Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництваСторінка2/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4   5

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
99. РА418055 Мусій Л. Я. Розроблення технології кисловершкового масла з пробіотичними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Мусій Любов Ярославівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис., табл.
100. Р128791 Альхабаш Е. А. Слоеное тесто / Е. А. Альхабаш. - Харьков : Аргумент Принт : Виват, 2015. - 43 с. : цв.ил. - (Лучшие рецепты) (Приятного аппетита)
101. Р128760 Альхабаш О. А. Листкове тісто / О. А. Альхабаш. - Харків : Віват : Аргумент Принт, 2015. - 43 с. : кольор. іл. - (Найкращі рецепти) (Смачного)
102. ВА794744 Біленька І. Р. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в харчовій промисловості : підруч. для ВНЗ / І. Р. Біленька, Я. Г. Верхівкер, А. К. Д'яконова ; [за заг. ред. І. Р. Біленької] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Поліграф, 2008. - 274 с.
103. ВА794737 Дідух Н. А. Заквашувальні композиції для виробництва молочних продуктів функціонального призначення : [монографія] / Н. А. Дідух, О. П. Чагаровський, Т. А. Лисогор ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Поліграф, 2008. - 233 с. : рис., табл.
104. ВА794655 Ерайзер Л. М. Перероблення полімінеральних руд Прикарпаття в калійні добрива методом сульфатного вилуговування : [монографія] / Л. М. Ерайзер, Л. В. Іванченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Екологія, 2015. - 134 с. : рис., табл.
105. ВА794738 Иванова Л. А. Процессы формообразования гетерогенных керамических систем : [монография] / Л. А. Иванова, Н. О. Косицын ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Одесса : Полиграф : Шляхи, 2008. - 122 с. : рис., табл.
106. ВА794736 Иванова Л. А. Теория и технология тепловой обработки овощей без воды и жиров : [монография] / Л. А. Иванова, И. И. Шофул ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Одесса : Полиграф : Шляхи, 2008. - 151 с. : рис., табл.
107. ВА794749 Проблемы развития современных комбикормовых технологий : материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 115-летию со дня рождения проф. Демидова П. Г., 26-27 июня 2008 г., г. Одесса / Одес. нац. акад. пищевых технологий ; [под ред. Б. В. Егорова, А. В. Макаринской]. - Одесса : Полиграф, 2008. - 150, [1] с. : рис., табл.
108. ВС59589 Самые вкусные торты. Сладкие и закусочные. Более 300 рецептов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 174, [1] с. : цв.ил.
109. ВА794716 Степанова И. В. Вкусные фантазии из бананов : [забав. зверушки, веселые человечки, чудес. цветы] / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95, [1] с. : цв.ил. - (Школа кулинарных украшений) (Простая техника - удивительный результат!)
110. ВА794721 Степанова И. В. Вкусные фантазии из цитрусовых : [забав. зверушки, веселые человечки, чудес. цветы] / И. В. Степанова, С. Б. Кабаченко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 95 с. : цв.ил. - (Школа кулинарных украшений) (Простая техника - удивительный результат!)
111. СО33836 Харчова промисловість : кат. бібліогр. описів нормат. док., 2015 / [упоряд.: Ковальова І. В., Павлюкова В. А. ; за заг. ред. Глуховського Ю. А.]. - Львів : Леонорм-Стандарт, 2015. - 146 с. - (Нормативна база підприємства)


Соціологія. Демографія
112. РА418017 Крупник І. Р. Особливості уявлень дітей трудових мігрантів про майбутнє сімейне життя : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Крупник Іван Романович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
113. ВА794885 "Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Одеса).Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції "Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності", 13-14 лютого 2015 року / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки ; [за заг. ред. Д. В. Яковлева]. - Одеса : Гельветика, 2015. - 279 с. - (Чорноморський дослідницький політологічний проект)
114. В355868/1 Нельга, Олександр В'ячеславович Українська етносоціологія. Ч. 1. - 2015. - 538, [1] с. : рис., табл.
115. ВА794644 Новые идеи в социологии : монография / [Авксентьев В. А. и др.] ; отв. ред. чл.-кор. РАН Ж. Т. Тощенко ; Науч. совет Отд-ния обществ. наук РАН "Новые явления в обществ. сознании и соц. практике" [и др.]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. : рис., табл. - (Magister)
116. СО33832 Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2015 року : стат. зб. / Держ. служба статистики України. - Київ : Держ. служба статистики України, 2015. - 348 с. : табл.
117. ВС59592 Социальные факторы этнической нетерпимости : итоги междисциплинар. исслед. / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, Рос. акад. наук ; под ред. В. В. Степанова и В. А. Тишкова. - М. : ИЭА РАН, 2014. - 364 с. : табл., рис.
118. Р128734 Хитра З. М. Я у світі. 4 клас : робоч. зошит : до підруч. О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової "Я у світі. 4 клас" / З. М. Хитра, Л. М. Глухенька. - Харків : Весна, 2015. - 48, [1] с. : іл.
119. ВА794879 Чекштуріна В. М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В. М. Чекштуріна ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : Індустрія, 2015. - 314 с. : рис., табл.


Історія. Історичні науки
120. РА418057 Коломийчук О. Ю. Осінньо-зимові календарні звичаї та обряди бойків у другій половині XIX - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коломийчук Олександр Юрійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
121. РА418030 Стрільчук В. В. Україна - Польща: транскордонне співробітництво в культурній сфері (90-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Стрільчук Віталій Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 19 с.
122. ВА794772 Борисенко О. Кримська хроніка : [проза] / Олександр Борисенко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 75 с. : фот. кольор.
123. ВА795048 Галатир В. В. Місцеві органи державної влади гетьманату в Правобережній Україні (квітень-грудень 1918 р.) : монографія / [Віталій Галатир, Віталій Лозовий] ; Держ. архів Хмельниц. обл., Хмельниц. обл. громад. орг. архівістів та дослідників Поділля "Поклик віків". - Хмельницький : Мельник А. А., 2015. - 376, [3] с. : іл. - (Серія "Праці Державного архіву Хмельницької області" ; вип. 10)
124. ВА794922 Горошко С. І. Тріумф сучих синів. Трагедія українського селянства в контексті усної історії : [монографія] / Горошко С. І. - Жашків : С. І. Горошко [вид.], 2015. - 334 с. : табл., фот.
125. В345972/Т. 10, кн. 1 Грушевський, Михайло Сергійович Твори. Т. 10, кн. 1: Серія "Історичні студії та розвідки" (1924-1930) / Ін-т історії України ; голов. редкол. : Георгій Папакін (голов. ред) [та ін.] ; [упоряд., передм., комент. Оксана Юркова]. - 2015. - 572, [2] с. : рис.
126. В345972/Т. 46. кн. 10 Грушевський, Михайло Сергійович Твори. Т. 46, кн. 1: Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890-1914). Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви" / голов. редкол. : Георгій Папакін (голов. ред.) [та ін.] ; [упоряд., передм., комент. Віталій Тельвак]. - 2015. - 600 с. : іл.
127. ВА794634 Гуменюк Т. І. Гуманітарні науки в УРСР (західні області). 1944-1991 роки. Сучасна українська історіографія : [монографія] / Гуменюк Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2015. - 571 с.
128. ВА794931 Данилюк В. В. Два капітани з Подільського краю : [докум.-іст. нарис] / Володимир Данилюк. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 71 с. : фот. - (Героїчне минуле України)
129. ВА794605 Долинська М. Львів: простір на тлі мешканців (XIII-XIX ст.) : [нариси] / Мар'яна Долинська ; "Соборна Україна та її землі", Спіл. ініціатива акад. та освіт. середовищ Львова, Укр. катол. ун-т, Гуманітар. ф-т. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2015. - 165, [10] с. : іл.
130. ВС59582 Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства : зб. наук. пр. / [Бос Паскаль та ін.] ; за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко та Оксани Кісь ; [Ін-т народознавства НАН України та ін.]. - Київ : АРТ Книга, 2015. - 335 с. : іл.
131. В354999/3 Історична пам'ять Дніпропетровщини: події, факти, імена. Т. 3: Голгофа Дніпровського металургійного заводу / [уклад.: О. Ю. Слонєвський, Р. К. Терещенко]. - 2015. - 215 с.
132. ВА794681 Казимірова Н. І. Пам'ять... Історія... Вічність : [краєзнав. нариси] / Н. І. Казимірова, Л. С. Зибо. - Одеса : Астропринт, 2014. - 344 с. : фот.
133. ВС59628 Костюкович О. О. Їжа. Італійське щастя / Олена Костюкович ; передм. Умберто Еко ; [пер. В. Б. Чайковського] ; Італ. ін-т культури в Україні. - Харків : Фоліо, 2015. - 430, [129] с. : фот. - (Бібліотека італійської літератури)
134. ВА794883 Кушніренко І. К. Гуляйпільці - борці за Україну : [дослідження] / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 96, [1] с. : фот.
135. ВА794711 Ми - Олександрійці : [зб. ст.] / [авт.-упоряд.] Антоніна Жарко. - Кіровоград : Імекс, 2015. - 365, [2] с. : фот.
136. ВА794876 Михайленко Г.М. Олександр Лотоцький (1870-1939 рр.): інтелектуальна біографія історика : монографія / Галина Михайленко ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Гельветика, 2014. - 311 с. : іл.
137. ВА794742 Моргун Ф. Вибір України - порятунок природи і села : роздуми виборця / Федір Моргун. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 233, [2] с. : фот.
138. ВА794595 Науковий збірник з нагоди вшанування 70-річчя з дня народження та 45-річчя наукової діяльності професора Валентини Борисенко / [Борисенко В. К. та ін.] ; упоряд.: д-р іст. наук Марина Гримич, канд. іст. наук Олена Брайченко ; НДІ українознавства МОН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ : Дуліби, 2015. - 246, [1] с. : фот.
139. ВА795049 Науково-практична конференція по відзначенню 1005-ї річниці Степані, 9 жовтня 2010 року : наук. зб. / Рівнен. обл. краєзнав. музей. - Рівне ; Степань : В. Войтович, 2010. - 57, [1] с. : іл.
140. С11519/2 Нашому роду нема переводу. Славні династії та родини України. Т . 2/ [редкол.: Смолій В. А. та ін. ; авт. ідеї та упоряд. М. М. Хлонь]. - 2013. - 158, [1] с. : фот.
141. ВА794712 Пархоменко Ю. В. Доля обрала нас / Юрій Пархоменко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 203 с. : фот.
142. ВА794683 Працею звитяжною звеличені / [В. Д. Бойченко та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 95 с. : іл.
143. АО273078 Савченко В. А. Симон Петлюра / В. Савченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 126, [1] с. - (Знамениті українці)
144. ВА794650 Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / [Авдеев А. Г. и др.] ; отв. ред. акад. А. О. Чубарьян ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М. : Аквилон, 2014. - 575 с. - (Образы истории)
145. В354673/3 Ткаченко, Владимир Андреевич Диалог с собой и со временем. Кн. 3: Не имею права не жить. - 2015. - 363 с. : фот.
146. ВА795050 Толочко А. П. Очерки начальной Руси / Алексей Толочко. - Киев ; СПб. : Лаурус, 2015. - 333, [1] с.
147. ВА795022 Трембіцький А.М. Отаман Яків Шепель / Трембіцький А. М., Завальнюк К. В. - Хмельницький : Мельник А. А., 2015. - 320 с. : іл.
148. ВА794755 Трус Л. С. Трудно только первые десять лет / Леонид Трус. - Харьков : Права людини, 2015. - 350, [13] с. : фот.
149. ВА794596 Фенич В. І. Угорська Русь і "Ганнібалова присяга" Михайла Драгоманова: початки інтелектуального завоювання Закарпаття Україною : [іст. нарис] / Володимир Фенич ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Іст. ф-т, Каф. історії України. - Ужгород : Говерла, 2015. - 143 с. : карта
150. В355872/1 Человек, который не мог молчать.. Ч. 1. - 2015. - 333, [25] с. : фот.
151. В355872/2 Человек, который не мог молчать.. Ч. 2. - 2015. - 309, [25] с. : фот.


Економіка. Економічні науки
152. РА418053 Андросенко О. О. Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Андросенко Олена Олексіївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 21 с. : табл.
153. РА418070 Другова О. С. Оцінка конкурентного потенціалу підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Другова Олена Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
154. РА418013 Качур Р. П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Качур Роман Павлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
155. РА418015 Король С. А. Методи управління економічною ефективністю промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Король Світлана Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с. : рис.
156. РА418011 Косенко Н. В. Моделі та методи формування команди проекту з урахуванням професійних і особистісно-психологічних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Косенко Наталія Вікторівна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2015. - 20 с.
157. РА418014 Кравченко Є. О. Управління державним боргом України з використанням інструментів фондового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кравченко Єлизавета Олександрівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 20 с. : рис.
158. РА418048 Соляннік К. В. Забезпечення розвитку транзитного потенціалу транспортної системи України на євразійському просторі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Соляннік Катерина Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. - Харків, 2015. - 23 с. : рис.
159. РА418031 Субота М. В. Економічне регулювання і соціальне спрямування розвитку курортної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Субота Микола Васильович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. - Кам'янець- Подільський, 2015. - 22 с. : табл.
160. РА418021 Федик М. В. Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Федик Мар'яна Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
161. ВА794926 Активізація кругообороту капіталу: обліково-контрольний аспект : монографія / Камінська Т. Г. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук Т. Г. Камінської ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 409, [3] с. : рис., табл.
162. ВА794670 Аналіз поточної кон'юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні та світі : монографія / [О. М. Шпичак та ін.] ; за ред. акад. НААН О. М. Шпичака ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 389 с. : рис., табл.
163. ВА794935 Архипенко І. М. Реформування державного управління аграрною сферою в Україні: світоглядні засади : монографія / І. М. Архипенко, Н. Т. Гончарук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2015. - 174 с.
164. ВА794761 Бочковський А. П. "Людський фактор" та ризик виникнення небезпек: випадковість чи закономірність : монографія / А. П. Бочковський. - Одеса : Юридична література, 2015. - 129, [1] с. : рис., табл.
165. ВС59606 Бублик М. І. Техногенні збитки у національному господарстві: економічне оцінювання та засади державного регулювання : монографія / М. І. Бублик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 418 с. : табл., рис.
166. ВА794628 Вершигора Є. Ю. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є. Ю. Вершигора ; Хмельниц. екон. ун-т. - Тернопіль : Астон, 2015. - 407 с. : рис., табл.
167. ВС59597 Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2014. - 428 с. : рис., табл.
168. ВА794881 Готра В.В. Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК : монографія / Готра Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ : СІК ГРУП Україна, 2014. - 358 с. : рис., табл.
169. ВА795061 Григорук І. О. Розвиток системи іпотечного кредитування підприємств АПК : монографія / Григорук Ірина Олександрівна, Петрук Олександр Михайлович,Новак Оксана Сергіївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : Рута, 2015. - 159 с. : рис., табл.
170. ВА794734 Грузнов И. И. Стратегические направления интенсификации обновления изделий (исследование, разработка, внедрение) / И. И. Грузнов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - Одесса : Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед., 1995. - 299 с. : рис., табл.
171. ВА794623 "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Ужгород).Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", м. Ужгород, 21-22 квітня 2015 р. : [тези] / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; [редкол.: Мікловда В. П. (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2015. - 272 с. : рис., табл.
172. ВА794941 Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні : колект. монографія / [Бідило М. І. та ін. ; за ред. О. В. Ульянченка] ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків : Смугаста тип., 2015. - 319 с. : рис., табл.
173. ВА794886 Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [упоряд.: Суходоля О. М. та ін. ; за заг. ред. О. М. Суходолі]. - Київ : НІСД, 2014. - 167 с. : табл. - (Серія "Національна безпека" ; вип. 9)
174. ВА794889 Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2015 р. / Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" (Україна), Univ. of Rzeszow (Польща). - Дніпропетровськ : Гельветика, 2015. - 263 с. : рис., табл.
175. ВА794695 Жданова Л. Л. Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика : [монографія] / Л. Л. Жданова. - Одеса : Астропринт, 2014. - 294 с. : табл.
176. ВА794710 Завидівська О. І. Особливості та перспективи розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні : монографія / О. І. Завидівська ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. А. Козоріз ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 234 с. : рис., табл.
177. ВА794624 "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України", всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів(4 ; 2015 ; Київ).Збірник наукових праць за результатами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" (27 березня 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О. П. Канівець, Л. Г. Новаш]. - Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. - 239 с. : рис., табл.
178. ВА794629 Зіновчук Н. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / Н. В. Зіновчук, А. В. Ращенко ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 188 с. : рис., табл.
179. Р128728 Кисіль С. В. Методичні рекомендації по підвищенню ефективності додаткових послуг залізничних підприємств / Кисіль Світлана Вікторівна ; Держ. адмін. залізн. трансп. України. - Київ : Південна залізниця, 2015. - 23 с. : рис., табл.
180. Р128745 Клюй В.С. Про реформи в АПК України, які були, які діють, і які пропонують сьогодні / Василь Клюй. - Київ : Конус-Ю, 2015. - 39 с.
181. ВА794874 Литвиненко В. С. Обліково-контрольне забезпечення управління витратами: інституціональний підхід : монографія / В. С. Литвиненко, В. В. Толстоног ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 259 с. : рис., табл.
182. ВА794667 Метелиця В.М. Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки : монографія / В. М. Метелиця ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", ТДВ "Ін-т обліку і фінансів" НААН. - Київ : ІАЕ, 2015. - 687 с. : рис., табл.
183. Р128730 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Математичне моделювання в економіці та менеджменті" для студентів спеціальностей 6.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та 6.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. О. Б. Білоцерківський]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 47 с. : рис., табл.
184. ВА794627 Муніципальні фінанси : навч. посіб. / [О. П. Кириленко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Астон, 2015. - 359 с. : табл., рис.
185. ВС59576 Надзвичайні ситуації в діяльності підприємства : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 95 с. : табл. - (Бібліотека "Баланс" ; № 17, вересень 2015 р.)
186. ВА794758 Нікола С. О. Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. посіб. / С. О. Нікола, Ю. О. Ніколаєв ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. - Одеса : ОНУ, 2015. - 131 с.
187. ВА794603 Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посіб. / [А. Г. Загородній та ін.] ; за ред. А. Г. Загороднього ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 285 с. : рис., табл.
188. ВА794658 Павлов А. И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика : монография / А. И. Павлов ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Одесса : Астропринт, 2015. - 342 с. : табл.
189. ВА795015 Павлов В.І. Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері : монографія / Павлов Володимир Іванович, Ляхович Ольга Олександрівна ; [відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2015. - 187 с. : рис., табл.
190. ВА795016 Павлов В.І. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання : монографія / В. І. Павлов, М. О. Трофімчук ; [відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України [та ін.]. - Рівне : НУВГП, 2015. - 210 с. : рис., табл.
191. ВА794877 Пожуєва Т.О. Інноваційні засади до формування захищеності суб'єкта господарювання : монографія / Т. О. Пожуєва ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2015. - 340 с. : рис., табл.
192. В355746/3 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут економіки та менеджменту. Кн. 3: Спеціальності: "Маркетинг", "Логістика", "Управління інноваційною діяльністю", "Менеджмент інноваційної діяльності" / [уклад. Н. Ю. Глинський та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.]. - 2015. - 107 с.
193. СО33826 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва" : для студентів спец. 6509 "Облік і аудит" / Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: С. І. Ковач та ін. ; ред. М. М. Коцупатрий]. - Київ : КНЕУ, 2015. - 108 с. : табл.
194. ВА794769 Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / [за заг. ред. Трішкіної Н. І., Гребінської С. І.] ; Хмельниц. облдержадмін. [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 79 с.
195. ВА794669 Саблук П. Т. Формування наукової школи в період агроекономічних трансформацій / П. Т. Саблук. - Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 463 с.
196. Р128742 Січкаренко К. О. Мережева організація інноваційної діяльності : наук. доп. / К. О. Січкаренко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2015. - 47 с. : рис., табл.
197. ВА794915 Скарга-Бандурова І. С. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень у природоохоронній діяльності : [монографія] / І. С. Скарга-Бандурова. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 135 с. : рис., табл.
198. ВС59605 Складаємо накази підприємства: рекомендації та зразки : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 111 с. - (Бібліотека "Баланс" ; №18, вересень 2015)
199. ВС59604 Составляем приказы предприятия: рекомендации и образцы : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 111 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 18, сентябрь 2015)
200. В355873/1 Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство. Т. 1/ [Абдуллаев К. Н. та ін.]. - 2015. - 415 с. : рис., табл.
201. В355873/2 Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство. Т. 2/ [Аблязова Е. З. та ін.]. - 2015. - 419 с. : рис., табл.
202. ВА794940 Терещенко Т.В. Теорія організації : навч. посіб. / Терещенко Тетяна Василівна ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2015. - 335 с. : рис., табл.
203. ВА794942 Трусова Н.В. Формування системи фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Н. В. Трусова. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 353 с. : рис., табл.
204. ВА794939 Фондовий ринок України : навч.-метод. посіб. / [Бурмака М. О. та ін.] ; Держ. установа "Агентство з розвитку інфраструктури фонд. ринку України" (SMIDA). - Київ : АРІФРУ, 2015. - 254, [1] с. : рис., табл.
205. ВС59607 Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія / Хаустова В. Є. - Харків : ІНЖЕК, 2015. - 380 с. : табл., рис.
206. ВС59577 Чрезвычайные ситуации в деятельности предприятия : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 95 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; № 17, октябрь 2015 г.)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка