Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних данихСкачати 416,93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.08.2017
Розмір416,93 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3


СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯВІДДІЛ ІНФРАСТРУКТУРИ
НАКАЗ

м.Суми
07.08.2013 № 11-ОД
Про призначення відпові-

дальних осіб та захист

персональних даних

З метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, урегулювання відносин, пов’язаних з їх захистом під час обробки, забезпечення для кожного працівника відділу інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації прав на недоторканість особистого життя, керуючись Конституцією УкраїниНАКАЗУЮ:

1. Забезпечити використання інформації про персональні дані фізичних осіб, отримання згоди на її використання, обробку та зберігання у відповідності до чинного законодавства.

2. Установити, що персональні данні у відділі інфраструктури обробляються в базах персональних даних: «Кадри», «1-ДФ», «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Мета обробки персональних даних – забезпечення реалізації трудових відносин відповідно до Кодексу Законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, якими встановлюються обов’язки, гарантії, пільги, компенсації, обмеження у роботі з кадрами та питаннях бухгалтерського обліку.

Місце знаходження баз персональних даних «Кадри», «1–ДФ» та «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»: м.Суми, площа Незалежності, 2, кабінет 92 .

3. Призначити відповідальними особами за збір та обробку персональних даних Золотухіну Г.М., головного спеціаліста (база персональних даних «Кадри»), та Білоцерківець А.П., головного спеціаліста-бухгалтера, (бази персональних даних «1-ДФ» та «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), за організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, Бессарабова М.О., головного спеціаліста.

Відповідальним особам забезпечити захист баз персональних даних від доступу до них сторонніх осіб та нерозголошення персональних даних працівників відділ.

4. До посадових інструкцій відповідальних осіб внести доповнення, що стосуються роботи з базами персональних даних.

5. Затвердити бланк згоди на збір та обробку персональних даних.

6. Затвердити Положення про порядок обробки персональних даних у базі персональних даних «Кадри» у відділі інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (додається).

7. Затвердити Положення про порядок обробки персональних даних у базі персональних даних «1-ДФ» у відділі інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (додається).

8. Затвердити Положення про порядок обробки персональних даних у базі персональних даних «Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» у відділі інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (додається).

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу інфраструктури

Сумської обласної державної адміністрації С.В.Яковенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

07.08.2014 № 11-ОДЗГОДА

на обробку персональних даних
Я,____________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

народився(лася) «___» _________________ _____ року, паспорт: серія ____ №_____________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з ціллю ведення баз персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, якими встановлюються обов'язки, гарантії, пільги, компенсації, обмеження у роботі з кадрами, ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог чинного законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також внутрішніх документів з питань реалізації визначених законодавством та колективним договором прав та обов'язків у сфері оплати праці, обліку персоналу та соціального захисту, а також відносин у сфері військового обліку відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про паспортні дані, дані, що підтверджують право працівника на пільги, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, та інших);

використання персональних даних, що передбачає дії відділу інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних працівниками відділу інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації баз персональних даних, відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 цього Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 цього Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.


«___» _____________ 20___ р. _______________________

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації

07.08.2013 № 11-ОД


Положення про порядок обробки та захисту

персональних даних у базі персональних даних «Кадри»

у відділі інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації
1. Загальні положення
1.1. Положення про обробку та захист персональних даних у базі персональних даних «Кадри» (далі — Положення) визначає комплекс організаційних та технічних заходів для забезпечення захисту персональних даних працівників відділу інфраструктури (під час їх обробки, у тому числі від несанкціонованого доступу, витоку інформації, неправомірного використання або втрати під час обробки.

1.2. Положення розроблено на підставі Законів України «Про захист персональних даних» (зі змінами), «Про державну службу», Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3659/5, зареєстрованим у Мін’юсті 03.01.2012 за № 1/20314 (далі — Типовий порядок).

1.3. Положення є обов’язковим для виконання працівниками відділ інфраструктури, які мають доступ до персональних даних та обробляють персональні дані працівників у базі персональних даних «Кадри».

1.4. Усі терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист персональних даних» (зі змінами), «Про державну службу» та Типовому порядку.

1.5. До персональних даних працівників відділу інфраструктури належать будь-які відомості чи сукупність відомостей, зазначених ними у зверненнях, за якими вони ідентифікуються чи можуть бути конкретно ідентифікованими.

1.6. Персональні дані працівників є інформацією з обмеженим доступом.

1.7. Персональні дані працівників обробляються у базі персональних даних «Кадри» (далі – база), володільцем якої є відділ інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації (далі відділ) розпорядник – відсутній.

1.8. Персональні дані працівників у базі персональних даних обробляються на паперових носіях (у формі картотек (в особових справах, у картотеці військового обліку, в інших документах, що містять систематизовані персональні дані працівників) та за допомогою автоматизованої системи - Єдина державна комп'ютерна система «Картка» версія 5.0 локальна (далі –автоматизована система).

1.9. База персональних даних «Кадри» розміщена в кабінеті 92.

1.10. Для баз персональних даних третіми особами у контексті Закону України «Про захист персональних даних» є інші юридичні та фізичні особи (крім суб’єктів персональних даних), що звертаються із запитами щодо доступу до персональних даних працівників, у тому числі:

державні органи, яким персональні дані працівників передаються відповідно до законодавства (Пенсійний фонд, податкова інспекція, військові комісаріати, центри зайнятості та ін.);

банківська установа, що надає послуги управлінню у рамках зарплатного карткового проекту.

1.11. Інші питання щодо обробки та захисту персональних даних громадян, не визначені цим Положенням, регулюються згідно з чинним законодавством України.
2. Мета обробки персональних даних
2.1. Метою обробки персональних даних у базі персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, якими встановлюються обов'язки, гарантії, пільги, обмеження у роботі з кадрами, ведення кадрового діловодства, підготовка відповідно до вимог чинного законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а також відносин у сфері військового обліку відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».

2.2. Обробка персональних даних працівників є необхідною для:

ведення кадрового діловодства;

підготовки визначеної законодавством статистичної та іншої звітності;

документаційного забезпечення визначених у пункті 2.1 цього Положення відносин, у т. ч. прав та обов’язків працівників та роботодавця у сфері праці та соціального захисту.

2.3. У разі зміни мети обробки персональних даних суб'єктом персональних даних має бути надана згода на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо нова мета обробки є несумісною з попередньою.


3. Склад персональних даних у базі персональних даних
3.1. Відповідно до визначеної мети обробки та зазначених вище нормативно-правових актів у базах персональних даних обробляються наступні персональні дані працівників:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- дата і місце народження;

- паспортні дані;

- ідентифікаційний код (номер облікової картки платника податків);

- відомості з військового квитка (приписного свідоцтва) (для військовозобов’язаних та осіб призовного віку), в обсязі, необхідному для ведення військового обліку;

- відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці;

- відомості про освіту, наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади);

- відомості про наявність кваліфікаційної категорії (рангу, категорії, тощо);

- відомості про стан здоров’я  (в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та вимог у сфері охорони праці);

- біографічні дані;

- відомості про родинний стан, членів родини в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин;

- відомості про фактичне місце проживання, засоби зв’язку;

- відомості про членство у професійних спілках;

- відомості, що підтверджують право на пільги та компенсації відповідно до законодавства (встановлення інвалідності, належність до категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС, отримання пенсії за віком, статус одинокої матері, опікуна, піклувальника, усиновлення дитини тощо);

- фотозображення.

3.2. У базах персональних даних не обробляються відомості про расове або етнічне походження громадян, їх політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях, громадських організаціях, звинувачення у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються статевого життя.

3.3. Положення п. 3.2. цього Порядку не застосовується у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами.


4. Відповідальність за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних у базі персональних даних.
4.1. З урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» особа, відповідальна за організацію роботи пов’язаної із захистом персональних даних у базі персональних даних визначається наказом начальника відділ промисловості (далі — відповідальна особа). Зазначений наказ доводиться до відома відповідальної особи під підпис.

4.2. Відповідальна особа забезпечує:

- організацію обробки персональних даних працівниками відділ відповідно до їх посадових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків та належного розгляду звернень громадян;

- аналіз процесів обробки персональних даних відповідно до основних завдань та функцій, у т. ч. визначеної мети та правових підстав обробки персональних даних, відповідності та не надмірності персональних даних згідно з визначеною метою їх обробки, приведення переліку персональних даних у відповідність до визначеної мети та правових підстав їх обробки;

- ознайомлення працівників відділ з вимогами законодавства про захист персональних даних та змінами до нього, зокрема щодо зобов’язання не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

- організацію роботи з обробки запитів щодо доступу до персональних даних суб'єктів відносин, пов'язаних з обробкою персональних даних, що містяться у базі персональних даних;

- доступ суб'єктів персональних даних до власних персональних даних, що містяться у базі персональних даних;

- інформування керівництва відділ про заходи, яких необхідно вжити для приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у відповідність до чинного законодавства та про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних.;

- підготовку за необхідності проектів змін та доповнень до цього Положення, їх подання на розгляд начальника відділ;

- ведення обліку фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки; спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки персональних даних;

- виконання інших обов’язків, передбачених чинним законодавством України та цим Положенням.

4.3. Відповідальна особа має право:

- перевіряти стан дотримання працівниками відділ законодавства у сфері захисту персональних даних та виконання вимог цього Положення, брати участь у службових розслідуваннях з питань порушень порядку обробки та захисту персональних даних;

- вносити пропозиції про розмежування режиму доступу працівників до обробки персональних даних відповідно до їх посадових обов’язків.5. Обов’язки працівників відділу,

які обробляють персональні дані громадян
5.1. Працівники, які обробляють персональні дані, зобов’язані:

- бути обізнані з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

- запобігати втраті персональних даних або їх неправомірному використанню;

- не розголошувати (крім випадків, передбачених чинним законодавством) персональні дані, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, при цьому таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом;

- терміново повідомляти відповідальну особу у разі втрати або неумисного знищення носіїв інформації з персональними даними; втрати ними ключів від приміщень, сейфів, шаф, де зберігаються персональні дані; якщо ідентифікаційні дані для входу в автоматизовану систему стали відомі іншим особам, за винятком системного адміністратора; виявлення спроби несанкціонованого доступу до персональних даних.

- при звільненні з роботи або переведенні на іншу посаду своєчасно передати відповідальній особі носії інформації, що містять відомості про персональні дані, які були отримані або створені особисто чи спільно з іншими працівниками під час виконання посадових обов’язків;

- виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Положенням.
6. Порядок та документаційне забезпечення обробки

персональних даних у базах персональних даних
6.1. Збирання персональних даних.

6.1.1. Обробка персональних даних, зазначених у цьому Положенні, здійснюється після оформлення трудових відносин з працівником на підставі його письмової згоди, форма якої затверджена наказом від 30.01.2013 № 5-ОД. Отримані від працівників згоди на обробку персональних даних зберігаються у їх особових справах.

6.1.2. Відповідальна особа при прийнятті на роботу роз’яснює працівнику підстави для обробки його персональних даних відповідно до чинного законодавства та повідомляє про мету обробки персональних даних, їх склад та зміст, права працівника, визначені чинним законодавством у зв’язку з включенням його персональних даних до бази персональних даних, та осіб, яким передаються його персональні дані за відповідною формою.

6.1.3. Повідомлення оформлюють у двох примірниках. Перший примірник надається працівнику. Отримання повідомлення працівник підтверджує відміткою на другому примірнику повідомлення.

6.2. Зберігання, зміна (доповнення) та знищення персональних даних.

6.2.1. Персональні дані зберігаються протягом строку не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

6.2.2. Про зміну (доповнення) своїх персональних даних, що підлягають обробці у базі персональних даних, працівники повідомляють відділ у п’ятиденний строк з наданням відповідних підтверджуючих документів.

6.2.3. Відповідальна особа забезпечує внесення змін (доповнень) до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних.

6.2.4. Внесення змін (доповнень) до персональних даних можливе також за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб'єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

6.2.5. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

6.2.6. Знищення персональних даних здійснюється у випадках, передбачених чинним законодавством, у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

6.2.7. Про зміну чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

6.3. Використання персональних даних працівниками відділу:

6.3.1. Використанням персональних даних, що містяться у базі персональних даних, є будь-які дії працівників відділу щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються відповідно до закону.

6.3.3. Доступ до персональних даних, внесених до бази персональних даних, мають працівники відділу відповідно до їх посадових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків.

6.3.4. Працівники відділу, які працюють з персональними даними, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов’язків.

6.3.5. Право доступу до персональних даних та їх обробки надається працівникам відділу лише після підписання ними зобов’язання про нерозголошення персональних даних.

6.3.6. Забезпечення отримання зобов’язань покладається на працівників, у посадових інструкціях яких передбачено відповідну функцію.

6.3.7. Зобов’язання про нерозголошення персональних даних реєструються у Журналі реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних. Нумерація у журналі ведеться наростаючим підсумком, починаючи з № 1.

6.3.8. За Журналом реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних ведеться облік фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки. Датою надання права доступу до персональних даних вважається дата надання зобов’язання.

6.3.9. Після реєстрації зобов’язання формуються в окрему справу.

6.3.10. Справи «Зобов’язання посадових осіб відділ щодо нерозголошення персональних даних», Журнал реєстрації документів з питань обробки персональних даних громадян, Журнал реєстрації зобов’язань про нерозголошення персональних даних включаються до номенклатури справ відділу.

6.3.11. Забезпечення збереженості реєстраційних форм, зазначених у пункті 6.3.10 цього Положення, покладається на відповідальну особу.

6.4. Облік порушень режиму захисту персональних даних

6.4.1. Факти порушень режиму захисту персональних даних фіксуються актами, які складає відповідальна особа.

6.4.2. За необхідності за фактами порушень режиму захисту персональних даних призначається службове розслідування.

6.4.3. За результатами службового розслідування на працівників, винних у порушеннях, можуть бути накладені дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.
7. Передання персональних даних
7.1. Без згоди працівника його персональні дані можуть передаватися лише коли їх передача прямо передбачена законодавством України, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.2. Передання персональних даних третім особам допускається згідно з чинним законодавством в мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання завдань, які відповідають об’єктивній причині та меті збирання відповідних даних.

7.3. Доступ до персональних даних третій особі не надається (крім випадків, передбачених чинним законодавством), якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

7.4. Про передачу персональних даних третій особі відповідальна особа у встановленому чинним законодавством порядку та випадках повідомляє суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.8. Захист персональних даних та іншої інформації,

що обробляється у базі персональних даних
8.1. Організаційно-технічні заходи щодо захисту персональних даних та іншої інформації під час їх обробки в автоматизованій системі.

8.1.1. Відповідальність за здійснення заходів щодо захисту персональних даних та іншої інформації в автоматизованій системі покладається на особу (далі адміністратор), яка визначається наказом начальника відділ.

8.1.2. Право доступу до автоматизованої системи надається працівникам відділ (далі – користувачі), у посадових інструкціях яких передбачено функції з обробки даних у автоматизованій системі та які надали письмове зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних.

8.1.3. Користувачі допускаються до обробки персональних даних в автоматизованій системі лише після їх ідентифікації (логін, пароль). Доступ інших осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації, блокується.

8.1.4. Користувачам, які отримали коди доступу до автоматизованої системи, заборонено передавати чи пред’являти будь-кому ці коди. У разі втрати кодів доступу до системи користувач повинен негайно повідомити свого безпосереднього керівника та адміністратора автоматизованої системи для блокування облікового запису.

8.1.5. При отриманні інформації про втрату кодів доступу до автоматизованої системи від користувача облікового запису системи, адміністратор автоматизованої системи блокує відповідний обліковий запис та генерує нові коди доступу.

8.1.6. При переведення на іншу посаду, яка не передбачає обробки персональних даних, або звільненні користувача, його ідентифікаційні дані (обліковий запис) вилучаються з системи.

8.2. Організаційно-технічні заходи щодо захисту персональних даних та іншої інформації під час їх обробки у формі картотек.

8.2.1. Відповідальні особи та інші працівники, у посадових інструкціях яких є відповідні повноваження, забезпечують захист персональних даних у формі картотек (на паперових носіях) від несанкціонованого доступу.

8.2.2. До роботи з картотеками персональних даних допускаються лише працівники, у посадових інструкціях яких передбачено відповідні функції та які надали письмове зобов’язання щодо нерозголошення персональних даних.

8.2.4. Обробка персональних даних у картотеках здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та Типовим порядком з урахуванням таких вимог:

- справи з документами, що містять персональні дані, повинні мати внутрішні описи документів із зазначенням мети обробки і категорії персональних даних;

- картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу;

- двері у приміщеннях (шафах, сейфах), де зберігаються картотеки персональних даних, повинні бути обладнані замком.
Каталог: images -> docs
docs -> Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
docs -> Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 30. 12. 2013 м. Суми №544-одс12. 2012 Суми №535-од
docs -> Розпорядження голови сумської обласної державної адміністрації 23. 09. 2013 м. Суми №405-од
docs -> Програма з іноземної мови (англійської, німецької, французької) перелік розділів: Володіння лексикою
docs -> Урок №5 Тема уроку. Київські «неокласики»
docs -> Рішення 18. 08. 2016 р. Мукачево №309 Про організацію вивезення твердих побутових відходів тов «аве мукачево» в м. Мукачево


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconЗгода на обробку персональних даних
Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconПоложення про обробку та захист персональних даних Загальні положення

Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconУрок 1 Інформатика 11(ікт) дата 02. 09. 2013 Хоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі
...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconВикористання методу герменевтики в дослідженні психологічних особливостей осіб, які страждають на аутизм
Тому, застосування герменевтичного методу з метою отримання даних про особливості психічного розвитку аутичних осіб, формування їх...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconБази даних та їх типи. Призначення та функції бази даних (БД) Вчитель інформатики
Очевидно, що атрибути та їх значення пов'язані між собою. Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconРеферат з психології професійне консультування
Контролювати ринкову стихію, дбаючи як про захист клієнта, так І про захист професіонала, ніхто всерйоз поки що не намагається
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconПроект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"» Короткий опис проекту: Проект «Інформаційна база даних „Міські голови Львова\"
Цифрова візуалізація цієї бази даних у межах проекту Центру міської історії «Львів інтерактивний» дасть змогу показати не лише біографії...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconВступ. Вступ. Лексикографія
Перед сучасною лексикографією кожної мови стоїть важливе завдання зібрати якомога більше даних про слова відповідної мови безвідносно...
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconІнформації про репресованих родичів у архівах мінімально необхідна інформація для проведення пошуків: прізвище, ім’я та по-батькові запитуваної особи, дата народження
«Національний банк даних жертв політичних репресій радянської доби в Україні» на 91 000 осіб
Наказ №11-од про призначення відпові дальних осіб та захист персональних даних iconВитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка