Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка1/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,86 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 05.09.2016 до 10.09.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. РА424134 Рузич Р. В. Дослідження нелінійних властивостей класу узагальнених диференціальних моделей Ейгена : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Рузич Роман Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
2. ВА803776 Пирятинські екологічні читання : матеріали наук.-практ. конф., м. Пирятин, 13 трав. 2016 р. / Нац. природ. парк "Пирятинський" ; [наук. ред. А. В. Подобайло]. - Пирятин ; Київ : Талком, 2016. - 116 с. : рис., табл.
Фізико-математичні науки
3. РА423861 Анікеєв В. В. Параметри електронної структури і термоелектричні властивості дефектних вуглецевих нанотрубок та їх композитів з полімерами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Анікеєв Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
4. РА423829 Антонюк О. В. Аналітичні методи в задачах статистичної механіки, нелінійної дифузії та теорії складності дискретних часових рядів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Антонюк Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 36 с.
5. РА424006 Гаєвський М. В. Задачі наближення аналітичних та ψ-диференційовних функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Гаєвський Микола Вікторович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 20, [1] с.
6. РА423969 Жидачевський Я. А. Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінісцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Жидачевський Ярослав Антонович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 35 с. : рис., табл.
7. РА424228 Заворотинський А. В. Еліптичні з параметром крайові задачі з невідомими додатковими функціями на межі області : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Заворотинський Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 22 с.
8. РА423975 Іванісік А. І. Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських рідинах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Іванісік Анатолій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
9. РА424199 Козачок О. П. Контактна взаємодія тіл з регулярно розташованими виїмками різної форми з газорідинним заповнювачем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Козачок Олег Петрович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
10. РА424079 Котов М. М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового фронту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Котов Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
11. РА424196 Марченко В. А. Про спектральні базисні властивості операторів еволюційних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Марченко Віталій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
12. РА423838 Муртазієв Е. Г. Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Муртазієв Ернест Гафарович ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 21 с.
13. РА423905 Несправа В. В. Оптичні та структурні властивості композитів на основі ціанобіфенілу і неорганічних наночастинок : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Несправа Віра Василівна ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
14. РА423995 Нодь Є. А. Врахування міжелектронної кореляції в розсіянні електронів на складних атомах у рамках методу R-матриці з B-сплайнами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Нодь Єлизавета Андріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2016. - 20 с. : рис.
15. РА424129 Пащенко О. В. Дефектність перовськитової структури і магнітотранспортні властивості нестехіометричних рідкісноземельних манганітів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Пащенко Олексій Валентинович ; НАН України, Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна. - Київ, 2015. - 44 с. : рис.
16. РА424149 Пишнограєв І. О. Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пишнограєв Іван Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
17. РА424085 Рагуліна В. С. Ідентифікація ядер спадковості ізотропних нелінійно-в'язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Рагуліна Віра Сергіївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 20, [1] с. : рис.
18. В352482/3 Завдання для практичних занять з математичного аналізу. Ч. 3. - 2016. - 127 с.
19. Р130751 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" заочної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Н. Л. Чернова, Л. О. Чаговець]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : рис.
20. ВА803911 Попов В. А. Вероятностные модели анализа информационных систем : учеб. пособие по практ. занятиям / [В. А. Попов, Н. В. Еременко, Ю. А. Белоконь] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 71 с. : рис., табл.
21. ВС61140 Рыжий В. С. Очерки по истории математики первой половины XIX века / В. С. Рыжий, И. Г. Николенко ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 218, [1] с. : рис.
22. ВА803914 Теорія ймовірностей та ймовірнісні процеси : навч. посіб. з розв'язання задач у Mathcad / Гавриленко В. В. [та ін.] ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 220 с. : рис., табл.


Хімічні науки
23. РА423940 Добровецька О. Я. Електрохімічне осадження каталітично активних наночастинок Pd-Au у середовищі органічних апротонних розчинників : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Добровецька Оксана Ярославівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
24. ВА803798 Гомонай В. І. Медична хімія : підруч. для студентів ВНЗ / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. - Вінниця : Нова Книга, 2016. - 667 с. : рис., табл.
25. ВА803575 Органічна хімія. Тести з поясненнями : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [В. П. Черних та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. П. Черних ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків : НФаУ, 2016. - 458 с.


Науки про Землю
26. РА423994 Ламі Д. Д. Х. Методика розробки системи мобільного екологічного моніторингу з використанням аерокосмічних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ламі Діа Джухі Хуссейн ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
27. РА423950 Лук'янченко Ю. О. Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Лук'янченко Юрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
28. РА424057 Побережна Л. Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Побережна Любов Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
29. РА424201 Рубель О. С. Методи фільтрації та прогнозування ефективності придушення просторово-корельованих завад на зображеннях в системах Д33 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Рубель Олексій Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
30. РА423891 Шевченко О. Л. Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Українського Полісся (на прикладі Чорнобильської зони відчуження) : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.06 / Шевченко Олексій Леонідович ; НАН України, Ін-т геол. наук. - Київ, 2016. - 44 с. : рис., табл.
31. СТ8104 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних і стихійних метеорологічних явищ. Загальні вимоги. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 7 с. - (Національний стандарт України)
32. СТ8103 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг небезпечних та стихійних гідрологічних явищ. Загальні вимоги. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 7 с. - (Національний стандарт України)
33. ВА803899 Карпов В. Г. Геологія з основами геоморфології (Сучасні геодинамічні процеси) : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Карпов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 107, [8] с. : іл., табл. - (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога")
34. ВА804044 Космічні та геоінформаційні системи : навч. посіб. / О. О. Железняк [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 374 с. : рис., табл.
35. ВА804049 Новітні проблеми геології : матеріали наук.-практ. конф. пам 'яті В. П. Макридіна, м. Харків, 27-28 трав. 2016 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму, Комун. закл. "Харків. обл. станція юних туристів" ; [редкол.: В. С. Бакіров (голова) та ін.]. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 119 с. : рис., табл.
36. ВА803586 Словник мікротопонімів та мікрогідронімів Ровенщини / НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. українознавства ; [упоряд. С. В. Шийка ; відп. ред. О. П. Карпенко]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 450 с. - (Словники України)
37. ВА803573 Шийка С. В. Словник народних географічних термінів Ровенщини / С. В. Шийка ; НАН України, Ін-т укр. мови, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Каф. українознавства. - Тернопіль : Астон, 2016. - 116 с. - (Словники України)
38. ІВ222732 Gateways: exploring the legacy of the Jesup. North Pacific expedition, 1897-1902 / Nat. museum of natural history ; ed.: Igor Krupnik, William W. Fitzhugh. - Washington : Arctic studies center, 2001. - XVI, 335 p. : phot. - (Contributions to circumpolar anthropology / National museum of natural history, Smithsonian institution ; 1)
39. ІВ222728 Sheremet Y. Plate tectonics and ore formation in proterozoic of Ukrainian shield / Y. Sheremet, S. Kryvdik, V. Zagnitko. - Saarbücken : LAP LAMBERT acad. press, 2013. - 117 p. : fig.


Біологічні науки
40. РА424076 Баранник М. О. Вплив фізико-хімічних чинників середовища на міжклітинну адгезію лактобактерій Streptococcus thermophilus та еритроцитів людини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Баранник Мар'яна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 21 с. : табл., рис.
41. РА423990 Маренков О. М. Особливості відтворення основних промислових коропових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних екологічних умовах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.10 / Маренков Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
42. РА424086 Саминіна М. Г. Метод та пристрій диференційної термометрії для діагностики репродуктивної функції самиць ссавців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Саминіна Марина Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
43. РА423911 Цвинтарний А. В. Вікові, статеві та соматотипологічні особливості реографічних показників стегна у практично здорових юнаків і дівчат : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.03 / Цвинтарний Андрій Володимирович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2016. - 20 с.
44. ВА803819 Аймедов К. В. Валеология и возрастная физиология : учеб. пособие / Аймедов К. В., Бабиенко В. В., Волохова Г. А. ; Одес. нац. мед. ун-т. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 316, [2] с. : рис., табл.
45. ВА803781 Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біологічних наук : зб. тез доп. підсумк. наук.-практ. конф. (22-24 берез. 2016 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т біології, хімії та біоресурсів. - Чернівці : Рута, 2016. - 116 с.
46. ВА803728 Догадина Т. В. Ботаника: низшие растения (= Thallobionta, Atracheophyta, Cryptogamen) : учеб.-метод. пособие / Т. В. Догадина, О. С. Горбулин, А. Б. Громакова ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 141, [1] с. : рис., табл. - (Методическая литература)
47. ВА803921 Молекулярні реакції водних тварин на вплив пошкоджувальних чинників середовища : [монографія] / Столяр О. Б. [та ін.] ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2016. - 346 с. : рис., табл.
48. ВА803786 Помогайбо В. М. Основи антропогенезу : підручник / Валентин Помогайбо, Андрій Петрушов, Наталія Власенко. - Київ : Академвидав, 2015. - 142, [1] с. : іл., табл. - (Alma Mater+)
49. СО34528 Рідкісні та зникаючі види рослин Львівщини / [Тасєнкевич Л. та ін. ; фот.: Ковальчук А. та ін.] ; Департамент екології та природ. ресурсів Львів. облдержадмін., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 167 с. : фот. кольор.


Енергетика. Радіоелектроніка
50. РА424160 Акімов О. В. Закономірності зв'язку структури і властивостей епоксикомпозитних вогнетривких покриттів для деталей енергетичних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Акімов Олександр Вікторович ; Херсон. держ. мор. акад. - Херсон, 2016. - 23 с. : рис., табл.
51. РА423921 Василенко О. В. Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Василенко Олег Вадимович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 21 с. : рис.
52. РА423863 Вербовський В. С. Покращення паливної економічності стаціонарних газових двигунів використанням акумульованої теплової енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Вербовський Валерій Степанович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
53. РА423947 Говоров В. П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Говоров Владлен Пилипович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 22 с. : рис.
54. РА424081 Гожий О. П. Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Гожий Олександр Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис., табл.
55. РА424202 Загородній Р. І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
56. РА424135 Іванов М. А. Динамічні закономірності резонансних квантових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іванов Микита Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 16 с. : рис.
57. РА424206 Коваленко А. С. Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Коваленко Анна Степанівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2016. - 20 с. : рис.
58. РА423876 Красницька М. Б. Фазові переходи на складних мережах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Красницька Мар'яна Богданівна ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
59. РА423984 Мажара О. О. Програмний інструментарій розробки продукційних систем з урахуванням обмежених ресурсів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Мажара Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
60. РА423865 Мунзер А. А. Моделі фрагментів реляційних баз даних у технологіях підвищення продуктивності інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мунзер Аль Абду ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис.
61. РА423943 Нагорний К. А. Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об'єктно-орієнтованих технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нагорний Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 21 с. : рис.
62. РА423825 Наумук І. М. Формування медіакомпетентності майбутніх учителів інформатики в педагогічних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наумук Ірина Миколаївна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 20 с.
63. РА423972 Петренко І. В. Вплив дефектів радіаційного походження на електрофізичні та оптичні властивості GaP та AlGaAs світлодіодів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Петренко Ігор Віталійович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 17 с. : рис.
64. РА423948 Сиротенко М. О. Моделі та методи оптимізації розташування апаратних засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сиротенко Михайло Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 19 с. : рис.
65. РА423813 Становський А. О. Методи комп'ютерного розпізнавання стану бездротових мереж із швидкозмінною структурою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Становський Андрій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 22 с. : рис.
66. РА424207 Теплинський К. С. Паралельне комп'ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплинський Костянтин Сергійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Красноармійськ, 2016. - 21 с. : рис.
67. РА423992 Чехместрук Р. Ю. Методи та засоби вимірювання параметрів радіочастотних імітансних логічних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.08 / Чехместрук Роман Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2016. - 20 с. : рис.
68. РА423850 Яцків В. В. Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис.
69. Р130748 Белявский А. В. Электрические цепи и электроника : учеб. пособие / А. В. Белявский, О. В. Косенко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 47 с. : рис., табл.
70. ВА803891 Губка А. С. Основы тестирования информационных управляющих систем : учеб. пособие / А. С. Губка, С. А. Губка, П. Е. Ельцов ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 67 с. : рис., табл.
71. ВА803818 Електромагнітна сумісність та інтерфейси вимірювальних інформаційних систем : навч.-метод. посіб. / [А. О. Подорожняк та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 143 с. : рис., табл.
72. ВА803726 Колиушко Д. Г. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий : учеб.-метод. пособие к выполнению курсового проекта по курсу "Электроснабжение промышленных предприятий и энергосбережение" для студентов заоч. формы обучения по специализации "Электромеханические системы автоматизации и электропривод" / Д. Г. Колиушко, Л. В. Асмолова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 94 с. : рис., табл.
73. ВА803710 Коцаренко В. А. Инжереные расчеты в среде Excel : учеб. пособие по курсу "Вычислительная математика и программирование" для студентов хим. специальностей всех форм обучения / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов, Л. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 86 с. : рис., табл.
74. ВА803815 Лучанинов А. И. Нелинейные эффекты в элементах электродинамических микрополосковых устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников : [монография] / А. И. Лучанинов, Д. С. Гавва, Е. В. Шарапова ; под ред. А. И. Лучанинова ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : Коллегиум, 2015. - 155 с. : рис.
75. ВА796141 Манко Г. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : [навч. посіб.] / Г. І. Манко, О. В. Лещенко ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2014. - 228 с. : рис., табл.
76. В356310/5 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 5: Конференція "Віртуальний та фізичний комп'ютінг". - 2016. - 235 с. : рис., табл.
77. В356310/6 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 6: Конференція "Інформаційні інтелектуальні системи". - 2016. - 467 с. : рис., табл.
78. В356310/7 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 7: Конференція "Математичне моделювання, системний аналіз і теорія оптимальних рішень". - 2016. - 148 с. : рис., табл.
79. СО34527 Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні : посібник / [Олійник Є. та ін. ; ред. Гелетуха Г.] ; USAID від америк. народу. - Київ : Поліграф плюс, 2016. - 102 с. : іл.
80. ВА803744 Тирнов О. Ф. Статистична радіофізика. Приклади та задачі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Ф. Тирнов, В. П. Тишковець ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 126, [1] с. : рис., табл.
81. ІВ222738 Parno B. Bootstrapping trust in modern computers / Bryan Parno, Jonathan M. McCune, Adrian Perrig. - New York[etc.] : Springer, 2011. - XV, 101 p. : fig. - (Springer briefs in computer science, ISSN 2191-5768)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка