення — год
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 54 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
На навчальний рік 5 год. На тиждень год icon0 год. На тиждень – год. На текстуальне вивчення художніх творів – 54 год
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
На навчальний рік 5 год. На тиждень год icon5 год. На тиждень – год. На текстуальне вивчення художніх творів – 27 год
Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconУсього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
...
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconEcts – 3 кредити, 90 год., лекції – 18 год., пр з. – 18 год., Срс – 54 год
Виступ за темою реферату на занятті (лекційному чи практичному) з елементами дискусії за списком запитань
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
На навчальний рік 5 год. На тиждень год iconІсторія української журналістики
На курсі в семестрі викладається в обсязі кредитів, з них аудиторних занять 72 годин, в тому числі лекцій 14 год., практичних 16...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка