Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка4/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,86 Mb.
1   2   3   4   5

Культура. Наука. Освіта
361. РА423881 Вархолик Г. В. Розвиток екологічної культури майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Вархолик Галина Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
362. РА423914 Горбонос-Андронова О. Р. Структура та зміст фізичної підготовки спортсменів, які займаються водним туризмом на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Горбонос-Андронова Олена Русланівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2016. - 20 с. : табл.
363. РА423836 Демченко І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього учителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.03 / Демченко Ірина Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 44 с.
364. РА423818 Дзюбенко І. А. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дзюбенко Ірина Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с.
365. РА424018 Дорошенко Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дорошенко Тетяна Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 40 с.
366. РА423826 Євтух М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Євтух Микола Іванович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 19 с.
367. РА424153 Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Зеркаліна Ганна Романівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2016. - 19 с.
368. РА424016 Імерідзе М. Б. Формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Імерідзе Максим Борисович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 20 с.
369. РА423875 Іщенко О. С. Формування мотивації підлітків до занять фізичною культурою в умовах навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Іщенко Олеся Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 22 с. : табл.
370. РА423883 Калагурка Х. І. Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калагурка Христина Іванівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
371. РА423956 Касьян С. П. Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Касьян Сергій Петрович ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". - Київ, 2016. - 20 с. : табл., рис.
372. РА423817 Колесник Л. В. Формування професійної самооцінки майбутнього вчителя початкової школи засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Колесник Лариса Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с.
373. РА424203 Кочарян А. Б. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників гуманітарних спеціальностей класичних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Кочарян Артур Борисович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
374. РА424159 Крупник З. І. Формування відповідального ставлення до здоров'я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Крупник Зоряна Ігорівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 22 с.
375. РА424017 Кудін С. Ф. Формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кудін Сергій Федорович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 20 с.
376. РА424013 Лятуринська С. Е. Організаційно-педагогічні концепти Ч. В. Еліота (кінець XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лятуринська Світлана Едуардівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2016. - 20 с.
377. РА424222 Михайлова О. П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-медіа України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Михайлова Оксана Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 18 с.
378. РА423983 Мулик К. В. Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Мулик Катерина Віталіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 40 с. : рис., табл.
379. РА424058 Парубець О. М. Періодична преса XXI століття: проблеми і перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Парубець Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 20 с.
380. РА423978 Поляничко З. О. Інформатизація шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поляничко Зоя Олексіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с.
381. РА423966 Сай Д. В. Формування моральних цінностей майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сай Дмитро Вікторович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 20 с.
382. РА423848 Сіпко О. М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сіпко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
383. РА423886 Сучану А. К. Формування ціннісно-смислової готовності до тьюторської діяльності у магістрів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сучану Ася Костянтинівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2016. - 20 с.
384. РА423882 Тафінцева С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тафінцева Світлана Ігорівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
385. РА424214 Уруський А. В. Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Уруський Андрій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
386. РА423884 Фаненштель Н. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885-1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фаненштель Наталія Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
387. АО273144 Боровець Б. Т. Фанат, або Хроніка одного життя : повість-спогад / Борис Боровець. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 223 с. : іл.
388. ВА803709 Гончарук Н. М. Перші кроки у дитячому садку: психолого-педагогічні проблеми адаптації : навч.-метод. посіб. / Гончарук Н. М. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. - 138 с. : рис.
389. ВА803768 Готуємо домашні завдання разом. 5 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 527, [1] с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
390. ВА803769 Готуємо домашні завдання разом. 6 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 480 с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
391. ВА803770 Готуємо домашні завдання разом. 9 клас : [посібник]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 1079, [1] с. : іл. - (Посібник № 1 на допомогу учням та батькам)
392. ВА803751 Гресько О. В. Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації : монографія / О. В. Гресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 303 с.
393. ВА803570 Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтессорі: виклики сучасності : монографія / І. М. Дичківська. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 383, [16] с. : фот.
394. ВА796131 Долинний Ю. О. Організаційно-методичні основи фізичної реабілітації студентів : посіб. для ВНЗ / Ю. О. Долинний, Т. М. Лосік ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2013. - 64 с.
395. ВС61145 Зав'язкін О. В. Казкова абетка. Великі літери. Улюблені герої. Веселі вірші : [для дітей дошк. віку] / [О. В. Зав'язкін ; худож. О. В. Зарбі-Гальчук ]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 63 с. : кольор. іл. - (Серія "Веселі уроки")
396. ВС59776 Із минулого в майбутнє. Хустська школа-інтернат – гімназія ім. Івана Магули, 1956-2015 / [редкол.: Дубровка Ф. Ф. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : ВІПОЛ, 2015. - 355 с. : іл.
397. ВА803807 Кухарський О. С. Історія розвитку велоспорту на Житомирщині : монографія / О. С. Кухарський, Г. П. Грибан. - Житомир : Рута, 2016. - 451 с. : фот.
398. ВА803898 Лукащук В. І. Засоби масової комунікації як фактор трансформації сучасного спорту : монографія / В. І. Лукащук, А. В. Зінюк ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 139 с. : рис.
399. В356310/12 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 12: V Юбилейная международная научно-практическая конференция студентов-иностранцев подготовительных и основных факультетов, слушателей Центров обучения иностранных граждан высших учебных заведений "Язык в поликультурном мире: развитие международного образования" / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники [и др.]. - 2016. - 295 с.
400. В356310/8 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний Міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 8: Конференція "Гуманітарні аспекти становлення інформаційного суспільства". - 2016. - 230 с.
401. В356310/9 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 9: Конференція "Управління знаннями та конкурентна розвідка". - 2016. - 124 с. : рис., табл.
402. ВА803777 "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2016 ; Київ).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика" (20-21 травня 2016 року). - Полтава ; Херсон : Гельветика, 2016. - 135 с. - (Молодий вчений. Конференція)
403. ВА803903 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності "Туризмознавство (за видами)" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Чен Р. М.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 198 с. : рис., табл.
404. СО34532 Методологічні основи створення, впровадження і розвитку інтегрованої інформаційної системи управління університетом : монографія / [С. В. Чернишенко та ін.] ; за ред. канд. фіз.-мат. наук, д-ра біол. наук, проф. С. В. Чернишенка, канд. фіз.- мат. наук, доц. Ю. І. Воротницького ; [Програма Європ. Союзу] TEMPUS, [Проект] "Integrated university management system: EU experience on NIS countries ground". - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 332 с. : рис., табл.
405. ВА803814 Одайник С. Ф. Управління якістю загальної середньої освіти в регіоні: теоретико-методологічний аспект : монографія / С. Ф. Одайник. - Херсон : Айлант, 2015. - 263 с.
406. ВА803935 Основи культурології: опорний конспект лекцій : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад., ред.]: А. О. Овчаренко, Л. Я. Самойленко, В. П. Ткаченко. - Черкаси : ЧНУ ім. Б Хмельницького, 2016. - 423 с.
407. ВА803569 Романишина О. Я. Професійна ідентичність майбутніх учителів: теорія і практика : монографія / О. Я. Романишина ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 359 с. : рис., табл.
408. ВС61146 Романова І. А. Шахи для дітей : [практ. посіб. для мол. школярів] / І. А. Романова. - Київ : Час майстрів, 2015. - 88 с. : іл. - (Гра майбутніх королів)
409. ВА803752 Терещенко-Кайдан Л. В. Грецький та слов'янський рукописний світ у паралелях та особливостях розвитку духовної культури XVII-XVIII ст. : монографія / Лілія Терещенко-Кайдан ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Міленіум, 2016. - 510 с. : іл.
410. ВА796133 Термінологія вправ основної гімнастики : навч. посіб. / Кіндрат В. К. [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 151 с. : рис. - (Бібліотека молодого вчителя фізичної культури)
411. ВА803766 Усі ГДР: Готові домашні роботи + пояснення до розв'язання + твори. 6 клас / [Бурма Н. Г. та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 1103 с.
412. ВА803764 Усі ГДР: Готові домашні роботи + Пояснення до розв'язань. 4 клас / [Пінсон К. І. та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 703 с.
413. ВА803760 Усі домашні завдання. 3 клас : для шк. з укр. мовою навчання / [Н. Д. Залімська та ін. ; уклад. Марков Д. В. ; ред.: Жук М. Г., Філатова І. Ф.]. - Харків : Граматика, 2016. - 495 с.
414. ВА803765 Усі домашні завдання. 4 клас : для шк. з укр. мовою навчання / [Залімська Н. Д. та ін. ; уклад. Марков Д. В. ; ред.: Жук М. Г., Філатова І. Ф.]. - Харків : Граматика, 2016. - 767 с.
415. В355977/1 Усі домашні завдання. 7 клас. Т. 1/ [Л. В. Колесникова та ін.]. - 2016. - 799 с.
416. ВА803941 Шелестова Л. В. Формування картини світу старших дошкільників: теорія і практика : монографія / Людмила Шелестова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдаров. дитини НАПН України. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2016. - 524 с.
417. ІВ222730 Oleinik A. Knowledge and networking : on communication in the social sciences / Anton Oleinik. - New Brunswick ; London : Transaction publ., 2014. - 238 p. : fig., tab.


Філологічні науки. Художня література
418. РА424131 Вавіліна С. Г. Методика навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Вавіліна Світлана Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 22 с.
419. РА423824 Гупка-Макогін Н. І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно-орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гупка-Макогін Надія Ігорівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2016. - 20 с.
420. РА423900 Денисовець І. В. Словотвірна вербалізація емоційно-оцінної семантики в сучасній українській дитячій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Денисовець Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2016. - 19 с.
421. РА424197 Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікація в XX столітті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Карачова Дар'я Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
422. РА424146 Кізіль М. А. Структурно-семантичні та соціофункціональні параметри метатерміносистеми англійської мови сфери комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кізіль Марина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
423. РА424126 Коробко М. І. Етичний проект "філософії об'єктивізму" Айн Ренд : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
424. РА423987 Мельничук І. М. Образи іноземців у творчості Ф. М. Достоєвського в контексті його "грунтівницьких" ідей : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Мельничук Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 18 с.
425. РА423985 Прушковська І. В. Турецька драматургія другої половини XX - початку XXI ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Прушковська Ірина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 38 с.
426. РА423907 Стороженко Л. Г. Еволюція творчості Бориса Тенети : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Стороженко Ліна Григорівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ, 2016. - 19 с.
427. РА424061 Черненко Н. А. Вербалізація концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2016. - 20 с.
428. РА424142 Ярема О. Б. Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ярема Оксана Богданівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2016. - 19 с.
429. ВА803811 Анин А. C. Байки из ада / Аркадий Анин. - Днепропетровск : Журфонд, 2015. - 274 с.
430. ВА796129 Багряний І. П. Сад Гетсиманський : [романи] / Іван Багряний ; [упоряд. Олена Серьогіна ; передм. та післямова Світлани Лущій]. - Київ : Україна, 2015. - 870 с. - (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету")
431. ВА804035 Байдацька С. С. Жанр подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : монографія / Світлана Байдацька ; [відп. ред. Р. Радишевський]. - Київ ; Вінниця : Едельвейс і К, 2016. - 176 с. : портр. - (Київські полоністичні студії ; т. 29)
432. ВА803820 Бахман І. Синхрон : [оповідання] / Інґеборґ Бахман ; з нім. пер. Володимир Кам'янець. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. - 200, [1] с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
433. ВА803708 Бельский С. А. Станция метро Заводская : [стихи] / Станислав Бельский. - Днепропетровск : Герда, 2015. - 61, [2] с.
434. Р130732 Больман З. Соня, которая не может уснуть : [для чтения взрослыми детям] / Забине Больман ; ил. Керстин Шёне ; [пер. с англ. С. Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [32] с. : цв.ил. - (Серия "Маленькое чудо")
435. Р130733 Больман З. Соня, яка не може заснути : [для читання дорослими дітям] / Забіне Больман ; іл. Керстін Шьоне ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Маленьке диво")
436. АО273578 Бондарчук М. А. Майте на увазі... : сатира та гумор / Микола Бондарчук. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 63 с. : іл.
437. ВА803567 Брик О. Г. Марево кохання : роман / Олексій Брик. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 231 с.
438. ВА803792 Букіна Т. Серединний ангел : [казки і билиці] / Тала Букіна. - Київ : Гамазин, 2016. - 325, [1] с.
439. ВС59775 Бураго С. Б. Набег язычества на рубеже веков : [избр. тр.] / С. Б. Бураго ; [сост. Д. С. Бураго ; ред.: М. Ю. Карацуба, О. Г. Бураго]. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 671 с.
440. Р130736 Гаврилюк Р. К. Війна очима матері : [вірші] / Раїса Гаврилюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 27 с.
441. ВА804046 Гирич З. И. Формирование коммуникативной компетенции иностранных тюркоязычных студентов инженерного профиля в процессе обучения русскому языку : монография / З. И. Гирич ; Херсон. гос. ун-т. - Харьков : Изд-во Иванченко И. С., 2016. - 454 с.
442. ВА803788 Грешило М. С. Проза жизни : [сб. новелл и рассказов] / М. С. Грешило. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 331 с. : фот.
443. ВА803791 Грошко В. М. Невимовне : [поезії] / Валерій Грошко. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 135 с.
444. ВА804048 Гудзик К. П. Апокрифи Клари Гудзик : [зб. ст. та нарисів] / [Клара Гудзик ; упоряд.: Клара Гудзик, Надія Тисячна] ; за заг. ред. Лариси Івшиної. - Київ : Українська прес-група, 2014. - 543, [4] с. : іл. - (Бібліотека газети "День")
445. ВА803809 Дребет В. В. Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси (синергетико-квантитативний підхід) : монографія / Віктор Дребет ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Тернопіль : Астон, 2016. - 398 с. : рис., табл.
446. ВА803713 Жадько В. А. Мова як чинник формування світоглядно-ментальної мотивації діяльності людини (порівняльний аналіз змісту іменників в українській та російській мовах) : [монографія] / Віталій Жадько ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. - 194 с.
447. ВА804036 Жужгина-Аллахвердян Т. Н. Французская романтическая литература 1820-х гг.: структура мифопоэтического текста : монография / Т. Н. Жужгина-Аллахвердян ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 255 с.
448. ВА804050 Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. - Київ : Комора, 2015. - 829, [2] с.
449. АО273581 Завялова И. А. Дурацкая лавочка : [повести] / Инесса Завялова. - Николаев : Швец В. М., 2016. - 290, [1] с. : ил.
450. ВА804031 Збірник завдань для модульного контролю з латинської мови / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: І. С. Макар, О. В. Любімова. - Чернівці : Рута, 2016. - 167 с.
451. ВА803789 Золотарьов В. П. І пронеси через все життя : [збірка] / Володимир Золотарьов. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 203 с. : фот.
452. ВА803718 Іванова І. Б. Історія української реклами: мовностилістичний аспект : монографія / І. Б. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Харків : Юрайт, 2016. - 371 с.
453. ВА803897 Історія кафедри романської філології та перекладу : [іст.-біогр. покажч.] / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад.: С. В. Криворучко та ін. ; за заг. ред. С. В. Криворучко]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. - 79, [16] с. : фот.
454. СО34522 Казки котика Воркотика : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. О. Трусова]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 94, [1] с. : кольор. іл.
455. ВА803714 Карп'юк В. Ще літо, але вже все зрозуміло : проби / Василь Карп'юк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 156, [3] с.
456. ВА803906 Кирик Ю. С. Яблуневі квіти : роман / Юрій Кирик. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 190 с.
457. ВА803712 Кириченко В. Л. На крилах Майдану : зб. віршів / Валентина Кириченко. - Київ : Талком, 2016. - 116 с. : фот.
458. Р130731 Климчук К. В. Казка про козака Степана, його пригоди і кохання : [вірш. казка : для мол. та серед. шк. віку] / [Костянтин Климчук ; мал. О. Гай]. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2016. - 14, [1] с. : іл.
459. ВА803759 Космовська Б. Буба : роман / Барбара Космовська ; пер. з пол. Божени Антоняк. - Львів : Урбіно, 2016. - 238, [1] с. - (Серія "Прикольна книжка")
460. СО34525 Кравченко Л. В. Пригоди зайченятка Косі або таємниця справжньої дружби / Людмила Кравченко ; [іл. Т. М. Морозко]. - Харків : Астра, 2015. - 60, [3] с. : кольор. іл. - (Серія "Пригоди зайченятка Косі")
461. СО34524 Кравченко Л. В. Приключения зайчонка Коси или тайна настоящей дружбы / Людмила Кравченко ; [ил. Т. М. Морозко]. - Харьков : Астра, 2015. - 60, [3] с. : цв.ил. - (Серия "Приключения зайчонка Коси")
462. ВА796142 Кривий М. В. Дірка від кохання : гумор та сатира / Микола Кривий. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 334 с. : іл.
463. АО273580 Кульбовський М. М. Мудринки - 2 : приповідки, притчі / М. Кульбовський. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 102 с.
464. ВА796138 Лабадзе К. От империи зла до империи терроризма / Каха Лабадзе. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 90 с.
465. ВА803771 Літературна мозаїка. 3 клас : зб. худож. та наук.-пізнав. творів для позакл. читання : нова програма / [упоряд.] В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2016. - 135 с. : іл. - (Позакласне читання)
466. В356310/11 "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", ювілейний міжнародний молодіжний форум (20 ; 2016 ; Харків) Матеріали 20-го ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті", 19-21 квітня 2016 р. Т. 11: Конференція "Українська державність, мова, культура в інформаційному тисячолітті". - 2016. - 117 с.
467. ВА803778 "Перспективи розвитку філологічних наук", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2016 ; Київ).Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку філологічних наук" (13-14 травня 2016 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2016. - 147 с. - (Молодий вчений. Конференція)
468. СО34529 Матеуш В. О. Студентська історія та Іван Франко: Історія фармацевтичного курсу Львівського медінституту 1971-1976 років через призму франкознавства : [спогади, роздуми, дослідження] / Віталій Матеуш. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 79 с. : іл.
469. Р130728 Мерсмеєр У. Відважна Евеліна на Південному полюсі : [для читання дорослими дітям] / Улла Мерсмеєр ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
470. Р130727 Мерсмейер У. Отважная Эвелина на Южном полюсе : [для чтения взрослыми детям] / Улла Мерсмейер ; [пер. с англ. С. Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - [32] с. : цв.ил. - (Серия "Акварель")
471. Р130730 Метцмаєр К. Котяча банда : [для читання дорослими дітям] / Катаріна Метцмаєр ; іл. Грегуара Мабіра ; [пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - [32] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
472. АО273571 Миленти Е. На расстоянии шёпота : [сб. поэзии] / Елена Миленти ; [сост. Сергей Главацкий]. - Одесса : Бондаренко М. А., 2016. - 206, [5] с. : фот.
473. ВА803762 Монтгомері Л. -М. Діти з Долини Райдуг : роман / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. Анни Вовченко. - Львів : Урбіно, 2016. - 262, [1] с.
474. ВА804027 Мулеса В. В. Листова повінь : іст. поеми, п'єса / Василь Мулеса. - Ужгород : Патент, 2016. - 103 с. : іл.
475. ВА803727 Мусий В. Б. "...Глядя задумчиво в небо широкое": человек и природа в произведениях И. С.Тургенева 1840-1850-х гг. : монография / В. Б. Мусий ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. мировой лит. филол. фак. - Одесса : Печатный дом, 2016. - 172 с.
476. СО34523 Найкращі казки світу : [для мол. шк. віку] / [упоряд. В. П. Товстий]. - Харків : Промінь, 2015. - 239 с. : кольор. іл.
478. ВА803772 Наумчук В. І. Веселкове розмаїття : зб. худож. і наук.-пізнав. творів для позакл. читання в 2-му кл. / В. І. Наумчук, М. М. Наумчук. - Тернопіль : Астон, 2016. - 135 с. : іл. - (Позакласне читання)
479. Р130734 Носовська А. А. Час відрощувати крила : [лірика] / Алла Носовська. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2016. - 44, [3] с.
480. ВА803933 Огнищани : літ.-мистец. альм. / [за ред. М. М. Шмаля]. - Броварі : АНФ Груп, 2016. - 223, [12] с. : фот.
481. ВА796132 Омельчук В. В. Думки проти течії / Володимир Омельчук. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 171 с.
482. ВА804033 Оробинская М. В. Русская рок-поэзия: моделирование глубины текста : монография / М. В. Оробинская. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2016. - 164 с.
483. ВА803890 Пасічник А. Є. Чаша благочестя : [поезія з християн. підтекстом] / Анатолій Пасічник. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 51 с.
484. Р130723 Первая большая раскраска. [Зайчик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
485. Р130724 Первая большая раскраска. [Осьминог]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
486. Р130725 Первая большая раскраска. [Самолётик]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - [14] с. : ил.
487. Р130726 Пилипенко О. Е. Суперхвост : [для чтения взрослыми детям] / Ольга Пилипенко ; ил. Ирины Потапенко. - Харьков : Виват, 2016. - 23, [6] с. : цв.ил. - (Серия "Акварель")
488. Р130729 Пилипенко О. Є. Суперхвіст : [для читання дорослими дітям] / Ольга Пилипенко ; іл. Ірини Потапенко. - Харків : Віват, 2016. - 23, [6] с. : кольор. іл. - (Серія "Акварель")
489. ВА803723 Пилипенко С. Н. От сердца к сердцу : эссе и стихи / Сергей Пилипенко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 62 с.
490. ВА803743 Пихтовникова Л. С. Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. - 163 с.
491. ВА804028 Поллак М. Отруєні пейзажі : [зб. есе] / Мартін Поллак ; з нім. пер. Неля Ваховська. - Чернівці : Книги-XXI, 2015. - 109 с. : фот. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliotek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens")
492. Р130742 Практичні завдання з перекладу економічних текстів з навчальної дисципліни "Практикум з перекладу текстів у бізнес-діяльності" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Кобринець О. С.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 46 с.
493. ВА803920 Руа С. После грозы : роман / Сюзан Руа ; [пер. с фр. Натальи Чистюхиной]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 236, [2] с.
494. ВА803790 Рубашевський В. В. Золоті гони, або Лідихівка хліборобська : повість-есе / Володимир Рубашевський ; [упоряд., ред. М. Мачківський]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 203 с. : фот.
495. ВА803900 Сагаровський А. А. Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини) / [А. А. Сагаровський] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 226 с.
496. ВА803724 Саєнко В. Л. Незабутнє : вірші / Валентина Саєнко. - Кіровоград : Ексклюзив Систем, 2016. - 119 с.
497. ВА803717 Санченко А. Земля Георгія : повісті / Антон Санченко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 415 с.
498. СО34521 Свято казок : [укр. нар. казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [худож. І. В. Сєргєєва]. - Харків : Сінтекс, 2015. - 94, [1] с. : кольор. іл.
499. АО273572 Севернюк Т. А. Листя, що не опадає... Зблиски / Тамара Севернюк. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 207 с. : іл.
500. ВА803716 Сент-Экзюпери А. Маленький принц : [аллегор. повесть] / Антуан де Сент-Экзюпери ; [пер. на укр. Н. Радужной ; пер. с фр. Норы Галь ; ил. Антуана де Сент-Экзюпери]. - Київ : Київський будинок книги, 2015. - 281, [2] с. : ил.
501. АО273579 Сердунич Л. А. Зайдам - зась! : поезія, проза / Любов Сердунич. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 80 с. : іл.
502. ВА804029 Скаб М. С. Вступ до слов'янської філології : навч. посіб. / Мар'ян Скаб, Оксана Даскалюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2016. - 95 с. : іл.
503. Р130756 Спірякіна В. П. Буськова подяка : [казки для дітей] / Віра Спірякіна ; Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгр. літераторів України". - Хмельницький : Цюпак А. А., 2016. - 27 с. : іл. - (Бібліотечка альманаху "Медобори" ; вип. 15)
504. ВА803784 Столяренко О. В. Англійська мова для студентів інженерно-будівельних спеціальностей : навч. посіб. / О. В. Столяренко, І. С. Степанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 79 с.
505. ВА803930 Талалай Л. М. Неурахований час : поезії / Леонід Талалай. - Київ : Український письменник, 2006. - 182, [1] с.
506. Р130757 Тексти та практичні завдання з навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова" для студентів ІІІ та ІV курсів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Решетняк І. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 42 с.
507. ВА803721 Теревені аж до ранку / [М. Братко та ін.]. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 147, [10] с. : іл. - (Книжка не для полички)
508. ВА803722 Трохим С. 1986. Чорнобильські хроники: Людський фактор. Замовчування правди. Зона відчуження. Параліч майбутнього. Мутація / [Сергій Трохим]. - Брустурів : Дискурсус, 2016. - 223 с.
509. ВА803729 Українська мова як іноземна : тимчас. програма навч. дисципліни для підгот. англомов. студентів у ВНЗ МОЗ України галузі знань 22 "Охорона здоров'я" / ДУ "Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ України" ; [розроб.: Луцак С. М. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2016. - 179, [1] с. : табл.
510. ВА803767 Українська мова. Тестові завдання. 5-11 класи : посібник / [авт.-уклад.: Н. В. Гуйванюк та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Н. В. Гуйванюк. - Київ : Академія, 2015. - 501 с. - (Тести)
511. ВС61144 Українські казки : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / іл. Марини Антипової. - Київ : Країна Мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 213, [2] с. : кольор. іл.
512. ВА796139 Усі інші : історії про кохання, насильство і пам'ять : із сучас. нім. прози / [Ульрике Альмут Зандиґ та ін.] ; пер. за ред. Юрка Прохаська ; [упоряд.: М. Іваницька, Т. Супрун ; пер. з нім.: В. Білокриницька та ін.]. - Київ : Критика, 2015. - 306, [4] с. : іл.
513. ВА803761 Файн Е. Борошняні немовлята : [повість : для серед. шк. віку] / Енн Файн ; пер. з англ. Тетяна Савчинська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 175 с.
514. В356309/1 Фомбель, Тімоте де Тобі Лолнесс. Кн. 1: На волосину від загибелі / пер. з фр. Мія Марченко ; [худож. Ф. Пляс]. - 2016. - 365, [2] с. : іл.
515. ВА796140 Фоґель Д. Фігури днів / Дебора Фоґель ; пер. з їдишу Юрка Прохаська. - Київ : Дух І Літера, 2015. - 174, [1] с. : іл.
516. ВА803934 Харитонова Р. Я вийшла заміж за поета : [повість-спогад : оповідання : епістолярій] / Раїса Харитонова. - Київ : Фенікс, 2014. - 350, [1] с. : фот.
517. Р130737 Цимбалюк М. П. Витязі Савур-могили : [літ. казки] / Михайло Цимбалюк. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2015. - 23 с. : іл.
518. ВА803810 Чернышев Ю. И. Одной крови : [рассказы, эссе, очерки, статьи] / Чернышев Ю. И. ; [худож. В. Вознюк]. - Житомир : Азъ есмъ, 2016. - 153, [2] с. : ил. - (Библиотека журнала "Ковчег")
519. ВС61147 Чумак Н. П. Français. Французька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. - Київ : Освіта, 2016. - 207 с. : іл.
520. ВС61143 Що? Чому? Навіщо? Велика книга запитань та відповідей : [пер. з ісп.]. - Київ : Країна мрій, 2016. - 511 с. : кольор. іл.
521. Р130735 Щур В. В. Петрушка-іноземець : (за одноймен. твором С. Маршака) / Володимир Щур ; Дит. театр. студія "Світлячки" Поділ. культур.-просвітн. центру ім. М. К. Реріха. - Хмельницький : Цюпак А. А. [вид.], 2016. - 15 с. : іл.
522. ІВ222722 Apparao G. V. Girls for sale : a play from colonial India / Gurajada Apparao ; transl. from Telugu by Velcheru Narayana Rao. - Bloomington ; Indianapolis, Indiana : Indiana univ. press, 2007. - XIV, 226 p.
523. ІВ222723 Dante Alighieri Inferno / Dante Alighieri ; transl., introd. and notes by Mary Jo Bang ; ill. by Henrik Drescher. - Minneapolis, Minnesota : Graywolf press, 2012. - 344 p.
524. ІВ222721 Ovid Metamorphoses / Ovid ; transl. by Rolfe Humphries. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana univ. press, 1984. - XIV, 402 p.
525. ВА803750 Ніколаєнко О. В. English for tourism : навч. посіб. з англ. мови проф. спрямування для студентів спец. "Туризм" : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти / О. В. Ніколаєнко, Т. О. Ушата ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 336 с. : іл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка