Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка3/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4

Політика. Політичні науки
242. РА424396 Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991 - 2014) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Мацієвський Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ, 2016. - 40 с.
243. РА424368 Рубанов В. В. Теоретико-методологічні засади політичної аналітики : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Рубанов Віктор Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 36 с.
244. РА424544 Шамраєва В. М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 43 с.
246. ВА804692 Задорожний А. В. Оправдать любой ценой. Агрессивная война Российской Федерации против Украины и трансформация российского видения международного права : монография / Задорожний Александр Викторович ; Укр. ассоц. междунар. права, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та им. Тараса Шевченко, Каф. междунар. права. - Киев : К.И.С, 2016. - 455 с. - (Бібліотека кафедри міжнародного права)
247. ВА804806 Карягін Ю. О. Українське суспільство: сучасність і політичні цінності : монографія / Ю. О. Карягін. - Київ : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2016. - 228 с. : рис., табл.


Держава і право. Юридичні науки
248. РА424394 Базов О. В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Базов Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
249. РА424541 Бердиченко І. О. Марки акцизного податку, контрольні марки, голографічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері господарської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бердиченко Ірина Олегівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
250. РА424342 Білляр К. Л. Особливості правотворчої функції Міжнародної морської організації (ІМО) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Білляр Костянтин Леонідович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 24 с.
251. РА424390 Галушка В. Ю. Розвиток механізмів випереджаючого державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Галушка Віта Юріївна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с.
252. РА424399 Горбач Д. О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Горбач Дмитро Олегович ; НДІ публіч. права. - Київ, 2016. - 20 с.
253. РА424337 Коваль Н. В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби при Президентові України: конститутційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Коваль Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2016. - 20 с.
254. РА424393 Ліщук С. В. Механізми державного регулювання розвитку фізичної культури та спорту України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ліщук Сергій Володимирович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
255. РА424349 Луцький М. І. Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Луцький Мирослав Іванович ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 40 с.
256. РА424362 Мещеряков В. В. Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Мещеряков Валерій Валентинович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 с.
257. РА424344 Нестерова І. А. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нестерова Ірина Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 19 с.
258. РА424537 Пишна Л. Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об'єднань в умовах формування громадянського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пишна Людмила Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
259. РА424339 Пшенична А. В. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пшенична Аліна Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2016. - 21 с.
260. РА424336 Руснак Л. М. Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров'я в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руснак Леся Михайлівна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 20 с.
261. РА424369 Савюк М. Ф. Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савюк Марина Флорівна ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2016. - 17 с.
262. РА424346 Скок Л. В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скок Лілія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
263. РА424540 Столяр Т. В. Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Столяр Таїсія Володимирівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
264. РА424523 Туз Н. Д. Соціально-психологічні детермінанти формування особистості неповнолітнього злочинця (кримінологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Туз Назарій Дмитрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 19 с.
265. РА424392 Шмагун А. В. Розвиток механізму знаннєвого спілкування як засобу приросту знань в системі державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шмагун Антоніна Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2016. - 20 с.
266. ВА804818 Батраченко Т. С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : монографія / Батраченко Тетяна Сергіївна ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 180 с.
267. ВА804611 "Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів", міжвідомчий науково-практичний семінар(2016 ; Київ).Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів. Міжвідомчий науково-практичний семінар (Київ, 10 червня 2016 року) : зб. матеріалів / Міжвідом. н.-д. центр з проблем боротьби з організ. злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. - Київ : [б. в.], 2016. - 137 с.
269. СТ8378/5 Картки ідентифікаційні. Картки на інтегрованих схемах контактні. Ч. 5: ДСТУ ISO/IEC 7816-5:2015. Реєстрування постачальників програмних продуктів (ISO/IEC 7816-5:2004, IDT). - 2016. - IV, 11 с.
270. ВА804802 Лень В. В. Державні ордени, медалі СРСР та України: історико-правове дослідження : монографія / В. В. Лень ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. - 398, [1] с. : кольор. іл., табл.
271. ВА804683 "Юридичні науки: проблеми та перспективи", всеукраїнська науково-практична конференція(2016 ; Запоріжжя).Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Юридичні науки: проблеми та перспективи", 24-25 червня 2016 р. / Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 143 с.
272. СТ8359 Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 у правоохоронних органах. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IX, 40 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
274. ВА804704 Озерський І. В. Прокуратура України : практикум : [навч. посіб.] / І. В. Озерський, В. Є. Кривуля ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. - Київ : Копі-центр, 2016. - 99 с.
275. ВС61304 Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу, 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд.: Пономаренко З. В., Байдачна І. О., Степанюк О. Б.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 174 с.
276. ВА804809 Пивоваров К. В. Система контролю в державному управлінні України: теорія, методологія, практика : монографія / Пивоваров Костянтин Володимирович ; Акад. муніцип. упр. - Київ : АМУ, 2016. - 462 с. : рис., табл.
277. ВА804808 Подп'ятнікова А. Я. Механізми державного регулювання розвитку транзитного потенціалу Україну : монографія / А. Я. Подп'ятнікова, Б. П. Колесніков ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 258 с. : рис., табл.
278. ВА804607 Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посіб. для магістрів ден. та заоч. форми навчання спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / О. Г. Романовський [та ін.] ; [за заг. ред. О. Г. Романовського] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 119 с.
279. ВА804608 Цуркан-Сайфуліна Ю. В. Владні засади права: філософсько-правові аспекти : монографія / Ю. В. Цуркан-Сайфуліна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Фенікс, 2016. - 356, [1] с.


Культура. Наука. Освіта
280. РА424512 Абдел-Басет Салех Ях'я Ал-Равашдех Методика розвитку рухових умінь і навичок в учнів старшої школи у процесі занять легкою атлетикою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Абдел-Басет Салех Ях'я Ал-Равашдех ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
281. РА424374 Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Джафарова Оксана Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2016. - 22 с.
282. РА424529 Дреженкова І. Л. Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.01 / Дреженкова Інна Леонідівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва". - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
283. РА424515 Єсєнтаєв Т. К. Навколишнє середовище тренувальної та змагальної діяльності спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Єсєнтаєв Тастанбек Кутжанович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
284. РА424517 Наливайко О. О. Проблема диференційованого навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів у вітчизняній теорії та практиці (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Наливайко Олексій Олексійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 20 с.
285. РА424526 Сербін О. О. Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сербін Олег Олегович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2016. - 38 с.
286. РА424531 Шемаєв С. О. Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів у комунікаційному просторі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Шемаєв Сергій Олександрович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2016. - 20 с.
287. Р130958 Бондаренко Л. С. Зошит для підготовки руки до письма дітей старшого дошкільного віку / Лариса Бондаренко. - Київ : Генеза, 2016. - 32 с. : іл. - (Я буду вправним першачком)
288. ВС61308 Голик Р. Й. Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та формування суспільних уявлень в Галичині : [монографія] / Роман Йосипович Голик ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, 2015. - 422 с.
289. Р130954 Дерипаско Г. М. Розвиток зорової пам'яті : 200 завдань : [для дітей мол. та ст. дошк. віку] / Г. М. Дерипаско. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. : іл. - (Дошкільнятко)
290. Р130955 Дерипаско Г. Н. Развитие творческого мышления : 200 заданий : [для детей мл. и ст. дошк. возраста] / Г. Н. Дерипаско. - Харьков : Торсинг, 2016. - 16 с. : ил. - (Дошкольник)
291. С11597/1 Живи по слову. Ч. 1. - 2016. - 244 с. : ил.
292. С11597/2 Живи по слову. Ч. 2. - 2016. - 257 с. : ил.
293. ВС61296 Ломов А. Г. Плетеный мяч и шайба на Полтавщине : офиц. история / Анатолий Ломов. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 251, [3] с. : ил.
294. ВА804693 Малицька О. В. Образотворче мистецтво з методикою навчання : навч.-метод. посіб. [для студентів вищ. пед. навч. закл. напрямів підгот. 6.010102 "Початкова освіта"] / Олена Малицька. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - 344 с.
295. ВА804769 Мартиненко І. В. Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системними порушеннями мовлення : [монографія] / І. В. Мартиненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : ДІА, 2016. - 307 с. : рис., табл.
296. ВА804681 "Практична педагогіка та психологія: методи і технології", всеукраїнська науково-практична конференція(2016 ; Запоріжжя).Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Практична педагогіка та психологія: методи і технології", 1-2 липня 2016 р. : [зб. доп.] / Класич. приват. ун-т, Каф. освіти та упр. навч. закл. - Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. - 167 с.
297. Р130956 Остапенко А. С. Букви : [для спіл. роботи дорослих із дітьми] / А. С. Остапенко, Т. А. Уварова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 47 с. : іл. - (Крючки-закарлючки)
298. Р130957 Остапенко А. С. Готуємо руку до письма : [для спіл. роботи дорослих із дітьми] / А. С. Остапенко, Т. А. Уварова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 47 с. : іл. - (Крючки-закарлючки)
299. Р130941 Остапенко А. С. Цифри : [для спіл. роботи дорослих із дітьми] / А. С. Остапенко, Т. А. Уварова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 47 с. : іл. - (Крючки-закарлючки)
300. ВА344534 Отчет Художественно-ремесленной мастерской печатного дела в г. Киеве 1911-1912 учеб. г. - Киев : [б. и.], 1912. - 41, [2] с. : ил.
301. СО34614 Пилат В. С. Бойовий Гопак і основи захисту Вітчизни / Пилат Володимир. - Київ : Україна, 2016. - 161 с. : мал.
302. В356357/2 Рубан, Л. А. Сучасні методи дослідження у спорті. Ч. 2: На прикладі використання комплексів КардіоЛаб та СпіроКом. - 2016. - 114 с. : табл., рис.
303. ВА804760 Савчук С. А. Плавання і методика навчання : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / С. А. Савчук, В. Я. Ковальчук, І. В. Бакіко ; Луц. нац. техн. ун-т, Каф. фіз. виховання. - Луцьк : ЛНТУ, 2015. - 140 с. : рис.
304. ВА804610 Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [за заг. ред. Пахомової Н. Г., Погребняка В. А.]. - Полтава : АСМІ, 2016. - 295 с.
305. С11596/1 У Бога есть дело для тебя. Ч. 1. - 2016. - 263 с. : ил.
306. С11596/2 У Бога есть дело для тебя. Ч. 2. - 2016. - 268 с. : ил.
307. ВА804618 Українська видавнича справа у персоналіях (XVI ст. - середина XX ст.) : бібліогр. слов.-довід. / [за заг. ред. Губи Л. О.]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 214 с. : іл.
308. ВА804820 Хаджинов В. А. Греко-римська боротьба : навч. посіб. / В. А. Хаджинов ; Нац. металург. акад. України. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 241 с. : рис., табл.
309. ВА804689 Шейко В. М. Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства : навч. посіб. / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Н. М. Кушнаренко ; Харків. держ. акад. культури, Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. - Харків : ХДАК, 2016. - 329 с.
310. ВА804703 з дод. Штайнер Р. Курс лекций по лечебной педагогике : 12 лекций, прочит. в Дорнахе с 25 июня по 7 июля 1924 г. : GA 317 / Рудольф Штайнер ; пер. с нем. Ирины Карташовой. - Киев : НАИРИ, 2015. - 237 с.


Філологічні науки. Художня література
311. РА424381 Божук А. О. Поетика драматургії Степана Васильченка : автореф. дис. ... : канд. філол. наук : 10.01.01 / Божук Антон Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
312. РА424527 Дідух О. О. Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дідух Олександра Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
313. РА424538 Назаров Н. А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та практика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Назаров Назарій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2016. - 22 с.
314. РА424532 Сегал А. Л. Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сегал Анна Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
315. РА424524 Шевелько К. О. Методика навчання старшокласників спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови перекладу англомовних публіцистичних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шевелько Катерина Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 22 с. : табл.
316. РА424525 Юдко Л. В. Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ у дискурсі спецслужб (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Юдко Людмила Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2016. - 20 с. : табл., іл.
317. СО34608 "Я зібрана з усієї України": силует Галини Гордасевич на тлі історії : статті, спогади, інтерв'ю, листи, світлини / [упоряд. Р. О. Дубровського ; заг. та наук. ред. С. С. Кіраля]. - Київ ; Кременець ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 287 с. : фот.
318. Р130919 Peppa Pig™. Абетка з великими літерами : [для читання дорослими дітям]. - Київ : Перо, 2016. - [28] с. : іл.
319. ВА804675 Артюшенко Т. І. Запах степу : [поезії] / Таїсія Артюшенко. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 186, [4] с. : іл.
320. ВА804701 Бакуменко О. Д. Доброзвучна Муза : [літ. портр.] / Олександр Бакуменко. - Київ : Україна, 2016. - 559 с. : фот.
321. Р130943 Безкоровайна О. В. 2000 завдань з української мови. 2 клас : [посібник] / Безкоровайна О. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16, [1] с. - (Практикум) (Пишемо грамотно)
322. ВА804758 Біляцька В. П. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. - 123 с.
323. ВА804680 Ботанические инкрустации в поэзии. 446 строф восхищения растениями / [сост. и авт. предисл. В. Н. Самородов]. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 105, [2] с. : ил.
324. Р130922 Введенский А. Сказка о четырёх котятах и четырёх ребятах : [стихи для детей] / Александр Введенский ; [худож. Светлана Балух]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 47 с. : ил.
325. ВА804612 Гаврилов Г. В. Там будут ждать меня друзья : роман, повесть / Глеб Гаврилов. - Полтава : АСМИ, 2016. - 317 с.
326. Р130926 Героям слава! : розповіді для дітей про героїв фронту і тилу / [упоряд. Оксана Давидова ; худож. Христина Лукащук]. - Київ : Мамине Сонечко, 2016. - 46, [2] с. : іл.
327. ВА804816 Головченко І. П. Доля в перевеслах : роман / Іван Головченко. - Суми : Мрія-1, 2016. - 307 с.
328. Р130920 Жадан С. Пливи, рибо, пливи / Сергій Жадан ; намалювала Христина Лукащук. - Чернівці : Книги - ХХІ : Чорні вівці, 2016. - [32] с. : іл.
329. ВА804755 Инари Сад мой : стихотворения / Инари. - Харьков : [б. и.], 2016. - 91 с.
330. Р130918 Кащук М. К. Є такі професії : [вірші для дітей] / Микола Кащук ; [худож. Н. Велігурська]. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 11 с. : іл.
331. ВА804722 Кисиль В. Я. Морские были / В. Я. Кисиль. - Одесса : Элтон, 2015. - 117 с. : ил.
332. Р130916 Космосчёт. 96 развивающих карточек : [учим буквы, чтение по слогам : для детей от 2 до 8 лет]. - Днепропетровск : [б. и.], 2015. - [8] л. : ил. - (Серія "Розвиваючі картки")
333. ВА804628 Кривошей Ю. А. "Я не прошу у Вечности прощенья..." : [поэзия] / Юрий Кривошей. - Полтава : АСМИ, 2016. - 104 с.
334. ВА804757 Кужельная Е. В. Другое измерение : стихотворения (2008-2015) / Елена Кужельная. - Сумы : Мрія-1, 2016. - 115 с.
335. ВА804671 Лущан В. М. Небокрай : поезія / Володимир Лущан. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 95 с.
336. ВА804812 Матузок Л. П. Яблука пізніх віршів : поезії / Любов Матузок. - Суми : Мрія-1, 2016. - 87 с. : іл.
337. В356361/1, ч. 1 Мелодии души. Т. 1, ч. 1: Стихотворения классиков. - 2016. - 485 с.
338. В356361/1, ч. 2 Мелодии души. Т. 1, ч. 2: Стихотворения классиков. - 2016. - 506 с.
339. В356302/2 Микитюк, Михайло Васильович Щоденники (мемуари). Т. 2: 2004 - 2007. - 2016. - 492, [1] с. : іл.
340. Р130939 Миргород Н. В. 1000 завдань з англійської мови. 1 клас : [посібник] / Миргород Н. В., Якименко С. С., Коваленко-Будянська О. В. - Харків : Торсінг : Навчальна література, 2016. - 16, [1] с. : іл. - (Практикум) (English tasks)
341. ВА804673 Мироненко З. А. Рідні береги : [поезії] / Зінаїда Мироненко. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 93, [2] с.
342. Р130972 Міхаліцина К. Про драконів і щастя : абсолютно несерйозна історія / написала Катерина Міхаліцина разом з Антоном та Яринкою ; не домалювала Наталка Гайда. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - [46] с. : кольор. іл.
343. ВА804768 Мойєс Д. Дівчина, яку ти покинув : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Дар'ї Петрушенко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 396, [2] с.
344. Р130924 На балу [Принц и принцесса] : [для детей от 6 лет] / [ил. П. С. Кривцова]. - Харьков : Виват, 2016. - [16] с. : ил. + более 100 наклеек. - (Одень куклу)
345. ВА804690 Народні пісні Чернігівщини (З колекцій збирачів фольклору) / [упоряд. та вступ. ст. Л. О. Єфремової] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : Логос, 2015. - 750, [1] с. : ноти
347. Р130927 Незалежність України / [упоряд. Вадим Дорошенко ; худож. Олеся Білоус]. - Київ : Мамине Сонечко, 2016. - 48 с. : іл.
348. ВА804629 Неслучайная встреча : [сб. произведений] / Отд. культуры г. Черноморска, Лит. об-ние им. В. Домрина ; [сост.: Л. Кулаковский, А. Семыкин]. - Черноморск ; Одесса : Элтон, 2016. - 141 с. : фот.
349. ВА804770 Ніффенеґґер О. Дружина мандрівника в часі : роман / Одрі Ніффенеґґер ; [пер. з англ. Надії Хаєцької]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 589, [1] с.
350. ВА804738 Павленко В. Сонце в тумані : [оповідання, вірші] / Василь Павленко. - Іллічівськ ; Одеса : Елтон, 2015. - 358 с.
351. Р130944 Перемитько В. В. 2000 заданий по русскому языку. 4 класс : [пособие] / Перемитько В. В. - Харьков : Торсинг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Пишем грамотно)
352. Р130959 Плат С. Кухня пані Вишеньки : [для дошк. та мол. шк. віку] / Сильвія Плат ; пер. з англ. Катерина Міхаліцина ; намалювала Богдана Бондар. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 31, [4] с. : кольор. іл.
353. ВА804702 Поезія душі неначе жито сходить. До 70-річчя від дня народження поетеси Валентини Козак : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад. Л. І. Заря ; ред. С. В. Лавренюк]. - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2016. - 54, [4] с. : фот. - (Творчі імена Вінниччини)
354. ВА804672 Прислонський В. П. Побачене, почуте, пережите : поеми / Володимир Прислонський. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 73, [2] с. : фот.
355. ВА804677 Роговий Ф. К. Задумані вікна : оповідання / Феодосій Роговий ; упоряд. Юрій Роговий. - Полтава : Дивосвіт, 2015. - 143, [1] с.
356. Р130925 Свадьба [Жених и невеста] : [для детей от 6 лет] / [ил. П. С. Кривцова]. - Харьков : Виват, 2016. - [16] с. : ил. + более 100 наклеек. - (Одень куклу)
357. ВА804801 Семашко Т. Ф. Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі : монографія / Т. Ф. Семашко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Н. В. Слухай ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Київ : Арт Економі, 2016. - 477, [2] с.
358. Р130917 Сердюк В. В. Чарівне скельце, або Подорож за сміливістю : неймовір. історія для вразливих малят та їхніх батьків / Віктор Сердюк ; худож. Михайло Шлафер. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 39 с. : іл.
359. Р130923 Сказка [Эльф и фея] : [для детей от 6 лет] / [ил. П. С. Кривцова]. - Харьков : Виват, 2016. - [16] с. : ил. + более 100 наклеек. - (Одень куклу)
360. Р130945 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 1 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Сєдих О. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
361. Р130942 Скріпай О. В. 200 завдань. Читання вголос. 2 клас : [посібник] / Скріпай О. В., Дерипаско Г. М. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Удосконалюємо техніку)
362. ВС61306 Стеценко С. М. Війни художників : роман / Станіслав Стеценко. - Харків : Фоліо, 2016. - 558, [1] с.
363. ВА804700 У дивосвіті життя. До 80-річчя від дня народження вчительки, журналістки, поетеси, громадської діячки Фаїни Приймачик : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [уклад.: О. Ю. Антонюк, О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк]. - Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2016. - 99, [4] с. : фот. - (Творчі імена Вінниччини)
364. ВА804767 Ферранте Е. Моя неймовірна подруга : роман / Елена Ферранте ; [пер. з італ. Анни Помєшкіної]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 348, [2] с.
365. В356360/3 Хмель, Володимир Вікторович Підручник французької мови "Міжнародна інформація та міжнародний бізнес". Крок 3. - 2016. - 263, [1] с. : іл.
366. Р130933 Цепкова Г. В. Мамина усмішка : вірші для дітей / Галина Цепкова ; мал. Інни Архипчук. - Коростень : Стужук В. М., 2016. - 39 с. : іл.
367. Р130938 Цигічко Р. М. 1000 завдань з англійської мови. 3 клас : [посібник] / Цигічко Р. М. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (English tasks)
368. Р130940 Цигічко Р. М. 1000 завдань з англійської мови. 4 клас : [посібник] / Цигічко Р. М. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (English tasks)
369. Р130934 Якоменко Г. П. Прожиті роки не мовчать... / Галина Якоменко ; Від. культури Чорномор. міськради. - Чорноморськ : Гратек ; Одеса : Елтон, 2016. - 27, [4] с. : іл.
370. Р130936 Яцина В. М. Українська мова. 2 [клас]. Сформуй навички писати грамотно : [навч. посіб.] / В. М. Яцина. - Київ : Час майстрів, 2015. - 46, [1] с. - (2000 вправ та завдань)
371. T774386 Shabani R. Hamlet with the black cap / R. Shabani. - Skopje : St. Clement of Ohrid, National and University Library, 2011. - 130 p.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка