Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка4/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

Філологічні науки. Художня література
395. РА423668 Буевич А. А. Языковая репрезентация религиозного концепта СПАСЕНИЕ в духовном коде русской православной лингвокультуры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Буевич Анна Александровна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 29 с.
396. РА423543 Ваврінчік Р. Я. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ваврінчік Регіна Яношівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
397. РА423343 Горбуліч І. О. Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до ділового спілкування засобами професійно-орієнтованої технології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Горбуліч Ірина Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 20 с.
398. РА423407 Дзюбіна О. І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дзюбіна Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 18 с. : рис.
399. РА423368 Діденко Н. М. Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Діденко Наталія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
400. РА423603 Єлісеєнко А. П. Роман Б. Поплавського ''Аполлон Безобразов'' в контексті художніх шукань епохи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Єлісеєнко Анна Павлівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 20 с.
401. РА423447 Єрьоміна О. Ю. Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Єрьоміна Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2016. - 19 с.
402. РА423440 Івашків-Ващук О. В. Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
403. РА423547 Івончак П. Є. Українське віршування 40-х - 50-х років XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Івончак Павло Євгенович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
404. РА423648 Ковалевич И. О. Русское окказиональное словопроизводство в речи детей и взрослых (системно-деривационный аспект) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Ковалевич Ирина Олеговна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 25 с.
405. РА423626 Кучик Г. Б. Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомовних текстів установчих документів міжнародних організацій : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кучик Галина Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 19 с. : рис.
406. РА423548 Кучурян Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кучурян Лара Іванівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
407. РА423646 Лисова И. А. Неофициальная антропонимия Белорусского Поозерья: полиаспектный подход : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Лисова Инна Александровна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 26 с.
408. РА423551 Морараш Г. В. Ідіолект Євгенії Ярошинської : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Морараш Галина Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
409. РА423356 Рябоконь В. В. Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в учнів на уроках української мови в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Рябоконь Вікторія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
410. РА423661 Сергушкова О. В. Сегментированные конструкции в аспекте актуального членения (на материале русскоязычных текстов современной газетной публицистики) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сергушкова Ольга Владимировна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 25 с.
411. РА423618 Сторчеус С. В. Афро-американська ідентичність у детективах В. Мослі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сторчеус Світлана Володимирівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 20 с.
412. РА423550 Федірчик І. Я. Номінації людини у німецькомовній картині світу (на матеріалі іменників на позначення осіб) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Федірчик Інна Ярославівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
413. РА423443 Царук А. П. Поетика межових ситуацій у прозі Анатолія Мороза : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Царук Антоніна Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 19 с.
414. РА423650 Чагайда Ю. Н. Ономасиологический портрет героев военных произведений В. Быкова и Б. Васильева : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Чагайда Юлия Николаевна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 28 с.
415. РА423361 Шиліна Г. А. Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шиліна Галина Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 19 с.
416. РА423552 Штаєр І. Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній творчості Івана Франка (віршознавчий аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Штаєр Ірена Любомирівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с.
417. РА423669 Янковская С. А. Деривационное поле локативности в аспекте межсистемного сопоставления (русский литературный язык / говоры) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Янковская Светлана Антоновна ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. - Минск, 2016. - 26 с.
418. ВА803243 Letti Спасибо за любовь / Letti (Живило Мальвина). - Каменец-Подольский : Аксиома, 2016. - 183 с.
419. ВА802986 Абрамович Г. В. Англійська мова в таблицях : довідник / Г. В. Абрамович, С. О. Кот, Н. П. Хоменко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 65 с. : табл.
420. ВА803067 Алексеенко А. С. Мое детство в Красноводске : рассказы, повесть / Алексеенко А. С. - Киев : Альфа Реклама, 2016. - 193 с.
421. АО273534 Асеев С. В. Мельхиоровый слон, или Человек, который думал : роман-автобиография / Станислав Асеев. - Киев : Каяла, 2016. - 267 с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
422. ВА803293 Безкоровайная Е. В. Прописи. Русский язык : каллиграф. тренажер / Е. В. Безкоровайная. - Харьков : Торсинг, 2016. - 64 с. - (Каллиграфия)
423. ВА803345 Беценко Т. П. Мова українських народних дум : слов. текст.-образ. одиниць / Т. П. Беценко. - Суми : Мрія-1, 2016. - 123 с.
424. ВА803414 Білоус М. Тайстра : [зб. творів] / Мирон Білоус. - Мена : Домінант, 2016. - 203 с.
425. АО273537 Білоцерківець Н. Ми помрем не в Парижі : вибр. вірші / Наталка Білоцерківець ; [післямова: К. Москалець, Л. Таран]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 239 с. - (Українська Поетична Антологія)
426. ВА803241 Бойченко О. Більше / Менше / Олександр Бойченко. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 199 с.
427. ВА803236 Боровський Т. У нас, в Аушвіці... / Тадеуш Боровський ; пер. з пол. Олександра Бойченка. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 272 с.
428. ВА803502 Валяревич С. Комо : [роман] / Срджан Валяревич ; із серб. пер. Андрій Любка. - Чернівці : Книги - XXI, 2016. - 206 с.
429. ВА803321 Вахлис Г. Золотой век / Григорий Вахлис. - Киев : Каяла, 2016. - 199 с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
430. ВА803331 Венгринюк Х. Довгі очі : [поезії] / Христя Венгринюк ; пер. Анета Камінська. - Чернівці : Книги - XXI, 2013. - 117 с.
431. ВА803333 Венгринюк Х. Хутір Америка : роман / Христя Венгринюк. - Чернівці : Книги - XXI, 2013. - 207 с.
432. ВА803458 Верн Ж. П'ятнадцятирічний капітан : роман / Жюль Верн ; пер. з фр. Дмитра Лисиченка. - Київ : Знання, 2016. - 335 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія)
433. ВА803383 Весна творчості. 2016 : твори лауреатів шостого міськ. літ. конкурсу "Україна моя квітуча". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 284 с.
434. ВА803160 Владимов Г. Верный Руслан. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 349, [1] с. : ил. - (Верные, отважные, свободные)
435. ВА803450 Возняк-Онішечко Н. До висот життя / Надія Возняк-Онішечко. - Львів : ПАІС, 2016. - 54 с.
436. АО273552 Гавришко-Бабічева А. Г. За відліком часу : лірика / Алла Гавришко-Бабічева. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 91 с.
437. АО273517 Галіна М. С. Автохтони : роман / Марія Галіна ; [пер. з рос. І. Я. Ківи]. - Харків : Фоліо, 2016. - 346, [1] с.
438. ВА803335 Галушко К. Майданный семестр. Революционные хроники киевского препода : роман / Кирилл Галушко. - Черновцы : Книги - XXI, 2015. - 314, [2] с. : ил.
439. ВА803340 Гаррісон Г. Народження Сталевого Щура : роман / Гаррі Гаррісон ; [пер. з англ. Вікторії Зенгви]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 286 с.
440. В355764/5, кн. 1 Гудима, Андрій Дмитрович Твори. Т. 5, кн. 1: Тече до Бога моя сльоза : трилогія. - 2016. - 454 с.
441. ВА803387 Гуменюк Э. А. Первое сведение в точку - Я / Гуменюк Эдуард Аликович. - Черновцы : Книги-ΧΧΙ, 2013. - 435 с.
442. ВА803339 Гюго В. Труженики моря : роман / Виктор Гюго ; [пер. с фр. Е. Магат]. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 413, [1] с. - (Морские приключения)
443. ВА803240 Добрянський А. Листи до матері / Анатолій Добрянський ; упоряд., передмова та прим. Елеонори Соловей. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 231 с.
444. ВА802981 Еко У. Острів напередодні : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. В. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2016. - 410, [2] с. - (Карта світу. Італія)
445. ВА803234 Єлінек Е. Смерть і діва I - V. Драми принцес / Ельфріда Єлінек ; з нім. пер. Олександра Григоренко. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 124, [1] с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliothek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens")
446. АО273547 Жадан С. Життя Марії : [кн. віршів і пер.] / Сергій Жадан. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2015. - 183 с. : фот.
447. ВА803514 Завгородній В. Л. Мій хутір : вибр. твори / Василь Завгородній ; за літ. ред. Миколи Томенка. - Київ : Світогляд, 2007. - 285, [17] с. : іл.
448. АО273526 Запесоцкая Р. Избранные сны / Римма Запесоцкая. - Киев : Каяла, 2016. - 221, [2] с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
449. ВА803295 Зарубіжна література у стислому переказі. 5-11 класи : міфи, легенди, казки, поезії, драми, новели, оповідання, романи : за новою програмою / [авт.-уклад.: Каширіна Т. Г., Мажнікова Л. В., Сидоренко З. С.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 767 с. - (Літературні скарби)
450. ВА803098 Иванов С. В. Противо Речия / Сергей Иванов. - Харьков : Фолио, 2016. - 187, [1] с.
451. АО273549 Іванець Л. І. Ігри в пазли : [прозово-поет. зб.] / Людмила Іванець. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 79 с.
452. АО273525 Іздрик Ю. Календар любові : [вірші] / [Юрій] Іздрик. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 425, [6] с. : іл.
453. АО273524 Ірванець О. Санітарочка Рая : вибр. вірші / Олександр Ірванець. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 159 с. - (Українська Поетична Антологія)
454. ВА802944 Кавка-Прохна Г. Добро людину славить : [проза, поезія] / Галина Кавка-Прохна. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. - 229, [1] с. : фот.
455. ВА803235 Капусцінський Р. Імператор. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 291 с.
456. ВА803354 Кархова Л. М. Поезія мойого серця. Вибране : [лірика] / Лідія Кархова. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 183 с.
457. ВА803343 Кислощук Н. І. Якщо ЦЕ - не любов : [лірика] / Наталія Кислощук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 119 с.
458. ВА803499 Клеменсен О. Літо - АТО / Олаф Клеменсен ; [іл. Соня Атлантова]. - Київ : Люта справа, 2015. - 318 с. : іл.
459. АО273546 Кожелянко В. Колір серпня : [поезії] / Василь Кожелянко. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2015. - 83 с. : іл.
460. АО273548 Козловский В. В. Цветок Пандоры : триллер / Владимир Козловский. - Житомир : Рута, 2016. - 133, [2] с.
461. ВА803404 Колтунова В. История одного дома и его обитателей : кинороман : место действия - Одесса, Молдаванка, ул. Косвенная, д. 12 / Виктория Колтунова. - Киев : Писатель в интернет-пространстве, 2016. - 201, [1] с. : фот. - (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве")
462. ВА803327 Корсун С. І. Ніколи я вже не назву... : [поезії] / Сергій Корсун. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 197, [1] с. : іл.
463. ВА803163 Костенко Л. В. Записки українського самашедшого : [роман] / Ліна Костенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 413, [1] с. - (Перлини сучасної літератури)
464. АО273539 Костенко Л. В. Триста поезій : вибране / Ліна Костенко ; [упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 415 с. - (Українська Поетична Антологія)
465. В356281/1 Кримчук, Григорій Павлович Твори. Т. 1: Зустрічі в ойкумені. Птахи. Звірі. Люди : оповідання і повісті. - 2013. - 678, [1] с.
466. В356281/2 Кримчук, Григорій Павлович Твори. Т. 2: Дивовижні пригоди тварин : повісті й оповідання. - 2013. - 575 с.
467. В356281/3 Кримчук, Григорій Павлович Твори. Т. 3: Надзвичайні ситуації : новели. - 2013. - 694, [1] с.
468. АО273551 Кринична С. С. Світанками вишиті весни : лірика / Світлана Кринична. - Вінниця : Вінницька газета, 2016. - 83 с.
469. ВА803515 Кричевский П. З. Строки и смыслы : стихотворения, переводы / Павел Кричевский. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 139 с.
470. ВА803330 Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [уклад.: Бабич Н. Д. та ін. ; за заг. ред. Н. Д. Бабич]. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 556 с. : табл.
471. ВА803317 Кунце Р. Чутливі шляхи : поезії / Райнер Кунце ; упоряд., пер. з нім., післямова та глосарій Петра Рихла. - Чернівці : Книги - XXI, 2016. - 415 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
472. ВА803350 Куценко А. С. Архетип душі : [лірика] / Куценко Альона. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 59 с.
473. АО273523 Куценко О. Лялечки : [вірші] / Оксана Куценко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 142, [1] с. : іл.
474. ВА803462 Лазуткін Д. Червона книга : [кн. віршів] / Дмитро Лазуткін. - Чернівці : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2015. - 81 с. : іл.
475. ВА803451 Лехів П. Стихії душі : [вірші] / Петро Лехів. - Львів : ПАІС, 2016. - 99 с.
476. ВА803353 Лилит Обретая крылья : [книга-дневник] / Лилит. - Хмельницкий : Стасюк Л. С. [изд.], 2016. - 51 с.
477. СО34456 Лихтенштейн И. Е. Этюды о литературе. Глазами врача / И. Е. Лихтенштейн. - Киев : Заславский А. Ю. [изд.], 2016. - 343 с. : ил.
478. ВА803073 Література Франції : навч. посіб. для студентів 4 курсу / Нар. укр. акад. ; [авт.-упоряд. І. Л. Ануфрієва]. - Харків : Вид-во НУА, 2016. - 167 с.
479. ВА803448 Ліщук О. М. Щоб легше йти... : [вірші, гуморески, оповідання] / Ольга Ліщук. - Запоріжжя : Плюс 73, 2016. - 67 с. : іл.
480. ВА803161 Лондон Д. Морской волк. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 413, [1] с. : ил. - (Морские приключения)
481. ВА803357 Лопатюк Л. В. Источник : стихи и юморески / Любовь Лопатюк. - Днепропетровск : Журфонд, 2016. - 119 с.
482. ВА803338 Майдуков С. Г. Смертельный вояж : роман / Сергей Майдуков. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 253, [1] с.
483. ВА803348 Мартен-Люган А. Щасливі люди читають книжки і п'ють каву : роман / Аньєс Мартен-Люган ; з фр. пер. Леонід Кононович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 155, [1] с.
484. ВА803412 Матвієнко С. С. Посередині долі : зб. пейзаж., інтим. та медитат.-елег. лірики / Світлана Матвієнко. - Мена : Домінант, 2016. - 59 с.
485. В356302/1 Микитюк, Михайло Васильович Щоденники (мемуари). Т. 1: 2001-2003. - 2016. - 567, [1] с.
486. ВА803367 Мищишин І. Журавлина доля : поезія / Іванна Мищишин. - Тернопіль : Крок, 2016. - 216 с.
487. АО273531 Мороз О. О. За правду разом станем! : вибране / Олександр Мороз. - Київ : Парламент. вид-во, 2012. - 101, [3] с.
488. В356110/2 Морозюк, Володимир Карпович За забралом літературного псевдоніма і криптоніма (Письменники, публіцисти, літературознавці на сторінках галицьких видань XIX ст. - 40-х років XX ст.). Зшиток 2: (Кот-Фра) / Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки письменників України. - 2016. - 142, [1] с. : іл.
489. АО273533 Моцар А. Родченко (кошки-мышки) : [роман] / Александр Моцар. - Киев : Каяла, 2016. - 221, [2] с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
491. ВА803454 Омар Хайям Рубаи / Омар Хайям ; [сост. Д. С. Турбанист]. - Киев : Кристалл Бук, 2016. - 383 с.
492. ВА803447 Орбан-Лембрик Л. Ось так і живемо : дорожні нотатки психолога / Лідія Орбан-Лембрик. - Чернівці ; Івано-Франківськ : Книги-XXI, 2015. - 221 с.
493. ВА803342 Осипчук Н. В. Салют із метеликів : [новели] / Наталія Осипчук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 95 с.
494. ВА803323 Осталовська Л. Акварелі / Лідія Осталовська ; з пол. пер. Андрій Любка. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. - 191 с.
495. ВА803332 Петровська К. Мабуть Естер : історії / Катя Петровська ; з нім. пер. Юрко Прохасько ; післямова Петра Рихла. - Чернівці : Книги - XXI, 2015. - 227 с. : іл. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
496. ВА803446 Позивний "Вирій" Жадання фронту : автобіогр. оповідь. - Маріуполь ; Мена ; Київ : Домінант, 2016. - 141, [1] с. : іл., фото. - (Серія "Азовські спогади")
497. ВА803325 Поллак М. Мрець у бункері. Історія мого батька : [роман-дослідж.] / Мартін Поллак ; з нім. пер. Неля Ваховська ; передм. Тімоті Снайдера. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 247 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
498. ВС61123 Померанцев И. Поздний сбор : [проза, поэзия, эссе] / Игорь Померанцев. - Черновцы : Meridian Czernowitz : Книги-XXI, 2015. - 295 с. : ил.
499. ВА803103 Попова О. В. Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (на матеріалі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін) : монографія / О. В. Попова, І. В. Таможська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 233 с.
500. ВА803352 Порчук О. М. Філософія душі : [лірика] / Орися Порчук (Мельничук), Оксана Порчук. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 51 с.
501. ВА803351 Прокопович В. А. Червоні сльози України : [поет. зб.] / Віталій Прокопович. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 55 с. : іл.
502. ВА803334 Прохасько Т. Одної і тої самої / Тарас Прохасько. - Чернівці : Книги - XXI, 2013. - 235, [1] с.
503. ВА803318 Ракуза І. Море моря : фрагменти спогадів / Ільма Ракуза ; з нім. пер. Христина Назаркевич. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 279 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
504. ВА803359 Ринденко В. В. Жіноча помста, або Гуманоїд : житейські історії, бувальщини з теплом і добром / Володимир Ринденко (Вла Рин). - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 103 с.
505. ВА803398 Семененко А. ...А если, вместо хаоса - ЛЮБОВЬ?... : [стихи] / Александр Семененко. - Кировоград : Эксклюзив-систем, 2015. - 215 с. : ил.
506. ВА803349 Симонов К. Четыре шага : повести / Константин Симонов. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 414, [1] с. - (В огне Великой войны)
507. ВА803495 Ситнік В. В. Особистий простір : зб. оповідань / Віоліна Ситнік. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 154 с.
508. АО273516 Скрябін Кузьма Я, Шонік і Шпіцберген : [повість, пісні] / Кузьма Скрябін. - Харків : Фоліо, 2016. - 119, [3] с. - (Серія "Графіті")
509. В353941/2 Словник мови Лесі Українки (на матеріалі збірки "На крилах пісень"). Ч. 2: Н - Я / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Н. О. Данилюк та ін. ; упоряд., передм. Н. О. Данилюк]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 119 с.
510. ВС60974 Стеценко С. М. Війни художників : роман / Станіслав Стеценко. - Харків : Фоліо, 2016. - 558, [1] с.
511. ВА803510 Таланчук П. М. Терниста дорога до незалежної України : публіцистика / Петро Таланчук. - Київ : Університет "Україна", 2016. - 99 с.
512. ВА803247 Тарасенко Р. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі: теорія і практика : монографія / Р. О. Тарасенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2015. - 393 с.
513. ВА803068 Токарчук Б. А. Так кто ж вурдалак? / Борис Токарчук. - Киев : Знання України, 2016. - 55 с.
514. ВА803512 Трухан М. Г. Оповідання / Мирослав Трухан. - Львів : Растр-7, 2016. - 150 с.
515. ВА803294 Українська література у стислому переказі. 5-11 класи : міфи, легенди, казки, поезії, драми, новели, оповідання, романи / [авт.-уклад.: Загоруйко О. Я., Паращич В. В.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 623 с. - (Літературні скарби)
516. ВА803405 Федорченко Є. І. Сміюсь і плачу! (коли усе це бачу) : вірші, гумор, п'єса / Євген Федорченко. - Львів : Панорама, 2016. - 298 с.
517. ВС61091 Федосова В. Б. Читання. 1 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Федосова В. Б. - Харків : Торсінг, 2016. - 63 с. - (Репетитор)
518. ВА803356 Філенко Н. І. Палітра осені : поезії / Надія Філенко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 110 с. : фот.
519. ВА803315 Флореску К. Д. Якоб вирішує любити : роман / Каталін Доріан Флореску ; з нім. пер. Юрко Прохасько. - Чернівці : Книги - XXI, 2016. - 383 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
520. АО273535 Хазанов Б. Забытая тетрадь : малая проза / Борис Хазанов. - Киев : Каяла, 2016. - 167 с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
521. АО273532 Хазанов Б. Отечество изгнанных / Борис Хазанов. - Киев : Каяла, 2016. - 238, [1] с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
522. ВА803322 Хаткина Н. Избранная проза / Наталья Хаткина. - Киев : Каяла, 2016. - 399 с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
523. ВС61085 Хаткіна Н. В. Чарівні українські казки / [Н. В. Хаткіна ; пер. з рос. Жиронкіна Ю. В., Нікітіна К. В. ; худож. Зарбі-Гальчук О. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2016. - 127, [3] с. : іл. - (Чарівний світ казок)
524. АО273529 Хоменко І. А. Автобусний роман : повість / Ірина Хоменко. - Кіровоград : Імекс, 2016. - 78 с. - (Сучасна українська жіноча проза)
525. ВА803403 Хомяк Р. Полечу за кольором веселки : поезія / Рая Хомяк. - Львів : Панорама, 2016. - 127 с.
526. ВА803358 Хорошевська О. В. Я жінка, голос тихий мій... : [лірика] / Оксана Хорошевська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 107 с.
527. ВА803233 Целан П. Мовні ґрати : поезії / Пауль Целан ; пер. з нім. та післямова Петра Рихла. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 130 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця" = Bibliothek der deutschsprachigen Literatur "Meridian des Herzens")
528. ВА803328 Целан П. Нічийна троянда : поезії / Пауль Целан ; упоряд., пер. з нім., післямова та глосарій Петра Рихла. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 197 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
529. ВА802982 Чамата Н. П. Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція : [зб. вибр. ст.] / Ніна Чамата ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 498 с.
530. ВА803329 Черновицкие рассказы / Святослав Бакис [и др.] ; сост. Борис Брикер и Анатолий Вишевский. - Черновцы : Meridian Czernowitz : Книги - XXI, 2015. - 263 с. : фото
531. АО273536 Чириков Е. Е. Остановленное время / Евгений Чириков. - Киев : Каяла, 2016. - 159, [48] с. : фот. - (Современная литература. Воспоминания, мемуаристка)
532. АО273538 Чубай Г. П'ятикнижжя / Грицько Чубай ; [упоряд. Соломія Чубай ; авт. передм. Костянтин Москалець]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 255 с. : іл.
533. ВА803368 Чужа Ф. О. Життєтрощі : роман / Федір Чужа. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 315 с. : іл.
534. АО273530 Чуприна Є. У хаті, де не працює санвузол : [поезія] / Євгенія Чуприна. - Київ : Каяла, 2016. - 221, [2] с. - (Сучасна поезія. Вер Лібере)
535. ВА803242 Шнайдер В. Записки сільського єврея / Вячеслав Шнайдер ; [худож. Василь Вознюк]. - Житомир : Рута, 2016. - 117, [2] с. : іл.
536. ВА803401 Шостак М. Я - Майдан!. (ораторія 101-го) : поеми, поезії / Миколай Шостак. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 239 с.
537. ВА803319 Юнґер Е. В сталевих грозах / Ернст Юнґер ; з нім. пер. Юрко Прохасько ; передм. Гельмута Кізеля ; ред, післямова та прим. Петра Рихла. - Чернівці : Книги - XXI, 2014. - 322 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")
538. ВА803099 Яковчук М. І. На все життя Оріль тече : вірші, фотосвітлини, проза / Микола Яковчук. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕСС, 2016. - 146, [1] с. : іл.
539. ІВ222745 Barnas M. Тamo gdje treba biti tiho : izabrane pjesme / Maria Barnas ; prev. Romana Perečinec. - Zagreb : S. Vrljič, 2013. - 151 s. - (Biblioteka Brutal ; kn. 2)
540. ІВ222741 Bošnjaković L.-L. Zvone pjesme visom, dolom / Ljudevit-Lujo Bošnjaković ; fot. Zoran Jelinić. - Zaprešić : Vlastita nakl., 2014. - 249 str. : fot.
541. ІВ222748 Ferlinghetti L. Krajolici živih i mrtvih : Izabrane pjesme / Lawrence Ferlinghetti ; s engl. prev. i odb. Vojo Šindolić. - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaka, 2015. - 197 s. - (Beatblioteka / Hrvatsko društvo pisaka)
542. ІВ222747 Kvapky XI : zbierka básní a próz žiakov základných a stredných škôl slovenských tried v Chorvátsku / zodp. red. Andrija Kurić. - Našice : TLAČ, 2015. - 136 s. : il.
543. ІВ222744 Pavković I. Zavičajni kamen / Ivan Pavković. - Zagreb : Studio moderna, 2015. - 197 s.
544. ІВ222743 Pećarina T. Ja i ti / Tomislav Pećarina. - Zagreb : Naklada K. Krešimir, 2011. - 138 s. - (Feniks)
545. ІВ222740 PoZiCa 2015 : zbirka literarnih i likovnih radova učenika Poreča, Zaboka i Crikvenice / ured. Irides Zović (gl. ured.), Ivana Legović, Zorana Geržinić. - Poreč : Gradska knjižnica Poreč, 2015. - 144 s. : il.
546. ІА24579 Pusterla F. Bocksten / Fabio Pusterla ; prev. i prired. Tvrtko Klarić. - Zagreb : Felsina, 2015. - 71 s. - (Biblioteka Rabarbara ; kn. 5)
547. ІВ222749 Sarajlić I. Bratska pisma / Izet Sarajlić, Erri de Luca ; prev. i prired. Tvrtko Klarić. - Zagreb : Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "PREPOROD", 2015. - 78 s. : fot.
548. ІВ222742 Đanović M. Sunčica : priče za djecu / Marija Đanović. - Dubrovnik : Društvo dubravačkih pisaka, 2014. - 97 s. - (Biblioteka Mirac ; kn. br. 5)
549. ВА803409 Іноземна мова як невід'ємна складова професійної компетенції майбутніх економістів : матеріали XIII/XIV кафедр. наук.-метод. конф. студентів та викладачів (16 квіт. 2015 р.) / (25 квіт. 2016 р.) / [Криворіз. екон. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Каф. ділової укр. та інозем. мов ф-ту менеджменту і міжнар. економіки] ; [редкол.: Скидан С. О. та ін.]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 148 p. : іл.
550. ВА803314 Ґашич Н. Вода, павутина : роман / Нада Ґашич ; з хорв. пер. Наталя Хороз. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 388 с.
551. ВА803324 Ґлавініч Т. Життя бажань : роман / Томас Ґлавініч ; з нім. пер. Володимир Кам'янець. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. - 250 с. - (Бібліотека німецькомовної літератури "Меридіан серця")


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка