Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка4/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,6 Mb.
1   2   3   4

Мистецтво. Мистецтвознавство
372. РА424351 Єргієв І. Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Єргієв Іван Дмитрович ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ, 2016. - 39 с.
373. РА424353 Юань Янь Методика організації самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики з музичного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Юань Янь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
374. ВА804828 Антонюк А. Андрій Антонюк. Каталог виставки / Андрій Антонюк ; [ред.-упоряд. М. Маричевський] ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 27 с. : кольор. іл.
375. ВС61318 Бевза П. Бевза. Гра. Живопис : [каталог] / [Петро Бевза ; вступ. ст. Миколи Скиби]. - Київ : Софія-А, 2013. - 120 с. : іл.
376. ВА804826 Бевза П. Усі Теодозії : кат. картин 2002-2007 років / Петро Бевза ; [упоряд. С. Іваненко ; авт. вступ. ст. О. Сидор-Гібелинда]. - Київ : Софія-А, 2007. - 47 с. : іл.
377. ВС61334 Боднар-Балагутрак днЛ. Лідія Боднар-Балагутрак : [альбом] / Лідія Боднар-Балагутрак ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образовтор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 111 с. : кольор. іл. - (Серія "Скрижалі духу: творчість українських мистців поза межами Батьківщини")
378. ВС61332 Буряк Б. Малярство : [альбом] / Боряк Буряк ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 117, [2] с. : кольор. іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 10)
379. ВА804825 Вольський О. П. Малярство : [кат. творів] / Олексанр Вольський ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 48 с. : кольор. іл.
380. ВА804619 Галян Г. Розповіді про мистецьку родину Кричевських : культурол. нариси / Галя Галян ; Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського. - Полтава : АСМІ, 2016. - 90, [8] с. : іл.
381. ВА804823 Гонтарів В. Живопис : [каталог] / Віктор Гонтарів. - [Київ] : Софія-А, 2009. - 84 с. : кольор. іл.
382. ВС61316 Гонтарів В. Зоряний віз Віктора Гонтаріва : [живопис : альбом] / [Віктор Гонтарів ; за ред. Миколи Маричевського] ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2006. - 143 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 18)
383. ВС61333 Демцю М. І. Демцюихайло Демцю : [альбом] / Михайло Демцю ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія А, 2004. - 95 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 8)
384. ВС61323 Ємець В. Володимир Ємець : [малярство, графіка : альбом] / Володимир Ємець ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 111, [1] с. : кольор. іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 9)
385. ВС61313 Запорізький пейзаж - 2016 : [живопис, графіка, фотографія : кат. пленеру] / Запоріз. худож. музей ; [ідея проекту Янкович І. А. ; куратор пленеру Дворна О. В. ; фот.: Дворний Б. В. та ін.]. - Запоріжжя : Привоз принт, 2016. - 77, [2] с. : кольор. іл. - (Мистецький проект)
386. ВА804827 Іваннікова С. Ф. Світлана Іваннікова : [каталог] / Світлана Іваннікова ; [ред.-упоряд. О. Загаєцька] ; Нац. спілка художників України [та ін.]. - Київ : Софія-А, 2005. - 48 с. : кольор. іл.
387. ВС61331 Лещенко Є. Євген Лещенко : [альбом] / Євген Лещенко ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 119 с. : кольор. іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 11)
388. ВС61324 Мазур М. Микола Мазур : альбом / Микола Мазур ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 135 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 4)
389. ВС61325 Максименко М. А. Микола Максименко : [альбом] / Микола Максименко ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 111, [1] с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 6)
390. ВС61298 Мамсиков В. Опыт созерцания : ретроспект. проект : [каталог] / Владислав Мамсиков ; [текст: Л. Березницкая ; над кат. работали: М. Вторушина, В. Вештак] ; Киев. нац. музей рус. искусства при поддержке Фонда искусств "Артания" и Bereznitsky Aesthetics. - Киев : Софія, 2015. - 151 с. : ил.
391. ВС61321 Наш час - наш простір : [кат. вист. творів укр. художників у Нац. музеї Тараса Шевченка 14 листоп. - 2 груд. 2008 р.] / [упоряд. Микола Маричевський]. - Київ : Софія-А, [2008]. - 136 с. : кольор. іл.
392. ВС61320 Патик В. Й. Володимир Патик : [альбом] / Володимир Патик ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 120 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 3)
393. ВС61330 Перейма А. Ака Перейма : [альбом] / Ака Перейма ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образовтор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 94, [1] с. : іл. - (Серія "Скрижалі духу: творчість українських мистців поза межами Батьківщини" ; кн. 4)
394. ВС61329 Печорний П. Петро Печорний : [альбом] / Петро Печорний ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 111 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 2)
395. СО34621 Редин Павел Федорович (1917-1992). Биография, творчество, избранные произведения живописи : [альбом произведений] / [авт.-сост.: Александр Редин, Анатолий Редин, Людмила Редина]. - Запорожье : Привоз-Принт, 2016. - 111 с. : цв.ил.
396. ВС61326 Романишин Р. Роман Ромашин : [альбом] / Роман Романишин ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - [110] с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 13)
397. ВО377027 Ромео А. Р. Итальянская школа пения. Развитие и гигиена голоса с несколькими советами драматического искусства / А. Р. Ромео, проф. пения муз. училища "Блюменфельда" в Киеве. - Киев : [б. и.], 1903 (Тип. Р. К. Лубковского). - 34 с.
398. ВА804803 Рябуха Н. О. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. : монографія / Н. О. Рябуха ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 334 с. : рис., табл.
399. ВС61327 Садовський О. Олександр Садовський : [альбом] / Олександр Садовський ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 106, [1] с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 4)
400. ВС61319 Сельський Р. Ю. Роман Сельський : [малярство : альбом] / Роман Сельський ; за ред. Миколи Маричевського ; [передм., упоряд. Є. Шимчук] ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 167 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 7)
401. ВА804824 Сербутовський А. Андрій Сербутовський: Малярство : [альбом] / Андрій Сербутовський ; за заг. ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2004. - 64 с. : кольор. іл.
402. ВС61322 Степовик Д. Олекса Булавицький : [альбом] / проф. Дмитро Степовик. - Київ : Софія-А, [2004]. - 111 с. : кольор. іл. - (Серія "Скрижалі духу: творчість українських мистців поза межами Батьківщини" ; кн. 5)
403. СО34615 Сухоліт О. Олександр Сухоліт : альбом / Олександр Сухоліт. - Київ : Атлант ЮЕмСі, 2010. - 63 с. : іл. - (Малюнок)
404. ВА804721 Україна: надбання культурної спадщини : матеріали V Всеукр. наук. конф. "Вайнгортівські читання", листопад 2013 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка [та ін.] ; [за ред. О. Бєлявської ; уклад. О. Ю. Бєлявська, Т. О. Бунякіна]. - Полтава : Дивосвіт, 2013. - 343 с. : іл.
405. ВС61317 Шаповалов С. Г. Сергій Шаповалов. Живопис : [альбом] / Сергій Шаповалов ; [Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ], Нац. спілка художників України. - Київ : Софія-А, 2008. - 120 с. : кольор. іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 17)
406. ВС61328 Яремчук Л. Любомир Яремчук : [альбом] / Любомир Яремчук ; за ред. Миколи Маричевського ; Ред. журн. "Образотвор. мистецтво" НСХУ. - Київ : Софія-А, 2005. - 95 с. : іл. - (Серія "Наш час - наш простір" ; кн. 12)


Філософські науки. Психологія
407. РА424543 Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Августюк Марія Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2016. - 20 с. : рис., табл.
408. РА424521 Бабанін В. В. Філософська рефлексія публічного римського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Бабанін Вадим Валерійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 18 с.
409. РА424370 Гуменюк О. І. Соціально-психологічні особливості трансформації способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гуменюк Ольга Ігорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. - Київ, 2016. - 18 с.
410. РА424533 Лемпій А. О. Персональна ідентичність в дискурсі феноменології та аналітичної філософії свідомості. Історико-компаративний аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Лемпій Антон Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 19 с.
411. РА424345 Петрова Л. Г. Соціально-психологічні чинники задоволеності професійною діяльністю менеджера з персоналу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Петрова Лариса Геннадіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2016. - 20 с.
412. РА424545 Ткаченко Н. О. Феномен альтернативної історії у сучасній історичній свідомості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ткаченко Наталія Олексіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 16 с.
413. ВС61297 Гавриш Н. Азбука Лідера : [для дітей ст. дошк. віку] / Наталя Гавриш, Володимир Воронов. - Київ : Слово, 2016. - [84] с. : іл.
414. ВА804756 Мартиненко І. В. Логопсихологія : курс лекцій / І. В. Мартиненко. - Київ : ДІА, 2016. - 115 с.
415. ВА804731 Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: історична, організаційно-педагогічна і науково-методична ретроспектива : [монографія] / [В. І. Березан та ін. ; за ред. Н. Д. Карапузової]. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 449, [1] с. : фот.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка