Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/5
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

Політика. Політичні науки
295. РА415319 Барщевський Є. І. Еволюція АСЕАН в контексті глобалізаційних викликів XXI століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Барщевський Євген Ігорович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : табл.
296. РА415559 Кудрявцев О. Ю. Електронне урядування у контексті легітимації політичної влади : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кудрявцев Олександр Юрійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 19 с.
297. РА415494 Найчук А. А. Політична мова як інструмент концептуалізації соціально-політичних відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Найчук Антон Антонович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
298. РА415491 Рахім Х. Н. Політичні процеси на Близькому Сході у висвітленні західних та арабських мас-медіа : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рахім Хайтам Неамах ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
299. РА415490 Салманов А. Ф. огли Пріоритети зовнішньої політики України та Азербайджану: порівняльний політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Салманов Афган Фаган огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
300. РА415542 Яцура К. Г. Відкритість суспільства у контексті демократичних трансформацій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Яцура Катерина Геннадіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 19 с.
301. ВА791289 Вілков В. Ю. Генезис поняття нації : монографія / В. Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 423 с.
302. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
303. Р128219 Жіноча рада Державного підприємства "Завод 410 цивільної авіації" / Спілка жін. орг. Солом'ян. р-ну м. Києва ; [передм.: Наталія Дородько]. - Київ : Друкарня Діапринт, [2014]. - 14, [1] с. : кольор. іл., фото
304. Р128181 Методичні вказівки до вивчення курсу "Політологія" та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання всіх напрямів підготовки / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад. : С. Г. Денисюк, В. О. Корнієнко, І. Д. Похило]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 42 с.
305. ІВ220062 Inkişafin Azәrbaycan modeli / red.: Əli Həsənov. - Baki : Azərbaycan qəzeti, 2010. - 204 səh.


Держава і право. Юридичні науки
306. РА415603 Байрака Т. Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 21 с.
307. РА415601 Балюк Ю. О. Житло як об'єкт права спільної власності фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Балюк Юлія Олексіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
308. РА415615 Басова А. В. Договір охорони фізичних осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Басова Анна Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
309. РА415145 Білоус О. В. Засада недоторканності житла чи іншого володіння особи у досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Білоус Олег Валерійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 21 с.
310. РА415608 Бровченко Т. І. Установчі документи юридичних осіб за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бровченко Тетяна Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
311. РА415606 Будков В. С. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розшуку безвісно відсутніх осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Будков Володимир Сергійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
312. РА415421 Ворон Р. О. Господарсько-правове забезпечення розвитку фармацевтичного ринку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Ворон Роман Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
313. РА415566 Гарбазей Д. О. Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гарбазей Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 22 с.
314. РА415392 Гетьман Г. М. Моделювання особи невідомого злочинця (криміналістичні засоби, методи та технології) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гетьман Галина Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
315. РА415213 Гладій С. В. Легітимність судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Гладій Степан Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
316. РА415329 Головченко М. Ф. Культурна функція сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Головченко Микола Феліксович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 19 с.
317. РА415325 Гринзовський А. М. Санітарне законодавство України: генезис та тенденції розвитку : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Гринзовський Анатолій Михайлович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2015. - 35 с. : табл.
318. РА415579 Гриняк О. Б. Право спільної власності подружжя на житло за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гриняк Олег Богданович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 16 с.
319. РА415600 Грудницький В. М. Правовий захист суб'єктів господарювання від зловживання монопольним (домінуючим) становищем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Грудницький Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2015. - 19 с.
320. РА415626 Губанов О. О. Застосування як форма реалізації адмінистративного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Губанов Олег Олександрович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 19 с.
321. РА415130 Гузь Є. В. Рухоме майно як об'єкт цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гузь Євгенія Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
322. РА415142 Давиденко В. В. Методика розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Давиденко Віктор Валерійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
323. РА415310 Дацюк В. Б. Криміногенні процеси у сфері корпоративних відносин: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дацюк Віталій Богданович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.
324. РА415371 Єфремова М. Ю. Адміністративно-правове регулювання професійного розвитку працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Єфремова Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 17 с.
325. РА415477 Завальнюк С. В. Аналогія права за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Завальнюк Сергій Володимирович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 22 с.
326. РА415612 Запорожець С. А. Концептуальні засади управління містом на основі партнерства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Запорожець Сергій Андрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2015. - 20 с.
327. РА415202 Ільків О. В. Договір купівлі-продажу житла : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільків Олег Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 с.
328. РА415406 Калмикова О. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Калмикова Олександра Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
329. РА415505 Кіян О. В. Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кіян Олена Вікторівна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
330. РА415637 Колодій О. А. Модельні правові акти: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Колодій Олексій Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
331. РА415133 Коротка Н. О. Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері післядипломної педагогічної освіти в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Коротка Наталя Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.
332. РА415670 Коруц У. З. Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 21 с.
333. РА415631 Коршакова О. М. Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коршакова Оксана Миколаївна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
334. РА415370 Костюк І. В. Конституційно-правовий статус вищих судів загальної юрисдикції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Костюк Інна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 22 с.
335. РА415400 Которобай С. В. Вищий адміністративний суд України як суб'єкт адміністративно-процесуальних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Которобай Станіслав Васильович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 20 с.
336. РА415144 Котубей І. І. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Котубей Іван Іванович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 23 с.
337. РА415669 Кушерець Д. В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кушерець Дарина Василівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 39 с.
338. РА415128 Ловгиненко В. В. Цивільно-правове регулювання букмекерської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ловгиненко Владислав Вадимович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.
339. РА415635 Лозо О. В. Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лозо Олена Вячеславівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
340. РА415126 Лозовий А. І. Підстави припинення спільної часткової власності на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лозовий Андрій Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
341. РА415487 Маланчук Т. В. Адміністративно-правове регулювання окремих форм та видів роздрібної торгівлі в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маланчук Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 19 с.
342. РА415569 Мельник А. І. Державно-правові погляди Юліана Романчука : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Андрій Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
343. РА415588 Мокін І. С. Правове життя українського суспільства за доби становлення національної державності (1917 - 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мокін Ігор Сергійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
344. РА415581 Олійник О. С. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239¹ КК України): соціальна обумовленість та склад злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Олена Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2015. - 20 с.
345. РА415599 Опанасенко О. В. Правове регулювання відносин оренди у сфері господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Опанасенко Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2015. - 18 с.
346. РА415197 Парфьонов І. В. Державний механізм проектного управління регіональним розвитком в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Парфьонов Ігор Вікторович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса, 2015. - 20 с.
347. РА415479 Пасечник О. В. Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Пасечник Олена Владиславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
348. РА415640 Переверзєва Л. О. Правовий статус дочірніх підприємств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Переверзєва Любов Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. - Київ, 2015. - 19 с.
349. РА415604 Петренко В. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Петренко Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 17 с.
350. РА415399 Петрицький А. Л. Правові та організаційні засади захисту персональних даних : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Петрицький Андрій Леонідович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.
351. РА415674 Пирога С. С. Оптимізація податкової системи України на прикладі податку на додану вартість : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пирога Сергій Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 23 с.
352. РА415372 Погиба П. П. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Погиба Павло Павлович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.
353. РА415195 Попельнюх Р. О. Підсудність справ в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попельнюх Руслан Олексійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
354. РА415644 Попович О. В. Процесуальне керівництво прокурора у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попович Олександр Васильович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
355. РА415377 Потильчак О. І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
356. РА415507 Процан Ю. Г. Адміністративно-правова охорона рибних ресурсів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Процан Юрій Григорович ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 16 с.
357. РА415636 Романов Я. В. Підзаконні акти: загальнотеоретична характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Романов Ярослав Вадимович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
358. РА415420 Рушинець Ю. Т. Відшкодування заподіяних збитків як спосіб захисту прав на земельні ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Рушинець Юлія Тарасівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 19 с.
359. РА415598 Селіваненко В. В. Правова охорона інтелектуальної власності у сфері охорони здоров'я (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Селіваненко Володимир Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 20 с.
360. РА415592 Сірош Д. М. Правові основи фінансування безоплатної правової допомоги в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сірош Дмитро Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 21 с.
361. РА415151 Сльота Ю. Г. Господарсько-правове регулювання інвестиційної діяльності в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Сльота Юлія Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
362. РА415369 Тимчак В. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів міліції на Закарпатті в 1944-1953 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимчак Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 15 с.
363. РА415506 Тополя Р. В. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тополя Руслан Володимирович ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с.
364. РА415483 Федоренко Т. В. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Федоренко Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 20 с.
365. РА415331 Федоров В. А. Боргова функція сучасної держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Федоров Валентин Андрійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с.
366. РА415525 Чернега В. М. Морально-правові принципи в сімейному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чернега Віталій Миколайович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
367. РА415508 Чорнозуб Л. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чорнозуб Лариса Василівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
368. РА415630 Чуркін І. А. Договір найму (оренди) автомобільного транспортного засобу без екіпажу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чуркін Ігор Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
369. РА415628 Якуша Н. В. Правове регулювання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якуша Наталія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.
370. РА415624 Яніцька І. А. Опіка і піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яніцька Інна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
371. РА415426 Яровой Т. С. Парламентаризм в умовах сучасного українського державотворення: питання теорії і практики : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Яровой Тихон Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 17 с.
372. ВА791439 Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування : матеріали міжнар. студент. наук. конф., Харків, 21-22 трав. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 450 с.
373. ВА791420 Батиргареєва В.С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні : монографія / В. С. Батиргареєва, О. В. Дубович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2015. - 260, [1] с.
374. ВА791371 Березовська І. Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні : монографія / Березовська Ірина Романівна. - Львів : ЗУКЦ, 2014. - 173 с.
375. ВА791432 Господарсько-правове забезпечення раціонального використання електроенергії : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. А. А. Гринчак]. - Харків : Право, 2015. - 117 с.
376. ВА791436 Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. Т. М. Анакіна]. - Харків : Право, 2015. - 139 с.
377. Р128232 Державне право зарубіжних країн : матеріали до семінар. занять і самост. роботи студентів : освіт.-кваліфікац. рівень: бакалавр, спеціаліст; напрям: право; спец.: правознавство / Хмельниц. ін-т МАУП ; [уклад.: А. М. Трембіцький, А. В. Авсієвич]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 31 с.
378. ВА791412 Долинська М. С. Українське нотаріальне право : навч. посіб. / М. С. Долинська. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 243 с.
379. ВА791425 Екологічне право України : навч.-метод. посіб. / [уклад. А. А. Герц]. - Харків : Право, 2015. - 279 с.
380. ВА791441 Укpаїна. Закони. Законодавство про засоби масової інформації : станом на 14 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 161, [1] с.
381. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
382. Р128241 Изречения У. Э. Батлера о сравнительном правоведении / [сост. и авт. предисл. Мехман А. Дамирли]. - Одесса : Феникс, 2014. - 19 с.
383. Р128238 Корпоративне право : матеріали для семінар. занять і самост. роботи студентів : освіт.-кваліфікац. рівень: бакалавр, напрям: право, спец.: правознавство / Хмельниц. ін-т МАУП ; [уклав А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 37 с.
384. ВА791423 Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 276, [1] с.
385. ВА791424 Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до комплекс. держ. іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. - Харків : Право, 2015. - 181, [1] с.
386. ВА791402 Маложон О. І. Історія держави і права України : навч. посіб. / Маложон О. І. ; Міжнар. акад. фундам. основ буття, Міжнар. фонд акад. П. П. Михайленка. - Київ : Аванпост-прим, 2014. - 183 с.
387. Р128179 Методичні рекомендації з проведення семінарських занять з дисципліни "Фінансове право" : напрям підгот. 6.030401 "Правознавство", освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" : для студентів ден. та заоч. форми навчання Юрид. ф-ту / Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [уклад.] О. М. Хохленко. - Київ : КДАВТ, 2014. - 36 с.
388. В354206/3 Міжнародне публічне право. Т. 3/ [В. Ф. Антипенко та ін.]. - 2013. - 603 с.
389. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
390. ВА791344 Пазюк А. В. Міжнародне інформаційне право: теорія і практика : монографія / Пазюк Андрій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 446 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
391. ВА791430 Перспективи міжнародних відносин у сфері енергетики та захисту довкілля : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: А. М. Євков, Я. С. Бенедик]. - Харків : Право, 2015. - 125, [1] с.
392. ВА791341 Піцикевич В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / В. В. Піцикевич ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 203 с.
393. ВА791433 Правове регулювання ринку електроенергії в Україні : навч.-метод. посіб. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. О. Ю. Битяк]. - Харків : Право, 2015. - 170, [1] с.
394. ВА791442 Укpаїна. Закони. Про запобігання корупції : закон України : введення в дію відбудеться 26 квіт. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Київ : Право, 2015. - 87 с.
395. ВА791443 Укpаїна. Закони. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : закон України : станом на 15 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 83, [1] с.
396. ВА791440 Укpаїна. Закони. Про охорону навколишнього природного середовища : закон України : введення в дію відбудеться 14 трав. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 64 с.
397. ВА791300 Сіньова Л. М. Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань : монографія / Л. М. Сіньова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 238 с.
398. ВА791422 Україна. Верховна Рада. Уповноважений з прав людини. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / [вступ. слово В. Лутковської]. - Київ : Антологія, 2015. - 551 с. : рис., табл. - (Права людини)
399. Р128205 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина : корот. огляд, 2013 р. / Уповноваж. Верховної Ради України з прав людини ; [вступ: Валерія Лутковська]. - Київ : [б. в.], 2014. - 42 с. : іл.
400. ІВ220005 Combating domestic violence against women and girls: policies to empower women in the Arab region / United Nations econ. and social commiss. for Western Asia. - New York : United Nations, 2013. - IX, 63 p.
401. ІВ220003 Developing national action plans against racial discrimination / United Nations Human rights office of the high commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - VIII, 98 p.
402. ІВ220071 Luật cán bộ, công chức luật viên chức và các chỉ dẫn áp dụng về tuyển dụng, sử dụng, quản lỳ, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hu'u, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức. - Hà Nội : Lao động- Xã Hội, 2013. - 755 tr.
403. ІВ219999 The core international human rights treaties / United Nations Human rights office of the high commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - III, 333 p.
404. ІВ220004 Trafficking of women and children in the Arab region: a regional perspective / United Nations econ. and social commiss. for Western Asia . - New York : United Nations, 2013. - X, 66 p. : tab.
405. ІВ22002 Transitional justice and economic, social and cultural rights / United Nations Human rights office of the commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - III, 59 p.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка