Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословінняДата конвертації08.04.2017
Розмір445 b.


НАДІЯ


Важливість надії визнавалася давно. Надії присвячували свої твори письменники, філософи та митці. В західній культурі концепт надії з’явився у міфі про Пандору. Згідно з ним, Зевс розсердився на Прометея за те, що він поцупив вогонь у богів. Замисливши помститися, Зевс послав Пандору на землю зі скринею, повною злих створінь. Знаючи про її допитливість, він наказав Пандорі не відкривати скриню. Знав він і про те, що вона не виконає його наказу. Як і передбачалося, Пандора відкрила кришку скрині, щоб заглянути, що там всередині. І тоді із скрині вилетіла купа створінь, щоб вразити людство такими хворобами тіла, як ревматизм, подагра, коліки; щоб вразити мозок заздрістю, презирством, помстою. Перед тим як Пандорі нарешті вдалося закрити кришку, там залишалося лише одне створіння. Це була надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують і як благословіння, і як прокляття. Тіліч (1965) стверджує, що надія є легкою для нерозумних, але тяжкою для мудреців. Народна мудрість свідчить про те, що «Дурень думкою багатіє». Кожен може піддатися марній надії, але справжня надія – це щось рідкісне і велике.

Типова словникова дефініція надії підкреслює, що надія – це щось бажане, що може збутися. Найновіші джерела свідчать про те, що надія розглядається з точки зору досягнення мети. Більшість авторів наголошують на тому, що надія – це одномірний конструкт, в центрі якого знаходиться досягнення мети. (Cantril, Erikson, Frank, Lewin, Menningen). Вони дотримуються думки про те, що сподіванням на досягнення мети можна пояснити і фізичне, і психічне здоров’я. Соматичні розлади і психопатології, наприклад, вважаються породженням втрати надії на досягнення мети (Erikson, Gottschalk, Meldes&Bowlby). Отже, домінуючий погляд свідчить про те, що високий рівень надії асоціюється з високими результатами діяльності і, як такий, є цілком сприйнятним.

Снайдер, Ірвін та Андерсон визначають надію як “позитивний мотиваційний стан, який ґрунтується на інтерактивно отриманому відчутті:

- енергії, спрямованої на досягнення цілі,

- баченні шляхів для її досягнення” .

(цит. по Снайдер 2000, c. 8) Snyder, C.R. (2000) Hуpothesis: There is Hope. In C.R.Snyder (Eds.) Handbook of Hope Theory: Measures and Applications (pp.3-21). San Diego. Academic Press.

В запропонованій Снайдером теорії надії можна виокремити чотири категорії: цілі, шляхи для їх досягнення, агентні ресурси або мотивацію, та бар’єри або перешкоди і стратегії їх подолання. Цілі характеризуються Снайдером як орієнтири теорії надії, тому що вони є напрямками і прообразу результату сповненого надією мислення. Ресурси для досягнення цілей – це ті шляхи, які людина обирає для досягнення мети, та здатність індивідуума самостійно визначати ці шляхи. Агентні ресурси відносяться до мотивації, яка потрібна для визначення шляхів до досягнення мети. Бар’єри або перешкоди блокують досягнення цілей, і коли людина стикається з ними, вона або відмовляється від ідеї досягнення мети, або визначає нові шляхи.

Досягнення цілей асоціюється з позитивними емоціями (Снайдер та ін. 1996), у той час як ускладнення на шляху до досягнення супроводжуються негативними емоціями (Дінер 1984), хоча це не завжди так. Люди з високим рівнем надії реагують на ускладнення інакше, ніж люди з низьким рівнем надії: вони розглядають їх як виклики і шукають нові шляхи або знаходять альтернативні засоби досягнення цілей. Високі надії, як було доведено (Снайдер), корелюють з позитивними наслідками (beneficial constructs), включаючи академічні досягнення, у той час як низкий рівень надії може призводити до депресії. Крім того, низький рівень надії асоціюється з негативним результатом, включаючи й зниження благополуччя (Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95 , 542-575).

Отже, надія визначається сучасними дослідниками як ‘здатність знаходити і використовувати завдяки мотивації можливості для досягнення бажаних цілей’.

Ч. Снайдер порівнює її з такими теоріями, як теорія придбаного (набутого) оптимізму Мартіна Селігмана, теорія самоефективності та самооцінки Альберта Бандури.

Під впливом ідей Карла Менінгена Снайдер, розглядаючи надію, поставив у голову кута когнітивні процеси, а не емоції, стверджуючи що надія – це спосіб мислення, в якому значну роль відіграють почуття. Снайдер розглядав надію як когнітивний процес, у той час як інші дослідники вважають її емоцією або станом з афективним компонентом (Фредріксон Аспінваль та ін).

Перш ніж надати остаточне визначення надії, Ч. Снайдер поставив собі за мету дізнатися, чи сповнене надії мислення є ситуативно обумовленим, або пов’язане з притаманними людині рисами особистості, чи являє собою комбінацію обох згаданих чинників. Його інтерв’ю з респондентами свідчили про те, що надія виявилась чимось більшим за думки про конкретну мету. Респонденти засвідчили, що вони здатні знаходити шляхи для досягнення мети, а також набувати для цього мотивацію.

 • У 1991 році Снайдер з колегами запропонували визначення надії як “позитивного мотиваційного стану, в основі якого лежить спрямована на досягнення мети енергія та розуміння шляхів її досягнення”. Пізніше він деталізував тріаду – мета, шляхи та мотивація - як концепти цієї дефініції, а через деякий час додав ще один компонент – перешкоди. Отже, надія – це здатність ставити чіткі цілі (clear goals) та знаходити шляхи (pathways, routes) для їх досягнення при наявності мотивації для використання цих шляхів (agency thinking). Це можна висловити як “The will and the ways – willpower & waypower”.

 • Дослідники надії погоджуються з думками Снайдера про те, що надія характеризується очікуванням досягнення бажаної мети. На додаток до цієї думки Снайдер запропонував своє бачення надії, згідно з яким вона складається з того, що людина здатна досягати бажаної мети і знаходити шляхи і засоби для її досягнення. На його думку, сума цих двох видів мислення і складає надію. Фактично, це твердження означає, що люди, у яких є надія, вірять, що вони здатні зробити усе необхідне для досягнення своєї мети.Надія, за Снайдером, – це когнітивний процес, в якому людина має мету та знаходить шляхи для її досягнення, а позитивні емоції сигналізують, що процес досягнення цілей відбувається успішно. Це свідчить про те, що Снайдер розглядає надію як спосіб мислення, спрямований на досягнення цілей, який супроводжується емоціями.

Снайдер з колегами університету Канзас-Лоренс винайшли також засоби вимірювання надії і встановили високий рівень кореляції між вірою та впевненістю людини у свої здатності досягти мету. За Снайдером, люди з високим рівнем надії:
 • чітко формулюють свої цілі;

 • можуть передбачити головні шляхи досягнення бажаної мети, а також генерувати альтернативні шляхи, зокрема, коли головні блокуються;

 • усвідомлюють, що для досягнення своїх цілей необхідно активно вдаватися до пошуку шляхів.Снайдер виявив стиль мислення і поведінки людей з високим рівнем надії і сформулював такі пропозиції щодо його підвищення:
 • постійно говорити собі, що успіх буде досягнуто;

 • вважати, що труднощі, з якими довелося зіткнутися, - це результат неправильної стратегії, а не брак таланту;

 • вважати, що цілі та невдачі – це перепони, а не поразка;

 • частіше згадувати свої успіхи в минулому;

 • знайомитися з досвідом успішних людей (кіно, література, відео-кліпи);

 • знаходити зразки для своєї поведінки (герої знаходяться значно ближче, ніж нам здається);

 • підтримувати добру фізичну форму, нагадуючи собі, що в здоровому тілі – здоровий дух;

 • вживати здорову їжу, не забуваючи про потрібні калорії;

 • відпочивати фізично, готуючись до досягнення майбутніх цілей;

 • з гумором ставитись до себе особливо в часи невдач;

 • переформульовувати цілі (адже наполегливість при блокаді абсолютної цілі призводить до руйнації самої цілі і шляхів її досягнення);

 • хвалити себе за незначні досягнення на шляху до великої віддаленої цілі;

 • оволодівати новими конкретними навичками, а також вчитися, як треба вчитися. • Однак модель Снайдера не може пояснити, чому деякі люди не відмовляються від надії, навіть коли відчувають, що не можуть зробити нічого для досягнення бажаного. До того ж, люди часто мають альтруїстичні сподівання, тобто думають про інших, яким вони не можуть зарадити, але все ще не покидають надію, сподіваючись на краще. Дослідники ставлять під сумнів доцільність розглядання “agency та pathways thinking” як еквівалентних надії, вважаючи їх концептуально різні. Вони є або оцінкою (appraisal) або антецедентом надії, але не описують її природу.

 • Барбара Фредріксон, яка відносить надію до позитивних переживань, після проведеного з колегами дослідження на матеріалі різних культур з використанням різних змінних надії, різних методів, встановила, що у пересічних людей надія асоціюється з метою, а не з засобами її досягнення. Крім того, існує питання і щодо вимірювання надії. Снайдер концептуалізує “Trait agency” як властивість, що відноситься до рис особистості, таких як стійка тенденція сприймати себе здатним вдаватися до необхідних засобів досягнення мети, а “State agency” описується як стан. • Надія – це конструкт, який має відношення до оптимізму, хоча вони й не є ідентичними. Снайдер визначав надію як здатність концептуалізувати цілі, знаходити ресурси до їх досягнення завдяки мотивації до використання цих ресурсів, не дивлячись на перешкоди.

 • Надія дає багато переваг. Наприклад, вона захищає від втручання інших, від надання собі негативної оцінки, від негативних емоцій; надія є головним чинником психологічного здоров’я. В царині фізичного здоров’я надія допомагає запобігати хворобам, надає моральних сил для перемоги. Наприклад, атлети з високим рівнем надії є більш успішними, а хворі на серцево-судинні захворювання мають вищу здатність долати тяжкі стани.Завдання до теми

1. Прочитайте вірш Лесі Українки “Без надії сподіваюсь”

(“Contra Spem Spero”) і дайте відповіді на наступні запитання.
 • Як ви розумієте цей заголовок?

 • За яких умов було написано цього вірша?

 • Що в ньому можна вважати метою, а що засобами для її досягнення?

 • Чи можна розглядати надію в цьому вірші як когнітивний процес?

 • Які засоби свідчать про це?

 • Чи можна вважати надію позитивною емоцією (за твердженням Б. Фредріксон)?

 • Наведіть свідчення з вірша, якщо такі є.Contra spem spero!

Contra spem spero!

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане Та кора льодовая, міцна, Може, квіти зійдуть - і настане Ще й для мене весела весна.

Я на гору круту крем'яную Буду камінь важкий підіймать І, несучи вагу ту страшную, Буду пісню веселу співать.*

В довгу, темную нічку невидну Не стулю ні на хвильку очей - Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей.

Так! Я буду крізь сльози смиятись.

Серед лиха співати пісні.

Без надії таки сподіватись.

Буду жити! Геть думи сумні!

2 травня 1890 р.

Завдання до теми

Завдання до теми

2. Ознайомтесь з наведеними нижче висловлюваннями відомих філософів, мислителей, письменників про надію.Завдання до теми
 • Дайте відповіді на такі запитання:

 • Чи згодні ви з цими твердженнями? В чому саме?

 • Проілюструйте обгрунтованість цих висловлень про надію прикладами з власного досвіду.

 • Дізнайтесь думку ваших батьків щодо цих тверджень.

 • Чому саме Ф.Ніцше так негативно оцінював надію? Дізнайтесь про це з його біографії.

 • Який підтекст має вислів Френсіса Бейкона?Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
ukr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ukr -> В пакистані він знайшов книгу Їцгар Аль Хак
ukr -> Цілей Біографія Пророка Мухаммада по Khadeijah А
ukr -> Програма з «української літератури»
ukr -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
ukr -> База тестів з курсу «історія україни» Взірці тестових завдань до теми Виберіть із наведених характерні ознаки історичного процесу, відомого як «неолітична революція»
documents -> Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки
documents -> Е. Л. Носенко, Т. М. Петренко діагностика особистості засобами невербального спілкування монографія
documents -> Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
documents -> Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconДо 160- річчя від дня народження Олени Пчілки) ( 29. 07. 1849 10. 1930) «Вона, як І крилата трудолюбниця, невтомно впродовж всього життя горопашно заповнювала щілинки нашої культури цілющим нектаром»
Ці слова належать людині, яка все життя присвятила справі розвитку української культури, невтомно й самовіддано працювала в ім’я...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння icon«А літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою»
Мета: поглибити знання з біографії письменника, з’ясувати основні віхи його життєвого І творчого шляху, розширити культурний кругозір,...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconПояснювальна записка Навчання історії в 10­­–11 класах спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти
України, здатна до життя в суспільстві І цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення І навчання впродовж...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconПравила чемності у нас можна
Матері Терези, Леонардо да Вінчі; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconІ тур. Біографія
Такі люди рідко родяться. Так багато страждання могли винести тільки інтелігенти. І яка гірка б не була історія їх життя, але з любов’ю...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconНауково-методичний центр
Виховання, отримане людиною, закінчене,досягло своєї мети тоді, коли людина настільки дозріла, що володіє силою й волею саму себе...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconЗгідно поставленої мети були намічені основні задачі дослідження
При цьому клінічна картина протікає важко І прогностично несприятливо, гостра симптоматика часто переходить в хронічну, провокуючи...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconКуріньківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Мета: познайомити школярів із життям І творчістю славетної землячки, на прикладі біографії Марії Башкирцевої вчити учнів досягати...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconМико́ла Іва́нович Вави́лов
Ан СРСР І ан урср[1], краще всього відомий з ідентифікації центрів походження культурних рослин. Присвятив своє життя вивченню І...
Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння iconЦілі заходу: створення іншомовного
Зацікавити дітей іноземними мовами, а не перетворити його роботу на продовження навчання, де акцент ставиться на практичну частину...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка