Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка2/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,86 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
82. РА423853 Вдовенко О. І. Педагогічні умови формування творчих здібностей у майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вдовенко Олена Іванівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 20 с.
83. РА423915 Змієвська Т. М. Розроблення технології реструктурованих формованих продуктів із м'яса птиці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Змієвська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
84. РА423839 Книш Б. П. Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю компонентів скрапленого нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Книш Богдан Петрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2016. - 23 с. : рис.
85. РА423988 Коробка С. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи геліосушарки фруктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Коробка Сергій Васильович ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2016. - 21 с. : рис.
86. РА424064 Криськів Л. С. Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Криськів Любомир Степанович ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків, 2016. - 21 с. : рис., табл.
87. РА423899 Ларук Ю. В. Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Ларук Юрій Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
88. РА423814 Лебедєва О. Ю. Математичне моделювання та оптимізація в комплексних САПР гумометалевих виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Лебедєва Олена Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис.
89. РА423879 Лебединець В. О. Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Лебединець Вячеслав Олександрович ; Нац. фармацевт. ун-т. - Харків, 2016. - 43, [1] с. : рис.
90. РА423852 Присяжнюк О. В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Присяжнюк Олена Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
91. РА423851 Сафоник А. П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Сафоник Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис.
92. РА423842 Тодосійчук Т. С. Поліваріантна біотехнологія препаратів-антисептиків на основі мікробних бактеріолізинів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Тодосійчук Тетяна Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 43 с. : рис., табл.
93. АО273577 Анатолій Львович Майстренко : біобібліографія / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; [уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. В. М. Колодніцький ; відп. ред. С. А. Клименко]. - Київ : [б. в.], 2016. - 109 с.
94. СТ8072 Визначення загального вмісту органічного вуглецю у вапняку (EN 13639:2002, IDT + EN 13639:2002/AC:2004, IDT). - Київ : Мінрегіон України, 2016. - IV, 25 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
95. СТ8099 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту 1-моногліцеридів та вільного гліцерину (ISO 7366:1987, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
96. СТ8102 Казеїни та казеїнати. Контрольний метод визначення масової частки білка (ISO 5549:1978, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
97. СТ8101 Казеїни та казенаїнати. Метод визначення масової частки пригорілих частинок і домішок (ISO 5739:2003/IDF 107:2003, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 9 с. : рис. - (Національний стандарт України)
98. В356312/1 Кириченко, Віктор Іанович Сучасні паливно-мастильні матеріали: стан та поступ розвитку. Ч. 1: Паливні матеріали. - 2016. - 207 с. : рис., табл.
99. СТ8180/2 Методи випробування цементу. Ч. 2: ДСТУ Б EN 196-2:2015. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT). - 2016. - V, 100 с. : рис., табл.
100. СТ8180/3 Методи випробування цементу. Ч. 3: ДСТУ Б EN 196-3:2015. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005 + A1:2008, IDT). - 2016. - IV, 18 с. : рис.
101. СТ8180/5 Методи випробування цементу. Ч. 5: ДСТУ Б EN 196-5:2015. Визначення пуцоланічних властивостей пуцоланового цементу (EN 196-5:2011, IDT). - 2016. - IV, 14 с.
102. СТ8180/6 Методи випробування цементу. Ч. 6: ДСТУ Б EN 196-6:2015. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:2010, IDT). - 2016. - IV, 24 с. : рис., табл.
103. СТ8180/8 Методи випробування цементу. Ч. 8: ДСТУ Б EN 196-8:2015. Теплота гідратації. Метод розчинення (EN 196-8:2010, IDT). - 2016. - IV, 16 с.
104. СТ8180/9 Методи випробування цементу. Ч. 9: ДСТУ Б EN 196-9:2015. Теплота гідратації. Напівадіабатичний метод (EN 196-9:2010, IDT). - 2016. - V, 23 с. : рис., табл.
105. СТ8100 Настанови щодо унеможливлення забруднення патуліном у яблочному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях (CAC/RCP 50-2003, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
106. ВС61152 Науково-технологічному алмазному концерну (АЛКОН) 20 років / НАН України, Наук.-технол. алмаз. концерн (АЛКОН), Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; [редкол.: Новіков М. В. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 183, [32] с. : іл.
107. СТ8181/1 Цемент для мурування. Ч. 1: ДСТУ Б EN 413-1:2015. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 413-1:2011, IDT). - 2016. - IV, 28 с. : табл.
108. СТ8181/2 Цемент для мурування. Ч. 2: ДСТУ Б EN 413-2:2015. Методи випробувань (EN 413-2:2005, IDT). - 2016. - IV, 19 с. : рис.
109. СТ8073 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/AC:2006, IDT). - Київ : Мінрегіон України, 2016. - V, 41 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
110. СТ8153/1 Цемент. Ч. 1: ДСТУ Б EN 197-1:2015. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT). - 2016. - VI, 53 с. : табл.


Соціологія. Демографія
111. РА423822 Клюй Л. В. Дидактичні умови формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Клюй Любов Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2016. - 21 с.
112. РА424014 Рябова Ю. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рябова Юлія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с. : рис.
113. РА423906 Степаненко В. П. Громадянське суспільство: дискурси і практики : автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.01 / Степаненко Віктор Петрович ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ, 2016. - 36 с.
114. ВА803919 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (2002-2009) : зб. наук. пр. : бібліогр. покажч. / [уклад., авт. проекту та передм. С. С. Кіраль ; ред., пер. англ. О. В. Бабенко]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 275 с.
115. Р130739 Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Соціальна відповідальнсть влади, бізнесу, громадськості" для студентів спеціальності 8.05010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. М. В. Грузд]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
116. ВА803748 Основи політичної соціології : навч. посіб. для студентів соціогуманітар. спец. / [Безносов М. А. та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 251 с. : табл.
117. Р130746 Робоча програма навчальної дисципліни "Статистика міжнародних порівнянь" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Сєрова І. А.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
118. ВС61148 Соціальна і гуманітарна політика : підручник / [В. П. Трощинський та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 790 с.
119. ВА804041 Шульга О. М. Евристичний потенціал поняття "символічний універсум": методологічні та теоретичні аспекти : [монографія] / Олександр Шульга ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ : Ін-т соціології НАН України, 2016. - 371 с.
120. ІВ222739 UNDP Youth strategy 2014 - 2017: empowered youth, sustainable future / United Nations development programme. - New York, New York : United Nations development programme, 2014. - 50 p. : phot.


Історія. Історичні науки
121. РА424020 Архипова Є. І. Кам'яне різьблення Південної Русі кінця X - першої половини XIII ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.04 / Архипова Єлизавета Іванівна ; НАН України, Ін-т археології. - Київ, 2016. - 31 с.
122. РА423831 Мартинчук С. В. Промисловий розвиток Волинської губернії наприкінці XVIII - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мартинчук Світлана Вікторівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2016. - 20 с.
123. РА423991 Пушкарьов В. П. Ідеологія та діяльність праворадикальних організацій в Румунії у 1918-1941 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Пушкарьов Володимир Павлович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
124. РА423964 Свириденко В. О. Політика пам'яті Народної Республіки Болгарія щодо доби національного Відродження: джерельний комплекс : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Свириденко Вікторія Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2016. - 16 с.
125. РА424225 Скворцова І. А. Сільські поселення Вінницької і Хмельницької областей на завершальному етапі радянського періоду (1961-1991 рр.): стан, проблеми та труднощі розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Скворцова Інна Анатоліївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2016. - 20 с.
126. РА423860 Шимкевич К. О. Участь міжурядових та громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991-2008 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Шимкевич Катерина Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
127. ВА803585 Близнюк Г. І. Осницьк: село мого життя : іст.-краєзнав. нарис / Ганна Близнюк. - Рівне : Волинські береги, 2016. - 145, [1] с. : іл.
128. ВА803940 Боєчко В. Ф. Друга Річпосполита 1914-1921 рр.: становлення державності : монографія / В. Ф. Боєчко ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 408 с.
129. ВА804034 Божко Н. М. Этно-психологические и цивилизационно-коммуникативные характеристики представителей китайского этноса : монография / Н. М. Божко ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. - 230 с.
130. ВА803588 Вилинович А. А. Антология шпионажа / Анатолий Вилинович. - Киев : Арий, 2016. - 399 с. : ил. - (Тайны истории)
131. ВА803736 Воловник О. П. Славные имена : [сб. повестей] / [Воловник О. П., Воловник П. В.]. - Харьков : Изд. Дом ЖЗЛ : Глобус, 2015. - 446, [1] с. : фот. - (Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 13)
132. ВА796149 Воробей В. С. Горшколіпи. Маленька історія "маленької" батьківщини : краєзнав. замітки з історії сіл Трипутнян. сільради / Василь Воробей. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 103 с. : кольор. іл.
133. ВА803927 Дудко О. І. Городня : енциклопед. довід. / Олександр Дудко. - Чернігів : Чернігівські обереги, 2010. - 127, [32] с. : фот.
134. ВС61153 Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945-1954) : [монографія] / Василь Ільницький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт, 2016. - 693 с. : іл.
135. ВС61142 Клінтон Г. Важкі рішення / Гілларі Клінтон ; пер. [з англ.] Лесь Герасимчук. - Київ : Наш Формат, 2016. - 641 с. - (Світоглядна література)
136. ВА804042 Корнієнко В. В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : монографія / В. В. Корнієнко. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 431 с.
137. ВА796137 Куромія Х. Зрозуміти Донбас / Хіроакі Куромія ; [пер. Олексій Панич]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. - 141 с.
138. Р130753 Куян Н. А. Гордість Антонінської землі / Наталія Куян, Лілія Рибачук. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 31 с. : фот.
139. ВА804040 Моняк І. П. Ставне - відлунням часу : короткі нариси з історії села / Іван Моняк. - Ужгород : Патент, 2016. - 215 с. : фот.
140. ВА803939 Село Андруші : іст.-етногр. нарис / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [за заг. ред. Г. Скрипник ; відп. ред. В. Борисенко ; упоряд.: В. Борисенко та ін.]. - Київ : ІМФЕ, 2016. - 253, [48] с. : іл. - (З архівних матеріалів)
141. ВС61158 Фатула Ю. М. Полеглих ми так і не поховали... Бойовий шлях 85-го Мараморосько-Угочанського піхотного полка австро-угорської армії. 1914-1918 : [військ.-іст. дослідж.] / Юрій Фатула ; [передм. М. Вегеша, Й. Кобаля]. - Ужгород : Патент, 2016. - 347 с. : іл., табл., карти
142. ВА803720 Фрейндліх Е. Знищення міста на ім'я Станиславів. Націонал-соціалістська політика винищення у Польщі 1939-1945 рр. / Елізабет Фрейндліх ; [з нім. пер. Галина Петросаняк]. - Брустури : Дискурсус, 2016. - 298, [5] с. : фот.
143. В277531/2 A question of manhood: a reader in U. S. Black men's history and masculinity. Vol. 2: The 19th century: from emancipation to Jim Crow / ed. by Earnestine Jenkins and Darlene Clarc Hine . - 2001. - XVII, 482 p. - (Blacks in the diaspora)
144. ІВ222731 з дод.1 Gareth J. "Tell them we are starving" : the 1933 diaries of Gareth Jones / Jones Gareth ; with an introd. by Ray Gamache. - [Canada] : Kashtan press, 2015. - 275 p. + 1 дод. - ([The Holodomor : occasional papers ser. ; #2])
145. ІВ222734 Honoring our elders: a history of Eastern Arctic archaeology / Arctic studies center, Nat. museum of natural history, Smithsonian inst. ; ed.: William W. Fitzhugh, Stephen Loring, Daniel Odess. - Washington : Arctic studies center, 2002. - XVI, 319 p. : phot. - (Contributions to circumpolar anthropology ; 2)
146. ІВ222729 Le quatrième partage de la Pologne : actes de colloque : Bruxelles, 21 et 22 mars 2014 / sous la dir. de Joël Kotek. - Bruxelles : Académie Royale de Belgique, 2015. - 123 p. - (Mémoire de la Classe des sciences : collection in-8°, IVe ser., ISSN 0378-7893 ; Т. 9, № 2101)
147. ІВ222735 Morris A. North Webster : a photographic history of a Black community / Ann Morris, Henrietta Ambrose ; with photographic restoration by John Nagel. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana univ. press, 1993. - IX, 192 p. : phot.


Економіка. Економічні науки
148. РА424012 Андришин В. П. Розвиток експортної діяльності деревообробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андришин Володимир Павлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
149. РА424068 Баранов А. І. Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Баранов Антон Ігорович ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : рис.
150. РА424213 Білецький П. М. Іноземне підприємництво в Подільській губернії (1861-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Білецький Павло Миколайович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2016. - 20 с.
151. РА423955 Білик Т. Л. Менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Білик Тетяна Леонівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2016. - 20 с. : рис.
152. РА424151 Боднарук І. Л. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Боднарук Ірина Любомирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис.
153. РА424001 Бочкарьова Е. І. Оцінювання економічних результатів діяльності туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бочкарьова Еммілія Іванівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с. : табл.
154. РА423849 Бочуля Т. В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Бочуля Тетяна Володимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2016. - 40 с. : табл.
155. РА423951 Бурсов Р. В. Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бурсов Ростислав Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
156. РА424154 Васильків М. В. Послуги консалтингу в системі зовнішньоекономічної діяльності України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Васильків Мар'яна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 22 с. : рис.
157. РА424083 Волинець І. Г. Управління виробничою діяльністю підприємств лісового господарства на засадах гнучкості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Волинець Ірина Григорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
158. РА424084 Гаврилко Г. П. Стратегічні механізми соціального розвитку у санаторно-курортній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Гаврилко Галина Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
159. РА423811 Голуб Т. І. Державний протекціонізм в аграрному секторі економіки в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Голуб Тетяна Іванівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
160. РА423935 Дорофєєв Ю. І. Робастне керування запасами у мережах поставок в умовах невизначеності попиту та транспортних запізнень : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Дорофєєв Юрій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 36 с. : рис.
161. РА423931 Дудник О. В. Інвестиційні механізми управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дудник Олена Василівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
162. РА424005 Ємельянова Н. А. Розвиток приватно-державного партнерства в процесі транснаціоналізації економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ємельянова Наталія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2016. - 24 с. : рис.
163. РА423815 Єфімова Г. В. Теоретико-методологічні засади реструктуризації підприємств суднобудування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Єфімова Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2016. - 40 с. : рис.
164. РА424155 Жидецька Х. В. Формування та оцінювання рівня соціально-трудової безпеки підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Жидецька Христина Валеріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
165. РА424066 Калюжна Ю. В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Калюжна Юлія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : табл.
166. РА423832 Козирєв В. А. Науково-методичні засади функціонування фінансових конгломератів у періоди нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козирєв Вадим Анатолійович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 23 с. : рис.
167. РА424009 Колєсніков Д. В. Регулювання процесів вертикальної інтеграції в гірничо-металургійній промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Колєсніков Дмитро Валерійович ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : табл., рис.
168. РА423929 Конюхов Ю. М. Активізація соціальної відповідальності суб'єктів агробізнесу в підвищенні їх конкурентоспроможності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Конюхов Юрій Максимович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2016. - 21 с. : табл.
169. РА423934 Косенко О. П. Організаційно-економічний механізм комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Косенко Олександра Петрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 37 с. : рис., табл.
170. РА424015 Лісовський І. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лісовський Ігор Вікторович ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2016. - 21 с. : рис.
171. РА423928 Малишко Є. О. Вибір фінансових стратегій недержавного пенсійного забезпечення суб'єктами підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Малишко Євгенія Олегівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
172. РА424004 Мамонтенко Н. С. Інноваційна стратегія у системі стратегічного управління машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мамонтенко Наталія Сергіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 24 с. : рис.
173. РА423963 Марчин М. І. Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марчин Михайло Ігорович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
174. РА424212 Мацюк Н. О. Моделювання та оптимізація комерційної діяльності оптових торговельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мацюк Наталія Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 21 с. : рис.
175. РА424011 Москвяк Я. Є. Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємствами сфери туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Москвяк Ярослава Євгенівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
176. РА423878 Овсієнко Н. В. Маркетингові стратегії підприємств-виробників молокопереробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Овсієнко Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
177. РА424216 Орленко О. В. Теоретико-методологічні та прикладні засади функціонування круп'яної індустрії України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Орленко Олена Владиславівна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 40 с. : рис., табл.
178. РА423833 Полуляхова О. О. Формування механізму страхування послуг, пов'язаних з туристичною діяльністю : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Полуляхова Олександра Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20 с. : рис.
179. РА423858 Радчук Т. М. Інституціональне забезпечення механізму підтримки економічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Радчук Таїсія Миколаївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2016. - 19 с. : рис.
180. РА424215 Розумчук О. О. Антикризове управління промисловими підприємствами на засадах толінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Розумчук Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис., табл.
181. РА423918 Романов А. Д. Соціально-психологічні домінанти в управлінні персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Романов Артур Дмитрович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2016. - 19 с. : рис., табл.
182. РА424019 Сивак О. Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сивак Олена Борисівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2016. - 21 с.
183. РА424007 Сириченко Н. С. Розвиток міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Сириченко Наталя Сергіївна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2016. - 24 с. : рис.
184. РА423926 Сисенко Л. М. Управління якістю продукції овочівництва закритого грунту в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сисенко Лариса Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2016. - 20 с. : табл.
185. РА424220 Соболев В. Г. Розробка технології ефективного менеджменту персоналу на промисловому підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Соболев Вадим Григорович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис.
186. РА424080 Столбова М. А. Управління діяльністю девелоперської компанії на ринку нерухомості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Столбова Марія Анатоліївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
187. РА424200 Трохлюк Т. М. Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Трохлюк Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 22 с. : рис.
188. РА424223 Троц І. В. Система попередження та економічні напрями запобігання банкрутству підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Троц Ірина Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 21 с. : рис.
189. РА423889 Філяк М. С. Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Філяк Максим Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
190. РА424147 Фроленко О. М. Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фроленко Ольга Михайлівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 23 с. : рис., табл.
191. РА423893 Хан Т. Ф. Організаційно-економічне забезпечення ефективного використання енерегетичних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хан Тетяна Феліксівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
192. РА424000 Харченко М. О. Формування оптимальної територіальної організації закладів загальної середньої освіти регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Харченко Марина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2016. - 21 с. : рис.
193. РА423894 Царук А. Ю. Економіко-екологічна ефективність виробництва на гірничо-збагачувальних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Царук Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
194. РА424208 Чаплай І. В. Маркетинговий механізм у системі державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Чаплай Ірина Віталіївна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
195. РА424148 Чернишева О. М. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств шинного виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чернишева Олена Михайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : табл., рис.
196. РА423859 Шацкова Л. П. Економічне оцінювання інноваційної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шацкова Любов Потапівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 24 с. : рис., табл.
197. РА423930 Ширяєва І. В. Розвиток систем управління якістю продукції переробних підприємств агропромислового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ширяєва Інна Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
198. РА424056 Шкабрій Н. О. Аудит операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шкабрій Наталя Олегівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2016. - 21 с. : рис.
199. РА423973 Яркіна Н. М. Комплексний механізм управління підприємством рибного господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Яркіна Наталя Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 39 с. : рис.
200. РА424141 Ясінецька І. А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ясінецька Ірина Анатоліївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 41 с. : рис., табл.
201. ВА803803 Антохов А. А. Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні аспекти взаєморозвитку : [монографія] / Андрій Анатолійович Антохов ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Львів : БОНА, 2016. - 418 с. : рис., табл.
202. ВА803808 Бабайлов В. К. Менеджмент: наука и практика : учебник / В. К. Бабайлов ; Харьк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харьков : ХНАДУ, 2015. - 275 с. : рис.
203. ВА803725 Бойко-Гагарін А. С. Музейний маркетинг : [рек. матеріали] / Бойко-Гагарін А. С. ; Нац. музей історії України. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 67, [1] с.
204. ВС61160 Все об эксплуатации автомобиля на предприятии : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Библиотека "Баланс" ; №14, июль 2016)
205. ВА803902 Гавкалова Н. Л. Ринок цінних паперів: особливості та фінансове забезпечення його функціонування : монографія / Гавкалова Н. Л., Шутєєва О. Ю. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 183 с. : рис., табл.
206. ВА804039 Гросул В. А. Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, М. В. Афанасьєва, А. В. Янчев ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 204, [40] с. : рис., табл.
207. ВА803732 Гуцаленко Л. В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств : [монографія] / Гуцаленко Л. В., Дубініна М. В., Яремчук Н. Ф. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 280 с. : рис., табл.
208. ВА803753 Дикань О. В. Організаційно-економічний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту : монографія / Дикань Олена Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків : УкрДУЗТ, 2016. - 443 с. : рис., табл.
209. ВА803924 Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. проф. Харічкова С. К. ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Бондаренко М. О., 2016. - 195 с. : рис., табл.
210. Р130743 Доценко Н. В. Основы управления проектами : учеб. пособие по лаб. практикуму / Н. В. Доценко, И. А. Гончар, Т. И. Бондарева ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 39 с. : рис., табл.
211. ВА803804 Екологічний вектор модернізації економіки та освіти - європейський контент сталого розвитку регіонів : [монографія] : за матеріалами наук.-практ. круглого столу "Економіко-екологічна складова сталого розвитку регіону в освітніх процесах Запоріжжя", 25.03.2016 / [Банах В. А. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Метеленко Н. Г. ; Запоріз. держ. інж. акад., Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Запоріжжя ; Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 457 с. : рис., табл.
212. ВА803799 Економіка довкілля і природних ресурсів : монографія / [Дзядикевич Ю. В. та ін.] ; за наук. ред. д-ра техн. наук Ю. В. Дзядикевича ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Астон, 2016. - 391 с. : рис., табл.
213. Р130741 Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства : плани семінарів та метод. вказівки для самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Міценко Н. Г., Ільчук О. О.]. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 43, [1] с. : табл.
214. ВА803918 Ефремов С. Оптимизация бизнеса в кризис: практические шаги : практ. советы по ведению бизнеса в условиях кризиса или нестабильности экономики / Сергей Ефремов, Александр Максюта. - Харьков : Фактор, 2016. - 191, [1] с. : ил.
215. ВА803925 Жаворонкова Г. В. Стратегічне управління економічною безпекою: держава, регіон, аграрна сфера : монографія / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жмуденко, В. О. Жаворонков. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 355 с. : рис., табл.
216. ВА803738 Зачосова Н. В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ : монографія / Н. В. Зачосова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю . А., 2016. - 374 с. : рис., табл.
217. ВА803572 Зінченко М. А. Фінансові потоки місцевих бюджетів України: теорія та практика управління : [монографія] / Зінченко М. А. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Кримполіграфпапір, 2016. - 258 с. : рис., табл.
218. ВА803816 Іванов С. В. Вплив збройного конфлікту (війни, бойових дій) на вартість підприємства : монографія / Іванов С. В. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті [та ін.]. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 183 с. : рис., табл.
219. ВА803579 Каныгин Ю. М. Физическая экономия как альтернатива политэкономии. Энергия прогресса / Ю. Каныгин. - Киев : Арий, 2016. - 271, [4] с. : фот.
220. ВА803571 Капінос Г. І. Управління якістю : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Грабовська. - Київ : Кондор, 2016. - 277 с. : рис., табл.
221. ВА803802 Ковальчук Г. О. Технології навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : монографія / Ковальчук Г. О. ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013. - 510 с. : рис., табл.
222. ВА803917 Кожушко Л. Ф. Основи менеджменту і маркетингу : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Будівництво" / Л. Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова, О. Ю. Судук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 291 с. : рис., табл.
223. ВА803745 Кононова К. Ю. Інформаційна економіка: моделювання еволюційних процесів : монографія / К. Ю. Кононова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 310 с. : рис., табл.
224. ВА803787 Логістика : навч. посіб. / [Мельникова К. В. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ястремської О. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 271 с. : рис., табл.
225. ВА803574 Луців О. Р. Конкурентна стратегія підприємства в умовах невизначеності : монографія / Луців Ольга Романівна ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського". - Тернопіль : Астон, 2016. - 199 с. : табл., рис.
226. ВА803901 Малярець Л. М. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB : навч. посіб. / Малярець Л. М., Ковальова К. О. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 190 с. : рис., табл.
227. ВА803967 "Маркетингове управління конкурентоспроможністю", міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів(7 ; 2016 ; Дніпропетровськ).Маркетингове управління конкурентоспроможністю. VII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів, 25 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. маркетингу (Україна) [та ін.] ; [за наук. ред. І. В. Тараненко]. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 179 с. : рис., табл.
228. В356310/10 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 10: Конференція "Актуальні проблеми економічної кібернетики та економічної безпеки". - 2016. - 128 с. : рис., табл.
229. ВА803779 "Актуальні питання економічних наук", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Київ).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання економічних наук" (13-14 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 127 с. - (Молодий вчений. Конференція)
230. ВА803908 "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки", всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених(11 ; 2016 ; Львів).Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки", Львів, 21-22 квітня 2016 року / Львів. комерц. акад. [та ін.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2016. - 164 с. : рис., табл.
231. ВА803905 Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Рєзніков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 495 с. : рис., табл.
232. ВА803894 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економічний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена КУзнеця ; [уклад. Є. П. Кожанова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 66 с. : табл.
233. Р130747 Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і аналіз персоналу" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. С. В. Мішина]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 31 с. : табл.
234. ВС61150 Организация бухгалтерского учета на предприятии от А до Я : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 13, июль 2016 г.)
235. ВС61154 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві від А до Я : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 13, липень 2016 р.)
236. ВА803731 Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів : навч. посіб. / [Пономарьова Н. В. та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2014. - 179 с. : рис., табл.
237. ВА803800 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності : навч. посіб. / [О. В. Полярус та ін.] ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 403 с. : рис., табл.
238. ВА803715 Практикум з дисциплін "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі" : навч. посіб. / В. В. Іванишин [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Іванишина та канд. техн. наук, доц. М. П. Супровича ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Інж.-техн. ф-т, Каф. охорони праці та фіз. виховання. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. - 303 с. : рис., табл.
239. ВА803966 "Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища", всеукраїнська науково-практична конференція(5 ; 2016 ; Дніпропетровськ).Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища. V Всеукраїнська науково-практична конференція, 28 березня 2016 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. економіки підприємства та міжнар. бізнесу. - Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2016. - 130 с. : рис., табл.
240. ВА804037 Прокопець Л. В. Аудит персоналу : зб. тестів і практ. завдань / Л. В. Прокопець, Л. Д. Водянка ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 55 с.
241. Р130740 Робоча програма навчальної дисципліни "Лабораторний практикум: бухгалтерський облік з використанням 1С: Бухгалтерії" для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. І. Г. Волошан, А. О. Литвиненко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 42 с. : табл.
242. ВА803909 Робоча програма навчальної дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. А. Пилипенко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 59 с. : табл.
243. ВА803910 Робоча програма навчальної дисципліни "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: О. О. Стрижак, А. В. Кравцова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 63 с. : табл.
244. Р130744 Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз соціально-економічних процесів" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Раєвнєва О. В., Чанкіна І. В., Бобкова О. Ю.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 43 с. : табл.
245. Р130745 Робоча програма навчальної дисципліни "Статистичний аналіз ризиків та методи їх оцінювання" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Раєвнєва О. В., Дериховська В. І.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : табл.
246. ВА803583 Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. за участю інозем. студентів, 15-17 квіт. 2016 р., м. Тернопіль / Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т аграр. економіки і менеджменту ; [редкол.: Язлюк Б. О. (голова) та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2016. - 220, [1] с. : рис.
247. ВА803719 Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / [Є. П. Качан та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, О. М. Десятнюк, д-ра екон. наук, проф. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 439 с. : рис., табл.
248. ВА803931 Страхування : робоч. зошит студента / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.]: Пікус Р. В. [та ін.]. - Київ : Компринт, 2016. - 101 с.
249. ВА803936 Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. монографія / [Балук Н. Р. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. В. Гринько ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Біла К. О. [вид.], 2016. - 503 с. : рис., табл.
250. ВА803923 Теоретико-методичні засади формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : [монографія] / [О. В. Халіна та ін.] ; за заг. ред. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 249 с. : рис., табл.
251. ВА803780 "Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(23 ; 2016 ; Чернівці).Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи. XXIII Міжнародна науково-практична конференція, 20-22 травня 2016 року / Чернів. облрада [та ін.]. - Чернівці : Рута, 2016. - 171 с. : рис., табл.
252. ВА796147 Транспортний комплекс України : нац. доп. / [Берестеннікова О. М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Котлубай О. М. ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. - 176 с. : рис., табл.
253. ВС61161 Усе про експлуатацію автомобіля на підприємстві : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2016. - 95 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 14, липень 2016)
254. ВА803922 Фінансова безпека машинобудівного підприємства: методичні засади формування та забезпечення : [монографія] / [Х. О. Мандзіновська та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Штангрета ; Укр. акад. друкарства. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. - 238 с. : рис., табл.
255. ВС61149 Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання в умовах децентралізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 жовт. 2015 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В. В.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 179 с. : рис., табл.
256. ВА803576 Чуркіна І. Є. Діалектика трансформації бюджетної системи України в умовах глобалізації : монографія / І. Є. Чуркіна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Тернопіль : Астон, 2015. - 367 с. : рис., табл.
257. ВА803817 Шевчук О. А. Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні : монографія / О. А. Шевчук ; Держ. фіскал. служба України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. - 377 с. : рис., табл. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні" ; т. 65)
258. ВА796148 Шершун М. Економіка лісового господарства : навч. посіб. / Микола Шершун, Марія Плескач ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 183 с. : рис., табл.
259. ВА804043 Янчева Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління капіталом підприємств торгівлі: теорія та практика : монографія / Л. М. Янчева, Н. Б. Кащена, Г. Л. Чміль ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 323 с. : рис., табл.
260. ІВ222737 Oleinik A. The invisible hand of power: an economic theory of gate keeping / Anton N. Oleinik. - London ; New York : Routledge, Taylor and Francis group, 2016. - XI, 205 p. : fig. - (Modern heterodox economics)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка