Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/5
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

Культура. Наука. Освіта
406. РА415605 Аркадьєва О. О. Формування навичок читання в учнів 2 - 4 класів із дитячим церебральним паралічем з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Аркадьєва Ольга Олександрівна ; Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
407. РА415313 Бережна Т. І. Формування здоров'язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Бережна Таміла Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
408. РА415675 Букатова О. М. Формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання основ охорони праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Букатова Оксана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
409. РА415423 Глазунова Л. В. Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Глазунова Людмила Володимирівна ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2015. - 23 с.
410. РА415503 Гордєєва К. С. Формування професійних цінностей майбутніх соціальних педагогів у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гордєєва Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 18 с.
411. РА415492 Гуренко О. І. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гуренко Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 44 с.
412. РА415676 Демчук А. Б. Математичне та програмне забезпечення подання відеоконтенту для осіб з вадами зору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Демчук Андрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
413. РА415558 Джурило А. П. Реформування загальної середньої освіти у Федеративній Республіці Німеччина : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Джурило Аліна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015. - 20 с.
414. РА415414 Дмитрієв В. Ю. Управління якістю маркетингової діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Дмитрієв Валерій Юрійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
415. РА415137 Добринська Н. В. Удосконалення спеціальної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичному багатоборстві : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Добринська Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
416. РА415147 Донець О. В. Система контролю спеціальної працездатності спортсменів-єдиноборців (бокс, кікбоксинг) на етапі безпосередньої підготовки до змагань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Донець Олександр Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 19 с.
417. РА415411 Дячук П. В. Дидактичні умови формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Дячук Павло Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2015. - 24 с.
418. РА415501 Замороцька В. В. Розвиток навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Замороцька Валентина Василівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2015. - 20 с.
419. РА415514 Кечик О. О. Організація самостійної роботи студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кечик Ольга Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 20 с. : рис.
420. РА415575 Кожем'яко Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кожем'яко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ, 2015. - 19 с.
421. РА415682 Козинець О. В. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині Рудольфа Генріховича Краєвського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Козинець Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
422. РА415204 Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в університетах Японії до морально-етичного виховання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.07 / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 40 с.
423. РА415435 Мартинова Н. С. Ігрові технології в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мартинова Наталя Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
424. РА415657 Нога Р. Ю. Методи та засоби аналізу текстів публікацій для дослідження діяльності наукових шкіл : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Нога Роман Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
425. РА415660 Пітин М. П. Організаційно-методологічні основи теоретичної підготовки у спорті : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Пітин Мар'ян Петрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 35 с. : табл.
426. РА415667 Редчук Р. О. Формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Редчук Римма Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
427. РА415484 Рода О. Б. Специфіка побудови базових мезоциклів тренувального процесу спортсменів, які спеціалізуються з бігу на середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Рода Ольга Борисівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с.
428. РА415412 Россоха М. Ю. Управління процесом професійної підготовки майбутніх менеджерів сфери освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Россоха Марія Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
429. РА415208 Савінська Т. І. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з художньою літературою в дошкільному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Савінська Тетяна Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 21 с.
430. РА415311 Сафонова І. О. Аксіологічні засади формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сафонова Ірина Олексіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2015. - 20 с.
431. РА415632 Славська Я. А. Еколого-естетичне виховання у загальноосвітніх школах Донбасу (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Славська Яніна Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2015. - 20[1] с.
432. РА415326 Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Старостіна Оксана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 с.
433. РА415209 Ткачук І. О. Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткачук Ірина Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 21 с.
434. РА415210 Топчій Л. С. Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Топчій Людмила Семенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
435. РА415500 Хом'як О. А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Хом'як Ольга Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Київ, 2015. - 20 с.
436. РА415437 Хорошуха М. Ф. Теоретико-методичні засади формування предметної компетентності з основ теорії здоров'я у студентів вищих училищ фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Хорошуха Михайло Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 46 с. : табл.
437. РА415199 Чумаченко О. П. Творча діяльність в історико-культурологічних вимірах (західноєвропейський контекст) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Чумаченко Олена Петрівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ, 2015. - 16 с.
438. РА415502 Ябурова О. В. Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Ябурова Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ, 2015. - 18 с.
439. РА415239 Геворгян Л. Г. Решение основных задач физического воспитания посредством педагогических технологий в средних специальных учебных заведениях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Геворгян Левон Гарникович. - Ереван, 2015. - 24 с. : ил.
440. РА415251 Карапетян М. М. Цивилизационные отношения Армения - Европа в армянской прессе первой половины 1990-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.06 / Карапетян Мариам Манвеловна. - Ереван, 2015. - 22 с.
441. РА415233 Карапетян Н. З. Особенности экологического образования и воспитания учащихся в основной школе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Карапетян Нелли Завеновна. - Ереван, 2014. - 23 с.
442. РА415231 Мирабян Л. С. Виды и формы контроля качества знаний, умений и навыков в процессе обучения младшего школьника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мирабян Лусик Сейрановна. - Ереван, 2014. - 22 с. : ил.
443. РА415234 Погосян С. С. Педагогические условия организации учебно-трудовой деятельности детей с проблемами умственного развития : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Погосян Сатеник Самвеловна. - Ереван, 2014. - 22 с. : ил.
444. Р128229 Азбука : многораз. развивалка для рисования фломастером. - Харьков : Виват, 2015. - [16] с. : цв. ил. - (Серия "Первые уроки")
445. ВА791347 Видання воєнної доби 1941-1945 рр. : кат. колекції від. стародрук., рідкіс. та цін. кн. Нац. іст. б-ки України / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: О. Марченко, С. Лещенко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко]. - Київ : Нац. іст. б-ка України, 2015. - 75 с. - (1939-1945. Ніколи знову)
446. Р128235 Готовим руку к письму : многораз. развивалка для рисования фломастером. - Харьков : Виват, 2015. - [16] с. : цв. ил. - (Серия "Первые уроки")
447. Р128230 Готуємо руку до письма : багатораз. розвивалка для малювання фломастером. - Харків : Віват, 2015. - [16] с. : кольор. іл. - (Серія "Перші уроки")
448. ВА791346 Десятник Г. О. Кіно-, телемистецтво. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Десятник Г. О. ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : КиМУ, 2015. - 157 с.
449. Р128234 Дитина народжує батьків. Пам'ятка-порадник для відповідальних батьків : [зб. метод. та рек. матеріалів з питань забезпечення діяльності дит. будинків сімейн. типу та прийом. сімей] / [упоряд.: Кацьора А. І., Кацьора О. В., Романюк Н. В.]. - Ужгород : Закарпатський обл. центр соц. служб для сім'ї, дітей та молоді, 2013. - 23 арк. : кольор. іл.
450. ВА791421 Лёве Х. Работа с глиной. Формирование воли в младших классах / Хелла Лёве ; пер. с нем. Ксении Молотковой, Елены Колюховой. - Киев : НАИРИ, 2015. - 118 с. : ил.
451. Р128231 Лічба : багатораз. розвивалка для малювання фломастером. - Харків : Віват, 2015. - [16] с. : кольор. іл. - (Серія "Перші уроки")
452. ВА791345 Майстерність телевізійного ведучого як навчальна дисципліна та методика її викладання : навч. посіб. / О. В. Безручко [та ін.] ; [упоряд. Десятник Г. О.] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : КиМУ, 2015. - 431 с. : іл.
453. ВА791411 Максимовська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н. О. ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. - 366 с.
454. ВА791393 Молодь в університетській науці : зб. тез щоріч. наук. конф. студентів Хмельниц. ун-ту упр. та права (м. Хмельницький, 12 квіт. 2014 р.) / Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 113 с. : рис., табл.
455. Р128247 з дод. 20 карток + 1 тит. арк. Момот Т. Л. Корекція дислексій : метод. вказівки / Тетяна Момот. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. - 16 с. - (Бібліотека логопеда)
456. ВА791303 Москаленко А. М. Історія педагогіки : навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 239 с.
457. Р128208 Рідкоус О. В. Добрий доктор В. В. - 65 років : казка (не плагіат, творчий доробок) / [О. В. Рідкоус]. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2015. - [14] с. : іл. - (Ювіляри Херсонської академії неперервної освіти)
458. Р128214 Счёт : многораз. развивалка для рисования фломастером. - Харьков : Виват, 2015. - [16] с. : цв. ил. - (Серия "Первые уроки")
459. Р128166 Учитель, учений, порадник, друг : до ювілею Н. В. Слюсаренко / Херсон. акад. неперерв. освіти ; [упоряд. : В. К. Сидоренко, В. В. Кузьменко, І. Я. Жорова]. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2012. - 31 с. : фот. - (Ювіляри Херсонської академії неперервної освіти ; вип. 18)
460. ВА791337 Фізичне виховання. Фітнес : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [В. Б. Зінченко та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 219 с. : іл., табл.
461. ВА791377 Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи : монография / С. М. Футорный ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта [Украины]. - Киев : Саммит-книга, 2014. - 295 с. : рис., табл.
462. ВА791339 Хархан Г. Д. Підготовка старшокласників до сімейного життя : тренінги / Галина Хархан ; [упоряд. В. Снігульська]. - Київ : Шк. світ, 2015. - 134, [1] с. : іл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Соціальний педагог. Бібліотека) (Класний керівник. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека)
463. ВА791352 Якименко С. І. Психолого-педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, І. А. Хозраткулова. - Київ : Слово, 2015. - 231 с. : табл.
464. ІС14874 Azәrbaycan milli kitabxanasi / Azerbaycan Respublikasi Medeniyyet ve turizm nazirliyi. - Baki : Təhsil, 2013. - 176 səh. : fot.
465. ІВ220075 Hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ chính sách / Nhóm Trí Thức Việt. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 392 tr. : bảng
466. Р128215 Английский язык : многораз. развивалка для рисования фломастером. - Харьков : Виват, 2015. - [16] p. : цв. ил. - (Серия "Первые уроки")
467. Р128228 Англійська мова : багатораз. розвивалка для малювання фломастером. - Харків : Віват, 2015. - [16] p. : кольор. іл. - (Серія "Перші уроки")


Філологічні науки. Художня література
468. РА415434 Гаврилюк О. О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
469. РА415433 Даниліна С. Ю. Відтворення пародійності художнього світу Чака Паланіка в українських та російських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Даниліна Світлана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
470. РА415655 Жовтюк Н. П. Методика формування у майбутніх учителів лексичної компетентності у процесі навчання англійської мови після німецької : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жовтюк Наталія Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
471. РА415413 Кондрашов М. М. Організаційно-педагогічні умови управління процесом професійної позиції майбутніх учителів філологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кондрашов Микола Миколайович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
472. РА415527 Кумпан М. Б. Формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кумпан Марина Борисівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20, [1] с.
473. РА415662 Лівіцька О. В. Еволюція епітетної системи в поетичних текстах Т. С. Еліота : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Лівіцька Оксана Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с.
474. РА415211 Мисан І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мисан Інна Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 21 с.
475. РА415375 Моісеєнко О. Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 39 с.
476. РА415427 Насілєнко Л. А. Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Насілєнко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2015. - 21 с.
477. РА415217 Негрич Н. Д. Фразеологічні одиниці англійської мови в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі романів Джаспера Ффорде) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Негрич Наталія Дмитрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с.
478. РА415495 Нікольська Н. В. Розвиток шкільної білінгвальної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Нікольська Ніна Вікторівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2015. - 20 с.
479. РА415417 Остапенко С. В. Жанр портрета в літературній критиці О. Мандельштама : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Остапенко Сергій Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
480. РА415302 Пахолок З. О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
481. РА415650 Рейдало В. С. Формування методичної компетентності майбутнього викладача української літератури у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Рейдало Віталіна Станіславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
482. РА415568 Романишина Н. В. Теорія і методика вивчення художньої малої прози в курсах фахових дисциплін у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Романишина Наталя Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 40 с.
483. РА415321 Яремко М. В. Структурно-композиційні та мовностилістичні засоби вираження мовчання в художньому тексті (на матеріалі прози Роберта Вальзера) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Яремко Мар'яна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
484. РА415252 Айвазян С. Р. Методическая система обучения психологической лексике в профессионально-ориентированном курсе английского языка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Айвазян Сона Рафаеловна. - Ереван, 2014. - 22 с.
485. РА415253 Айриян Л. В. Литературные обработки сказок конца XIX - начала XX веков в новой армянской литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Айриян Люсине Владимировна. - Ереван, 2015. - 21 с.
486. РА415240 Акопян А. В. Языковые средства аргументации в политическом дискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.08 / Алик Вардович Акопян. - Ереван, 2015. - 25 с.
487. РА415262 Акопян А. Х. Современная армянская поэзия (1990-2005 гг.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Акопян Асмик Хачиковна. - Ереван, 2015. - 22 с.
488. РА415249 Вендланд Аветисян К. Н. Искусство слова Рубена Севака : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Карине Норайровна Вендланд Аветисян. - Ереван, 2015. - 25 с.
489. РА415263 Гасымова Л. С. кызы Традиции и новаторство в турецком рассказе второй половины XX века ( на примере рассказов Мустафы Кутлу) : автореф. дис. ... д-ра философии по филологии : 5717.01 / Лала Сабир кызы Гасымова ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т востоковедения им. З. М. Буниятова. - Баку, 2014. - 26 с.
490. РА415242 Дохолян Г. Л. Типологические особенности категории вида в немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Дохолян Гоар Лаертовна. - Ереван, 2015. - 23 с.
491. РА415246 Исраелян А. Г. Хорасанский диалект : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.06 / Армен Грачикович Исраелян. - Ереван, 2015. - 27 с.
492. РА415241 Мадоян Г. Г. Авторская интенция как предмет текстологического исследования : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Мадоян Гоар Гагиковна. - Ереван, 2015. - 26 с.
493. РА415261 Мартиросян А. А. Персидская мемуарная литература XIX века : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.07 / Мартиросян Армине Ашотовна. - Ереван 2015. - 25 с.
494. РА415247 Мартиросян А. М. Мистицизм в произведениях армянских поэтов-символистов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Мартиросян Аида Мамиконовна. - Ереван, 2015. - 34 с.
495. РА415238 Согомонян З. Р. Гиперконцепт "семья" в английской, армянской и испанской лингвокультурах : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.07 / Согомонян Заруи Рафиковна. - Ереван, 2014. - 21 с. : ил.
496. РА415232 Тоноян Л. В. Шаан Шахнур - Вазген Шушанян: литературные связи : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Тоноян Лусине Вардановна. - Ереван, 2014. - 24 с.
497. РА415248 Эмин-Терян Г. Г. Неопубликованные и неизвестные страницы (письма, статьи и рецензии) Ваана Теряна : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Эмин-Терян Геворг Григорьевич. - Ереван, 2015. - 41 с.
498. Р128145 Безкоровайна О. В. 2000 завдань з української мови. 2 клас : практикум / Безкоровайна О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Пишемо грамотно)
499. ВА791366 Бєлорус В. Душа перелита у слово : вірші / Владислав Бєлорус. - Лубни : Інтер Парк, 2014. - 55 с.
500. ВА791295 Ватрослав Ягич і проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України ; [редкол. : В. Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 323, [4] с. - (Історія славістики)
501. ВА791418 Віршознавчий семінар: Ігор Васильович Качуровський (1918-2013). In memoriam, 1 жовтня 2014 року : зб. наук. пр. та спогадів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії літ., компаративістики і літ. творчості ; [упоряд.: Н. В. Костенко, О. Г. Бросаліна, Н. І. Гаврилюк]. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 123, [28] с. : іл.
502. Р128139 Внимание, мелкая моторика, логика. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : ил. - (Развивашки-рисовашки)
503. ВА791387 Гаврилко П. Д. Гортаючи сторінки життя : [спогади] / Петро Гаврилко. - Ужгород : Бреза А. Е., 2014. - 188, [2] с. : фот.
504. ВА791388 Горпинич О. І. Література Гуляйпільського краю : ([посіб.] для загальноосвіт. навч. закл.) / Оксана Горпинич, Іван Кушніренко. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 226, [1] с. : фот.
505. Р128245 (1-32 карт.) Давидова О. Cвітова література. 8 клас : демонстрац. картки : [наоч. посіб.] / Оксана Давидова, Маргарита Більчук, Олена Соколюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 32 арк. : кольор. іл. - (Галерея мистецтв)
506. Р128146 Демчук Р. С. Техніка для Петрика : пізнавальні віршенята зацікавленим малятам / Роман Демчук ; [худож. Вікторія Дунаєва]. - Рівне : М. С. Дятлик, 2015. - 23 с. : кольор. іл.
507. Р128142 Дрібна моторика, увага, фантазія. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : іл. - (Розвивалки-малювалки)
508. АО272894 Дробин А. П. Тупик Рылеева / Анатолий Дробин. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 135 с.
509. Р128170 Дудко І. П. Збирач скарбів народних Степан Ніс / Іван Дудко. - Городня : [б. в.], 2014. - 36 с. : іл.
510. Р128207 З днем народження, Пеппо! : cуперрозмальовка [зелена] : [для дітей дошк. віку]. - Київ : Перо, 2015. - [16] с. : кольор. іл. - (Peppa™)
511. Р128246 (1-36 карт.) Кордуба Н. Словник у малюнках. 1 клас : навч. грамоти. Слова. Предметні мал. : [наоч. посіб.] / Надія Кордуба. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 36 арк.
512. Р128216 Котигорошко : казка-розфарбовка / [худож. С. Шапошнікова]. - Дніпропетровськ : Слово, 2015. - [12] с. : іл.
513. ВА791338 Кримовська С. СвіТ...ЛО...тінь : [зб. поезій] / СофІя Кримовська. - Київ : Арт-Студія Друку, 2012. - 144 с. : іл.
514. ВА791361 Курдіш О. К. A Guide to better grammar. Пактикум з граматики англійської мови : навч. посіб. (для студентів 1-3 курсів нефілол. спец.) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. К. Курдіш, Н. В. Соловей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2013. - 383 с.
515. ВА791293 Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу : зб. ст. / Н. В. Кутуза ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 286, [1] с.
516. Р128172 Лещук Т. Галюся : (п'єса на три дії : для дітей) / Тихон Лещук, Олена Рибенчук. - Львів : Палітурник, 2014. - 48 с. : іл.
517. Р128137 Логическое мышление, внимание, усидчивость. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : ил. - (Развивашки-рисовашки)
518. Р128143 Логічне мислення, увага, посидючість. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : іл. - (Розвивалки-малювалки)
519. ВА791406 Луговик-Сениця М. Мої дівчатка грають на сексофоні : дао Любові від Леля : кн. еротич. поезії / Микола Луговик-Сениця. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 206, [1] с. : рис.
520. Р128222 Любимая игрушка / [авт. вірш. тексту Дітковська І. Ю. ; худож. Щербіна О. В.]. - Днепропетровск : Слово, 2014. - [12] с. : ил.
521. Р128140 Мелкая моторика, внимание, фантазия. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : ил. - (Развивашки-рисовашки)
522. Р128224 Морские сражения / [худож. О. Аксакова]. - Днепропетровск : Слово, 2014. - [12] с. : ил.
523. Р128223 Морской спецназ / [худож. С. Шапошникова]. - Днепропетровск : Слово, 2014. - [12] с. : ил.
524. ВА791408 Москвичова О. А. Еволюція метаморфози в англійському поетичному мисленні : монографія / О. А. Москвичова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Айлант, 2015. - 219 с. : рис., табл.
525. Р128212 Мушкудіані О. Н. Біля витоків індійської та іранської літератур ("Рігведа" та "Авеста") : [монографія] / О. Н. Мушкудіані ; МіЛП. - Київ : Вид.-полігр. центр МіЛП, 2000. - 46 с.
526. Р128203 Назаришина С.Б. Літнє надвечір'я : зб. поезії / Станіслава Назаришина ; [упоряд. і передм. І. Я. Леськів, А. М. Трембіцький]. - Хмельницький : ІРД, 2015. - 28 с. : фот.
527. ВА791342 Найдус Лейб Співати - як жити : [вибр. вірші] / Лейб Найдус ; пер. з їдишу Валерії Богуславської. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. - 161, [4] с.
528. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
529. Р128135 Наш хлопчик. Перші досягнення та рекорди малюка : [альбом]. - Харків : Віват, 2015. - [32] с. : іл. - (Мій малюк)
530. Р128136 Наш малыш. Первые достижения и рекорды крохи : [альбом]. - Харьков : Виват, 2015. - [32] с. : ил. - (Мой малыш)
531. Р128134 Наша дівчинка. Перші досягнення та рекорди крихітки : [альбом]. - Харків : Віват, 2015. - [32] с. : іл. - (Мій малюк)
532. Р128147 Наша малышка. Первые достижения и рекорды крохи : [альбом]. - Харьков : Виват, 2015. - [32] с. : ил. - (Мой малыш)
533. Р128233 Никонова Н. Всё возможно! Приключения доброй Капельки : с развивающими игровыми заданиями / Наталия Никонова ; ил. Надежды Дорошенко. - Киев : Шанс, 2015. - [12] с. : цв. ил.
534. Р128217 Никонова Н. Максимото : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Наталия Никонова ; ил. Людмилы Дойченко. - Киев : Шанс, 2015. - [24] с. : цв. ил.
535. ВА791405 Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : монографія / О. В. Нітенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 250 с. : табл.
536. Р128167 Осадчук Г. В. Душі моєї дивосвіт... : [поезії] / Ганна Осадчук. - Обухів : Обухів. друк., 2015. - 45, [2] с. : іл.
537. Р128237 Паніна В. М. Англійська мова: іменник та артикль. Граматичні правила і вправи (з відповідями) / В. М. Паніна. - Київ : Логос, 2014. - 46 с. : табл.
538. ВА791435 Петро Ротач. Перебіг літ і подій : [збірка] / [упоряд. С. Козак]. - Київ : Літ. Україна, 2015. - 67 с. - (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 12-2015)
539. Р128173 Пилипчук О. А. Євромайдан : [вірші] / Ольга Пилипчук. - Кременчук : Про-Графіка, 2015. - [22] с. : іл.
540. Р128227 С днём рождения, Пеппа! : супер-раскраска : [для детей дошк. возраста]. - Киев : Перо, 2015. - [16] с. : цв. ил. - (Peppa™)
541. Р128171 Савчук М. Торба смішних гостинців для українців : (гуморески, коломийки, іроніч. вірші, усмішки) / Микола Савчук. - Коломия : [б. в.], 2006. - 40 с.
542. ВА791365 Саливон С. М. Патріот : [поезія] / Сергій Саливон. - Лубни : Інтер Парк, 2014. - 77 с.
543. ВА791364 Сиченко О. В. Думки і видумки : [вірші] / Олександр Сиченко. - Лубни : Інтер Парк, 2015. - 73 с.
544. Р128240 Стус В. І. Судний день на Покрову : [повість] / Віктор Стус. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 35 с.
545. ВА791409 Сунь Цзявень Проблемы перевода и теоретического осмысления творчества А. С. Пушкина в Китае : монография / Сунь Цзявень. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 173, [1] с.
546. Р128225 Супергрузовики / [худож. С. Шапошникова]. - Днепропетровск : Слово, 2014. - [12] с. : ил.
547. Р128141 Творчество, мелкая моторика, внимание. - Харьков : Виват, 2015. - 16 с. : ил. - (Развивашки-рисовашки)
548. Р128138 Творчість, дрібна моторика, увага. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : іл. - (Розвивалки-малювалки)
549. ВА791384 Тихоненко Е. В. Русский язык : учеб. пособие для иностр. студентов / Е. В. Тихоненко, И. Ю. Подгородецкая, Н. Г. Войчук ; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. - Харьков : ХНАУ им. В. В. Докучаева, 2014. - 71 с.
550. Р128144 Увага, дрібна моторика, логіка. - Харків : Віват, 2015. - 16 с. : іл. - (Розвивалки-малювалки)
551. ВА791368 Устименко А. І. Держава без влади / Анатолій Устименко. - Лубни : Інтер Парк, 2014. - 59 с.
552. Р128169 Худолій Т. М. Загадки про тварин : [для дітей дошк. віку] / Тетяна Худолій. - Київ : Карпенко В. М. [вид.], 2015. - 20 с. : іл.
553. ВА791367 Шарамко В. А Із глибини серця : [поезія] / Віра Шарамко. - Лубни : Інтер Парк, 2015. - 61 с.
554. ВА791407 Швейко О. О. Поклонімося отчій землі... : вибр. поезії / Олена Швейко. - Вижниця : Черемош, 2015. - 207, [16] с. : фот. кольор.
555. ВА791381 Шульга І. В. Англійська професійна мова : навч. посіб. / І. В. Шульга, Є. Г. Макарська ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 99 с. : табл.
556. ІВ220065 Afandiyev I. You are always with me / Ilyas Afandiyev ; UNESCO, Nat. commiss. of the Republic of Azerbaijan for UNESCO. - Baku : Tahsil, 2014. - 117 p. : ill.
557. ІВ220070 Bùi Việt Sỹ Dòng sông chối từ : tiểu thuyết / Bùi Việt Sỹ. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 248 tr.
558. ІВ220056 Haci S. Hәzrәt Nizami Gәncәviyә görә, cәmiүүәtin dәүişmәsi fәrddәn, fәrdin dәүişmәsi oәlbdәn başlaүir : (Azərbaycan türkcәsindә vә ingilis dilindә) / Siracəddin Haci. - Baki : Nafta-press, 2012. - 61 səh.
559. ІА24517 Huseynov R. Mahsati Ganjavi : essai - portrait / Rafael Huseynov. - Bakou : Est-Ouest, 2013. - 127 p.
560. ІВ220064 Koroğlu. A. Xodzkonun tərtibatinda 1842-ci il London nəşrinin tərcüməsi / Füzuli Bayat. - Baki : Çiraq nəşriyyati, 2014. - 518 səh.
561. ІВ220073 Kỉ Quân Duyệt vi thảo đường bút kí / Kỉ Quân (Hiểu Lam) ; [dịch: Lê Văn Dình, Ngô Nhu' Sâm]. - Ha Nôi : Lao động : Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2014. - 328 tr.
562. В277443/1 Lam Bạch Sắc Sai lầm nối tiếp. [Tập 1]/ Lin Yu dịch. - 2012. - 399 tr.
563. В277443/2 Lam Bạch Sắc Sai lầm nối tiếp. [Tập 2]/ Lin Yu dịch. - 2012. - 339 tr.
564. В277445/2 Leo Aslan Yêu nhầm chị hai ... được nhầm em gái. Tập 2. - 2012. - 403 tr.
565. В277445/1 Leo Aslan Yêu nhầm chị hai ... được nhầm em gải. Tập 1. - 2012. - 411 tr.
566. В277445/3 Leo Aslan Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái. Tập 3. - 2012. - 422 tr.
567. ІВ220057 Nazirova S. O. Selected works / Sara Oghusz Nazirova. - Baku : [s. n.], 2009. - 814 p. : ill.
568. ІВ220069 Ni Xảo Nhi Hạnh phúc 70° nghiêng : (tiểu thuyết) / Ni Xảo Nhi ; Nguyễn Thị Nga dịch. - Hà Nội : Văn học, 2011. - 271, [8] tr. : hinh. - (Books for teen)
569. ІВ220060 Nәdir ömrün mәnasi... Elçinә hәsr olunmuş şeirlәr / red. Günay Əfəndiyeva. - Baki : Təhsil, 2013. - 224 s. : şək.
570. В277442/2 Phạm Việt Long Bê trọc. Tập 2: Về đồng bằng. - 2013. - 300 tr.
571. В277442/1 Phạm Việt Long Bê trọc. Tập 1: Vượt Trường Sơn vào căn cứ. - 2013. - 260 tr.
572. В277442/3 Phạm Việt Long Bê trọc. Tập 3: Tập ba: Đi tới toàn thắng. - 2013. - 367 tr.
573. ІВ220058 Poeziya çәlәngi : (Azərbaycan poeziyasiindan nümunələr Azərbaycan və Ingilis dilində) / transl. from Azerb. into Engl. by Sabir Mustafa ; comp.: Samina Sabir kizi. - Baki : Avrasiya press : Azərbaycan Respublikasi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 2012. - 375 səh.
574. В277441/1 Trang Trang Mu'a nhỏ hồng trần. [Tập 1]. - 2012. - 527 tr.
575. В277441/2 Trang Trang Mưa nhỏ hống trấn. [Тập 2]. - 2012. - 480 tr.
576. ІВ220074 Trấn Cao Đàm Đắt Mường thời dông lũ : (tiểu thuyết) / Trấn Cao Đàm. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014. - 216 tr.
577. ІВ220068 Trọng Phiên Biệt thự hoa phong lan : tiểu thuyết / Trọng Phiên. - Hà Nội : Lao động, 2013. - 180 tr.
578. В277444/1 Tấn Tranh Nhất đao khuynh thành. Tập 1/ Hoàng Mai Hu'ong dịch. - 2012. - 411 tr.
579. В277444/2 Tần Tranh Nhất đao khuynh thành. Tập 2/ Hoàng Mai Hu'o'ng dịch. - 2010. - 441 tr.
580. В277430/Β΄ Παραμύθια Γκριμ. Τ. Β΄: Η Κοκκινοσκουφιτσα και άλλα παραμύθια / μετάφρ. Νικ. Βοσταντζή. - 2014. - 209 σ. : εικ. - (Το Βήμα. Μια φορά κι έναν καιρό) (Κλασσική βιβλιοθήκη Νεων)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка