Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологійСторінка1/3
Дата конвертації30.10.2017
Розмір0,64 Mb.
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 07.11.2016 до 11.11.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. ВА805399 Исак А. Охрана окружающей среды: приоритеты европейской интеграции для Молдовы / [Андрей Исак ; ред. И. Тромбицкий]. - Кишинёв : Eco-TIRAS, 2015. - 104 с. : ил.
2. ВС61434 Трикоз С. В. Природознавство. 2 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / С. В. Трикоз. - Київ : Либідь, 2016. - 95 с. : кольор. іл.


Фізико-математичні науки
3. РА424789 Борщагівський Є. Г. Мікроскопія ближнього поля та застосування функціоналізованих зондів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Борщагівський Євген Григорович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 29 с. : рис.
4. РА424808 Зінченко А. Ю. Комп'ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Зінченко Артем Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
5. РА425057 Ільків В. Я. Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпозитів SiO2/AL2O3/TiO2 і зарядову ємність літієвих джерел струму з катодами на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ільків Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
6. РА424800 Касянюк Д. С. Керування фазою та поляризацією світла і транспортування мікро- та наночастинок за допомогою рідкокристалічних структур з топологічними дефектами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Касянюк Денис Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 25 с. : рис.
7. РА424813 Кнопова В. П. Локальні властивості розподілу та траєкторій процесів типу Леві : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кнопова Вікторія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 34 с.
8. РА424756 Крутій Ю. С. Розробка методу розв'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінними неперервними параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Крутій Юрій Сергійович ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2016. - 36 с. : рис.
9. РА425063 Малинич С. З. Локалізовані електромагнітні збудження у металевих та метал-діелектричних наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Малинич Сергій Захарович ; НАН України, Ін-т фізики напіпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
10. РА425062 Миронюк Д. В. Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Миронюк Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
11. РА424925 Муляревич О. В. Розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Муляревич Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 22 с. : рис., табл.
12. РА424924 Нікірін В. А. Процеси іонної модифікації та синтезу термохромних плівок оксиду ванадію та вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Нікірін Віктор Андрійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
13. РА424983 Різак І. М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 39 с. : рис.
14. РА425058 Руденко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Руденко Ніна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
15. РА424998 Скосаренко Ю. В. Динаміка та стійкість оболонок нульової гауссової кривини з конструктивними особливостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Скосаренко Юрій Валентинович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 42 с. : рис., табл.
16. РА424958 Слуцький О. В. Пакувальна фрактальна розмірність та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Слуцький Олександр Васильович ; Ін-т математики НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
17. ВА805364 Ветчинкина З. К. Электричество и магнетизм : учеб.-метод. пособие по курсу "Общая физика" для студентов всех специальностей и всех форм обучения / З. К. Ветчинкина, Е. А. Любченко, Т. В. Таврина ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 165 с. : рис.
18. Р131075 Гайда В. Я. Фізика. Самостійні роботи. 7 [клас] : [посібник] / В. Я. Гайда. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 43 с. : табл., рис.
19. Р131073 Гайда В. Я. Фізика. Самостійні роботи. 8 [клас] : [посібник] / В. Я. Гайда. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 35, [1] с. : табл., рис.
20. В131069 Гаюк В. Г. Теория взаимодействия физических тел : монография / В. Г. Гаюк, Е. В. Гаюк. - Кременчуг : Щербатых А. В., 2016. - 20 с. - (Научно-техническая библиотека)
21. Р131064 Засєкіна Т. М. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 клас : [навч. посіб.] / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. - Київ : Світоч, 2016. - 47 с. : мал., табл.
22. ВА805363 Копелиович А. И. Теоретическая физика : текст лекций по курсу "Теоретическая физика" для студентов всех специальностей и всех форм обучения / А. И. Копелиович, Е. А. Любченко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 199 с. : рис.
23. ВА805340 Копилов С. А. Професор І. М. Конет : до 65-річчя від дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / С. А. Копилов ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. - 223 с. : фот.
24. ВС61453 Рівкінд Ф. М. Математика, 2 : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - Київ : Освіта, 2016. - 159 с. : кольор. іл.
25. ВА805349 Романенко А. А. Квантовая теория гравитации : основы энергет. теории строения материал. мира / А. А. Романенко. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 230 с. : рис.


Хімічні науки
26. РА424811 Єдаменко Д. В. Розділення і визначення біологічно активних органічних речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих фаз : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Єдаменко Дар'я Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
27. РА425041 Крикля Л. С. Фазові рівноваги в подвійних і потрійних системах гафнію з тугоплавкими металами групи платини : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Крикля Людмила Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
28. ВА805269 Піх З. Г. Каталіз в хімії та технології : підруч. для студентів спец. 161 "Хімічні технології та інженерія" ВНЗ / Піх З. Г., Мельник Ю. Р., Мельник С. Р. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Бадікова Н. О., 2016. - 285 с. : рис., табл.
29. ВА805324 Яворський В. Т. Основи теоретичної хімії : підручник / Віктор Яворський ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 378 с. : рис., табл.


Науки про Землю
30. РА424804 Кулініч М. Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров'я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
31. РА425065 Лубков М. В. В'язкопружні та теплові процеси в геодинаміці (дослідження в рамках варіаційної скінчено-елементної методики) : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Лубков Михайло Валерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. - Київ, 2016. - 44 с. : рис., табл.
32. РА424969 Павельчук Є. М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
33. ВС61420 Бойко В. М. География : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / В. М. Бойко, И. Л. Дитчук, Л. Б. Заставецкая. - Каменец-Подольский : Абетка, 2016. - 295 с. : рис., табл.
34. ВС61450 Бойко В. М. Географія, 8 : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, І. Л. Дітчук, Л. Б. Заставецька. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2016. - 295 с. : кольор. іл., табл., карти
35. Р131062 Бойко В. М. Зошит для практичних робіт з географії. 6 клас / В. М. Бойко. - Харків : Сиция, 2016. - 47 с. : мал., табл.
36. Р131071 Власов Н. Г. Река Псёл как составляющая экологии Сум / Н. Г. Власов. - Сумы : Мрія, 2016. - 23 с.
37. ВА805390 Вопросы адаптации хозяйственной и иной деятельности человека в бассейне р. Неман к изменению климата : материалы междунар. семинара, г. Минск, 12-13 сент. 2014 г. / Междунар. обществ. орг. "Экопроект". - Минск : Бэлсэнс, 2014. - 95 с. : ил.
38. ВС61451 Географія, 7 : підруч. для 7 кл. / О. М. Топузов [та ін.]. - Київ : Картографія, 2015. - 287 с. : карти, рис., табл.
39. ВС61421 Гільберг Т. Г. Географія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко. - Київ : Грамота, 2016. - 271 с. : мал., табл.
40. ВА805138 Донбасс (геофизика, глубинные процессы) : монография / В. В. Гордиенко [и др.] ; НАН Украины, Ин-т геофизики им. С. И. Субботина. - Киев : Логос, 2015. - 157, [2] с. : рис., табл.
41. ВА805389 Участие общественности в управлении трансграничными речными бассейнами : материалы междунар. семинара, г. Гродно, 24-25 окт. 2014 г. / Междунар. обществ. орг. "Экопроект". - Минск : Бэлсэнс, 2014. - 82 с. : ил.
42. ВА805148 Шнюков Е. Ф. Флюидогенная минерализация грязевых вулканов Азово-Черноморского региона : [монография] / Е. Ф. Шнюков ; НАН Украины, Гос. науч. учреждение "Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования". - Киев : Логос, 2016. - 194 с. : рис., табл.


Біологічні науки
43. РА425053 Власенко А. С. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Степу України (стуктура, репрезентативність культивування, фітоценодизайн) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.01 / Власенко Анастасія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
44. РА424944 Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Грицай Наталія Богданівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
45. РА424994 Ільєнко І. М. Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імунокомпетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромінення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01, 03.00.15 / Ільєнко Ірина Миколаївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". - Київ, 2016. - 38 с. : рис., табл.
46. РА424821 Крохмаль І. І. Еколого-біологічні детермінанти успішності інтродукції трав'янистих багаторічників в степовій зоні України : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Крохмаль Ірина Ігорівна ; НАН України, Нац. ботан. сад. ім. М. М. Гришка. - Київ, 2016. - 51 с. : рис., табл.
47. РА424919 Куклін А. В. Експресія генів вродженого імунітету в інтактних гепатоцитах та печінці щура під час її регенерації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Куклін Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
48. РА424785 Мацишин М. Й. Розробка афінних біосенсорних систем для детектування мутацій, пов'язаних з Рh'-позитивною лейкемією та резистентними формами туберкульозу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Мацишин Микола Йосипович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
49. РА424972 Приходько А. О. Пошук нових інгібіторів протеїнкінази СК2 серед похідних 4Н-4-хроменону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.10 / Приходько Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
50. РА424986 Сидоренко В. В. Особливості аерації і тепломасопереносу в культуральних середовищах методом дискретно-імпульсного введення енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Сидоренко Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
51. РА424949 Тугай А. В. Вплив хронічного опромінення на ґрунтові мікроміцети зони відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Тугай Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
52. РА425066 Цимбалюк З. М. Паліноморфологічні особливості представників порядку Lamiales s. L.: філогенетичне значення та напрямки еволюції : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Цимбалюк Зоя Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2016. - 48 с. : рис.
53. ВС61446 Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Жолос [та ін.]. - Київ : Освіта, 2016. - 303 с. : кольор. іл., табл.
54. ВС61441 Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Жолос [та ін.]. - Харків : ФОЛІО, 2016. - 303 с. : кольор. іл., табл.
55. СО34645 Гістологічна будова органів ротової порожнини. Будова зубів : навч. посіб. / [Л. В. Васько та ін.] ; Сум. держ. ун-т, Мед. ін-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 56 с. : рис.
56. ВА805154 Драчук С. П. Біомеханіка людини. Тлумачний словник-довідник / С. П. Драчук, В. Ю. Богуславська, О. Г. Сокольвак. - Вінниця : Нілан, 2016. - 339 с. : рис., табл.
57. ВА805339 Капустян В. В. Ботанічний сад ім. академіка О. В.Фоміна в період 1974 - 2012 рр. / В. В. Капустян ; Ботан. сад ім. О. В. Фоміна, КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ : Знання України, 2016. - 167 с. : фот.
58. СО34652 Мирна Л. А. Біологія. 8 клас. Поглиблене вивчення : лаб. дослідж., лаб. роботи, практ. роботи, дослідн. практикум, проекти / Л. А. Мирна, В. О. Віркун, М. Ю. Бітюк. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 59 с. : мал., табл.
59. ВА805396 Шабанова Г. А. Степная растительность Республики Молдова / Г. А. Шабанова ; [науч. ред. Т. А. Попова]. - Кишинев : Eco-TIRAS, 2012. - 264 с. : рис., табл., фот. цв.
60. ВА805132 Щербина Т. І. Шкільний курс біології людини : навч. посіб. / Щербина Т. І., Кузьменко В. В. - Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2016. - 98, [1] с. : табл.


Енергетика. Радіоелектроніка
61. РА425052 Зазерін А. І. Активні фільтри на тонкоплівкових п'єзоелектричних резонаторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Зазерін Андрій Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
62. РА425051 Зенів І. О. Методика покращення характеристик твердотільних надвисокочастотних генераторних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Зенів Ірина Онуфріївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2016. - 18 с. : рис.
63. РА424765 Зорі С. А. Високопродуктивні методи та апаратно-програмні засоби реалістичної просторової візуалізації для систем тривимірної комп'ютерної графіки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Зорі Сергій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Красноармійськ, 2016. - 42 с. : рис.
64. РА424999 Крицький В. Б. Чисельне моделювання динаміки захисних оболонок атомних електростанцій при короткочасних навантаженнях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Крицький Володимир Борисович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
65. РА425064 Литвиненко Т. М. Підвищення енергоефективності формувачів високовольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Литвиненко Тарас Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
66. РА424971 Прогонов Д. О. Структурні методи пасивного стегоаналізу цифрових зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Прогонов Дмитро Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
67. РА424906 Сірий О. А. Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Сірий Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 26 с. : рис., табл.
68. РА424953 Тавров Д. Ю. Моделі, методи та інформаційна технологія забезпечення групової анонімності даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Тавров Данило Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 25 с. : рис.
69. ВА424965 Чернодуб А. М. Навчання динамічних нейронних мереж на задачах довгострокового прогнозування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чернодуб Артем Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
70. РА424819 Шатернік А. В. Закономірності формування магнетронним методом надпровідних плівок дибориду магнію та багатошарових структур на їх основі для електронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шатернік Антон Володимирович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
71. РА424796 Штогріна О. С. Інформаційна технологія створення та використання баз нечітких знань із застосуванням метаграфів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Штогріна Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
72. ВС61440 Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [А. М. Гуржій та ін.]. - Львів : Світ, 2016. - 294, [1] с. : рис., табл.
73. ВС61428 Коршунова О. В. Зошит-конспект з інформатики. 5 клас : для учнів, які вивч. інформатику в 2-4 кл. : [навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.] / О. В. Коршунова, І. О. Завадський. - Київ : Освіта, 2016. - 112 с. : кольор. іл., табл. - (За новою програмою)
74. ВС61454 Ломаковская А. В. Информатика, 4 : учеб. для 4 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / А. В. Ломаковская, Г. А. Проценко, И. Я. Ривкинд. - Киев : Освита, 2016. - 176 с. : цв. ил.
75. ВА805360 Хайрова Н. Ф. Основы программирования на С++ : учеб. пособие / Н. Ф. Хайрова, О. Я. Канищева, З. А. Кочуева ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 176 с. : рис., табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
76. РА424980 Боярчук Я. А. Інноваційна технологія виробництва спирту з крохмалевмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Боярчук Ярослав Андрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
77. РА424762 Гулієнко С. В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Гулієнко Сергій Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
78. РА424988 Дмитренко Н. В. Вплив стану води на теплофізичні властивості та процес сушіння рослинної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Дмитренко Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
79. РА424936 Кузьменко І. О. Формування споживних властивостей натуральних консервів з овочево-фруктової сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Кузьменко Ігор Олексійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 25 с. : рис., табл.
80. РА424927 Настенко О. В. Моделювання процесів інерційно-фільтруючої сепарації газорідинних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Настенко Ольга Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20 с. : рис., табл.
81. РА424952 Тринкаль О. В. Удосконалення технології столових білих вин із сортів винограду нової вітчизняної селекції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Тринкаль Ольга Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
82. РА424818 Шмегера Р. С. Закономірності формування структури і властивостей алмазовмісних композитів з багатокомпонентною зв'язкою на основі Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Шмегера Роман Сергійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
83. РА424935 Юдіна Т. І. Наукове обґрунтування технологій структурованої кулінарної продукції з використанням концентратів сколотин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.16 / Юдіна Тетяна Іллівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2016. - 47 с. : рис., табл.
84. ВА805354 Матеріальні технологічні і теплові розрахунки в курсовому та дипломному проектуванні : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 7.05130102 "Хімічні технології органічних речовин" та 7.05130111 "Хімічні технології харчових добавок і косметичних засобів" ден. та заоч. форм навчання / Л. В. Кричковська [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 119 с. : рис., табл.
85. АО273655 Науменко О. П. Навпростець по ланах, баюрах і водоймах на пневматичних шинах "Дніпрошина" / О. П. Науменко, Л. Є. Грудзинська, М. О. Науменко ; [під ред. О. П. Науменка]. - Дніпро : ІМА- прес, 2016. - 303 с. : рис., табл.
86. ВА805353 Расчет и проектирование выпарных установок : учеб. пособие по курс. проектированию по дисциплине "Процессы и аппараты химических производств" для студентов хим. специальностей всех форм обучения / [В. А. Коцаренко и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 159 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка