Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка5/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,86 Mb.
1   2   3   4   5

Мистецтво. Мистецтвознавство
526. РА424205 Гоблик О. В. Музичні твори "Ave Maria": жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гоблик Олександра Вікторівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2016. - 19 с.
527. РА424158 Жулковський Б. Є. Жанр кондака в українському церковно-монодійному співі XV - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Жулковський Богдан Євгенович ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. - 16 с.
528. РА424204 Комаревич І. Л. Психологічні та соціоісторичні компоненти музично-сценічної життєтворчості Соломії Крушельницької : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Комаревич Іванна Леонідівна ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. - Львів, 2016. - 16 с.
529. РА424221 Лозенко К. О. Синестезія як спосіб осягнення смислу музичного твору: теорія і практика XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лозенко Катерина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. - [17] с.
530. РА424226 Мельник А. О. Тенденції жанрово-стильової динаміки української скрипкової мініатюри другої половини XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Мельник Алла Олексіївна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків, 2016. - 16 с.
531. РА424136 Ус В. Ф. Композиційні принципи та технологічні засади формотворення православних надгробків кінця XIX - початку XX століття (на прикладі Лук'янівського цвинтаря м. Києва) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Ус Вікторія Феліксівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 20, [1] с. : рис.
532. ВА803926 Куліш О. А. Монументальне мистецтво : навч.-метод. посіб. / О. А. Куліш. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 71, [28] с. : кольор. іл.
533. ІВ222724 Kurin R. Madcap May: mistress of myth, men, and hope / Richard Kurin. - Washington : Smithsonian books, 2012. - XIV, 274 p. : phot.
534. ІВ222733 Arctic journeys, ancient memories: sculpture by Abraham Anghik Ruben / Nat. museum of natural history, Nat. museum of the Amer. Indian, Smithsonian inst. ; ed. by Letitia Burns O'Connor. - Washington : Arctic studies center, Department of anthropology, 2012. - 87 p. : ill.
535. ІВ222725 Sherinian Z. C. Tamil folk music as Dalit liberation theology / Zoe C. Sherinian. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana univ. press, 2014. - XXXVII, 344 p. : phot. - (Ethnomusicology multimedia)


Філософські науки. Психологія
536. РА424210 Архіпенко О. П. Психологічні особливості розладів статеворольової поведінки у жінок із залежністю від алкоголю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Архіпенко Олена Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : табл.
537. РА424070 Власенко І. А. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у професійній діяльності вчителя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Власенко Інна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20, [1] с.
538. РА423932 Карпець Л. А. Освітня реальність інформаційного суспільства: соціокультурні репрезентації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Карпець Любов Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 32 с.
539. РА424211 Сукачова О. М. Особливості адаптаційних розладів звільнених з рядів Збройних Сил України військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Сукачова Ольга Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 17 с. : табл.
540. РА423946 Тимків І. М. Історична пам'ять у навчальних та виховних практиках політичного виховання (філософсько-освітня рефлексія) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Тимків Ірина Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 17 с.
541. РА423986 Шаумян О. Г. Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Шаумян Олена Геворківна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2016. - 21 с. : табл.
542. АО273582 Бретт Р. Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього життя / Регіна Бретт, двічі фіналіст Пулітцерів. премії ; [пер. з англ. Віри Кучменко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 287 с.
543. ВА803568 Загорулько М. А. "Чернігівські Афіни": від Бароко до Постмодерну в естетиці : [монографія] / Марія Загорулько, Володимир Личковах. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 271 с. : іл.
544. ВА803735 Коновальчук В. І. Творча особистість у просторі освіти : монографія / Валентина Коновальчук. - Умань : Жовтий О. О., 2016. - 356 с.
545. ВА804047 Лактіонова А. В. Філософія дії : монографія / А. В. Лактіонова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 367 с.
546. ВА803915 Підбуцька Н. В. Психологічні основи професіоналізму інженера: структура, динаміка та закономірності розвитку : монографія / Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Діса плюс, 2016. - 295 с. : рис., табл.
547. ВА803742 Полоролевая психология : монография / [А. С. Кочарян и др.] ; под ред. д-ра психол. наук, проф. А. С. Кочаряна ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 235 с. : рис., табл.
548. ВА803754 Прикладна психологія : навч. посіб. / [В. М. Павленко та ін. ; за ред. В. М. Павленко] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 531 с. : рис., табл.
549. ВА803746 Психология общения : учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост.: В. И. Пономарев и др.]. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. - 267 с.
550. ВА803912 Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія і сучасний діалог цивілізацій" для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. О. Стрижко]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 50 с. : табл.
551. ВА803711 Сімко Р. Т. Історія експериментальної психології (від передумов до перших наукових шкіл) : навч.-метод. посіб. / Сімко Р. Т., Шинкарюк А. І. - Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2014. - 135 с.
552. ВА804030 Слободянюк І. А. Гуманістична психологія і психотерапія : навч. посіб. / Ігор Слободянюк, Жанна Сидоренко. - Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2016. - 175 с.
553. ВА803730 Третьяков В. К. Линия судьбы. Субъективная реальность : [проза, стихи] / Владимир Третьяков. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2015. - 206 с.
554. ВС61159 Шабанова Ю. А. Теософия: история и современность : монография / Ю. А. Шабанова ; Гос. вуз "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2016. - 161 с. : ил.
555. ВА803812 Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей : монографія / Шандрук Сергій Костянтинович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 357 с. : рис., табл.
556. ВА803801 Шебанова В. І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма-патологія" : монографія / Шебанова Віталія Ігорівна. - Херсон : Вишемирський В. С., 2016. - 610 с. : рис., табл.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка