Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка4/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4   5

Філологічні науки. Художня література
314. РА418028 Бороденко Л. М. Графічно-орфографічні іншомовності в структурі художнього тексту пострадянського періоду : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Бороденко Людмила Миколаївна ; Донец. нац. ун-т. - Вінниця, 2015. - 21 с.
315. РА418066 Вдовиченко Н. В. Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Вдовиченко Наталія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
316. РА418006 Соломахін А. Ф. Структура, функціонування та розвиток астрономічної термінології української мови (друга половина XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соломахін Андрій Федорович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
317. РА418033 Шрамко Р. Г. Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шрамко Руслана Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 24 с.
318. ВА794767 "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам'яті доктора філологічних наук, професора Аделаіди Костянтинівни Смольської / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Є. М. Черноіваненко (відп. ред.) та ін.]. - Одеса : ОНУ, 2014. - 263, [12] с. : фот.
319. ВА794870 Архів diaспори. Сторінками літературної періодики української еміграції (1945-1969) : зб. ст. / [упоряд. Сергій Козак]. - Київ : Літературна Україна, 2015. - 175 с. - (Книжкова "Літературна Україна")
320. ВА794689 Бажора О. И. Записки офицера / Бажора Олег Иванович. - Одеса : Юридична література, 2015. - 503, [9] с. : фот.
321. ВА794946 Бальзак О. д. Ежені Ґранде : роман / Оноре де Бальзак ; пер. Елеонора Ржевуцька [та ін.]. - Львів : Редакційні системи, 2015. - 192 с. - (Бузок. Бібліотека українця. Золота колекція ; вид. 3)
322. ВА794743 Безобразова Л. Л. Опорні сигнали як засіб інтерактивного навчання : метод. посіб. / Л. Л. Безобразова ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2007. - 52 с. : рис., табл.
323. ВА794665 Богуслав В.П. Передзвін : поезія / Володимир Богуслав ; [мал. Пенчевої Т. В.]. - Одеса : Астропринт, 2014. - 135 с. : іл.
324. Р128749 Брати Лупії : бібліогр. довід. / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О. В. Лупій ; ред. Л. С. Бондаренко]. - Київ : [б. в.], 2015. - 28 с. : портр.
325. ВА794768 Бубернак С. І. Поетично-пісенна Ягільниця : поезія, пісні, мистец. палітра культур.-освіт. дійств : [худож.-мистец. альм.] / Степан Бубернак. - Тернопіль : Терно-граф, 2014. - 107 с. : фот.
326. ВА794664 Буджакский литератор : лит. альм. / Ассоц. литераторов Бессарабии "Буджак" ; [сост. Ли Манский]. - Одесса : Астропринт, 2014. - 248 с. : ил.
327. ВА794733 Валюх З. О. Словотвірна парадигматика іменника в українській мові : [монографія] / З. О. Валюх ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ ; Полтава : АСМІ, 2005. - 353 с.
328. Р128793 Вечорка С.М. Від погляду зорі : [поетич. зб.] / Сніжана Вечорка. - Суми : МакДен, 2015. - 40 с. : іл.
329. ВА794594 Винник О. Ю. Англійська мова для програмістів і математиків : підручник / О. Ю. Винник ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 183 с. : іл., табл.
330. Р128785 Винничук Ю. П. Перекладенець : [казка] / Юрій Винничук ; [худож.] Юлія Пилипчатіна. - Харків : Фоліо, 2015. - 23, [1] с. : кольор. іл. - (Дитячий світ)
331. ВА794745 Витязь степу / авт.-уклад. В. Ф. Моргун. - Полтава : Полтавський літератор, 1999. - 318, [14] с. : фот.
332. В355863/8 Він став легендою живою. [Т. 8]. - 2014. - 435 с. : фот.
333. ВА794945 Войтович П.П. Было. Ну, было и было : сб. стихов / Павел Войтович. - Херсон : Гельветика, 2015. - 287 с.
334. ВА795064 Гармаш Л.В. Танатологические мотивы в прозе русских символистов : монография / Л. В. Гармаш ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. - Харьков : Щедрая усадьба плюс, 2015. - 311 с.
335. Р128740 Глибоко під водою : [для дітей ст. дошк. віку] / [авт. проекту й упоряд. Н. Книжник]. - Київ : Буквиця, 2015. - 31 с. : кольор. іл. + 2 стікера. - (Клуб "Академія Розумійка") (Розваги для кмітливих)
336. ВА794688 Головченко В. А. Дорогами слави : роман-трилогія / Віталій Головченко. - Кременчук : Щербатих О. В., 2015. - 183 с. : іл.
337. ВА794932 Гончарук В. О. Матуся на землі - найбільше щастя. Матуся у землі - найбільший біль : [поезії] / Віктор Гончарук. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2015. - 63, [1] с.
338. ВА794928 Гончарук В. О. Сто пісень Віктора Гончарука : [поезії] / Віктор Гончарук. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 107 с.
339. В355865/1 Гончарук, Григорій Іванович Мемуари професора. Кн.1: Зберегти і знайти себе. - 2015. - 186, [1] с. : фот.
340. Р128762 Грігг Р. Дитячий довідник із семи днів створення світу : [для дітей шк. віку] / [Рассел Грігг ; худож. Стів Хардінг ; пер. укр. Надія Доля ; ред. Світлана Філіпчук] ; Християн. наук.-апологет. центр. - Київ : Книгоноша, 2015. - 31 с. : кольор. іл. - (Творіння для дітей)
341. Р128739 Далеко у космосі : [для дітей ст. дошк. віку] / [авт. проекту й упоряд. Н. Книжник]. - Київ : Буквиця, 2015. - 31 с. : кольор. іл. + 2 стікера. - (Клуб "Академія Розумійка") (Розваги для кмітливих)
342. ВА794661 Демиденко В. Г. Строчки для друзей : стихи / Валерий Демиденко. - Одесса : Астропринт, 2015. - 111 с.
343. ВА794619 Джигун С. Е. Светлая сказка : драма : в 4 ч. / Светлана Джигун. - Одесса : М. А. Бондаренко : Апрель, 2015. - 83 с.
344. ВА794871 Дончик В. Любіть Україну, або Яку державу ми будуємо? / Віталій Дончик. - Київ : Літературна Україна, 2015. - 127 с. - (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 13, 2015)
345. АО273070 Дорожний Я. Фортеці катренів : поезії / Ярослав Дорожний ; [фот. Ярослав Дзісяк]. - Тернопіль : Астон, 2015. - 87 с. : фот.
346. В355861/1 Дух землі. Ч. 1. - 2015. - 199 с.
347. В355861/2 Дух землі. Ч. 2. - 2015. - 199 с.
348. В355861/3 Дух землі. Ч. 3. - 2015. - 199 с.
349. В355861/4 Дух землі. Ч. 4. - 2015. - 199 с.
350. ВА794647 Елисеева М. Б. Становление индивидуальной языковой системы ребенка. Ранние этапы : [монография] / М. Б. Елисеева. - М. : Языки славянской культуры, 2014. - 342 с. : табл. - (Studia philologica)
351. ВА794909 Жовна О. Ю. Визрівання : [проза] / Олександр Жовна. - Кіровогорад : Імекс, 2015. - 559 с.
352. АО273069 Журба О. Я - Жінка!... : поезії / Ольга Журба. - Тернопіль : Астон, 2014. - 95 с. : іл.
353. АО273080 Завадский И. Б. Тюремные дневники / Игорь Завадский ; [сост. Е. Е. Захаров]. - Харьков : Права людини, 2015. - 180, [1] с.
354. ВА794626 Калиновська Н. Л. Вінок любові : [поезія] / Наталія Калиновська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 50, [1] с.
355. ВА794604 Козак С. "Нові дні" на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. "Нові дні" (1950-1997. Канада) / Сергій Козак. - Київ : Літературна Україна, 2015. - 587 с. - (Часописи української діаспори)
356. ВА795062 Козловский В. В. В трех измереньях циферблата : избранное / Владимир Козловский. - Житомир : Рута, 2015. - 253, [1] с.
357. АО273081 Копелев Л. З. Будущее уже начинается : [публицист. эссе] / Лев Копелев. - Харьков : Права людини, 2015. - 189 с.
358. ВА794699 Крайний А. С. Образы прошлого : повести, рассказы, роман / А. С. Крайний. - Одесса : Астропринт, 2015. - 419, [1] с.
359. ВА794944 Кулішенко Г. І. Дерева нашої юності шумлять!. : спогади, статті, вірші, пісні, документи, світлини / Галина Кулішенко ; упоряд. Ю. М. Кулішенко. - Київ : Криниця, 2015. - 238, [63] с. : фот.
360. ВА794727 Кушко О. Л. Те, що має місце в моєму серці... : [лірика] / Оксана Кушко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 102, [1] с. : іл.
361. Р128738 Ласощі-солодощі : [для дітей ст. дошк. віку] / [авт. проекту й упоряд. Н. Книжник]. - Київ : Буквиця, 2015. - 31 с. : кольор. іл. + 2 стікера. - (Клуб "Академія Розумійка") (Розваги для кмітливих)
362. ВА794593 Легенди, бувальщини та оповідки з Турківщини / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львів. обл. і Турків. р-на орг. ; упоряд. Петро Зборовський. - Львів : Срібне слово, 2015. - 302 с.
363. ВС59598 Лексикон львівський: поважно і на жарт / Наталя Хобзей [та ін.] ; [авт. ідеї та відп. ред. Н. Хобзей] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2015. - 895 с. : іл. - (Діалектологічна скриня)
364. Р128752 Лисичка та журавель : укр. нар. казка : для дошк. віку / худож. Володимир Голозубов. - Харків : Фоліо, 2015. - 14, [1] с. : кольор. іл. - (Дитячий світ)
365. АО273071 Литовченко Г. Г. Криниця пам'яті : [оповідання] / Галина Литовченко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 115 с.
366. ВА794735 Луньова Т.В. Актуальні питання теорії англійської мови : навч. посіб. для студентів 5 курсу спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)", "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та англійська мова" / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; Луньова Тетяна Володимирівна. - Полтава : Полтавський літератор, 2008. - 103 с.
367. ВА794746 М. Гоголь і Україна. Гоголівські читання в Полтаві : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: О. М. Ніколенко (голов. ред.) та ін.]. - Полтава : АСМІ, 2009. - 116 с.
368. АО273072 Мазуренко А. В. Две повести / Анатолий Мазуренко. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 254, [1] с.
369. ВА794698 Малиновский А. В. Песни и стихи "Одесса и любовь" / А. Малиновский. - Одесса : Астропринт, 2015. - 91 с. : ил., ноты
370. ВА794691 Малиновский А. Т. "Обломов" И. А. Гончарова. Аспекты жанра : монография / А. Т. Малиновский ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Каф. мировой лит. - Одесса : Астропринт, 2015. - 256 с.
371. ВА794608 Малякіна В. І. Середнє віккіцентричне : [вірші та проза] / Вікторія Малякіна. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 91 с.
372. ВА794617 Маркіза де Бюсі Шеррі Блей : [роман] / Маркіза де Бюсі. - Хмельницький : Стасюк Л . С., 2015. - 139 с.
373. АО273083 Матвиенко И. Записульки : наблюдения и размышления о житии-бытии жены, четырежды мамы + 1, хозяйки такса саблезубого и просто хорошего человека : [сб. миниатюр] / Ирина Матвиенко ; [ил. Светланы Бабинской]. - Киев : Книгоноша, 2015. - 190 с. : ил.
374. ВА795047 Махтумкулі Поезії / Махтумкулі ; пер. з туркм. та передм. Павла Мовчана. - Київ : Просвіта, 2014. - 205, [1] с.
375. Р128766 Медвідь О.-К. Дарований Богом : [зб. віршів] / Олександра-Ксенія Медвідь. - Рівне : Свинарчук Р. В., 2015. - 35 с. : іл.
376. Р128789 Миргород Н. В. 1000 завдань з англійської мови. 1 клас : [посібник] / Миргород Н. В., Якименко С. С., Коваленко-Будянська О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. : мал. - (Практикум) (English tasks)
377. Р128788 Миргород Н. В. 1000 завдань з англійської мови. 2 клас : [посібник] / Миргород Н. В., Якименко С. С., Коваленко-Будянська О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. : мал. - (Практикум) (English tasks)
378. ВА794748 Мова творів М. Гоголя. Гоголівські читання в Полтаві : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: О. М. Ніколенко (голов. ред.) та ін.]. - Полтава : АСМІ, 2009. - 118 с.
379. АО273073 Мол Ф. Ключи осмысления И-цзин : [сб. стихов] / Фёдор Мол. - Одесса : Астропринт, 2015. - 107 с.
380. ВА794741 Моргун Ф. Селянин - Світова Душа / [Федір Моргун]. - Полтава : Полтавський літератор, 2001. - 307 с. : фот.
381. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
382. ВА794618 Нестеренко-Ланько Л.Г. Сонячний метелик : [зб. новел] / Лідія Нестеренко-Ланько. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 110 с.
383. ВА795023 Нечуй-Левицький І. С. Князь Єремія Вишневецький : роман / Іван Нечуй-Левицький. - Київ : Знання, 2015. - 248 с. - (Класна література ; № 3, 2015)
384. ВА794760 Николаенко Е.С. Голуби, вы сизокрылые... / Евгений Николаенко. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 214 с.
385. ВА795019 О. Генрі Дари волхвів. - Київ : Знання, 2015. - 181 с. - (Класна література ; № 4, 2015)
386. СО33847 Олійник Б. І. Синівське : [вибр. поезії] / Борис Олійник ; [упоряд. Вікторія Костюченко ; вступ. слово: Б. Патон, І. Дзюба]. - Київ : Либідь, 2015. - 377, [5] с. : іл.
387. ВА794882 Олійник Г. П. Пора співати : поезії / Галина Олійник. - Рівне : Лапсюк В. А., 2015. - 83 с. : іл.
388. ВА794923 Пантелеев В. С. Не забывайте нас, правнуки!. - Каменец-Подольский : Зволейко Д. Г. [изд.], 2015. - 181, [1] с.
389. ВА794747 Поетика творів М. Гоголя. Гоголівські читання в Полтаві. : зб. наук. пр. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: О. М. Ніколенко (голов. ред.) та ін.]. - Полтава : АСМІ, 2009. - 122 с.
390. Р128794 Порсова Л.І. Небо у траві : поезія / Людмила Порсова. - Суми : МакДен, 2015. - 38, [1] с.
391. Р128750 Прописні істини. Мова і арифметика / [авт.-упоряд. Мельник М. В.]. - Бердичів : Мельник М. В. : Майстерня сувенірів, 2015. - [14] с. : іл. - (Легко дітям - зручно батькам) (На кожний день)
392. АО273075 Процайло А. Я. Мер сидить на смерті : [роман] / Андрій Процайло. - Харків : Фоліо, 2015. - 265, [1] с. - (Читай про Львів!)
393. ВА794660 Псковитина Т. П. Небесное и земное : поэзия / Татьяна Псковитина ; [худож. Юрий Егоров]. - Одесса : Пресс-курьер, 2015. - 77 с. : ил.
394. ВА795063 Савченко В. З. Заручини з Долею : вірші, поеми, переклади / Володимир Савченко ; [іл. М. Бутковського]. - Житомир : Рута, 2015. - 303 с. : іл.
395. ВА794720 Саєнко В. П. Сучасна українська література : компендіум / Валентина Саєнко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2014. - 348, [1] с. : табл.
396. ВА794621 Сайко О. Кав'ярня на розі : [для ст. шк. віку] / Оксана Сайко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 172 с. - (Майже дорослі)
397. ВА794668 Силантьева В.И. Литература и живопись в контексте компаративистики: Писатели и художники периодов эстетической переориентации : [монография] / В. Силантьева. - Одесса : Астропринт, 2015. - 335, [1] с. : ил.
398. Р128780 Скріпай О. В. 200 завдань. Читаємо мовчки. 4 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Сєдих О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
399. Р128778 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 1 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Сєдих О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
400. Р128781 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 2 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Дерипаско Г. М. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
401. Р128779 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 3 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Дерипаско Г. М. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
402. Р128783 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 4 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Сєдих О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
403. Р128782 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання мовчки. 3 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Сєдих О. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
404. АО273079 Скрябин Кузьма Я, "Победа" и Берлин : [повести : пер. с укр.] / Кузьма Скрябин. - Харьков : Фолио, 2015. - 154, [9] с. : фот. - (Граффити)
405. АО273076 Скрябін Кузьма Я, "Побєда" і Берлін : [збірка] / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2015. - 220, [11] с. : фот. - (Графіті)
406. АО273077 Скрябін Кузьма Я, Шонік і Шпіцберген : [збірка] / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2015. - 119, [3] с. - (Графіті)
407. ВА794925 Словник похідних іменників з латинськими суфіксами на позначення особи німецької та української мов : [навч.-метод. посіб.] / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад. Федорів М. І.]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 93, [2] с.
408. ВА794927 Современный русский язык в таблицах и схемах : учеб. пособие для студентов специальности 6.020203 "Филология. Язык и литература (английский). Язык и литература (русский)" / [Л. М. Воробйова та ін. ; упоряд. І. М. Самборська] ; Ровен. гос. гуманитар. ун-т. - Ровно : О. Зень, 2015. - 139 с. : схемы, табл.
409. ВА794872 Стус В. І. Пастка : повість / Віктор Стус. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2015. - 59 с. - (Легенди рідного краю)
410. ВА794663 Сушинський Б. І. Обкрадення Мікеланджело : новели / Богдан Сушинський. - Одеса : Астропринт, 2015. - 385 с.
411. ВА794662 Сушинський Б. І. Шабля, освячена Римом : іст. роман / Богдан Сушинський. - Одеса : Астропринт, 2015. - 234 с.
412. Р128790 Топчий А. І. Друковані англійські літери : прописи : [для дітей мол. шк. віку] / Топчий А. І. - Харків : Торсінг плюс, 2016. - 48 с. - (Репетитор. Письмо)
413. Р128763 Топчий А. І. Прописні англійські літери : прописи : [для дітей мол. шк. віку] / Топчий А. І. - Харків : Торсінг плюс, 2016. - 48 с. - (Репетитор. Письмо)
414. АО273074 Трофименко М.Ю. Реминисценции : [поговорки, пословицы, стихи, мысли вслух] / Михаил Трофименко. - Одесса : Астропринт, 2014. - 271 с.
415. ВА794739 Трощанова О.С. Лунные зеркала : поэзия / Оксана Трощанова. - Полтава : Полтавський літератор, 2008. - 295 с.
416. Р128737 У барвистому садку : [для дітей ст. дошк. віку] / [авт. проекту і упоряд. Н. Книжник]. - Київ : Буквиця, 2015. - 31 с. : кольор. іл. + 4 стікера. - (Клуб "Академія Розумійка") (Розваги для кмітливих)
417. ВА794763 Фомина Л. Ф. "...Тайный смысл их царственных имен..." : ст. по космонимике / Л. Ф. Фомина ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Филол. фак. - Одесса : Астропринт, 2015. - 166 с.
418. ВА794766 Хейфец М. Р. Українські силуети : [нариси] / Михайло Хейфец ; [вступ. ст. Б. Є. Захарова]. - Харків : Права людини, 2015. - 327, [24] с. : фот.
419. ВА794609 Хмельницька Т. І. Вінок життя : [лірика] / Тетяна Хмельницька. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 103 с.
420. Р128786 Цигічко Р. М. 1000 завдань з англійської мови. 3 клас : [посібник] / Цигічко Р. М. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (English tasks)
421. Р128787 Цигічко Р. М. 1000 завдань з англійської мови. 4 клас : [посібник] / Цигічко Р. М. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (English tasks)
422. Р128743 Чугуїв. Місто на долонях : [для дітей мол. шк. віку]. - Харків : Золоті сторінки, 2015. - 48 с. : кольор. іл.
423. ВА794724 Шафран Н. І. За горизонтом ніжності та правди : [лірика] / Наталія Шафран. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2015. - 63 с. : іл.
424. Р128784 Шевченко К. М. Українська мова. Післябукварний період : прописи : [посіб. для дітей мол. шк. віку] / Шевченко К. М. - Харків : Торсінг плюс, 2016. - 48 с. - (Репетитор. Письмо)
425. Р128756 Шуберт И. История храброго Мышонка : [для чтения взрослыми детям] / Ингрид и Дитер Шуберт ; [пер. с англ. Эвелины Шатиловой]. - Харьков : Виват, 2015. - 29 с. : цв.ил. - (Акварель)
426. ВА794700 Яковенко Т. І. Екзотика моїх доріг : [поезії] / Тамара Яковенко. - Канів : Родень, 2015. - 154 с. : фот.
427. ВА794924 Panchyshyn S. At home with economics : course book / S. Panchyshyn, A. Kotlovskyi, O. Olenyuk ; Ivan Franko Nat. Univ. of Lviv. - Lviv : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 449, [3] p. : il.
428. ВС59595 Żółkiewska H. Dziennik / Helena Żółkiewska. - Odessa : Astroprint, 2014. - 50, [8] с. : фот. кольор.


Мистецтво. Мистецтвознавство
429. РА418065 Шумакова С. М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Шумакова Світлана Миколаївна ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2015. - 20, [1] с.
430. Р128746 Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. рек. для студентів ВНЗ (напрям підгот. "Хореографія") / С. В. Акімова. - Львів : ЛДУФК, 2015. - 19 с. : іл.
431. Р128748 Бубернак С. І. Лемківська Писанка з Ягільниці / Степан Бубернак. - Тернопіль : Терно-граф, 2015. - 23, [1] с. : іл.
432. ВА794880 Десятник Г. О. Українське кіномистецтво : лекції з історії укр. кіно / Г. О. Десятник ; [наук. ред. Горевалов С. І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : Вид-во КНУ, 2015. - 148 с.
433. ВА794708 Жаборюк А. А. Бароко (доба, людина, стиль, художній світ) : посіб. з історії світ. худож. культури / Анатолій Жаборюк ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. теорії літ. і компаративістики. - Одеса : Астропринт, 2015. - 204, [8] с. : іл.
434. В355853/1 Історія, теорія і практика екранних мистецтв, театру, засобів масових комунікацій, медіапедагогіки. Т. 1/ [Десятник Г. О. та ін.]. - 2015. - 341 с.
435. В355853/2 Історія, теорія і практика екранних мистецтв, театру, засобів масових комунікацій, медіапедагогіки. Т. 2/ [Десятник Г. О. та ін.]. - 2015. - 374 с.
436. ВА794677 Крупей М.В. Теоретичні основи формування виконавської майстерності саксофоніста : посіб. для вищ. та серед. навч. закл. культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / М. В. Крупей ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса : Астропринт, 2014. - 494 с. : іл.
437. СО33835 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. 100 років / [Сокол О. В. та ін. ; голов. ред. Сокол О. В.] ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. - Одеса : Астропринт, 2013. - 308, [1] с. : фот.
438. СО33828 Пестрые листки: Памяти Николая Николаевича Юхновского : воспоминания, науч.-пед. наследие, муз. произведения / [ред.-сост. канд. искусствоведения Синицын В. М.]. - Винница : Нилан, 2015. - 210 с. : фот., ноты
439. ВА794654 Петренко Е. Г. Картина Николая Рериха "Матерь Мира" / Елена Петренко. - Одесса : Астропринт, 2015. - 55, [5] с. : ил. - (Серия "Картины Н. К. Рериха" / Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха ; вып. 6)
440. ВА794680 Порожнякова Н.Е. Знак Знамени Мира в произведениях Николая Рериха / Наталья Порожнякова. - Одесса : Астропринт, 2015. - 57, [4] с. : ил. - (Серия "Картины Н. К. Рериха" / Одес. Дом-Музей им. Н. К. Рериха ; вып. 5)
441. ВА794678 Прокопович Л.В. Ювелирное искусство: культурологические аспекты : монография / Лада Прокопович. - Одесса : Астропринт, 2015. - 144 с. : ил.
442. ВА794911 Сирятский В. А. Лекции по философии и истории мирового фортепианного исполнительства : учеб. пособие / В. А. Сирятский ; [авт.-сост. и ред. Сирятская Т. А.]. - Харьков : Смугаста типографія, 2015. - 193 с.
443. ВА795053 Ткачова Н. П. Педагогічна практика з музичного мистецтва: зміст, структура : [навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ (за кредит.-трансфер. системою)] / [Н. П. Ткачова, І. М. Пащенко] ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т психол.-пед. освіти та мистецтв, Каф. муз. виховання. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 215 с. : іл.
444. ВА794679 Черезов И.О. Настольная книга начинающего меломана / Игорь Черезов. - Одесса : Астропринт, 2015. - 288 с. : цв.ил.
445. ВА794908 Чернявська М. С. Піанізм бетховенської доби. Становлення фортепіанної фактури : навч. посіб. до курсу "Історія фортепіанного виконавського мистецтва" для студентів вищ. спец. муз. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Маріанна Чернявська ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 199 с. : ноти
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка