Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка5/5
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
581. РА415643 Буряк О. П. Процеси й інститути відтворення архітектурного професіоналізму у вітчизняній архітектурі 2-ї пол. ХХ - поч. ХХІ ст. : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Буряк Олександр Петрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 40 с.
582. РА415666 Ван Цзо Український солоспів у контексті сучасного виконавського мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ван Цзо ; Харків. нац. ун-т ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2015. - 20 с.
583. РА415561 Гошовський Р. М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації культових об'єктів українців XVI - початку XX століть (онтологія, типологія, символіка, художні засоби) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гошовський Роман Михайлович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 16 с.
584. РА415560 Давидов С. П. Фактурна організація джазового твору (на матеріалі фортепіанного мистецтва) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Давидов Сергій Петрович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2015. - 20 с.
585. РА415586 Дубинський В. П. Архітектурна прогностика як засіб формування інноваційної екологічної архітектури : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Дубинський Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 44 с.
586. РА415517 Миронова Т. В. Суспільно-культурні складові контемпорарної проектної діяльності у контексті художнього музею України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Миронова Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2015. - 16 с.
587. РА415510 Пекарчук О. П. Реконструкція архітектурно-планувальної структури багатоквартирних будинків кінця XIX - початку XX століть (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Пекарчук Оксана Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
588. РА415638 Хороян Н. П. Харківська архітектурна школа в період формування й становлення: кінець ХІХ - перша третина ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Хороян Наталя Петрівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків, 2015. - 22 с. : рис., табл.
589. РА415390 Цяо Лінь Методика формування темброво-слухових уявлень вчителя музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Цяо Лінь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
590. РА415521 Якубовський І. В. Розвиток архітектури садибного житла Львова кінця XVIII - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Якубовський Ігор В'ячеславович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 19 с.
591. Р128213 "Шедеври на вушках", мистецька виставка з приватних збірок членів чоловічого Клубу Коломийців(2010 ; Коломия).Виставка "Шедеври на вушках" з приватних збірок членів чоловічого Клубу Коломийців / упоряд. Микола Савчук. - Коломия : [б. в.], 2010. - 24 с.
592. ВА791382 Мироненко В. П. Архітектурна ергономіка : підруч. для студентів ВНЗ / В. П. Мироненко. - Київ : НАУ-друк, 2011. - 239 с. : іл. - (Архітектура. Дизайн. Ергономіка)
593. ВС59094 Шевченко А. А. Музыка Эллады / Анатолий Шевченко. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 245 с. : ил.
594. ІВ220061 Bәhmәnli V. Magomayev planeti / Vagif Bәhmәnli. - Baki : Elm və təhsil, 2012. - 120 səh. : fot.


Філософські науки. Психологія
595. РА415382 Вертель А. В. Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Вертель Антон Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
596. РА415438 Воропаєв Д. С. Оптимізація психофізіологічного стану підлітків в умовах загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.02 / Воропаєв Дмитро Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 20 с.
597. РА415570 Голубицька Г. В. Історичний час у філософії історії Г. В. Флоровського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Голубицька Ганна Віталіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 17 с.
598. РА415659 Зимянський А. Р. Психологічні умови розвитку моральної самосвідомості підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Зимянський Андрій Романович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 20 с. : табл.
599. РА415391 Кіян А. П. Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кіян Андрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
600. РА415523 Ліб І. І. Психологічні предиктори успіху і самореалізації жінок в підприємницькій діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ліб Ірина Ігоревна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис.
601. РА415532 Миленька Г. Д. Теоретична спадщина Г. Е. Лессінга в контексті європейського культуротворення : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Миленька Галина Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2015. - 40 с.
602. РА415531 Мосійчук В. В. Психологічні особливості учбово-професійної самореалізації майбутніх психологів в умовах криз професійного навчання : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мосійчук Василь Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2015. - 20 с.
603. РА415401 Ракович В. В. Формування професійної самооцінки у майбутніх викладачів образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ракович Віталій Володимирович ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
604. РА415212 Розум К. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Розум Катерина Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 21 с.
605. РА415574 Санакуєв М. Г. Соціально-філософський аналіз інформації в системі комунікацій : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Санакуєв Микола Георгійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
606. РА415673 Свищо В. Ю. Лінгвофілософська проблематика у творчості Д. Овсянико-Куликовського : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Свищо Вікторія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.
607. РА415143 Скорик Ю. М. Педагогічні умови формування резистентності до професійного вигорання майбутнього викладача вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Скорик Юлія Мирославівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
608. РА415429 Сташкевич О. О. Інтелектуальна цивілізація: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сташкевич Оксана Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - Київ, 2015. - 19 с.
609. РА415668 Сюсель Ю. В. Споживацька поведінка як комунікативна дія: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Сюсель Юлія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 22 с.
610. РА415617 Філоненко В. М. Психологічні особливості злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Філоненко Володимир Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 22 с. : табл.
611. РА415552 Шевцова Я. В. Особливості порушень психомоторного розвитку у розумово відсталих молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Шевцова Яна Вікторівна ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с.
612. РА415235 Алавердян А. А. Кризис развития личности трех лет и факторы определяющие его течение : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Алавердян Анна Амбарцумовна. - Ереван, 2014. - 22 с. : ил.
613. РА415236 Геворгян А. К. Особенности социального восприятия 12 - 14-летних подростков с повышенным уровнем агрессии : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Геворгян Анна Коляевна. - Ереван, 2014. - 22 с. : ил.
614. РА415230 Мохаммад Саид Ерфани Философские основы новых глобальных канонов и этики : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Мохаммад Саид Ерфани. - Ереван, 2014. - 26 с.
615. РА415582 Джафарі Хагігі Саід Принципи екоестетики як метод формування образу екологічної архітектури : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Джафарі Хагігі Саід ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Харків : [б. в.], 2015. - 22 с.
616. В355715/1 Довгань, А. О. Філософія. Ч. 1. - 2015. - 183 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...
Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка